Advertisement
Advertisement

Prezentacija We Live projekta / We Live project presentation

 1. A neW concept of pubLic administration based on citizen co-created mobile urban services Prezentacija WeLive projekta Dr. Dejan Drajić, DNET, Novi Sad 13.7.2015.
 2. Page 2WeLive: A neW concept of pubLic administration based on citizen co-created mobile urban services Uvod • WeLive (A neW concept of pubLic administration based on citizen cocreated mobile urban services) je projekat koji finansira EU kao EU H2020 projekat, koji se odnosi na „ICT-enabled open government – INSO1” temu o novom konceptu javnih službi baziranom na mobilnim gradskim servisima u čijem kreiranju učestvuju sami građani. 05/08/2015
 3. Page 3WeLive: A neW concept of pubLic administration based on citizen co-created mobile urban services Struktura projekta 8/5/2015 12 partnera iz 4 različite zemlje
 4. Page 4WeLive: A neW concept of pubLic administration based on citizen co-created mobile urban services Zašto WeLive? 8/5/2015 Izazov #1 Postojeći javni servisi su kreirani po administration-centric pristupu, usled čega se vrlo malo i retko koriste Zahtev #1 Potreba da se pređe na open (otvoreni) model dizajna, pravljenja i isporuke javnih servisa Zahtev #2 Podsticanje kolaboracije između građana, firmi i javne administracije
 5. Page 5WeLive: A neW concept of pubLic administration based on citizen co-created mobile urban services Zašto WeLive? 8/5/2015 Izazov #2 Javna Admin. (JA) se susreće sa ključnim socioekonomskim izazovima kao što su demografske promene, zaposlenost, mobilnost, okruženje… plus smanjenje javnih finansija Zahtev #1 Potreba za modernizacijom JA da se maksimizuje isporuka javnih servisa Zahtev #2 Građani žele da pređu od običnih potrošača javnih servisa u provajdere tih servisa Očekivanja građana u pogledu efiksanosti i personalizacije su u porastu…
 6. Page 6WeLive: A neW concept of pubLic administration based on citizen co-created mobile urban services Šta je WeLive? 8/5/2015 Novi We-Government ekosistem alata koji se mogu lako primeniti u različitim JA, i koji promoviše ko-inovaciju i ko- kreaciju personalizovanih javnih servisa preko javno- privatne saradnje i motivisanje svih učesnika da aktivno uzmu učešće u okvire opštine ili teritorije Open Data Open Services Open Innovation
 7. Page 7WeLive: A neW concept of pubLic administration based on citizen co-created mobile urban services Šta je WeLive? 8/5/2015 Kolaboracija zainteresovanih strana + Javno-privatno Partnerstsvo  IDEJE >> APLIKACIJE >> MARKETPLACE WeLive će ponuditi alate za transformaciju potreba u ideje Alati za izbor naboljih ideja i kreiranje gradivnih blokova Način da se se sastave Gradivni Blokovi u masivne market Aplikacije koje se mogu eksploatisati preko marketplace-a
 8. Page 8WeLive: A neW concept of pubLic administration based on citizen co-created mobile urban services Šta je WeLive 8/5/2015 Javna Administracija Upravlja / Objavljuje servisne tendere/ Objavljuje podatke / Licence Građani Koriste servise/ Doprinose sa idejama, podacima, Istraživačke Organizacije Doprinose novim alatima/ Prilagođavaju skupove podataka/ Ideje za nove javne servise Kompanije/ SMEs Koriste podatke/ Provajderi / Prodaju nove servise& value-added podatke
 9. Page 9WeLive: A neW concept of pubLic administration based on citizen co-created mobile urban services Gde su inovacije i dodatne vrednosti 8/5/2015 Oblast open Data WeLive će obezbediti set alata za open data koji će olakšati transformaciju, adaptiranje, link, čuvanje, objavljivanje i pretragu podataka Oblast open Services WeLive će obezbediti open services framework (okvir) baziran na gradivnim blokovima i templejtima za aplikacije. Ovo će olakšati kreiranje novih servisa Oblast open Innovation WeLive je fokusiran na to kako da se prodje od inovacije do adaptacije, olakšavajući proces kreiranja kroz partnertsvo Oblast User-centric Servisa WeLive će omogućiti personalizaciju aplikacija za javne servise na osnovu profila korisnika i konteksta kroz Visual composer i WeLive decision engine elemente.
 10. Page 10WeLive: A neW concept of pubLic administration based on citizen co-created mobile urban services Struktura pojekta 8/5/2015
 11. Page 11WeLive: A neW concept of pubLic administration based on citizen co-created mobile urban services Metodologije za konsultacije sa građanima • Sa gradjanima, kompanijama i javnom adminstracijom će biti sprovedene sledeće aktivnosti: – Ankete – Radionice – Dizajniranje igara 05/08/2015
 12. Page 12WeLive: A neW concept of pubLic administration based on citizen co-created mobile urban services Anketa Novi Sad • Grad Novi Sad, JKP Informatika Novi Sad i DunavNet d.o.o. Novi Sad su sproveli anketu kao deo multinacionalnog projekta Evropske unije – WeLive. • Anketirani su: – građani, – kompanije – javna administracija. • Cilj ankete je bio prikupljanje informacija o potrebama vezanim za buduće digitalne usluge. • Ukupno je anketirano 146 ispitanika, od toga 116 građana, 21 kompanija i 9 predstavnika javne administracije. 05/08/2015
 13. Page 13WeLive: A neW concept of pubLic administration based on citizen co-created mobile urban services Anketa Novi Sad • Ispitanici su iskazali zainteresovanost za sve sektore javnih usluga, a najveću zainteresovanost iskazali su za sledeće javne usluge: – Pravna zaštita, – Porodične i socijalne usluge, – Mape, – Posao, – Kultura, – Saobraćaj, Sport, Turizam, Obrazovanje i obuke, – Zdravlje, – Bezbednost, Životna sredina i Finansije i oporezivanje. 05/08/2015
 14. Page 14WeLive: A neW concept of pubLic administration based on citizen co-created mobile urban services Iskazali su sledeće potrebe za digitalnim uslugama • Informacije o cenama zemljišta po zonama, komunalna opremljenost, vlasnička struktura • Informacije o zdravstvenim i pravnim uslugama, • zakazivanje medicinskih usluga i dobijanje rezultata putem telefona i mejla, • informacije o radu zdravstvenih ustanova, aplikacija sa svim kontakt telefonima svih domova zdravlja i privatnih klinika (lekara) iz svih oblasti medicine • Informacije o kulturnim manifestacijama u Gradu Novom Sadu i okolini 05/08/2015
 15. Page 15WeLive: A neW concept of pubLic administration based on citizen co-created mobile urban services Iskazali su sledeće potrebe za digitalnim uslugama • Informacije o građevinskim dozvolama • Informacije o porezima • Informacije o kulturnim znamenitostima na mapama • Informacije o radovima na putevima • Informacije o firmama • Informacije o sportskim i drugim vestima i događajima • Ažurne mape ulica Grada 05/08/2015
 16. Page 16WeLive: A neW concept of pubLic administration based on citizen co-created mobile urban services Otvoreni podaci • Gradska uprava za zaštitu životne sredine nudi sledeće otvorene podatke: 1. Kvalitet vazduha 2. Kvalitet površinskih voda 3. Buka u životnoj sredini 4. Aeropolen 5. Registar izvora zagađivanja 6. Trenutni UV indeks i mnogi drugi podaci 05/08/2015
 17. A neW concept of pubLic administration based on citizen co-created mobile urban services Thanks for your attention!!
Advertisement