III SEMINARIO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA NO ENSINO  A LINGUA GALEGA E A RELACIÓN COAS TIC IES CHAPELA (Este traballo col...
A LINGUA GALEGA E A RELACIÓN COAS TIC  IES CHAPELA <ul><li>Traballo levado a cabo no noso centro durante o curso 2007/08 ...
A LINGUA GALEGA E A RELACIÓN COAS TIC  IES CHAPELA <ul><li>Alumnado </li></ul><ul><li>Implicar o maior número de alumnos ...
Xustificación do proxecto a partir da situación sociolingüística do IES Chapela  <ul><li>A língua galega ou entra xa nas ...
A LINGUA GALEGA E A RELACIÓN COAS TIC  IES CHAPELA <ul><li>Materiais </li></ul><ul><li>No noso caso, e supomos que na mai...
III SEMINARIO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA NO ENSINO A lingua galega e a relación coas TIC. WEBQUEST Recursos das TIC para ...
III SEMINARIO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA NO ENSINO A lingua galega e a relación coas TIC. <ul><li>IES CHAPELA. CURSO 2007...
III SEMINARIO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA NO ENSINO A lingua galega e a relación coas TIC. IES CHAPELA. CURSO 2007/08 Part...
A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><li>Obxectivos inicialmente propostos : </li></ul>...
A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><li>O que queremos presentar: unha serie de activi...
A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li><...
A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li><...
A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li><...
A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>XUSTIFICACIÓN </li></ul></ul><ul><ul><li>W...
A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>OBXECTIVOS </li></ul></ul><ul><ul><li>Webl...
A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>AS COMPETENCIAS BÁSICAS </li></ul></ul>ALG...
A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li><...
A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li><...
A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li><...
A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li><...
A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li><...
A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li><...
 
 
 
Weblog espazo na rede moi sinxelo
 
 
Weblog espazo na rede moi sinxelo <ul><li>A imaxe ten que estar previamente gardada no noso disco duro, a poder ser en f...
Weblog espazo na rede moi sinxelo
Weblog espazo na rede moi sinxelo
 
Weblog espazo na rede moi sinxelo Algunhas posibilidades para mellorar o blog. Na esquina superior dereita, pulsar en P...
 
Pero quizais o bloque de benvida quedaría mellor arriba. Imos de novo a personalizar
 
Weblog espazo na rede moi sinxelo Seguimos no escritorio ou consola de blogger (todo isto é de acceso restrinxido, o nos...
Weblog espazo na rede moi sinxelo
Weblog espazo na rede moi sinxelo Quédanos unha pestana, a denominada &quot;Configuración&quot;. Podemos realizar, por e...
A xeito de resumo... E xa está, volta a empezar (editar entradas, configuración, deseño,...). NON ESQUECER, PULSAR EN SAÍ...
Blog da Biblioteca do IES Chapela. Ligazón: http://bibliochapela.blogspot.com /
Blog de Tecnoloxías da Información e da Comunicación elaborado por alumnas e alumnos de Tecnoloxia de 4º da ESO. Curso 200...
http://orientachapela2006.blogspot.com/
A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li><...
http://blogguia.climantica.org/
http://blogguia.climantica.org/
http://blogguia.climantica.org/
http://blogguia.climantica.org/
http://blogguia.climantica.org/
http://blogguia.climantica.org/
A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li><...
<ul><li>12 de xuño 2008: videoconferencia entre alumnado de 1º ESO do IES Chapela e de 6º do CEIP Alexandre Bóveda. </li>...
<ul><li>Proposta inicial   </li></ul><ul><li>Xaneiro 2008 : Contacto cos Colexios adscritos para sesión de videoconferenc...
<ul><li>A partir de febreiro  os grupos participantes elaboran os guións, coa supervisión do profesorado de galego dos ce...
<ul><li>Maio 2008 : acordo na data da videoconferencia entre os coordinadores/as dos ENDL. </li></ul><ul><li>O Coordinado...
Skype é un programa gratuito que utiliza a tecnoloxía VoIP , dos creadores de KaZaA. É un programa de código pechado. A ...
<ul><li>Skype é un software que permite manter unha conversación </li></ul><ul><li>&quot;telefónica&quot; gratuíta con out...
Voz sobre Protocolo de Internet , tamén chamado Voz sobre IP, VozIP, VoIP (polas súas siglas en inglés), é un grupo de rec...
 
 
 
 
 
 
 
Configuración de Skype e axustes previos. www. skype .com   Axuda Guía de inicio Proba de que os teus dispositivos de aud...
Configuración de Skype e axustes previos. www. skype .com    Engadir na lista de contactos. É importante. Débenvos comuni...
Configuración de Skype e axustes previos. www. skype .com    3
4
5
6
7
Configuración de Skype e axustes previos www. skype .com    8
9
<ul><li>Webcam e micrófono </li></ul><ul><li>Pequena cámara dixital conectada a un ordenador, a cal pode capturar imaxes e...
Pack de Webcam + Auriculares CP-2100 formado por: Webcam e auriculares con micrófono incluído Marca: Trust Prezo:19,95. ...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>O podcasting constitúe un novo xei...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>Este deseño de aprendizaxe colaborat...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>2.Competencia para aprender a aprend...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Proxecto Podcast (Falangullo): relación co...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>4.Tratamento da información e compet...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>Desenvolver a competencia comunicati...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>Dar a coñecer entre o noso alumnado ...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>Coñecer a técnica de podcasting, com...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>Utilización dos programas de captura...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>A edición, comercialización e difusi...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>O/a alumno/a debe ser capaz de: </l...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>-Sonorizar un texto lido e gravado o...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>-Elección do contido apropiado. </li...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>-Formación dos grupos </li></ul><ul>...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>-Preparación de materiais e instrucc...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Proxecto Podcast (Falangullo): Desenvolve...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Proxecto Podcast (Falangullo): Desenvolve...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Proxecto Podcast (Falangullo): Desenvolve...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Proxecto Podcast (Falangullo) Reprodutores...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Proxecto Podcast (Falangullo): Desenvolve...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Proxecto Podcast (Falangullo): Resultado f...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Podcast sobre temas transversais do currícul...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Podcast &quot;Historia dun accidente&quot; h...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Podcast &quot;Historia dun accidente&quot; h...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Podcast &quot;Historia dun accidente&quot; h...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Podcast &quot;Instalacións eléctricasbásicas...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Podcast &quot;Instalacións eléctricas básica...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Podcast &quot;Instalacións eléctricasbásicas...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Podcast &quot;Instalacións eléctricasbásicas...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Podcast &quot;Instalacións eléctricas básica...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) PODCAST DE POESÍA “Recitando na aula. No cor...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) PODCAST DE POESÍA “Recitando na aula. No cor...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) PODCAST DE POESÍA “Recitando na aula. No cor...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) PODCAST DE POESÍA “Recitando na aula. No cor...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) PODCAST DE POESÍA “RECITANDO NA AULA” UNIDA...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) PODCAST DE POESÍA “RECITANDO NA AULA” UNIDA...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) PODCAST DE POESÍA “RECITANDO NA AULA” UNIDA...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) PODCAST DE POESÍA “RECITANDO NA AULA” UNIDA...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) O primeiro de todo: os/as alumnos/as famil...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>Reprodutor Flash de Dew. É gratuíto...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>Subir como arquivo adxunto, o arquiv...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Pero, ¿como se fai entón un podcast? O c...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Pero, ¿como se fai entón un podcast? IMP...
 
