Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ukr translation kiev food safety and nutrition-dupouy-august 2011

435 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ukr translation kiev food safety and nutrition-dupouy-august 2011

 1. 1. Національний семінар “Перспективи географічного маркування продуктів харчування в Україні та його вплив на розвиток сільських територій” Київ, Україна 25-26 серпня 2011 Продовольча безпека та аспекти харчування у виробництві харчових продуктів із географічним зазначенням та традиційних продуктів Елеонора Дюпуї Експерт з харчової безпеки та захисту прав споживачів по Європі та Центральній Азії
 2. 2. План презентації <ul><li>ФАО – мандат та роль у покращенні харчування та продовольчої безпеки </li></ul><ul><li>Ознайомлення з програмою ФАО з якості, що має прив'язку до географічного походження </li></ul><ul><li>Сучасні підходи до забезпечення продовольчої безпеки </li></ul>
 3. 3. <ul><ul><li>підвищення рівнів продовольчої та харчової безпеки </li></ul></ul><ul><ul><li>продуктивність сільського господарства </li></ul></ul><ul><ul><li>розвиток сільських територій </li></ul></ul><ul><ul><li>економічний ріст </li></ul></ul><ul><ul><li>Напрямки діяльності : </li></ul></ul><ul><ul><li>- інформація </li></ul></ul><ul><ul><li>- нейтральна територія </li></ul></ul><ul><ul><li>консультування урядів </li></ul></ul><ul><ul><li>допомога з метою розвитку </li></ul></ul>Мандат ФАО
 4. 4. Продовольча безпека <ul><li>Продовольча безпека є досягнутою, “коли будь-яка людина у будь-який час має фізичний та економічний доступ до безпечних та поживних продуктів харчування у достатньому обсязі для здорового та активного життя” (1996, WFS) </li></ul><ul><li>Забезпечення доступу до безпечного та надійного постачання продуктами харчування як основне право людини </li></ul>Штаб-квартира ФАО , Рим
 5. 5. Міжсекторні та сфокусовані на продовольчих продуктах підходи ФАО до покращення раціонів харчування <ul><li>Основні принципи : </li></ul><ul><ul><li>Збалансовані раціони харчування </li></ul></ul><ul><ul><li>Біорізноманіття </li></ul></ul><ul><ul><li>Продовольча безпека </li></ul></ul>
 6. 6. Допомога ФАО у покращенні харчування та його зв’язку з сільським господарством ( продовження ) <ul><li>- Скорочення харчового дефіциту – доступні продовольчі продукти, що потрібні для здорового раціону харчування </li></ul><ul><ul><ul><li>кількість - доступність, стабільність </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>якість – асортимент, різноманіття, поживність та безпека </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>збільшення поживної цінності у ланцюжку доданої вартості ( виробництво, зберігання, обробка, збут) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Навчання та підвищення обізнаності споживачів про вибір здорової їжі на всіх рівнях, враховуючи аспекти культури та охорони довкілля ; </li></ul></ul>
 7. 7. Допомога ФАО у покращенні харчування та його зв’язку з сільським господарством ( продовження ) <ul><ul><li>Заходи для покращення координації між виробництвом/ постачанням здорових продуктів харчування та попитом, що надає перевагу вибору здорової їжі </li></ul></ul><ul><ul><li>Сільськогосподарські дослідницькі та дорадчі служби </li></ul></ul><ul><ul><li>Аналіз ризиків та вигод, приймаючи до уваги рівень загрози безпеці продовольчих продуктів </li></ul></ul><ul><ul><li>Стратегії розвитку сільської місцевості та скорочення бідності, в тому числі просування виробництва продуктів із географічним зазначення та із прив ’ язкою до місця походження та традиційних продуктів харчування </li></ul></ul>
 8. 8. Постійно зростаючий попит споживачів на якісні продукти харчування <ul><li>Справжність продуктів харчування </li></ul><ul><li>Походження продуктів харчування </li></ul><ul><li>Методи виробництва </li></ul><ul><li>Дослідження місцевої продовольчої культури та кулінарної спадщини </li></ul><ul><li>Продовольче різноманіття </li></ul><ul><li>Поживні та якісні продукти харчування </li></ul><ul><li>Безпечні продукти харчування </li></ul><ul><li>Традиційні сільськогосподарські та продовольчі продукти, продукти, типові для певної місцевості та продукти, що мають прив'язку до місця походження – це ідеальна відповідь на очікування споживачів </li></ul>
 9. 9. Програма ФАО з якості, що має прив'язку до географічного походження <ul><li>Стартувала у 2007 році </li></ul><ul><li>Завдання : </li></ul><ul><ul><li>Сприяння розвитку сільської місцевості </li></ul></ul><ul><ul><li>Надання рекомендацій та допомоги країнам та зацікавленим сторонам у впровадженні схем якості, що має прив'язку до місця походження </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Проекти </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Семінари, технічні консультації </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Дослідження, звіти </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Головний веб-сайт – глобальний досвід </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.foodquality-origin.org </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Регіональний веб-сайт ЄС – регіональна спрямованість </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.foodquality-origin.org/europe </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ціль : інституційний та виробничий рівень </li></ul></ul><ul><ul><li>Адаптована до індивідуальних економічних, соціальних та культурних контекстів </li></ul></ul>
