Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Välkommen!
Folksams finansmarknadsträff
1
Stockholm, 28 april 2015
Vår omvärld
2
Kunden
DigitaliseringHållbarhet
Regelverk och
regleringar Makroekonomin
World Economic Outlook
3
Världsprognoser 2014 2015 2016 2017
BNP-tillväxt (%, yoy) 3,4 3,5 3,8 3,8
Inflation (%, yoy) 3,5 ...
Global Financial Stability Report
4
5
Garantiränta Folksam Liv (Liv1)
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Ränteutveckling 1980-2...
6
Försäkringstekniska avsättningar per
garantiränta i Folksam Liv
(Liv 1 och Liv 2)
0
5E+09
1E+10
1,5E+10
2E+10
2,5E+10
3E...
7
Solvensgrad Folksam Liv
134
144
161 155 159158
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mar
Breddning av tillgångarna
8
50,0%
20,0%
17,5%
12,5%
Fortum Distribution AB
Borealis Infrastructure Tredje AP-fonden
Folksa...
Breddning av tillgångarna
9
Kommande fastighetsförvärv för
10 miljarder kronor
Säljstopp av Seniorkapital
10
Vi fokuserar på vår kärnverksamhet inom
pensionssparande och säljstoppar produkten
Seniorkap...
Omorganiserar
på företagssidan
Stabilt inom sakförsäkring
11
• Folksams hemförsäkring vinner i Konsumenternas
Försäkringsb...
Återbäring på väg ut till kunderna!
12
546 (480) mkr
i återbäring till totalt
2,4 miljoner kunder
Januari – Mars 2015
13
Kvartalet i siffror
Pia Marions
CFO
Folksam totalt
14
Jan-Mar
2015
Jan-Mar
2014
2014 2013
Premier, mkr 22 166 19 011 47 501 40 631
varav Folksam Sak 3 265 3 1...
Stark efterfrågan inom alla områden
15
Total premievolym miljarder kronor*
33,3 35,2
40,4
47,5
22,2
19,0
30,5
2010 2011 20...
Folksam fortsätter att växa
16
173
215
235
253
281
304
350
382
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mar
Totalt förvalta...
Fördelning förvaltat kapital
16%
18%
59%
1%
1%5%
Totalt förvaltat kapital
Svenska aktier
Utländska aktier
Svenska räntebär...
God totalavkastning
18
Procent, %
Jan-Mar
2015
Jan-Mar
2014
2014 2013
Folksam Liv (moderbolag) 6,0 1,8 12,0 7,6
KPA Pensio...
Folksam Sak
19
Koncernen
Jan-Mar
2015
Jan-Mar
2014
2014 2013
Premieintäkt, mkr 2 999 2 838 11 630 10 974
Försäkringsteknis...
Totalkostnadsprocent Folksam Sak
20
Koncernen
82 81 85
94
18 18
18
16
0
20
40
60
80
100
120
2013 2014 2014 Mar 2015 Mar
Dr...
Folksam Sak allt starkare finansiellt
21
Konsolideringsgrad, % (Moderföretaget)
70
93
122
143 149 153 161
110
2008 2009 20...
Folksam Liv
22
Moderföretaget
Jan-Mar
2015
Jan-Mar
2014
2014 2013
Premieinkomst, mkr 4 514 2 767 13 437 8 569
Solvensgrad,...
23
Solvensgrad Folksam Liv
134
144
161 155 159158
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mar
Genomsnittlig återbäringsränta
0
2
4
6
8
10
12
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mar
Liv1
Liv2
Branschgenomsnitt
24
9,0 %
Åter...
KPA Pension
25
KPA Pensionsförsäkring AB
Jan-Mar
2015
Jan-Mar
2014
2014 2013
Premieinkomst, mkr 8 690 7 986 10 172 9 889
S...
26
Solvensgrad KPA Pension
143 150
172 166 172
186
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mar
27
”Våra kunder ska
känna sig trygga
i en hållbar värld”
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Folksam Finansmarknadsträff, 28 april 2015

604 views

Published on

Folksam med dotterbolag välkomnade den 28 april representanter från finansmarknaden, media samt övriga opinionsbildare till huvudkontoret vid Skanstull för att dels presentera sitt delårsresultat, dels redogöra för vägen framåt för verksamheterna.

