Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Projecte Final de Carrera

1,572 views

Published on

Presentació utilitzada en la sessió del 7 de novembre de 2013 per a l'assignatura Projecte 2, d'Enginyeria Industrials de l'ETSEIAT (UPC)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,572
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Projecte Final de Carrera

 1. 1. Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Projecte Final de Carrera Projectes 2 / Enginyeria Industrial. ETSEIAT (UPC) Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (UPC)
 2. 2. Introducció Les competències genèriques establertes a la UPC  emprenedoria i innovació  sostenibilitat i compromís social  comunicació eficaç oral i escrita  coneixement d’una tercera llengua  treball en equip  aprenentatge autònom  ús solvent del recursos d’informació
 3. 3. Introducció Competència clau UPC: Ús solvent dels recursos de la informació Reconèixer quina informació es necessita, així com saber localitzar, avaluar i utilitzar aquesta informació de manera efectiva.
 4. 4. Introducció Nivells de la competència: Ús solvent dels recursos de la informació Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió. Després d'identificar les diferents parts d'un document acadèmic i d'organitzar-ne les referències bibliogràfiques, dissenyar i executar una bona estratègia de cerca avançada amb recursos d'informació especialitzats, seleccionant-hi la informació pertinent tenint en compte criteris de rellevància i qualitat. Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic (per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació que s'han utilitzat.
 5. 5. Introducció
 6. 6. Introducció <http://www.etseiat.upc.edu/estudis/Projecte-Final-Carrera/caracteristiques-pfc>
 7. 7. Introducció
 8. 8. Programa 1. Organització de la informació 2. Estructura del document acadèmic 3. Comunicació escrita 4. Disseny gràfic del document acadèmic 5. Presentació del treball
 9. 9. 1. Organització de la informació Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes 1. Brevetat. 2. Llenguatge propi (sense copiar). 3. Fidelitat al document i al punt de vista de l’autor. 4. En un article d’investigació, cal tenir en compte les hipòtesis de partida, la metodologia, els resultats i les conclusions. 5. Citar el document original.
 10. 10. 1. Organització de la informació Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes Cal anotar sempre la referència de les fonts consultades. Incloure idees que ha suggerit la lectura Incloure fragments d'obres o imatges de tercers a mode de cita Parafrasejar
 11. 11. 1. Organització de la informació Resums Anotacions Quadres sinòptics Programari per a gestionar anotacions Gràfics Esquemes
 12. 12. 1. Organització de la informació Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes Enllaç Quadern Títol de la pàgina web Etiquetes Cita textual Comentaris
 13. 13. 1. Organització de la informació Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes Permeten sintetitzar i comparar les idees i punts de vista de diverses fonts sobre un mateix tema, productes, prestacions, etc.
 14. 14. 1. Organització de la informació Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes Els gràfics són útils per analitzar la relació entre les dades
 15. 15. 1. Organització de la informació Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes Programari per al treball col·laboratiu  Programa ofimàtic web  Tractament de textos  Full de càlcul  Presentacions  Permet al propietari del document “convidar” altres usuaris a participar  Ideal per als treballs en grups
 16. 16. 1. Organització de la informació Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes Esquemes de clau • La informació és la mateixa que en un resum. • La diferència és que es presenten les paraules enllaçades per fletxes i claus. D’aquesta manera es relacionen les idees. Font: Técnicas de estudio. http://www.virtual-formac.com/blog/curso-de-tecnicas-de-estudio/los-esquemas/
 17. 17. 1. Organització de la informació Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes Mapes conceptuals Tenen per objectiu presentar relacions significatives entre conceptes en forma de proposicions. • • • • • • Comprensió Pensament reflexiu Pensament relacional Establiment de significats Relacions espacials Diferenciació entre l’essencial i l’accidental
 18. 18. 1. Organització de la informació Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics http://www.mindomo.com/es/mindmap/ciencia-20-30-d4d1f77be0d04af0804c719038144de8 Esquemes
 19. 19. Programa 1. Organització de la informació 2. Estructura del document acadèmic 3. Comunicació escrita 4. Disseny gràfic del document acadèmic 5. Presentació del treball
 20. 20. 2. Estructura del document acadèmic Preliminars • • • • • • Coberta Portada Resum Prefaci Sumari Llistat Cos del treball • • • • Introducció Capítols Bibliografia Citacions Annexos i appèndixs
 21. 21. 2. Estructura del document acadèmic portada coberta Títol PFC Institució Alumne Titulació Convocatòria de lliurament PFC Director del PFC
 22. 22. 2. Estructura del document acadèmic Coberta/ portada  Indicació concisa del contingut. + Títol  Fàcilment identificable quan se cita a les bibliografies.  No ha d’incloure abreviatures, acrònims, codis, símbols i fórmules que no siguin d’ús comú.
