SlideShare a Scribd company logo

Cloudové služby - prostor pro váš podnik

RSM Czech Republic & Slovakia
RSM Czech Republic & Slovakia
RSM Czech Republic & SlovakiaRSM Czech Republic & Slovakia

Více na https://rsm.cz ---- Cloud otevírá společnostem nové dimenze zacházení s daty. Jednodušší správa vašich aplikací a informačních systémů odkudkoli, z jakéhokoli zařízení. Všechna data jednoduše přístupná podle práv uživatelů a také mnohem bezpečněji uložená. Už žádné každodenní zálohy v trezoru – naše servery jsou zabezpečené proti všem možným rizikům a udrží vaše data v bezpečí. Zvolte si, zda přejdete do cloudu úplně, nebo u nás budete jen zálohovat.

Cloudové služby - prostor pro váš podnik

1 of 2
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
CLOUD RSM INFINITY
Cloud otevírá společnostem nové dimenze zacházení s daty. Jednodušší správa vašich
aplikací a informačních systémů odkudkoli, z jakéhokoli zařízení. Všechna data jednoduše
přístupná podle práv uživatelů a také mnohem bezpečněji uložená. Už žádné každodenní
zálohy v trezoru – naše servery jsou zabezpečené proti všem možným rizikům a udrží
vaše data v bezpečí. Zvolte si, zda přejdete do cloudu úplně, nebo u nás budete jen
zálohovat.
PROSTOR
PRO VÁŠ PODNIK
Provoz aplikací, informačních
systémů nebo celé podnikové
infrastruktury v Cloudu RSM
Infinity
•	 Veřejný cloud pro celou
podnikovou infrastrukturu
•	 Podpora uživatelů 24 h
denně 7 dní v týdnu
•	 Sdílení zdrojů a prevence
proaktivním monitoringem
•	 Možnost využití licenčního
programu MS SPLA
Cloudové služby primárně
zabezpečují provoz aplikací
a klíčové podnikové procesy dle
definovaných SLA.
Mezi nejpoužívanější aplikace
lze zařadit např. Microsoft Offi-
ce, informační systémy nebo
systémy pro výměnu informací
Microsoft Exchange – pošta.
Z podpůrných prostředků pak
jmenujme operační systémy
a databázové systémy Micro-
soft SQL.
RSM Infinity poskytuje kom-
plexní služby v oblasti pri-
vátního cloudu pro aplikace,
informační systémy a celopod-
nikovou infrastrukturu. Zajišťu-
jeme úplný
servis, přívětivé rozhraní pro
práci, odpovídající zabezpečení
a kvalitní podporu IT zákazníků.
Varianty služeb lze flexibil-
ně přizpůsobit na míru klien-
ta pomocí sdílených nebo vy-
hrazených serverů stejně jako
minimalizovat vstupní investi-
ce využitím licenčního modelu
Microsoft SPLA.
Čím jsou naše cloudové služby
přínosné?
•	 Zodpovědnost a starosti
se správou, rozvojem
a zajištěním provozu
systémů jsou přeneseny
na naše specialisty.
•	 Minimalizují vstupní
náklady na pořízení
softwarového řešení
s využitím Microsoft SPLA.
•	 Optimalizujete své
provozní náklady
účtováním dle skutečného
využitíprostředkův daném
měsíci.
•	 Můžete využít podporu
uživatelů 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.
•	 Poskytujeme podporu
vývoje řešení nebo aplikací
na míru prostřednictvím
klíčových technologií
a produktů v návaznosti
na strategická partnerství
naší společnosti.
•	 Připravenostinfrastruktury
našich služeb a zkušeností
s podobnými projekty
umožňují velmi rychlý
