Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PROPOSTAS TIC PARA O DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Román Cerqueiro Landín XIX Xornadas de Lingua e Literatura...
Competencias básicas no currículo <ul><li>Competencia en comunicación lingüística. </li></ul><ul><li>Competencia matemátic...
Competencia en comunicación lingüística <ul><li>É o conxunto de coñecementos, destrezas e estratexias que permiten inter...
ESCOITAR DIALOGAR EXPOÑER ANALISAR LER E ESCRIBIR ORGANIZAR COMPRENSIÓN ORAL E ESCRITA EXPRESAR IDEAS E EMOCIÓNS POÑERS...
Tratamento da información e competencia dixital <ul><li>É o conxunto de habilidades para procurar, obter e procesar inform...
PROCURA E SELECCIONAR INFORMACIÓN SINTETIZAR INFORMACIÓN DEDUCIR INFERIR ORGANIZAR INFORMACIÓN RELACIONAR INFORMACIÓN...
De que non falamos á hora de contribuír á competencia dixital dende a nosa área? “ Profe, traballei moi duro neste traball...
“ Alumnos, aínda temos moita materia que ver, así que por favor consulten na rede todo o que poidan e envíenmo por e-mail....
“ Aquí non hai iconas para facer “click”, isto é un taboleiro”
Implicacións metodolóxicas das competencias básicas <ul><li>A competencia é a forma na que unha persoa emprega os seus rec...
Unha reflexión necesaria para iniciarse nas edutics: tecnoloxía ou metodoloxía? http://www.youtube.com/watch?v=IJY-NIhdw_4
TIC e comunicación lingüística: novas prácticas discursivas e novas competencias <ul><li>Novas situacións de lectura e es...
<ul><ul><li>O dominio do usuario medio de internet para se lanzar á Web 2.0. </li></ul></ul><ul><ul><li>A vontade-obriga d...
<ul><li>Os recursos </li></ul><ul><ul><li>Materiais </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A Web 2.0 é asequíbel, gratuíta e intui...
Os conceptos <ul><li>Que é a Web 2.0 ou web social? </li></ul><ul><ul><li>Un novo modo de os usuarios se enfrontaren á red...
Este paso foi posíbel grazas ao desenvolvemento dunha serie de ferramentas e servizos que permitiron almacenar información...
Autor Entrada (post) máis recente Enderezo do blogue: este está creado nunha plataforma con dominio propio mais non non te...
Listaxe de categorias Blogroll / ligazóns Arquvos ordenados cronoloxicamente Opcion de comentarios Listaxe de entradas rec...
<ul><ul><ul><ul><li>un blogue é un espazo comunicativo, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>de manexo sinxelo e i...
OS EDUBLOGUES EDUCATIVOS: PARA QUE SERVEN? OBXECTIVOS DIDÁCTICOS DO BLOGUE Compartir Reflexionar Escribir Comentar
Tipos e usos dos edublogues <ul><li>Caderno de materia do/a profesor/a. </li></ul><ul><li>Taboleiro dun grupo de traballo...
<ul><ul><li>Contén materiais de elaboración propia , mesmo Unidades Didácticas , e experiencias didácticas, así como m...
Caderno do alumnado monitorizado polo caderno do/a profesor/a <ul><li>Obxectivos </li></ul><ul><li>Realizar as tarefas qu...
<ul><li>Beneficios </li></ul><ul><li>Aumenta a motivación e proporciona motivos para escribir. </li></ul><ul><li>Fomenta ...
Unha proposta de actividades <ul><li>“ Por ler non vas morrer”: recolle textos disponíbeis na rede a través de ligazóns ou...
WEBS COLABORATIVAS I: WIKIS <ul><li>Que son? </li></ul><ul><li>Sitios webs conformados por varias páxinas que son editadas...
<ul><li>Proposta de actividades </li></ul><ul><li>Elaboración dunha antoloxía literaria dun período concreto. </li></ul><u...
WEBS COLABORATIVAS II: EDUREDES SOCIAIS. <ul><li>Que son? </li></ul><ul><li>Sitio web que lle permite aos/ás usuarios/as ...
<ul><li>Proposta de actividades </li></ul><ul><li>Intercambio intercentros: “Presentación-descrición”, “Videocast e podcas...
