Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Separator buku rekod mengajar 2017

2,028 views

Published on

Buku rekod pengajaran

Published in: Education
  • Be the first to comment

Separator buku rekod mengajar 2017

  1. 1. SEKOLAH : SK SUAI SATU, SUBIS NAMA GURU 1 MUHAMMAD ZIKRI BIN POSTER DARI 2015 HINGGA ……….. 2 ……………………………………………… DARI …….. HINGGA ……….. 3 ……………………………………………… DARI …….. HINGGA ……….. MATA PELAJARAN DIAJAR TAHUN/TINGKATAN JUMLAH MASA 1. …………………………………. ……………………........ ……………………. 2. …………………………………. ……………………........ ……………………. 3. …………………………………. ……………………........ ……………………. 4. …………………………………. ……………………........ ……………………. 5. …………………………………. ……………………........ ……………………. 6. …………………………………. ……………………........ ……………………. Berazam meninggikan mutu perkhidmatan Bekerja dengan penuh tanggungjawab Berusaha mengikis sikap mementingkan diri Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara Berpegang teguh kepada ajaran ugama Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada Allah Bekerja dengan ikhlas dan amanah Bekerja dengan tekun dan cekap Bekerja dengan semangat gotong-royong dan berpadu fikiran Bekerja dengan matlamat kebahagiaan manusia sejagat
  2. 2. 1. Nama : 2. Nombor fail peribadi (Sekolah) ………………………………………………… (JPN) 3. Nombor Kad Pengenalan : Warna : 4. Jantina : 5. Jawatan : 6. Bangsa : Warganegara : 7. Agama : 8. Tarikh Lahir : No.Sijil Lahir:………………………………………… 9. Tempat Lahir : 10. Taraf Perkahwinan : 11. Nama Suami/Isteri : 12. Pekerjaan Suami/Isteri : Alamat Majikan Suami/Isteri : 13. Tarikh Lantikan : (Sementara/Tetap/GST/GSTL) 14. Tarikh Pengesahan Jawatan: 15. Tarikh Masuk Ke Jawatan Berpencen : 16. Kelulusan: a. Akademik : b. Ikhtisas : 17. Kategori : 18. Opsyen : 20. Tarikh Mengajar Disini : 21. Nama Sekolah Dahulu : i. ii. iii. 22. Kursus-kursus Yang Telah Dihadiri Tahun Semasa: i. ii. iii. iv. v. vi. 23. Tugas-tugas Kokurikulum: i. Setiausaha Kokurikulum ii. Guru Penasihat Hoki iii. Guru Penasihat TKRS iv. Guru Penasihat Kelab Sains &M3 24. Lain-lain Kenyataan: a. No.Sijil Pendaftaran Guru : b. No. KWSP: c. No.Cukai Pendapatan: d. No.Akaun Perumahan: e. No.Gaji: f. Nama Bank : No.Akaun : g. Alamat Rumah :
  3. 3. Mata Pelajaran Kelas Minit Seminggu Bil Murid MATEMATIK …….. minit …. orang MATEMATIK 2.1 : …………………………………………………………. 2.2 : ………………………………………………………… 2.3 : ………………………………………………………… 2.4 : …………………………………………………………. 2.5 : ………………………………………………………… 2.6 : ………………………………………………………… 3.1 : …………………………………………………………. 3.2 : ………………………………………………………… 3.3 : ………………………………………………………… 3.4 : …………………………………………………………. 3.5 : ………………………………………………………… 3.6 : ………………………………………………………… 4.1 : …………………………………………………………. 4.2 : ………………………………………………………… 4.3 : ………………………………………………………… 4.4 : …………………………………………………………. 4.5 : ………………………………………………………… 4.6 : ………………………………………………………… 5.1 : Sukan ………………………………………………………………………… 5.2 : Pertubuhan ………………………………………………………………. 5.3 : Sumbangan Kreatif ………………………………………………………… 5.4 : ………………………………………………………………………………………
  4. 4. BIL NAMA BUKU HARGA PENGARANG PENERBIT LAIN-LAIN
  5. 5. TARIKH MATA PELAJARAN TAHUN/ TINGKATAN TOPIK
  6. 6. TARIKH : TANDATANGAN TARIKH : TANDATANGAN

×