Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TNPW2-2012-08

949 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TNPW2-2012-08

 1. 1. TNPW22011/201208 – Cloud computingMgr. Lukáš Vaceklukas.vacek@uhk.cz
 2. 2. 2Agenda • Dnešní aplikace a jejich provoz8 • Cloud computing? • Výhody cloud computingu • Bezpečnost, rizika • Model nasazení cloudu • Distribuční model cloudu • Internet, doporučená literatura
 3. 3. 3Dnešní aplikace a jejich provoz • Vlastní servery • Vlastní HW, SW, konektivita a údržba • Velký CAPEX, personální kapacity, know-how • Hostované servery • Pronajatý HW, SW a konektivita, outsourcing údržby, nižší CAPEX • Nižší kontrola, zodpovědnost, vyšší OPEX • Datová centra, Managed hosting service ▫ Úspora nákladů >> HW, energie, klimatizace, fyzický prostor, personální kapacity, sítová infrastruktura, úložiště dat, zálohování, administrace ▫ Často se používá virtualizace HW
 4. 4. 4Virtualizace • Virtualizace serverů • Jeden fyzický server se pro uživatele navenek tváří jako více serverů (VMWare, XEN, MS VS…) • http://en.wikipedia.org/wiki/Virtualization • Překvapivá historie –> první experimenty už v 60. letech! • IBM M44/44X – simulováno 7044 virtuálních strojů! • Virtualizace úložiště • Distribuované (GFS, HDFS…) • Clusterové (VMFS, XEN Storage…) • Virtualizace nepřidává žádný výpočetní výkon!
 5. 5. 5Nevýhody provozu dnešních aplikací • V technologické a obchodní oblasti • Nutnost investic do IT (HW, SW, licence), vysoké TCO • Potřeba plánování (kdy, co, za kolik vs. dodací lhůty) • Nevyužité prostředky mimo špičku • Nízká flexibilita v návaznosti na aktuální potřeby uživatelů (obchod, marketing apod.) • Problematické testování prototypů, možnost experimentů • Některé společnosti nepodporují SW ve virtualizovaném prostředí nebo je problém s licencemi! • Přenos heterogenního prostředí TEST >> PROVOZ • V některých případech je řešením použití cloudu.
 6. 6. 6Agenda  Dnešní aplikace a jejich provoz8 • Cloud computing? • Výhody cloud computingu • Bezpečnost, rizika • Model nasazení cloudu • Distribuční model cloudu • Internet, doporučená literatura
 7. 7. 7Co je cloud computing? • Velmi abstraktní pojem, trochu buzzword  • „Cloud computing je dodávka výpočetního výkonu přes Internet“ – D. Dočekal, IDF 2011
 8. 8. 8Cloud computing • Mění pohled na ICT (řešení >> služby)… efektivita, bezpečnost, kvalita, rychlost • Virtualizace zdrojů >> není podstatné, kde a na čem to běží (PC, mainframe, fyzický nebo virtuální server), jaká je síťová infrastruktura nebo jak se to tam ukládá • Cloud aplikace spolu komunikují přes rozhraní (SOAP, messaging, REST, JSON…) • Pro uživatele je důležitá dostupnost služeb, dat a informací. Odkudkoliv a kdykoliv!