 23. 23. 2. Estructura del document acadèmic Resum  Identifica el contingut bàsic de forma precisa. • En la llengua del treball • Opcional en anglès (abstract).  Paraules clau o descriptors.  No ha d’incloure abreviatures ni referències bibliogràfiques.
 24. 24. 2. Estructura del document acadèmic Prefaci  Breu.  Justificar la necessitat, idoneïtat i pertinença      del treball. Considerar els objectius generals. Indicar, succintament, què se sap fins al moment sobre la temàtica i què se’n ha fet en el camp de la recerca. Observacions personals. Agraïments Engrescar al lector a seguint llegint.
 25. 25. 2. Estructura del document acadèmic Sumari  Títols i les pàgines on es troben les principals subdivisions del treball i els annexos  Si et treball té diversos volums:  Cada volum ha de portar el seu sumari.  També cal un sumari general complet a cada volum. índex Llista ordenada dels conceptes, dels noms propis, etc., que apareixen en una obra, amb les indicacions necessàries per a la seva localització. sumari Descripció de parts o continguts d'un llibre.
 26. 26. 2. Estructura del document acadèmic Llistats Il·lustracions i taules  Llistes separades per a les figures, les il·lustracions, els plànols, les taules, etc.  S’ha d’indicar el número, la llegenda de la figura i el número de pàgina on es troba.
 27. 27. 2. Estructura del document acadèmic Llistats Abreviatures, sigles i símbols  Les abreviatures també s’han de desenvolupar i definir el primer cop que surten al text. Criteris lingüístics de l’SLT
 28. 28. 2. Estructura del document acadèmic Cos del treball • Ha de dividir-se en parts, capítols i apartats numerats. >> • Cada part ha de començar en una pàgina nova. • Limitar al màxim les notes.
 29. 29. 2. Estructura del document acadèmic Cos del treball És una de les parts més importants del treball perquè és on s’ha de motivar al lector, atreure el seu interès envers el tema que es tracta. A la introducció s’exposa, de manera clara i precisa: Introducció     El problema que es vol tractar    Els límits del treball  En el darrer paràgraf de la introducció se sol explicar en forma redactada l’estructura del treball, per tal de centrar al lector. Els objectius La rellevància del tema L’estat de la qüestió dins del camp d’estudi al qual pertany (antecedents) El mètode utilitzat per fer el treball Si resulta massa llarga, alguns d’aquests punts poden tenir entitat pròpia i formar subapartats.
 30. 30. 2. Estructura del document acadèmic Bibliografia Què haig d’incloure a la bibliografia?  Els documents citats en el text  Els documents no citats en el text
 31. 31. 2. Estructura del document acadèmic Bibliografia Citacions bibliogràfiques Referències bibliogràfiques
 32. 32. 2. Estructura del document acadèmic Bibliografia Com cito un document? <http://publica.upc.edu/> Com citar documents impresos i audiovisuals Com citar documents electrònics Com presentar una bibliografia i citar un text
 33. 33. 2. Estructura del document acadèmic Bibliografia Gestors de referències
 34. 34. http://www.glogster.com/acha2310/el-plagio/g-6kgq6596mhdh7vkgsjjf06p 2. Estructura del document acadèmic Puc reproduir en el meu treball un fragment de text d’un llibre que he consultat?
 35. 35. 2. Estructura del document acadèmic  Sí, amb finalitats de recerca, sempre i quan la quantitat del fragment reproduït sigui prou mesurada. Sigui per a la seva anàlisi, comentari o judici crític i indicant-ne la font i l’autor.  Sí, si es tracta d’un llibre en accés obert.  No, en cap cas.  Únicament el podré reproduir en el cas que tingui el permís de l’autor.
