SlideShare a Scribd company logo
1 of 47
Download to read offline
1. Ang Pag-aaral ng mga katangiang pisikal
(kinaroroonan, hugis, sukat,anyo, vegetation cover)
ng daigdig, pinagkukunang yaman at klima.
A. Topograpiya
B. Pilosopiya
C. Heograpiya
D. Science
2. Ang longhitude ay mga distansyang angular na
natukoy sa silangan at kanluran ng Prime Meridian.
Samantala, ano naman ang tawag sa distansyang
angular na natukoy sa hilaga o hanggang timog ng
ekwador.
A. International Date Line
B. Prime Meridian
C. Latitude
D. South Pole
3. Ang sukat ng Asya ay umaabot sa _____
kilometro kwadrado.
A. 45 880 000
B. 46 780 000
C. 47 580 000
D. 44 480 180
4. Ang mga sumusunod na mga karagatan na
naging hangganan ng Asya MALIBAN sa:
A. Pacific Ocean
B. Atlantic Ocean
C. Arctic Ocean
D. Indian Ocean
5. Ang mga sumusunod na bansa ay matatagpuan
sa Silangang Asya, MALIBAN sa;
A. China
B. South Korea
C. India
D. Japan
6. Ang mga sumusunod na bansa ay matatagpuan
sa Timog - Silangang Asya, MALIBAN sa;
A. Vietnam
B. Maldives
C. Thailand
D. Indonesia
7. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi
kabilang sa mga katangiang pisikal ng kontinente
Asya?
A. Ang hangganan ng Asya sa iba pang mga lupain
ay maaring nasa anyong lupa o anyong tubig
B. Ang Asya ay tahanan ng iba’t-ibang uri ng
anyong lupa: tangway, kapuluan, bundok,
kapatagan, talampas, disyerto, at kabundukan
C. Taglay ng Asya ang napakaraming uri ng mga
kapaligiran batay sa mga tumutubong
halamanan.
D. Ang iba’t-ibang panig ng Asya ay ngtataglay ng
iisang uri ng klima na may malaking implikasyon
8. Ang pinakatanyag na Bulubundukin sa Asya.
A. Himalayas
B. Hindu Kush
C. Appalachian
D. Andes
9. Ang Pinakamataas na bundok sa buong mundo.
A. Apo
B. Tien Shan
C. Pamir
D. Everest
10. Ang Pinakamalaking Archipelago sa boung
daigdig
A. Pilipinas
B. Indonesia
C. Japan
D. Malaysia
11. Ang pinakamalalim na lawa saboung daigdig
A. Caspian Sea
B. Lake Baikal
C. Lake Danao
D. Dead Sea
12. Isang katangiang pisikal ng kapaligirang
matatagpuan sa Hilaga o Gitnang Asya ay ang
pagkakaroon ng malawak na damuhan o grasslands.
Tinatayang ang sangkapat (1/4) ng kalupaan sa
mundo ay ganitong uri. Alin sa mga uri ng
grasslands ang may mga damuhang mataas na
malalalim ang ugat?
A. Steppe
B. Prairie
C. Savanna
D. tundra
13. Alin naman mga uri ng grasslands ang may
pinagsamang damuhan at kagubatan?
A. Steppe
B. Prairie
C. Savana
D. Tundra
14. Ang kontinente na nakaranas ng lahat ng uri ng
klima sa mundo.
A. Antartika
B. Asya
C. Australia
D. Europa
15. Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa
klimang tropical
A. Mahaba ang taglamig na karaniwang tumatagal
ng anim na buwan
B. Maaring magkaroon ng labis o di kaya’y
katamtamang init o lamig
C. Malumigmig kung Hunyo hanggang Setyembre,
taglamig kung buwan ng Disyembre hanggang
Pebrero
D. Nakakaranas ng tag-init, taglamig, tag-araw at
tag-ulan.
16. Ang pagkakaiba-iba ng klima sa Asya ay bunsod ng
iba’t- ibang salik kabilang na rito ang lokasyon at
topograpiya ng isang lugar. Kung sa Kanlurang Asya ay
bihira ang ulan at hindi palagian ang klima, at sa
Hilagang Asya naman ay mahaba ang taglamig at maigsi
ang tag-init, ano nman ang katangian ng klima sa
Timog- Silangang Asya?
A. Ang mga bansa sa rehiyon ay nakaranas ng tag-init,
taglamig at tag-araw at tag-ulan
B. May mainit na panahon sa ilang bahagi at may mga
bahagi ng rehiyon na nababalutan ng yelo
C. Mahalumigmig, taglamig, tag-init at tagtuyot ang
nararanasan sa rehiiyong ito sa ibang buwan sa loob
ng isang taon
D. Sobrang lamig sa rehiyon at hindi kayang panirahan
17. Nahahati sa limang rehiyon ang Asya: Hilaga,
Kanluran, Timog, Timog Silangan at Silangang Asya.
Tinatawag na heograpikal at cultural na sona ang mga
rehiyong ito dahil isinaalang-alang sa paghahati ang mga
aspetong pisikal, historical, at cultural. Kumpara sa ibang
