Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De plastictasje van God

348 views

Published on

voorganger dhr Brouwer
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De plastictasje van God

 1. 1. Welkom voorganger dhr BrouwerOrganist Johannes de Vries Thema `
 2. 2. VDD JdH 213„t Scheepke onder Jezus ….
 3. 3. 1t Scheepke onder Jezus hoede, met de kruisvlag hoog in top, neemt als arke der verlossing allen, die in nood zijn, op.
 4. 4. Refr.Al staat de zee ook hol en hoogEn zweept de storm ons voort,wij hebben s Vaders Zoon aan boord en t veilig strand voor oog.
 5. 5. 2 Zonne, bied dat scheepj uw glanzen,koeltjes, stuwt het zacht vooruit; golven, steunt gebed en psalmgzang niet uw zilvren maatgeluid.
 6. 6. Refr.Al staat de zee ook hol en hoogEn zweept de storm ons voort,wij hebben s Vaders Zoon aan boord en t veilig strand voor oog.
 7. 7. 3Arme zondaar, zie de kruisvlag wapprend langs de oceaan.Weet, de Heer is in het scheepje.Kom, neem uw verlossing aan!
 8. 8. Refr.Al staat de zee ook hol en hoogEn zweept de storm ons voort,wij hebben s Vaders Zoon aan boord en t veilig strand voor oog.
 9. 9. Welkom voorganger dhr BrouwerOrganist Johannes de Vries Thema `
 10. 10. P 33 – 1, 2Kom nu met zang ….
 11. 11. Psalm 33 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 12. 12. Psalm 33 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 13. 13. Psalm 33 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 14. 14. Psalm 33 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 15. 15. Psalm 33 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 16. 16. Psalm 33 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 17. 17. Begroeting, daarna Opw 430Heer ik prijs Uw grote Naam
 18. 18. Heer, ik prijs uw grote Naam (Opw 430) t. & m. R. Founds; v. P. van Essen
 19. 19. Heer, ik prijs uw grote Naam (EL 342) t. & m. R. Founds; v. P. van Essen
 20. 20. Heer, ik prijs uw grote Naam (EL 342) t. & m. R. Founds; v. P. van Essen
 21. 21. Heer, ik prijs uw grote Naam (EL 342) t. & m. R. Founds; v. P. van Essen
 22. 22. Heer, ik prijs uw grote Naam (EL 342) t. & m. R. Founds; v. P. van Essen
 23. 23. allen:Heer, ik prijs uw grote Naam (EL 342) t. & m. R. Founds; v. P. van Essen
 24. 24. Begroeting, daarna Opw 430Heer ik prijs Uw grote Naam
 25. 25. Ik kan op mijn vingers tellentot de Tien van Hoe Het Moetvan wat God heeft willen zeggen in Tien Woorden kort en goed.
 26. 26. Eén vertelt dat God de Heer is,want Hij laat de mensen vrij.Twee vertelt dat God geen beeld is,dat je maakt van steen of klei.
 27. 27. Drie vertelt: Wees heel voorzichtigals je spreekt uit Naam van God.Vier vertelt dat ik moet rustenelke week één dag voor God.
 28. 28. Vijf vraagt van ons trots te wezenop mijn ouders als dat kan.Zes zegt dat ik niet mag moordendat is naar en geen goed plan.
 29. 29. Zeven vraagt om trouw te blijvenals ik later ben getrouwd.Acht zegt dat ik niet mag stelendat is slecht en ook nog fout.dat heeft God je niet geleerd.
 30. 30. Negen zegt: Ik mag niet liegendat is helemaal verkeerd.Tien zegt: Alles willen hebbendat heeft God je niet geleerd.
 31. 31. Zo wil God mij dus vertellenhoe ik eerlijk leven moetmaar ik moet het zelf wel doenookdan pas is het af en goed.
 32. 32. Gebed
 33. 33. We zullen opstaan …….
