Successfully reported this slideshow.
MINIT MESYUARAT               NAMA UNIT BERUNIFORM/PKANDUNGAN FAIL            SEKOLAH KEBANGSAAN...
16  Laporan Aktiviti Projek. .17  Laporan Tahunan. .18  Contoh-contoh Sijil Penyertaan, Penghargaan, dan Pencapaian.. ...
Rujukan Kami                : 03/10/ /( )Rujukan Tuan                :Tarikh        ...
Rujukan Kami       : 03/ / /( )Rujukan Tuan       :Tarikh          : 13 JANUARI 2009Guru Pemimpin_...
(TN HJ MESRANDI BIN MESDI)Guru Besar,SK Sungai Besi,Jalan Kampung Selamat,Kuala Lumpur.          SEKOLAH KEBANGSA...
5.4  AJK kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.   5.5  AJK yang hendak meletakkan jawata...
9.2   ...    9.3   ...10.   TINDAKAN DISIPLIN    10.1  Tindakan akan diambil terhadap ahli yang melanggar ...
6.    Laporan Kewangan PersatuanSaya mengaku dan mengesahkan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan adalah benar.S...
4.   Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dandiucapkan terima kasihSekian, terima kasih...
Sekian, terima kasih.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”Saya yang menurut perintah,……………………………….(            )Guru Besar,...
345678910                 BORANG LAPORAN SUKAN/PERMAINAN                    TAHUN........
.............................................................................................................................
NAMA SUKAN/PERMAINAN  : ...........................................................................................NAMA ...
232425           BORANG MAKLUMAT SENARAI KEPERLUAN ALATAN             SUKAN/PERMAINAN TAHUN..........
T.TANGAN,......................................................(                     )Contoh Surat Pe...
……………………………….(            )Guru Besar,Sekolah Kebangsaan Sungai Besi.s.k.  1.  Jawatankuasa Pengurusan Koku...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Contoh perisian awal fail kokurikulum

4,389 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Contoh perisian awal fail kokurikulum

 1. 1. MINIT MESYUARAT NAMA UNIT BERUNIFORM/PKANDUNGAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BESI, 57000 KUALA LUMPUR.BI TINDAKA PERKARAL N1. Surat Permohonan Penubuhan Unit Beruniform/Permainan/Persatuan daripada guru disertakan: a. Draf Perlembagaan b. Draf Aktiviti Asas c. Senarai Jawatankuasa2. Surat Kelulusan Penubuhan daripada Guru Besar3. Surat Pelantikan Guru Penasihat. (ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan)4. Minit Mesyuarat Agung. (Pelantikan Jawatankuasa murid dan rancangan tahunan)5. Perlembagaan disahkan.6. Senarai AJK disahkan.7. Perancangan Aktiviti disahkan. Plan Strategik Plan Taktikal Plan Operasi8. Jadual Aktiviti Tahunan disahkan.9. Senarai Ahli disahkan.10 Surat Permohonan Mengutip Derma/yuran ahli daripada Guru Penasihat. .11 Surat Kelulusan Mengutip Derma/yuran daripada Guru Besar. .12 Akaun Kewangan/bajet disahkan. .13 Minit-minit mesyuarat yang diadakan. .14 Surat Pekeliling berkaitan daripada KPM, JPWPKL, dan sekolah. .15 Dokumen Pencapaian Cemerlang..
 2. 2. 16 Laporan Aktiviti Projek. .17 Laporan Tahunan. .18 Contoh-contoh Sijil Penyertaan, Penghargaan, dan Pencapaian.. ERMAINAN/PERSATUAN/KELAB ..................................................................................................................................................... TAHUN: 2010 Tarikh : ......................................................... Masa : ......................................................... Tempat : ......................................................... Kehadiran : 1. .............................................. 5. .............................................. 2. .............................................. 6. .............................................. 3. .............................................. 7. .............................................. 4. .............................................. 8. ..............................................BI PERKARA TINDAKANL.
 3. 3. Rujukan Kami : 03/10/ /( )Rujukan Tuan :Tarikh : 13 JANUARI 2009Guru Besar,SK Sungai Besi,Jalan Kampung Selamat,57000 Kuala Lumpur.Puan,PERMOHONAN PENUBUHAN _____________________________Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya ________________________________berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U (A) 196,berkaitan dengan Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untukmenubuhkan _________________________________ mulai 5 Januari 2009.2. Bersama-sama ini disertakan : 2.1 Draf Perlembagaan. 2.2 Draf Aktiviti Asas. 2.3 Senarai Nama Jawatankuasa Penaja.Kerjasama daripada pihak puan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dandiucapkan terima kasih.Sekian.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”Saya yang menurut perintah,........................................................( )Pemimpin _________________,SK Sungai Besi,Jalan Kampung Selamat,57000 Kuala Lumpur.
