Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MAKLUMAT DIRI GURU
VISI & MISI SEKOLAH
VISI & MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2...
MAKLUMAT
DIRI GURU
Tugas Kurikulum
Tugas HEM
Tugas Kokurikulum
1. Sukan / Permainan :
2. Kelab / Persatuan :
3. Pakaian Beruniform :
4. Rumah...
VISI & MISI
PENDIDIKAN BERKUALITI
INSAN TERDIDIK
NEGARA SEJAHTERA
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG
BERKUALITIUNTUK MEMBANGUNKAN
POT...
PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKANMALAYSIA
2013-2025
MAKLUMAT
TENTANG
KBSR & KSSR
SURAT
AKU JANJI
Saya, No. Kad Pengenalan : _____________________
beralamat di ____________________________________________________________...
TATASUSILAPROFESION
PERGURUANMALAYSIA
Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha
menuju ke arah pembentukan warganegara yang ...
TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA
1. Mengelakkan diri dari menyebarkan suatu ajaran yang boleh merosakkan
kepen...
KALENDAR TAHUN
2017
TAKWIM SEKOLAH
FALSAFAH
PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
FOKUS
PENGURUSAN
PENDIDIKAN
 PENGETUA DAN GURU BESAR YANG
BERKESAN
 SEKOLAH YANG BERKESAN
 GURU YANG PROFESIONAL
 KURIKULUM YANG RELEVAN
 SISTEM ...
KOMPONEN
STANDARD GURU
MALAYSIA
PROSESPENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN
PEKELILING
PERKHIDMATAN/
IKHTISAS
JADUAL WAKTU
SASARANKERJA
TAHUNAN
PANDUAN DANSKOR
JADUAL PENCERAPAN
BIL. TARIKH
CATATAN
PEGAWAI / GB/ GPK
PENGESAHAN
RUJUKAN
BIL. TARIKH
CATATAN
PEGAWAI / GB/ GPK
PENGESAHAN
RUJUKAN
RANCANGAN
PENGAJARAN&
PEMBELAJARAN HARIAN
LEMBARANMARKAH
MURID
REKOD MESYUARAT/
TAKLIMAT/ SEMINAR /
KURSUS
BIL. TARIKH AKTIVITI PENGANJUR
BIL. TARIKH AKTIVITI PENGANJUR
REKOD PENGHARGAAN
BIL. TARIKH PERIHAL PENGHARGAAN PEMBERI
CATATAN
MINGG
U
TARIKH
TANDATANG
AN /
CATATAN
1 06/01
2 13/01
3 20/01
4 27/01
5 03/02
6 10/02
7 17/02
8 24/02
9 03/03
10 10/03
11 ...
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0