proces zprovoznění
cloudových služeb na míru
pro konkrétního zákazníka.
Vzdálená kancelář (SaaS)
Vzdálená kancelář a aplikač-
ní hosting umožňují poskytovat
pracovníkům přístup odkud-
koli. Napomáhají docílit sníže-
ní nákladů, zvýšení efektivi-
ty a nabízí manažerům nástroje
potřebné ke zlepšení pracov-
ní výkonnosti. Servery jsou při-
pojeny k páteřní síti GTS Novera
(přední evropský poskytovatel
datových služeb) v Pardubicích
a v Brně. Fyzicky jsou servery
umístěny v datovém cent-
ru Pardubice. Technologie mají
záložní zdroj elektrické ener-
gie, jsou nepřetržitě monitoro-
vány, zabezpečeny a nacházejí
se v klimatizovaných prosto-
rách. Technická podpora v po-
hotovostním režimu je samo-
zřejmostí.
Cloud RSM Infinity – možnosti
Sdílený cloud
Sdílený Cloud RSM Infinity s nu-
lovou vstupní investicí a nízkou
cenou pronájmu při zachová-
ní odpovídající úrovně zabezpe-
čení je využíván především pro
webové prezentace. Je vhodný
pro provoz statických i dyna-
mických www stránek napoje-
ných na SQL databáze s vlast-
ní správou.
Pronájem serverů
Pronájem serverů spoju-
je výhody sdíleného hostin-
gu a server housingu. Zákazník
využívá hardwarové prostřed-
ky dedikovaného cloudu vý-
hradně pro svou potřebu, zajistí
si tak vysoký výkon a zároveň
minimalizuje své počáteční in-
vestice.
Řízený cloud
Řízený cloud prezentuje kom-
pletně dodávané a spravo-
vané řešení na klíč. Zajišťuje-
me pořízení a správu hardware
serveru, softwarové vybave-
ní a administraci celého řešení
včetně nezbytných služeb, jako
jsou např. zálohování, správa
bezpečnosti, správa intraneto-
vého portálu, provoz informač-
ního systému, připojení k inter-
netu a dalších.
Cloud na míru
Výslednou podobu poskytova-
ného řešení lze zcela přizpůso-
bit dle konkrétních požadav-
ků klienta. Využívá se licenční
program MS SPLA společnos-
ti Microsoft a samozřejmostí
je virtualizace systémů v dato-
vém centru RSM Infinity. Pro-
gram MS SPLA umožňuje ne-
jen eliminovat vysoké vstupní
náklady, užívat nejnovější ver-
ze produktů, ale také platit
pouze za skutečně využívaný
SW v daném měsíci. Zajišťuje-
me virtualizaci provozovaných
systémů na platformách VM-
ware a Microsoft. Mezi hlav-
ní výhody patří minimaliza-
ce investic, plné využití výkonu
hardware prostředků a nonstop
profesionální podpora specia-
listů RSM Infinity.
RSM Infinity a.s.
Amazon Court – Karolinská 661,
186 00 Praha 8, Česká republika
T: +420 226 219 000
E: info@rsm.cz
W: www.rsm.cz
NONSTOP servisní linka:
+420 844 171 171
KAREL
FIŠNAR
ŘEDITEL
DIVIZE
CLOUDOVÁ
ŘEŠENÍ
A SLUŽBY
Karel nastoupil do naší
společnosti v roce 2001.
Předtím působil řadu
let ve firmě PVT a.s.
na různých vedoucích
pozicích. U nás zastával roli
manažera Zákaznického
Centra a současně
vedoucího projektů
privátního hostingu.  Od
roku 2008 je ředitelem
divize Cloudových řešení
a služeb. Karel se mimo
jiné podílel na projektech
správy IT infrastruktury,
například pro společnosti
Kaufland CZ & SK,
Ahold retail CZ, a na
cloudových řešeních pro
společnosti NOARK nebo
RSM TACOMA.
Ad

