Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Emili Vandercandelaer, FAO GI workshop

470 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Emili Vandercandelaer, FAO GI workshop

 1. 1. Системи географічних зазначень як інструмент для розвитку сільської місцевості Уроки, отримані з усього світу Національний семінар на тему “Продукти з прив'язкою до місця походження та попит на них в Україні” , TCPUKR3201 – Київ , 25-26 серпня
 2. 2. План <ul><li>Продукти з прив'язкою до місця походження та географічні зазначення </li></ul><ul><li>Важливість для ланцюжку доданої вартості та розвитку сільської місцевості </li></ul><ul><li>Ключові фактори для стійких географічних зазначень </li></ul>
 3. 3. Продукти з прив'язкою до місця походження та географічні зазначення
 4. 4. “ Географічні зазначення ” у світі ЗГЗ Longkou Fen Si НМП Шафран de Taliouine НМП Рис Littoral Norte Gaucho Банани Коста-Ріки Яблука Сбіби
 5. 5. GI PRODUCTO Specific quality, reputation in the market PEOPLE Motivations and capacity to engage a collective process PLACE Local natural and human resources: soil, climate, varieties, know-how ... <ul><li>Потенціал до реєстрації як об'єкта права інтелектуальної власності та отримання захисту </li></ul><ul><li>Диференціація та ексклюзивність використання </li></ul><ul><ul><li>Біокультурна спадщина, типовість, збудована над поколіннями виробників </li></ul></ul>Споживачі <ul><ul><li>Засіб ідентифікації = географічне зазначення ( ГЗ ) або найменування місця походження ( НМП ) </li></ul></ul>
 6. 6. Міжнародні визначення <ul><li>Угода ТРІПС (1994) </li></ul><ul><ul><li>Географічні зазначення визначають товар, як такий що походить з території держави-члена у випадку, якщо якості, репутація або інші характеристики товару обумовлені головним чином його географічним походженням </li></ul></ul><ul><ul><li>153 держав-членів СОТ </li></ul></ul><ul><li>Лісабонська угода (1958) </li></ul><ul><ul><li>Найменування місця походження - це географічна назва країни, регіону або місцевості, яка слугує для позначення продукту, що походить звідти, якості та характеристики якого виключно або головним чином обумовлені географічним оточенням , включаючи природн и й та людський фактори. </li></ul></ul><ul><ul><li>СОІВ (158 країн-членів ) </li></ul></ul><ul><ul><li>27 договірних сторін </li></ul></ul>“ НМП ” , визначене Лісабонською угодою, може вважатися категорією “ГЗ”, визначеного угодою ТРІПС ГЗ вважаються об'єктами права інтелектуальної власності, і країни-члени мають забезпечувати правові інструменти для захисту цих прав.
 7. 7. Різновиди ГЗ у світі <ul><li>Географічний масштаб </li></ul><ul><li>Типи продуктів </li></ul><ul><li>Захист та Власність, відповідно до національного законодавства </li></ul><ul><ul><li>Урядові стандарти ( державна політика) або приватні стандарти </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Захист sui generis : 167 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Системи торгових марок : 56 націй </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>( деякі використовують обидва ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Системи оцінки відповідності ( сертифікація ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Гостра необхідність </li></ul></ul><ul><li>А також різноманітні впливи ... </li></ul>
 8. 8. Посилення ланцюжку доданої вартості та розвитку сільської місцевості
 9. 9. Переваги <ul><li>Економічні </li></ul><ul><li>Для навколишнього середовища </li></ul><ul><li>захист від шахрайства ( правовий захист ) ; </li></ul><ul><li>доступ до нішевих ринків ; </li></ul><ul><li>додання вартості ; </li></ul><ul><li>зменшення коливань ринкових цін ; </li></ul><ul><li>перерозподіл у ланцюжку доданої вартості ; </li></ul><ul><li>вигоди від колективних дій ; </li></ul><ul><li>забезпечення доданої вартості у сфері виробництва </li></ul><ul><li>тощо </li></ul><ul><li>обізнаність та раціональне використання природних ресурсів </li></ul><ul><li>збереження біорізноманіття </li></ul><ul><li>тощо </li></ul>Соціальні <ul><li>самоповага та її непрямий вплив ( можливість переговорів/ захисту прав ); </li></ul><ul><li>збереження культурної спадщини ; </li></ul><ul><li>створення робочих місць ; </li></ul><ul><li>позитивний вплив на туризм </li></ul><ul><li>тощо </li></ul>Для споживача <ul><li>соціальні очікування </li></ul><ul><li>різноманіття харчових продуктів </li></ul><ul><li>гарантії щодо якості, походження та виробничого процесу </li></ul><ul><li>тощо </li></ul>
