Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Välkommen!
Kvartalsträff
Folksam med dotterföretag
Stockholm, 10 maj 2016
1. Våra marknader
Nr 3 på
sakförsäkringsmarknaden
LF 30,1%
If 18,2%
Folksam
16,3%
Trygg-Hansa
15,4%
Moderna
2,9%
Övriga 17...
3
2. Avkastning runt nollstrecket
7,4
6,7
7,3
7,5
7,5
7,2
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Alecta
SPP
Folksam Liv
KPA Pension
AMF
Skandia...
3. Tradliv utvecklas enligt plan
4
Förändringarna
i vår traditionella livförsäkring
har gett effekt:
- Olika återbäringsrä...
4. Swedbank långsiktig & strategisk investering
5
Folksam med dotterföretag
näst största ägaren med
9 %
i Swedbank
6
5. Inför kommande regleringar …
6
Slopad
up front-
ersättning
Förmedlar-
licens
6. Regelverksarbetet fortsätter …
7
Vårt största projekt
– Solvens II – är i hamn!
På tur: Tjänstepensioner och IORP2, IDD...
7. …och myndighetsgranskningarna allt
vanligare
8
8. Utvecklingssatsningarna
9
En miljard kronor.
Nu börjar vi se resultat!
10
9. Hästar och veterinärer
11
10. Den bästa barnförsäkringen
Perioden i siffror: Januari – Mars 2016
12
12
Pia Marions
CFO
13
Folksam totalt
13
Jan-Mar
2016
Jan-Mar
2015
2015 2014
Premier, mkr 21 322 22 166 50 469 47 501
varav Folksam Sak 3 454 ...
33,3 35,2
40,4
47,5
22,2 21,3
50,5
30,5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jan-Mar
2015
Jan-Mar
2016
14
Stark efterfrågan inom ...
15
Tillväxt trots lägre avkastning
Totalt förvaltat kapital och fondförsäkringstillgångar, miljarder kronor
235 253 275 30...
Fördelning av Folksam med dotterbolags
tillgångar
13%
16%
61%
1%
3%
5%
Totalt förvaltat kapital
Svenska aktier
Utländska a...
17
Lägre totalavkastning
Procent, %
Jan-Mar
2016
Jan-Mar
2015
2015 2014
Folksam Liv (moderbolag) 0,0 6,0 3,7 12,0
KPA Pens...
Folksam Sak
18
Koncernen
Jan-Mar
2016
Jan-Mar
2015
2015 2014
Premieintäkt, mkr 3 174 2 999 12 225 11 630
Försäkringsteknis...
70
93
122
143 149 153 149 144
110
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mar
19
Folksam Sak finansiellt starkt
Konso...
20
Folksam Liv
Moderföretaget
Jan-Mar
2016
Jan-Mar
2015
2015 2014
Premieinkomst, mkr 2 837 4 514 13 479 13 438
Solvensgrad...
21
Återbäringsränta
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
jan-13
apr-13
jul-13
okt-13
jan-14
apr-14
jul-14
okt-14
jan-15
ap...
22
KPA Pension
KPA Pensionsförsäkring AB
Jan-Mar
2016
Jan-Mar
2015
2015 2014
Premieinkomst, mkr 9 094 8 693 11 726 10 172
...
Solvensgrad KPA Pension
23
143 150
172 166 164 157
186
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mar
Tjänstepensionsreformen
Susanne Sjödin-Svensson
Chef Regulatory Affairs
24
25
Bakgrund
Regelverket
Principiella skillnader
”Fönster” för omvandling
Framtiden
Rekommendationer
Agenda
Bakgrund: EU och Sverige
26
Solvens 2 &
övergångsregel
IORP 1 & 2
Försäkringsrörelse-
lagen
Ny lag om
tjänstepensions-
rör...
Genomgripande reformering – inte försäkring
• Tjänstepensionsföretag
• Nytt regelverk
• Tjänstepensionsförmåner (enbart)
•...
IORP och Solvens 2: Principiella skillnader
28
Tjänstepensions-
direktivet
Solvens 2-direktivet
Syfte • Trygghet för de fr...
Ett ”fönster” för omvandling
2014 2015 2016 2017 2018 2019
2016 2017 2018 2019
S2 förberedelseperiod Övergångsregler tjäns...
Och framtiden?
30
Skadeförsäkring
(försäkringsföretag)
Skadeförsäkring
(försäkringsföretag)
Livförsäkring
(försäkringsföre...
Vilka av våra bolag berörs?
KPA Pension
KPA Livförsäkring
KPA
Pensionsförsäkring
Folksam LO
Fondförsäkring
Folksam ömsesid...
32
IORP anpassad till tjänstepension
Folksam och KPA Pension föreslår
solvensreglering som Trafikljuset
Besked om vägval s...
33
”Våra kunder ska
känna sig trygga i
en hållbar värld”
34
Tack för idag!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Folksam med dotterföretag - kvartalsträff

343 views

Published on

Folksam med dotterbolag välkomnade den 10 maj representanter från finansmarknaden, media samt övriga opinionsbildare till huvudkontoret vid Skanstull för att presentera sitt delårsresultat och berätta om vägen framåt för verksamheterna.

