Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Online marketing 2010 intro

958 views

Published on

A presentation on a seminar 17 Feb 2010 Justine Toms, Sofia, Bulgaria

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Online marketing 2010 intro

 1. 1. възможностите днес, които използваме или не Онлайн комуникации в подкрепа на бизнеса. Класически и Web 2.0 инструменти.
 2. 2. Преди да започнем <ul><li>Два въпроса </li></ul><ul><li>и </li></ul><ul><li>коя съм аз? </li></ul>
 3. 3. Няколко уговорки <ul><li>- много термини на английски език </li></ul><ul><li>- много информация в една лекция </li></ul><ul><li>- при въпроси – прекъсвайте ме и питайте! </li></ul><ul><li>- после пак ще може да питате – по мейл :)‏ </li></ul>
 4. 4. Силата е в хората, потребителя <ul><li>... Скептицизмът им се увеличава </li></ul><ul><li>... Търсят марки, които “им говорят” </li></ul><ul><li>... Очакват добавена стойност, която е значима за тях, </li></ul><ul><li>когато и където имат нужда от нея </li></ul><ul><li>... Искат консистентно взаимодействие </li></ul><ul><li>(разговор без значение от средството, технологията)‏ </li></ul>
 5. 5. Защо Интернет? <ul><li>Хората търсят основно информация в Интернет </li></ul><ul><li>Онлайн тактиките са по- евтини , по- ефективни ценово и по- гъвкави от традиционните </li></ul><ul><li>Има много какво да се научи от грешките на другите и от добрите практики </li></ul><ul><li>Новите технологии могат да помогнат да се постигне по-голям ефект с по-малко средства , при това измеримо и по-добре </li></ul>
 6. 6. Какви са хората в Интернет? <ul><li>млади </li></ul><ul><li>образовани </li></ul><ul><li>високи доходи </li></ul><ul><li>около 3 000 000 души месечно </li></ul><ul><li>около 45% от населението </li></ul><ul><li>сравнение на България с Европа </li></ul>
 7. 7. Днешната медийна консумация у нас Маркет тест - TGI
 8. 8. Времената се менят Интернет потребителят – човек на годината
 9. 9. Времената се менят Dell загубиха много само от една изгоряла батерия
 10. 10. Времената се менят Населението на Second Life е по-голямо от това на България
 11. 11. Няколко любопитни факта ... 17% от потребителите на SONY Playstation в Америка са на възраст 50+ 66.2% едновременно гледат телевизия и броузват в Интернет. През 2008 г. 100% от децата я Япония 1-ви клас имат свой мобилен компютър .
 12. 12. Да не забравяме Виртуално = реално
 13. 13. Основните предимства на Интернет Измеримост произлиза от технологията следва да се заложи предварително
 14. 14. Основните предимства на Интернет Гъвкавост
 15. 15. Основните предимства на Интернет Интерактивност произлиза от технологията позволява двупосочна комуникация
 16. 16. Основните предимства на Интернет Таргетиране произлиза от технологията намалява шума достига нашата аудитория позволява висок ROI
 17. 17. Предизвикателствата на Интернет Глобално - Локално
 18. 18. Предизвикателствата на Интернет Винаги по всяко време навсякъде
 19. 19. Предизвикателствата на Интернет Скоростта
 20. 20. Не оцеляват най-умните, нито най-силните. Оцеляват тези, които най-успешно се адаптират към новото. Дарвин
 21. 21. Класически онлайн маркетинг инструменти <ul><li>Уеб сайтът – корпоративен, продуктов, промоционален, сайт-общност </li></ul><ul><li>Банери, стандартни и нестандартни </li></ul><ul><li>Карета, текстови линкове </li></ul><ul><li>SEO </li></ul><ul><li>Email маркетинг </li></ul><ul><li>Viral маркетинг </li></ul>
 22. 22. Какво точно е Web 2.0 <ul><li>Web 2.0 e маркетинг, а не техническо понятие </li></ul><ul><li>Web 2.0 дава началото на нов икономически цикъл </li></ul>
 23. 23. Основни инструменти <ul><li>RSS </li></ul><ul><li>Blog </li></ul><ul><li>Microblogging </li></ul><ul><li>Wiki </li></ul><ul><li>Social Media </li></ul><ul><li>Social Networks </li></ul><ul><li>Podcasts </li></ul><ul><li>Widgets </li></ul><ul><li>etc. </li></ul>
 24. 24. Отвъд това Web 2.0 е <ul><li>Общуване </li></ul><ul><li>Споделяне </li></ul><ul><li>Доверие </li></ul>
 25. 25. Основата? <ul><li>Ти, аз, всеки един от нас </li></ul><ul><li>Потребителят е в центъра. </li></ul><ul><li>Важно е неговото преживяване. </li></ul>
 26. 26. И тук важи <ul><li>правилото </li></ul><ul><li>1 – 9 - 90 </li></ul>
 27. 27. YouTube – валидатор на успеха не само в Абсолютния свят ...
 28. 28. flickr и визуалното споделяне
 29. 29. Блоговете и хората
 30. 30. Социалните мрежи и общуването
 31. 31. Twitter и споделянето
 32. 32. Flash mob онлайн
 33. 33. Let's mash up <ul><li>Не спирайте </li></ul><ul><li>Миксирайте </li></ul><ul><li>Позволете на съдържанието си да пътува </li></ul><ul><li>Дайте бренда си на потребителите /клипче Pepsi User generated content http://www.youtube.com/watch?v=5mYrS6S49W0 / </li></ul>
 34. 34. Web 2.0 микс
 35. 35. Web 2.0 микс
 36. 36. Web 2.0 микс
 37. 37. Web 2.0 микс
 38. 38. Web 2.0 изисква <ul><li>Участие </li></ul><ul><li>Постоянство </li></ul><ul><li>Консистентност </li></ul>
 39. 39. Какво постигаме?
 40. 40. Правила <ul><li>Научи повече за нетрадиционните </li></ul><ul><li>онлайн маркетинг инструменти. </li></ul>
 41. 41. Правила <ul><li>Включи ги в маркетинг плановете си. </li></ul>
 42. 42. Правила <ul><li>Използвай ги всеки ден, </li></ul><ul><li>със сутрешното кафе </li></ul>
 43. 43. Правила <ul><li>Бъди забележителен! </li></ul>
 44. 44. Правила <ul><li>Слушай </li></ul>
 45. 45. Правила <ul><li>Действай веднага </li></ul>
 46. 46. Правила <ul><li>Колкото повече – толкова повече </li></ul>
 47. 47. Правила <ul><li>Включи се в диалога </li></ul>
 48. 48. Правила <ul><li>Поддържай комуникацията </li></ul>
 49. 49. Правила <ul><li>Нека ти пука! </li></ul>
 50. 50. Правила <ul><li>Бъди готов! </li></ul>
 51. 51. И още едно видео <ul><li>Ако има време ... </li></ul><ul><li>/user generated video from Google - Gmail/ </li></ul>
 52. 52. Защо именно лимони?
 53. 53. Въпроси?
 54. 54. И аз имам въпроси и ... награди! :)‏
 55. 55. Благодаря за вниманието! Намерете ме онлайн и на jtoms@abcbg.com

×