Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unss web2nula-april2010

532 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unss web2nula-april2010

 1. 1. възможностите днес, които използваме или не WEB dnes SMART Lab
 2. 2. Какво точно е Web 2.0 <ul><li>Web 2.0 e маркетинг и комуникация, а не техническо понятие </li></ul><ul><li>Web 2.0 дава началото на нов икономически цикъл </li></ul>
 3. 3. Основни инструменти <ul><li>RSS </li></ul><ul><li>Blog </li></ul><ul><li>Microblogging </li></ul><ul><li>Wiki </li></ul><ul><li>Social Media </li></ul><ul><li>Social Networks </li></ul><ul><li>Podcasts </li></ul><ul><li>Widgets </li></ul><ul><li>etc. </li></ul>
 4. 4. Отвъд това Web 2.0 е <ul><li>Общуване </li></ul><ul><li>Споделяне </li></ul><ul><li>Доверие </li></ul>
 5. 5. Основата? <ul><li>Ти, аз, всеки един от нас </li></ul><ul><li>Потребителят е в центъра. </li></ul><ul><li>Важно е неговото преживяване. </li></ul>
 6. 6. И тук важи <ul><li>правилото </li></ul><ul><li>1 – 9 - 90 </li></ul>
 7. 7. YouTube – валидатор на успеха не само в Абсолютния свят ...
 8. 8. flickr и визуалното споделяне
 9. 9. Блоговете и хората
 10. 10. Социалните мрежи и общуването
 11. 11. Twitter и споделянето
 12. 12. Flash mob онлайн
 13. 13. Кое е следващото чудо? Може би твоето?
 14. 14. Let's mash up <ul><li>Не спирай </li></ul><ul><li>Миксирай </li></ul><ul><li>Позволи на съдържанието си да пътува </li></ul><ul><li>Дай бренда си на потребителите /клипче Pepsi User generated content http://www.youtube.com/watch?v=5mYrS6S49W0 / </li></ul>
 15. 15. Web 2.0 микс
 16. 16. Web 2.0 микс
 17. 17. Web 2.0 микс
 18. 18. Web 2.0 микс
 19. 19. Web 2.0 изисква <ul><li>Участие </li></ul><ul><li>Постоянство </li></ul><ul><li>Консистентност </li></ul>
 20. 20. Какво постигаме?
 21. 21. Правила <ul><li>- слушай </li></ul><ul><li>- действай веднага </li></ul><ul><li>- колкото повече – толкова повече </li></ul><ul><li>- включи се в диалога </li></ul><ul><li>- поддържай комуникацията </li></ul><ul><li>- нека ти пука </li></ul><ul><li>- бъди готов </li></ul>
 22. 22. Защо именно лимони?
 23. 23. Въпроси?
 24. 24. Благодаря за вниманието! Намерете ме из всички web местата и на jtoms@abcbg.com

×