mga rehiyon, bakit ang Hilaga at Kanlurang Asya ay
kadalasang tinitingnan bilang magkaugnay?
A. Ang mga ito ay parehong napapailalalim sa halos
parehong karanasan at larangang historical, cultural,
agricultural, at sa klima
B. Magkasama ang mga ito sa parehong pamamaraan ng
paglinang ng kapaligirang pisikal
C. Ang mga porma ng anyong lupa at anyong tubig ng
mga ito ay halos pareho
D. Apektado ang iisang uri ng klima ang uri ng
pamumuhay ng mga tao rito
18. Ang Asya ay binubuo ng limang rehiyon. Anong
rehiyon sa Asya ang pinakamayaman sa Langis at
Petrolyo?
A. Silangang Asya
B. Timog Silangang Asya
C. Kanlurang Asya
D. Timog Asya
19. Ang bansa na tinatayang may pinakamalaking
deposito ng ginto sa buong mundo.
A. Tajikistan
B. Kyrgyzstan
C. Kazakhstan
D. Pilipinas
20. Bansyang Asyano na narating sa pinakamataas
na antas ng industrialisasyon.
A. Japan
B. Singapore
C. Pilipinas
D. Thailand
21. Ang bansa na nangunguna sa produksiyon ng
langis ng niyog at kopra
A. China
B. Pilipinas
C. Taiwan
D. Indonesia
22. Sa maraming bansa sa Timog-Silangang Asya,
itinuturing na pangunahin at napakahalagang butil
pananim ang palay. Bakit?
A. Maaaring ipalit ang palay sa mga butil ng trigo,
mais at barley.
B. Palay ang pangunahing pagkain ng mga tao sa
Timog-Silangang Asya
C. Sagana sa matatabang lupa at bukirin ang
rehiyong ito na angkop sa pagtatanim.
D. Galing sa palay ang karamihan sa mga panluwas
na produkto ng rehiyong ito.
23. Tumutukoy ito ang pagkakaiba at pagiging
katangi-tangi ng lahat ng anyo ng buhay na
bumubuo sa natural na kalikasan.
A. Biochemical
B. Biodiversity
C. Intensification
D. Desertification
24. Tumutukoy sa balanseng ugnayan sa pagitan ng
mga bagay na may buhay at ng kanilang kapaligiran
ay tinatawag na ______________.
A. Biodiversity
B. Habitat
C. Ecological Balance
D. Ozone Layer
25. Tumutukoy sa pagkasira ng lupain sa mga
rehiyong bahagyang tuyo o lubhang tuyo na kapag
lumaon ay hahantong sa permanenteng pagkawala
ng kapakinabangan o productivity nito
A. Desertification
B. Salinization
C. Deforestation
D. Siltation
26. Pagbabago ng pandaigdigan o rehiyunal na
klima na maaaring dulot ng likas na pagbabago sa
daigdig o ng mga gawain ng tao.
A. Desertification
B. Red Tide
C. Climate Change
D. Siltation
27. Sa sumusunod na usapin, alin ang hindi
direktang dahilan ng mabilis na pagkawala ng
biodiversity sa Asya?
A. Patuloy na pagtaas ng populasyon
B. Pagkakalbo o pagkasira ng kagubatan o
deforestation
C. Walang habas na pagkuha at paggamit sa mga
likas na yaman
D. Introduksiyon ng mga species na hindi sa isang
particular na rehiyon
28. Mahalagang panatilihin ang ecological balance ng Asya
sapagkat anuman ang maging katayuan at kalagayang ekolohikal
ng rehiyon ay tiyak na makakaapekto nang lubos sa
pangkalahatang kalidad ng kapaligirang pandaigdig. Alin sa mga
sumusunod na konsepto ang akmang interaksyon ng tao sa
kanyang kapaligiran upang umunlad ang kanyang kabuhayan?
A. Ang pagpapabagal ng paglaki ng populasyon upang maiwasan
ang kakapusan at kakulangan ng pangangailangan mulas a
limitadong pinagkukunang yaman
B. Ang patuloy ng paglinag ng yamang likas tungo sa pagpapabuti
at pagpapalago ng kabuhayan at paggamit ng ga modernong
makinarya sa pagkuha ng mga produkto at kapakinabangan
mula ditto
C. Ang paggamit ng paraang sustainable development o ang
Sistema ng pagpapaunlad unlad ng industriya o mga gawaing
pangkabuhayan na hindi isinasakripisyo ang kalikasan at
pinapangalagaan ang mga ito sa pamamagitan ng mga
programa
D. Ang paghawan ng kagubatan at pagsagawa ng reclamation para
sa pagpapatayo at pagpapaunlad ng mga industriya, gayundin
29. Ang mga Asyano ay nahahati sa iba’t-ibang
pangkat batay sa wika, kultura at etnisidad. Ano ang
tawag sa pagpapangkat na ito?
A. Etniko
B. Nomad
C. Katutubo
D. Etnolingguiwistiko
30. Sinasabi na sinasalamin ng _______ ang kultura
