Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blue Legal - seminar 'flexibele verkoop'

442 views

Published on

In april 2012 organiseerde Blue Legal advocaten | adviseurs het gratis seminar 'Flexibele verkoop'. Boordevol praktijktips om uw verkoopactiviteiten een flexibele en gestructureerde invulling te geven.

Blue Legal is de nieuwe naam voor Kroon + Partners advocaten

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Blue Legal - seminar 'flexibele verkoop'

 1. 1. Flexibele verkoop Jurgen van Asten Simone Fijneman 4 april 2012Kroon + Partners Advocaten
 2. 2. Kroon + Partners Advocaten Uw specialist in arbeids- en ondernemingsrecht  Opstellen van commerciële contracten  Beoordelen overeenkomsten en contractsbepalingen  Advisering tijdens onderhandelingen  (financiële) afwikkeling van contracten  Bijzondere diensten: onder meer “Huisadvocaat” en “Fast Collect” Wij onderscheiden ons door het vrij delen van kennis op seminars als deze!Kroon + Partners Advocaten
 3. 3. Programma Ontvangst Verkopen met freelancers en agenturen in de praktijk Praktijktips voor het werken met distributeurs en franchisers Vragen AfsluitingKroon + Partners Advocaten
 4. 4. Freelance & AgentuurKroon + Partners Advocaten
 5. 5. Freelance Opdracht Geen arbeidsovereenkomst VAR Kroon + Partners Advocaten
 6. 6. Artikel 1 BBAIn dit besluit wordt verstaan onder:…b. Werknemer:1. De werknemer, bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van hetBurgerlijk Wetboek;2. Degene, die persoonlijk arbeid verricht voor een ander, tenzij hij dergelijkearbeid in de regel voor meer dan twee anderen, niet zijnde zijn echtgenoot ofgeregistreerde partner of bij hem inwonende bloedverwanten of aanverwantenof pleegkinderen, laat bijstaan of deze arbeid voor hem slechts een bijkomstigewerkzaamheid is.Kroon + Partners Advocaten
 7. 7. Overige aandachtspunten Geen gezagsverhouding Onkostenvergoeding BV Klanten/prospects Verwachtingen over en weer ProvisieKroon + Partners Advocaten
 8. 8. Freelance of toch agentuur?Kroon + Partners Advocaten
 9. 9. Artikel 7:428 BWDe agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij deene partij, de principaal, aan de andere partij, dehandelsagent, opdraagt, en deze zich verbindt, voor eenbepaalde of een onbepaalde tijd en tegen beloning bij detotstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen,en deze eventueel op naam en voor rekening van deprincipaal te sluiten zonder aan deze ondergeschikt te zijn.Kroon + Partners Advocaten
 10. 10. Handelsagent versus HandelsvertegenwoordigerKroon + Partners Advocaten
 11. 11. Keuze voor agentuur Geen mogelijkheden om zelf verkoop te organiseren en controleren Behoud controle Rechtstreeks contact afnemers Vrijheid voor de deskundige verkoper Vrijheid en beperking risico’s voor agentKroon + Partners Advocaten
 12. 12. Werkwijze agentuur Internationale verhoudingen Natuurlijk persoon/rechtspersoon Duurzame aard Provisie RayonKroon + Partners Advocaten
 13. 13. Einde agentuur Opzeggen  Bepaalde tijd  Onbepaalde tijd Verzoek tot ontbinding Artikel 1 BBAKroon + Partners Advocaten
 14. 14. Goodwill-/klantenvergoeding Wanneer recht op? Hoe hoog?  Maximum  Omstandigheden van het gevalKroon + Partners Advocaten
 15. 15. RekenvoorbeeldAgent X werkt sinds 2001 voor fabrikant Y. Y zegt deovereenkomst in juni 2010 op. De opzegtermijn bedraagt6 maanden; de overeenkomst eindigt op 31 december2010. Omzet Provisie (6%) 2010 € 1.750.000,- € 105.000,- 2009 € 1.800.000,- € 108.000,- 2008 € 1.750.000,- € 105.000,- 2007 € 1.600.000,- € 96.000,- 2006 € 1.450.000,- € 87.000,- Gemiddeld € 1.670.000,- € 100.200,-Kroon + Partners Advocaten
 16. 16. Voorkom verrassingen!Kroon + Partners Advocaten
 17. 17. Distributie & franchiseKroon + Partners Advocaten
 18. 18. Distributie Wat is een distributieovereenkomst? Geen wettelijke regeling Essentie: wederverkoop producten/diensten op eigen naam/voor eigen rekening en risico Distributeur is zelfstandig ondernemerKroon + Partners Advocaten
