Anders Borg presentation Affärsvärldens Bank & Finans Outlook 19 mars 2014

336 views

Published on

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
336
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Anders Borg presentation Affärsvärldens Bank & Finans Outlook 19 mars 2014

 1. 1. Finansdepartementet Det ekonomiska läget och den finansiella stabiliteten Finansminister Anders Borg Affärsvärldens Bank & Finans Outlook 19 mars 2014
 2. 2. Finansdepartementet Internationell återhämtning men fortsatt negativa risker • Allt tydligare att de avancerade ekonomierna befinner sig i en återhämtningsfas • Osäkra tillväxtutsikter i de framväxande ekonomierna • Fortsatt negativa risker, bl.a. risk för finansiell turbulens till följd av bankgenomlysning i euro-området
 3. 3. Finansdepartementet Sverige: Gradvis normalisering av det ekonomiska läget • Svensk ekonomi utvecklades svagt 2013 • Tillväxten förväntas bli högre framöver än vad den har varit de senaste kvartalen • Svensk export förväntas åter växa 2014, men växer långsammare jämfört med tidigare återhämtningar • Hushållens konsumtionsbidrag förväntas bli högt • Investeringsbehovet ökar 2014 och 2015
 4. 4. Finansdepartementet Förtroendeindikatorer antyder starkare tillväxt Normaliserade värden, medelvärde = 0, standardavvikelse =1 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 07 08 09 10 11 12 13 14 Barometerindikatorn PMI (Tillverkning) PMI (Tjänster) CCI Normaliseradevärden Källor: Konjunkturinstitutet och Swedbank
 5. 5. Finansdepartementet Nyckeltal - februariprognos Prognosen i december/budgetpropositionen i september inom parentes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP 1,0 (1,0/ 1,2) 2,5 (2,4/ 2,5) 3,5 (-/ 3,6) 3,7 (-/ 3,9) 2,5 (-/ 2,9) 2,5 BNP, kalenderkorrigerad 1,0 (1,0/ 1,2) 2,6 (2,5/ 2,6) 3,3 (-/ 3,3) 3,3 (-/ 3,5) 2,7 (-/ 3,1) 2,5 Produktivitet i näringslivet, kalenderkorr. 0,8 (0,9/ 1,3) 1,8 (1,9/ 2,7) 2,3 (-/ 2,5) 2,3 (-/ 2,0) 2,0 (-/ 1,8) 1,9 Arbetade timmar, kalenderkorrigerad 0,5 (0,5/ 0,3) 1,1 (0,9/ 0,5) 1,3 (-/ 1,1) 1,3 (-/ 1,6) 1,1 (-/ 1,5) 0,9 Sysselsättning 1,0 (1,0/ 0,8) 1,2 (1,1/ 0,8) 1,2 (-/ 1,0) 1,2 (-/ 1,3) 1,0 (-/ 1,3) 0,9 Arbetslöshet (procent av arbetskraften) 8,0 (8,0/ 8,2) 7,7 (7,7/ 8,1) 7,3 (-/ 7,8) 6,7 (-/ 7,0) 6,3 (-/ 6,4) 5,9 Löner (KL) 2,5 (2,6/ 2,7) 2,7 (2,7/ 2,8) 2,9 (-/ 2,9) 3,2 (-/ 3,2) 3,4 (-/ 3,4) 3,5 KPI (årsgenomsnitt) 0,0 (0,0/ 0,1) 0,2 (0,4/ 0,9) 1,7 (-/ 1,7) 2,6 (-/ 2,7) 3,0 (-/ 3,2) 3,0 KPIF (årsgenomsnitt) 0,9 (0,8/ 1,0) 1,0 (0,8/ 1,3) 1,6 (-/ 1,5) 1,7 (-/ 1,7) 1,9 (-/ 1,9) 2,0 BNP-gap (procent) -3,2 (-3,3/ -3,5) -2,7 (-2,6/ -3,0) -1,7 (-/ -2,1) -0,7 (-/ -1,0) -0,3 (-/ -0,2) 0,0
 6. 6. Finansdepartementet Inhemsk efterfrågan driver tillväxten Privat konsumtion Index, 100 = konjunkturbotten, kvartalsvärden sedan respektive konjunkturbotten Export Index, 100 = konjunkturbotten, kvartalsvärden sedan respektive konjunkturbotten 98 100 102 104 106 108 110 112 114 2 4 6 8 10 12 14 16 1983Q1 1993Q4 2003Q2 2009Q2 2013Q3 90 100 110 120 130 140 150 160 2 4 6 8 10 12 14 16 1983Q1 1993Q4 2003Q2 2009Q2 2013Q3
 7. 7. Finansdepartementet Principer för hantering av konjunkturcykler och överskottsmålet • Att värna jobb och tillväxt i kristider är förenlig med överskottsmålet, men när konjunkturen vänder ska offentliga finanser tillbaka till överskott • Starka offentliga finanser enda sättet att skydda ekonomin i händelse av kris – En liten öppen ekonomi med en stor banksektor extra känslig för händelser i omvärlden • Skyddsvallarna måste byggas upp i förväg under de goda åren för att vi ska stå rustade till nästa kris
 8. 8. Finansdepartementet -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Finansiellt sparande Prognos sparande i BP BNP-gap Väl avvägd stimulanspolitik genom krisen Finansiellt sparande, procent av BNP, samt BNP-gap (högerskala) Källa: Finansdepartementet och SCB. Utfallet för 2013 är preliminärt
 9. 9. Finansdepartementet 44 61 75 76 77 95 97 100 101 121 127 134 176 Sverige Danmark Finland Österrike Nederländerna Tyskland Frankrike Storbritannien Spanien Belgien Irland Portugal Italien Grekland 430,1 -1,5 -1,7 -1,9 -2,0 -2,3 -2,6 -2,7 -3,3 -3,8 -4,0 -5,0 -5,3 -5,9 Tyskland Sverige Danmark Österrike Grekland Finland Belgien Italien Nederländerna Frankrike Portugal Irland Storbritannien Spanien Sveriges starka offentliga finanser har gett utrymme 2008-2014 att motverka krisen Diagrammen visar EU15 utom Luxemburg Källa: Finansdepartementet (Sverige) respektive EU-kommissionens höstprognos 2013 (övriga) Finansiellt sparande 2014. Procent av BNP Offentliga sektorns skuld 2014. Procent av BNP