Recommended

AGORA plus - vmware view v1
AGORA plus - vmware view v1AGORA plus - vmware view v1
AGORA plus - vmware view v1Jiri Novak
 
VMware vSphere je základ - a co dál?
VMware vSphere je základ - a co dál?VMware vSphere je základ - a co dál?
VMware vSphere je základ - a co dál?MarketingArrowECS_CZ
 
Vyzkoušejte si první SDN Lab v České republice
Vyzkoušejte si první SDN Lab v České republiceVyzkoušejte si první SDN Lab v České republice
Vyzkoušejte si první SDN Lab v České republiceMarketingArrowECS_CZ
 
Znalecký ústav RSM TACOMA - služby pro advokátní kanceláře
Znalecký ústav RSM TACOMA - služby pro advokátní kancelářeZnalecký ústav RSM TACOMA - služby pro advokátní kanceláře
Znalecký ústav RSM TACOMA - služby pro advokátní kancelářeRSM Czech Republic & Slovakia
 

More Related Content

Similar to Cloudové služby - prostor pro váš podnik

Zkušenosti s využitím Cloud Computingu ve výuce
Zkušenosti s využitím Cloud Computingu ve výuceZkušenosti s využitím Cloud Computingu ve výuce
Zkušenosti s využitím Cloud Computingu ve výuceKISK FF MU
 
G2 server - Migrujte vše do cloudu
G2 server - Migrujte vše do clouduG2 server - Migrujte vše do cloudu
G2 server - Migrujte vše do clouduMarketingArrowECS_CZ
 
Adaptivní bezpečnost pro datová centra v privátním cloudu
Adaptivní bezpečnost pro datová centra v privátním clouduAdaptivní bezpečnost pro datová centra v privátním cloudu
Adaptivní bezpečnost pro datová centra v privátním clouduMarketingArrowECS_CZ
 
Automatizace pokročilé bezpečnosti v softwarově definovaných datových centrech
Automatizace pokročilé bezpečnosti v softwarově definovaných datových centrechAutomatizace pokročilé bezpečnosti v softwarově definovaných datových centrech
Automatizace pokročilé bezpečnosti v softwarově definovaných datových centrechMarketingArrowECS_CZ
 
Spusťte si existující VMware infrastrukturu v Cloudu bez jakékoliv změny
Spusťte si existující VMware infrastrukturu v Cloudu bez jakékoliv změnySpusťte si existující VMware infrastrukturu v Cloudu bez jakékoliv změny
Spusťte si existující VMware infrastrukturu v Cloudu bez jakékoliv změnyMarketingArrowECS_CZ
 
Citrix – Bezpečná platforma doručování aplikací v éře digitální transformace
Citrix – Bezpečná platforma doručování aplikací v éře digitální transformaceCitrix – Bezpečná platforma doručování aplikací v éře digitální transformace
Citrix – Bezpečná platforma doručování aplikací v éře digitální transformaceMarketingArrowECS_CZ
 
Veeam VCSP program a Backup pro Office 365
Veeam VCSP program a Backup pro Office 365 Veeam VCSP program a Backup pro Office 365
Veeam VCSP program a Backup pro Office 365 MarketingArrowECS_CZ
 
ArrowSphere – brána ke cloudovým technologiím
ArrowSphere – brána ke cloudovým technologiímArrowSphere – brána ke cloudovým technologiím
ArrowSphere – brána ke cloudovým technologiímMarketingArrowECS_CZ
 
Cloudové řešení HRIS
Cloudové řešení HRISCloudové řešení HRIS
Cloudové řešení HRISJaroslav Smarda
 
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LRMS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LRJaromir Sponar
 
Veeam – Jak zařídit mimořádnou dostupnost dat při jejich neustálém růstu?
Veeam – Jak zařídit mimořádnou dostupnost dat při jejich neustálém růstu?Veeam – Jak zařídit mimořádnou dostupnost dat při jejich neustálém růstu?
Veeam – Jak zařídit mimořádnou dostupnost dat při jejich neustálém růstu?MarketingArrowECS_CZ
 
Cloudové řešení HRIS
Cloudové řešení HRISCloudové řešení HRIS
Cloudové řešení HRISJaroslav Smarda
 

Similar to Cloudové služby - prostor pro váš podnik (20)

Zkušenosti s využitím Cloud Computingu ve výuce
Zkušenosti s využitím Cloud Computingu ve výuceZkušenosti s využitím Cloud Computingu ve výuce
Zkušenosti s využitím Cloud Computingu ve výuce
 
TNPW2-2016-06
TNPW2-2016-06TNPW2-2016-06
TNPW2-2016-06
 
TNPW2-2014-06
TNPW2-2014-06TNPW2-2014-06
TNPW2-2014-06
 
TNPW2-2012-08
TNPW2-2012-08TNPW2-2012-08
TNPW2-2012-08
 
G2 server - Migrujte vše do cloudu
G2 server - Migrujte vše do clouduG2 server - Migrujte vše do cloudu
G2 server - Migrujte vše do cloudu
 
Citrix NetScaler SD-WAN
Citrix NetScaler SD-WANCitrix NetScaler SD-WAN
Citrix NetScaler SD-WAN
 