 10. 10. Загрози безпеці продуктів харчування <ul><li>Зростання </li></ul><ul><li>Часто мають глобальний характер </li></ul><ul><li>Далекосяжні наслідки як для людського здоров ’ я, так і для економіки (ліквідація продукту, втрата ринку тощо) </li></ul><ul><li>Більше ніж питання суспільного здоров ’ я – це також є науковим та технічним питанням </li></ul>
 11. 11. Пріоритети та безстрокові зобов'язання ФАО щодо покращення харчування та продовольчої безпеки – СЦ-Д <ul><li>Стратегічна ціль Д: Покращена якість та безпека продуктів харчування на всіх етапах продовольчого ланцюжку </li></ul><ul><ul><li>посилення систем продовольчої безпеки на інституційному та законодавчому рівнях ; </li></ul></ul><ul><ul><li>підвищення спроможності технічних служб (інспекцій, лабораторій) ; </li></ul></ul><ul><ul><li>удосконалення систем управління продовольчою безпекою на продовольчих підприємствах ; </li></ul></ul><ul><ul><li>сприяння добросовісному дотриманню сільськогосподарських, виробничих та гігієнічних норм на усіх етапах продовольчого ланцюжку ; </li></ul></ul><ul><ul><li>сприяння виробництву спеціальних якісних продуктів харчування з прив'язкою до місця походження . </li></ul></ul>
 12. 12. Ключові принципи досягнення цілей продовольчої безпеки <ul><li>Інтегрований підхід “з ферми до столу” та удосконалені координування та управління продовольчим контролем </li></ul><ul><li>Запровадження превентивних мір на всіх етапах продовольчого ланцюжку (GAPs, GHPs, GMPs, HACCP ) </li></ul><ul><li>Прозорість стандартів та процедур </li></ul><ul><li>Наукова база для стандартів та засобів контролю </li></ul><ul><li>Відстежуваність </li></ul><ul><li>Застосування аналізу ризиків та систем, що базуються на оцінці ризиків </li></ul><ul><li>Перенесення відповідальності за продовольчу безпеку на продовольчих виробників </li></ul>
 13. 13. Програма ФАО з якості, що має прив'язку до географічного походження Семінари Тренінги Технічні консультації Проекти технічної співпраці <ul><li>Технічні публікації </li></ul><ul><li>Розробка міжнародних продовольчих стандартів, норм та правил, рекомендацій та інших відповідних текстів (Кодексу) </li></ul>Розбудова спроможності Системний рівень Інституційний Індивідуальний Законодавча база
 14. 14. Висновки <ul><li>Харчові продукти із географічним зазначенням та з прив'язкою до місця походження потенційно можуть зробити великий внесок в урізноманітнення раціонів харчування та забезпечення їх збалансованості, покращення харчування та продовольчої безпеки і, в результаті, якості життя </li></ul><ul><li>Якість харчових продуктів – широкий термін, що включає в себе поживну цінність, органолептичні характеристики та продовольчу безпеку. Якщо зазначення показників якості харчових продуктів є рекомендованим, то забезпечення продовольчої безпеки є обов'язковим </li></ul><ul><li>Продовольчі виробники несуть основну відповідальність за безпеку виготовлених продуктів харчування, уряди є гарантами функціонування ефективних систем продовольчої безпеки. </li></ul>
 15. 15. Висновки ( продовження ) <ul><li>Існує необхідність у просуванні виробництва харчових продуктів із географічним зазначенням та з прив'язкою до місця походження та підвищенні обізнаності : </li></ul><ul><ul><ul><li>Споживачів ( переваги для здоров ’ я, поживна цінність) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Виробників ( економічні переваги потенціалу таких продуктів) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Вищих органів влади ( забезпечення засобів для належного захисту унікальних продуктів, типових для різних регіонів/ місцевостей) </li></ul></ul></ul><ul><li>ФАО – потенційний партнер у підвищенні обізнаності про переваги харчових продуктів із географічним зазначенням та з прив'язкою до місця походження та у розбудові спроможності для їх впровадження на інституційному, законодавчому, індивідуальному рівнях . </li></ul>
 16. 16. Дякую за Вашу увагу ! <ul><li>ФАО, Регіональне Бюро по Європі та Центральній Азії </li></ul><ul><li>вул. Бенчур 34, Будапешт 1068, Угорщина </li></ul><ul><li>Тел. : 06 1 4612000 </li></ul><ul><li>Факс : 06 1 3517029  </li></ul><ul><li>E-mail: Eleonora.Dupouy@fao.org  </li></ul><ul><li>http://www.fao.org/world/regional/REU </li></ul><ul><li>http://www.foodquality-origin.org/europe </li></ul>

×