Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pautes per elaborar, estructurar i redactar un TFM o una tesi doctoral

2,140 views

Published on

Presentació utilitzada en el taller "Pautes per elaborar, estructurar i redactar un TFM o una tesi doctoral" a la Biblioteca del Campus de Terrassa

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pautes per elaborar, estructurar i redactar un TFM o una tesi doctoral

 1. 1. PAUTES PER ELABORAR, ESTRUCTURAR I REDACTAR UN TFM O UNA TESI DOCTORAL
 2. 2. Determinar les necessitats d’informació Formular una estratègia de cerca Escollir les fonts d’informació apropiades Recuperar i localitzar els documents Gestionar i sintetitzar la informació Avaluar els documents trobats Citar els documents seleccionats Posar per escrit els resultats de la teva recerca   
 3. 3. GRAU EXERCICI PROFESSIONAL MÀSTER DOCTORAT TFG TFM Tesi
 4. 4. <http://planificat.upc.edu/>
 5. 5. <https://magic.piktochart.com/output/1597198-projecte-20>
 6. 6. 1. Organització de la informació 2. Estructura del document acadèmic 3. Comunicació escrita 4. Disseny gràfic del document acadèmic 5. Presentació/defensa del treball Programa
 7. 7. Referències Documents Síntesis accés assimilació 1. Organització de la informació
 8. 8. 1. Brevetat. 2. Llenguatge propi (sense copiar). 3. Fidelitat al document i al punt de vista de l’autor. 4. En un article d’investigació, cal tenir en compte les hipòtesis de partida, la metodologia, els resultats i les conclusions. 5. Citar el document original. Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes 1. Organització de la informació1. Organització de la informació
 9. 9. Quadres sinòptics Gràfics EsquemesResums Cal anotar sempre la referència de les fonts consultades. Anotacions 1. Organització de la informació Incloure idees que ha suggerit la lectura Incloure fragments d'obres o imatges de tercers a mode de cita Parafrasejar 1. Organització de la informació
 10. 10. Quadres sinòptics Gràfics EsquemesAnotacions 1. Organització de la informació Resums Programari per a gestionar anotacions 1. Organització de la informació
 11. 11. Quadres sinòptics Gràfics Esquemes Títol de la pàgina web Cita textual Quadern Etiquetes Comentaris Enllaç Anotacions 1. Organització de la informació Resums 1. Organització de la informació
 12. 12. Gràfics EsquemesResums Anotacions Quadres sinòptics Permeten sintetitzar i comparar les idees i punts de vista de diverses fonts sobre un mateix tema, productes, prestacions, etc. 1. Organització de la informació1. Organització de la informació
 13. 13. EsquemesResums Anotacions Els gràfics són útils per analitzar la relació entre les dades Quadres sinòptics Gràfics 1. Organització de la informació1. Organització de la informació
 14. 14. Esquemes de clau • La informació és la mateixa que en un resum. • La diferència és que es presenten les paraules enllaçades per fletxes i claus. D’aquesta manera es relacionen les idees. Font: Técnicas de estudio. http://www.virtual-formac.com/blog/curso-de-tecnicas-de-estudio/los-esquemas/ Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes 1. Organització de la informació 1. Organització de la informació
 15. 15. Mapes conceptuals Tenen per objectiu presentar relacions significatives entre conceptes en forma de proposicions. • Comprensió • Pensament reflexiu • Pensament relacional • Establiment de significats • Relacions espacials • Diferenciació entre l’essencial i l’accidental Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics 1. Organització de la informació 1. Organització de la informació Esquemes
 16. 16. Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics 1. Organització de la informació http://www.mindomo.com/es/mindmap/ciencia-20-30-d4d1f77be0d04af0804c719038144de8 1. Organització de la informació Esquemes
 17. 17.  Programa ofimàtic web  Tractament de textos  Full de càlcul  Presentacions  Permet al propietari del document “convidar” altres usuaris a participar  Ideal per als treballs en grups Programari per al treball col·laboratiu 1. Organització de la informació Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes
 18. 18. 1. Organització de la informació 2. Estructura del document acadèmic 3. Comunicació escrita 4. Disseny gràfic del document acadèmic 5. Presentació del treball ProgramaPrograma
 19. 19.  Heu de seguir les indicacions específiques del centre on es presenta el treball.  Podeu consultar manuals de metodologia del treball científic i guies d’estil per a la redacció.  bibliografia  Tesi doctoral > indicacions UPC 2. Estructura del document acadèmic  TFM > indicacions CT UPC
 20. 20. Preliminars Cos del treball • Coberta • Portada • Resum • Prefaci • Sumari • Llistat • Introducció • Capítols • Bibliografia • Citacions Annexos i appèndixs 2. Estructura del document acadèmic2. Estructura del document acadèmic
 21. 21. coberta 2. Estructura del document acadèmic  Ha de contenir: títol, subtítol (si n'hi ha); nom i cognoms de l'autor/autora.  En el llom ha d'aparèixer el títol, el nom de l'autor/autora i la designació de volum  En cas que la tesi/TFM contingui més d'un volum s'ha d'afegir la designació del volum. Exemple (Vol.3 de 5 Vol.). 2. Estructura del document acadèmic
 22. 22. portada Títol TFM/tesi Autor (NBU) Institució Director del TFM/tesi Convocatòria de lliurament TFM/tesi Titulació 2. Estructura del document acadèmic • Títol de la tesi i subtítol. • Nom de l'autor/a. • Nom i lloc de la institució on es presenta. • Nom del director/a de la tesi. • Programa de doctorat. • Departament, Escola i/o Facultat. • Lloc i data (mes i any) • Títol al qual s'aspira • Nombre total de volums de l'obra i número del volum considerat. 2. Estructura del document acadèmic
 23. 23.  Indicació concisa del contingut.  Fàcilment identificable quan se cita a les bibliografies.  No ha d’incloure abreviatures, acrònims, codis, símbols i fórmules que no siguin d’ús comú. Títol Coberta/ portada 2. Estructura del document acadèmic2. Estructura del document acadèmic
 24. 24.  Permet accedir al lector el contingut bàsic de la tesi de forma ràpida i precisa.  Sempre s’ha de fer en la llengua del treball i en anglès (abstract).  Paraules clau o descriptors.  No ha d’incloure abreviatures ni referències bibliogràfiques. Resum 2. Estructura del document acadèmic Argumenta [16] Resum 2. Estructura del document acadèmic
 25. 25.  No ha de resumir els continguts del treball.  Justificar la necessitat, idoneïtat i pertinença del treball.  Considerar els objectius generals.  Indicar, succintament, què se sap fins al moment sobre la temàtica i què se’n ha fet en el camp de la recerca.  Observacions personals i/o agraïments.  Engrescar al lector a seguint llegint. Prefaci o pròleg 2. Estructura del document acadèmic2. Estructura del document acadèmic
 26. 26.  Títols i les pàgines on es troben les principals subdivisions del treball i els annexos  Si et treball té diversos volums:  Cada volum ha de portar el seu sumari.  També cal un sumari general complet a cada volum. Sumari 2. Estructura del document acadèmic índex Llista ordenada dels conceptes, dels noms propis, etc., que apareixen en una obra, amb les indicacions necessàries per a la seva localització. sumari Descripció de parts o continguts d'un llibre. 2. Estructura del document acadèmic ≠
 27. 27.  Llistes separades per a les figures, les il·lustracions, els plànols, les taules, etc.  S’ha d’indicar el número, la llegenda de la figura i el número de pàgina on es troba. Il·lustracions i taules Llistats 2. Estructura del document acadèmic2. Estructura del document acadèmic
 28. 28. Llistat d'il·lustracions i taules Llistat d'abreviatures i símbols Llistats 2. Estructura del document acadèmic Criteris lingüístics de l’SLT 2. Estructura del document acadèmic
 29. 29. Cos del treball 2. Estructura del document acadèmic • Ha de dividir-se en parts, capítols i apartats numerats. >> • Cada part ha de començar en una pàgina nova. • Limitar al màxim les notes. 2. Estructura del document acadèmic
 30. 30. Cos del treball 2. Estructura del document acadèmic És una de les parts més importants del treball.  Introducció amb els objectius, hipòtesi de treball i un estat de la qüestió dins del camp d’estudi al qual pertany (antecedents)  El mètode utilitzat per fer el treball  Resultats: discussió i interpretació  Conclusions 2. Estructura del document acadèmic
