Srbija daruje 2017: Godišnji izveštaj o dobročinstvu - glavni nalazi

Catalyst Balkans
Catalyst BalkansCatalyst Balkans

Srbija daruje 2017 je godišnji izveštaj o stanju filantropije u Srbiji koji objavljuje Catalyst Balkans na osnovu analize medija monitoringa ključnih reči u vezi sa lokalnom filantropijom u periodu od januara do decembra 2017.

Tokom 2017. godine Catalyst je pratio medijske izveštaje o lokalnim individualnim i korporativnim dobrotvornim davanjima, kao i
davanjima iz dijaspore. Ova brošura prikazuje ključne podatke i glavne nalaze istraživanja.
U partnerstvu sa Podržano od
srbijadaruje.org
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O DOBROČINSTVU
GLAVNI NALAZI
2017
STAR
3.042
broj zabeleženih
akcija
Money-bill-alt
27.146.000€
procenjena darovana
suma
User
3,8€
prosečna donacija po
pojedincu
chart-bar
27,8%
rast u odnosu na 2016.
godinu
32,3%
GRAD BEOGRAD
24,3%
VOJVODINA
16,3%
JUŽNA I ISTOČNA
SRBIJA
3,4%
VAN SRBIJE
2,7%
VIŠE REGIONA
(SRBIJA)
21,1%
ŠUMADIJA I
ZAPADNA SRBIJA
Geografski raspored davanja po
regionima (% akcija)
SRBIJA DARUJE
2
BROJ ZABELEŽENIH
AKCIJA U %
2015. 2016. 2017.
Građani 41,7% 36,8% 41,1%
Poslovni sektor 26,8% 31,7% 33,4%
Pojedinci 19,3% 3,4% 12,8%
POZNATA DAROVANA
SUMA U %
2015. 2016. 2017.
Građani 15,2% 25,2% 31,6%
Poslovni sektor 51,6% 45,4% 39,5%
Pojedinci 16,4% 1,0% 4,6%
DARODAVCI
Učešće različitih tipova darodavaca (broj akcija u %, poznata darovana suma u %)
39,5
Masovna davanja
Building
Poslovni sektor
user
Pojedinci
HANDSHAKE
Mešoviti darodavci
Privatne fondacije
Flag
Ostalo
41,1
31,6
33,4
39,5
12,8
15,1
9,0
1,6
0,2
3,0
4,6
8,1
broj akcija u %
poznata darovana suma u %
2017.Godišnji izveštaj o dobročinstvu
3
KLJUČNE TAČKE
NEPROMENJEN
NIVO AKTIVNOSTI
NEPROMENJENA
RASPOREĐENOST
U 2017. godini u Srbiji je zabeleženo
3.042 jedinstvene akcije za opšte
dobro. U pitanju je približno
isti nivo aktivnosti u odnosu na
2016. godinu, ali je ukupan iznos
dobrotvornih davanja ove godine
značajno veći nego prethodne.
Nema promena u geografskoj
raspodeli davanja u odnosu na
2016: najviše donacija se upućuje
u Grad Beograd (32,3%), a sledi ga
Vojvodina (24,3%). Ostali regioni
beleže mali, ali ne i statistički
značajan, pad u procentu donacija.
GRAĐANI
NAJAKTIVNIJI
KOMPANIJE
NAJDAREŽLJIVIJE
U 2017. godini, kao i 2016,
najaktivniji darodavci su bili
građani, kroz masovna davanja
(41,1% akcija), a potom sledi
poslovni sektor (33,4%) i pojedinci
(12,8%). Ostalo su akcije privatnih
fondacija, meštovite akcije i dr.
U pogledu darovane sume poslovni
sektor je na 1. mestu sa učešćem
od 39,5% ukupno poznate darovane
sume. Slede građani (31,6%) i
mešoviti darodavci (15,1%). U
odnosu na 2016, udeo pojedinaca
se nešto povećao, ali ne znatno.
DAVANJA IZ DIJASPORE
FLUKTUIRAJU
DOBROČINSTVO
U PORASTU
Procenat akcija iz dijaspore je nešto
niži nego prošle godine (13,2%),
ali je zabeležena darovana suma
nešto veća – 7%, što je za oko 5%
više nego u 2016. godini. Nivo
aktivnosti dijaspore, kao i njen udeo
u darovanoj sumi fluktuira.
Građani ostaju najmasovniji
darodavci i njihov udeo u ukupno
darovanoj sumi raste. Angažovanje
poslovnog sektora takođe je u
stalnom porastu, dok je ukupna
darovana suma ponovo u porastu,
nakon prošlogodišnjeg pada.
SRBIJA DARUJE
4
Building
PROFILI NAJČEŠĆIH DARODAVACA
POSLOVNI SEKTOR
Lightbulb 3 VODEĆA PRIMAOCA DONACIJA
49,6% 26,7% 14,1%
Institucije
Neprofitne organizacije
Pojedinci/porodice
user 3 VODEĆE CILJNE GRUPE
42,3% 9,5% 8,9%
Populacija lokalnih zajednica
Osobe sa invaliditetom
Ekonomski ugrožena
populacija
heart 3 VODEĆE TEME
24,7% 24,5% 20,4%
Podrška marginalizovanim
grupama
Obrazovanje
Zdravstvo
2017.Godišnji izveštaj o dobročinstvu
5
PRIMERI DAVANJA POSLOVNOG SEKTORA
Kao jedan od sjajnih primera doprinosa poslovnog sektora ističemo kompaniju Delta Holding,
koja je i dobitnik glavne nagrade VIRTUS za doprinos na nacionalnom nivou za 2017. Delta
Holding je nagrađen za program „Fond za budućnost”, koji nudi edukaciju, stipendije i mo-
gućnost zaposlenja učenicima slabijeg materijalnog stanja. Ova kompanija sprovodi i program
„Treći roditelj”, koji brine o porodicama u krizi, obezbeđuje stručnu podršku za njihovo bolje
funkcionisanje i doprinosi smanjenju siromaštva. U toku prethodne godine, kompanija Del-
ta Holding je bila aktivna i na polju zadužbinarstva pa je Gradu Beogradu donirala skulpturu
„Odande dovde”, koju su zajednički izradili Mrđan Bajić i Ričard Dikon. Ova skulptura je postavl-
jena u jesen 2017. godine i nadalje će krasiti pasarelu između Kalemegdana i Savskog pristaniš-
ta. Procenjena vrednost donacija ove kompanije u prethodnom periodu je 780.000 evra.
Još jedan lep primer daje kompanija KPMG. Između ostalog, tokom 2017. ova kompanija je
pomogla kampanju organizacije NURDOR, obezbedila podršku srednjoj Ekonomskoj školi iz
Rakovice za osnivanje učionice za preduzetništvo, pomogla Udruženje „Živimo zajednoˮ da
opremi prostor za članove i volontere u kući koja omogućava nezavistan život u Golubincima i
obezbedila mesto za praksu za 73 studenata.
U 2017. godini, među malim i srednjim preduzećima izdvajamo primer pekara Arena iz Pri-
