Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blue Legal: seminar 'Succesvolle incasso'

1,402 views

Published on

In september 2011 organiseerde Blue Legal advocaten | adviseurs (voorheen: Kroon + Partners advocaten) het gratis seminar 'Succesvolle incasso. Boordevol praktijktips om betalingen van uw klanten tijdig te kunnen ontvangen.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Blue Legal: seminar 'Succesvolle incasso'

 1. 1. Succesvolle incasso Jurgen van Asten / Wendy Charko 27 september 2011Kroon + Partners Advocaten
 2. 2. Kroon + Partners Advocaten Uw specialist in arbeids- en ondernemingsrecht  “Fast Collect” B2B – incasso: sneller en beter  In NL én grensoverschrijdend (België, Duitsland)  Advocaten: incasseren, zonodig door procederenKroon + Partners Advocaten
 3. 3. Programma Jurgen van Asten: welkom en inleiding Wendy Charko: het belang van een goed debiteurendossier Pauze Jurgen van Asten: praktijktips VragenKroon + Partners Advocaten
 4. 4. Berichten in de media: “uitstaande schuld van Nederlandse consument bedraagt meer dan 6 miljard euro” “wanbetaler kost bedrijfsleven in 2010 15 miljard” “gemiddelde DSO bedrijven 43, overheid 47, consument 33” Kroon + Partners Advocaten
 5. 5. Maatregelen Europese Unie EG-Richtlijn Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties 29- 06-2000 -> wettelijke handelsrente EEX-Verordening 22-12-2000 -> internationale bevoegdheid/erkenning buitenlandse vonnissen EET-Verordening 21-04-2004 -> vonnis in gehele EU te executeren EBB-Verordening 21-12-2006 -> Europees betalingsbevel voor niet-betwiste vorderingen Small Claims-Verordening 11-07-2007 -> simpele procedure voor kleine internationale vorderingen In de pijplijn: één Europees bankbeslag?Kroon + Partners Advocaten
 6. 6. De financiële impact van een hoge debiteurenstand  Wat zijn de gevolgen van een hoge debiteurenstand voor uw bedrijf?Kroon + Partners Advocaten
 7. 7. Een casus Omzet: € 5 miljoen Netto winst: 5% Betaaltermijn gemiddeld 30 dagen Debiteuren op balans € 500.000,- Kortlopende schulden op de balans: € 300.000,- Balanstelling: € 2 miljoen en eigen vermogen € 400.000,- ; solvabiliteit 20% Stel: de debiteuren lopen op naar gemiddeld 75 dagen. Wat zijn de consequenties?Kroon + Partners Advocaten
 8. 8.  Bedrag debiteuren op balans naar € 1.250,000,- Kortlopende schulden op de balans nemen toe met € 750.000,- naar € 1.050.000,- Solvabiliteit daalt beneden bancaire minimumnorm Rentelasten stijgen fors en bancaire relatie onder druk Meer tijdsbeslag debiteurenbeheer Meer verliezen wegens oninbare vorderingen Daling van nettowinstKroon + Partners Advocaten
 9. 9.  Stel: er moet € 100.000,- extra afgeboekt worden wegens oninbaarheid; hoeveel extra omzet nodig om dit terug te verdienen? Kroon + Partners Advocaten
 10. 10. Wendy Charko: Succesvolle incasso begint met het maken van goede afspraken  offerte / opdrachtbevestiging / overeenkomst  en: uw algemene voorwaardenTip: verklaar deze van toepassing in uw offerte en stuur ze altijd mee Kroon + Partners Advocaten
 11. 11. Algemene voorwaarden betalingstermijn incassobepaling opschortingsrechtKroon + Partners Advocaten
 12. 12. Algemene voorwaarden betalingstermijn“De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, tenzij schriftelijkanders is overeengekomen.”Kroon + Partners Advocaten
 13. 13. Algemene voorwaarden incassobepaling“Na het verstrijken van deze betalingstermijn is deopdrachtgever van rechtswege in verzuim; vanaf hetmoment van verzuim is over het opeisbare bedrag dewettelijke (handels-)rente verschuldigd.”“Voor rekening van de opdrachtgever komen alle kostendie aan de incasso zijn verbonden, waaronder medebegrepen alle buitengerechtelijke kosten. Voor deberekening van de buitengerechtelijke kosten wordtaangesloten bij het door de rechtbanken gehanteerdeRapport Voorwerk II.”Kroon + Partners Advocaten
