Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20100401 lt corporate - philosophie

640 views

Published on

Algemene presentatie van Linea Trovata

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20100401 lt corporate - philosophie

 1. 1. Samen naar de zon.<br />
 2. 2. INHOUD<br />De zon als kern<br />Linea Trovata<br />Linea Trovata - bedrijven<br />Linea Trovata BioPower<br />Linea Trovata Eco<br />Linea Trovata Wind<br />Solar Integra<br />Linea Trovata SunTec<br />Projectontwikkeling<br />Projectaanpak<br />Inhoud Project<br />Voorbeeld<br />2<br />
 3. 3. 1 DE ZON ALS KERN<br /><ul><li>We verslinden conventionele energie en dat laat sporen na.
 4. 4. Gevolgen
 5. 5. Onze aarde is het noorden kwijt
 6. 6. Mens als deel van eco-systeem
 7. 7. 1996 -> Denktank “La Trovata”
 8. 8. Tiental ingenieurs : Innovatiewerkgroep
 9. 9. Duurzame energie : wereldschaal.
 10. 10. Out-of-the-box denken: zoeken naar intelligente,hernieuwbare energieoplossingen door bestaandeen nieuwe technologieën te combineren
 11. 11. Kiem voor slimme en duurzame energieoplossingen</li></ul>3<br />
 12. 12. 1 DE ZON ALS KERN<br />Laat ons de juiste weg kiezen, <br />samen naar de zon.<br />4<br />
 13. 13. 2 LINEA TROVATA<br /><ul><li>Linea Trovata = lijn van vondsten, van vernieuwing
 14. 14. Linea Trovata : netwerk met zelfde visie…
 15. 15. Sterke know-how gedreven door en met mensen.
 16. 16. Focus op Lange Termijn – LT.
 17. 17. Enkel Kwaliteit overleeft de Tijd.
 18. 18. Investeert in innovatie met focus op de internationale markt
 19. 19. Een netwerkorganisatie waar partners, concessiehouders en medewerkers in openheid samen werken.</li></ul>5<br />
 20. 20. 2 LINEA TROVATA<br /><ul><li>Internationaal bedrijf gestuurd door gepassioneerde ondernemers
 21. 21. Onze 3 karakteristieken</li></ul>1. Wetenschappelijke kennis – specialist in duurzame energie<br /><ul><li>Voortdurend op zoek naar vernieuwing in technieken
 22. 22. Onze experts zijn pas tevreden met de meest efficiënte – en dus ookde meest duurzame – energieoplossing</li></ul>2. Professioneel, financieel en juridisch fundament<br /><ul><li>Al meer dan 2 500 succesvolle gerealiseerde projecten!
 23. 23. De meest rendabele oplossing op uw maat en binnen uw budget
 24. 24. Oplossing op uw maat in meerdere duurzame energietechnieken</li></ul>3. Openheid en vertrouwen – de juiste weg<br /><ul><li>Lange Termijn
 25. 25. Kracht van mensen verzoenen met slimme energieoplossingen</li></ul>6<br />
 26. 26. 3LINEA TROVATA - Bedrijven<br /><ul><li>Wij bouwen voor u of investeren samen met u in:</li></ul>Zonnestroom, zonnewarmte<br />en warmtepompen<br />Windenergie voor particulieren en bedrijven<br />Warmtekracht en Biomassa<br /><ul><li>Integratietechniek en</li></ul> montagesystemen<br /><ul><li>Eigen lichtgewicht systemen</li></ul>Sluiten van de kringloop:mestdroging en recyclage<br />(gepatenteerde technologie)<br /><ul><li>Investering in groene energie</li></ul> projecten<br /><ul><li>Formule recht van opstal/dakhuur</li></ul> korting energie<br /><ul><li>Laadpalen
 27. 27. Carports
 28. 28. Elektrische voertuigen</li></ul>7<br />
 29. 29. 4 LINEA TROVATA BIOPOWER<br /><ul><li>Warmtekrachtkoppeling = gelijktijdige productie van warmte en elektriciteit (in één installatie)