 31. 31.  Quan s’inclouen articles a la tesi cal comprovar que els autors conserven els drets de comunicació pública.  La inclusió dels treballs publicats prèviament per l’autor hauran de realitzar-se respectant els drets de l’editor de la revista o el llibre d’acte on s’han publicat Tesi per compendi de publicacions
 32. 32. Text de la pàg. 21 (es tracta de la introducció al capítol, a la pàgina següent trobem l’article en el format pdf del editor) Chapter 2 A Reduced Order Model based on Coupled 1D/3D Finite Element Simulations for an Efficient Analysis of Hemodynamics Problems. Title: A Reduced Order Model based on Coupled 1D/3D Finite Element Simulations for an Efficient Analysis of Hemodynamics Problems. Authors: E.Soudah, R.Rossi, S.Idelsohn, E.Oñate. Journal: Journal of Computational Mechanics. (2014) 54:1013-1022. Received: 18 February 2014 / Accepted: 30 April 2014 / Published online: 23 May 2014 DOI: 10.1007/s00466-014-1040-2 Scientific contribution: Design of a new methodology to estimate the pressure drop in aortic coarctation under different scenarios. The methodology is based on the integration a 1D numerical model (see appendix B) into a reduced order model based on 3D CFD formulation. Contribution to the paper: The principal author developed and implemented the 1D model and the reduced order model into the KRATOS Multi-Physics software (www.cimne.com/kratos)([17]). Article reprinted with permission. Electronic version of an article published as: ©copyright Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014. Print ISSN 0178-7675. Online ISSN 1432-0924. Journal No: 00466 http://www.springer.com/21 Tesi per compendi de publicacions
 33. 33. Bibliografia 2. Estructura del document acadèmic Què haig d’incloure a la bibliografia?  Els documents citats en el text  Els documents no citats en el text 2. Estructura del document acadèmic
 34. 34. Bibliografia 2. Estructura del document acadèmic Citacions bibliogràfiques Referències bibliogràfiques 2. Estructura del document acadèmic
 35. 35. Bibliografia 2. Estructura del document acadèmic Com cito un document? Com citar documents impresos i audiovisuals Com citar documents electrònics Com presentar una bibliografia i citar un text <http://publica.upc.edu/> 2. Estructura del document acadèmic
 36. 36. Calvo Fernández, S. / Reinares Lara, P. (2001). Comunicación en Internet: Estrategias de márketing y comunicación interactiva. Ed. Paraninfo Clark, Josh. Diseño y usabilidad de aplicaciones para iPhone. Madrid: Anaya Multimedia, 2011. ISBN 97-8844151-034-0 Enrique de la Rica. Marketing en Internet y e-business. Madrid: Anaya Multimedia, 2000. Nielsen, Jacob. Usability inspection methods. A: Conference companion on Human factors in computing systems. Human Factors in Computing Systems. Nova York: ACM, 2004. p. 413-414 Reed, M., ed. Organic food and agriculture: new trends and developments in the social sciences. Rikeja: InTech, 2012. ISBN 97- 8953307-764-2. Disponible a: <http://dx.doi.org/10.5772/1526>. 2. Estructura del document acadèmic
 37. 37. 2. Estructura del document acadèmic Gestors de referències 2. Estructura del document acadèmic Bibliografia
 38. 38. versió local versió web SINCRONITZACIÓ 2. Estructura del document acadèmic
 39. 39. Importa articles directament de plataformes com ScienceDirect Guarda-les a la teva biblioteca personal, organitza-les i utilitza-les, en línia i en local Subratlla, pren notes i comparteix amb el teu equip de recerca Importa referències a nous documents y canvia l’estil de citació en un sol clic     2. Estructura del document acadèmic
 40. 40. 2. Estructura del document acadèmic Es poden incorporar referències i el document es va formatejant Inserta citacions en el text
 41. 41. 2. Estructura del document acadèmic Genera bibliografies
 42. 42. Puc reproduir en el meu treball un fragment de text d’un llibre que he consultat? http://www.glogster.com/acha2310/el-plagio/g-6kgq6596mhdh7vkgsjjf06p 2. Estructura del document acadèmic2. Estructura del document acadèmic