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Pero, ¿como se fai entón un podcast? Des...
Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Pero, ¿como se fai entón un podcast? Na ...
http://www.slideshare.net/ Slideshare  é como youtube pero con presentacións de powerpoint E para rematar: como podemos su...
<ul><li> O procedimento é bastante sinxelo: hai que rexistrarse (normalmente na cabeceira das páxinas no apartado signu...
http://www.slideshare.net/ E para rematar: como podemos subir presentacións informáticas educativas a Internet
<ul><li>Logo de premer en My Slidespace , teremos: </li></ul>http://www.slideshare.net/ E para rematar: como podemos subi...
<ul><li>Para subir unha nova presentación , pulsamos en Upload </li></ul>http://www.slideshare.net/ E para rematar: como ...
<ul><li>Buscamos no disco duro a presentación: </li></ul>http://www.slideshare.net/ E para rematar: como podemos subir pre...
<ul><li>Observamos o proceso… </li></ul><ul><ul><li>Ao remate do proceso, xa podemos publicar . Pero </li></ul></ul><ul><...
http://www.slideshare.net/ E para rematar: como podemos subir presentacións informáticas educativas a Internet
<ul><li>Logo de pulsar en Publish , teremos: </li></ul><ul><li>Premendo en current status : </li></ul>http://www.slidesh...
<ul><ul><li>Agora, se pulsamos no título da presentación , </li></ul></ul><ul><ul><li>aparecerá a ventá máis importante ...
<ul><ul><li>Agora, se pulsamos no título da presentación , </li></ul></ul><ul><ul><li>aparecerá a ventá máis importante ...
<ul><li>Seleccionamos a parte de código necesaria, como se </li></ul><ul><li>observa na imaxe: </li></ul>
<ul><li>No editor de texto do noso espazo Drupal facemos </li></ul><ul><li>clic en Insert/Edit Flash Movie ( previamente,...
<ul><li>Finalmente, pulsamos máis abaixo en Enviar para </li></ul><ul><li>rematar o proceso. Observamos o resultado. </l...
<ul><li>Presentacións do alumnado do IES Chapela. Curso </li></ul><ul><li>2007/08 </li></ul>O Ciclo Bretón, por Juan Abal,...
<ul><li>Presentacións do alumnado do IES Chapela. Curso </li></ul><ul><li>2007/08 </li></ul>Toponimia do Concello de Redon...
<ul><li>Presentacións do alumnado do IES Chapela. Curso </li></ul><ul><li>2007/08 </li></ul>Rede Informática LAN. Brais Jo...
<ul><li>Presentacións do alumnado do IES Chapela. Curso </li></ul><ul><li>2007/08 </li></ul>Elementos dun ordenador. Tecno...
A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><li>Webquest, miniquest e buscas do tesouro: como...
A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><li>Webquest: O docente suscita un tópico/proble...
A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><li>Miniquest </li></ul><ul><ul><li>As miniquests ...
A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><li>Busca do tesouro </li></ul><ul><ul><li>Estrutu...
Webquest A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Webquest de Educación Afectivo e ...
http://www.edu.xunta.es/contidos/educacion_afectivo_sexual/concursowq/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=49&id_p...
 
 
 
 
 
Webquest de Física <ul><li>Webquest de Física deseñada pola nosa compañeira Lourdes Vila, do Departamento de Física e Quím...
 
 
 
 
 
 
 
 
Para máis información… Centro de Formación e Recursos de Vigo <ul><li>Asesor Científico-Tecnolóxico - Tui: Marcelino Veig...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A Lingua Galega e a Relación coas TIC

2,585 views

Published on

Presentación de Marcelino Veiguela Fuentes, Asesor Científico-Tecnolóxico do CEFORE en Tui, sobre o proxecto "A Lingua Galega e a Relación coas TIC", Premio á Innovación en normalización lingüística 2007 (SXPL).

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,585
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A Lingua Galega e a Relación coas TIC

