Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Välkommen!
Folksams finansmarknadsträff
Stockholm, 3 november 2015
2
Vår omvärld
Kunden
DigitaliseringHållbarhet
Regelverk
och regleringar
Makro-
ekonomin
World Economic Outlook
3
Världsprognoser 2014 2015 2016 2017
BNP-tillväxt (%, yoy) 3,4 3,1 3,6 3,8
Inflation (%, yoy) 3,5 ...
4
Övergångsreglering
Ny
tjänstepensionsreglering
Viktigt vägval inom livförsäkring
Solvens II
Solvens I
Kunden
Regelverk o...
5
Sakförsäkringsmarknad
i förändring
• ”Internet of Things” på mångas
läppar
• Nya typer av aktörer kliver in på
marknaden...
16,5%
29,9%
18,1%
15,5%
19,9%
16,4%
30,3%
18,3%
15,6%
19,3%
16,2%
30,0%
18,3%
15,6%
19,9%
15,3%
29.1%
18,6%
15,9%
21,2%
Fo...
7
Folksams marknadsandelar per försäkringsgren
Marknadsandelar per andra kvartalet 2015,
procent av premieinkomst*
Skadema...
8
Allt mer innehåll i kundernas försäkringar
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000 ok...
9
Tydlig strategi inom sakförsäkring
9
Försäkrings-
innehåll
Omnikanal
Samlingsrabatt
Kollektiva
lösningar
10
10
23 %
Mål
Gillande av Folksam vs.
”Kan inte tänka sig att bli kund”
Marknaden:
Gillande
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
...
11
Mål 2015
79%
11
Är mycket nöjda Kunderna:
Nöjd kund (FKI)
78%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
St...
Perioden i siffror
Januari – September 2015
12
12
Pia Marions
CFO
13
Folksam totalt
13
Jan-Sep
2015
Jan-Sep
2014
2014 2013
Premier, mkr 42 424 36 461 47 501 40 631
varav Folksam Sak 10 194...
33,3 35,2
40,4
47,5
42,4
36,3
30,5
2010 2011 2012 2013 2014 Jan-Sep
2014
Jan-Sep
2015
14
Stark efterfrågan inom alla områd...
16
Tillväxt trots lägre avkastning
Totalt förvaltat kapital och fondförsäkringstillgångar, miljarder kronor
235 253 275
30...
17
Lägre totalavkastning
Procent, %
Jan-Sep
2015
Jan-Sep
2014
2014 2013
Folksam Liv (moderbolag) 2,0 8,0 12,0 7,6
KPA Pens...
Folksam Sak
18
Koncernen
Jan-Sep
2015
Jan-Sep
2014
2014 2013
Premieintäkt, mkr 9 310 8 680 11 630 10 974
Försäkringsteknis...
19
Totalkostnadsprocent Folksam Sak
Koncernen
82 81 87 80
18 18
16
17
0
20
40
60
80
100
120
2013 2014 2014 Sep 2015 Sep
Dr...
70
93
122
143 149 153 151
110
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sep
20
Folksam Sak allt starkare finansiellt
Konsoli...
21
Folksam Liv
Moderföretaget
Jan-Sep
2015
Jan-Sep
2014
2014 2013
Premieinkomst, mkr 11 052 8 836 13 437 8 569
Solvensgrad...
22
134
144
161 155 157158
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sep
Solvensgrad Folksam Liv
23
Genomsnittlig återbäringsränta
0
2
4
6
8
10
12
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sep
Liv1
Liv2
Branschgenomsnitt
4,0 %
Åter...
24
KPA Pension
KPA Pensionsförsäkring AB
Jan-Sep
2015
Jan-Sep
2014
2014 2013
Premieinkomst, mkr 10 744 9 275 10 172 9 889
...
Solvensgrad KPA Pension
25
143 150
172 166 169
186
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sep
Kapitalförvaltning
26
Michael Kjeller, Chef Kapitalförvaltning
Hur tar vi hand om kundernas tillgångar?
Fördelning av Folksam med dotterbolags
tillgångar
14%
19%
58%
1%
2%
6%
Totalt förvaltat kapital
Svenska aktier
Utländska a...
28
Vad vill vi åstadkomma?
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Förväntadavkastning
Risk
Aktier (Sverige och utland) Obligationer (B...
0
0
0
0
0
0
0
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
%
Yield Sthlm CB...
Fastigheter som tillgångsslag
Lars Johnsson, Chef Fastigheter
31
Offensiv på fastighetssidan
32
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Bonds...
