Digital trends 2011 nw

504 views

Published on

Aφιέρωμα του netweek στο συνέδριο Digital Trends 2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
504
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digital trends 2011 nw

  1. 1. Οι τεχνολογίες Cloud Computing και Green ICT στο επίκεντρο της εθνικής και ευρωπαϊκής ψηφιακής στρατηγικής Η µείωση του κόστους, οι νέες θέσεις εργασίας και η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών µέσω του Cloud αποτελούν βασικές προτεραιότητες όπως προ- έκυψε από το Digital Trends 2011, το συνέδριο που διοργά- νωσε το Eλληνικό Δίκτυο Επαγγελµατιών Πληροφορικής α. η ανάπτυξη και εφαρµογή ενός ενιαίου νοµοθετικού πλαι- σίου που θα καλύπτει θέµατα που απασχολούν έντονα τις επιχειρήσεις, β. η υιοθέτηση νέων τεχνολογικών προτύπων που θα διευκο- λύνουν τη διείσδυση της τεχνολογίας στον επιχειρηµατικό (ΗePIS) σε συνεργασία µε το κόσµο και Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Επαγ- γ. η δηµιουργία ευκαιριών που θα επιτρέψουν στις επιχειρή- γελµατιών Πληροφορικής σεις να επενδύσουν στην εν λόγω τεχνολογία». (CEPIS), στην Αίγλη Ζαππεί- ου. «Το Cloud έχει εκπληκτικά πλεονεκτήµατα «Πρέπει να δουλέψουµε αλλά το Green δεν είναι απαραίτητα ένα από αυτά» εξυπνότερα για να αντιµε- Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και o keynote speaker τωπίσουµε τις προκλήσεις του συνεδρίου, Tom Raftery, Lead Analyst της Green Monk της κρίσης» ανέφερε χαρα- επισηµαίνοντας τα πλεονεκτήµατα του Cloud στη σύγχρονη κτηριστικά η Nancy Pascall, επιχείρηση, απαντώντας παράλληλα στην ερώτηση στο κατά Policy Officer του DG INFSO πόσο πράσινη είναι η εν λόγω τεχνολογία. «Για να έχεις µια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκάθαρη απάντηση πρέπει να διαθέτεις τα απαραίτητα ερ-event Nancy Pascall, Policy Officer η οποία τόνισε ότι η καθιέ- γαλεία µέτρησης ενεργειακής απόδοσης ή να έχεις µόνο τα του DG INFSO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ρωση του Cloud Computing δεδοµένα. Δυστυχώς οι vendors δεν δίνουν τα data, άρα είναι θα ευνοήσει τις επιχειρήσεις εξαιρετικά δύσκολο να διαπιστώσει κανείς αν όντως το cloud να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις µιας ρευστής πολιτικοοι- computing είναι Green». κονοµικής συγκυρίας και να αποκτήσουν το επιδιωκόµενο Ο T.Raftery επέµεινε ιδιαίτερα στην αναγκαιότητα της δηµο- ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. σιοποίησης του ενεργειακού προφίλ των µεγάλων data cen- «Τρεις είναι οι άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η tres και του ποσοστού ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τεχνολογία του χρησιµοποιούν, ώστε να αποδειχθεί στην πράξη ότι η Cloud Cloud: τεχνολογία είναι ταυτόχρονα και πράσινη. Το Digital Trends 2011 αποτελεί επιστέγασµα όλων των προσπαθειών της ΗePIS για την εκπροσώπηση των ελλήνων επαγγελµατιών σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο και την ανάληψη κοινωνικών δράσεων στον Τοµέα της Πληροφορικής, φιλοδοξώντας να αναδείξει την ανάπτυξη στις τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως απαραίτητο συστατικό για την ανάκαµψη της χώρας Νίκος Φαλδαµής, πρόεδρος της HePIS Νίκος Φαλδαµής,πρόεδρος της HePIS 28 netweek I 23 Iανουαρίου 2012