jepolja, čiji je vlasnik Ferhat Hođaj privukao pažnju kada je objavio da u njegovim pekarama
besplatan hleb mogu dobiti svi građani koji nisu u mogućnosti da ga priušte. Ono što njegov
primer čini posebno zanimljivim je da, prema savetu Poreske uprave, gospodin Hođaj plaća
porez na dodatu vrednost za svaki hleb koji pokloni. Ovakvi primeri nam ukazuju ne samo na
plemenitost darodavaca, već i na potrebu da se obrati pažnja i pokrenu inicijative za izmene ili
barem adaptiranje poreskih propisa vezanih za davanje za opšte dobro.
INOVATIVNI NAČINI DAVANJA
Sjajan primer u 2017. nam je dala Marketing mreža. Ovaj primer objedinjuje inovativnost, da-
vanje profesionalnih usluga, partnerstvo više aktera iz poslovnog sektora, kao i partnerstvo
između sektora. Povodom 5. rođendana, Marketing mreža pokrenula je društveno odgovornu
akciju #KampanjaNaDar, koju je podržalo i u nju se aktivno uključilo čak 17 kreativnih, PR i
digitalnih agencija u Srbiji.
Ideja kojom je akcija #KampanjaNaDar započela jeste da uključi sve zainteresovane agencije
koje žele da daju kreativni doprinos zajednici, socijalnim preduzećima i udruženjima. Agencije
koje su se uključile u akciju #KampanjaNaDar su McCann Beograd, Orange Studio, Fullhouse
Ogilvy, Popular, SuperDot, New Media Team, Smart Vision, Havas Adriatic, MullenLowe and
Friends, Degordian, Fusion Communications, April Studio, Web Media Agency, Rod & Rope,
Idea+ Communications, LUNATBWA i Komunikacijski laboratorij. One su kreirale i donirale
kampanje socijalnim preduzećima Koba Yagi, Eco Beg, Bioidea, DajDaj, Mamin san, Agro Iris,
Liceulice, udruženjima „WWOOF Srbija”, „Živimo zajedno”, „Šansa za roditeljstvo”, „Banka
hrane”, „Nepraktična žena”, „HAE Srbija”, Udruženju za podršku razvoja dece i omladine „ANA”,
Autonomnom ženskom centru, Gradskoj organizaciji slepih Beograda, Društvu matematičara
Srbije, kao i Univerzitetskoj dečijoj klinci u Tiršovoj.
Agencija za integrisane komunikacije Executive Group, kao kreativni partner, osmislila je akciju
#KampanjaNaDar i dala podršku u njenoj realizaciji.
SRBIJA DARUJE
6
45,8%
Lightbulb 3 VODEĆA PRIMAOCA DONACIJA
29,4% 21,6%
Pojedinci/porodice
Neprofitne organizacije
Institucije
39,1% 17,1% 13,2%
user 3 VODEĆE CILJNE GRUPE
Populacija sa zdravstvenim
problemima
Osobe sa invaliditetom
Ekonomski ugrožena
populacija
PROFILI NAJČEŠĆIH DARODAVACA
GRAĐANI (MASOVNA DAVANJA)
47,7% 24,8% 11,4%
heart 3 VODEĆE TEME
Zdravstvo
Podrška marginalizovanim
grupama
Smanjenje siromaštva
2017.Godišnji izveštaj o dobročinstvu
7
GRAĐANI U AKCIJI
I ove godine je nastavljena akcija Centra za integraciju mladih pod nazivom „Dan za Limu-
Nadu”. Akcija je uključila veliki broj kafića u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu i Šapcu, u
kojima su građani tokom letnjih vrućina kupovali limunadu. Sav prihod je upućen centru,
za kupovinu školske opreme za decu koja žive na ulici i koriste usluge Svratišta za decu. U
2017. prikupljeno je preko 2.500 evra.
Građani i građanke su pokazali i izuzetnu solidarnost sa ekonomski ugroženim sugrađa-
nima. Procenjuje se da su tokom 2017. godine, kroz kampanju „Banke hrane” u saradnji
sa kompanijama Maxi, Tempo i Shop&Go, građani kupili i poklonili namirnice i robu od
vrednosti od preko 935.000 evra.
Posebno je zanimljiv primer uključenja građana u darovanje putem platformi za grupno
finansiranje. Udruženje „Super bake” lansiralo je kampanju kako bi prikupilo novac za
otvaranje prodavnice kolača u kojoj bi sav posao obavljale bake iz udruženja. S obzirom
na teškoće u zapošljavanju sa kojima se susreće starija populacija, ova sjajna ideja bi im
obezbedila stalan prihod i održivost posla na duže staze. „Super bakama” je bio potreban
samo početni kapital – i one su ga i prikupile putem međunarodne platforme za grupno
finansiranje Indiegogo. Ova platforma je dostupna u velikom broju zemalja, a naši građani
i dijaspora su doprineli darivanjem sume od preko 3.700 dolara.
DOPRINOSI POJEDINACA
Dobitnik nagrade VIRTUS za individualni doprinos filantropiji za 2017. je Milorad Jurković
iz Beočina, poznat javnosti kao Stolar Mile. Stolar Mile je nagradu dobio za višegodišnji do-
brotvorni rad kojim je pomogao veliki broj ljudi širom Srbije. Postao je poznat po stolica-
ma za hranjenje beba koje redovno pravi i besplatno deli porodicama. Do sada je napra-
vljeno i podeljeno preko 1000 stolica. U proteklim godinama je svoju podršku proširio na
izradu drugih komada nameštaja i prikupljanje ostalih vrsta humanitarne pomoći (hrane,
obuće, odeće, medicinskih pomagala) za ugrožene delove stanovništva.
Primer kako se mladi uključuju u davanje za opšte dobro je svakako Jovan Simić iz Beo-
grada, dobitnik specijalne nagrade VIRTUS za mladog filantropa. Jovan je osnivač humani-
tarne organizacije „Zajedno za život” i, tokom prethodne godine, organizovao je „Sportski
bazar”, veliku humanitarnu fudbalsku utakmicu u Užicu, humanitarnu večeru sa Miro-
slavom Raduljicom, akciju „Penal za život” i humanitarnu večeru sa fudbalerima Crvene