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1984-1993
1985-1994
1986-1995
1987-1996
1988-1997
1989-1998
1990-1999
1991-2000
1992-2001
1993-2002
...
34
Riskjusterad avkastning (tioårsperioder)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
1984-1993
1985-1994
1986-1995
1987-1996
19...
35
Fastighetsexponeringen idag: 20 miljarder kronor
64
19
17
Geografisk fördelning, %
Stockholmsregionen
Skåne
Övrigt
37
5...
36
18
Miljarder kronor
28
Miljarder kronor
Fastighetstillgångarna ska växa med
10 miljarder kronor
37
Arbetet har börjat
38
Värdeskapande
Flexibilitet
Kompetens
Storleksfördelar
Ny organisation med tydligt värdeskapande
fokus
39
Branschens
vassaste
Asset Managers
Hög riskjusterad
avkastning
Snabbt bygga en
större och bättre
fastighetsportfölj
Tre...
Investeringsstrategin
idag
• Bostäder, kontor och
samhällsfastigheter
• Stockholmsregionen och Skåne
• Förvaltningsfastigh...
41
Många institutioner vill öka sin exponering
42
Låga avkastningskrav på marknaden
%
Direktavkastning, kontor
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ...
43
Våra framgångsfaktorer
• Finansieringen klar:
Vi köper med eget kapital.
• Organiserade för snabba beslut:
Fem ägare, e...
44
”Våra kunder ska
känna sig trygga i
en hållbar värld”
45
Tack för idag!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Folksam finansmarknadsträff 151103

976 views

Published on

Presentation från Folksams finansmarknadsträff den 3 november 2015.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Folksam finansmarknadsträff 151103

 1. 1. Välkommen! Folksams finansmarknadsträff Stockholm, 3 november 2015
 2. 2. 2 Vår omvärld Kunden DigitaliseringHållbarhet Regelverk och regleringar Makro- ekonomin
 3. 3. World Economic Outlook 3 Världsprognoser 2014 2015 2016 2017 BNP-tillväxt (%, yoy) 3,4 3,1 3,6 3,8 Inflation (%, yoy) 3,5 3,3 3,4 3,6 Regionala prognoser 2014 2015 2016 2017 Euroområdet 0,9 1,5 1,6 1,6 EU 1,5 1,9 1,9 2,0 USA 2,4 2,6 2,8 2,7 Brasilien 0,1 -3,0 -1,0 2,3 Ryssland 0,6 -3,8 -0,6 1,0 Indien 7,3 7,3 7,5 7,6 Kina 7,3 6,8 6,3 6,0 Japan -0,1 0,6 1,0 0,4 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2015 Makro- ekonomin
 4. 4. 4 Övergångsreglering Ny tjänstepensionsreglering Viktigt vägval inom livförsäkring Solvens II Solvens I Kunden Regelverk och regleringar
 5. 5. 5 Sakförsäkringsmarknad i förändring • ”Internet of Things” på mångas läppar • Nya typer av aktörer kliver in på marknaden • Klimathotet och naturskador en realitet Digitalisering Hållbarhet
 6. 6. 16,5% 29,9% 18,1% 15,5% 19,9% 16,4% 30,3% 18,3% 15,6% 19,3% 16,2% 30,0% 18,3% 15,6% 19,9% 15,3% 29.1% 18,6% 15,9% 21,2% Folksam Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Övriga 2015 Kv 2 2015 Kv 1 12 mån 5 år 6 Marknadsandelar, premievolym % Stabil marknadsposition för Folksam Totala marknaden Mdkr 72,4 (68,6) # 3 Källa: Svensk försäkring
 7. 7. 7 Folksams marknadsandelar per försäkringsgren Marknadsandelar per andra kvartalet 2015, procent av premieinkomst* Skademarknaden totalt Hem&villa Företag&Fastighet Trafik Motor Sjuk-&Olycksfall Husdjur 16,5 (16,2) 15,3 (15,0) 17, 4 (17,8) 21,8 (20,3) 26,2 (26,6) 3,8 (3,3) 18,9 (18,1) * Premievolymen omfattar 12 månader bakåt i tiden för redovisad period Källa: Svensk försäkring
 8. 8. 8 Allt mer innehåll i kundernas försäkringar -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 okt/14 nov/14 dec/14 jan/15 feb/15 mar/15 apr/15 maj/15 jun/15 jul/15 aug/15 sep/15 Ackumulerad beståndsökning fördelad på omfattning Villa Bas Villa Stor
 9. 9. 9 Tydlig strategi inom sakförsäkring 9 Försäkrings- innehåll Omnikanal Samlingsrabatt Kollektiva lösningar