Para rematar... <ul><li>As TIC son unha boa oportunidade para o cambio e a innovación educativa. </li></ul><ul><li>O alumn...
<ul><li>Para Jordi Adell (Univerdisade de Castellón), o proceso de asimilación e acomodación das TIC nos docentes estímase...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Propostas TIC para o desenvolvemento da Competencia Lingüística

2,946 views

Published on

Presentación exposta nas XIX Xornadas de Lingua e Literatura organizadas pola CIG-Ensino e a Asociación Socio-Pedagóxica Galega en Santiago de Compostela o 25 de abril de 2009

Published in: Education, Technology, Business

Propostas TIC para o desenvolvemento da Competencia Lingüística

 1. 1. PROPOSTAS TIC PARA O DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Román Cerqueiro Landín XIX Xornadas de Lingua e Literatura CIG Ensino & AS-PG Santiago de Compostela, 25 de abril de 2009
 2. 2. Competencias básicas no currículo <ul><li>Competencia en comunicación lingüística. </li></ul><ul><li>Competencia matemática. </li></ul><ul><li>Competencia no coñecemento e na interacción co medio físico. </li></ul><ul><li>Tratamento da información e competencia dixital. </li></ul><ul><li>Competencia social e cidadá. </li></ul><ul><li>Competencia cultural e artística. </li></ul><ul><li>Competencia para aprender a aprender. </li></ul><ul><li>Autonomía e iniciativa persoal. </li></ul>
 3. 3. Competencia en comunicación lingüística <ul><li>É o conxunto de coñecementos, destrezas e estratexias que permiten interactuar mediante a linguaxe en diferentes ámbitos da vida social. </li></ul><ul><li>Fai referencia á linguaxe como instrumento tanto de comunicación oral e escrita como de aprendizaxe e de regulación de condutas e emocións. </li></ul>
 4. 4. ESCOITAR DIALOGAR EXPOÑER ANALISAR LER E ESCRIBIR ORGANIZAR COMPRENSIÓN ORAL E ESCRITA EXPRESAR IDEAS E EMOCIÓNS POÑERSE NO LUGAR DO OUTRO CONSIDERAR OUTRAS OPINIÓNS EMPREGAR DISTINTOS TIPOS DE DISCURSO AUTOREGULAR O COÑECEMENTO RELACIONARSE E DESENVOLVERESE NOUTROS CONTEXTOS SER QUEN DE SE COMUNICAR NUNHA LINGUA A/B, L2 EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA
 5. 5. Tratamento da información e competencia dixital <ul><li>É o conxunto de habilidades para procurar, obter e procesar información para transformala en coñecemento. </li></ul><ul><li>Posibilita a comunicación e a trasmisión de información en diferentes soportes, sobre todo, a través das Tecnoloxías da Comunicación e a Comunicación. </li></ul>
 6. 6. PROCURA E SELECCIONAR INFORMACIÓN SINTETIZAR INFORMACIÓN DEDUCIR INFERIR ORGANIZAR INFORMACIÓN RELACIONAR INFORMACIÓN ANALIZAR INFORMACIÓN USO PARA ORGANIZAR INFORMACIÓN TÉCNICAS E ESTRATEXIAS AXEITADAS ÁS FONTES DE INFORMACIÓN COMPRENDER O EFECTO E A NATUREZA DAS NOVAS TECNOLOXÍAS FERRAMENTAS PARA O TRABALLO E O OCIO DESENVOLVEMENTO DE TRABALLO COOPERATIVO RELACIONAR CONTORNOS SOCIAIS E FÍSICOS SIMPLES DESENVOLVEMENTO DO TRABALLO PERSOAL E AUTÓNOMO COMUNICARSE EN DIFERENTES LINGUAXES E TÉCNICAS
 7. 7. De que non falamos á hora de contribuír á competencia dixital dende a nosa área? “ Profe, traballei moi duro neste traballo, levoume 8 horas realizar a miña tarefa!!! Unha hora en ir á tenda na procura dun cartucho de tinta, dúas horas agardando soporte técnico, outros 45 minutos á espera dunha folla en branco, 30 minutos escollendo o mellor tipo de letra…”
 8. 8. “ Alumnos, aínda temos moita materia que ver, así que por favor consulten na rede todo o que poidan e envíenmo por e-mail.” “ Imaxina que estás a participar nun “Reality Show” sobre un rapaz que vai facer realidade os seus soños se traballa duro e obtén boas notas”
 9. 9. “ Aquí non hai iconas para facer “click”, isto é un taboleiro”