ASSIST Software Services
ASSIST Software Services ASSIST Software Services
ASSIST Software Services
 
TNPW2-2013-08
TNPW2-2013-08TNPW2-2013-08
TNPW2-2013-08
 
Citrix Story
Citrix StoryCitrix Story
Citrix Story
 
Adaptivní bezpečnost pro datová centra v privátním cloudu
Adaptivní bezpečnost pro datová centra v privátním clouduAdaptivní bezpečnost pro datová centra v privátním cloudu
Adaptivní bezpečnost pro datová centra v privátním cloudu
 
Automatizace pokročilé bezpečnosti v softwarově definovaných datových centrech
Automatizace pokročilé bezpečnosti v softwarově definovaných datových centrechAutomatizace pokročilé bezpečnosti v softwarově definovaných datových centrech
Automatizace pokročilé bezpečnosti v softwarově definovaných datových centrech
 
Spusťte si existující VMware infrastrukturu v Cloudu bez jakékoliv změny
Spusťte si existující VMware infrastrukturu v Cloudu bez jakékoliv změnySpusťte si existující VMware infrastrukturu v Cloudu bez jakékoliv změny
Spusťte si existující VMware infrastrukturu v Cloudu bez jakékoliv změny
 
Citrix – Bezpečná platforma doručování aplikací v éře digitální transformace
Citrix – Bezpečná platforma doručování aplikací v éře digitální transformaceCitrix – Bezpečná platforma doručování aplikací v éře digitální transformace
Citrix – Bezpečná platforma doručování aplikací v éře digitální transformace
 
Veeam VCSP program a Backup pro Office 365
Veeam VCSP program a Backup pro Office 365 Veeam VCSP program a Backup pro Office 365
Veeam VCSP program a Backup pro Office 365
 
RAC Wireless Security Services - Obchodní prezentace 2011
RAC Wireless Security Services - Obchodní prezentace 2011RAC Wireless Security Services - Obchodní prezentace 2011
RAC Wireless Security Services - Obchodní prezentace 2011
 
ArrowSphere – brána ke cloudovým technologiím
ArrowSphere – brána ke cloudovým technologiímArrowSphere – brána ke cloudovým technologiím
ArrowSphere – brána ke cloudovým technologiím
 
Cloudové řešení HRIS
Cloudové řešení HRISCloudové řešení HRIS
Cloudové řešení HRIS
 
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LRMS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR
 
Veeam – Jak zařídit mimořádnou dostupnost dat při jejich neustálém růstu?
Veeam – Jak zařídit mimořádnou dostupnost dat při jejich neustálém růstu?Veeam – Jak zařídit mimořádnou dostupnost dat při jejich neustálém růstu?
Veeam – Jak zařídit mimořádnou dostupnost dat při jejich neustálém růstu?
 
Cloudové řešení HRIS
Cloudové řešení HRISCloudové řešení HRIS
Cloudové řešení HRIS
 

More from RSM Czech Republic & Slovakia

RSM Apps - Moderní aplikace dostupné odkudkoliv pro efektivní organizace
RSM Apps - Moderní aplikace dostupné odkudkoliv pro efektivní organizaceRSM Apps - Moderní aplikace dostupné odkudkoliv pro efektivní organizace
RSM Apps - Moderní aplikace dostupné odkudkoliv pro efektivní organizaceRSM Czech Republic & Slovakia
 
Úskalí při řízení rodinného podnikání
Úskalí při řízení rodinného podnikáníÚskalí při řízení rodinného podnikání
Úskalí při řízení rodinného podnikáníRSM Czech Republic & Slovakia
 
Ekonomický výhľad pre región strednej a východnej európy
Ekonomický výhľad pre región strednej a východnej európyEkonomický výhľad pre región strednej a východnej európy
Ekonomický výhľad pre región strednej a východnej európyRSM Czech Republic & Slovakia
 
Due Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešení
Due Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešeníDue Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešení
Due Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešeníRSM Czech Republic & Slovakia
 

More from RSM Czech Republic & Slovakia (13)