 9. 9. 9Transformace IT do cloudu 24/7 Cloud Interní IT Služba Služba Služba
 10. 10. 10http://www.cloudave.com/14675/the-evolution-of-it-towards-cloud-computing/
 11. 11. 11Za kolik?http://wikibon.org/blog/how-big-is-the-world-of-cloud-computing-infographic/
 12. 12. 12Agenda  Dnešní aplikace a jejich provoz8  Cloud computing? • Výhody cloud computingu • Bezpečnost, rizika • Model nasazení cloudu • Distribuční model cloudu • Internet, doporučená literatura
 13. 13. 13Výhody cloudu pro zákazníky • Dostupnost (počítače, mobily, tablety…) • Zdánlivě neomezená škálovatelnost • Self-service • Pay-as-you-go (Pay-for-use-pricing…) • Rychlost implementace • Aktualizovatelnost • Outsourcing
 14. 14. 14Škálování cloudu z pohledu zákazníka • Zákazník by měl sám nejlépe vědět, jaké služby potřebuje, ale v současnosti má problém se v nepřehledné nabídce vyznat. • Různé metriky poskytovatelů cloudu • Výpočetní čas (CPU/hr) • Přenosový traffic (GB/s) • Kapacita datového úložiště (GB, TB…) • Výkonové špičky • Počet uživatelů • Počet transakcí úložiště • Doba odezvy • SLA, zóny dostupnosti
 15. 15. 15Výhody cloudu pro poskytovatele • Virtualizované zdroje • Rychlost implementace • Dynamický provisioning (alok./fyzická) • Multitenancy >> 1 zdroj/SW = více klientů • Lepší využití výpočetních zdrojů • Nižší nároky na odbornost • Centralizace a cena (lokalita s nižšími náklady) • Administrace (konfigurace, monitoring, údržba…)
 16. 16. 16Agenda  Dnešní aplikace a jejich provoz8  Cloud computing?  Výhody cloud computingu • Bezpečnost, rizika • Model nasazení cloudu • Distribuční model cloudu • Internet, doporučená literatura
 17. 17. 17Rizika cloud computingu • Nutnost přizpůsobit bezpečnostní pravidla • Dostupnost, nutné připojení k Internetu • Stabilita, synchronizace • Integrace s interním IT • Migrace dat ze stávajících systémů do cloudu (i opačně!) • Výkon (síťové latence, geografické umístění) • SLA (dobrý právník a smlouvy!), DR (disaster recovery) • Klientská customizace SW řešení • Návrh a architektura aplikací přizpůsobená cloudu!
 18. 18. 18Příklad, když cloud nefunguje • 21. dubna 2011 – Několikahodinový výpadek platformy Amazon EC2 (Elastic Cloud Compute) • Chyba v replikačním algoritmu diskového úložiště EBS • Následkem toho nefungovaly např. tyto služby • Quora, Foursquare, GoodData, Reddit, Ow.ly a další http://ec2disabled.com/ • Prevence (co firmy podcenily? – nižší náklady, neznalost) • Využívat více fyzických center a zón dostupnosti • Upravit aplikace pro provoz v cloudu • Problémy např. neměl Amazon , Netflix… • http://www.zdnet.com/blog/btl/amazons-web-services- outage-end-of-cloud-innocence/47731 • http://www.lupa.cz/clanky/kdyz-praskne-mrak-je-po-cloudu/
 19. 19. 19Bezpečnost cloudu • Možnost přidělování práv a rolí na různých úrovních (aplikace, procesy) • Konfigurační management • Šifrování dat (hlavně public cloud) • Odstínění správců od přístupu k datům • Audit (záznamy, logy) • Monitoring provozu na více úrovních • Podpora transakcí
 20. 20. 20Agenda  Dnešní aplikace a jejich provoz8  Cloud computing?  Výhody cloud computingu  Bezpečnost, rizika • Model nasazení cloudu • Distribuční model cloudu • Internet, doporučená literatura
 21. 21. 21Model nasazení cloudu • Veřejný (public) • Soukromý (private) • Hybridní (in-house + cloud) • Komunitní • cloud infrastruktura sdílena mezi několika organizacemi, skupinou lidí, kteří ji využívají. Tyto organizace může spojovat bezpečnostní politika, stejný obor zájmu • http://cs.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