Zvezde. Kroz sve ove akcije je sakupio preko 300.000 evra za one kojima je pomoć potreb-
na, a najviše za decu kojoj je neophodno lečenje.
Filip Filipović poštar iz Kuršumlijske Banje, najugroženijima daje finansijsku podršku, po-
maže u obnovi kuća i u sređivanju isturenog odeljenja lokalne osnovne škole. Filip po-
maže meštanima ovog kraja i na brojne druge načine: obezbeđivanjem besplatnog kom-
bi-prevoza za razne potrebe meštana, dostavljanje paketa sa hranom, organizovanjem
humanitarnih večeri, obezbeđivanjem novogodišnjih paketića za decu i brojnim drugim
akcijama.
SRBIJA DARUJE
8
11,0%
Heart
16,7%34,7%
COMMENTS
24,8% 12,8%
preko 5%
sezonska davanja
od 1 do 3%
sport, kultura i umetnost, zaštita okoline
od 0,5 do 1%
javna infrastruktura, religijske aktivnosti, briga o
životinjama
ispod 0,5%
urgentna pomoć, nauka, nasleđe, razvoj zajednice,
ekonomski razvoj, socijalno preduzetništvo
BROJ AKCIJA USMERENIH
NA ČETIRI KLJUČNE TEME
U %
2015. 2016. 2017.
Zdravstvo 32,6% 30,2% 34,7%
Podrška
marginalizovanim
grupama
26,2% 26,8% 24,8%
Smanjenje siromaštva 13,6% 12,9% 11,0%
Obrazovanje 7,6% 9,1% 12,8%
KLJUČNE OBLASTI
Zdravstvo
Marginalizovane grupe
Obrazovanje
Smanjenje siromaštva
Ostalo
2017.Godišnji izveštaj o dobročinstvu
9
DUGOROČNA STRATEŠKA ULAGANJA
Primer ulaganja koje može imati dugoročne efekte je program ERSTE Bank Novi Sad
a.d., koja je u prethodnoj godini sprovodila program „Korak po korak”, kroz koji se no-
voosnovanim (start-up) preduzećima, socijalnim preduzećima i novim poslovnim ide-
jama pruža relevantna i kontinuirana podrška u razvoju. Ovaj program je doveo do
stvaranja novih radnih mesta i samozapošljavanja, podizanja finansijske pismenosti
javnosti i društvenog i ekonomskog razvoja grupa isključenih sa finansijskog tržišta.
Procenjeno je da je u ovaj program u prethodnoj godini uloženo 350.000 evra.
I dalje su česte donacije poslovnog sektora koje se tiču opreme i kapitalnih investici-
ja. U 2017. izdvajamo primer Addiko banke, koja je darovala 15.000 evra za projekat
„Senzomotorni vrt za učenike škole sa oštećenim vidom ’Veljko Ramadanović’.
UPOTREBA DONACIJA
Podaci o tome kako su upotrebljene
donacije u okviru određene svrhe omo-
gućavaju dublji uvid u pitanje da li su
one jednokratna (humanitarna) pomoć
ili su usmerene na dugoročnija rešenja
određenih problema.
U skladu sa metodologijom i poznatim
podacima, upotrebu donacija delimo na
tri kategorije – dugoročna ulaganja, jed-
nokratna davanja i davanja čija je svrha
ostala nepoznata.
UPOTREBA DONACIJA
U %
2015. 2016. 2017.
Dugoročna 29,6% 32,8% 33,6%
Jednokratna 56,6% 53,5% 51,5%
Nepoznato 13,8% 13,7% 14,9%
Dugoročna
33,6%
51,5%
14,9%
Jednokratna Nepoznato
0
10
20
30
40
50
SRBIJA DARUJE
10
Kada je u pitanju procenat akcija usmeren na određene tipove primaoca, uočavamo
dve bitne razlike u odnosu na 2016: pad procenta akcija usmerenih na pojedince/
porodice i porast procenta akcija usmeren ka neprofitnim organizacijama.
Kada je reč o raspodeli novca koji je usmeren ka različitim tipovima primalaca, po-
drška institucijama je ostala na približno istom nivou kao i 2016, dok su u padu po-
drška pojedincima/porodicama i lokalnim i nacinalnim vlastima. Kao i 2016. godine
najveće iznenađenje predstavlja porast procenta sume usmerene ka neprofitnim or-
ganizacijama, za čak 16,2%. Iako je ovaj porast rezultat većih suma novca usmerenih
u kampanje koje je pokrenulo desetak neprofitnih organizacija, ovakav skok je ipak
ohrabrujući.
BROJ AKCIJA USMEREN
NA RAZLIČITE
KATEGORIJE PRIMALACA
DONACIJA U %
2015. 2016. 2017.
Pojedinci/porodice 45,0% 44,8% 38,4%
Institucije 31,2% 30,7% 29,9%
Neprofitne organizacije 16,3% 18,0% 25,9%
Lokalne/nacionalne
vlasti
2,7% 3,1% 3,8%
PRIMAOCI DONACIJA
Pojedinci/porodice
Institucije
Neprofitne organizacije
Lokalne/nacionalne vlasti
Ostalo
38,4%
25,9%
29,9%
3,8% 2,0%
2017.Godišnji izveštaj o dobročinstvu
11
BROJ AKCIJA USMEREN
NA RAZLIČITE
KORISNIČKE GRUPE U %
2015. 2016. 2017.
Osobe sa zdravstvenim
problemima
21,5% 17,2% 23,3%
Ekonomski ugroženi 13,7% 13,9% 13,8%
Osobe sa invaliditetom 15,1% 17,3% 14,1%
Populacija određenih
lokalnih zajednica
17,0% 16,3% 21,4%
KRAJNJI KORISNICI
23,3% 21,4% 14,1% 13,8% 27,4%
od 2 do 4%
starija populacija, jednoroditeljske porodice, opšta populaci-
ja, talentovana deca i mladi, deca bez roditeljskog staranja,
ljudi iz drugih zemalja, majke i novorođenčad
od 1 do 2%
deca i mladi u riziku
od 0 do 1 %
beskućnici, populacija manjinskih zajednica, religijske za-
jednice, izbeglice i raseljena lica, osobe kojima je potrebna
palijativna nega, žene i deca koji su preživeli nasilje, migranti,
nezaposleni
Osobe sa zdravstvenim
problemima
Populacija lokalnih
zajednica
Osobe sa invaliditetom
Ekonomski ugroženi
građani
Ostale grupe
FONDACIJA KATALIST
Takovska 38, Beograd
catalystbalkans.org
srbijadaruje.org
PRIREDILA
Aleksandra Vesić
LEKTURA
Ivana Andrić
DIZAJN
Tatjana Negić Paunović
Beograd, 2018.
U partnerstvu sa Podržano od
Kosovo je prikazano bez prejudiciranja statusa, u skladu a Rezolucijom 1244 i mišljenjem MSP-a o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Recommended

Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - glavni nalazi by
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - glavni nalaziDavanje za opšte dobro - Srbija 2016 - glavni nalazi
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - glavni nalaziCatalyst Balkans
103 views12 slides
Srbija daruje neprofitnom sektoru, izveštaj za 2018. godinu by
Srbija daruje neprofitnom sektoru, izveštaj za 2018. godinuSrbija daruje neprofitnom sektoru, izveštaj za 2018. godinu
Srbija daruje neprofitnom sektoru, izveštaj za 2018. godinuCatalyst Balkans
376 views15 slides
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalazi by
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalaziSrbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalazi
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalaziCatalyst Balkans
476 views16 slides
Srbija daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu - glavni nalazi by
Srbija daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu - glavni nalaziSrbija daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu - glavni nalazi
Srbija daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu - glavni nalaziCatalyst Balkans
544 views24 slides
Srbija daruje neprofitnom sektoru by
Srbija daruje neprofitnom sektoruSrbija daruje neprofitnom sektoru
Srbija daruje neprofitnom sektoruCatalyst Balkans
1.6K views26 slides
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2018. by
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2018.Stanje dobročinstva u Srbiji u 2018.
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2018.Catalyst Balkans
829 views1 slide

More Related Content

Similar to Srbija daruje 2017: Godišnji izveštaj o dobročinstvu - glavni nalazi

Srbija daruje 2017 - godišnji izveštaj o dobročinstvu by
Srbija daruje 2017 - godišnji izveštaj o dobročinstvuSrbija daruje 2017 - godišnji izveštaj o dobročinstvu
Srbija daruje 2017 - godišnji izveštaj o dobročinstvuCatalyst Balkans
623 views40 slides
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgust by
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgustBalkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgust
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgustCatalyst Balkans
251 views1 slide
#PomakSRB konferencija - SENS mreža - Ivana Stančić by
#PomakSRB konferencija - SENS mreža - Ivana Stančić#PomakSRB konferencija - SENS mreža - Ivana Stančić
#PomakSRB konferencija - SENS mreža - Ivana StančićTOC - Timočki omladinski centar
1.2K views24 slides
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštaj by
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštajDavanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštaj
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštajCatalyst Balkans
166 views42 slides
Srbija daruje 2019 - glavni nalazi by
Srbija daruje 2019 - glavni nalaziSrbija daruje 2019 - glavni nalazi
Srbija daruje 2019 - glavni nalaziCatalyst Balkans
418 views5 slides
Srbija daruje 2019 - godišnji izveštaj o dobročinstvu by
Srbija daruje 2019 - godišnji izveštaj o dobročinstvuSrbija daruje 2019 - godišnji izveštaj o dobročinstvu
Srbija daruje 2019 - godišnji izveštaj o dobročinstvuCatalyst Balkans
905 views71 slides

Similar to Srbija daruje 2017: Godišnji izveštaj o dobročinstvu - glavni nalazi(20)