 10. 10. 10 10 23 % Mål Gillande av Folksam vs. ”Kan inte tänka sig att bli kund” Marknaden: Gillande 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Q2 2010 Q2 2011 Q2 2012 Q2 2013 Q2 2014 Q2 2015 Gillar Kan inte tänka sig
 11. 11. 11 Mål 2015 79% 11 Är mycket nöjda Kunderna: Nöjd kund (FKI) 78% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Status Sep
 12. 12. Perioden i siffror Januari – September 2015 12 12 Pia Marions CFO
 13. 13. 13 Folksam totalt 13 Jan-Sep 2015 Jan-Sep 2014 2014 2013 Premier, mkr 42 424 36 461 47 501 40 631 varav Folksam Sak 10 194 9 636 12 925 12 353 varav Folksam Liv 32 229 26 825 34 576 28 278 Förvaltat kapital, mkr 364 930 339 112 350 170 304 299 Fondförsäkringstillgångar, mkr 105 180 92 900 99 525 79 221 Heltidsanställda, antal 3 727 3 550 3 563 3 338 Folksam kundindex (FKI), % 78 79 79 78
 14. 14. 33,3 35,2 40,4 47,5 42,4 36,3 30,5 2010 2011 2012 2013 2014 Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2015 14 Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder kronor* *Skadeförsäkring, premieinkomst i traditionell livförsäkring samt inbetalningar i fondförsäkringar (inklusive de ej konsoliderade försäkringsföretagen).
 15. 15. 16 Tillväxt trots lägre avkastning Totalt förvaltat kapital och fondförsäkringstillgångar, miljarder kronor 235 253 275 304 350 365 50 48 52 79 100 105 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sep Fondförsäkringstillgångar Förvaltat kapital
 16. 16. 17 Lägre totalavkastning Procent, % Jan-Sep 2015 Jan-Sep 2014 2014 2013 Folksam Liv (moderbolag) 2,0 8,0 12,0 7,6 KPA Pensionsförsäkring 1,9 9,5 13,3 8,2 Folksam Sak 2,1 6,2 8,1 7,7 2.1 1.9 2 1.8 1.9 2 2.1 Folksam Sak KPA Pension Folksam Liv
 17. 17. Folksam Sak 18 Koncernen Jan-Sep 2015 Jan-Sep 2014 2014 2013 Premieintäkt, mkr 9 310 8 680 11 630 10 974 Försäkringstekniskt resultat, mkr 514 134 23 191 Resultat före skatt 1 061 1 910 2 548 2 019 Totalkostnad, % 96 103 99 100 varav skadekostnad, % 80 87 81 82 varav driftskostnad, % 17 16 18 18 Konsolideringsgrad, % 139 124 134 126 Konsolideringsgrad (moderbolaget), % 151 153 153 149 Totalavkastning, % 2,1 6,2 8,6 7,6
 18. 18. 19 Totalkostnadsprocent Folksam Sak Koncernen 82 81 87 80 18 18 16 17 0 20 40 60 80 100 120 2013 2014 2014 Sep 2015 Sep Driftskostnadsprocent Skadekostnadsprocent 9610399100
 19. 19. 70 93 122 143 149 153 151 110 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sep 20 Folksam Sak allt starkare finansiellt Konsolideringsgrad, % (Moderföretaget)
 20. 20. 21 Folksam Liv Moderföretaget Jan-Sep 2015 Jan-Sep 2014 2014 2013 Premieinkomst, mkr 11 052 8 836 13 437 8 569 Solvensgrad, % 157 157 155 161 Förvaltat kapital, mkr 162 856 148 661 156 156 135 223 Återbäringsränta Liv1, % 8,9 6,3 6,5 5,5 Kollektiv konsolidering Liv1, % 117 124 124 121 Återbäringsränta Liv2, % 9,0 6,3 6,5 6,0 Kollektiv konsolidering Liv2, % 121 124 126 118 Totalavkastning, % 2,0 8,0 12,0 7,6
 21. 21. 22 134 144 161 155 157158 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sep Solvensgrad Folksam Liv
 22. 22. 23 Genomsnittlig återbäringsränta 0 2 4 6 8 10 12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sep Liv1 Liv2 Branschgenomsnitt 4,0 % Återbäringsräntan före skatt och avgifter för ”nytt” kapital 10,0 % Återbäringsräntan före skatt och avgifter för ”gammalt” kapital
 23. 23. 24 KPA Pension KPA Pensionsförsäkring AB Jan-Sep 2015 Jan-Sep 2014 2014 2013 Premieinkomst, mkr 10 744 9 275 10 172 9 889 Solvensgrad, % 169 169 166 172 Förvaltat kapital, mkr 134 604 119 825 122 713 101 613 Totalavkastning, % 1,9 9,2 13,3 8,2 Avkastningsränta, % 2,1 9,5 13,4 8,0
 24. 24. Solvensgrad KPA Pension 25 143 150 172 166 169 186 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sep
 25. 25. Kapitalförvaltning 26 Michael Kjeller, Chef Kapitalförvaltning Hur tar vi hand om kundernas tillgångar?