ng isang bansa
A. Pamahalaam
B. Wika
C. Relihiyon
D. Itnisidad
31. Bakit mahalaga ang wika sa isang grupong
etnolinggwistiko?
A. Nagsisibilbingisang batayan ng pagkakilanlan ng
grupo
B. Nakakatulong sa pagtaas ng ekonomiya ng bansa
C. Nagiging batayan ito sa pag-aaral
D. Nagiging dahilan upang hindi makakaintindihan
32. Anumang batayan ang gamitin sa pagkilala sa
mga Asyano ang mahalagang tandaan sa kabila ng
pagkakaiba – iba ng wika , etnisidad at kultura ang
dapat manaiig sa bawat Asyano ay ____________.
A. Pagkamakabayan
B. Pagkakaisa
C. Pagkamakasarili
D. Pakakaiba – iba
33. Alin sa mga kongklusyon ang kumakatawan sa
pahayag na “sinasalamin ng wika ang kultura ng
isang lahi”
A. Ang wika ay may iba’t ibang layunin
B. Iba’t iba ang wika ng iba’t ibang tao
C. Ang wika ay susi sa pag unlad ng kultura at
kabuhayan ng tao
D. Sa pag-aaral ng wika mababatid ang katangian
ng kultura ng isang lahi
35. Alin sa mga sumusunod na pangkat-
etnolingwestiko ang matatagpuan sa Timog-
Silangnang Asya
A. Ngalops ng Bhutan
B. Balinese ng Indonesia
C. Manchu ng China
D. Arab ng Kanlurang Asya
36. Ito ay ang pagdiriwang tuwing ika 13 araw ng
pangsampung (10) buwan sa kalendaryo ng China
A. Sinulog Festival
B. Pina Festival
C. Banjin Festival
D. Manchu Festival
37. Sa anong Rehiyon sa Asya matatagpuan ang
mga Arab
A. Hilagang Asya
B. Kanlurang Asya
C. Timog Asya
D. Silangang Asya
38. Isa sa mga sinaunang tao sa daigdig na
naninirahan sa Hilagang Asya.
A. Ngalops
B. Manchu
C. Arab
D. Tajik
39. Tumutukoy ito sa bilang o pangkat ng tao na
may kakayahang maghanapbuhay upang mapa-
unlad ang sarili at ang lugar na kinabibilangan
A. Yamang – Tao
B. Yamang – Miniral
C. Yamang – Gubat
D. Yamang - Lupa
40. Ang tawag sa bilang ng kabuuang dami ng tao
na naninirahan sa isang partikular na lugar sa isang
takdang panahon.
A. Life Expectancy
B. Populasyon
C. Demograpiya
D. Overpopulation
41. Ano ang negatibong implikasyon sa kalagayang
pangkapaligiran ng bansa kung patuloy ang
pagdami ng tao sa isang lugar bunsod ng mabilis na
urbanisasyon?
A. Pagdami ng taong namumuhunan
B. Pagkakaroon ng malubhang problema sa
populasyon
C. Pagtaas ng kita ng mga mamamayan
D. Pagtaas ng antas ng edukasyon
42. Anu-ano ang mga implikasyon ng mabilis na
paglaki ng populasyon?
A. Pagdarahop at kawalan ng hanap buhay
B. Pagdarahop at pagsisikap
C. Pagdarahop at krimen
D. Pagdarahop at sakit
43. Ang mga sumusunod ay mga kahalagaan ng
yamang tao sa Asya, maliban lamang sa isa,
A. Nagtutustos ng paglilingkod na kailangan ng
bansa
B. Tagapangalaga sa likas ng yaman
C. Bumubuo ng lipunan at estado
D. Nakikipag-ugnayan sa mga dayuhang mga bansa
44. Bakit maraming mga Pilipino ang nagtratrabaho
sa ibang bansa?
A. Upang ibahagi ang kanilang kakayahan
B. Upang makarating sa ibang bansa
C. Upang magkaroon ng sapat na kita para sa
pamilya
D. Upang matustusan ang luho ng pamilya
45. Ang mga sumusunod ay mga di- mabuting
epekto ng malaking populasyon maliban sa,
A. Mababawasan ang mga taong nais mangibang
bansa
B. Taas ng demand sa trabaho
C. Taas ng bilang ng lakas ng paggawa
D. Dadami ang bilang ng kakailanganing pabahay
46. Ang Asya ay kasalukuyan dumaranas ng iba’t iabag
suliranin gaya ng pagkasira ng kapaligiran at paglaki ng
populasyon na nakakaapekto sa pag-unlad ng mga
bansa sa rehiyon, ikaw bilang isang kabataan ay
naanyayahan na dumalo sa isang pagpupulong upang
talakayin ang solusyon sa paglutas sa suliranin. Ano ang
iyong imumungkahi upang malutas ang suliranin?
A. Dumulog sa United Nations upang malutas ang
suliranin
B. Ipagbawal ang paggamit ng plastic upang mabawasan
ang suliranin ng kapaligiran
C. Magpapatupad ng programa na magbabawal sa mag-
asawa na magkaroon ng anak
D. Magsagawa ng mga kampanya upang ipa-unawa ang
kahalagahan ng kapaligiran at tao sa pag-unlad ng
Post Exams.pptx