 19. 19. Soorten distributieovereenkomsten Niet-exclusief (vaak: dealerschap) Exclusief (alleenverkoopovereenkomst) Selectief -> Onderscheiden van physical distributionKroon + Partners Advocaten
 20. 20. Inhoud distributiecontract Contractsduur Wel/geen exclusiviteit Contractsgebied/rayon Contractsproducten/-diensten Voorraadverplichting Omzetclausule Algemene voorwaarden leverancierKroon + Partners Advocaten
 21. 21. Inhoud distributiecontract Service & after-sales, training, garantie Beëindigingsclausule (o.a. change of control) Opzegtermijn Toepasselijk recht Geschilbeslechting (rechter, arbitrage, ADR)Kroon + Partners Advocaten
 22. 22. Bijzondere bepalingen Reden: werking mededingingsrecht Beperking concurrentie door afspraken tussen ondernemingen Sancties: nietigheid, boete, publiciteit Vrijstellingsverordening (afhankelijk van marktaandeel) Hardcore restricties: prijsafspraken en marktverdelingKroon + Partners Advocaten
 23. 23. Bijzondere bepalingen Prijsafspraken (verticale prijsbinding)  Niet toegestaan: minimumprijzen  Toegestaan: maximumprijzen en adviesprijzen Marktverdeling  Niet toegestaan: verbod passieve verkoop buiten rayon  Toegestaan: verbod actieve verkoop buiten rayon  Internetverkoop is passieve verkoop Exclusieve afname/concurrentiebeding  Niet toegestaan: langer dan 5 jaar of in contract onbepaalde tijd of met automatische verlenging  Post-term concurrentiebeding maximaal 1 jaarKroon + Partners Advocaten
 24. 24. Opzegging en goodwillvergoeding In principe altijd opzegbaar Contractuele of “redelijke” opzegtermijn “redelijk” bepaald door duur overeenkomst In principe geen goodwillvergoeding Pas op: onder buitenlands recht soms wel (België, Duitsland)Kroon + Partners Advocaten
 25. 25. Franchise Wat is een franchiseovereenkomst? Geen wettelijke regeling Essentie: wederverkoop producten/diensten onder een gemeenschappelijke naam of “formule” Zorgplicht franchisegever  Informatieplicht  Prognoseaansprakelijkheid  Verstrekken know-how  Verlening commerciële of technische ondersteuning Franchisenemer is zelfstandig ondernemerKroon + Partners Advocaten
 26. 26. Inhoud franchisecontract Franchisehandboek (gedetailleerde beschrijving formule) Verplichting FG: ondersteuning, opleiding, instandhouding formule Verplichting FN: toepassing formule, betalen fee voor management, boekhouding, training en opleiding, HR, IT en marketing Contractsduur Beëindiging en afwikkeling Zie ook distributieKroon + Partners Advocaten
 27. 27. Bijzondere bepalingen Verticale prijsbinding  Niet toegestaan: minimumprijzen  Toegestaan: maximumprijzen en adviesprijzen Marktverdeling  Niet toegestaan: verbod passieve verkoop buiten rayon  Toegestaan: verbod actieve verkoop buiten rayon  Internetverkoop is passieve verkoop Exclusieve afname/concurrentiebeding  Niet toegestaan: verplichting meer dan 80% contractsproducten FG af te nemen, tenzij gedurende maximaal 5 jaar of looptijd huurovereenkomst (indien van toepassing)  Post-term concurrentiebeding maximaal 1 jaar, beperkt tot verkooplocatieKroon + Partners Advocaten
 28. 28. Opzegging en goodwillvergoeding In principe altijd opzegbaar Contractuele opzegtermijn (franchise altijd neergelegd in contract) In principe geen goodwillvergoeding Bij samenhangend huurcontract oplettenKroon + Partners Advocaten
 29. 29. Huurbescherming Middenstandsbedrijfsruimte Afwijkend huurbeding Overige bedrijfsruimte OntruimingsbeschermingKroon + Partners Advocaten
 30. 30. Indeplaatsstelling Bedrijfsoverdracht franchisenemer/huurder Vereisten + belangenafweging Franchise + huur koppelenKroon + Partners Advocaten
 31. 31. Vragen? Dank voor uw aandacht! Jurgen van Asten: j.vanasten@kroon-partners.nl Simone Fijneman: s.fijneman@kroon-partners.nl Kroon + Partners Advocaten - Tel: 076 521 35 36Kroon + Partners Advocaten
 32. 32. Per 1 mei aanstaande:

×