 4. 4. Rujukan Kami : 03/ / /( )Rujukan Tuan :Tarikh : 13 JANUARI 2009Guru Pemimpin____________________,SK Sungai Besi,Jalan Kampung Selamat,57000 Kuala Lumpur.Tuan,PERMOHONAN PENUBUHAN _____________________________Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.2. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikutPeraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 sepertidalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A):P.U.(A) 196, bertarikh 21hb. Mei 1998, maka saya dengan sukacitanya meluluskanpenubuhan _______________________________.3. Dengan pengesahan ini __________________________SK Sungai Besi, KualaLumpur sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftardalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yangtelah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-PeraturanPersatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya.Sekian.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”Saya yang menurut perintah,…………………………………..
 5. 5. (TN HJ MESRANDI BIN MESDI)Guru Besar,SK Sungai Besi,Jalan Kampung Selamat,Kuala Lumpur. SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BESI 57000 KUALA LUMPUR Tel : 03-90577906 Fax : 03-90581614PERLEMBAGAAN UNIT BERUNIFORM/PERMAINAN/PERSATUAN/KELAB1. MATLAMAT 1.1 … 1.2 …2. OBJEKTIF 2.1 … 2.2 …3. KEAHLIAN 3.1 Terbuka kepada semua murid sekolah ini yang berumur antara 10 hingga 12 tahun. 3.2 Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan.4. GURU PENASIHAT 4.1 Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. 4.2 Guru Penasihat dikenali sebagai Guru Pemimpin. 4.3 Guru Penasihat mempunyai kuasa mutlak merancang, melaksanakan atau membatalkan sesuatu aktiviti apabila difikirkan perlu.5. AHLI JAWATANKUASA 5.1 Dilantik semasa Mesyuarat Agung. 5.2 Ahli yang hadir dan ahli yang tidak hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab, layak dicalonkan sebagai AJK. 5.3 Pemilihan AJK adalah secara undian.
 6. 6. 5.4 AJK kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. 5.5 AJK yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat peletakan jawatan kepada Guru Penasihat. 5.6 Guru Penasihat boleh menambah atau mengurangkan bilangan AJK jika difikirkan perlu. 5.6 AJK hendaklah terdiri daripada: JAWATANKUASA MURID Pengerusi : ........................................................................................... Naib Pengerusi : ........................................................................................... Setiausaha : ........................................................................................... Bendahari : ........................................................................................... AJK6. DERMA/KUTIPAN KEWANGAN 6.1 ... 6.2 ... 6.3 ...7. KEHADIRAN/PENYERTAAN 7.1 Ahli dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan. 7.2 Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan disiplin dan kehilangan hak-hak keahlian.8. AKTIVITI 8.1 Dijalankan seperti yang telah dirancangkan dalam Mesyuarat Agung atau Mesyuarat Ahli Jawatankuasa. 8.2 Sebarang aktiviti yang akan dibuat oleh Guru Penasihat akan diumumkan kepada pengetahuan ahli.9. PERATURAN 9.1 ...
 7. 7. 9.2 ... 9.3 ...10. TINDAKAN DISIPLIN 10.1 Tindakan akan diambil terhadap ahli yang melanggar Perlembagaan dan tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. 10.2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 10.2.1 Amaran secara lisan. 10.2.2 Amaran bertulis. 10.2.3 Gantung keahlian. 10.2.4 Pecat keahlian.Laporan TahunanGuru Besar,Sekolah Kebangsaan Sungai BesiBerikut dikemukakan Laporan Tahunan ...............................................Sekolah KebangsaanSungai Besi ini untuk perhatian tuan.1. Guru Penasihat 1. 2. 3.2. Jawatankuasa3. Hari / Masa Perjumpaan Hari ……………………. Bil Perjumpaan ……………………………… Masa …………………… Tempat ………………………………………..4. Kegiatan / Aktiviti yang telah dilaksanakan 4.1 4.2 4.35. Kegiatan / Aktiviti yang tidak dapat dijalankan dalam tahun semasa
 8. 8. 6. Laporan Kewangan PersatuanSaya mengaku dan mengesahkan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan adalah benar.Saya yang menjalankan tugas,………………………………. ………………………………( ) ( ) Setiausaha Ketua Guru Penasihat......................................................, Rujukan Tuan:Sekolah KebangsaanSungai Besi, Rujukan Kami: SKSB 03/Jalan Kampung Selamat, Tarikh: 4 Januari 201057000 Kuala LumpurGuru Besar,Sekolah Kebangsaan Sungai Besi,Jalan Kampung Selamat,57000 Kuala LumpurTuan,Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian ............................................................Sekolah Kebangsaan Sungai BesiPerkara di atas adalah dirujuk.2. Dengan hormatnnya dimaklumkan bahawa saya, ........................................berdasarkanPeraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 hb. Mei 1998 P.U.(A) 196 , yang berkaitdengan Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk memungutderma .................................................... SK Sungai Besi mulai 4 hb.Januari , 2010.3. Bersama-sama ini disertakan keputusan mesyuarat jawatankuasa mengenai jumlahpungutan derma yang dipohon untuk dikutip daripada setiap ahli.Kutipan setiap minggu ialah RM 0.25Kutipan setiap bulan ialah RM 1.00.Kutipan setahun ialah RM 12.00.