Srbija daruje 2017 - godišnji izveštaj o dobročinstvu by Catalyst Balkans
Srbija daruje 2017 - godišnji izveštaj o dobročinstvuSrbija daruje 2017 - godišnji izveštaj o dobročinstvu
Srbija daruje 2017 - godišnji izveštaj o dobročinstvu
Catalyst Balkans623 views
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgust by Catalyst Balkans
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgustBalkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgust
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgust
Catalyst Balkans251 views
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštaj by Catalyst Balkans
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštajDavanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštaj
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštaj
Catalyst Balkans166 views
Srbija daruje 2019 - godišnji izveštaj o dobročinstvu by Catalyst Balkans
Srbija daruje 2019 - godišnji izveštaj o dobročinstvuSrbija daruje 2019 - godišnji izveštaj o dobročinstvu
Srbija daruje 2019 - godišnji izveštaj o dobročinstvu
Catalyst Balkans905 views
Podrska za AS Centar by AS Centar
Podrska za AS CentarPodrska za AS Centar
Podrska za AS Centar
AS Centar273 views
Katalog-partnerstva-2015-2016 by Sanida Klaric
Katalog-partnerstva-2015-2016Katalog-partnerstva-2015-2016
Katalog-partnerstva-2015-2016
Sanida Klaric557 views
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija) by Catalyst Balkans
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)
Catalyst Balkans121 views
Srbija daruje neprofitnom sektoru 2019 by Catalyst Balkans
Srbija daruje neprofitnom sektoru 2019Srbija daruje neprofitnom sektoru 2019
Srbija daruje neprofitnom sektoru 2019
Catalyst Balkans251 views
Bosna i Hercegovina daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu by Catalyst Balkans
Bosna i Hercegovina daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvuBosna i Hercegovina daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu
Bosna i Hercegovina daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu
Catalyst Balkans4.8K views
Cashless Case Challenge 2017 - Štediše by NALED Serbia
Cashless Case Challenge 2017 - ŠtedišeCashless Case Challenge 2017 - Štediše
Cashless Case Challenge 2017 - Štediše
NALED Serbia242 views
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu by Catalyst Balkans
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinuSrbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu
Catalyst Balkans585 views
Savet za filantropiju: Ključni problemi kojima će se Savet baviti by Catalyst Balkans
Savet za filantropiju: Ključni problemi kojima će se Savet bavitiSavet za filantropiju: Ključni problemi kojima će se Savet baviti
Savet za filantropiju: Ključni problemi kojima će se Savet baviti
Catalyst Balkans412 views
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2014. godinu by Erste Banka Srbija
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2014. godinuIzveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2014. godinu
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2014. godinu
Erste Banka Srbija1.8K views
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHA by AS Centar
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHAForum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHA
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHA
AS Centar738 views
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2015. godinu by Erste Banka Srbija
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2015. godinuIzveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2015. godinu
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2015. godinu
Erste Banka Srbija445 views

More from Catalyst Balkans

Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena by
 Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja ženaCatalyst Balkans
40 views28 slides
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë by
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëShqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëCatalyst Balkans
168 views9 slides
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy by
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyCatalyst Balkans
169 views9 slides
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije by
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropijeKosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropijeCatalyst Balkans
174 views46 slides
BiH daruje 2021 - rezime nalaza by
BiH daruje 2021 - rezime nalazaBiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalazaCatalyst Balkans
212 views4 slides
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije by
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropijeBiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropijeCatalyst Balkans
220 views63 slides

More from Catalyst Balkans(20)

Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena by Catalyst Balkans
 Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
Catalyst Balkans40 views
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë by Catalyst Balkans
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëShqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Catalyst Balkans168 views
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy by Catalyst Balkans
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans169 views
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije by Catalyst Balkans
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropijeKosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Catalyst Balkans174 views
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije by Catalyst Balkans
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropijeBiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
Catalyst Balkans220 views
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë by Catalyst Balkans
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëKosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Catalyst Balkans240 views
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy by Catalyst Balkans
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans243 views
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy by Catalyst Balkans
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans271 views
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy by Catalyst Balkans
Giving Serbia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans291 views
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021 by Catalyst Balkans
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Catalyst Balkans158 views
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата by Catalyst Balkans
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијатаСеверна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Catalyst Balkans169 views
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy by Catalyst Balkans
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans176 views
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy by Catalyst Balkans
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans187 views
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza by Catalyst Balkans
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalazaCrna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Catalyst Balkans134 views
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu by Catalyst Balkans
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvuCrna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Catalyst Balkans142 views
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza by Catalyst Balkans
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalazaHrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Catalyst Balkans137 views
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy by Catalyst Balkans
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans179 views
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije by Catalyst Balkans
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropijeHrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Catalyst Balkans127 views