 36. 36. 2. Estructura del document acadèmic Els drets d’autor  Les lleis de drets d’autor difereixen entre països.  Les fonts han de copiar-se amb el consentiment de l’autor i indicant la seva procedència.  L’absència d’indicació de la font d’on s’ha extret la informació es considera plagi.  Els documents no publicats també estan protegits pels drets d’autor i no poden reproduir-se sense autorització.
 37. 37. 2. Estructura del document acadèmic Almenys una vegada…… ...... 7 de cada 10 universitaris admeten haver copiat fragments de textos o textos complets i haver-los presentat com a propis amb el lliurament d’un treball acadèmic ...... gairebé 7 de cada 10 universitaris admeten haver dut a terme la pràctica de “reciclar”, parcialment o totalment, treballs ja lliurats per composar treballs nous. COMAS, Rubén; SUREDA, Jaume (2008). «El ciberplagi acadèmic: esbrinant-ne les causes per tal d'enllestir les solucions». A: El ciberplagi acadèmic [dossier en línia]. Digithum. Núm. 10. UOC. [Consulta: 28/10/2013]. <http://www.uoc.edu/digithum/10/dt/cat/comas_sureda.pdf Oliver-Trobat, Miquel F. Prácticas de citación y plagio académico en la elaboración textual del alumnado universitario. A: Teoria de la Educación, 12 (1), 2011, pp 359-385 [Consulta: 28/10/2013]. <http://www.academia.edu/3084028/Practicas_de_citacion_y_plagio_academico_en_la_elaboracion_textual_del_alumnado_universitario>
 38. 38. 2. Estructura del document acadèmic Perfil de l’estudiant que comet plagi  Poca integritat acadèmica  Home  Carrera tècnica Guerna, Guillermo. El ciber-plagio académico. http://prezi.com/refgj5esh-q3/el-ciber-plagio-academico/
 39. 39. 2. Estructura del document acadèmic És fàcil detectar un plagi?
 40. 40. 2. Estructura del document acadèmic Disponible a: http://www.3cat24.cat/noticia/410089/ociicultura/Un-programa-antiplagi-demostra-que-Shakespeare-va-escriure-Eduard-III-amb-lajuda-de-Thomas-Kyd
 41. 41. 2. Estructura del document acadèmic Programari antiplagi AntiPlagiarist 1.8 Copionic Copyscape DOC Cop Grammarly Jplag Moss (Measure of Software Similarity) Plagium The Plagiarism Checker Viper WCopyfind
 42. 42. 2. Estructura del document acadèmic
 43. 43. 2. Estructura del document acadèmic Propietat intel·lectual AUTOR = Persona natural que crea una obra literària, artística o científica. Drets MORALS: dret a ser reconegut com autor de la seva obra. Els drets morals no caduquen mai DRETS Drets d’EXPLOTACIÓ: dret a autoritzar, o no, l’ús de la seva obra. ©
 44. 44. 2. Estructura del document acadèmic 70 anys (mort autor) Artistes intèrprets, audiovisuals, fonogrames Obres literàries, artístiqu es i científiques Domini Públic Drets d’explotació – No són perpetus Propietat intel·lectual 50 anys 25 anys Meres fotografies Edicions d’obres de domini públic
 45. 45. 2. Estructura del document acadèmic Puc reproduir en el meu treball una imatge que he trobat a Google?
 46. 46. 2. Estructura del document acadèmic  Sí, amb finalitats de recerca, quan la imatge tingui relació amb el contingut del meu treball, indicant-ne la font i l’autor.  Sí, però sempre he de demanar permís a l’autor.  Sí, tot el que trobem a Internet es pot utilitzar lliurament.  Sí, si no indica qui és l’autor.
 47. 47. 2. Estructura del document acadèmic Condicions:  Es tracta d’una obra divulgada.  S’indica la font i l’autor.  S’utilitza per a fins docents o de recerca.  La incorporació del fragment s’efectua a títol de cita o per a la seva anàlisi o comentari.  El fragment citat guarda una proporció justificada per a la finalitat perseguida. Dret de cita article 32.1 de la Llei de propietat intel·lectual
 48. 48. 2. Estructura del document acadèmic Font: Journal of…
 49. 49. 2. Estructura del document acadèmic On puc trobar una imatge distribuïda sota llicències CC?
