Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20190106, 09.30 Schone schijn

42 views

Published on

voorganger dhr van Dijke, Mensenkinderen
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20190106, 09.30 Schone schijn

 1. 1. Welkom Voorganger dhr Van Dijke organist Johannes de Vries Thema: “Schone schijn”
 2. 2. VDD ELB 177 – 1, 3, 4 Halleluja
 3. 3. Halleluja, prijst de Onbegonnen (EL 177) t. A. Francken; v. J. Wit; m. Herrnhut 1748
 4. 4. Halleluja, prijst de Onbegonnen (EL 177) t. A. Francken; v. J. Wit; m. Herrnhut 1748
 5. 5. Halleluja, prijst de Onbegonnen (EL 177) t. A. Francken; v. J. Wit; m. Herrnhut 1748
 6. 6. Halleluja, prijst de Onbegonnen (EL 177) t. A. Francken; v. J. Wit; m. Herrnhut 1748
 7. 7. Halleluja, prijst de Onbegonnen (EL 177) t. A. Francken; v. J. Wit; m. Herrnhut 1748
 8. 8. Halleluja, prijst de Onbegonnen (EL 177) t. A. Francken; v. J. Wit; m. Herrnhut 1748
 9. 9. Welkom Voorganger dhr Van Dijke organist Johannes de Vries Thema: “Schone schijn” Mededelingen
 10. 10. P 98 – 1, 2, 3 Zingt een nieuw lied voor God de Here
 11. 11. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 12. 12. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 13. 13. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 14. 14. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 15. 15. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 16. 16. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 17. 17. Stil gebed Begroeting Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 18. 18. Verootmoedigingsgebed daarna zingen Opw 477 Maak mij rein voor U
 19. 19. Maak mij rein voor U (EL 314) t. & m. B. Doerksen; v. P. v. Essen
 20. 20. Maak mij rein voor U (EL 314) t. & m. B. Doerksen; v. P. v. Essen
 21. 21. Maak mij rein voor U (EL 314) t. & m. B. Doerksen; v. P. v. Essen
 22. 22. Maak mij rein voor U (EL 314) t. & m. B. Doerksen; v. P. v. Essen
 23. 23. Maak mij rein voor U (EL 314) t. & m. B. Doerksen; v. P. v. Essen
 24. 24. Maak mij rein voor U (EL 314) t. & m. B. Doerksen; v. P. v. Essen
 25. 25. Boodschap van Genade en Liefde, daarna ELB 355 Vader God, ik vraag mij af
 26. 26. Vader God, ik vraag me af (EL 355) t. & m. I. Smale; v. E. Zuiderveld-Nieman
 27. 27. Vader God, ik vraag me af (EL 355) t. & m. I. Smale; v. E. Zuiderveld-Nieman
 28. 28. Vader God, ik vraag me af (EL 355) t. & m. I. Smale; v. E. Zuiderveld-Nieman
 29. 29. Vader God, ik vraag me af (EL 355) t. & m. I. Smale; v. E. Zuiderveld-Nieman
 30. 30. Vader God, ik vraag me af (EL 355) t. & m. I. Smale; v. E. Zuiderveld-Nieman
 31. 31. Vader God, ik vraag me af (EL 355) t. & m. I. Smale; v. E. Zuiderveld-Nieman
 32. 32. Vader God, ik vraag me af (EL 355) t. & m. I. Smale; v. E. Zuiderveld-Nieman
 33. 33. Vader God, ik vraag me af (EL 355) t. & m. I. Smale; v. E. Zuiderveld-Nieman
 34. 34. Kinderlied ELB 425 Dit is de dag,
 35. 35. Dit is de dag (EL 425) t. & m. D. Garratt
 36. 36. Dit is de dag (EL 425) t. & m. D. Garratt
 37. 37. Dit is de dag (EL 425) t. & m. D. Garratt
 38. 38. Dit is de dag (EL 425) t. & m. D. Garratt
 39. 39. Dit is de dag (EL 425) t. & m. D. Garratt
 40. 40. Dit is de dag (EL 425) t. & m. D. Garratt
 41. 41. Gebed
 42. 42. Lezen Lukas 6 : 1 t/m 5 Jezus en de sabbat 61Toen ​Jezus​ op ​sabbat​ eens door de korenvelden liep, begonnen zijn ​leerlingen​ aren te plukken. Ze wreven die stuk tussen hun handen en aten ervan. 2Enkele ​farizeeën​ zeiden echter: ‘Waarom doet u iets dat op ​sabbat​ niet mag?’ 3Jezus​ antwoordde:
 43. 43. ‘Hebt u dan niet gelezen wat ​David​ deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, 4hoe hij het huis van God binnenging, de ​toonbroden​ nam, ervan at en ze uitdeelde aan zijn mannen, ook al mogen alleen de ​priesters​ van die broden eten?’ 5En hij voegde eraan toe: ‘De ​Mensenzoon​ is ​heer​ en meester over de ​sabbat.’
 44. 44. Lukas 11 : 37 – 44 Confrontatie met farizeeën en schriftgeleerden 37Toen hij uitgesproken was, nodigde een ​farizeeër​ hem uit voor de maaltijd. Hij ging naar binnen en ging aan ​tafel​ ​aanliggen. 38Toen de ​farizeeër​ dat zag, verwonderde hij zich erover dat hij zich niet eerst gewassen had voor de maaltijd. 39Maar de ​Heer​ zei tegen hem:
 45. 45. ‘Ach, jullie ​farizeeën! De buitenkant van de ​beker​ en de schotel ​reinigen​ jullie, maar jullie eigen binnenkant is vol roofzucht en slechtheid. 40Dwazen, heeft hij die de buitenkant gemaakt heeft niet ook de binnenkant gemaakt? 41Geef liever de inhoud van ​beker​ en schotel als ​aalmoes, dan is niets meer ​onrein​ voor jullie! 42Maar wee jullie ​farizeeën, want jullie geven ​tienden​ van munt, wijnruit en andere kruiden,
 46. 46. maar gaan voorbij aan de ​gerechtigheid​ en de ​liefde​ tot God; je zou het een moeten doen zonder het andere te laten. 43Wee jullie ​farizeeën, want jullie zitten graag op een ereplaats in de ​synagoge​ en worden graag begroet op het marktplein.44Wee jullie, want jullie zijn als ongemarkeerde graven waar de mensen overheen lopen zonder het te weten.’
 47. 47. ELB 185 – 1, 2, 3 Leer mij Uw weg
 48. 48. Leer mij uw weg (EL 185) t. J. de Heer; m. B. Mans / C. Ramsey
 49. 49. Leer mij uw weg (EL 185) t. J. de Heer; m. B. Mans / C. Ramsey
 50. 50. Leer mij uw weg (EL 185) t. J. de Heer; m. B. Mans / C. Ramsey
 51. 51. Leer mij uw weg (EL 185) t. J. de Heer; m. B. Mans / C. Ramsey
 52. 52. Leer mij uw weg (EL 185) t. J. de Heer; m. B. Mans / C. Ramsey
 53. 53. Leer mij uw weg (EL 185) t. J. de Heer; m. B. Mans / C. Ramsey
 54. 54. Schone schijn
 55. 55. G 304 – 1, 2, 3 God is getrouw
 56. 56. God is getrouw (LvdK 304) t. H. Pierson; m. Chr. Gregor
 57. 57. God is getrouw (LvdK 304) t. H. Pierson; m. Chr. Gregor
 58. 58. God is getrouw (LvdK 304) t. H. Pierson; m. Chr. Gregor
 59. 59. God is getrouw (LvdK 304) t. H. Pierson; m. Chr. Gregor
 60. 60. God is getrouw (LvdK 304) t. H. Pierson; m. Chr. Gregor
 61. 61. God is getrouw (LvdK 304) t. H. Pierson; m. Chr. Gregor
 62. 62. Dankgebed collecte 1ste St Mensenkinderen 2de eigen gemeente
 63. 63. G 44 – 1, 2, 3 Dankt, dankt nu allen God
 64. 64. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t.M. Rinckart; v. J. Wit; m. J. Crüger
 65. 65. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t.M. Rinckart; v. J. Wit; m. J. Crüger
 66. 66. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t.M. Rinckart; v. J. Wit; m. J. Crüger
 67. 67. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t.M. Rinckart; v. J. Wit; m. J. Crüger
 68. 68. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t.M. Rinckart; v. J. Wit; m. J. Crüger
 69. 69. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t.M. Rinckart; v. J. Wit; m. J. Crüger
 70. 70. Zegening, Elb 137 – 1 Omdat Hij leeft
 71. 71. Omdat Hij leeft (EL 137) t. & m. G. Gaither, B. Gaither; v. M. Koning
 72. 72. Omdat Hij leeft (EL 137) t. & m. G. Gaither, B. Gaither; v. M. Koning
 73. 73. Koffie met appelgebak.

×