RSM Apps - Moderní aplikace dostupné odkudkoliv pro efektivní organizace
RSM Apps - Moderní aplikace dostupné odkudkoliv pro efektivní organizaceRSM Apps - Moderní aplikace dostupné odkudkoliv pro efektivní organizace
RSM Apps - Moderní aplikace dostupné odkudkoliv pro efektivní organizace
 
Moderni ERP v cloudu - Možnosti a úskalí
Moderni ERP v cloudu - Možnosti a úskalíModerni ERP v cloudu - Možnosti a úskalí
Moderni ERP v cloudu - Možnosti a úskalí
 
Úskalí při řízení rodinného podnikání
Úskalí při řízení rodinného podnikáníÚskalí při řízení rodinného podnikání
Úskalí při řízení rodinného podnikání
 
Štruktúrovanie rodinného majetku
Štruktúrovanie rodinného majetkuŠtruktúrovanie rodinného majetku
Štruktúrovanie rodinného majetku
 
Nastrahy pri presune majetku
Nastrahy pri presune majetkuNastrahy pri presune majetku
Nastrahy pri presune majetku
 
Je dnes možné rozumne investovať?
Je dnes možné rozumne investovať?Je dnes možné rozumne investovať?
Je dnes možné rozumne investovať?
 
Ekonomický výhľad pre región strednej a východnej európy
Ekonomický výhľad pre región strednej a východnej európyEkonomický výhľad pre región strednej a východnej európy
Ekonomický výhľad pre región strednej a východnej európy
 
Bezpečnostní studie síťové infrastruktury
Bezpečnostní studie síťové infrastrukturyBezpečnostní studie síťové infrastruktury
Bezpečnostní studie síťové infrastruktury
 
Komplexní analýza datové sítě
Komplexní analýza datové sítěKomplexní analýza datové sítě
Komplexní analýza datové sítě
 
Due Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešení
Due Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešeníDue Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešení
Due Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešení
 
RSM TACOMA - poradenství na klíč
RSM TACOMA - poradenství na klíčRSM TACOMA - poradenství na klíč
RSM TACOMA - poradenství na klíč
 
Doing Business in the Czech republic
Doing Business in the Czech republicDoing Business in the Czech republic
Doing Business in the Czech republic
 
Mzdový outsourcing jinak
Mzdový outsourcing jinakMzdový outsourcing jinak
Mzdový outsourcing jinak
 