 1. 1. III SEMINARIO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA NO ENSINO A LINGUA GALEGA E A RELACIÓN COAS TIC IES CHAPELA (Este traballo colaborativo contou cunha achega económica da Secretaría Xeral de Política Lingüística por ser Premio á Innovación en normalización lingüística 2007) PRESENTACIÓN José Luís Grande Grande Marcelino J. Veiguela Fuentes
 2. 2. A LINGUA GALEGA E A RELACIÓN COAS TIC IES CHAPELA <ul><li>Traballo levado a cabo no noso centro durante o curso 2007/08 </li></ul><ul><li>O profesorado participante foi variado e pertencía a diversos departamentos, sendo este un dos aspectos a ter en conta. </li></ul><ul><ul><li>Participantes: </li></ul></ul><ul><ul><li>Xosé Luís Grande Grande e Xosé Iglesias Muíños de Lingua Galega e Literatura. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lourdes Vila Amarelle de Física e Química . </li></ul></ul><ul><ul><li>Esther Mato Méndez Dpto. Orientación </li></ul></ul><ul><ul><li>Miguel Pérez Lorenzo de Música. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mª Xosé Vilar Magán do ciclo superior de Educación Infantil </li></ul></ul><ul><ul><li>Marcelino Veiguela Fuentes de Tecnoloxía e Coordinador TIC no curso 2007/08 . </li></ul></ul>
 3. 3. A LINGUA GALEGA E A RELACIÓN COAS TIC IES CHAPELA <ul><li>Alumnado </li></ul><ul><li>Implicar o maior número de alumnos e alumnas e distintos niveis </li></ul><ul><li>ESO, Bacharelato e Ciclos </li></ul><ul><li>O uso das TIC ofrece unha oportunidade única para desenvolver a competencia oral en galego do noso alumnado ao ser un xeito novedoso de impartir as clases. </li></ul><ul><li>Fundamental combinar as ganas que os alumnos/as teñen por coñeceren as novas tecnoloxías e a creación de novos ámbitos de uso do galego oral, de maneira que favorezan a utilización da lingua dentro e fora das aulas. </li></ul><ul><li>Tentamos que investiguen sobre a zona na que viven e dean a coñecer os seus descubrimentos a outros mozos e mozas. Estas actividades contribúen a eliminar prexuízos lingüísticos que, por desgraza, son moi habituais no lugar no que estamos. </li></ul>
 4. 4. Xustificación do proxecto a partir da situación sociolingüística do IES Chapela <ul><li>A língua galega ou entra xa nas TIC ou queda descolgada. Este é un fenómeno que nos absorbe cada vez máis. É Preciso adaptarse a cada lugar e cada situación. </li></ul><ul><li>Precisamos una elevada potenciación do uso do galego fóra das aulas e, cada vez máis, no traballo coas novas tecnoloxías, se non queremos ficar descolgados frente ao castelán ou mesmo o inglés. </li></ul><ul><li>O alumnado de ESO e Bacharelato do noso instituto é, case na súa totalidade, das parroquias de Chapela (8.000 habitantes) e Trasmañó (1.200 habitantes), pertencentes ao Concello de Redondela, a índa que en parte son rurais, na actualidade, pola súa proximidade a Vigo, son case barrios desta cidade. </li></ul>
 5. 5. A LINGUA GALEGA E A RELACIÓN COAS TIC IES CHAPELA <ul><li>Materiais </li></ul><ul><li>No noso caso, e supomos que na maioría, o material que hai nos Centros Escolares é en grande parte suficiente para levar a cabo o traballo, polo cal non é necesario un grande investimento económico </li></ul><ul><li>Recursos TIC do centro: aulas de informática, cámaras web, programas de código aberto para elaboración de blogues e falangullos,… </li></ul>
 6. 6. III SEMINARIO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA NO ENSINO A lingua galega e a relación coas TIC. WEBQUEST Recursos das TIC para o Fomento do uso do galego dentro e fóra das aulas. WEBLOG PODCAST VIDEOCONFERENCIAS Jose Luis Grande Grande. Coordinador ENDL do IES Chapela Marcelino Veiguela Fuentes. Asesor CFR Vigo-Sección Tui
 7. 7. III SEMINARIO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA NO ENSINO A lingua galega e a relación coas TIC. <ul><li>IES CHAPELA. CURSO 2007/08 </li></ul><ul><li>Proxecto marco que inclúe outras actividades no centro. </li></ul><ul><li>Traballo en equipo, interdisciplinar. </li></ul><ul><li>Traballo de innovación froito dunha reflexión sobre a nosa práctica, o que motivou actualizar os nosos coñecementos tecnolóxico-didácticos a partir das necesidades que foron xurdindo. </li></ul>
 8. 8. III SEMINARIO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA NO ENSINO A lingua galega e a relación coas TIC. IES CHAPELA. CURSO 2007/08 Partimos da nosa actuación na aula en relación con as TIC e o ensino da Lingua, tomamos conciencia dos aspectos relevantes , dos puntos de coincidencia. Buscamos alternativas, novas formas de actuación e levámolas á práctica , xerando unha nova experiencia que resultou punto de partida para unha nova reflexión.
 9. 9. A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><li>Obxectivos inicialmente propostos : </li></ul><ul><ul><li>Fomentar a elaboración regular de posts ou artigos, por parte das nosas alumnas e alumnos, para os weblogs do centro . </li></ul></ul><ul><ul><li>Favorecer a elaboración, por parte do profesorado, de webquest, miniquest e buscas do tesouro. </li></ul></ul><ul><ul><li>Familiarizarse cos sistemas de participación individual e colectiva de Internet: páxinas dinámicas, podcast (falangullos), videoconferencias. </li></ul></ul>
 10. 10. A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><li>O que queremos presentar: unha serie de actividades de aprendizaxe que recollen o que nos funcionou. </li></ul><ul><li>Non pretendemos que sexa un receitario didáctico, cada un debe partir da súa propia experiencia docente e discutir o tema en grupo. </li></ul><ul><li>Se se decide adquirir novas estratexias a partir das necesidades detectadas, pode solicitar asesoramento (CFR), reformular a súa práctica e experimentar para ver os resultados. </li></ul>
 11. 11. A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li></ul></ul><ul><ul><li>Dirección única para acceder a el. </li></ul></ul><ul><ul><li>Serve para publicar opinións, ideas, historias... </li></ul></ul><ul><ul><li>Permite publicalo de forma inmediata e que os lectores poidan expresar a súa opinión no mesmo sitio . </li></ul></ul><ul><ul><li>O importante dun blog non é o seu deseño, nin o seu aspecto, nin a súa capacidade para acumular recursos multimedia. </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.aulablog.com/edublogs07/iniciacion-a-los-blogs </li></ul></ul>
 12. 12. A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li></ul></ul><ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li></ul></ul>Neste documento o que poderás atopar é unha pequena guía para realizar un blog. Atoparás unha ferramenta que che pode facilitar o proceso. Tamén amosamos outras ferramentas e posibilidades de publicación…e unha mostra dos nosos blogs Atoparás algúns dos obxectivos para traballar na aula así coma a relación coas competencias básicas
 13. 13. A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li></ul></ul><ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li></ul></ul>BLOG: Caderno de bitácora WEBLOG: Diario en liña no que varias persoas publican anotacións (“post”) BLOG TEMÁTICO: Especializado en temas transversais do currículo BLOG: Web persoal, con diferencias: • Páxinas moi simples estéticamente, creados con modelos predeseñados en liña • As anotacións presentan numerosas ligazóns para afondar no tema ou para dar credibilidade ás nosas opinión. • Espazos destinados a deixar a opinión de quen o desexe • Artigos ordenados cronolóxicamente. BITÁCORAS GALEGAS : http://www.blogalicia.org; http://redactor.blogspot.com BITÁCORAS TEMÁTICAS EDUCATIVAS EN GALEGO : http://engalego.blogspot.com Existen programas gratuítos para crear un weblog: BLOGGER http://www.blogger.com
 14. 14. A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>XUSTIFICACIÓN </li></ul></ul><ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li></ul></ul>
 15. 15. A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>OBXECTIVOS </li></ul></ul><ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li></ul></ul>
