Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20181028, 09.30 blij met bijen

19 views

Published on

voorganger dhr Bram van Dijke, Mensenkinderen
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20181028, 09.30 blij met bijen

 1. 1. Welkom Voorganger dhr Van Dijke organist Johannes de Vries Thema: “Blij met bijen”
 2. 2. VDD G 328 Here Jezus om Uw woord
 3. 3. Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 4. 4. Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 5. 5. Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 6. 6. Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 7. 7. Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 8. 8. Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 9. 9. Welkom Voorganger dhr Van Dijke organist Johannes de Vries Thema: “Blij met bijen” Mededelingen
 10. 10. P 92 – 1, 2 Waarlijk dit is rechtvaardig
 11. 11. Psalm 92 (LvdK) t. W. Barnard; m. Genève 1562
 12. 12. Psalm 92 (LvdK) t. W. Barnard; m. Genève 1562
 13. 13. Psalm 92 (LvdK) t. W. Barnard; m. Genève 1562
 14. 14. Psalm 92 (LvdK) t. W. Barnard; m. Genève 1562
 15. 15. Stil gebed begroeting Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 16. 16. Verootmoedigingsgebed
 17. 17. ELB 241 – 2, 3 Wees stil, want de ….
 18. 18. Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241) t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
 19. 19. Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241) t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
 20. 20. Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241) t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
 21. 21. Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241) t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
 22. 22. Boodschap van Genade en Liefde
 23. 23. ELB 147 – 1, 5 Heer ik hoor van rijke zegen
 24. 24. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 25. 25. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 26. 26. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 27. 27. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 28. 28. Lied met de kinderen Lees je bijbel
 29. 29. Lees je bijbel, bid elke dag (EL 459) t. & m. H.D. Clarke
 30. 30. Lees je bijbel, bid elke dag (EL 459) t. & m. H.D. Clarke
 31. 31. Gebed
 32. 32. Kinderen gaan naar nevendienst
 33. 33. Lezen Mattheus 25 : 31 – 40 NBV
 34. 34. 31Wanneer de ​Mensenzoon​ komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle ​engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een ​herder​ de schapen van de bokken scheidt; 33de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links.
 35. 35. 34Dan zal de ​koning​ tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een ​vreemdeling,
 36. 36. en jullie namen mij op,36ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ​ziek​ en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38Wanneer hebben wij u als ​vreemdeling​ gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed?
 37. 37. 39Wanneer hebben wij gezien dat u ​ziek​ was of in de ​gevangenis​ zat en zijn we naar u toe gekomen?”40En de ​koning​ zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”
 38. 38. G 1 – 1, 2, 4 God heeft het eerste Woord
 39. 39. God heeft het eerste woord (LB 513) t. J. Wit; m. G. Kremer
 40. 40. God heeft het eerste woord (LB 513) t. J. Wit; m. G. Kremer
 41. 41. God heeft het eerste woord (LB 513) t. J. Wit; m. G. Kremer
 42. 42. Blij met bijen
 43. 43. G 481 – 1, 2, 3 O grote God die liefde zijt
 44. 44. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop
 45. 45. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop
 46. 46. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop
 47. 47. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop
 48. 48. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop
 49. 49. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop
 50. 50. Dankgebed
 51. 51. Collecte 1ste st Mensenkinderen 2de eigen gemeente
 52. 52. Opw 404 Laat de vlam weer branden
 53. 53. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 54. 54. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 55. 55. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 56. 56. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 57. 57. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 58. 58. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 59. 59. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 60. 60. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 61. 61. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 62. 62. Zegening, 3 x amen
 63. 63. ELB 270 – 1 Ga nu heen in vrede
 64. 64. Ga nu heen in vrede (EL-270) t. J. de Heer; m. E. Elgar

×