Srbija daruje 2017: Godišnji izveštaj o dobročinstvu - glavni nalazi

 • 1. Tokom 2017. godine Catalyst je pratio medijske izveštaje o lokalnim individualnim i korporativnim dobrotvornim davanjima, kao i davanjima iz dijaspore. Ova brošura prikazuje ključne podatke i glavne nalaze istraživanja. U partnerstvu sa Podržano od srbijadaruje.org GODIŠNJI IZVEŠTAJ O DOBROČINSTVU GLAVNI NALAZI 2017 STAR 3.042 broj zabeleženih akcija Money-bill-alt 27.146.000€ procenjena darovana suma User 3,8€ prosečna donacija po pojedincu chart-bar 27,8% rast u odnosu na 2016. godinu 32,3% GRAD BEOGRAD 24,3% VOJVODINA 16,3% JUŽNA I ISTOČNA SRBIJA 3,4% VAN SRBIJE 2,7% VIŠE REGIONA (SRBIJA) 21,1% ŠUMADIJA I ZAPADNA SRBIJA Geografski raspored davanja po regionima (% akcija)
 • 2. SRBIJA DARUJE 2 BROJ ZABELEŽENIH AKCIJA U % 2015. 2016. 2017. Građani 41,7% 36,8% 41,1% Poslovni sektor 26,8% 31,7% 33,4% Pojedinci 19,3% 3,4% 12,8% POZNATA DAROVANA SUMA U % 2015. 2016. 2017. Građani 15,2% 25,2% 31,6% Poslovni sektor 51,6% 45,4% 39,5% Pojedinci 16,4% 1,0% 4,6% DARODAVCI Učešće različitih tipova darodavaca (broj akcija u %, poznata darovana suma u %) 39,5 Masovna davanja Building Poslovni sektor user Pojedinci HANDSHAKE Mešoviti darodavci Privatne fondacije Flag Ostalo 41,1 31,6 33,4 39,5 12,8 15,1 9,0 1,6 0,2 3,0 4,6 8,1 broj akcija u % poznata darovana suma u %
 • 3. 2017.Godišnji izveštaj o dobročinstvu 3 KLJUČNE TAČKE NEPROMENJEN NIVO AKTIVNOSTI NEPROMENJENA RASPOREĐENOST U 2017. godini u Srbiji je zabeleženo 3.042 jedinstvene akcije za opšte dobro. U pitanju je približno isti nivo aktivnosti u odnosu na 2016. godinu, ali je ukupan iznos dobrotvornih davanja ove godine značajno veći nego prethodne. Nema promena u geografskoj raspodeli davanja u odnosu na 2016: najviše donacija se upućuje u Grad Beograd (32,3%), a sledi ga Vojvodina (24,3%). Ostali regioni beleže mali, ali ne i statistički značajan, pad u procentu donacija. GRAĐANI NAJAKTIVNIJI KOMPANIJE NAJDAREŽLJIVIJE U 2017. godini, kao i 2016, najaktivniji darodavci su bili građani, kroz masovna davanja (41,1% akcija), a potom sledi poslovni sektor (33,4%) i pojedinci (12,8%). Ostalo su akcije privatnih fondacija, meštovite akcije i dr. U pogledu darovane sume poslovni sektor je na 1. mestu sa učešćem od 39,5% ukupno poznate darovane sume. Slede građani (31,6%) i mešoviti darodavci (15,1%). U odnosu na 2016, udeo pojedinaca se nešto povećao, ali ne znatno. DAVANJA IZ DIJASPORE FLUKTUIRAJU DOBROČINSTVO U PORASTU Procenat akcija iz dijaspore je nešto niži nego prošle godine (13,2%), ali je zabeležena darovana suma nešto veća – 7%, što je za oko 5% više nego u 2016. godini. Nivo aktivnosti dijaspore, kao i njen udeo u darovanoj sumi fluktuira. Građani ostaju najmasovniji darodavci i njihov udeo u ukupno darovanoj sumi raste. Angažovanje poslovnog sektora takođe je u stalnom porastu, dok je ukupna darovana suma ponovo u porastu, nakon prošlogodišnjeg pada.
 • 4. SRBIJA DARUJE 4 Building PROFILI NAJČEŠĆIH DARODAVACA POSLOVNI SEKTOR Lightbulb 3 VODEĆA PRIMAOCA DONACIJA 49,6% 26,7% 14,1% Institucije Neprofitne organizacije Pojedinci/porodice user 3 VODEĆE CILJNE GRUPE 42,3% 9,5% 8,9% Populacija lokalnih zajednica Osobe sa invaliditetom Ekonomski ugrožena populacija heart 3 VODEĆE TEME 24,7% 24,5% 20,4% Podrška marginalizovanim grupama Obrazovanje Zdravstvo
 • 5. 2017.Godišnji izveštaj o dobročinstvu 5 PRIMERI DAVANJA POSLOVNOG SEKTORA Kao jedan od sjajnih primera doprinosa poslovnog sektora ističemo kompaniju Delta Holding, koja je i dobitnik glavne nagrade VIRTUS za doprinos na nacionalnom nivou za 2017. Delta Holding je nagrađen za program „Fond za budućnost”, koji nudi edukaciju, stipendije i mo- gućnost zaposlenja učenicima slabijeg materijalnog stanja. Ova kompanija sprovodi i program „Treći roditelj”, koji brine o porodicama u krizi, obezbeđuje stručnu podršku za njihovo bolje funkcionisanje i doprinosi smanjenju siromaštva. U toku prethodne godine, kompanija Del- ta Holding je bila aktivna i na polju zadužbinarstva pa je Gradu Beogradu donirala skulpturu „Odande dovde”, koju su zajednički izradili Mrđan Bajić i Ričard Dikon. Ova skulptura je postavl- jena u jesen 2017. godine i nadalje će krasiti pasarelu između Kalemegdana i Savskog pristaniš- ta. Procenjena vrednost donacija ove kompanije u prethodnom periodu je 780.000 evra. Još jedan lep primer daje kompanija KPMG. Između ostalog, tokom 2017. ova kompanija je pomogla kampanju organizacije NURDOR, obezbedila podršku srednjoj Ekonomskoj školi iz Rakovice za osnivanje učionice za preduzetništvo, pomogla Udruženje „Živimo zajednoˮ da opremi prostor za članove i volontere u kući koja omogućava nezavistan život u Golubincima i obezbedila mesto za praksu za 73 studenata. U 2017. godini, među malim i srednjim preduzećima izdvajamo primer pekara Arena iz Pri- jepolja, čiji je vlasnik Ferhat Hođaj privukao pažnju kada je objavio da u njegovim pekarama besplatan hleb mogu dobiti svi građani koji nisu u mogućnosti da