БИБЛИОТЕЧНИЯТ ЛИДЕР- ВТЪРСЕНЕ,СЪЗДАВАНЕ ИУПРАВЛЕНИЕ НА УСТОЙЧИВИПАРТНЬОРСТВААнелия Иванова13-14 юни, гр.Вършец
РАЗГЛЕЖДАНИ ВЪПРОСИЦел Характеристика на библиотеката като организация и Дасе очертае образа на идеалната библиотека Цел...
ИДЕАЛНАТА БИБЛИОТЕКА- БОРХЕС
БИБЛИОТЕКАТА КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ Библиотеката е организация отпубличиния сектор, с работна задача-доставка на публични услуг...
ЕРАТА НА ПРОГРЕСА Ако „пуснем” през времето една тънка линия ипроследим как е живяла и оцелявала библиотекатапрез вековет...
КЪДЕ СМЕ НИЕ? И къде сме днес- пак според тези учени испециалисти сме в Ерата на революцията,която е революция в управлен...
БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИПромени в ръководството, целите,ценностите и морала, промяна вмисии, кадрово обновяване,потребители...
ИДЕАЛЕН ОБРАЗ НА СЪВРЕМЕННАТАБИБЛИОТЕКА Да е достъпна за всеки В максимална степен да отговори напотребностите и интерес...
ИДЕАЛЕН ОБРАЗ… Възможности за уплътняване на свободнотовреме на гражданите Да спомага за културното развитие наобщността...
ЛИДЕРЪТ Умее да предаде на останалите виждането сии начините за постигането му Показва на останалите как да го направят...
ЛИДЕРЪТ….Библиотечния лидер е лидер като всекидруг във всяка една организация,съществуваща реално в дадена сфера-икономиче...
ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА По време на криза мениджърът трябвада излезе от кабинета си и да говори схората си и да търси партньори...
КАКВО Е ПАРТНЬОРСТВОПъртньорството е сътрудничество междуорганизации с общи сфери на работа,общи цели и съвместни дейности...
ПРИНЦИПИОбщи целиОбща сфера на дейностОтношения на равнопоставеностВзаимен интересМеханизми за комуникация и контрол...
ЕТАПИ НА УСПЕШНОТОПАРТНЬОРСТВОНабелязват сепотенциалнитепартньориИдентифициратсе ползите завсеки партньорРазпределятсе рол...
КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ Нови сфери на дейност в библиотеките По-често са канени на срещи с важнозначение Персоналът получава в...
ВСЕКИ С ЛИДЕРСКО ПОВЕДЕНИЕ В такива размирни времена като днешните всичко се свеждадо лидерството. Старото разбиране за л...
НЯМА РЕЦЕПТА
КАК ДА ДЕЙСТВА ЛИДЕРЪТ Мениджърът администрира, лидерътиновира Мениджърът е копие, лидерът е оригинал. Мениджърът поддъ...
КАК ДА.. Мениджърът приема реалността, лидерът яизследва Мениджърът има поглед в краткосроченплан, лидерът има дългосроч...
КАК ДА… Мениджърът имитира, лидерът твори. Мениджърът приема статуквото, лидерът гопредизвиква. Мениджърът е класически...
ПАРТНЬОРСТВА НА РБ “ГЕО МИЛЕВ” Община Монтана Българска библиотечно - информационна асоциация Посолството на САЩ в Бълг...
ДОБРОВОЛЕЦ
КАКВО ПОСТИГНАХМЕ 9 занимания в периода юли- август 2012 г. Доброволец- подкрепа Библиотеката, парка, музея, галерията...