Cloudové služby - prostor pro váš podnik

  • 1. THE POWER OF BEING UNDERSTOOD CLOUD RSM INFINITY Cloud otevírá společnostem nové dimenze zacházení s daty. Jednodušší správa vašich aplikací a informačních systémů odkudkoli, z jakéhokoli zařízení. Všechna data jednoduše přístupná podle práv uživatelů a také mnohem bezpečněji uložená. Už žádné každodenní zálohy v trezoru – naše servery jsou zabezpečené proti všem možným rizikům a udrží vaše data v bezpečí. Zvolte si, zda přejdete do cloudu úplně, nebo u nás budete jen zálohovat. PROSTOR PRO VÁŠ PODNIK
  • 2. Provoz aplikací, informačních systémů nebo celé podnikové infrastruktury v Cloudu RSM Infinity • Veřejný cloud pro celou podnikovou infrastrukturu • Podpora uživatelů 24 h denně 7 dní v týdnu • Sdílení zdrojů a prevence proaktivním monitoringem • Možnost využití licenčního programu MS SPLA Cloudové služby primárně zabezpečují provoz aplikací a klíčové podnikové procesy dle definovaných SLA. Mezi nejpoužívanější aplikace lze zařadit např. Microsoft Offi- ce, informační systémy nebo systémy pro výměnu informací Microsoft Exchange – pošta. Z podpůrných prostředků pak jmenujme operační systémy a databázové systémy Micro- soft SQL. RSM Infinity poskytuje kom- plexní služby v oblasti pri- vátního cloudu pro aplikace, informační systémy a celopod- nikovou infrastrukturu. Zajišťu- jeme úplný servis, přívětivé rozhraní pro práci, odpovídající zabezpečení a kvalitní podporu IT zákazníků. Varianty služeb lze flexibil- ně přizpůsobit na míru klien- ta pomocí sdílených nebo vy- hrazených serverů stejně jako minimalizovat vstupní investi- ce využitím licenčního modelu Microsoft SPLA. Čím jsou naše cloudové služby přínosné? • Zodpovědnost a starosti se správou, rozvojem a zajištěním provozu systémů jsou přeneseny na naše specialisty. • Minimalizují vstupní náklady na pořízení softwarového řešení s využitím Microsoft SPLA. • Optimalizujete své provozní náklady účtováním dle skutečného využitíprostředkův daném měsíci. • Můžete využít podporu uživatelů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. • Poskytujeme podporu vývoje řešení nebo aplikací na míru prostřednictvím klíčových technologií a produktů v návaznosti na strategická partnerství naší společnosti. • Připravenostinfrastruktury našich služeb a zkušeností s podobnými projekty umožňují velmi rychlý proces zprovoznění cloudových služeb na míru pro konkrétního zákazníka. Vzdálená kancelář (SaaS) Vzdálená kancelář a aplikač- ní hosting umožňují poskytovat pracovníkům přístup odkud- koli. Napomáhají docílit sníže- ní nákladů, zvýšení efektivi- ty a nabízí manažerům nástroje potřebné ke zlepšení pracov- ní výkonnosti. Servery jsou při- pojeny k páteřní síti GTS Novera (přední evropský poskytovatel datových služeb) v Pardubicích a v Brně. Fyzicky jsou servery umístěny v datovém cent- ru Pardubice. Technologie mají záložní zdroj elektrické ener- gie, jsou nepřetržitě monitoro- vány, zabezpečeny a nacházejí se v klimatizovaných prosto- rách. Technická podpora v po- hotovostním režimu je samo- zřejmostí. Cloud RSM Infinity – možnosti Sdílený cloud Sdílený Cloud RSM Infinity s nu- lovou vstupní investicí a nízkou cenou pronájmu při zachová- ní odpovídající úrovně zabezpe- čení je využíván především pro webové prezentace. Je vhodný pro provoz statických i dyna- mických www stránek napoje- ných na SQL databáze s vlast- ní správou. Pronájem serverů Pronájem serverů spoju- je výhody sdíleného hostin- gu a server housingu. Zákazník využívá hardwarové prostřed- ky dedikovaného cloudu vý- hradně pro svou potřebu, zajistí si tak vysoký výkon a zároveň minimalizuje své počáteční in- vestice. Řízený cloud Řízený cloud prezentuje kom- pletně dodávané a spravo- vané řešení na klíč. Zajišťuje- me pořízení a správu hardware serveru, softwarové vybave- ní a administraci celého řešení včetně nezbytných služeb, jako jsou např. zálohování, správa bezpečnosti, správa intraneto- vého portálu, provoz informač- ního systému, připojení k inter- netu a dalších. Cloud na míru Výslednou podobu poskytova- ného řešení lze zcela přizpůso- bit dle konkrétních požadav- ků klienta. Využívá se licenční program MS SPLA společnos- ti Microsoft a samozřejmostí je virtualizace systémů v dato- vém centru RSM Infinity. Pro- gram MS SPLA umožňuje ne- jen eliminovat vysoké vstupní náklady, užívat nejnovější ver- ze produktů, ale také platit pouze za skutečně využívaný SW v daném měsíci. Zajišťuje- me virtualizaci provozovaných systémů na platformách VM- ware a Microsoft. Mezi hlav- ní výhody patří minimaliza- ce investic, plné využití výkonu hardware prostředků a nonstop profesionální podpora specia- listů RSM Infinity. RSM Infinity a.s. Amazon Court – Karolinská 661, 186 00 Praha 8, Česká republika T: +420 226 219 000 E: info@rsm.cz W: www.rsm.cz NONSTOP servisní linka: +420 844 171 171 KAREL FIŠNAR ŘEDITEL DIVIZE CLOUDOVÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY Karel nastoupil do naší společnosti v roce 2001. Předtím působil řadu let ve firmě PVT a.s. na různých vedoucích pozicích. U nás zastával roli manažera Zákaznického Centra a současně vedoucího projektů privátního hostingu.  Od roku 2008 je ředitelem divize Cloudových řešení a služeb. Karel se mimo jiné podílel na projektech správy IT infrastruktury, například pro společnosti Kaufland CZ & SK, Ahold retail CZ, a na cloudových řešeních pro společnosti NOARK nebo RSM TACOMA.