6,548 views

Published on

panduan guru

Published in: Career
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0

 1. 1. MAKLUMAT DIRI GURU VISI & MISI SEKOLAH VISI & MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 – 2025 MAKLUMAT TENTANG KBSR & KSSR SURAT AKU JANJI TATASUSILA PROFESION PERGURUAN MALAYSIA KALENDAR TAHUN 2017 TAKWIM SEKOLAH – PENGGAL PERSEKOLAHAN DAN HARI KELEPASAN AM NEGERI PAHANG FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN FOKUS PENGURUSAN PENDIDIKAN KOMPONEN STANDARD GURU MALAYSIA PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PEKELILING PERKHIDMATAN / IKHTISAS JADUAL WAKTU SASARAN KERJA TAHUNAN PANDUAN DAN SKOR JADUAL PENCERAPAN RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN HARIAN LEMBARAN MARKAH MURID REKOD MESYUARAT / TAKLIMAT / SEMINAR / KURSUS REKOD PENGHARGAAN CATATAN
 2. 2. MAKLUMAT DIRI GURU
 3. 3. Tugas Kurikulum Tugas HEM Tugas Kokurikulum 1. Sukan / Permainan : 2. Kelab / Persatuan : 3. Pakaian Beruniform : 4. Rumah Sukan : Tugas – tugas Lain
 4. 4. VISI & MISI
 5. 5. PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITIUNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA
 6. 6. PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKANMALAYSIA 2013-2025
 7. 7. MAKLUMAT TENTANG KBSR & KSSR
 8. 8. SURAT AKU JANJI
 9. 9. Saya, No. Kad Pengenalan : _____________________ beralamat di ____________________________________________________________________________ dengan sesungguhnya berjanji bahawa saya akan mematuhi peruntukan Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Perintah-Perintah Am, pekeliling dan surat pekeliling serta apa-apa peraturan dan arahan lain yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang tempoh perkhidmatan saya dengan Kerajaan. Maka dengan itu saya berjanji, sebagaimana yang dikehendaki di bawah peraturan 4 Peraturan- Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993 bahawa saya : i. akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan kerajaan; ii. akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan bertanggungjawab; iii. tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya; iv. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas awam saya; v. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah bahawa saya telah membiarkan kepentingan peribadi saya beranggah dengan tugas rasmi saya sehingga menjejaskan kegunaan saya sebagai pegawai awam; vi. Tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya sendiri; vii. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemarkan nama perkhidmatan awam; viii. Tidak akan membawa atau cuba membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan saya atau tuntutan pegawai awam lain berhubung dengan perkhidmatan awam; dan ix. Tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar perintah. Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji ini, saya boleh dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan- Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993 ……………………………… Di hadapan saya , (Tandatangan Pegawai) …………………………………….. …………………………….. (Tandatangan Ketua Jabatan) (Tarikh) SURAT AKU JANJI
 10. 10. TATASUSILAPROFESION PERGURUANMALAYSIA
 11. 11. Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang dan yang percaya demokrasi, kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip Rukun Negara. Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperolehi pengetahuan yang terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab untuk membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuhnya, kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR 1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar-pelajar kami dari hal- hal lain. 2. Bersikap adil kepada pelajar-pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, keturunan atau agama. 3. Merahsiakan ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. 4. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjahnya sendiri atau dalam matapelajaran-matapelajaran yang diajar dalam bilik darjah tanpa sebarang bayaran. 5. Menunjukkan suatu cara berpakaian, tutur kata dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada para pelajar. 6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBUBAPA 1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. 2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumah tangga. 3. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah tangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. 4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka dan menggunakan maklumat daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. 5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar. 6. Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa mereka.
 12. 12. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA 1. Mengelakkan diri dari menyebarkan suatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara, ataupun yang bertentangan dengan prinsip Rukun Negara. 2. Memupuk dalam diri setiap pelajar dengan sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan budaya, keturunan dan agama. 3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. 4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat. 5. Memberikan sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendekiawan masyarakat. 6. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjadi kehidupan kami sehari-hari dengan baik. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION PERGURUAN 1. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa atau membuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. 2. Tidak melibatkan diri dalam sebarang kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru. 3. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial. 4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang baharu dalam profesion perguruan. 5. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. 6. Akan menjadi ahli sebuah pertubuhan guru. Catatan : Guru yang dimaksudkan dalam konteks tatasusila ini ialah orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan di sesebuah institusi pendidikan peringkat rendah, menengah dan tinggi, termasuk guru terlatih yang bertugas dalam pentadbiran, organisasi dan penyeliaan pendidikan.
 13. 13. KALENDAR TAHUN 2017
 14. 14. TAKWIM SEKOLAH
 15. 15. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
 16. 16. FOKUS PENGURUSAN PENDIDIKAN
 17. 17.  PENGETUA DAN GURU BESAR YANG BERKESAN  SEKOLAH YANG BERKESAN  GURU YANG PROFESIONAL  KURIKULUM YANG RELEVAN  SISTEM PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN  PEMBINAAN INFRASTRUKTUR SOKONGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN  PEMBINAAN INSTITUSI PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN  PEMBINAAN SISTEM INSTITUSI PERLAKSANAAN DAN PEMANTAUAN SISTEM PENTADBIRAN YANG BERKESAN  PEMBANGUNAN STAF YANG KOMPREHENSIF  PEMBINAAN HUBUNGAN LUAR DAN MASYARAKAT
 18. 18. KOMPONEN STANDARD GURU MALAYSIA
 19. 19. PROSESPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 20. 20. PEKELILING PERKHIDMATAN/ IKHTISAS
 21. 21. JADUAL WAKTU
 22. 22. SASARANKERJA TAHUNAN
 23. 23. PANDUAN DANSKOR
 24. 24. JADUAL PENCERAPAN
 25. 25. BIL. TARIKH CATATAN PEGAWAI / GB/ GPK PENGESAHAN RUJUKAN
 26. 26. BIL. TARIKH CATATAN PEGAWAI / GB/ GPK PENGESAHAN RUJUKAN
 27. 27. RANCANGAN PENGAJARAN& PEMBELAJARAN HARIAN
 28. 28. LEMBARANMARKAH MURID
 29. 29. REKOD MESYUARAT/ TAKLIMAT/ SEMINAR / KURSUS
 30. 30. BIL. TARIKH AKTIVITI PENGANJUR
 31. 31. BIL. TARIKH AKTIVITI PENGANJUR
 32. 32. REKOD PENGHARGAAN
 33. 33. BIL. TARIKH PERIHAL PENGHARGAAN PEMBERI
 34. 34. CATATAN
 35. 35. MINGG U TARIKH TANDATANG AN / CATATAN 1 06/01 2 13/01 3 20/01 4 27/01 5 03/02 6 10/02 7 17/02 8 24/02 9 03/03 10 10/03 11 17/03 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 18/03-26/03 12 31/03 13 07/04 14 14/04 15 21/04 16 28/04 17 05/05 18 12/05 19 19/05 20 26/05 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 27/05-11/06 MINGG U TARIKH TANDATANG AN / CATATAN 21 16/06 22 23/06 23 30/06 24 07/07 25 14/07 26 21/07 27 28/07 28 04/08 29 11/08 30 18/08 31 25/08 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 26/08-03/09 32 08/09 33 15/09 34 22/09 35 29/09 36 06/10 37 13/10 38 20/10 39 27/10 40 03/11 41 10/11 42 17/11 43 24/11 CUTI AKHIR TAHUN 25/11-01/01/2018

×