 10. 10. Implicacións metodolóxicas das competencias básicas <ul><li>A competencia é a forma na que unha persoa emprega os seus recursos persoais (habilidades, actitudes, coñecementos e experiencias) para actuar de manera activa e responsábel na construción da súa vida. </li></ul><ul><li>As competencias son aquelas que teñen que ser desenvolvidas polo alumnado ao rematar o ensino secundario. </li></ul><ul><li>Cal é o papel do docente neste contexto educativo? </li></ul><ul><ul><li>Máis ca nunca asume o papel de mediador: o docente estabelece obxectivos, deseña e planifica os contidos, regula o proceso de aprendizaxe, fomenta a adquisición de aprendizaxes significativas, estimula a capacidade e a autonomía do alumnado, así como o desenvolvemento de actitudes positivas. </li></ul></ul><ul><li>Cal é o papel do alumnado neste contexto educativo? </li></ul><ul><ul><li>O alumno debe acadar nese proceso autonomía accedendo aos coñecementos por si mesmo e mediante actividades críticas e aplicativas, asumindo un papel activo e interdisciplinario no manexo da información no seo de grupos de traballo. </li></ul></ul>
 11. 11. Unha reflexión necesaria para iniciarse nas edutics: tecnoloxía ou metodoloxía? http://www.youtube.com/watch?v=IJY-NIhdw_4
 12. 12. TIC e comunicación lingüística: novas prácticas discursivas e novas competencias <ul><li>Novas situacións de lectura e escrita. </li></ul><ul><li>Novas clases de texto (novos xéneros textuais). </li></ul><ul><li>Novas competencias (ampliación do concepto de alfabetismo). </li></ul>
 13. 13. <ul><ul><li>O dominio do usuario medio de internet para se lanzar á Web 2.0. </li></ul></ul><ul><ul><li>A vontade-obriga de inserir as TIC na práctica educativa. </li></ul></ul><ul><ul><li>A necesidade de crear materiais propios e facelos confluír cos alleos. </li></ul></ul>As necesidades, os saberes e os recursos ELES SI O FARÍAN!
 14. 14. <ul><li>Os recursos </li></ul><ul><ul><li>Materiais </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A Web 2.0 é asequíbel, gratuíta e intuitiva. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Que é o html? Que máis ten, non hai que saber de código. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Humanos </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Traballo individual. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Traballo colectivo. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>As redes colaborativas . </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Do pergameu ao libro... </li></ul>http://www.youtube.com/watch?v=1Eh-D6OzPXY
 15. 15. Os conceptos <ul><li>Que é a Web 2.0 ou web social? </li></ul><ul><ul><li>Un novo modo de os usuarios se enfrontaren á rede: os internautas non só son meros observadores do que fan outros senón protagonistas e creadores de contidos. </li></ul></ul>Usuarios: participación e creación. Contidos Servizos Web 2.0 Interacción: redes sociais Ferramentas: vídeo, documentos, audio, imaxes... todo á vez
 16. 16. Este paso foi posíbel grazas ao desenvolvemento dunha serie de ferramentas e servizos que permitiron almacenar información, elaborar presentacións, colgar arquivos de audio, enviar mensaxes instantáneas ou crear un espazo común dende/no que comunicarse. Que é un blogue? blogue
 17. 17. Autor Entrada (post) máis recente Enderezo do blogue: este está creado nunha plataforma con dominio propio mais non non ten porque ser así. Listaxe de comentarios recentes Título e breve descrición
 18. 18. Listaxe de categorias Blogroll / ligazóns Arquvos ordenados cronoloxicamente Opcion de comentarios Listaxe de entradas recentes
 19. 19. <ul><ul><ul><ul><li>un blogue é un espazo comunicativo, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>de manexo sinxelo e intuitivo para o usuario medio de internet, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>gratuíto en grande parte dos tramos de uso, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>o seu contido é hipertextual e multimedia (imaxe, vídeo e audio), </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>os contidos organízanse cronolóxica e xerarquizadamente en categorías, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>relaciónase con outras bitácoras a través de ligazóns, que pode integrar tamén a través das “sementes”, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>acolle tamén outras aplicacións web 2.0, e </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>permite a interacción cos lectores e lectoras. </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>En resumo: </li></ul>