 16. 16. A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>AS COMPETENCIAS BÁSICAS </li></ul></ul>ALGUNHAS DAS COMPETENCIAS BÁSICAS QUE PODEMOS TRABALLAR EMPREGANDO OS BLOGUES COMA RECURSO SON: -COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. -APRENDER A APRENDER. -SOCIAL E CIDADÁ. -TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL. -AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL <ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li></ul></ul>
 17. 17. A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li></ul></ul>Comezamos a traballar cos blogs Weblog da Biblioteca do IES Chapela Os alumnos/ás colgarán os seus posts ou comentarios sobre libros e literatura en galego. Elaboración dos posts: 1. - Sinopse do contido do libro. 2. - Personaxes principais. 3. - Opinión persoal, ¿recomendas este libro?. Idear algún sistema de clasificación. Elaboración do post ou comentario no caderno. Presentalo ao profesor/a de Galego. A continuación o alumno/a pasará os comentarios a ordenador na aula de informática ou nos ordenadores da biblioteca e gardaraos nunha carpeta do escritorio.
 18. 18. A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li></ul></ul>O Coordinador TIC gravará os comentarios nun dispositivo de memoria extraíble e poraos a disposición do Coordinador do ENL para a súa corrección ortográfica. Finalmente, o coordinador de proxectos TIC colgará os posts no weblog. Weblog de Tecnoloxías das clases de 4º ESO Os alumnos/as elaborarán e colgarán os seus posts ou comentarios sobre temas de novas tecnoloxías da comunicación e da información. Os alumnos/as traballarán en grupos de dous buscando información sobre o tema escollido no libro de texto, na rede e nas revistas de informática. Tomarán notas nos seus cadernos, indicando as referencias bibliográficas e os enderezos de Internet interesantes. As imaxes que atopen na rede ou que obteñan por escaneado poderanas gravar nun cartafol do seu ordenador.
 19. 19. A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li></ul></ul>O profesor/a supervisará os cadernos e guiará en todo momento o proceso, subministrando un guión de elaboración de traballos tipo mapa conceptual que poderá ser en formato de webquest. Para que os proxectos non se limiten a un “recorta” e “pega”, só se admitirán os traballos elaborados nos cadernos de acordo ao guión establecido . Unha vez que os cadernos sexan revisados, os alumnos/as poden pasar a escribir os artigos nun procesador de textos e o gardarán nun cartafol do escritorio. As imaxes deberán gardarse a parte. Para a tradución de páxinas web ou textos en castelán, poderase empregar o tradutor recentemente subministrado por la Secretaría Xeral de Política Lingüística, ou ben solicitar a axuda do Coodinador/a do ENL do Centro. Unha vez que os comentarios sexan revisados e corrixidos de erros ortográficos, colgaranse no weblog da clase. O profesor de tecnoloxía/Coordinador de proxectos TIC, explicará aos alumnos como se fai paso a paso, empregando a ferramenta en liña Blogger , facendo constar que as imaxes teñen que ser subidas a parte.
 20. 20. A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li></ul></ul>Imos deseñar o WEBLOG DA CLASE – www.blogger.com
 21. 21. A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li></ul></ul>Imos deseñar o WEBLOG DA CLASE – www.blogger.com
 22. 22. A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li></ul></ul>Imos deseñar o WEBLOG DA CLASE – www.blogger.com
 23. 26. Weblog espazo na rede moi sinxelo
 24. 29. Weblog espazo na rede moi sinxelo <ul><li>A imaxe ten que estar previamente gardada no noso disco duro, a poder ser en formato comprimido jpg </li></ul>
 25. 30. Weblog espazo na rede moi sinxelo
 26. 31. Weblog espazo na rede moi sinxelo
 27. 33. Weblog espazo na rede moi sinxelo Algunhas posibilidades para mellorar o blog. Na esquina superior dereita, pulsar en Personalizar
 28. 35. Pero quizais o bloque de benvida quedaría mellor arriba. Imos de novo a personalizar
 29. 37. Weblog espazo na rede moi sinxelo Seguimos no escritorio ou consola de blogger (todo isto é de acceso restrinxido, o noso público non o pode ver, salvo o resultado final). Para xestionar as nosas entradas, facer cambios?. Pulsamos en &quot;Creación de entradas&quot; O botón “Crear” xa o coñecemos, probemos co de &quot;Editar entradas&quot;
 30. 38. Weblog espazo na rede moi sinxelo
 31. 39. Weblog espazo na rede moi sinxelo Quédanos unha pestana, a denominada &quot;Configuración&quot;. Podemos realizar, por exemplo, cambios non título do blog e na descrición. Tamén no formato de data, etc. Se facemos algún cambio, non esquecer pulsar abaixo de todo en &quot;Gardar configuración &quot;
 32. 40. A xeito de resumo... E xa está, volta a empezar (editar entradas, configuración, deseño,...). NON ESQUECER, PULSAR EN SAÍR cando abandonedes o escritorio de blogger, senón a sesión queda aberta e calquera podería enredar co voso blog. Escribimos a dirección completa do noso blog. Pulsamos en “Acceder” Escribimos a nosa dirección de correo completa, a mesma coa que nos demos de alta en blogger e o contrasinal
 33. 41. Blog da Biblioteca do IES Chapela. Ligazón: http://bibliochapela.blogspot.com /
 34. 42. Blog de Tecnoloxías da Información e da Comunicación elaborado por alumnas e alumnos de Tecnoloxia de 4º da ESO. Curso 2007/08. Ligazón: http://ieschapela-4esob.blogspot.com/
 35. 43. http://orientachapela2006.blogspot.com/
 36. 44. A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li></ul></ul>BLOGOTECA.COM: O primeiro sistema de blogs galego http://www.blogoteca.com/
 37. 45. http://blogguia.climantica.org/
 38. 46. http://blogguia.climantica.org/
 39. 47. http://blogguia.climantica.org/
 40. 48. http://blogguia.climantica.org/
 41. 49. http://blogguia.climantica.org/
 42. 50. http://blogguia.climantica.org/
 43. 51. A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Weblog espazo na rede moi sinxelo </li></ul></ul>BLOGOTECA.COM: O primeiro sistema de blogs galego http://www.blogoteca.com/
 44. 52. <ul><li>12 de xuño 2008: videoconferencia entre alumnado de 1º ESO do IES Chapela e de 6º do CEIP Alexandre Bóveda. </li></ul><ul><li>Resolución conxunta das preguntas das Unidades Didácticas sobre Xosé Mª Álvarez Blázquez e unha lectura de poesías escollidas. </li></ul><ul><li>Empregáronse os recursos TIC de ámbolos dous Centros, así como coa aplicación Skype. </li></ul>
 45. 53. <ul><li>Proposta inicial  </li></ul><ul><li>Xaneiro 2008 : Contacto cos Colexios adscritos para sesión de videoconferencia de 40 minutos na que profesoras, profesores, alumnas e alumnos de sexto falen, debatan, lean obras ou traballos, resolvan en grupo unidades didácticas, sobre o autor seleccionado no Día das Letras Galegas 2008. Visto e prace das direccións dos centros. </li></ul><ul><li>Todos os recursos de hardware e de software en cada centro instalados, polo Coordinador ou coordinadoraTIC </li></ul>1 2
 46. 54. <ul><li>A partir de febreiro os grupos participantes elaboran os guións, coa supervisión do profesorado de galego dos centros e das coordinadoras ou coordinadores dous ENL. </li></ul><ul><li>Deberá quedar claro o que vai expoñer cada alumno e cando o fará. Será necesario realizar uns ensaios previos en clase (vocalización, velocidad lectora, termos nos que teñen dificultade..). </li></ul><ul><li>Os guións serán pasados a formato electrónico , para ser colgados na web do proxecto. </li></ul>3 4
 47. 55. <ul><li>Maio 2008 : acordo na data da videoconferencia entre os coordinadores/as dos ENDL. </li></ul><ul><li>O Coordinador TIC do IES Chapela desprazarase aos colexios para instruír o persoal no manexo do software Skype e das cámaras web, así como para realizar as últimas comprobacións de hardware. </li></ul><ul><li>A principios de xuño 2008 realizouse a actividade. </li></ul>5 6
 48. 56. Skype é un programa gratuito que utiliza a tecnoloxía VoIP , dos creadores de KaZaA. É un programa de código pechado. A marca foi rexistrada o 23 de abril de 2003, e o 29 de agosto dese mesmo ano aparece a primeira versión beta. O 18 de outubro de 2005, a empresa foi adquirida por eBay. Permite chamadas gratuitas entre usuarios . Ten un servizo de pago para chamar a outros teléfonos con SkypeOut. Dispón de SkypeIn, para recibir chamadas de teléfonos. Permite conversas escritas, videoconferencias e transmisión de arquivos entre usuarios . Funciona en MS Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac OS X e Pocket PC.