 26. 26. Fördelning av Folksam med dotterbolags tillgångar 14% 19% 58% 1% 2% 6% Totalt förvaltat kapital Svenska aktier Utländska aktier Svenska räntebärande Utländska räntebärande Alternativa placeringar Fastigheter 27 365 miljarder kronor, september 2015 !
 27. 27. 28 Vad vill vi åstadkomma?
 28. 28. 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Förväntadavkastning Risk Aktier (Sverige och utland) Obligationer (Bostads- och statsobligationer) Fastigheter eff port utan ftg 29 Högre andel fastigheter förväntas förbättra riskjusterad avkastning
 29. 29. 0 0 0 0 0 0 0 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Yield Sthlm CBD and GVB (real) F-premie Yield CBD Real GVB5Y 30 Är fastigheter dyra? Ja, historiskt sett Nej, relativt räntenivåer 1 2 7 6 4 3 5
 30. 30. Fastigheter som tillgångsslag Lars Johnsson, Chef Fastigheter 31 Offensiv på fastighetssidan
 31. 31. 32 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Bonds Equity Property Tillgångsslagens avkastning genom åren (YoY)
 32. 32. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1984-1993 1985-1994 1986-1995 1987-1996 1988-1997 1989-1998 1990-1999 1991-2000 1992-2001 1993-2002 1994-2003 1995-2004 1996-2005 1997-2006 1998-2007 1999-2008 2000-2009 2001-2010 2002-2011 2003-2012 2004-2013 2005-2014 2006-2015 TotalReturn10yPeriods Bonds Equity Property 33 Tioåriga innehavsperioder 15,3 % 8,2 %6,8 %
 33. 33. 34 Riskjusterad avkastning (tioårsperioder) 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 1984-1993 1985-1994 1986-1995 1987-1996 1988-1997 1989-1998 1990-1999 1991-2000 1992-2001 1993-2002 1994-2003 1995-2004 1996-2005 1997-2006 1998-2007 1999-2008 2000-2009 2001-2010 2002-2011 2003-2012 2004-2013 2005-2014 2006-2015 Sharpekvot10/10 Bonds Equity Property
 34. 34. 35 Fastighetsexponeringen idag: 20 miljarder kronor 64 19 17 Geografisk fördelning, % Stockholmsregionen Skåne Övrigt 37 58 5 Fastighetstyp, % Bostäder Kommersiellt Övrigt
 35. 35. 36 18 Miljarder kronor 28 Miljarder kronor Fastighetstillgångarna ska växa med 10 miljarder kronor
 36. 36. 37 Arbetet har börjat
 37. 37. 38 Värdeskapande Flexibilitet Kompetens Storleksfördelar Ny organisation med tydligt värdeskapande fokus
 38. 38. 39 Branschens vassaste Asset Managers Hög riskjusterad avkastning Snabbt bygga en större och bättre fastighetsportfölj Tre huvuduppgifter
 39. 39. Investeringsstrategin idag • Bostäder, kontor och samhällsfastigheter • Stockholmsregionen och Skåne • Förvaltningsfastigheter av bra kvalitet • Attraktiva fastigheter på: ohyresmarknaden ofastighetsmarknaden • Gröna, hållbara och normalt ganska stora 40
 40. 40. 41 Många institutioner vill öka sin exponering
 41. 41. 42 Låga avkastningskrav på marknaden % Direktavkastning, kontor 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15E 16E 17E Källa: Newsec Stockholm Göteborg Malmö Oslo Helsingfors Köpenhamn
 42. 42. 43 Våra framgångsfaktorer • Finansieringen klar: Vi köper med eget kapital. • Organiserade för snabba beslut: Fem ägare, en beslutskraftig kapitalförvaltning. • Liten fastighetsorganisation: Enkla att göra affärer med. • Långsiktiga och ansvarstagande ägare: Kundägda.
 43. 43. 44 ”Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld”
 44. 44. 45 Tack för idag!

×