 20. 20. OS EDUBLOGUES EDUCATIVOS: PARA QUE SERVEN? OBXECTIVOS DIDÁCTICOS DO BLOGUE Compartir Reflexionar Escribir Comentar
 21. 21. Tipos e usos dos edublogues <ul><li>Caderno de materia do/a profesor/a. </li></ul><ul><li>Taboleiro dun grupo de traballo, dun departamento, dun centro… </li></ul><ul><li>Caderno do alumnado. </li></ul><ul><li>Caderno do alumnado e o profesorado. </li></ul>Felipe Zayas
 22. 22. <ul><ul><li>Contén materiais de elaboración propia , mesmo Unidades Didácticas , e experiencias didácticas, así como materiais alleos . </li></ul></ul><ul><ul><li>Almacena, categoriza e trascende recursos a través de ligazóns . </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilita recursos (proporciona informacións relacionadas cos contidos do currículo), acolle actividades en liña e asigna e desenvolve tarefas . </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilita o traballo por proxectos e materias . </li></ul></ul><ul><ul><li>Activa as competencias lingüísticas pasivas e activas así como a competencia dixital do alumnado ( Seica chove no patio? , Pod Cast en Mensaxe nunha Botella e “telexornal” no IES Marco do Camballón ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomenta a participación e a implicación do alumnado no desenvolvemento activo da aula ao se converter nun diario da aula , nun portafolio dixital ( e-portafolio ), etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Soluciona dúbidas, problemas e dificultades que o alumnado achega a través dos comentarios. </li></ul></ul><ul><ul><li>Formula debates (mediante diferentes materiais: artigos, vídeos, imaxes, etc.) e activa a interacción co alumnado mediante os comentarios. </li></ul></ul><ul><ul><li>Procura a interacción co alumnado nos comentarios e creando unha rede cos seus propios blogues. </li></ul></ul><ul><ul><li>Todo iso e máis . </li></ul></ul>Caderno do/a profesor/a
 23. 23. Caderno do alumnado monitorizado polo caderno do/a profesor/a <ul><li>Obxectivos </li></ul><ul><li>Realizar as tarefas que propostas no blogue do profesorado no blogue da materia ou da aula seguindo as instrucións marcadas </li></ul><ul><li>Amosar os traballos da materia, tanto aqueles planificados para os contornos TIC (presentacións, pod-cast, etc.) como os máis comúns (textos de creación literaria, redacción noticias, de artigos de opinión, de reseñas, etc.). </li></ul><ul><li>- Desenvolver temas de libre elección que garden relación cos intereses propios do alumnado: deportes, música, xogos, etc. </li></ul><ul><li>Beneficios </li></ul><ul><li>Desenvolve a autonomía e asume responsabilidades. </li></ul><ul><li>Dá visibilade ao seu traballo ao traspasar as paredes do centro educativo, que adquire unha nova dimensión social. </li></ul><ul><li>C rea ámbitos de comunicacións reais. </li></ul><ul><li>Fomenta a aprendizaxe construtiva nun marco de aprendizaxe e ensino colaborativo. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Beneficios </li></ul><ul><li>Aumenta a motivación e proporciona motivos para escribir. </li></ul><ul><li>Fomenta reflexións sobre os novos discursos textuais de carácter social e do texto como hipertexto. </li></ul><ul><li>Integra diversas linguaxes. </li></ul><ul><li>Visibiliza a necesidade de adecuar a linguaxe ás diversas funcións e temas das entradas do blogue, ademais da necesidade de contar con normas e respectalas. </li></ul><ul><li>Exemplos </li></ul><ul><li>Diario persoal de aula . </li></ul><ul><li>Reflexións diversas e persoais . </li></ul><ul><li>Valoracións de lecturas . </li></ul><ul><li>Almacén dos traballos asignados polo profesor . </li></ul><ul><li>Blogues colectivo de aula . </li></ul>