More Related Content

Similar to Post Exams.pptx

Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02Riza Florencio
 
Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8
Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8
Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8dan_maribao
 
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner Module
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner ModuleK to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner Module
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner ModuleNico Granada
 
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13Cloud Strife
 
PPT-II-IN-AP7-FINAL (1).pptx
PPT-II-IN-AP7-FINAL (1).pptxPPT-II-IN-AP7-FINAL (1).pptx
PPT-II-IN-AP7-FINAL (1).pptxJanreyArcayera
 
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lm
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lmGr 8 araling_panlipunan_q1_lm
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lmKim Jhon Simon
 
AP-8-1st-quarter.docx
AP-8-1st-quarter.docxAP-8-1st-quarter.docx
AP-8-1st-quarter.docxLyssaApostol2
 
Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8
Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8
Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8Jessie Papaya
 
Ap lmg8 q1. (1) final - grade 8 learning modules
Ap  lmg8 q1. (1) final - grade 8 learning modulesAp  lmg8 q1. (1) final - grade 8 learning modules
Ap lmg8 q1. (1) final - grade 8 learning modulesApHUB2013
 
Ap 7 q1-module-4_implikasyon-ng-llikas-na-yaman-ng-asya-reformatted (1)
Ap 7 q1-module-4_implikasyon-ng-llikas-na-yaman-ng-asya-reformatted (1)Ap 7 q1-module-4_implikasyon-ng-llikas-na-yaman-ng-asya-reformatted (1)
Ap 7 q1-module-4_implikasyon-ng-llikas-na-yaman-ng-asya-reformatted (1)GinoongVerRamos
 
Ap lmg8 q1. (1) final
Ap  lmg8 q1. (1) finalAp  lmg8 q1. (1) final
Ap lmg8 q1. (1) finalNoel Tan
 
Ap lmg8 q1. (1) final
Ap  lmg8 q1. (1) finalAp  lmg8 q1. (1) final
Ap lmg8 q1. (1) finalNoel Tan
 
K-12 Grade 8 AP Q1
K-12 Grade 8 AP Q1K-12 Grade 8 AP Q1
K-12 Grade 8 AP Q1Noel Tan
 
Ap lmg8 q1. (1) final
Ap  lmg8 q1. (1) finalAp  lmg8 q1. (1) final
Ap lmg8 q1. (1) finalZandy Bonel
 
Araling Asyano Learning Module - First Quarter
Araling Asyano Learning Module - First QuarterAraling Asyano Learning Module - First Quarter
Araling Asyano Learning Module - First Quarter南 睿
 
AP 8- 1st Quarter Summative Test.docx
AP 8- 1st Quarter Summative Test.docxAP 8- 1st Quarter Summative Test.docx
AP 8- 1st Quarter Summative Test.docxLyssaApostol2
 
Araling panlipunan grade 8 learning guide dep ed k
Araling panlipunan grade 8 learning guide dep ed kAraling panlipunan grade 8 learning guide dep ed k
Araling panlipunan grade 8 learning guide dep ed kJonathan Cuba
 

Similar to Post Exams.pptx (20)

Araling Asyano Modyul 1
Araling Asyano Modyul 1Araling Asyano Modyul 1
Araling Asyano Modyul 1
 
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
 
Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8
Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8
Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8
 