 30. 30. Linea Trovata = totaalleverancier van een volledig uitgeruste energiecentrale
 31. 31. Toepassingen
 32. 32. Energie-installaties in land- en tuinbouw
 33. 33. Warmtekrachtkoppelingsinstallaties in verzorgingstehuizen en industrie</li></ul>8<br />
 34. 34. 5 LINEA TROVATA ECO<br /><ul><li>Verregaande kennis van luchtreiniging, waterbehandeling en droogtechniek
 35. 35. Innovatieve out of the box-benadering
 36. 36. Elke concept = bewijs dat het geheel meer is dan de som der delen
 37. 37. Toepassingen
 38. 38. Ontwatering en scheidingstechniek
 39. 39. Sluiten van kringlopen
 40. 40. Verwerken, drogen en recycleren van digestaat en mest
 41. 41. Efficiënte luchtwassers voor stallucht en droogtechniek
 42. 42. Industriële drooginstallaties</li></ul>9<br />
 43. 43. 6 LINEA TROVATA WIND<br /><ul><li>Windenergie: projectontwikkeling en samen investeren
 44. 44. Windturbines: ook mogelijk in industriegebied – cfr windplan Vlaanderen
 45. 45. In Vlaanderen is de beleidsdoelstelling om tegen 2020 5% tot 6% van de elektriciteitsbehoefte met windenergie te kunnen produceren -> ongeveer 850 MW geïnstalleerd vermogen nodig
 46. 46. Rendabiliteit: grotere windturbines</li></ul>10<br />
 47. 47. 7 SOLAR INTEGRA – Integratie – en montagesystemen<br />11<br />
 48. 48. 8 LINEA TROVATA SUNTEC<br /><ul><li>Kwaliteit en kennis van verschillende technieken
 49. 49. Fotovoltaïsche zonne-installaties
 50. 50. Zonneboilers en thermische installaties
 51. 51. Geothermie
 52. 52. Speciale integratie-technieken – know-how geeft flexibiliteit !
 53. 53. Verschillende sectoren
 54. 54. Particulieren (vnl via concessiehouders)
 55. 55. Industrie
 56. 56. Landbouw</li></ul>12<br />
 57. 57. 8LINEA TROVATA SUNTEC - Voorbeelden<br />13<br />VERANCO, Sint-Niklaas<br />448 kWp – 1 600 zonnepanelen<br />
 58. 58. 8LINEA TROVATA SUNTEC - Voorbeelden<br />14<br />RENDAPART, Aalst<br />665 kWp – 2 377 zonnepanelen<br />
 59. 59. 8LINEA TROVATA SUNTEC - Voorbeelden<br />15<br />VANDAFLOWERS, Wetteren<br />
 60. 60. 8LINEA TROVATA SUNTEC - Voorbeelden<br />16<br />VAN DOOREN, Bekkevoort<br />136,5 kWp – 635 zonnepanelen<br />
 61. 61. 8LINEA TROVATA SUNTEC - Voorbeelden<br />17<br />CONCORDE, Brugge<br />1130 kWp<br />
 62. 62. 8LINEA TROVATA SUNTEC - Voorbeelden<br />18<br />
 63. 63. 8LINEA TROVATA SUNTEC - Voorbeelden<br />19<br />Hasselt<br />750 kWp<br />
 64. 64. 8LINEA TROVATA SUNTEC<br />Wij definiëren de juiste duurzame energie techniek(en) voor u en samen met u<br />Optimale projectstructurering en financiering met onze financiële en juridische expertise<br />Installatie van de duurzame techniek(en)<br />Monitoring, onderhoud en optimalisatie van alle parameters – lange termijn<br />20<br />
 65. 65. 9PROJECT-ONTWIKKELING<br /><ul><li>Kerncompetenties</li></ul>Ervaren engineering<br />Projectcoördinatie van starttot oplevering + onderhoud<br />Financieel-juridischeexpertise<br />Know-how : Contracting<br /> en aankoop <br />21<br />
 66. 66. 9PROJECT-ONTWIKKELING - Opportuniteiten<br /><ul><li>Uw bedrijf van energieverslinder naar positieve energie opwekker
 67. 67. Door energie-efficiënte investeringen
 68. 68. Door actieve investeringen die hernieuwbare energie opwekken
 69. 69. Besparings – en investeringsopportuniteiten met mooie rendementen
 70. 70. Energiebesparing