ga priušte. Ono što njegov primer čini posebno zanimljivim je da, prema savetu Poreske uprave, gospodin Hođaj plaća porez na dodatu vrednost za svaki hleb koji pokloni. Ovakvi primeri nam ukazuju ne samo na plemenitost darodavaca, već i na potrebu da se obrati pažnja i pokrenu inicijative za izmene ili barem adaptiranje poreskih propisa vezanih za davanje za opšte dobro. INOVATIVNI NAČINI DAVANJA Sjajan primer u 2017. nam je dala Marketing mreža. Ovaj primer objedinjuje inovativnost, da- vanje profesionalnih usluga, partnerstvo više aktera iz poslovnog sektora, kao i partnerstvo između sektora. Povodom 5. rođendana, Marketing mreža pokrenula je društveno odgovornu akciju #KampanjaNaDar, koju je podržalo i u nju se aktivno uključilo čak 17 kreativnih, PR i digitalnih agencija u Srbiji. Ideja kojom je akcija #KampanjaNaDar započela jeste da uključi sve zainteresovane agencije koje žele da daju kreativni doprinos zajednici, socijalnim preduzećima i udruženjima. Agencije koje su se uključile u akciju #KampanjaNaDar su McCann Beograd, Orange Studio, Fullhouse Ogilvy, Popular, SuperDot, New Media Team, Smart Vision, Havas Adriatic, MullenLowe and Friends, Degordian, Fusion Communications, April Studio, Web Media Agency, Rod & Rope, Idea+ Communications, LUNATBWA i Komunikacijski laboratorij. One su kreirale i donirale kampanje socijalnim preduzećima Koba Yagi, Eco Beg, Bioidea, DajDaj, Mamin san, Agro Iris, Liceulice, udruženjima „WWOOF Srbija”, „Živimo zajedno”, „Šansa za roditeljstvo”, „Banka hrane”, „Nepraktična žena”, „HAE Srbija”, Udruženju za podršku razvoja dece i omladine „ANA”, Autonomnom ženskom centru, Gradskoj organizaciji slepih Beograda, Društvu matematičara Srbije, kao i Univerzitetskoj dečijoj klinci u Tiršovoj. Agencija za integrisane komunikacije Executive Group, kao kreativni partner, osmislila je akciju #KampanjaNaDar i dala podršku u njenoj realizaciji.
 • 6. SRBIJA DARUJE 6 45,8% Lightbulb 3 VODEĆA PRIMAOCA DONACIJA 29,4% 21,6% Pojedinci/porodice Neprofitne organizacije Institucije 39,1% 17,1% 13,2% user 3 VODEĆE CILJNE GRUPE Populacija sa zdravstvenim problemima Osobe sa invaliditetom Ekonomski ugrožena populacija PROFILI NAJČEŠĆIH DARODAVACA GRAĐANI (MASOVNA DAVANJA) 47,7% 24,8% 11,4% heart 3 VODEĆE TEME Zdravstvo Podrška marginalizovanim grupama Smanjenje siromaštva
 • 7. 2017.Godišnji izveštaj o dobročinstvu 7 GRAĐANI U AKCIJI I ove godine je nastavljena akcija Centra za integraciju mladih pod nazivom „Dan za Limu- Nadu”. Akcija je uključila veliki broj kafića u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu i Šapcu, u kojima su građani tokom letnjih vrućina kupovali limunadu. Sav prihod je upućen centru, za kupovinu školske opreme za decu koja žive na ulici i koriste usluge Svratišta za decu. U 2017. prikupljeno je preko 2.500 evra. Građani i građanke su pokazali i izuzetnu solidarnost sa ekonomski ugroženim sugrađa- nima. Procenjuje se da su tokom 2017. godine, kroz kampanju „Banke hrane” u saradnji sa kompanijama Maxi, Tempo i Shop&Go, građani kupili i poklonili namirnice i robu od vrednosti od preko 935.000 evra. Posebno je zanimljiv primer uključenja građana u darovanje putem platformi za grupno finansiranje. Udruženje „Super bake” lansiralo je kampanju kako bi prikupilo novac za otvaranje prodavnice kolača u kojoj bi sav posao obavljale bake iz udruženja. S obzirom na teškoće u zapošljavanju sa kojima se susreće starija populacija, ova sjajna ideja bi im obezbedila stalan prihod i održivost posla na duže staze. „Super bakama” je bio potreban samo početni kapital – i one su ga i prikupile putem međunarodne platforme za grupno finansiranje Indiegogo. Ova platforma je dostupna u velikom broju zemalja, a naši građani i dijaspora su doprineli darivanjem sume od preko 3.700 dolara. DOPRINOSI POJEDINACA Dobitnik nagrade VIRTUS za individualni doprinos filantropiji za 2017. je Milorad Jurković iz Beočina, poznat javnosti kao Stolar Mile. Stolar Mile je nagradu dobio za višegodišnji do- brotvorni rad kojim je pomogao veliki broj ljudi širom Srbije. Postao je poznat po stolica- ma za hranjenje beba koje redovno pravi i besplatno deli porodicama. Do sada je napra- vljeno i podeljeno preko 1000 stolica. U proteklim godinama je svoju podršku proširio na izradu drugih komada nameštaja i prikupljanje ostalih vrsta humanitarne pomoći (hrane, obuće, odeće, medicinskih pomagala) za ugrožene delove stanovništva. Primer kako se mladi uključuju u davanje za opšte dobro je svakako Jovan Simić iz Beo- grada, dobitnik specijalne nagrade VIRTUS za mladog filantropa. Jovan je osnivač humani- tarne organizacije „Zajedno za život” i, tokom prethodne godine, organizovao je „Sportski bazar”, veliku humanitarnu fudbalsku utakmicu u Užicu, humanitarnu večeru sa Miro- slavom Raduljicom, akciju „Penal za život” i humanitarnu večeru sa fudbalerima Crvene Zvezde. Kroz sve ove akcije je sakupio preko 300.000 evra za one kojima je pomoć potreb- na, a najviše za decu kojoj je neophodno lečenje. Filip Filipović poštar iz Kuršumlijske Banje, najugroženijima daje finansijsku podršku, po- maže u obnovi kuća i u sređivanju isturenog odeljenja lokalne osnovne škole. Filip po- maže meštanima ovog kraja i na brojne druge načine: obezbeđivanjem besplatnog kom- bi-prevoza za razne potrebe meštana, dostavljanje paketa sa hranom, organizovanjem humanitarnih večeri, obezbeđivanjem novogodišnjih paketića za decu i brojnim drugim akcijama.