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner Module
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner ModuleK to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner Module
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner Module
 
Ap module
Ap moduleAp module
Ap module
 
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13
 
PPT-II-IN-AP7-FINAL (1).pptx
PPT-II-IN-AP7-FINAL (1).pptxPPT-II-IN-AP7-FINAL (1).pptx
PPT-II-IN-AP7-FINAL (1).pptx
 
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lm
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lmGr 8 araling_panlipunan_q1_lm
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lm
 
AP-8-1st-quarter.docx
AP-8-1st-quarter.docxAP-8-1st-quarter.docx
AP-8-1st-quarter.docx
 
Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8
Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8
Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8
 
Ap lmg8 q1. (1) final - grade 8 learning modules
Ap  lmg8 q1. (1) final - grade 8 learning modulesAp  lmg8 q1. (1) final - grade 8 learning modules
Ap lmg8 q1. (1) final - grade 8 learning modules
 
Ap 7 q1-module-4_implikasyon-ng-llikas-na-yaman-ng-asya-reformatted (1)
Ap 7 q1-module-4_implikasyon-ng-llikas-na-yaman-ng-asya-reformatted (1)Ap 7 q1-module-4_implikasyon-ng-llikas-na-yaman-ng-asya-reformatted (1)
Ap 7 q1-module-4_implikasyon-ng-llikas-na-yaman-ng-asya-reformatted (1)
 
Ap lmg8 q1. (1) final
Ap  lmg8 q1. (1) finalAp  lmg8 q1. (1) final
Ap lmg8 q1. (1) final
 
Ap lmg8 q1. (1) final
Ap  lmg8 q1. (1) finalAp  lmg8 q1. (1) final
Ap lmg8 q1. (1) final
 
K-12 Grade 8 AP Q1
K-12 Grade 8 AP Q1K-12 Grade 8 AP Q1
K-12 Grade 8 AP Q1
 
Ap lmg8 q1. (1) final
Ap  lmg8 q1. (1) finalAp  lmg8 q1. (1) final
Ap lmg8 q1. (1) final
 
Araling Asyano Learning Module - First Quarter
Araling Asyano Learning Module - First QuarterAraling Asyano Learning Module - First Quarter
Araling Asyano Learning Module - First Quarter
 
AP 8- 1st Quarter Summative Test.docx
AP 8- 1st Quarter Summative Test.docxAP 8- 1st Quarter Summative Test.docx
AP 8- 1st Quarter Summative Test.docx
 
Araling panlipunan grade 8 learning guide dep ed k
Araling panlipunan grade 8 learning guide dep ed kAraling panlipunan grade 8 learning guide dep ed k
Araling panlipunan grade 8 learning guide dep ed k
 
2 modyul 1
2 modyul 12 modyul 1
2 modyul 1
 

Recently uploaded

Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxCarljeemilJomuad
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumDanicaHipulanHinol1
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxAzirenHernandez
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docxjohnedwardtupas1
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxCylveBaggay
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxPagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxEricksonLaoad
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Filijuliusmirador1
 
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itoKabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxLlemorSoledSeyer1
 
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxQ4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxJenielynGaralda
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxjaniceagam1
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhgmondaveray
 
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxAralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxRocineGallego
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxJelyTaburnalBermundo
 
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa PagbasaJenielynGaralda
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdfAvelynDequilla1
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 

Recently uploaded (20)

Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxPagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
 
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itoKabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
 
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxQ4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
 
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxAralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
 
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdf
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 