 22. 22. 22Veřejné (public) cloudy • Nabídka služeb pro více klientů najednou • Vysoká účinnost • Vysoká dostupnost • Elasticita kapacity • Nižší počáteční náklady (CAPEX) • Jednoduchost správy • Nižší provozní náklady (OPEX)
 23. 23. 23Privátní (private) cloudy • Izolované služby pro jednoho klienta • Vysoká účinnost • Vysoká dostupnost • Elasticita kapacity • Nižší celkové náklady • Dodržování bezpečnosti • Větší kontrola na dodržováním QA • Jednodušší integrace
 24. 24. 24Hybridní cloudy • Kombinace interních (in-house) IT zdrojů a externích prostředků (cloudů) • Aktuálně převládají! • Minimalizace nákladů na HW a SW, využití již provedených investic do IT • Citlivá data pod kontrolou (datové úložiště) • Možnost datové Cache (Intranet >> Cloud)
 25. 25. 25Cloud ekosystém Intranet Řešení Interní IT Hybridní Cloud Služby Privátní Cloud Poskytovatel Služby Veřejný Cloud Poskytovatel
 26. 26. 26Jak na hybridní cloud? 1. Počáteční naplnění vzdálené aplikace daty 2. Propagace uživatelů a jejich oprávnění 3. Správa uživatelů 4. Integrace aplikací a jejich dat (ESB) 5. Optimalizace hybridních procesů • Transformace stávajícího řešení může být mnohem náročnější a dražší, než jak to na první pohled vypadá • PR oddělení firem poskytujících cloudy neupozorňují na všechna možná rizika! • Když už máte data v cloudu, musíte mít také možnost je odtamtud dostat jinam  http://bidwcz.blogspot.com/2011/02/prezentace-z-10-setkani-uzivatelu-dwh.html
 27. 27. 27Agenda  Dnešní aplikace a jejich provoz8  Cloud computing?  Výhody cloud computingu, rizika  Bezpečnost, rizika  Model nasazení cloudu • Distribuční model cloudu • Internet, doporučená literatura
 28. 28. 28Distribuční model cloudu • Software jako služba (Google SaaS Apps, Zoho Office…) • Platforma jako služba PaaS (Google App Engine, MS Azure, SalesForce…) • Infrastruktura jako služba IaaS (Amazon EC2, GoGrid…)
 29. 29. 29Co ještě cloud nabízí? • Datová úložiště (mail, fotky, video, dokumenty, synchronizace dat, backup…) • Cloud Web services (služby pro vývojáře aplikace) – např. AWS • Utility computing (Amazon, Oracle, IBM, virtualizace…) • Managed Service Providers (TO2, SecureWorks…) • …
 30. 30. 30O čem přednáška nebude! Cloud computing stratosphere http://www.readwriteweb.com/cloud /2011/04/the-cloud-stratosphere- infogra.php
 31. 31. 31Agenda  Dnešní aplikace a jejich provoz8  Cloud computing?  Výhody cloud computingu, rizika  Model nasazení cloudu  Bezpečnost, rizika  Distribuční model cloudu • Internet, doporučená literatura
 32. 32. 32Internet • http://www.slideshare.net/MedvidekPU/cloud-ns-vechny-semel-internet- developer-forum-201104-05 • http://www.storage.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=215&Itemi d=21 • http://www.slideshare.net/aditya_n_jha/cloud-computing-and-amazon-web- services-presentation • http://www.dagblog.cz/2011_03_13_archive.html#2179343202067597612 • http://www.fi.muni.cz/research/networks/computing.xhtml • http://wikibon.org/blog/how-big-is-the-world-of-cloud-computing-infographic/ • http://wikibon.org/blog/inside-ten-of-the-worlds-largest-data-centers/ • http://www.cloudave.com/14675/the-evolution-of-it-towards-cloud- computing/ • http://www.lupa.cz/serialy/cloud-computing/
 33. 33. 33Doporučená literatura• Velte, Anthony T.; Velte, Toby J.; Elsenpeter, Robert – Cloud Computing: Praktický průvodce, Computer Press 2011• Zkuste Amazon.com…
 34. 34. 34Souhrn  Dnešní aplikace a jejich provoz8  Cloud computing?  Výhody cloud computingu, rizika  Model nasazení cloudu  Bezpečnost, rizika  Distribuční model cloudu  Internet, doporučená literatura

×