 49. 57. <ul><li>Skype é un software que permite manter unha conversación </li></ul><ul><li>&quot;telefónica&quot; gratuíta con outro usuario que teña instalado o programa e atópese &quot;en liña&quot;. </li></ul><ul><li>Pode resultar unha ferramenta moi atractiva para a colaboración e comunicación con outros centros. </li></ul><ul><li>Skype non é un sistema de telefonía IP. O esquema de rede que utiliza é &quot;Peer to Peer&quot; (P2P), o mesmo que os programas de descargas que todos coñecemos ( Kazaa, Emule etc...). </li></ul><ul><li>O sistema de rede descentralizada P2P aproveita a potencia e capacidade dos nodos (os nosos propios equipos) para facer </li></ul><ul><li>funcionar a rede. É un sistema que se afasta, polo tanto, do habitual </li></ul><ul><li>esquema de cliente-servidor. </li></ul>
 50. 58. Voz sobre Protocolo de Internet , tamén chamado Voz sobre IP, VozIP, VoIP (polas súas siglas en inglés), é un grupo de recursos que fan posible que o sinal de voz viaxe a través de Internet empregando un protocolo IP (Internet Protocol). Isto significa que se envía o sinal de voz en forma dixital , en paquetes en lugar de enviala (en forma dixital ou analóxica) a través de circuítos utilizables só para telefonía como unha compañía telefónica convencional
 51. 66. Configuración de Skype e axustes previos. www. skype .com   Axuda Guía de inicio Proba de que os teus dispositivos de audio: micrófono, altofalantes, están ben configurados. É aquí onde adoita haber fallos, moita calma, consular cunha compañeira ou compañeiro... 1
 52. 67. Configuración de Skype e axustes previos. www. skype .com   Engadir na lista de contactos. É importante. Débenvos comunicar o seu nick ou alias, por exemplo: cfr.tui 2
 53. 68. Configuración de Skype e axustes previos. www. skype .com   3
 54. 69. 4
 55. 70. 5
 56. 71. 6
 57. 72. 7
 58. 73. Configuración de Skype e axustes previos www. skype .com   8
 59. 74. 9
 60. 75. <ul><li>Webcam e micrófono </li></ul><ul><li>Pequena cámara dixital conectada a un ordenador, a cal pode capturar imaxes e transmitilas a través de Internet en directo , xa sexa a unha páxina web ou a outra ou outras computadoras en forma privada. </li></ul><ul><li>Tamén son moi utilizadas no chat como o Messenger, Yahoo!, Skype, etc . Polo xeral pode transmitir imaxes en vivo, pero tamén pode capturar imaxes ou pequenos vídeos (dependendo do programa da webcam) que poden ser gravados e transmidos por Internet. </li></ul><ul><li>A instalación básica dunha webcam consiste nunha cámara dixital conectada a unha computadora, normalmente a través do porto USB . O que realmente lle dá o nome de webcam é o software que a acompaña. </li></ul>
 61. 76. Pack de Webcam + Auriculares CP-2100 formado por: Webcam e auriculares con micrófono incluído Marca: Trust Prezo:19,95. Cámara Web con pinza e cable USB incluído. CD-ROM con controladores e software. Paquete completo, doado de instalar, para verse e escoitarse mutuamente en liña. - Auriculares estéreo con banda de suxeición na nuca e cable a un só lado. - O soporte da cámara tamén se pode usar como pinza para fixar a cámara á pantalla LCD.
 62. 77. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>O podcasting constitúe un novo xeito de comunicarse que permite distribuír contidos educativos en forma de arquivos de audio (polo xeral MP3), para que poidan verse ou escoitarse tanto no ordenador coma no iPod ou MP4, liberando así a aprendizaxe das limitacións de aulas e horarios, e motivando os alumnos a través dunha nova metodoloxía máis dinámica e novidosa </li></ul>Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) IES Chapela. Curso 2007/08.
 63. 78. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>Este deseño de aprendizaxe colaborativo xorde da idea de recoller as voces dos alumnos e alumnas de 4º da ESO e que se impliquen na creación dos seus propios falangullos para a súa inserción na páxina Drupal do Instituto, de forma que contribúan coas súas achegas á promoción da cultura galega en diferentes ámbitos (temas transversais do currículo, tecnoloxías,…) é que melloren a súa competencia comunicativa sacando o máximo proveito que Internet lle pon ao seu alcance </li></ul>Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo)
 64. 79. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>2.Competencia para aprender a aprender </li></ul><ul><li>Capacidades e destrezas para a aprendizaxe guiada e autónoma, desenvolvendo o sentido da orde. </li></ul>Proxecto Podcast (Falangullo): relación coas C.C.B.B. 1.Autonomía e iniciativa persoal Traballo colaborativo e habilidade para planificar e xestionar proxectos IES Chapela. Curso 2007/08.
 65. 80. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Proxecto Podcast (Falangullo): relación coas C.C.B.B. 3.Competencia en comunicación lingüística O proxecto de podcast contribúe a enriquecer os intercambios comunicativos e á integración da linguaxe musical e da linguaxe verbal . IES Chapela. Curso 2007/08.
 66. 81. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>4.Tratamento da información e competencia dixital </li></ul><ul><li>• Uso de recursos TIC que posibilitan o coñecemento de hardware e software musical, distintos formatos de audio dixital e as técnicas de tratamento e gravación de son. </li></ul><ul><li>• Aproveitamento do hardware e software musical como ferramenta de autoaprendizaxe e a súa posible integración nas actividades de lecer. </li></ul><ul><li>• Espacial consideración ó uso de produtos musicais e a súa relación coa súa distribución e os dereitos de autor. </li></ul>Proxecto Podcast (Falangullo): relación coas C.C.B.B. IES Chapela. Curso 2007/08.
 67. 82. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>Desenvolver a competencia comunicativa das nosas alumnas e alumnos, en especial a comunicación oral en galego a través do uso das novas tecnoloxías. </li></ul><ul><li>Utilizar de forma autónoma diversas fontes de información. </li></ul><ul><li>Buscar e seleccionar recursos dispoñibles na rede para incorporalos ás súas propias producións, valorando a importancia do respecto á propiedade intelectual e a conveniencia de recorrer a fontes que autoricen expresamente a súa utilización. </li></ul>Proxecto Podcast (Falangullo): obxectivos xerais IES Chapela. Curso 2007/08.
 68. 83. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>Dar a coñecer entre o noso alumnado a páxina dinámica do Instituto. </li></ul><ul><li>Utilizar periféricos para capturar e dixitalizar imaxes, textos e sons e manexar as funcionalidades principais dos programas de tratamento dixital da imaxe fixa, do son e da imaxe en movemento e a súa integración para crear pequenas producións multimedia con finalidade expresiva, comunicativa ou ilustrativa. </li></ul><ul><li>Familiarizarse cos sistemas de participación individual e colectiva de Internet (weblogs, webquest, videoconferencias, falangullos (podcast)…) </li></ul>Proxecto Podcast (Falangullo): obxectivos específicos (I) IES Chapela. Curso 2007/08.
 69. 84. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>Coñecer a técnica de podcasting, como medio para aprender a aprender facendo uso dos podcasts gratuítos en galego dispoñibles na rede. </li></ul><ul><li>Mellorar e atender á pronunciación correcta, ou ritmo e a ton en lingua galega, atendendo a diferentes situacións comunicativas. </li></ul><ul><li>Espertar a curiosidade por outros usos de Internet: motores de busca galego, galipedia, software libre, licenzas creative commons, interese polas creadoras e creadores galegas que difunden as súas obras a través da rede. </li></ul><ul><li>Coñecer a técnica de podcasting, como medio para aprender a aprender facendo uso dos podcasts gratuítos en galego dispoñibles na rede. </li></ul><ul><li>Mellorar e atender á pronunciación correcta, ou ritmo e a ton en lingua galega, atendendo a diferentes situacións comunicativas. </li></ul><ul><li>Espertar a curiosidade por outros usos de Internet: motores de busca galego, galipedia, software libre, licenzas creative commons, interese polas creadoras e creadores galegas que difunden as súas obras a través da rede. </li></ul>Proxecto Podcast (Falangullo): obxectivos específicos (II) IES Chapela. Curso 2007/08.