 10. 10. Місцевий вплив <ul><ul><li>Колективний підхід та місцеве надбання </li></ul></ul><ul><ul><li>Асоціація ГЗ : репрезентативність та управління ГЗ </li></ul></ul><ul><ul><li>Кодекс норм та правил : спільний процес розробки для колективного визначення продукту та норм </li></ul></ul><ul><ul><li>Ринок та партнери визначені (нішевий ринок з доданою вартістю) </li></ul></ul><ul><ul><li>Визначення місцевих ресурсів для збереження специфічних якостей та спадщини </li></ul></ul>Не автоматичні наслідки ...: Результати залежать від місцевих ресурсів та процесу ( а не від реєстрації як такої )
 11. 11. Методології
 12. 12. Посібник : Пов'язуючи людей, місця та продукти <ul><li>ФАО / СІНЕР-ДЖІ </li></ul><ul><li>“ Дорожня карта” для активації місцевого сталого процесу, у якому ГЗ можуть грати роль для економічного розвитку та соціального/ навколишнього збереження </li></ul><ul><li>Покроковий підхід </li></ul>
 13. 13. Коло доброчинності сталої якості на місцевому рівні <ul><li>Визначення : </li></ul><ul><ul><li>Продукт : особливі якості ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Місце : які ресурси залучені ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Люди : відбір діючих осіб , обізнаність та колективні дії </li></ul></ul><ul><li>Кваліфікація : </li></ul><ul><ul><li>Розробка кодексу норм та правил ( для використання ГЗ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Визнання державними органами влади - реєстрація </li></ul></ul><ul><li>Винагорода: </li></ul><ul><ul><li>Ролі асоціації ГЗ </li></ul></ul><ul><ul><li>Збут </li></ul></ul><ul><li>Відтворення місцевих ресурсів </li></ul><ul><ul><li>Посилення системи сталого розвитку відповідно до зворотнього зв'язку – оцінка впливів </li></ul></ul><ul><ul><li>Територіальна стратегія – туризм </li></ul></ul><ul><li>Ролі громадських діячів </li></ul>
 14. 14. Перехресна координація <ul><li>Розробка проекту = Створення системи ГЗ та Розбудова спроможностей : </li></ul><ul><ul><li>на інституційному рівні для чіткої та логічної правової та інституційної бази (захист та підтримка) </li></ul></ul><ul><ul><li>на місцевості – рівень ланцюжку доданої вартості : пілотні справи з певними продуктами </li></ul></ul>Місцева ( територіальна ) Національна ( та міжнародна ) Приватний сектор - Ланцюжок доданої вартості Рекомендований стандарт <ul><li>Колективна діяльність для кваліфікації </li></ul><ul><li>Маркетинг </li></ul>Федерації, асоціації національних та міжнародних виробників Громадський сектор Сектори ІВ та виробництва ( сільське господарство, продовольство, ремесла ...) Культура Навколишнє середовище Туризм Місцева політика, дорадчі служби <ul><li>оцінка потреб </li></ul><ul><li>захист </li></ul><ul><li>політика підтримки </li></ul>
 15. 15. Висновки <ul><li>ГЗ як інструмент розвитку сільської місцевості : </li></ul><ul><ul><li>коли враховується територіальна система ( люди, місце та продукт ) та його ключові фактори та фази для впровадження ГЗ </li></ul></ul><ul><li>Сфера термінової політики, що вимагає : </li></ul><ul><ul><li>Чіткої та логічної правової та інституційної бази </li></ul></ul><ul><ul><li>Координація між різними секторами, рівнями та спроможностями </li></ul></ul><ul><ul><li>Важливість інформації для споживачів </li></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>www. foodquality-origin.org </li></ul><ul><li>Для отримання додаткової інформації або примірників посібника : </li></ul><ul><li>Емілі Вандеканделер </li></ul><ul><li>Продовольча і сільськогосподарська організація ОН </li></ul><ul><li>Якість продуктів харчування та контроль (AGND) </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Тел. : +39 06 570 56 210 </li></ul>Дякую

×