 50. 50. 2. Estructura del document acadèmic
 51. 51. 2. Estructura del document acadèmic Annexos  Qualsevol altra informació que no és essencial per la comprensió del text principal.  Explicacions més completes dels mètodes i tècniques resumits en el text.  Lectures aconsellades.  Cada annex ha d’identificar-se per ordre alfabètic amb una lletra majúscula precedit de la paraula “Annex”.
 52. 52. 2. Estructura del document acadèmic Índexs  Enumeració d’elements que apareixen al treball amb el número de la pàgina on apareix.  Tipus d’índexs:  Índex onomàstic (o de noms) personals o de llocs.  Índex de matèries (o de continguts).
 53. 53. Programa 1. Organització de la informació 2. Estructura del document acadèmic 3.Comunicació escrita 4. Disseny gràfic del document acadèmic 5. Presentació del treball
 54. 54. 3. Comunicació escrita Recomanacions  En aquesta primera fase cal ... .... .... .... .... no aturar-se en els aspectes gràfics, formals fugir del full/pantalla en blanc no introduir dades no pertinents no perdre de vista el que plantegem usant un llenguatge planer  Cal utilitzar com a guia de redacció els esborranys, el pla de redacció, les notes de lectura, etc.  Una bona redacció no s’aconsegueix al primer intent
 55. 55. 3. Comunicació escrita Recomanacions per a una bona redacció  Ordre de la frase: Subjecte + Verb + Predicat Ex. Ordre lògic (subjecte + verb + complements) becaris sol·licituds   Els estudiants i els becaris van lliurar les Van lliurar les sol·licituds els estudiants i els  L’ús i accés a la informació  Ex. Ordre cronològic o temporal L’accés i ús de la informació
 56. 56. 3. Comunicació escrita Decàleg per a una bona redacció  Utilitza frases curtes
 57. 57. 3. Comunicació escrita Decàleg per a una bona redacció  Fer paràgrafs de 4-8 línies o 30-80 paraules +  Utilitza bé els signes de puntuació +  Fés anar bé els verbs: gerundis, concordància, passius, negatius  L'exposició va ser inaugurada pel rector. El rector va inaugurar l'exposició.   L'informe no estarà fet fins dijous. L'informe estarà fet dijous.  Font: http://www.upc.edu/slt/recursos-redaccio/criteris-linguistics-upc/frases-lexic-paragraf/frases
 58. 58. 3. Comunicació escrita Decàleg per a una bona redacció  Utilitza més el verb que el nom  Usa construccions sintàctiques i formes verbals més directes  Dues coses bàsiques: brevetat i concreció  Regla d’or: ESCRIU TAL COM PARLES  Discurs despersonalitzat (ús de fórmules impersonals i 1a persona del plural)  Amb aquest compost he creat una nova substància.   Amb aquest compost s’ha creat una nova substància (impersonal) Amb aquest compost hem creat una nova substància (1ª p. plural)
 59. 59. 3. Comunicació escrita http://www.upc.edu/slt/
 60. 60. Programa 1. Organització de la informació 2.Estructura del document acadèmic 3.Comunicació escrita 4. Disseny gràfic del document acadèmic 5. Presentació del treball
 61. 61. 4. Disseny gràfic del document acadèmic Coberta  És opcional i si existeix ha de contenir el títol del treball, nom de l’autor Portada  Elements que han d’aparèixer en aquest ordre: • Títol del projecte i subtítol (si s’escau) • Nom complet de l’autor/a • Nom i lloc de la institució on es presenta • Departament, facultat o centre on s’ha realitzat el projecte • Grau a que s’aspira o procés d’oposició • Data de la presentació i la defensa o del lliurament del projecte Normativa de presentació PFC (Instruccions per a la redacció i preparació del PFC)
 62. 62. 4. Disseny gràfic del document acadèmic Compaginació Utilitzar fulls blancs del format A4 vertical.
 63. 63. 4. Disseny gràfic del document acadèmic Compaginació marges: superior i inferior 3 cm, esquerra 4 cm i dret 3 cm
 64. 64. 4. Disseny gràfic del document acadèmic Compaginació Deixar, entre les ratlles del text principal, un interlineat d’ 1,3
 65. 65. 4. Disseny gràfic del document acadèmic Compaginació No s’ha de deixar mai sola una línia d’un paràgraf ni al final ni al començament d’una pàgina.