  2. 2. Καθηγητής Θεόδωρος Καρούνος, Χάρης Θεοχάρης, Γενικός Καθηγητής Παναγιώτης Τσανάκας, Καθηγητής Παναγιώτης Γεωργιά-Πρόεδρος της Εταιρείας Ελεύθερου Γραµµατέας Πληροφοριακών Πρόεδρος ΕΔΕΤ δης, Γενικός Γραµµατέας της HePISΛογισµικού/Λογισµικού Ανοικτού ΣυστηµάτωνΚώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)Η πιστοποίηση ως βασικό συστατικό για τη επένδυση σε τεχνολογία Cloud, αξιολογώντας όλες τις κρίσι- eventµετάβαση στα νέα επιχειρηµατικά µοντέλα µες παραµέτρους όπως το µέγεθος του ρίσκου, την οικονοµι-Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκε συζήτηση κή διάσταση και την στρατηγική που θέλει να εφαρµόσει κάθεγια την πιστοποίηση τόσο σε Green ICT πρακτικές, όσο και σε επιχείρηση. Κλείνοντας την οµιλία του, ο J.Rhoton τόνισε πωςCloud Computing. Ο Chris Wallace, Product Manager Green ο δρόµος προς το Cloud είναι αναπόφευκτος.IT του British Computer Society παρουσίασε την πιστοποί-ηση στο Green ICT η οποία αποτελεί ένα ισχυρό προσόν για Παρουσίαση πανευρωπαϊκής έρευναςκάθε επαγγελµατία, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργεί ανταγωνι- µε θέµα το Green ICTστικό πλεονέκτηµα στην επιχείρηση που το εφαρµόζει. Οπως Ο Γενικός Γραµµατέας της CEPIS, Α. Βύρων Νικολαΐδης, πα-τόνισε, χώρες που εκπροσωπούν την αιχµή των τεχνολογικών ρουσίασε για πρώτη φορά τα αποτελέσµατα πανευρωπαϊκήςεξελίξεων, όπως η Ιαπωνία, το Χονγκ Κονγκ και η Σιγκαπού- έρευνας που διεξήγαγε η CEPIS µε θέµα τη µέτρηση της ευ-ρη, επενδύουν ήδη στην κατάρτιση εξειδικευµένου ανθρώ- αισθητοποίησης των ICT managers σε ζητήµατα µείωσης τηςπινου δυναµικού στους συγκεκριµένους τοµείς. Στον τοµέα κατανάλωσης της ενέργειας και υλοποίησης πράσινων πρα-της Cloud πιστοποίησης, ο εκπρόσωπος του Cloud Credential κτικών. Το συµπέρασµα της έρευνας είναι πως οι επιχειρή-Council, Sukhbir Jasuja, εξήγησε πως µε την εµφάνιση του σεις έχουν ακόµα δρόµο έως ότου να φτάσουν τον επιθυµητόCloud, πολλές από τις λειτουργίες και ρόλοι της επιχείρησης βαθµό υλοποίησης του Green ICT. Τα αποτελέσµατα της έρευ-έχουν αλλάξει και ο CIO ή ο ΙΤ manager οφείλει να κατέχει νας είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.την πιστοποιηµένη αυτή γνώση για τη µετάβαση της επιχείρη- digitaltrends.gr.σης στο νέο επιχειρηµατικό µοντέλο του Cloud. Μειώνοντας τα κόστη της επιχείρησηςΑπό την πλευρά του συγγραφέα µε το Green ICTΟ συγγραφέας του «Cloud Computing Explained», John Rho- Οι Niklaus Meyer και Dr. Laura Georg παρουσίασαν απτάton, συµφώνησε µε τους προηγούµενους οµιλητές πως για παραδείγµατα εξοικονόµησης κόστους χρησιµοποιώνταςτην οµαλή µετάβαση στο Cloud, ο CIO πρέπει να διαθέτει την πρακτικές Green ICT. Αµφότεροι µίλησαν για τη σηµασία τουπιστοποιηµένη γνώση για σωστή διαχείριση και ασφάλεια και Green ICT και τα άµεσα, αλλά και έµµεσα οφέλη που αποφέ-τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του τµήµατος ρει για την επιχείρηση, όπως η εξοικονόµηση της ενέργειας,Πληροφορικής και να εξετάσει προσεκτικά και µεθοδικά την η µείωση της επένδυσης σε hardware και software και ηnetweek I 23 Iανουαρίου 2012 29