 25. 25. Unha proposta de actividades <ul><li>“ Por ler non vas morrer”: recolle textos disponíbeis na rede a través de ligazóns ou reproduce poemas, microrrelatos, fragmentos das lecturas que está a facer, etc.Tamén acolle reseñas críticas. </li></ul><ul><li>“ Ghastas tinta, meu”: alberga os relatos, poemas, etc. de elaboración propia. </li></ul><ul><li>“ Lemos na prensa”: recolle e coméntanse novas actuais. </li></ul><ul><li>“ De profesión xornalista”: inclúe textos informativos elaborados polo alumno a partir de diversas fontes. </li></ul><ul><li>“ Sabías que...”: sección dedicada á compilación de curiosidades de todo tipo (científicas, lingüísticas, etc.). </li></ul><ul><li>“ XpresoM” “XpresaT”: sección de opinión. </li></ul><ul><li>“ Cousas da lingua”: acolle tarefas e informacións relativas a cuestións gramaticais, ortográficas, lexicas… </li></ul><ul><li>“ Gústame”: inclúe textos e materiais variados de temática libre relacionados cos seus intereses e afeccións. </li></ul><ul><li>“ Portafolio”: almacena tarefas marcadas e guiadas polo profesor. </li></ul><ul><li>“ Os meus sitios favoritos”: inclúe ligazóns estruturadas en varios campos do ámbito estritamente académico e persoal. </li></ul><ul><li>“ D-sons”: apartado musical. </li></ul><ul><li>“ Xtraescolares”: crónicas das actividades complementarias. </li></ul>
 26. 26. WEBS COLABORATIVAS I: WIKIS <ul><li>Que son? </li></ul><ul><li>Sitios webs conformados por varias páxinas que son editadas polos usuarios para elaboralas. </li></ul><ul><li>Permiten a participación simultánea de varios autores nunha tarefa colectiva e colaborativa na que destaca a construción do documento e na elaboración dos contidos por riba da autoría. </li></ul><ul><li>A wiki créase baixo control dun(s) editor(es) e a corresponsabilidade dos creadores de contidos, que poden ser revisados e alterados continuamente. É, xa que logo, atemporal xa que quen marca o seu desenvolvemento son os contidos. </li></ul><ul><li>Ao igual ca o blogue, é hipertextual. </li></ul><ul><li>Usos educativos </li></ul><ul><li>Elaboración de proxectos de creación conxunta de contidos. </li></ul><ul><li>Creación de antoloxías, compilación e presentación de fontes documentais, traballos en grupo, intercambio de información entre alumnado de diversos centros. </li></ul><ul><li>Almacena información estábel que pode ser empregada e/ou editada posteriormente. </li></ul><ul><li>Inclúe contidos nos que se dá un alto nivel de traballo creativo. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Proposta de actividades </li></ul><ul><li>Elaboración dunha antoloxía literaria dun período concreto. </li></ul><ul><li>Compilación de documentos para a preparación de debates. </li></ul><ul><li>Estudo sociolingüístico do centro: enquisas, arquivo de estudos da materia, creación de gráficas, conclusións, test final, etc. </li></ul><ul><li>Plataforma para o intercambio de información e opinións entre o alumnado do mesmo ou diferentes centros: traballo de dialectoloxía, preparación de planos e folletos turísticos, etc. </li></ul><ul><li>Elaboración de dicionarios terminolóxicos e glosarios. </li></ul><ul><li>E-portafolio para actividades e traballos. </li></ul><ul><li>Exemplos </li></ul><ul><li>Literatura Galega Século XX (Dpto. LGL do IES David Buján de Cambre). </li></ul><ul><li>Facer Falar (Proxecto para traballar as actitudes lingüísticas en galego, de Xano Fernández) </li></ul><ul><li>Llegir poesia (Ies Joanot Martorel de Valencia) </li></ul><ul><li>A Wikiescola (GZ) </li></ul><ul><li>Caligramas (Biblioteca do IES de Villena de Valencia) </li></ul>
