Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Folksamgruppens kvartalsträff 20180504

274 views

Published on

Presentation Folksamgruppen Kvartalsträff Q1 2018

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Folksamgruppens kvartalsträff 20180504

 1. 1. Folksamgruppen Kvartalsträff Q1 2018
 2. 2. Folksamgruppen i omvärlden Jens Henriksson Vd och koncernchef 2
 3. 3. Resultat Folksamgruppen Q1 2018 Jesper Andersson CFO
 4. 4. Folksamgruppen totalt Jan-Mar 2018 Jan-Mar 2017 2017 2016 Premier, mkr 22 207 22 622 49 939 47 023 varav Folksam Sak-gruppen 3 530 3 525 14 651 14 269 varav Folksam Liv-gruppen 18 677 19 098 35 288 22 352 Förvaltat kapital, mkr 406 111 390 487 394 125 375 794 Fondförsäkringstillgångar, mkr 142 599 132 293 139 632 124 042 Heltidstjänster, antal 3 716 3 721 3 716 3 731 Folksam kundindex (FKI), % 72* 79 78 79 * Ny mätmetod som medför lägre numerärt värde. Utfallet för första kvartalet 2018 är likvärdigt med utfallet för helåret 2017.
 5. 5. 33.3 35.2 40.4 47.5 50.6 47.0 49.9 22.6 22.2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2018 Total premievolym Miljarder kronor* *Skadeförsäkring, premieinkomst i traditionell livförsäkring samt inbetalningar i fondförsäkringar (inklusive de ej konsoliderade försäkringsföretagen).
 6. 6. Totalt förvaltat kapital och fondförsäkringstillgångar Miljarder kronor 232 259 282 326 345 376 394 406 48 52 79 100 111 124 140 143 0 100 200 300 400 500 600 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 mars Fondförsäkringstillgångar Förvaltat kapital 549 miljarder
 7. 7. Folksamgruppens förvaltade kapital 13% 19% 52% 6% 3% 8% Svenska aktier Utländska aktier Svenska räntebärande Utländska räntebärande Specialplaceringar Fastigheter 406 miljarder kronor, mars 2018 >20 miljarder kronor i gröna obligationer!
 8. 8. Totalavkastning per bolag Procent, % Jan-Mar 2018 Jan-Mar 2017 2017 2016 Folksam Liv (moderbolag) 0,7 1,7 4,2 8,4 KPA Pensionsförsäkring 0,4 2,0 4,6 6,6 Folksam Sak (moderbolag) 0,9 0,3 3,4 6,6 0.7 0.4 0.9 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Folksam Liv (moderbolag) KPA Pensionsförsäkring Folksam Sak (moderbolag) Totalavkastning, januari – mars 2018
 9. 9. Folksam Sak Gruppen Jan-Mar 2018 Jan-Mar 2017 2017 2016 Premieintäkt, mkr 3 530 3 525 14 651 14 269 Förvaltat kapital, mkr 46 953 46 328 46 658 46 106 Solvenskvot (SCR), vid periodens slut 2,0 2,0 2,0 2,0
 10. 10. Totalkostnadsprocent Folksam Sak Moderbolaget 81 77 84 83 87 84 19 19 17 15 16 18 0 20 40 60 80 100 120 2014 2015 2016 2017 2017 Mar 2018 Mar Driftskostnadsprocent Skadekostnadsprocent
 11. 11. 70 93 110 122 143 149 153 149 157 168 154 163 Folksam Sak finansiellt starkt Konsolideringsgrad, % (moderbolag)
 12. 12. Folksam Liv Gruppen Jan-Mar 2018 Jan-Mar 2017 2017 2016 Premieinkomst, mkr 18 677 19 098 35 288 32 754 Förvaltat kapital, mkr 358 948 343 953 347 258 329 485 Fondförsäkringstillgångar, mkr, % 142 599 132 293 139 632 124 042 Solvenskvot, vid periodens slut 3,2 3,2 3,3 3,4
 13. 13. Återbäringsränta 5,0 % Återbäringsräntan före skatt och avgifter för övrig livförsäkring 6,0 % Återbäringsräntan före skatt och avgifter för tjänstepension
 14. 14. 158 134 144 161 155 162 165 165 167 165 Solvensgrad Folksam Liv Solvensgrad, % (moderbolag)
 15. 15. KPA Pension KPA Pensionsförsäkring Jan-Mar 2018 Jan-Mar 2017 2017 2016 Premieinkomst, mkr 9 361 10 218 13 378 12 138 Försäkringstekniskt resultat, mkr 4 404 6 999 9 171 7 281 Förvaltningskostnad, % 0,1 0,1 0,2 0,2 Totalavkastning, % 0,4 2,0 4,6 6,6 Avkastningsränta, % 0,4 2,2 4,8 6,7 Förvaltat kapital, mkr 174 193 160 569 163 060 148 379 Solvensgrad, % 169 167 168 164 Solvenskvot (SI), per 2017-06-30 16,3 16,2 16,3 15,4
 16. 16. Solvensgrad KPA Pensionsförsäkring 186 143 150 172 166 164 164 168 167 169 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jan- Mar 2017 Jan- Mar 2018
 17. 17. Folksams nya distributionsstrategi Anna-Karin Laurell Affärsområdeschef Liv
 18. 18. ”– Konsumenters förväntningar att företag löser problem är mycket låga jämfört med andra marknader, konsumenters kännedom om sina rättigheter är relativt lågt samt de känner sig inte trygga vid att framföra sitt missnöje till företaget. Klagomålsbenägenheten är också relativt lågt, säger Kristine Blom, utredare på Konsumentverket. ”
 19. 19. Omfattar all livförsäljning i Folksam IDD-anpassad Vi ska finnas där kunderna vill köpa Våra kunder ska ha den bästa kundupplevelsen
 20. 20. God relation med våra kunder Säkerställa god leverans
 21. 21. Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld Tack!

×