КАК СЕ “НАЛИВАХА” ОСНОВИТЕ
ОЩЕ ЛИ ВИ СЕ СТАВА ЛИДЕР?Благодаря за вниманието!anelia.tsv@gmail.commontana@glbulgaria.net
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Библиотечният лидер - в търсене,създаване и управление на устойчиви партньорства

698 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
698
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
230
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Библиотечният лидер - в търсене,създаване и управление на устойчиви партньорства

 1. 1. БИБЛИОТЕЧНИЯТ ЛИДЕР- ВТЪРСЕНЕ,СЪЗДАВАНЕ ИУПРАВЛЕНИЕ НА УСТОЙЧИВИПАРТНЬОРСТВААнелия Иванова13-14 юни, гр.Вършец
 2. 2. РАЗГЛЕЖДАНИ ВЪПРОСИЦел Характеристика на библиотеката като организация и Дасе очертае образа на идеалната библиотека Целевите библиотеки- публични Кой е лидера, който ще осъществи промяната- видове Лидерското поведение- при изграждането напартньорства Стъпки на изграждане на партньорства Ефективност и ползи от партньорствата Примери за партньорства от РБ “Гео Милев”
 3. 3. ИДЕАЛНАТА БИБЛИОТЕКА- БОРХЕС
 4. 4. БИБЛИОТЕКАТА КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ Библиотеката е организация отпубличиния сектор, с работна задача-доставка на публични услуги награжданите с високо качество инадеждност, с определен водещ стил науправление-ръководство илимениджмънт и с функции-образователна, информационна,културна и социална функция.(споредМанифеста на Юнеско )
 5. 5. ЕРАТА НА ПРОГРЕСА Ако „пуснем” през времето една тънка линия ипроследим как е живяла и оцелявала библиотекатапрез вековете...от храмовите библиотеки на ДревенЕгипет, през Древна Гърция, Александрийскатабиблиотека, през окованите във вериги книги презСредновековието ..и до бляскавия период закнигата ...създаването на печатарската машина отЙ. Гутенберг 1448 г. и Възраждането.....та до днес-началото на 21 век...Въпроса е „Какво се случи?”/роман на Дж. Хелър/: според социалнитеантрополози, историци и икономисти, ерата напрогреса е приключила. Тази ера се ражда вепохата на Просвещението, достига зрелостта сипри индустриализацията и умира на прага на 21век.
 6. 6. КЪДЕ СМЕ НИЕ? И къде сме днес- пак според тези учени испециалисти сме в Ерата на революцията,която е революция в управлението наорганизациите. В България последнитедвадесет години са години на политически исоциални промени, икономически спадове иподеми, глобализация, присъединяване къмЕС, промени в информационната среда, впотребностите на потребителите, промени вдинамиката на трудовата среда иквалификацията, изменение на развитието наинформационните продукти.
 7. 7. БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИПромени в ръководството, целите,ценностите и морала, промяна вмисии, кадрово обновяване,потребители с нови изисквания,нови технологии, сътрудничество,международен опит, новаполитика, нормативни иикономически проекти,конфликти, конкуренция и стрес....
 8. 8. ИДЕАЛЕН ОБРАЗ НА СЪВРЕМЕННАТАБИБЛИОТЕКА Да е достъпна за всеки В максимална степен да отговори напотребностите и интересите на всичкиграждани от дадена общност Да работи без цензура Високо качество на предоставенатаинформация Да служи на образованието,самообразованието и квалификацията награжданите-насърчаване на четенето Библиотеката да работи в демократична средаи да бъде част от националната политика втази област.
 9. 9. ИДЕАЛЕН ОБРАЗ… Възможности за уплътняване на свободнотовреме на гражданите Да спомага за културното развитие наобщността Място за комуникация Част от обществения и културен живот нанаселеното място Да е социално място- чрез създаването наусловия за специални услуги и ресурси за хорас увреждания и в неравностойно положение,като така ги приобщава към глобалния свят назнанието и информацията.
 10. 10. ЛИДЕРЪТ Умее да предаде на останалите виждането сии начините за постигането му Показва на останалите как да го направят Въодушевява останалите и се въодушевявасамия той от проекта Усъвършенства останалите въз основа нанякои ценности и се самоусъвършенства исамия той в този процес В условията на един променящ се свят, серазвива и приспособява много бързо
 11. 11. ЛИДЕРЪТ….Библиотечния лидер е лидер като всекидруг във всяка една организация,съществуваща реално в дадена сфера-икономическа, бизнес-среда или някаква друга.И библиотеката като всяка жива организацияможе да се определи като жива система, коятоосъществява обмен през своята граница поначин, който осигурява принос за оцеляването иразвитието на средата и хората в нея.Организацията приема ресурси от средата и чрезразлични процеси ги трансформира в блага –услуги, от които средата има потребност. Или даосъществява работна си задача- което е всъщностнейната мисия или визия.
 12. 12. ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА По време на криза мениджърът трябвада излезе от кабинета си и да говори схората си и да търси партньори. Дории да не знае отговора на всичкивъпроси, нека им каже това. Важно е даим покаже, че се грижи за тях, да имдаде усещане за надежда. Защото тазирецесия ще свърши. И най-важното е дадава пример. Така постъпват най-добрите мениджъри лидери.