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Folksam med dotterföretag - kvartalsträff

 1. 1. Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016
 2. 2. 1. Våra marknader Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden LF 30,1% If 18,2% Folksam 16,3% Trygg-Hansa 15,4% Moderna 2,9% Övriga 17,1% 74 mdr kr Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% Skandia 13,8% AMF 9,4% Alecta 7,9% Nordea Liv 7,9 SEB 7,7% 203 mdr kr Svensk försäkrings branschstatistik efter fjärde kvartalet 2015
 3. 3. 3 2. Avkastning runt nollstrecket 7,4 6,7 7,3 7,5 7,5 7,2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Alecta SPP Folksam Liv KPA Pension AMF Skandia Liv Totalavkastning 2011-2015, % Totalavkastning Januari – mar 2016, % 0 ? 0 2 4 6 Alecta SPP Folksam Liv KPA Pension AMF Skandia Liv -0,2 -0,2 -0,9 ?
 4. 4. 3. Tradliv utvecklas enligt plan 4 Förändringarna i vår traditionella livförsäkring har gett effekt: - Olika återbäringsräntor för ”nytt” och ”gammalt” kapital. - Garantin sänks från 95 % till 85 % på nya inbetalningar. - Premietak på 2 mkr i insatt premie per försäkrad och år. 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec MSEK KPA Pension anpassar den garanterade äntenivån för premiebestämd traditionell försäkring från 1,5 % till 0,75 % (fr.o.m. 20160101)
 5. 5. 4. Swedbank långsiktig & strategisk investering 5 Folksam med dotterföretag näst största ägaren med 9 % i Swedbank
 6. 6. 6 5. Inför kommande regleringar … 6 Slopad up front- ersättning Förmedlar- licens
 7. 7. 6. Regelverksarbetet fortsätter … 7 Vårt största projekt – Solvens II – är i hamn! På tur: Tjänstepensioner och IORP2, IDD, Priips, IFRS4 …
 8. 8. 7. …och myndighetsgranskningarna allt vanligare 8
 9. 9. 8. Utvecklingssatsningarna 9 En miljard kronor. Nu börjar vi se resultat!
 10. 10. 10 9. Hästar och veterinärer
 11. 11. 11 10. Den bästa barnförsäkringen
 12. 12. Perioden i siffror: Januari – Mars 2016 12 12 Pia Marions CFO
 13. 13. 13 Folksam totalt 13 Jan-Mar 2016 Jan-Mar 2015 2015 2014 Premier, mkr 21 322 22 166 50 469 47 501 varav Folksam Sak 3 454 3 265 13 395 12 925 varav Folksam Liv 17 869 18 901 37 074 34 576 Förvaltat kapital, mkr 376 984 381 936 368 454 350 170 Fondförsäkringstillgångar, mkr 109 471 114 639 111 144 99 525 Heltidsanställda, antal 3 704 3 676 3 706 3 563 Folksam kundindex (FKI), % 77 79 78 79
 14. 14. 33,3 35,2 40,4 47,5 22,2 21,3 50,5 30,5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2016 14 Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder kronor* *Skadeförsäkring, premieinkomst i traditionell livförsäkring samt inbetalningar i fondförsäkringar (inklusive de ej konsoliderade försäkringsföretagen).
 15. 15. 15 Tillväxt trots lägre avkastning Totalt förvaltat kapital och fondförsäkringstillgångar, miljarder kronor 235 253 275 304 350 368 377 50 48 52 79 100 111 109 0 100 200 300 400 500 600 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mar Fondförsäkringstillgångar Förvaltat kapital
 16. 16. Fördelning av Folksam med dotterbolags tillgångar 13% 16% 61% 1% 3% 5% Totalt förvaltat kapital Svenska aktier Utländska aktier Svenska räntebärande Utländska räntebärande Specialplaceringar Fastigheter 16 377 miljarder kronor, mars 2016
 17. 17. 17 Lägre totalavkastning Procent, % Jan-Mar 2016 Jan-Mar 2015 2015 2014 Folksam Liv (moderbolag) 0,0 6,0 3,7 12,0 KPA Pensionsförsäkring -0,2 6,7 3,3 13,3 Folksam Sak 0,3 4,2 2,2 8,6 0,3 -0,2 0 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 Folksam Sak KPA Pension Folksam Liv
 18. 18. Folksam Sak 18 Koncernen Jan-Mar 2016 Jan-Mar 2015 2015 2014 Premieintäkt, mkr 3 174 2 999 12 225 11 630 Försäkringstekniskt resultat, mkr -40 -229 362 -59 Resultat före skatt -41 1 236 817 2 466 Totalkostnad, % 103 110 96 100 varav skadekostnad, % 85 94 77 81 varav driftskostnad, % 18 16 19 19 Konsolideringsgrad, % 130 140 133 132 Konsolideringsgrad (moderföretaget), % 144 161 149 153 Totalavkastning, % 0,3 4,2 2,2 8,6