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Folksam Finansmarknadsträff, 28 april 2015

 1. 1. Välkommen! Folksams finansmarknadsträff 1 Stockholm, 28 april 2015
 2. 2. Vår omvärld 2 Kunden DigitaliseringHållbarhet Regelverk och regleringar Makroekonomin
 3. 3. World Economic Outlook 3 Världsprognoser 2014 2015 2016 2017 BNP-tillväxt (%, yoy) 3,4 3,5 3,8 3,8 Inflation (%, yoy) 3,5 3,2 3,3 3,5 Regionala prognoser 2014 2015 2016 2017 Euroområdet 0,9 1,5 1,7 1,6 EU 1,4 1,9 1,9 1,9 USA 2,4 3,1 3,1 2,7 Brasilien 0,1 -1,0 1,0 2,3 Ryssland 0,6 -3,9 -1,1 1,0 Indien 7,2 7,5 7,5 7,6 Kina 7,4 6,8 6,3 6,0 Japan -0,1 1,0 1,2 0,4 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2015
 4. 4. Global Financial Stability Report 4
 5. 5. 5 Garantiränta Folksam Liv (Liv1) 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Ränteutveckling 1980-2012 Ränta 5-årig statsobligation Garantiränta Folksam Liv
 6. 6. 6 Försäkringstekniska avsättningar per garantiränta i Folksam Liv (Liv 1 och Liv 2) 0 5E+09 1E+10 1,5E+10 2E+10 2,5E+10 3E+10 3,5E+10 4E+10 4,5E+10 0,53% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 3,75% 4,00% 4,50% 5,00% 5,20%
 7. 7. 7 Solvensgrad Folksam Liv 134 144 161 155 159158 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mar
 8. 8. Breddning av tillgångarna 8 50,0% 20,0% 17,5% 12,5% Fortum Distribution AB Borealis Infrastructure Tredje AP-fonden Folksam Första AP-fonden Folksams investering ca. 5 miljarder kronor 60,6 miljarder kronor
 9. 9. Breddning av tillgångarna 9 Kommande fastighetsförvärv för 10 miljarder kronor
 10. 10. Säljstopp av Seniorkapital 10 Vi fokuserar på vår kärnverksamhet inom pensionssparande och säljstoppar produkten Seniorkapital från och med den 15 juni 2015
 11. 11. Omorganiserar på företagssidan Stabilt inom sakförsäkring 11 • Folksams hemförsäkring vinner i Konsumenternas Försäkringsbyrås jämförelse. • Vår Villaförsäkring Stor får totalt 4,4 poäng av 5 möjliga, och har därmed fått högst betyg av alla jämförda villaförsäkringar.
 12. 12. Återbäring på väg ut till kunderna! 12 546 (480) mkr i återbäring till totalt 2,4 miljoner kunder
 13. 13. Januari – Mars 2015 13 Kvartalet i siffror Pia Marions CFO
 14. 14. Folksam totalt 14 Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 2014 2013 Premier, mkr 22 166 19 011 47 501 40 631 varav Folksam Sak 3 265 3 151 12 925 12 353 varav Folksam Liv 18 901 15 860 34 576 28 278 Förvaltat kapital, mkr 381 936 319 274 350 170 304 299 Fondförsäkringstillgångar, mkr 114 639 77 736 99 525 79 221 Heltidsanställda, antal 3 676 3 483 3 563 3 338 Folksam kundindex (FKI), % 79 78 79 78
 15. 15. Stark efterfrågan inom alla områden 15 Total premievolym miljarder kronor* 33,3 35,2 40,4 47,5 22,2 19,0 30,5 2010 2011 2012 2013 2014 Jan-Mar 2014 Jan-Mar 2015 *Skadeförsäkring, premieinkomst i traditionell livförsäkring samt inbetalningar i fondförsäkringar (inklusive de ej konsoliderade föräkringsföretagen).