 13. 13. КАКВО Е ПАРТНЬОРСТВОПъртньорството е сътрудничество междуорганизации с общи сфери на работа,общи цели и съвместни дейностиПартньорството се регламентира съсСпоразумение за сътрудничество
 14. 14. ПРИНЦИПИОбщи целиОбща сфера на дейностОтношения на равнопоставеностВзаимен интересМеханизми за комуникация и контролДългосрочно сътрудничество,устойчивост
 15. 15. ЕТАПИ НА УСПЕШНОТОПАРТНЬОРСТВОНабелязват сепотенциалнитепартньориИдентифициратсе ползите завсеки партньорРазпределятсе ролите иотговорноститеОпределя сеподхода закомуникация спартньоритеОпределя сецелевата групаРазработва секонцепция запартньорството спореднуждите наобщността
 16. 16. КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ Нови сфери на дейност в библиотеките По-често са канени на срещи с важнозначение Персоналът получава възможност запрофесионално израстване Имат повече застъпници и по-голямаподкрепа поради участие в мрежата отсоциални услуги Идват нови посетители Увеличава се финансовият ресурс
 17. 17. ВСЕКИ С ЛИДЕРСКО ПОВЕДЕНИЕ В такива размирни времена като днешните всичко се свеждадо лидерството. Старото разбиране за лидерство е, чеорганизацията има директор, мениджър и той еръководителят, който отговаря за всичко. Новото разбиранее, че всеки трябва да проявява лидерство в рамките насвоите компетентности и задължения. Независимо даличистачката ще мете в края на работния ден в организацията,дали съответният служител ще работи в един или друг отдел,или ще бъде сътрудник на ръководството, всеки в рамките наорганизацията на всички нива ще трябва да проявилидерство в своя кръг на отговорности. Това означава, четрябва да се прилагат и иновации, така че всяко нещо да сеправи по-добре с всеки изминат ден. Означава иположителна нагласа, така че духовно да са концентриранивсички да поемат своята част от отговорностите и да сепридържат към най-високите стандарти за отличнипостижения. Организация, която следва тези принципи, щебъде много по-напред от конкурентите си.
 18. 18. НЯМА РЕЦЕПТА
 19. 19. КАК ДА ДЕЙСТВА ЛИДЕРЪТ Мениджърът администрира, лидерътиновира Мениджърът е копие, лидерът е оригинал. Мениджърът поддържа, лидерът развива. Мениджърът се фокусира върху системите иструктурата, лидерът се фокусира върхухората Мениджърът разчита на контрола, лидерътвнушава и печели доверие
 20. 20. КАК ДА.. Мениджърът приема реалността, лидерът яизследва Мениджърът има поглед в краткосроченплан, лидерът има дългосрочнаперспектива Мениджърът пита “как” и “кога“, лидерътпита “какво” и “защо“ Мениджърът е концентриран върхунепосредствените резултати в работата,лидерът гледа към хоризонта
 21. 21. КАК ДА… Мениджърът имитира, лидерът твори. Мениджърът приема статуквото, лидерът гопредизвиква. Мениджърът е класическият добър войник,лидерът е уникална личност. Мениджърът прави нещата правилно,лидерът прави правилните неща.
 22. 22. ПАРТНЬОРСТВА НА РБ “ГЕО МИЛЕВ” Община Монтана Българска библиотечно - информационна асоциация Посолството на САЩ в България Ресурсен център на Гьоте - институт, България Четвърто ОУ и Седмо СОУ- Монтана Бюро по труда –Монтана Дружество на краеведите Съюз на инвалидите Клуб “Пътешественик”-ПМГ Куклен театър –Монтана Проект по Коменски-финализиран
 23. 23. ДОБРОВОЛЕЦ
 24. 24. КАКВО ПОСТИГНАХМЕ 9 занимания в периода юли- август 2012 г. Доброволец- подкрепа Библиотеката, парка, музея, галерията Докосване до изкуството по лесен и забавенначин Провокирахме децата да експериментират иоткриват магията на изкуството Децата създадоха изкуство, използвайкизнания, въображение, забавление Откъснаха се от телевизорите и компютрите Всички техни творби – изложба
 25. 25. КАК СЕ “НАЛИВАХА” ОСНОВИТЕ
 26. 26. ОЩЕ ЛИ ВИ СЕ СТАВА ЛИДЕР?Благодаря за вниманието!anelia.tsv@gmail.commontana@glbulgaria.net

×