Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social Software for Business. New model for communication, knowledge and idea sharing in the Facebook era

1,107 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1url.pw/s6wCO ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Social Software for Business. New model for communication, knowledge and idea sharing in the Facebook era

 1. 1. Нов подход за общуване, споделяне на знания и идеи в ерата на Facebook Лидия Викулова Social Collaboration Evangelist Мирослав Долапчиев Managing Partner
 2. 2. Въпроси
 3. 3. Как преодолявате разделението между отделите?
 4. 4. Как намалявате time-to-competence за всяка позиция?
 5. 5. Какво прави В ашата организация, за да насърчи различните поколения да работят заедно?
 6. 6. Какви техники ползвате за да “прихванете” идеите?
 7. 7. <ul><li>  </li></ul>Може ли една социална мрежа да повиши ангажираността?
 8. 8. ОТГОВОРИ
 9. 9. Р ЕШЕНИЕТО?
 10. 10. Р ЕШЕНИЕТО?
 11. 11. IBM Connections
 12. 12. IBM Connections и нструменти Блогове Общности Файлове Home Профили Мобилност Социална мрежа Анализ Уики Задачи Форум Бързи връзки
 13. 13. Home
 14. 14. Профили
 15. 15. Общности
 16. 16. Блогове за Идеи
 17. 17. Дейности и задачи
 18. 18.   ПОЛЗИТЕ
 19. 19. <ul><li>Съхранение на знание, опит и най-добри практики в единна среда </li></ul><ul><li>Бързо намиране на търсената информация </li></ul><ul><li>&quot;Помощ от приятел&quot; </li></ul><ul><li>Оптимизиране на работата по сходни проекти </li></ul>Ефективност
 20. 20. Знание и развитие <ul><li>Съхранение и обмяна на опит, мнения и идеите по естествен начин, изграждайки организация на знанието </li></ul><ul><li>Намаляване на времето и разходите за въвеждане на нови служители и развитие на старите </li></ul><ul><li>Отговаряне на очакванията на съвременните служители </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Свободно споделяне на идеи </li></ul><ul><li>Създаване на обща платформа за комуникация между служители, отдели и офиси </li></ul><ul><li>Бърз и ефективен начин за комуникиране на фирмената стратегия и политики </li></ul><ul><li>Обратна връзка от служителите към организацията </li></ul>Комуникация
 22. 22. <ul><li>Възможност всеки да бъде чут </li></ul><ul><li>Създаване на усещане за ценност </li></ul><ul><li>Инструмент за споделяне на знания, впечатления и идеи </li></ul><ul><li>Гъвкавост и готовност за бърз отговор на променящата се среда </li></ul>Ангажираност
 23. 23. Рано или късно, всички ще бъдат включени в социална мрежа. Въпроса е дали ще бъдат във вашата или в някоя чужда.
 24. 24. Благодарим Ви! Лидия Викулова lidia@ibs.bg / 0885336449 vikulova lidiavikulova Мирослав Долапчиев miro@ibs.bg / 0887537989 mirodolaptchiev mdolaptchiev

×