Bab 4 kelas xii globalisasi

5,963 views

Published on

Ringkasan Bab IV kls XII

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,963
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
771
Actions
Shares
0
Downloads
313
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 4 kelas xii globalisasi

 1. 1. BAB 4 KELAS XII GLOBALISASI
 2. 2. Q.S. Ar Ra’d(13) ayat 11, ayat yang kandunganya sesuai dengan globalisasi <ul><li>Kebangkitan dan keruntuhan suatu bangsa tergantung pada sikap dan tindakan mereka sendiri </li></ul><ul><li>11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah [1] . Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan [2] yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. [1]. Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. Dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut malaikat Hafazhah. [2]. Tuhan tidak akan merobah keadaan mereka, selama mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran mereka. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Q.S. Al Hujuraat : 10-13 </li></ul><ul><li>” Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.” </li></ul>
 4. 4. A. 1. PROSES GLOBALISASI <ul><li>A. Pengertian Globalisasi </li></ul><ul><li>Menurut Selo Soemardjan, Globalisasi= “ Terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama.” </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Menurut The American Heritage Dictionary : “ The Act of process or policy making something worldwide in scope or aplication” </li></ul><ul><li>= “Proses menjadikan sesuatu yang mendunia (universal) baik dalam lingkupnya atau aplikasinya” </li></ul><ul><li>B. Proses Globalisasi </li></ul><ul><li>Lahir dari perkembangan ilmu pengetahuan, tehnologi, transportasi dan komunikasi </li></ul>
 6. 6. <ul><li>C. Megatrend milenia gerbang menuju abad ke 21 </li></ul><ul><li>menurut Naisbitt dan Aburdene ada 2 kecenderungan globalisasi : </li></ul><ul><li>1. Ekonomi </li></ul><ul><li>3 Institusi yang berperan dalam globalisasi ekonomi : IMF, WTC & Bank Dunia </li></ul><ul><li>2. Gaya hidup dan nasionalisme budaya </li></ul>
 7. 7. 2. Pengaruh Globalisasi terhadap kehidupan berbangsa & bernegara <ul><li>Respon bangsa Indonesia : </li></ul><ul><li>Peluang : dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup </li></ul><ul><li>Tantangan : Setiap orang diberi kesempatan untuk berkompetisi & menunjukkan kemampuan </li></ul><ul><li>Pengaruh TEKNOLOGI terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara </li></ul><ul><li>Teknologi satelit, internet, multimedia dan telekomunikasi memberi pengaruh pada kemajuan pembangunan di negara berkembang </li></ul>
 8. 8. <ul><li>B. Pengaruh Pasar bebas terhadap negara berkembang </li></ul><ul><li>Aspek terpenting dari globalisasi bagi mayoritas negara berkembang adalah merosotnya nilai tukar komoditas ekspornya dan tingginya kuantitas impor produk-produk manufaktur </li></ul>
 9. 9. <ul><li>C.Pengaruh Globalisasi terhadap Budaya Bangsa dan negara Indonesia </li></ul><ul><li>Dampak Positif : </li></ul><ul><li>1. Perubahan sistem pengetahuan </li></ul><ul><li>2. Perubahan nilai budaya </li></ul><ul><li>3. Perubahan Etos budaya </li></ul><ul><li>4. Perubahan kepercayaan </li></ul><ul><li>5. Perubahan pandangan hidup </li></ul>
 10. 10. <ul><ul><li>Dampak Negatif </li></ul></ul><ul><ul><li>1. Keguncangan budaya (culture shock) </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Ketimpangan Budaya (Culture Lag) </li></ul></ul><ul><ul><li>B. ASPEK POSITIF & SIKAP SELEKTIF TERHADAP GLOBALISASI </li></ul></ul><ul><ul><li>Aspek positif & negatif dari globalisasi & Arus globalisasi </li></ul></ul><ul><ul><li>a. Aspek Positif </li></ul></ul><ul><ul><li> - Pola hidup yang serba cepat </li></ul></ul><ul><ul><li>- Pesatnya perkembangan Informasi dan Trasportasi </li></ul></ul><ul><ul><li>b. Aspek Negatif </li></ul></ul><ul><ul><li>- Beralihnya masyarakat Agraris menjadi masyarakat Industri modern </li></ul></ul><ul><ul><li>- Perubahan dari kehidupan berasaskan kebersamaan menjadi kehidupan Individualis </li></ul></ul><ul><ul><li>- masuknya pola hidup budaya barat </li></ul></ul><ul><ul><li>Sikap selektif terhadap pengaruh Globalisasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Bersifat aktif menyeleksi pengaruh kebudayaan asing </li></ul></ul>
 11. 11. Usaha-Usaha yang harus kita lakukan dalam menghadapi era globalisasi : <ul><li>Imtaq </li></ul><ul><li>Mengukuhkan persatuan & kesatuan bangsa </li></ul><ul><li>Menghayati & mengintensifkan budaya tradisional </li></ul><ul><li>Meningkatkan pengetahuan & ketrampilan </li></ul><ul><li>Meningkatkan pendidikan </li></ul><ul><li>Meningkatkankualitas produk dalam negeri </li></ul><ul><li>Meningkatkan penguasaan teknologi </li></ul><ul><li>Menumbuhkan kinerja yang beretos tinggi & berwawasan luas </li></ul><ul><li>Menumbuhkan dinamika yang terbuka & tanggap terhadap unsur-unsur pembaharuan </li></ul>
 12. 12. 3. Menentukan Posisi terhadap Implikasi Globalisasi <ul><li>A. Bidang Ekonomi </li></ul><ul><li>1. Meningkatkan kemampuan berkompetisi secara Internasional </li></ul><ul><li>2. Meningkatkan kualitas produksi dalam negeri </li></ul><ul><li>3. Meningkatkan pendapatan perkapita </li></ul>
 13. 13. <ul><li>B. Bidang Teknologi </li></ul><ul><li>1. Mengembangkan teknologi & informasi yang bertarafkan Internasional </li></ul><ul><li>2. Memanfaatkan teknologi untuk publikasi potensi bangsa </li></ul><ul><li>3. Membuka akses informasi dari dunia internasional sebagai studi banding & sarana kerjasama dg negara lain </li></ul>
 14. 14. <ul><li>C.Bidang Politik </li></ul><ul><li>1. menegakkan nilai-nilai demokrasi </li></ul><ul><li>2. memperluas & meningkatkan hubungan & kerja sama Internasional </li></ul><ul><li>3. partisipasi aktif dalam politik untuk perdamaian dunia </li></ul><ul><li>D.Bidang Hukum: </li></ul><ul><li>1. mematuhi peraturan hukum & perjanjian internasional </li></ul><ul><li>2. Meratifikasi hukum internasional seperti HAM, Narkoba dll </li></ul><ul><ul><li>3. Menghormati peradilan internasional & bekerja sama dg interpol </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>E.Bidang Sosial Budaya </li></ul><ul><li>1.Berpartisipasi dalam kegiatan sosial internasional, mis : PBB, PMI Internasional </li></ul><ul><li>2. menjujung tinggi pelaksanaan HAM </li></ul><ul><li>3. Mengadakan pertukaran pelajar </li></ul><ul><li>F.Bidang Lingkungan Hidup </li></ul><ul><ul><li>Menentang senjata nuklir untuk perang & merusak lingkungan </li></ul></ul><ul><ul><li>Melestarikan lingkungan hidup </li></ul></ul><ul><ul><li>Menanggulangi pencemaran lingkungan </li></ul></ul>

×