 70. 85. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>Utilización dos programas de captura de audio: Cool Edit Pro ou Audacity (programa libre e de código aberto) nos procesos de creación musical e gravación dixital de pezas. </li></ul><ul><li>Empregar o coñecemento dos diferentes formatos de audio dixital para a conservación e a difusión de creacións propias e alleas. </li></ul><ul><li>Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo correctos, incidindo especialmente na adecuación aos patróns fonéticos do galego e na atención aos signos de puntuación. </li></ul>Proxecto Podcast (Falangullo): contidos (I)
 71. 86. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>A edición, comercialización e difusión da música. Novas modalidades de distribución da música. A licenza &quot;some rights reserved&quot; de Creative Commons, equivalente á licenza GPL utilizada polos proxectos de software libre. </li></ul><ul><li>Sonorización de textos lidos ou imaxes mediante a selección de músicas preexistentes ou a creación de bandas sonoras orixinais. </li></ul><ul><li>Elaboración de páxinas web que conteñan controis multimedia. Os reprodutores Flash de código aberto. </li></ul>Proxecto Podcast (Falangullo): contidos (II)
 72. 87. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>O/a alumno/a debe ser capaz de: </li></ul><ul><li>-Definir as características do formato de audio dixital mp3. </li></ul><ul><li>-Utilizar un programa de captura de audio e o hardware necesario para realizar produciones sinxelas propias. </li></ul><ul><li>-Valorar as producións orais emitidas cunha fonética galega correcta, entoación, ritmo, sensibilidade,... </li></ul>Proxecto Podcast (Falangullo): criterios de avaliación mínimos (I)
 73. 88. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>-Sonorizar un texto lido e gravado ou imaxes mediante a selección de músicas preexistentes. </li></ul><ul><li>- Uso das TIC para elaborar textos escritos ben presentados e correctos, aproveitando as posibilidades dos procesadores de textos, correctores ortográficos, etc. </li></ul><ul><li>-Valorar a importancia da web dinámica do IES Chapela para a difusión de todo tipo de iniciativas persoais e de grupo. </li></ul>Proxecto Podcast (Falangullo): criterios de avaliación mínimos (II)
 74. 89. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>-Elección do contido apropiado. </li></ul><ul><li>Alumnado de 3º e de 4º ESO que tiveron contacto coa Informática nas clases de Tecnoloxía. </li></ul><ul><li>O podcasting e a nova páxina web dinámica do centro, pode espertar entre o alumnado a curiosidade por descubrir novos aspectos de Internet, ao mesmo tempo que eles mesmos intentarán dar a coñecer mediante os seus proxectos a parroquia na que viven. </li></ul>Proxecto Podcast (Falangullo): Desenvolvemento do proxecto
 75. 90. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>-Formación dos grupos </li></ul><ul><li>Os grupos de traballo formaranse por iniciativa dos alumnos cun agrupamento libre con restricións: o profesor aconsellará que polo menos un dos membros do grupo domine ou teña facilidade as técnicas informáticas básicas que se necesiten </li></ul><ul><li>. Cada un dos grupos encargarase dunha área temática específica </li></ul>Proxecto Podcast (Falangullo): Desenvolvemento do proxecto
 76. 91. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>-Preparación de materiais e instruccións </li></ul><ul><li>Materiais </li></ul><ul><li>Un dos obxectivos máis relevantes neste proxecto é o uso de TIC, de tal forma que o ordenador se converta nunha ferramenta indispensable. </li></ul><ul><li>De seguido preséntase unha táboa cos recursos de hardware e de software necesarios para o correcto desenvolvemento do proxecto, en calquera das súas fases. </li></ul>Proxecto Podcast (Falangullo): Desenvolvemento do proxecto
 77. 92. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Proxecto Podcast (Falangullo): Desenvolvemento do proxecto recursos de hardware e de software Ordenador, altofalantes, micrófono, escáner para ilustrar as distintas exposicións, canón de vídeo Procesador de textos para a realización dos guións OpenOffice.org en galego http://www.mancomun.org/ http://www.sociedadedainformacion.eu/recursos/index.php?txt=recursos_ferramentas Tradutores de galego na Rede http://www.xunta.es/tradutor Tradutor automático Castelán-Galego Programa ESGL publicado en CD-ROM pola secretaría Xeral de Política Lingüística Programa comercial de edición de audio Cool Edit Pro . programas de captura/edición de audio http://www.cooledit.info/es/
 78. 93. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Proxecto Podcast (Falangullo): Desenvolvemento do proxecto recursos de hardware e de software Programa libre e de código aberto Audacity. 1.2.3 programas de captura/edición de audio http://www.audacity.sourceforge.net Técnica de podcasting http://gl.wikipedia.org/wiki/Podcasting Extracción dixital de audio de CDs Unha utilidade de codigo aberto baixo licenza GPL para extraer temas dende un CD e converter despois o arquivo wav resultante e outros formatos comprimidos (mp3). http://www.cdex.n3.net Códec mp3 Lame mp3 encoder http://lame.sourceforge.net/index.php
 79. 94. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Proxecto Podcast (Falangullo): Desenvolvemento do proxecto recursos de hardware e de software Easypodcast Permite publicar a canle RSS (formato empregado para as subscrición de contidos na rede). Conforme vaiamos gravando novos episodios do podcast, o arquivo RSS irá crecendo con novos elementos e actualizacións http://www.easypodcast.com/index-es.html Códigos para inserir reprodutores http://www.colewebs.org/spip.php?article24 Reprodutor EMFF. Funciona en Windons e Linux. É un reprodutor de código aberto que se pode descargar da rede: emff_lila.swf Reprodutor Flash de Dew. É gratuíto e de licenza libre Creative Commons. Tamaño: 2 kb: dewplayer.swf
 80. 95. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Proxecto Podcast (Falangullo) Reprodutores Flash que soportan streaming de audio http://www.alsacreations.fr/mp3-dewplayer.html Reprodutor Flash de Dew. É gratuíto e de licenza libre Creative Commons. Tamaño: 2 kb: dewplayer.swf
 81. 96. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Proxecto Podcast (Falangullo): Desenvolvemento do proxecto Ligazóns de interese <ul><li>Técnica de podcasting </li></ul><ul><li>http://gl.wikipedia.org/wiki/Podcasting </li></ul><ul><li>Para saber máis sobre reprodutores de vídeo streaming </li></ul><ul><li>http://www.genbeta.com/2006/05/08-10-reproductores-de-audio-en-streaming-en-flash </li></ul><ul><li>Podcasts gratuítos en galego dispoñibles na rede </li></ul><ul><li>http://podgalego.org/ </li></ul><ul><li>Listaxe de sitios onde atopar música e sons para os nosos falangullos: </li></ul><ul><li>http://magnatune.com </li></ul><ul><li>http://aregueifa.net / </li></ul><ul><li>Neles poderemos escoitar música, descargala para usala sen ánimo de lucro ou utilizala como banda sonora do noso falangullo educativo. Trátase de artistas que se acolleron á licenza &quot;some rights reserved&quot; de Creative Commons que é equivalente á licenza GPL utilizada polos proxectos de software libre. </li></ul>
 82. 97. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Proxecto Podcast (Falangullo): Resultado final Publicación periódica no sitio web Drupal do IES Chapela , por parte do alumnado, de falangullos, durante polo menos o último trimestre do curso 2007/08, sobre temas transversais do currículo, sobre tecnoloxías e sobre a Poesía de Xosé Mª Álvarez Blázquez. Cada podcast, ademais de arquivo de audio básico, conterá unha transcrición do que dicimos na gravación ou, polo menos, un resumo. Desta forma as persoas xordas ou con problemas de oído non quedan excluídas