Post Exams.pptx

 • 1.
 • 2. 1. Ang Pag-aaral ng mga katangiang pisikal (kinaroroonan, hugis, sukat,anyo, vegetation cover) ng daigdig, pinagkukunang yaman at klima. A. Topograpiya B. Pilosopiya C. Heograpiya D. Science
 • 3. 2. Ang longhitude ay mga distansyang angular na natukoy sa silangan at kanluran ng Prime Meridian. Samantala, ano naman ang tawag sa distansyang angular na natukoy sa hilaga o hanggang timog ng ekwador. A. International Date Line B. Prime Meridian C. Latitude D. South Pole
 • 4. 3. Ang sukat ng Asya ay umaabot sa _____ kilometro kwadrado. A. 45 880 000 B. 46 780 000 C. 47 580 000 D. 44 480 180
 • 5. 4. Ang mga sumusunod na mga karagatan na naging hangganan ng Asya MALIBAN sa: A. Pacific Ocean B. Atlantic Ocean C. Arctic Ocean D. Indian Ocean
 • 6. 5. Ang mga sumusunod na bansa ay matatagpuan sa Silangang Asya, MALIBAN sa; A. China B. South Korea C. India D. Japan
 • 7. 6. Ang mga sumusunod na bansa ay matatagpuan sa Timog - Silangang Asya, MALIBAN sa; A. Vietnam B. Maldives C. Thailand D. Indonesia
 • 8. 7. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi kabilang sa mga katangiang pisikal ng kontinente Asya? A. Ang hangganan ng Asya sa iba pang mga lupain ay maaring nasa anyong lupa o anyong tubig B. Ang Asya ay tahanan ng iba’t-ibang uri ng anyong lupa: tangway, kapuluan, bundok, kapatagan, talampas, disyerto, at kabundukan C. Taglay ng Asya ang napakaraming uri ng mga kapaligiran batay sa mga tumutubong halamanan. D. Ang iba’t-ibang panig ng Asya ay ngtataglay ng iisang uri ng klima na may malaking implikasyon
 • 9. 8. Ang pinakatanyag na Bulubundukin sa Asya. A. Himalayas B. Hindu Kush C. Appalachian D. Andes
 • 10. 9. Ang Pinakamataas na bundok sa buong mundo. A. Apo B. Tien Shan C. Pamir D. Everest
 • 11. 10. Ang Pinakamalaking Archipelago sa boung daigdig A. Pilipinas B. Indonesia C. Japan D. Malaysia
 • 12. 11. Ang pinakamalalim na lawa saboung daigdig A. Caspian Sea B. Lake Baikal C. Lake Danao D. Dead Sea
 • 13. 12. Isang katangiang pisikal ng kapaligirang matatagpuan sa Hilaga o Gitnang Asya ay ang pagkakaroon ng malawak na damuhan o grasslands. Tinatayang ang sangkapat (1/4) ng kalupaan sa mundo ay ganitong uri. Alin sa mga uri ng grasslands ang may mga damuhang mataas na malalalim ang ugat? A. Steppe B. Prairie C. Savanna D. tundra
 • 14. 13. Alin naman mga uri ng grasslands ang may pinagsamang damuhan at kagubatan? A. Steppe B. Prairie C. Savana D. Tundra
 • 15. 14. Ang kontinente na nakaranas ng lahat ng uri ng klima sa mundo. A. Antartika B. Asya C. Australia D. Europa
 • 16. 15. Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa klimang tropical A. Mahaba ang taglamig na karaniwang tumatagal ng anim na buwan B. Maaring magkaroon ng labis o di kaya’y katamtamang init o lamig C. Malumigmig kung Hunyo hanggang Setyembre, taglamig kung buwan ng Disyembre hanggang Pebrero D. Nakakaranas ng tag-init, taglamig, tag-araw at tag-ulan.
 • 17. 16. Ang pagkakaiba-iba ng klima sa Asya ay bunsod ng iba’t- ibang salik kabilang na rito ang lokasyon at topograpiya ng isang lugar. Kung sa Kanlurang Asya ay bihira ang ulan at hindi palagian ang klima, at sa Hilagang Asya naman ay mahaba ang taglamig at maigsi ang tag-init, ano nman ang katangian ng klima sa Timog- Silangang Asya? A. Ang mga bansa sa rehiyon ay nakaranas ng tag-init, taglamig at tag-araw at tag-ulan B. May mainit na panahon sa ilang bahagi at may mga bahagi ng rehiyon na nababalutan ng yelo C. Mahalumigmig, taglamig, tag-init at tagtuyot ang nararanasan sa rehiiyong ito sa ibang buwan sa loob ng isang taon D. Sobrang lamig sa rehiyon at hindi kayang panirahan