 16. 16. Folksam fortsätter att växa 16 173 215 235 253 281 304 350 382 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mar Totalt förvaltat kapital, miljarder kronor
 17. 17. Fördelning förvaltat kapital 16% 18% 59% 1% 1%5% Totalt förvaltat kapital Svenska aktier Utländska aktier Svenska räntebärande Utländska räntebärande Alternativa placeringar Fastigheter (direktägda) 17 382 miljarder kronor i mars 2015
 18. 18. God totalavkastning 18 Procent, % Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 2014 2013 Folksam Liv (moderbolag) 6,0 1,8 12,0 7,6 KPA Pensionsförsäkring 6,7 2,2 13,3 8,2 Folksam Sak (moderbolag) 4,2 1,0 8,1 7,7 4,2 6,7 6 0 2 4 6 8 Folksam Sak KPA Pension Folksam Liv
 19. 19. Folksam Sak 19 Koncernen Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 2014 2013 Premieintäkt, mkr 2 999 2 838 11 630 10 974 Försäkringstekniskt resultat, mkr -229 33 23 191 Resultat före skatt 1 236 387 2 548 2 019 Totalkostnad, % 110 103 99 100 varav skadekostnad, % 94 85 81 82 varav driftskostnad, % 16 18 18 18 Konsolideringsgrad, % 142 124 134 126 Konsolideringsgrad (moderbolaget), % 161 145 153 149 Totalavkastning, % 4,2 1,3 8,6 7,6
 20. 20. Totalkostnadsprocent Folksam Sak 20 Koncernen 82 81 85 94 18 18 18 16 0 20 40 60 80 100 120 2013 2014 2014 Mar 2015 Mar Driftskostnadsprocent Skadekostnadsprocent 110 10399100
 21. 21. Folksam Sak allt starkare finansiellt 21 Konsolideringsgrad, % (Moderföretaget) 70 93 122 143 149 153 161 110 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mar
 22. 22. Folksam Liv 22 Moderföretaget Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 2014 2013 Premieinkomst, mkr 4 514 2 767 13 437 8 569 Solvensgrad, % 159 159 155 161 Förvaltat kapital, mkr 168 980 138 719 156 156 135 223 Återbäringsränta Liv1, % 7,7 6,0 6,5 5,5 Kollektiv konsolidering Liv1, % 128 121 124 121 Återbäringsränta Liv2, % 7,7 6,0 6,5 6,0 Kollektiv konsolidering Liv2, % 132 119 126 118 Totalavkastning, % 6,0 1,8 12,0 7,6
 23. 23. 23 Solvensgrad Folksam Liv 134 144 161 155 159158 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mar
 24. 24. Genomsnittlig återbäringsränta 0 2 4 6 8 10 12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mar Liv1 Liv2 Branschgenomsnitt 24 9,0 % Återbäringsräntan före skatt och avgifter sedan den första april 2015
 25. 25. KPA Pension 25 KPA Pensionsförsäkring AB Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 2014 2013 Premieinkomst, mkr 8 690 7 986 10 172 9 889 Solvensgrad, % 172 170 166 172 Förvaltat kapital, mkr 138 666 112 480 122 713 101 613 Totalavkastning, % 6,7 2,2 13,3 8,2 Avkastningsränta, % 7,0 2,3 13,4 8,0
 26. 26. 26 Solvensgrad KPA Pension 143 150 172 166 172 186 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mar
 27. 27. 27 ”Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld”

×