 83. 98. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Podcast sobre temas transversais do currículo, de tecnoloxías e de poesías nas voces das nosas alumnas e alumnos . Traballo colaborativo do Departamento de Orientación, do Equipo de Normalización Lingüística, do Departamento de Tecnoloxía, de Música e do Seminario Permanente Webs Dinámicas do IES Chapela
 84. 99. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Podcast &quot;Historia dun accidente&quot; http://centros.edu.xunta.es/ieschapela/?q=gl/node/124
 85. 100. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Podcast &quot;Historia dun accidente&quot; http://centros.edu.xunta.es/ieschapela/?q=gl/node/124
 86. 101. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Podcast &quot;Historia dun accidente&quot; http://centros.edu.xunta.es/ieschapela/?q=gl/node/124
 87. 102. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Podcast &quot;Instalacións eléctricasbásicas“ Tecnoloxía 4º ESO A http://centros.edu.xunta.es/ieschapela/?q=gl/node/146
 88. 103. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Podcast &quot;Instalacións eléctricas básicas“ Tecnoloxía 4º ESO A http://centros.edu.xunta.es/ieschapela/?q=gl/node/146
 89. 104. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Podcast &quot;Instalacións eléctricasbásicas“ Tecnoloxía 4º ESO A http://centros.edu.xunta.es/ieschapela/?q=gl/node/146 http://www.slideshare.net/mveiguela/instalacins-nas-vivendas-tecnoloxa-4-eso-a
 90. 105. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Podcast &quot;Instalacións eléctricasbásicas“ Tecnoloxía 4º ESO A http://centros.edu.xunta.es/ieschapela/?q=gl/node/146
 91. 106. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Podcast &quot;Instalacións eléctricas básicas“ Tecnoloxía 4º ESO A http://centros.edu.xunta.es/ieschapela/?q=gl/node/146
 92. 107. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) PODCAST DE POESÍA “Recitando na aula. No corazón unha arela” (2007/08) Marcelino José Veiguela Fuentes. Departamento de Tecnoloxía IES Chapela Miguel Pérez Lorenzo. Departamento de Música IES Chapela UNIDADE DIDÁCTICA PARA O ALUMNADO DE MÚSICA E DE TECNOLOXÍAS DE 3º E 4º DA ESO Este deseño de aprendizaxe colaborativo xorde da idea de recoller as voces das alumnas e alumnos de 3º ESO declamando poesía, nun disco dixital de produción propia e por medio de podcast publicados na web Drupal do Instituto , nunha experiencia do Departamento de Música do IES Chapela denominada Recitando na aula-No corazón unha arela, a cal trata de facerse eco da selección, pola Xunta de Galicia, do escritor XOSÉ Mº ÁLVAREZ BLÁZQUEZ no Día das Letras Galegas 2008 .
 93. 108. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) PODCAST DE POESÍA “Recitando na aula. No corazón unha arela” XOSÉ Mº ÁLVAREZ BLÁZQUEZ. Día das Letras Galegas 2008.
 94. 109. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) PODCAST DE POESÍA “Recitando na aula. No corazón unha arela” (premer para ve-lo podcast) XOSÉ Mº ÁLVAREZ BLÁZQUEZ. Día das Letras Galegas 2008. 3º ESO - Curso 2007/08        IES Chapela
 95. 110. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) PODCAST DE POESÍA “Recitando na aula. No corazón unha arela” XOSÉ Mº ÁLVAREZ BLÁZQUEZ. Día das Letras Galegas 2008. 3º ESO - Curso 2007/08        IES Chapela
 96. 111. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) PODCAST DE POESÍA “RECITANDO NA AULA” UNIDADE DIDÁCTICA PARA ALUMNADO DE MÚSICA DE 3º E 4º DA ESO Marcelino José Veiguela Fuentes. Departamento de Tecnoloxía IES Chapela Miguel Pérez Lorenzo. Departamento de Música IES Chapela Este deseño de aprendizaxe colaborativo xorde da idea de recoller as voces dos alumnos e alumnas de 3º ESO declamando poesía nunha experiencia do Departamento de Música do IES Chapela denominada Recitando na aula-Poemas pola memoria (1936-2006), a cal trata de facerse eco da declaración, pola Xunta de Galicia, do pasado ano 2006 como Ano da Memoria .
 97. 112. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) PODCAST DE POESÍA “RECITANDO NA AULA” UNIDADE DIDÁCTICA PARA ALUMNADO DE MÚSICA DE 3º E 4º DA ESO Recitando na aula-Poemas pola memoria (1936-2006)
 98. 113. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) PODCAST DE POESÍA “RECITANDO NA AULA” UNIDADE DIDÁCTICA PARA ALUMNADO DE MÚSICA DE 3º E 4º DA ESO (premer para ve-lo podcast) Recitando na aula-Poemas pola memoria (1936-2006)
 99. 114. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) PODCAST DE POESÍA “RECITANDO NA AULA” UNIDADE DIDÁCTICA PARA ALUMNADO DE MÚSICA DE 3º E 4º DA ESO Recitando na aula-Poemas pola memoria (1936-2006)
 100. 115. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) O primeiro de todo: os/as alumnos/as familiarizáronse co uso de códigos cos que &quot;pintar&quot; as poesías , e iniciarse na lectura meditada de textos.
 101. 116. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>Reprodutor Flash de Dew. É gratuíto e de licenza libre Creative Commons. Pódese descargar na rede na páxina http://www.colewebs.org/spip.php?article24 , ou ben tecleando dewplayer.swf en Google. Na páxina do autor (en lingua francesa), hai tres posibilidades: Dewplayer mini, Dewplayer e Dewplayer multi . Nós escollemos &quot;Dewplayer&quot;. Descargar o arquivo do servidor web escollido, facendo clic sobre el co botón dereito e elixindo a opción &quot;Gardar enlace como...: Tamaño: 2 kb. Gardalo no disco duro ou no pendrive . </li></ul> Pero, ¿como se fai entón un podcast? Solicitar axuda ao coordinador TIC do voso centro, á asesoría TIC do voso Centro de Formación e Recursos...(tedes os enderezos electrónicos no Portal Educativo) Neste titorial daremos a coñecer un reprodutor mp3 de código aberto: ou reprodutor flash de Dew, que se pode integrar nun contido tipo páxina de Drupal.
 102. 117. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) <ul><li>Subir como arquivo adxunto, o arquivo de son MP3 que queremos reproducir no directorio /files/ ou noutra carpeta creada só para os podcast. Por exemplo: </li></ul><ul><li>http://centros.edu.xunta.es/ieschapela/files/podcast_accidente_web.mp3 </li></ul><ul><li>IMPORTANTE: en Administrar /Configuración de páxina/Subida de arquivos>>tipo de adxuntos podemos engadir as extensións mp3 e swf </li></ul> Pero, ¿como se fai entón un podcast? Subir o reprodutor como arquivo adxunto nunha páxina creada con Drupal, no directorio /files/ ou noutra carpeta creada só para os podcast. Por exemplo: http://centros.edu.xunta.es/ieschapela/files/dewplayer.swf
 103. 118. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Pero, ¿como se fai entón un podcast? O código html que temos que utilizar para inserir o audio no reprodutor é do seguinte tipo (específico para Dewplayer): <Object type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; data=&quot; ruta_do _enlace/ dewplayer.swf?son= ruta_do_enlace/arquivo.mp3 &quot; witdth=&quot;200&quot; height=&quot;20&quot; /> <Param name=&quot;movie&quot; value=&quot; ruta_do _enlace/ dewplayer.swf?son= ruta_do_enlace/arquivo.mp3 &quot; /> </Object>
 104. 119. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Pero, ¿como se fai entón un podcast? IMPORTANTE: no código html anterior hai que modificar (podémolo facer no Bloc de Notas de Windows ) a dirección do reprodutor e do arquivo de audio polas nosas, ou sexa quitar o de &quot;ruta_do_enlace/&quot; polas nosas propias rutas, tanto do reprodutor coma do arquivo de son (as direccións que aparecen cando subimos como adxuntos o reprodutor e o ficheiro de audio). Tamén debemos substituír &quot;arquivo.mp3&quot; polo arquivo que queremos reproducir.
 105. 121. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Pero, ¿como se fai entón un podcast? Deseñamos o noso podcast (textos, imaxes, hipervínculos, datos dos autores...), empregando como é lóxico unha estrutura de táboa para conseguir unha correcta presentación. A continuación situámonos na cela na que queremos que nos apareza o reprodutor e pulsamos no botón &quot;Insert/Edit Flash movie&quot; do editor de textos TinyMCE.