 34. 34. 1Wij zullen opstaan en met Hemmeegaanstraks als Jezus terugkomt.Wij zullen opstaan en met Hemmeegaan,straks als Jezus terugkomt.
 35. 35. 2Blijf niet treuren, zit niet bij depakken neer.Sikkeneuren helpt je toch niet meer.t Zal gebeuren,Dan komt de Heer, de Heer,
 36. 36. 3Wij zullen opstaan en met Hemmeegaan,straks als Jezus terugkomt.Wij zullen opstaan en met Hemmeegaan,als Jezus komt.
 37. 37. Wij gaan, tot straks!!
 38. 38. Lezen 2 Kor. 4 : 6 t/m 15 (HSV)
 39. 39. 6 Want God, Die gezegd heeft dat hetlicht uit de duisternis zou schijnen, is ookDegene Die in onze harten geschenenheeft tot verlichting met de kennis vande heerlijkheid van God in het aangezichtvan Jezus Christus.
 40. 40. 7 Maar wij hebben deze schat in aardenkruiken, opdat de allesovertreffendekracht van God zou zijn en niet uit ons.8 Wij worden in alles verdrukt, maar nietin het nauw gebracht; wij zijn in twijfel,maar niet vertwijfeld;9 wij worden vervolgd, maar nietverlaten; neergeworpen, maar niet tegronde gericht.
 41. 41. 10 Wij dragen altijd het sterven van de HeereJezus in het lichaam mee, opdat ook hetleven van Jezus in ons lichaam openbaarwordt.11 Want wij die leven, worden voortdurendaan de dood overgegeven om Jezuswil, opdat ook het leven van Jezus openbaarwordt in ons sterfelijk vlees.12 Zo is dan de dood werkzaam in ons, maarhet leven in u.
 42. 42. 13 Maar omdat wij dezelfde Geest vanhet geloof hebben, overeenkomstig watgeschreven staat: Ik heb geloofd, daaromheb ik gesproken, geloven ook wij, endaarom spreken wij ook.14 Wij weten immers dat Hij Die deHeere Jezus opgewekt heeft, ook onsdoor Jezus zal opwekken en samen met uvoor Zich zal stellen.
 43. 43. 15 Want dit alles gebeurt ter wille vanu, opdat de genade, die meer en meer istoegenomen, door de dankzegging vanvelen overvloedig wordt totverheerlijking van God.
 44. 44. ELB 183 : 1, 3, 4Dit weet ik zeker, …..
 45. 45. Dit weet ik zeker (EL 183) t. T. Wever; m. J.F. Knapp
 46. 46. Dit weet ik zeker (EL 183) t. T. Wever; m. J.F. Knapp
 47. 47. Dit weet ik zeker (EL 183) t. T. Wever; m. J.F. Knapp
 48. 48. Dit weet ik zeker (EL 183) t. T. Wever; m. J.F. Knapp
 49. 49. Dit weet ik zeker (EL 183) t. T. Wever; m. J.F. Knapp
 50. 50. Dit weet ik zeker (EL 183) t. T. Wever; m. J.F. Knapp
 51. 51. “de plastic tasjes van God”
 52. 52. G 441 – 12, 11Wij moesten het maar wagen
 53. 53. Komt kinderen, niet dralen (LvdK 441) t. G. Tersteegen; v. M. Jacobse; m. J.G. Bastiaans
 54. 54. Komt kinderen, niet dralen (LvdK 441) t. G. Tersteegen; v. M. Jacobse; m. J.G. Bastiaans
 55. 55. Komt kinderen, niet dralen (LvdK 441) t. G. Tersteegen; v. M. Jacobse; m. J.G. Bastiaans
 56. 56. Komt kinderen, niet dralen (LvdK 441) t. G. Tersteegen; v. M. Jacobse; m. J.G. Bastiaans
 57. 57. Dankgebed en voorbeden
 58. 58. Collecten 1ste Jeugdwerk2de eigen gemeente
 59. 59. G 445 – 1, 2God heeft mij zijn Zoon gegeven.
 60. 60. allen:God heeft mij zijn Zoon gegeven (LvdK 445) v. A. van den Berg; m. Chr. Anton
 61. 61. God heeft mij zijn Zoon gegeven (LvdK 445) v. A. van den Berg; m. Chr. Anton
 62. 62. God heeft mij zijn Zoon gegeven (LvdK 445) v. A. van den Berg; m. Chr. Anton
 63. 63. God heeft mij zijn Zoon gegeven (LvdK 445) v. A. van den Berg; m. Chr. Anton
 64. 64. Zegen3 x amen

×