 19. 19. 70 93 122 143 149 153 149 144 110 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mar 19 Folksam Sak finansiellt starkt Konsolideringsgrad, % (Moderföretaget)
 20. 20. 20 Folksam Liv Moderföretaget Jan-Mar 2016 Jan-Mar 2015 2015 2014 Premieinkomst, mkr 2 837 4 514 13 479 13 438 Solvensgrad, % 156 159 162 155 Förvaltat kapital, mkr 164 290 168 980 164 489 156 156 Kollektiv konsolidering1 tjänstepensionsverksamhet, % 115 - 119 - Kollektiv konsolidering1 övrig livförsäkringsverksamhet, % 115 - 118 - Totalavkastning, % 0,0 6,0 3,7 12,0 1Den kollektiva konsolideringen beräknades fram till och med 2015-11-30 uppdelat på verksamhetsgrenarna Liv1 och Liv2. Därefter slogs all tjänstepensionsverksamhet samman och verksamhetsgrenarna ”tjänstepensionsverksamhet” och ”övrig livförsäkringsverksamhet” bildades. Värden fram till och med 2015 avser därför gamla premier.
 21. 21. 21 Återbäringsränta 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 Gamla premier Nya premier 3,0 % Återbäringsräntan före skatt och avgifter för ”nytt” kapital 6,0 % Återbäringsräntan före skatt och avgifter för ”gammalt” kapital
 22. 22. 22 KPA Pension KPA Pensionsförsäkring AB Jan-Mar 2016 Jan-Mar 2015 2015 2014 Premieinkomst, mkr 9 094 8 693 11 726 10 172 Solvensgrad, % 157 172 164 166 Förvaltat kapital, mkr 140 681 138 666 132 283 122 713 Totalavkastning, % -0,2 6,7 3,3 13,3 Avkastningsränta, % 0,0 7,0 3,7 13,4
 23. 23. Solvensgrad KPA Pension 23 143 150 172 166 164 157 186 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mar
 24. 24. Tjänstepensionsreformen Susanne Sjödin-Svensson Chef Regulatory Affairs 24
 25. 25. 25 Bakgrund Regelverket Principiella skillnader ”Fönster” för omvandling Framtiden Rekommendationer Agenda
 26. 26. Bakgrund: EU och Sverige 26 Solvens 2 & övergångsregel IORP 1 & 2 Försäkringsrörelse- lagen Ny lag om tjänstepensions- rörelse Försäkrings- företag Tjänstepensions- företagOptionen
 27. 27. Genomgripande reformering – inte försäkring • Tjänstepensionsföretag • Nytt regelverk • Tjänstepensionsförmåner (enbart) • Ny definition • Grund i överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare • Tjänstepensionsreglering • Strängare krav på solvens, företagsstyrning och riskhantering 27 Ny reform, inte försäkring!
 28. 28. IORP och Solvens 2: Principiella skillnader 28 Tjänstepensions- direktivet Solvens 2-direktivet Syfte • Trygghet för de framtida pensionärerna • Effektiv förvaltning av tjänstepensionskapitalet • Tillräckligt skydd för försäkringstagare • Säkerställande av finansiell stabilitet Regleringsnivå Minimiharmonisering Fullharmonisering Tillämpningsområde Tjänstepensionsinstitut som enbart erbjuder tjänstepensionsförmåner Försäkringsföretag kan välja att enbart erbjuda tjänstepensionsförsäkring. Solvensreglering Idag nationellt bestämmande EU-reglering
 29. 29. Ett ”fönster” för omvandling 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 S2 förberedelseperiod Övergångsregler tjänstepension tom 31/12 2019 S2 trädde ikraft 1/1 2016 Ny tjänstepensionsreglering kan tidigas träda ikraft fr.o.m. 1/7 2018 • Renodling av verksamheten • Ansökan • Finansinspektionens prövning Försäkringsföretag (S2) Tjänstepensionsföretag (IORP) 2020 2021 2022 2020 2021 2022
 30. 30. Och framtiden? 30 Skadeförsäkring (försäkringsföretag) Skadeförsäkring (försäkringsföretag) Livförsäkring (försäkringsföretag) Livförsäkring (försäkringsföretag) Tjänstepension (tjänstepensionsföretag)
 31. 31. Vilka av våra bolag berörs? KPA Pension KPA Livförsäkring KPA Pensionsförsäkring Folksam LO Fondförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam Fondförsäkring
 32. 32. 32 IORP anpassad till tjänstepension Folksam och KPA Pension föreslår solvensreglering som Trafikljuset Besked om vägval snarast! Folksam och KPA Pensions rekommendationer
 33. 33. 33 ”Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld”
 34. 34. 34 Tack för idag!

×