 106. 122. Proxecto de aprendizaxe colaborativo con TIC: Proxecto Podcast (Falangullo) Pero, ¿como se fai entón un podcast? Na ventá que aparecerá escribimos unicamente a dirección do obxecto Flash, é dicir: /ieschapela/files/dewplayer.swf?son=http://centros.edu.xunta.es/ieschapela/files/podcast_accidente_web.mp3
 107. 123. http://www.slideshare.net/ Slideshare  é como youtube pero con presentacións de powerpoint E para rematar: como podemos subir presentacións informáticas educativas a Internet
 108. 124. <ul><li> O procedimento é bastante sinxelo: hai que rexistrarse (normalmente na cabeceira das páxinas no apartado signup e subir os arquivos que queremos para logo copiar un código que poñer no noso espazo web (Drupal) .  </li></ul>http://www.slideshare.net/ E para rematar: como podemos subir presentacións informáticas educativas a Internet
 109. 125. http://www.slideshare.net/ E para rematar: como podemos subir presentacións informáticas educativas a Internet
 110. 126. <ul><li>Logo de premer en My Slidespace , teremos: </li></ul>http://www.slideshare.net/ E para rematar: como podemos subir presentacións informáticas educativas a Internet
 111. 127. <ul><li>Para subir unha nova presentación , pulsamos en Upload </li></ul>http://www.slideshare.net/ E para rematar: como podemos subir presentacións informáticas educativas a Internet
 112. 128. <ul><li>Buscamos no disco duro a presentación: </li></ul>http://www.slideshare.net/ E para rematar: como podemos subir presentacións informáticas educativas a Internet
 113. 129. <ul><li>Observamos o proceso… </li></ul><ul><ul><li>Ao remate do proceso, xa podemos publicar . Pero </li></ul></ul><ul><ul><li>antes é conveniente engadir unha etiqueta ou tag e </li></ul></ul><ul><ul><li>unha descrición do noso traballo (ou o das nosas </li></ul></ul><ul><ul><li>alumnas e alumnos). Debemos permitir que os nosos </li></ul></ul><ul><ul><li>visitantes poidan baixa-la presentación ( Allow file </li></ul></ul><ul><ul><li>Download ) </li></ul></ul>http://www.slideshare.net/ E para rematar: como podemos subir presentacións informáticas educativas a Internet
 114. 130. http://www.slideshare.net/ E para rematar: como podemos subir presentacións informáticas educativas a Internet
 115. 131. <ul><li>Logo de pulsar en Publish , teremos: </li></ul><ul><li>Premendo en current status : </li></ul>http://www.slideshare.net/ E para rematar: como podemos subir presentacións informáticas educativas a Internet
 116. 132. <ul><ul><li>Agora, se pulsamos no título da presentación , </li></ul></ul><ul><ul><li>aparecerá a ventá máis importante : o código que debemos </li></ul></ul><ul><ul><li>copiar e pegar no Caderno de Notas. </li></ul></ul>
 117. 133. <ul><ul><li>Agora, se pulsamos no título da presentación , </li></ul></ul><ul><ul><li>aparecerá a ventá máis importante : o código que debemos </li></ul></ul><ul><ul><li>copiar e pegar no Caderno de Notas. </li></ul></ul>
 118. 134. <ul><li>Seleccionamos a parte de código necesaria, como se </li></ul><ul><li>observa na imaxe: </li></ul>
 119. 135. <ul><li>No editor de texto do noso espazo Drupal facemos </li></ul><ul><li>clic en Insert/Edit Flash Movie ( previamente, </li></ul><ul><li>escollemos o menú ou categoría onde queremos </li></ul><ul><li>que apareza) . Na ventá emerxente, pegamos o anaco </li></ul><ul><li>de código no campo Ficheiro Flash . Nos campos </li></ul><ul><li>anchura e altura , escribimos o indicado no código. </li></ul><ul><li>Pulsamos en Insertar . </li></ul>
 120. 136. <ul><li>Finalmente, pulsamos máis abaixo en Enviar para </li></ul><ul><li>rematar o proceso. Observamos o resultado. </li></ul>
 121. 137. <ul><li>Presentacións do alumnado do IES Chapela. Curso </li></ul><ul><li>2007/08 </li></ul>O Ciclo Bretón, por Juan Abal, Yolanda Castro, Noelia Mtz. e Brais Louzao. 1º Bacharelato http://centros.edu.xunta.es/ieschapela/?q=gl/node/105 http://www.slideshare.net/mveiguela/o-ciclo-bretn
 122. 138. <ul><li>Presentacións do alumnado do IES Chapela. Curso </li></ul><ul><li>2007/08 </li></ul>Toponimia do Concello de Redondela, por Miguel Martínez Cabaleiro, de 1º Bacharelato B http://centros.edu.xunta.es/ieschapela/?q=gl/node/96 http://www.slideshare.net/mveiguela/toponimia-de-redondela-miguel-martnez-cabaleiro-1-bacharelato-b
 123. 139. <ul><li>Presentacións do alumnado do IES Chapela. Curso </li></ul><ul><li>2007/08 </li></ul>Rede Informática LAN. Brais Jorge Tobío. 3º ESO C. Tecnoloxía 2007/08 http://centros.edu.xunta.es/ieschapela/?q=gl/node/156 http://www.slideshare.net/mveiguela/a-rede-informtica-nun-fogar
 124. 140. <ul><li>Presentacións do alumnado do IES Chapela. Curso </li></ul><ul><li>2007/08 </li></ul>Elementos dun ordenador. Tecnoloxías 3º ESO. Por David Comeselle, 4º ESO A. Curso 2007/08 http://centros.edu.xunta.es/ieschapela/?q=gl/node/140 http://www.slideshare.net/mveiguela/elementos-dun-ordenador
 125. 141. A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><li>Webquest, miniquest e buscas do tesouro: como recurso para a Biblioteca ou para a introdución dun tema curricular. Ferramenta PHP-webquest (proxecto páxinas dinámicas da Consellería). </li></ul><ul><li>http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/documentacion/guia_webquest.pdf </li></ul>
 126. 142. A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><li>Webquest: O docente suscita un tópico/problema e a partir de aí crea unha web na que: </li></ul><ul><ul><li>Presenta a tarefa ao alumnado. </li></ul></ul><ul><ul><li>Descríbe os pasos ou actividades que teñen que realizar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Proporciónalles os recursos en liña necesarios para que os alumnos por si mesmos desenvolvan ese tópico, así como os criterios cos que serán avaliados. </li></ul></ul><ul><ul><li>Seis partes esenciais: Introdución, Tarefa, Proceso, Recursos, Avaliación e Conclusións. </li></ul></ul>
 127. 143. A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><li>Miniquest </li></ul><ul><ul><li>As miniquests consisten nunha versión das webquests que se reduce a só tres pasos: escenario, tarefa e produto. </li></ul></ul><ul><ul><li>Poden ser construídas por docentes experimentados no uso de Internet en 3 ou 4 horas e os estudantes realízanas completamente no transcurso dunha clase de 50 minutos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Miniquest de descubrimento. </li></ul></ul><ul><ul><li>Miniquest de exploración. </li></ul></ul><ul><ul><li>Miniquest de culminación. </li></ul></ul>
 128. 144. A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><li>Busca do tesouro </li></ul><ul><ul><li>Estruturas de actividade didáctica máis populares entre os docentes que utilizan a Internet nas súas clases. </li></ul></ul><ul><ul><li>Páxina web cunha serie de preguntas e unha lista de recursos en Internet na que os alumnos/as deben atopar as respostas. </li></ul></ul><ul><ul><li>En moitas ocasións inclúese unha tarefa final máis complexa, a gran pregunta ou o gran reto, que esixe sintetizar, integrar e valorar o aprendido durante a procura de información. </li></ul></ul>
 129. 145. Webquest A lingua galega en relación coas TIC. IES CHAPELA . Curso 2007/08 <ul><ul><li>Webquest de Educación Afectivo e Sexual </li></ul></ul><ul><ul><li>Primeiro Premio na categoría de ensino secundario para a webquest elaborada no IES Chapela: Amar na diversidade, vivir na igualdade Nivel: Educacíón Secundaria. Tema: Educación afectivo-sexual </li></ul></ul>
 130. 146. http://www.edu.xunta.es/contidos/educacion_afectivo_sexual/concursowq/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=49&id_pagina=1
 131. 152. Webquest de Física <ul><li>Webquest de Física deseñada pola nosa compañeira Lourdes Vila, do Departamento de Física e Química </li></ul><ul><li>http://centros.edu.xunta.es/ieschapela/files/webquest_dimitri/index.htm </li></ul>
 132. 161. Para máis información… Centro de Formación e Recursos de Vigo <ul><li>Asesor Científico-Tecnolóxico - Tui: Marcelino Veiguela Fuentes </li></ul><ul><li>Gardas   Garda de mañá: Xoves (9-14 h). </li></ul><ul><li>Garda de tarde: Mércores (16-20 h). </li></ul><ul><li>Teléfono 986 601025 </li></ul><ul><li>Fax 986 601025 </li></ul><ul><li>Email mveiguela@edu.xunta.es </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×