 • 8. SRBIJA DARUJE 8 11,0% Heart 16,7%34,7% COMMENTS 24,8% 12,8% preko 5% sezonska davanja od 1 do 3% sport, kultura i umetnost, zaštita okoline od 0,5 do 1% javna infrastruktura, religijske aktivnosti, briga o životinjama ispod 0,5% urgentna pomoć, nauka, nasleđe, razvoj zajednice, ekonomski razvoj, socijalno preduzetništvo BROJ AKCIJA USMERENIH NA ČETIRI KLJUČNE TEME U % 2015. 2016. 2017. Zdravstvo 32,6% 30,2% 34,7% Podrška marginalizovanim grupama 26,2% 26,8% 24,8% Smanjenje siromaštva 13,6% 12,9% 11,0% Obrazovanje 7,6% 9,1% 12,8% KLJUČNE OBLASTI Zdravstvo Marginalizovane grupe Obrazovanje Smanjenje siromaštva Ostalo
 • 9. 2017.Godišnji izveštaj o dobročinstvu 9 DUGOROČNA STRATEŠKA ULAGANJA Primer ulaganja koje može imati dugoročne efekte je program ERSTE Bank Novi Sad a.d., koja je u prethodnoj godini sprovodila program „Korak po korak”, kroz koji se no- voosnovanim (start-up) preduzećima, socijalnim preduzećima i novim poslovnim ide- jama pruža relevantna i kontinuirana podrška u razvoju. Ovaj program je doveo do stvaranja novih radnih mesta i samozapošljavanja, podizanja finansijske pismenosti javnosti i društvenog i ekonomskog razvoja grupa isključenih sa finansijskog tržišta. Procenjeno je da je u ovaj program u prethodnoj godini uloženo 350.000 evra. I dalje su česte donacije poslovnog sektora koje se tiču opreme i kapitalnih investici- ja. U 2017. izdvajamo primer Addiko banke, koja je darovala 15.000 evra za projekat „Senzomotorni vrt za učenike škole sa oštećenim vidom ’Veljko Ramadanović’. UPOTREBA DONACIJA Podaci o tome kako su upotrebljene donacije u okviru određene svrhe omo- gućavaju dublji uvid u pitanje da li su one jednokratna (humanitarna) pomoć ili su usmerene na dugoročnija rešenja određenih problema. U skladu sa metodologijom i poznatim podacima, upotrebu donacija delimo na tri kategorije – dugoročna ulaganja, jed- nokratna davanja i davanja čija je svrha ostala nepoznata. UPOTREBA DONACIJA U % 2015. 2016. 2017. Dugoročna 29,6% 32,8% 33,6% Jednokratna 56,6% 53,5% 51,5% Nepoznato 13,8% 13,7% 14,9% Dugoročna 33,6% 51,5% 14,9% Jednokratna Nepoznato 0 10 20 30 40 50
 • 10. SRBIJA DARUJE 10 Kada je u pitanju procenat akcija usmeren na određene tipove primaoca, uočavamo dve bitne razlike u odnosu na 2016: pad procenta akcija usmerenih na pojedince/ porodice i porast procenta akcija usmeren ka neprofitnim organizacijama. Kada je reč o raspodeli novca koji je usmeren ka različitim tipovima primalaca, po- drška institucijama je ostala na približno istom nivou kao i 2016, dok su u padu po- drška pojedincima/porodicama i lokalnim i nacinalnim vlastima. Kao i 2016. godine najveće iznenađenje predstavlja porast procenta sume usmerene ka neprofitnim or- ganizacijama, za čak 16,2%. Iako je ovaj porast rezultat većih suma novca usmerenih u kampanje koje je pokrenulo desetak neprofitnih organizacija, ovakav skok je ipak ohrabrujući. BROJ AKCIJA USMEREN NA RAZLIČITE KATEGORIJE PRIMALACA DONACIJA U % 2015. 2016. 2017. Pojedinci/porodice 45,0% 44,8% 38,4% Institucije 31,2% 30,7% 29,9% Neprofitne organizacije 16,3% 18,0% 25,9% Lokalne/nacionalne vlasti 2,7% 3,1% 3,8% PRIMAOCI DONACIJA Pojedinci/porodice Institucije Neprofitne organizacije Lokalne/nacionalne vlasti Ostalo 38,4% 25,9% 29,9% 3,8% 2,0%
 • 11. 2017.Godišnji izveštaj o dobročinstvu 11 BROJ AKCIJA USMEREN NA RAZLIČITE KORISNIČKE GRUPE U % 2015. 2016. 2017. Osobe sa zdravstvenim problemima 21,5% 17,2% 23,3% Ekonomski ugroženi 13,7% 13,9% 13,8% Osobe sa invaliditetom 15,1% 17,3% 14,1% Populacija određenih lokalnih zajednica 17,0% 16,3% 21,4% KRAJNJI KORISNICI 23,3% 21,4% 14,1% 13,8% 27,4% od 2 do 4% starija populacija, jednoroditeljske porodice, opšta populaci- ja, talentovana deca i mladi, deca bez roditeljskog staranja, ljudi iz drugih zemalja, majke i novorođenčad od 1 do 2% deca i mladi u riziku od 0 do 1 % beskućnici, populacija manjinskih zajednica, religijske za- jednice, izbeglice i raseljena lica, osobe kojima je potrebna palijativna nega, žene i deca koji su preživeli nasilje, migranti, nezaposleni Osobe sa zdravstvenim problemima Populacija lokalnih zajednica Osobe sa invaliditetom Ekonomski ugroženi građani Ostale grupe
 • 12. FONDACIJA KATALIST Takovska 38, Beograd catalystbalkans.org srbijadaruje.org PRIREDILA Aleksandra Vesić LEKTURA Ivana Andrić DIZAJN Tatjana Negić Paunović Beograd, 2018. U partnerstvu sa Podržano od Kosovo je prikazano bez prejudiciranja statusa, u skladu a Rezolucijom 1244 i mišljenjem MSP-a o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.