 • 18. 17. Nahahati sa limang rehiyon ang Asya: Hilaga, Kanluran, Timog, Timog Silangan at Silangang Asya. Tinatawag na heograpikal at cultural na sona ang mga rehiyong ito dahil isinaalang-alang sa paghahati ang mga aspetong pisikal, historical, at cultural. Kumpara sa ibang mga rehiyon, bakit ang Hilaga at Kanlurang Asya ay kadalasang tinitingnan bilang magkaugnay? A. Ang mga ito ay parehong napapailalalim sa halos parehong karanasan at larangang historical, cultural, agricultural, at sa klima B. Magkasama ang mga ito sa parehong pamamaraan ng paglinang ng kapaligirang pisikal C. Ang mga porma ng anyong lupa at anyong tubig ng mga ito ay halos pareho D. Apektado ang iisang uri ng klima ang uri ng pamumuhay ng mga tao rito
 • 19. 18. Ang Asya ay binubuo ng limang rehiyon. Anong rehiyon sa Asya ang pinakamayaman sa Langis at Petrolyo? A. Silangang Asya B. Timog Silangang Asya C. Kanlurang Asya D. Timog Asya
 • 20. 19. Ang bansa na tinatayang may pinakamalaking deposito ng ginto sa buong mundo. A. Tajikistan B. Kyrgyzstan C. Kazakhstan D. Pilipinas
 • 21. 20. Bansyang Asyano na narating sa pinakamataas na antas ng industrialisasyon. A. Japan B. Singapore C. Pilipinas D. Thailand
 • 22. 21. Ang bansa na nangunguna sa produksiyon ng langis ng niyog at kopra A. China B. Pilipinas C. Taiwan D. Indonesia
 • 23. 22. Sa maraming bansa sa Timog-Silangang Asya, itinuturing na pangunahin at napakahalagang butil pananim ang palay. Bakit? A. Maaaring ipalit ang palay sa mga butil ng trigo, mais at barley. B. Palay ang pangunahing pagkain ng mga tao sa Timog-Silangang Asya C. Sagana sa matatabang lupa at bukirin ang rehiyong ito na angkop sa pagtatanim. D. Galing sa palay ang karamihan sa mga panluwas na produkto ng rehiyong ito.
 • 24. 23. Tumutukoy ito ang pagkakaiba at pagiging katangi-tangi ng lahat ng anyo ng buhay na bumubuo sa natural na kalikasan. A. Biochemical B. Biodiversity C. Intensification D. Desertification
 • 25. 24. Tumutukoy sa balanseng ugnayan sa pagitan ng mga bagay na may buhay at ng kanilang kapaligiran ay tinatawag na ______________. A. Biodiversity B. Habitat C. Ecological Balance D. Ozone Layer
 • 26. 25. Tumutukoy sa pagkasira ng lupain sa mga rehiyong bahagyang tuyo o lubhang tuyo na kapag lumaon ay hahantong sa permanenteng pagkawala ng kapakinabangan o productivity nito A. Desertification B. Salinization C. Deforestation D. Siltation
 • 27. 26. Pagbabago ng pandaigdigan o rehiyunal na klima na maaaring dulot ng likas na pagbabago sa daigdig o ng mga gawain ng tao. A. Desertification B. Red Tide C. Climate Change D. Siltation
 • 28. 27. Sa sumusunod na usapin, alin ang hindi direktang dahilan ng mabilis na pagkawala ng biodiversity sa Asya? A. Patuloy na pagtaas ng populasyon B. Pagkakalbo o pagkasira ng kagubatan o deforestation C. Walang habas na pagkuha at paggamit sa mga likas na yaman D. Introduksiyon ng mga species na hindi sa isang particular na rehiyon
 • 29. 28. Mahalagang panatilihin ang ecological balance ng Asya sapagkat anuman ang maging katayuan at kalagayang ekolohikal ng rehiyon ay tiyak na makakaapekto nang lubos sa pangkalahatang kalidad ng kapaligirang pandaigdig. Alin sa mga sumusunod na konsepto ang akmang interaksyon ng tao sa kanyang kapaligiran upang umunlad ang kanyang kabuhayan? A. Ang pagpapabagal ng paglaki ng populasyon upang maiwasan ang kakapusan at kakulangan ng pangangailangan mulas a limitadong pinagkukunang yaman B. Ang patuloy ng paglinag ng yamang likas tungo sa pagpapabuti at pagpapalago ng kabuhayan at paggamit ng ga modernong makinarya sa pagkuha ng mga produkto at kapakinabangan mula ditto C. Ang paggamit ng paraang sustainable development o ang Sistema ng pagpapaunlad unlad ng industriya o mga gawaing pangkabuhayan na hindi isinasakripisyo ang kalikasan at pinapangalagaan ang mga ito sa pamamagitan ng mga programa D. Ang paghawan ng kagubatan at pagsagawa ng reclamation para sa pagpapatayo at pagpapaunlad ng mga industriya, gayundin
 • 30. 29. Ang mga Asyano ay nahahati sa iba’t-ibang pangkat batay sa wika, kultura at etnisidad. Ano ang tawag sa pagpapangkat na ito? A. Etniko B. Nomad C. Katutubo D. Etnolingguiwistiko