  3. 3. Με τη διοργάνωση του πρώτου ετήσιου συνεδρίου Digital Trends 2011, η HePIS, ένα από τα πλέον δραστήρια µέλη της CEPIS, αναδεικνύει για άλλη µία φορά τη δέσµευσή της στη δηµιουργία ενός κοµβικού σηµείου αναφοράς επαγγελµατιών Πληροφορικής από την Ελλάδα, αλλά και από όλη την Ευρώπη Prof Prof. Vasile Baltac, Πρόεδρος της CEPIS Prof. Vasile Baltac, Πρόεδρος της CEPIS εξάρτηση από το προσωπικό. «Το ‘greening’ του ICT δεν είναι Cloud και Green στην ελληνική ψηφιακή ατζέντα µονοδιάστατο, αλλά απαιτείται µία ολιστική προσέγγιση για να Οσον αφορά στον ελληνικό δηµόσιο τοµέα, ο σύµβουλος του υλοποιηθεί», κατέληξαν συµπερασµατικά οι δύο οµιλητές. Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παντελή Τζωρτζάκη, Αθανάσιος Κουντζέ- To ταξίδι για το Cloud ρης, παρουσίασε την εθνική στρατηγική e-government, η Η Αγάθη Γαλάνη, Indirect District Manager της EMC Ελλά- οποία φιλοδοξεί να αντιµετωπίσει τις αδυναµίες της κεντρι- δας, Κύπρου και Μάλτας, παρουσίασε το δρόµο που πρέπει να κής διοίκησης στον τοµέα της αποτελεσµατικής αξιοποίησης ακολουθήσει κάθε επιχείρηση για να πραγµατοποιήσει τη µε- των ψηφιακών τεχνολογιών. τάβαση στο Cloud Computing. Η τεχνολογική υποδοµή είναι Παρόλα αυτά, ακόµα και σήµερα, έργα όπως το σύγχρονο το πρώτο βήµα (ειδικά σε περιπτώσεις δηµιουργίας Private data centre του Εθνικού Δικτύου Ερευνας και Τεχνολογίας,event Cloud), ακολουθεί η µεταφορά των µη-κρίσιµων επιχειρηµα- που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΕΔΕΤ, καθηγητής, Παναγιώ- τικών εφαρµογών σε εικονικό περιβάλλον, ενώ το τελευταίο της Τσανάκας, το οποίο θα υποστηρίζει 30.000 εικονικούς βήµα είναι η παροχή του IT ως υπηρεσία (IT-as-a-Service). H διακοµιστές και θα παρέχει αποθηκευτικό χώρο χωρητικό- Α. Γαλάνη έκλεισε την παρουσίασή της, κάνοντας ειδική ανα- τητας 4,000 terabytes, αποτελούν οάσεις αισιοδοξίας σε µία φορά στο παράδειγµα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, όπου η δύσκολη συγκυρία για την ελληνική ψηφιακή πραγµατικό- επένδυση που έχει πραγµατοποιηθεί στον τοµέα Cloud Com- τητα. Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση κινείται και ο στρατηγι- puting αναµένεται να εξοικονοµήσει περισσότερα από 100 κός σχεδιασµός της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών εκατοµµύρια δολάρια µέσα στα επόµενα πέντε χρόνια. Συστηµάτων, ο οποίος, σύµφωνα µε το Γενικό Γραµµατέα, Χάρη Θεοχάρη, φιλοδοξεί να ανατρέψει την εικόνα των κα- τακερµατισµένων και αναξιοποίητων υποδοµών Πληροφο- ρικής σε µεγάλο τµήµα της κεντρικής διοίκησης. Ο Γενικός Γραµµατέας συµµετείχε σε πάνελ διαλόγου µαζί µε τον Κα- θηγητή Θεόδωρο Καρούνο, Πρόεδρος της Εταιρείας Ελεύ- θερου Λογισµικού/Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και τον καθηγητή Παναγιώτη Τσανάκα. Το πάνελ συντόνισε ο καθηγητής Παναγιώτης Γεωργιάδης, Γενικός Γραµµατέας της HePIS. nw Χορηγοί Μεγάλος χορηγός του συνεδρίου Digital Trends ήταν η PEOPLECERT. Τιµητικός χορηγός ήταν το DG INFSO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χορηγός ήταν η EMC και υποστηρικτής Α. Βύρων Νικολαΐδης, Γενικός Γραµµατέας - CEPIS, John Rhoton η Intracom Telecom. Χορηγός επικοινωνίας το Κέρδος. – Συγγραφέας, Dr. Laura Georg, Tom Raftery, Lead Analyst - Green Monk 30 netweek I 23 Iανουαρίου 2012

×