 43. 43.  Sí, amb finalitats de recerca, sempre i quan la quantitat del fragment reproduït sigui prou mesurada. Sigui per a la seva anàlisi, comentari o judici crític i indicant-ne la font i l’autor.  Sí, si es tracta d’un llibre en accés obert.  Únicament el podré reproduir en el cas que tingui el permís de l’autor  No, en cap cas. 2. Estructura del document acadèmic2. Estructura del document acadèmic
 44. 44. Condicions:  Es tracta d’una obra divulgada.  S’indica la font i l’autor.  S’utilitza per a fins docents o de recerca.  La incorporació del fragment s’efectua a títol de cita o per a la seva anàlisi o comentari.  El fragment citat guarda una proporció justificada per a la finalitat perseguida. Dret de cita 2. Estructura del document acadèmic article 32.1 de la Llei de propietat intel·lectual 2. Estructura del document acadèmic
 45. 45.  Les lleis de drets d’autor difereixen entre països.  Les fonts han de copiar-se amb el consentiment de l’autor i indicant la seva procedència.  L’absència d’indicació de la font d’on s’ha extret la informació es considera plagi.  Els documents no publicats també estan protegits pels drets d’autor i no poden reproduir-se sense autorització. Els drets d’autor 2. Estructura del document acadèmic2. Estructura del document acadèmic
 46. 46. Propietat intel·lectual DRETS Drets MORALS: dret a ser reconegut com autor de la seva obra. Drets d’EXPLOTACIÓ: dret a autoritzar, o no, l’ús de la seva obra. © AUTOR = 2. Estructura del document acadèmic Els drets morals no caduquen mai Persona natural que crea una obra literària, artística o científica. 2. Estructura del document acadèmic
 47. 47. Propietat intel·lectual 70 anys (mort autor) Obres literàries, artístiques i científiques 50 anys Artistes intèrprets, audiovisuals, fonogrames 25 anys Meres fotografies Edicions d’obres de domini públic Dretsd’explotació–Nosónperpetus DominiPúblic 2. Estructura del document acadèmic2. Estructura del document acadèmic
 48. 48. De Luzuriaga, Manuel. Plagio y ciberplagio entre el alumnado académico: estado de la cuestión, últimos estudios y herramientas antiplagio. 2014 <http://es.slideshare.net/ManuelDeLuzuriaga/presentacin-plagio-36292890> COMAS, Rubén; SUREDA, Jaume (2008). «El ciberplagi acadèmic: esbrinant-ne les causes per tal d'enllestir les solucions». A: El ciberplagi acadèmic [dossier en línia]. Digithum. Núm. 10. UOC. [Consulta: 28/10/2013]. <http://www.uoc.edu/digithum/10/dt/cat/comas_sureda.pdf Oliver-Trobat, Miquel F. Prácticas de citación y plagio académico en la elaboración textual del alumnado universitario. A: Teoria de la Educación, 12 (1), 2011, pp 359-385 [Consulta: 28/10/2013]. <http://www.academia.edu/3084028/Practicas_de_citacion_y_plagio_academico_en_la_elaboracion_textual_del_alumnado_universitario> ...... 7 de cada 10 universitaris admeten haver copiat fragments de textos o textos complets i haver-los presentat com a propis amb el lliurament d’un treball acadèmic ...... gairebé 7 de cada 10 universitaris admeten haver dut a terme la pràctica de “reciclar”, parcialment o totalment, treballs ja lliurats per composar treballs nous. Almenys una vegada…… 2. Estructura del document acadèmic
 49. 49. Perfil de l’estudiant que comet plagi  Poca integritat acadèmica  Home  Carrera tècnica Guerna, Guillermo. El ciber-plagio académico. http://prezi.com/refgj5esh-q3/el-ciber-plagio-academico/ 2. Estructura del document acadèmic2. Estructura del document acadèmic
 50. 50. 2. Estructura del document acadèmic2. Estructura del document acadèmic
 51. 51. És fàcil detectar un plagi? 2. Estructura del document acadèmic2. Estructura del document acadèmic
 52. 52. 2. Estructura del document acadèmic
 53. 53. Programari antiplagi AntiPlagiarist 1.8 Copionic Copyscape DOC Cop Grammarly Jplag Moss (Measure of Software Similarity) Plagium The Plagiarism Checker Viper WCopyfind 2. Estructura del document acadèmic2. Estructura del document acadèmic
 54. 54. A Google he trobat una imatge que em va molt bé per il·lustrar el meu treball i m’indica que té llicència Creative Commons. 2. Estructura del document acadèmic2. Estructura del document acadèmic