 66. 66. 4. Disseny gràfic del document acadèmic Compaginació Paginar o numerar les pàgines correlativament.
 67. 67. 4. Disseny gràfic del document acadèmic Tipografia Mai no s’utilitza el subratllat (ni en els títols) ( Arial 11) La major part del text del treball s’ha d’escriure en rodona. Normativa de presentació PFC (Instruccions per a la redacció i preparació del PFC)
 68. 68. 4. Disseny gràfic del document acadèmic Tractament de textos Si defineixes prèviament l’estil gràfic del teu treball podràs… … modificar d’un sol cop sense necessitar d’anar d’estructura en estructura per a canviar-la. … generar automàticament el sumari. … generar automàticament els índexs. … revisar els errors tipogràfics i ortogràfics Word per a la tesi (Biblioteca ETSAV)
 69. 69. 4. Disseny gràfic del document acadèmic Les il·lustracions i taules  S’han d’incloure si contribueixen a la nitidesa de l’explicació  Han de numerar-se de manera seqüencial i anar acompanyades d’una llegenda  Cal citar l’origen de qualsevol il·lustració o taula que apareix en el text
 70. 70. 4. Disseny gràfic del document acadèmic Figures Col·locació centrada i entre paràgrafs. Numeració
 71. 71. 4. Disseny gràfic del document acadèmic taules Col·locació centrada i entre paràgrafs. Numeració
 72. 72. Programa 1. Organització de la informació 2. Estructura del document acadèmic 3. Comunicació escrita 4. Disseny gràfic del document acadèmic 5. Presentació del treball
 73. 73. 5. Presentació del treball Procés 1 Tots els documents escrits de format UNE A4 del PFC Màxim de 3 volums 2 Plànols, fotografies, documents en format diferent del UNE A4 3 Altres elements que es considerin essencials • • Una còpia integra de tota la documentació lliurada en format paper • Cada exemplar inclourà Un fitxer readme.txt que inclourà el nom del/de la autor/a i tutor/a, títol del projecte Una caràtula amb el nom de l’autor/a, i el nom del/de la tutor/a <http://www.etseiat.upc.edu/estudis/normatives-academiques/tfm-pfc/reglament-de-pfc>
 74. 74. 5. Presentació del treball Format paper Tots els volums que integrin el PFC s’hauran d’enquadernar i ficar en una única capsa/carpeta blava (espiral i tapes dures) Si hi ha més d’un volum cal que cadascun tingui les dades essencials d’identificació. Consulteu les instruccions per a la redacció i preparació dels projectes de fi de carrera a l’ETSEIAT
 75. 75. 5. Presentació del treball Format electrònic  Preferiblement PDF.  El fitxer lliurat no ha de tenir cap protecció tecnològica.  Identificar a la part superior de les pàgines el títol del treball i el nom de l'autor.
 76. 76. 5. Presentació del treball Exposició oral ¿Powerpoint, Prezi, Impress o Keynote?
 77. 77. 5. Presentació del treball Exposició oral http://bibliotecnica.upc.edu/BCT/content/servei-dautoenregistrament-de-videos 50 consells pràctics per fer exposicions orals eficaces (SLT) Argumenta [9] Exposició oral Rúbrica per avaluar un PowerPoint (GRAPA) Presentaciones con PowerPoint COM comunicar (UAB + UPC) Cómo hacer presentaciones atractivas (UC3)
 78. 78. 5. Presentació del treball Treballs acadèmics UPC és un dipòsit institucional que allotja els treballs finals de grau, projectes final de màster, tesines i altres treballs acadèmics creats per estudiants de la UPC, amb el propòsit de fer-los visibles, accessibles, preservables i recuperables lliurament per qualsevol usuari a través d’Internet.