 10. 10. Finansdepartementet Sysselsatta, 15−74 år Förändring procent, 2006Kv3−2013Kv3 (s.j.)7,6 7,1 5,7 5,2 5,2 4,5 4,0 3,2 3,0 2,5 0,7 0,4 -1,1 -3,6 Belgien Sverige Österrike Storbritannien Spanien Nederländerna Italien Tyskland Frankrike Grekland Irland Finland Danmark Portugal Källa: OECD 1,4 1,2 1,1 0,8 0,5 0,5 0,4 0,1 -0,1 -0,2 -0,4 -0,6 -0,9 -3,0 Sverige Tyskland Österrike Belgien Nederländerna Frankrike Finland Storbritannien Irland Spanien Danmark Portugal Italien Grekland* Källa: Eurostat BNP-tillväxt Genomsnittlig BNP-tillväxt, medelvärde 2007-2012, procent Real disponibelinkomst Procentuell förändring 2007–2012 19,1 11,5 6,5 5,5 4,9 4,7 3,5 3,1 1,7 0,3 -1,3 -4,2 -8,3 -24,6 Sverige Finland Belgien Frankrike Danmark Tyskland UK Österrike Irland Portugal Nederländerna Spanien Italien Grekland Källa: Eurostat Källa: OECD Arbetskraften, 15−74 år Förändring procent, 2006Kv3−2013Kv3 (s.j.) 8,6 7,0 5,9 5,2 2,9 2,1 0,9 -0,1 -2,7 -4,6 -8,0 -12,5 -15,8 -19,0 Tyskland Belgien Sverige Österrike UK Frankrike Nederländerna Finland Italien Danmark Irland Portugal Spanien Grekland
 11. 11. Finansdepartementet 2015 och framåt: Ny fas i finanspolitiken • När tillväxten gradvis väntas stiga, sysselsättningen öka och arbetslösheten dämpas, avtar behovet att stötta återhämtningen • Politiken 2015 och framåt inriktas på att vända underskott till balans och överskott • Detta kräver att alla reformerna för nästa år är fullt finansierade, krona för krona
 12. 12. Finansdepartementet Nu prövas överskottsmålet • Återgång till överskott ställer stora krav på regeringen de kommande fyra åren • Nödvändigt vara tydlig med finanspolitikens ramar för att säkra överskott i nästa kris • Samhällsutmaningar kräver fortsatta reformer, men en ansvarsfull politik förutsätter att dessa finansieras – Reformer måste prioriteras hårdare – Betydande besparingar krävs, men åtgärder som skadar jobb och sysselsättning måste undvikas
 13. 13. Finansdepartementet • Ansvarsfull politik med starka offentliga finanser • Stärkt arbetslinje och fler i jobb • Återupprätta kunskapslinjen • Förbättra bostadsmarknaden och öka byggandet • Värna trygghet och sammanhållning Samlad reformagenda för Sverige
 14. 14. Finansdepartementet Finansiell stabilitet - viktigt för samhällsekonomin Finansiell kriser tenderar att ha stora negativa effekter för produktion, jobb och offentliga finanser Flera risker att beakta i Sverige – Stor finansiell sektor – Bankerna marknadsfinansiering – Hushållens höga skuldsättning
 15. 15. Finansdepartementet En finanskris hotar jobb och välfärd på både kort och lång sikt BNP-utveckling före och efter en kris, samt trend (streckad linje) Källa: Finansdepartementet och Reinhart & Rogoff, 2010 Japan 1990-talEurozonen 2000-tal Sverige 1990-tal 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1995 2000 2005 2010
 16. 16. Finansdepartementet Utmaning 1: Stor svensk finansiell sektor Bankernas tillgångar som andel av BNP Källa: Riksbank
 17. 17. Finansdepartementet Utmaning 2: Storbankernas marknads- finansiering i Sverige och utlandet • Miljarder kr Source: Riksbank
 18. 18. Finansdepartementet Utmaning 3: Hushållens höga skuldsättning Skuld i procent av disponibelinkomst Source: Riksbank
 19. 19. Finansdepartementet Regeringens reformer • Stärkt tillsyn • Högre kapital- och likviditetskrav • Golv för bankernas riskvikter på bolån • Tydligare ansvarsfördelning • Finansiellt stabilitetsråd
 20. 20. Finansdepartementet Regeringens reformer (forts) • Bolånetak och sundare amorteringskultur • Förstärkt insättningsgaranti • Stabilitetsfond och stabilitetsavgifter
 21. 21. Finansdepartementet Inriktning för att stärka den finansiella stabiliteten ytterligare • Stärka bankernas egna kapital • Minska likviditetsrisken i det finansiella systemet • Motverka riskerna med hög skuldsättning och stigande huspriser
 22. 22. Finansdepartementet Avslutning • Stabilare återhämtning i omvärlden, dämpad tillväxt i Sverige • Finanspolitiken in i en ny fas när konjunkturläget normaliseras • Reformarbetet fortsätter, men nödvändigt att reformerna finansieras krona för krona • Finansiell stabilitet är en grundläggande förutsättning – behov av ytterligare reformer

×