 14. 14. Algemene voorwaarden opschortingsrecht“De opdrachtnemer is gerechtigd haar werkzaamheden opte schorten, indien de opdrachtgever de verplichtingen uitde overeenkomst niet of niet volledig nakomt of indien deopdrachtnemer goede grond heeft hiervoor te vrezen.”Kroon + Partners Advocaten
 15. 15. Incasseren1. Strak factureren: iedere maand of na iederedeellevering of na bereiken urenvolume X2. Overeengekomen betalingstermijnen strikt handhaven3. Betalingsherinnering4. Bel-actie5. Aanmaning6. Uit handen gevenKroon + Partners Advocaten
 16. 16. Betalingsherinnering - voorbeelden1. “Kunt u mij informeren over de betaalstatus van onderstaande facturen?”2. “Kunt u mij laten weten of onderstaande facturen zijn vrijgegeven/gefiatteerd voor betaling?”3. “Kunt u navraag doen bij accounts payable / de crediteurenadministratie wanneer onderstaande facturen betaalbaar worden gesteld?”Kroon + Partners Advocaten
 17. 17. Bel-actieTop 5 meest gehoorde excuses:1. “We hebben de factuur niet ontvangen.”2. “Uw factuur heeft de verkeerde tenaamstelling”3. “Degene die over de betalingen gaat, is op zakenreis, ziek, met vakantie. U wordt teruggebeld.”4. “Wij betalen al onze leveranciers op 60 dagen, einde maand.”5. “Volgens mijn informatie is de factuur al betaald.”Tip: timing bel-actieKroon + Partners Advocaten
 18. 18. Acties advocaat Betalingsonmacht: - uitstel van betaling verlenen, mits … - betalingsregeling treffen (schriftelijk) Betalingsonwil: - faillissementsaanvraag - beslag leggen - dagvaarden om vonnis te halenKroon + Partners Advocaten
 19. 19. Kroon + Partners Advocaten
 20. 20. Jurgen van Asten: praktijktips voor slim incasseren Wie is uw contractspartij? Investeer in kwalitatieve (= betalende) omzetKroon + Partners Advocaten
 21. 21. Klantcommunicatie Ken de business van je klant Werk aan open klantcommunicatie Los eventuele klachten zsm op Monitor betalingsgedrag van je klantKroon + Partners Advocaten
 22. 22. Belang van een (goed) contract Begin nooit met werkzaamheden zonder getekend contract of opdrachtbevestiging of toepasselijkheid eigen algemene voorwaarden Risico´sTip: aanvullende afspraken altijd schriftelijk bevestigenKroon + Partners Advocaten
 23. 23. Opschorting levering goederen / diensten Wettelijk opschortingsrecht (art. 6:52 BW) Retentierecht (art. 3:290 BW) Onzekerheidsexceptie (art. 6:263 BW)Kroon + Partners Advocaten
 24. 24. Zekerheid Beding zekerheid voor uw vordering: - Concerngarantie/garantie holding of zustervennootschap - Bankgarantie - Hypotheek - Cessie / pandrecht op vordering klant van úw klant - Persoonlijke borgstellingKroon + Partners Advocaten
 25. 25. Pressiemiddelen Kies tactisch het juiste pressiemiddel en zet dat op het juiste moment in: - Faillissementsaanvraag - Incasso-kort geding - BeslagactiesKroon + Partners Advocaten
 26. 26. Beslagacties Derdenbeslag bij goede klant/bij groepsvennootschap op intercompanyvorderingen Beslag op onroerende zaak die geleverd moet worden Beslag op bankrekening (timing) Beslag op belastingteruggave of overheidssubsidies Beslag dat emotioneel „pijn doet‟Kroon + Partners Advocaten
 27. 27. Mede-aansprakelijken Spreek eventuele mede-aansprakelijken aan: - 403-verklaring - holding / zustervennootschap, verbonden onderneming, geconstrueerde “VOF” - bestuurdersaansprakelijkheidKroon + Partners Advocaten
 28. 28. Internationale incasso EEX-Verordening: thuisvoordeel creëren – jurisdictieclaule (of soms: arbitragebepaling) EET-Verordening: Nederlands vonnis ook meteen in buitenland incasserenTip: meteen goede buitenlandse advocaat inschakelenKroon + Partners Advocaten
 29. 29. Vragen? Dank voor uw aandacht! Wendy Charko Jurgen van AstenKroon + Partners Advocaten

×