 71. 71. Bij nieuwe projecten : ontwerp!! - oriëntatie, inplanting van het gebouw, gebruik materialen
 72. 72. Bij bestaande projecten : vervanging van technieken of materialen - integratie van elementen
 73. 73. Positieve energiebalans en CO2 neutraliteit dankzij het gebruik, integratie en combinatie van verschillende technieken:
 74. 74. Zonnepanelen, geothermie, zonneboilers, windmolens …</li></ul>22<br />
 75. 75. 9PROJECT-ONTWIKKELING<br /> WAAROM INVESTEREN?<br />MICRO<br />MACRO<br /><ul><li>Energie- en kostenbesparingen
 76. 76. Marketing aspect
 77. 77. Garanderen van stabiele energie kostprijs op lange termijn
 78. 78. Combinatie met verwarming - vergroting van het comfort, met positief effect op de productiviteit van de werknemers.
 79. 79. Combinatie met groene mobiliteit
 80. 80. Lange termijnsopties
 81. 81. Verlaging fijn stof
 82. 82. Verlaging van de CO2-uitstoot
 83. 83. Scheppen van bijkomende werkgelegenheid
 84. 84. Reductie van energie afhankelijkheid
 85. 85. Smart grid</li></ul>23<br />
 86. 86. 9PROJECT-ONTWIKKELING<br /> WAAROM NIET INVESTEREN?<br />MICRO<br />MACRO<br /><ul><li>Allocatie van financiële middelen
 87. 87. Verhoogde kostenfactor
 88. 88. Verschil visie tussen eigenaar-huurder-investeerder-ontwikkelaar
 89. 89. Juridisch en financiële zekerheden
 90. 90. Korte termijnsvisie
 91. 91. Infrastructuur
 92. 92. Grid problematiek</li></ul>24<br />
 93. 93. 10PROJECTAANPAK GENK<br /><ul><li>Infovergadering Zonnepanelen Project Genkse Bedrijven 1 april
 94. 94. Bezoek van Linea Trovata
 95. 95. Intentie overeenkomst – onder voorbehoud van positief resultaatstabiliteitsstudie en netstudie
 96. 96. Detail uitwerking PV-installatie
 97. 97. Plannen – dakinspectie - stabiliteitsstudie – windlast – elektrische plannen
 98. 98. Akkoord uitvoeringsplannen
 99. 99. Bouwfase - projectcoördinatie
 100. 100. PV-installatie operationeel (voor eind 2010)</li></ul>25<br />
 101. 101. 11 INHOUD PROJECT<br />Verkoop turn-key project<br /><ul><li>Haalbaarheidstudie netinjectie
 102. 102. Haalbaarheidstudie draagkracht dak
 103. 103. Detail engineering op mechanisch en elektrisch vlak (rekening houdend met schaduw, eigen verbruik, optimale inclinatie, …)
 104. 104. Renovatiewerken dakhuid – optioneel
 105. 105. Aanbrengen reflecterende coating – optioneel
 106. 106. Professionele uitvoering in nauw overleg
 107. 107. Netkoppeling
 108. 108. Keuring
 109. 109. Ondersteuning bij onderhandeling afnamecontract van niet zelfverbruikte stroom
 110. 110. Monitoring
 111. 111. Onderhoudscontract en opbrengstgarantie – optioneel
 112. 112. Ondersteuning op vlak van financiering en verzekering</li></ul>26<br />
 113. 113. 11 INHOUD PROJECT<br />Recht van opstal<br /><ul><li>Lange termijn partnership met knowhow partner
 114. 114. Geen enkele investering van klant, noch onderhoudskosten
 115. 115. Gratis afname groene stroom
 116. 116. Huurvergoeding voor gebruik dak
 117. 117. Looptijd samenwerking 20/25 jaar; notariële akte
 118. 118. Flexibiliteit bij beëindiging van contract</li></ul>• Overdracht van de installatie / rechten op groene stroom certificaten<br />• Overdracht na 20/25 jaar ‘om niet’<br />• Gezamenlijke verdere exploitatie vanaf het 21/26ste jaar<br />- Alternatieve energieproductie kan worden uitgespeeld als troef voor imago en cultuur<br />27<br />
 119. 119. Bedankt!<br />

×