 28. 28. WEBS COLABORATIVAS II: EDUREDES SOCIAIS. <ul><li>Que son? </li></ul><ul><li>Sitio web que lle permite aos/ás usuarios/as crear as súas propias redes sociais, independentes unhas doutras. </li></ul><ul><li>Teñen un perfil máis profesional ao permitiren a especialización sen as interferencias externas propias doutras redes sociais. </li></ul><ul><li>Unha rede Ning permite de balde 10GB de contidos e 20.000 membros. </li></ul><ul><li>Hai creadores, administradores e usuarios. Poden comunicarse privada ou publicamente. </li></ul><ul><li>Para o resto da rede, tamén poden ser públicas ou privadas en varios graos. </li></ul><ul><li>Usos educativos </li></ul><ul><li>A edurede permite o control do profesorado, a creación de grupos, o mantemento de discusións diversas, unha organización moi diversa de actividades... </li></ul><ul><li>A creación dunha comunidade. </li></ul>Mapa conceptual das características de Ning e escolma de artigos sobre as eduredes sociais no blogue do profesor Juan José de Haro
 29. 29. <ul><li>Proposta de actividades </li></ul><ul><li>Intercambio intercentros: “Presentación-descrición”, “Videocast e podcast”, “O meu lugar preferido”, “Quen é quien?”, “o meu pequeño mundo”, “Xornalistas por un día”, “Paseo por...”, “As nosas lecturas”, concursos variados (microrrelatos, poesía…), videoteca e discoteca, “Crónica”, “Álbum de fotos”, “Clube de lectura virtual”, “Axencia de viaxes”, etc. </li></ul><ul><li>Todo o que permite o blogue no seo dunha comunidade virtual (chat, foro, etc.) - </li></ul><ul><li>Exemplos </li></ul><ul><li>Obradoiro na rede de lingua e literatura (IES da Pobra do Caramiñal) </li></ul><ul><li>Enredeiras da Lingua (ENDL do IES da Pobra do Caramiñal) </li></ul><ul><li>Animació lectora (CEFIRE Sagunt) </li></ul><ul><li>CraEscola (CRA Nosa Señora do Faro de Ponteceso) </li></ul>
 30. 30. Para rematar... <ul><li>As TIC son unha boa oportunidade para o cambio e a innovación educativa. </li></ul><ul><li>O alumnado está inmerso nunha sociedade tecnificada, e nós? </li></ul><ul><li>Só se integrarán na práctica educativa cando se empreguen con fins curriculares e para estimular o desenvolvemento de aprendizaxes no alumnado. </li></ul><ul><li>A innovación coas TIC non consiste en facer máis do mesmo, nin en facer exposicións con proxector e Powerpoint, nin mudar o taboleiro e o xiz pola pizarra e o punteiro dixitais. </li></ul><ul><li>Principios (Xaime Varela): </li></ul><ul><ul><li>Quizais non debamos usar a tecnoloxía para algo que facemos MAL na versión analóxica: exercicios estruturais, hot potatoes, webquests ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Quizais non debamos usar a tecnoloxía para o que facemos BEN na versión analóxica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Quizais debamos usar a tecnoloxía para facer MELLOR algo que facemos BEN na versión analóxica . </li></ul></ul><ul><li>Que tememos máis? Ao uso dos medios ou o cambio metodolóxico que iso conleva? </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Para Jordi Adell (Univerdisade de Castellón), o proceso de asimilación e acomodación das TIC nos docentes estímase, no mellor dos casos, entre 3 e 5 anos, e atravesa as seguintes fases: </li></ul><ul><ul><li>Acceso: coñece e aprende as tecnoloxías. </li></ul></ul><ul><ul><li>Adopción: comeza a empregar a tecnoloxía con fins educativos, mais en actividades como as que realizaba antes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Adaptación: a súa produtividade e a do alumnado mellora co uso das TIC. </li></ul></ul><ul><ul><li>Apropiación: desenvolve novos métodos de traballo integrando as TIC. </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovación: implica a creación de procesos orixinais. </li></ul></ul><ul><li>- Que opinades? </li></ul><ul><li>- En que estadio vos atopades vós? E no voso centro? </li></ul><ul><li>Como se podería dirixir/redirixir o uso das TIC cara a unha verdadeira innovación metodolóxica? </li></ul><ul><li>E cara a unha verdadeira innovación metodolóxica en LGL? </li></ul><ul><li>- Que podemos achegar nós para que iso aconteza? </li></ul>

×