 9. 9. 4. Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dandiucapkan terima kasihSekian, terima kasih.“BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN”Saya yang menjalankan tugas,…………………….........................( )Setiausaha.....................................SK Sungai Besi,Kuala Lumpur..s.k. 1. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 3. FailSekolah Kebangsaan Sungai Besi, Rujukan Tuan: SKSBJalan Kampng Selamat, Rujukan Kami: SKSB 03/57000 Kuala Lumpur. Tarikh: 4 Januari 2010Setiausaha ...............................................,Sekolah Kebangsaan Sungai Besi,57000 Kuala Lumpur.Tuan,Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma keahlian Bagi ..........................................Sekolah Kebangsaan Sungai BesiDengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan SKSBbertarikh ....................................berkaitan.2. Merujuk surat tuan SKSB 03/ bertarikh 4 Januari 2010 dinyatakan bahawa dengankuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti yangtermaktub dalam Peraturan (4) Warta kerajaan bertarikh 21 hb. Mei 1998 P.U.(A) 196, sukacitadimaklumkan permohonan tuan untuk memungut derma ................................... SekolahKebangsaan Sungai Besi adalah DILULUSKAN berkuat kuasa mulai 4 hb. Januari 2010.3. Semoga tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi.
 10. 10. Sekian, terima kasih.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”Saya yang menurut perintah,……………………………….( )Guru Besar,Sekolah Kebangsaan Sungai Besi.s.k. 1. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. BORANG MAKLUMAT PERTANDINGAN SUKAN/PERMAINAN TAHUN........................ SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BESI, 57000 KUALA LUMPUR.NAMA SUKAN/PERMAINAN : ...........................................................................................NAMA PENGURUS PASUKAN : ...........................................................................................NAMA JURULATIH PASUKAN : ............................................................................................NAMA PERTANDINGAN : ............................................................................................BIL NAMA TARIKH TEMPAT LAWAN KEPUTUSAN PERTANDINGAN12
 11. 11. 345678910 BORANG LAPORAN SUKAN/PERMAINAN TAHUN........................ SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BESI, 57000 KUALA LUMPUR.NAMA SUKAN/PERMAINAN : ...........................................................................................NAMA PENGURUS PASUKAN : ...........................................................................................NAMA JURULATIH PASUKAN : ............................................................................................NAMA PERTANDINGAN : ............................................................................................TARIKH / TEMPAT : ............................................................................................
 12. 12. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................T.TANGAN,..................................................( ) BORANG MAKLUMAT PENGURUSAN SUKAN/PERMAINAN TAHUN........................ SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BESI, 57000 KUALA LUMPUR.
 13. 13. NAMA SUKAN/PERMAINAN : ...........................................................................................NAMA PENGURUS PASUKAN : ...........................................................................................NAMA JURULATIH PASUKAN : ............................................................................................NAMA PERTANDINGAN : ............................................................................................TARIKH / TEMPAT : ............................................................................................PENGANGKUTAN : ............................................................................................BI NAMA MURID KELAS T.LAHIR NO. S/B L12345678910111213141516171819202122
 14. 14. 232425 BORANG MAKLUMAT SENARAI KEPERLUAN ALATAN SUKAN/PERMAINAN TAHUN........................ SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BESI, 57000 KUALA LUMPUR.NAMA SUKAN/PERMAINAN : ...........................................................................................NAMA PENGURUS PASUKAN : ...........................................................................................NAMA JURULATIH PASUKAN : ............................................................................................BIL SENARAI ALATAN KUANTITI CATATAN
 15. 15. T.TANGAN,......................................................( )Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga, Ketidakhadiran Anak Dalamaktiviti kokurikulum.Sekolah Kebangsaan Sungai Besi, Rujukan Tuan:Jalan Kampung Selamat, Rujukan Kami: SKSB 03/57000 Kuala Lumpur. Tarikh:..................................................,..................................................,..................................................,...................................................Tuan,Ketidakhadiran ...........................................Sekolah Kebangsaan Sungai BesiDengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan, .....................................................pelajar.................................................., telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaanpada ......................................................... seperti tarikh-tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari, 17 Januari, 8 Februari 20032. Sehubungan dengan itu, pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuanuntuk mempastikan bahawa ketiidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalampengetahuan tuan. Pihak kami sangat berbangga jika pihak tuan dapat berjumpa untukmendapat makluman selanjutnya.3. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anaktuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi.Sekian, terima kasih.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”Saya yang menurut perintah,
 16. 16. ……………………………….( )Guru Besar,Sekolah Kebangsaan Sungai Besi.s.k. 1. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 3. Guru Pemimpin

×