Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Successful Social Software Integration: LCTY 2011

580 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Successful Social Software Integration: LCTY 2011

 1. 1. Keynote Part 3 Demo & More Miro Dolaptchiev IBS
 2. 2. Agenda <ul><li>Демонстрация
 3. 3. Какво е необходимо?
 4. 4. Варианти за притежание
 5. 5. Заключение </li></ul>
 6. 6. Какво е необходимо? (1) <ul><li>Стратегия </li><ul><li>Ключови въпроси
 7. 7. Фактори за успех
 8. 8. Измерители
 9. 9. Визия </li></ul></ul>Vitality Short Term Objectives Capability Medium Term Objectives Business Value Long Term Objectives Groups Group Activity/Usage Group Capabilities Group KPIs/KVIs Organization Total Activity/ Usage Strategic Capabilities Organizational KPIs/KVIs Individuals Individual Activity/Usage Individual Capabilities Individual KPIs/KVIs
 10. 10. Какво е необходимо? (2) <ul><li>План </li></ul><ul><ul><li>Анкета преди
 11. 11. Пилот (Soft Launch)
 12. 12. Акета след
 13. 13. Пълно внедряване
 14. 14. Настройки и оптимизации </li></ul></ul>
 15. 15. Какво е необходимо? (3) <ul><li>Управление </li></ul><ul><ul><li>Активно и осезаемо участие от ръководството
 16. 16. Заделени ресурси
 17. 17. Вътрешни регулации и стандарти (криптиране, бекъп)
 18. 18. Политики (одобрения, подписи)
 19. 19. Чести комуникации и н асоки
 20. 20. Етикет и етика </li></ul></ul><ul><ul><li>Участие на служителите </li></ul></ul>
 21. 21. Какво е необходимо? (4) <ul><li>Комуникация </li></ul>Внедряване Запознаване Разбиране Оценка Какво е Social Software? Защо ни трябва social software? Как ще се включва? Кога? Защо го правим? От къде ще започнем? Каква е целта и кога ще я постигнем? Как ще улесни моята работа? Обучение Насоки От къде мога да науча повече? Какво постигнахме? Стана ли работата ни по-ефективна? Какво следва?
 22. 22. Какво е необходимо? (5) <ul><li>Организационна култура </li></ul><ul><ul><li>Активно и осезаемо участие от ръководството
 23. 23. Заделени ресурси
 24. 24. Управление на проекта
 25. 25. Чести и честни комуникации
 26. 26. Участие на служителите </li></ul></ul>
 27. 27. Варианти на притежание <ul><li>На място </li><ul><li>Необходими ресурси за пуск и поддръжка </li></ul><li>Локално </li><ul><li>SaaS
 28. 28. Екип, Познание, Опит, Политики, Поддръжка и Съпровод на Български </li></ul><li>Глобално </li><ul><li>SaaS
 29. 29. Централизирана поддръжка за всички държави </li></ul></ul>
 30. 30. Кога? Финансиране с 0% лихва от IBM Видими ползи за всички Глобална поддръжка Локална поддръжка
 31. 31. Благодаря!

×