 • 31. 30. Sinasabi na sinasalamin ng _______ ang kultura ng isang bansa A. Pamahalaam B. Wika C. Relihiyon D. Itnisidad
 • 32. 31. Bakit mahalaga ang wika sa isang grupong etnolinggwistiko? A. Nagsisibilbingisang batayan ng pagkakilanlan ng grupo B. Nakakatulong sa pagtaas ng ekonomiya ng bansa C. Nagiging batayan ito sa pag-aaral D. Nagiging dahilan upang hindi makakaintindihan
 • 33. 32. Anumang batayan ang gamitin sa pagkilala sa mga Asyano ang mahalagang tandaan sa kabila ng pagkakaiba – iba ng wika , etnisidad at kultura ang dapat manaiig sa bawat Asyano ay ____________. A. Pagkamakabayan B. Pagkakaisa C. Pagkamakasarili D. Pakakaiba – iba
 • 34. 33. Alin sa mga kongklusyon ang kumakatawan sa pahayag na “sinasalamin ng wika ang kultura ng isang lahi” A. Ang wika ay may iba’t ibang layunin B. Iba’t iba ang wika ng iba’t ibang tao C. Ang wika ay susi sa pag unlad ng kultura at kabuhayan ng tao D. Sa pag-aaral ng wika mababatid ang katangian ng kultura ng isang lahi
 • 35. 35. Alin sa mga sumusunod na pangkat- etnolingwestiko ang matatagpuan sa Timog- Silangnang Asya A. Ngalops ng Bhutan B. Balinese ng Indonesia C. Manchu ng China D. Arab ng Kanlurang Asya
 • 36. 36. Ito ay ang pagdiriwang tuwing ika 13 araw ng pangsampung (10) buwan sa kalendaryo ng China A. Sinulog Festival B. Pina Festival C. Banjin Festival D. Manchu Festival
 • 37. 37. Sa anong Rehiyon sa Asya matatagpuan ang mga Arab A. Hilagang Asya B. Kanlurang Asya C. Timog Asya D. Silangang Asya
 • 38. 38. Isa sa mga sinaunang tao sa daigdig na naninirahan sa Hilagang Asya. A. Ngalops B. Manchu C. Arab D. Tajik
 • 39. 39. Tumutukoy ito sa bilang o pangkat ng tao na may kakayahang maghanapbuhay upang mapa- unlad ang sarili at ang lugar na kinabibilangan A. Yamang – Tao B. Yamang – Miniral C. Yamang – Gubat D. Yamang - Lupa
 • 40. 40. Ang tawag sa bilang ng kabuuang dami ng tao na naninirahan sa isang partikular na lugar sa isang takdang panahon. A. Life Expectancy B. Populasyon C. Demograpiya D. Overpopulation
 • 41. 41. Ano ang negatibong implikasyon sa kalagayang pangkapaligiran ng bansa kung patuloy ang pagdami ng tao sa isang lugar bunsod ng mabilis na urbanisasyon? A. Pagdami ng taong namumuhunan B. Pagkakaroon ng malubhang problema sa populasyon C. Pagtaas ng kita ng mga mamamayan D. Pagtaas ng antas ng edukasyon
 • 42. 42. Anu-ano ang mga implikasyon ng mabilis na paglaki ng populasyon? A. Pagdarahop at kawalan ng hanap buhay B. Pagdarahop at pagsisikap C. Pagdarahop at krimen D. Pagdarahop at sakit
 • 43. 43. Ang mga sumusunod ay mga kahalagaan ng yamang tao sa Asya, maliban lamang sa isa, A. Nagtutustos ng paglilingkod na kailangan ng bansa B. Tagapangalaga sa likas ng yaman C. Bumubuo ng lipunan at estado D. Nakikipag-ugnayan sa mga dayuhang mga bansa
 • 44. 44. Bakit maraming mga Pilipino ang nagtratrabaho sa ibang bansa? A. Upang ibahagi ang kanilang kakayahan B. Upang makarating sa ibang bansa C. Upang magkaroon ng sapat na kita para sa pamilya D. Upang matustusan ang luho ng pamilya
 • 45. 45. Ang mga sumusunod ay mga di- mabuting epekto ng malaking populasyon maliban sa, A. Mababawasan ang mga taong nais mangibang bansa B. Taas ng demand sa trabaho C. Taas ng bilang ng lakas ng paggawa D. Dadami ang bilang ng kakailanganing pabahay
 • 46. 46. Ang Asya ay kasalukuyan dumaranas ng iba’t iabag suliranin gaya ng pagkasira ng kapaligiran at paglaki ng populasyon na nakakaapekto sa pag-unlad ng mga bansa sa rehiyon, ikaw bilang isang kabataan ay naanyayahan na dumalo sa isang pagpupulong upang talakayin ang solusyon sa paglutas sa suliranin. Ano ang iyong imumungkahi upang malutas ang suliranin? A. Dumulog sa United Nations upang malutas ang suliranin B. Ipagbawal ang paggamit ng plastic upang mabawasan ang suliranin ng kapaligiran C. Magpapatupad ng programa na magbabawal sa mag- asawa na magkaroon ng anak D. Magsagawa ng mga kampanya upang ipa-unawa ang kahalagahan ng kapaligiran at tao sa pag-unlad ng