 79. 79. 5. Presentació del treball Puc dipositar el meu TFG/PFC a UPCommons?  Si has autoritzat de forma expressa el dipòsit  Si el treball no vulnera els drets de propietat industrial i intel·lectual de tercers  Si no existeixi cap possible sol·licitud d'una patent que recaigui sobre el contingut del treball  Si no hi ha cap acord de confidencialitat vigent amb tercers (per exemple, empreses o editorials)
 80. 80. 5. Presentació del treball Llicències Creative Commons Reconeixement (Attribution): en qualsevol explotació autoritzada de l’obra per la llicència, s’ha de reconèixer-ne l’autoria. No comercial (Non commercial): l’explotació de l’obra queda limitada a usos no comercials Sense obres derivades (No derivate Works): l’autorització per a explotar l’obra no inclou la transformació per a crear una obra derivada Compartir igual (Share alike): l’explotació autoritzada inclou la creació d’obres derivades, sempre que mantinguin la mateixa llicència a l’hora de ser divulgades
 81. 81. 5. Presentació del treball Qui té la titularitat dels drets del meu treball? En el cas concret dels treballs acadèmics finals dirigits o coordinats per professorat de la UPC, el titular de la propietat intel·lectual és l'autor o coautors dels mateixos Criteris d'aplicació de la Normativa PI-UPC
 82. 82. Què valoren els tribunals? Sobre el procés Sobre la memòria escrita Sobre l’exposició oral Coromina, E.; Casacuberta, X; Quintana, D. Avaluació del treball de recerca. Dins: El treball de recerca: procés d'elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos.1a ed. Vic: Eumo, 2000. p 120-123.
 83. 83. Sobre el procés         La iniciativa i l’originalitat en la tria i delimitació del tema. La formulació clara i realista de l’objectiu o hipòtesi inicial. La planificació de les activitats. El coneixement i l’ús d’una metodologia adequats al tema, l’ús de recursos, tècniques o mitjans apropiats per a l’obtenció i processament de dades. La capacitat per documentar-se i organitzar aquesta informació. L’habilitat per superar problemes i reorientar el treball si cal. El rigor demostrat durant les etapes. El compliment de terminis establerts.
 84. 84. Sobre la memòria escrita Aspectes formals del continent  La compaginació, el disseny o la presentació formal de les pàgines (sumari, índexs...).  L’ús adequat de convencions gràfiques.  La presentació adequada de la bibliografia, dels annexos i de les il·lustracions...  L’estructura equilibrada de les diferents parts de la memòria.  L’aprofitament dels recursos informàtics.
 85. 85. Sobre la memòria escrita Aspectes formals de contingut       La pertinença al tema de les qüestions tractades. La claredat i la concisió expositiva. La posada en relleu d’idees o dades contraposades. L’originalitat i l’absència de còpia sistemàtica. La consecució real de coneixements nous. La presentació ben enllaçada, sense llacunes o salts, del fil conductor .  L’autocrítica respecte a la migradesa dels resultats, dels errors comesos...  El suggeriment de noves vies de recerca sobre el tema estudiat.
 86. 86. Sobre l’exposició oral Aspectes formals de la preparació  Un nombre de transparències adequat al temps previst.  Adequació del temps d’exposició a la previsió.  Densitat de les transparències adequada.  Ús eficient dels recursos visuals i audiovisuals.  Selecció adequada dels colors de text i fons per a un bon contrast.
 87. 87. Sobre l’exposició oral Aspectes formals de la preparació  Taules, imatges i gràfics amb una grandària suficient per la visualització clara del que es vol mostrar.  Eixos ben definits als gràfics.  Absència d’errades d’ortografia i ús correcte de les unitats.  Presència d’elements que permetin conèixer el punt actual de la presentació.
 88. 88. Sobre l’exposició oral Aspectes formals de l’execució  La idoneïtat i l’organització en l’ús de recursos audiovisuals.  El volum de la veu, el to, l’articulació i el ritme adequats.  La seguretat, la naturalitat, la gestualitat, la mirada i la manca de rigidesa.  La correcció i l’adequació lingüístiques.  La seguretat i la destresa en les respostes a possibles preguntes del tribunal.  El control de la durada de la sessió.
 89. 89. Sobre l’exposició oral Aspectes formals de l’execució  La preparació del guió o esquema i l’assaig previ  La claredat i precisió expositiva, i l’estructuració del contingut  La captació de l'interès de l’auditori  El domini del tema  La capacitat de síntesi en la descripció del procés seguit i en la presentació dels resultats obtinguts
 90. 90. Moltes gràcies per la vostra atenció Marta Roca Lefler (marta.roca@upc.edu)

×