 55. 55.  L’afegiré al meu treball sense modificar-la.  L’afegiré al meu treball i en citaré l’autor, si trobo les seves dades.  L’afegiré al meu treball sencera i sense modificar-la, només si la seva llicència ho permet citant l’autor a peu d’imatge. 2. Estructura del document acadèmic <http://tutorialsbibtic.upf.edu/treball/popups/index.php?lang=ca&id=&format=0&quiz=1&qid=3> 2. Estructura del document acadèmic
 56. 56. 2. Estructura del document acadèmic Font: Journal of… 2. Estructura del document acadèmic
 57. 57. On puc trobar una imatge distribuïda sota llicències CC? 2. Estructura del document acadèmic2. Estructura del document acadèmic
 58. 58. 2. Estructura del document acadèmic2. Estructura del document acadèmic
 59. 59.  Els annexos aporten informació més detallada, explicacions més completes dels mètodes i tècniques resumits al text, mapes, plànols, esquemes, dades i qualsevol altra informació complementària per a la comprensió del treball.  La paginació ha de ser correlativa i ha de seguir a la del text principal.  Cada annex s'ha d'identificar amb una lletra majúscula, començant per la lletra A i precedit pel terme Annex.  Cada annex ha de començar en una nova pàgina. Annexos 2. Estructura del document acadèmic2. Estructura del document acadèmic Exemple: Annex B : B MODELITZACIÓ Apartat 2 : B.2 Parells cinemàtics Subapartat 1 : B.2.1 Ròtules
 60. 60.  Enumeració d’elements que apareixen al treball amb el número de la pàgina on apareix.  Tipus d’índexs:  Índex onomàstic (o de noms) personals o de llocs.  Índex de matèries (o de continguts). Índexs 2. Estructura del document acadèmic
 61. 61. 1. Organització de la informació 2. Estructura del document acadèmic 3.Comunicació escrita 4. Disseny gràfic del document acadèmic 5. Presentació del treball ProgramaPrograma
 62. 62.  Evitar que la tesi sigui un treball que es perllongui indefinidament.  Tenir clar en tot moment en quina part del treball us trobeu.  En aquesta primera fase cal ... .... no aturar-se en els aspectes gràfics, formals introduint dades no pertinents .... fugir del full/pantalla en blanc .... no perdre de vista el que plantegem usant un llenguatge planer Recomanacions  Una bona redacció no s’aconsegueix al primer intent. 3. Comunicació escrita3. Comunicació escrita
 63. 63. Activitats 3. Comunicació escrita Resum http://www.angelfire.com/sk/thesishelp/actividadestesis.html Introducció Plantejament del problema Metodologia Resultats Conclusions i suggeriments Referències Annexos Marc teòric 3. Comunicació escrita
 64. 64.  Ordre de la frase: Subjecte + Verb + Predicat  Utilitza frases curtes  Fer paràgrafs de 4-8 línies o 30-80 paraules  Utilitza bé els signes de puntuació  Usa construccions sintàctiques i formes verbals més directes  Dues coses bàsiques: brevetat i concreció  Discurs despersonalitzat (ús de fórmules impersonals i 1a persona del plural)  Fer ús d'un corrector lingüístic Recomanacions per a una bona redacció 3. Comunicació escrita3. Comunicació escrita
 65. 65. http://www.upc.edu/slt/ 3. Comunicació escrita3. Comunicació escrita
 66. 66. 1. Organització de la informació 2.Estructura del document acadèmic 3.Comunicació escrita 4. Disseny gràfic del document acadèmic 5. Presentació del treball ProgramaPrograma
 67. 67. La major part del text del treball s’ha d’escriure en rodona. Mai no s’utilitza el subratllat (ni en els títols) Tipografia ( Arial 11) Normativa de presentació PFC (Instruccions per a la redacció i preparació del PFC) 4. Disseny gràfic del document acadèmic
 68. 68. Compaginació Utilitzar fulls blancs del format A4 vertical. 3. Disseny gràfic del document acadèmic
 69. 69. marges: superior 2 cm, inferior 1,5 cm, esquerra 2,5 cm i dret 2 cm Compaginació 4. Disseny gràfic del document acadèmic
 70. 70. Deixar, entre les ratlles del text principal, un interlineat d’ 1,5 Compaginació 4. Disseny gràfic del document acadèmic
 71. 71. No s’ha de deixar mai sola una línia d’un paràgraf ni al final ni al començament d’una pàgina. Compaginació 4. Disseny gràfic del document acadèmic
 72. 72. Paginar o numerar les pàgines correlativament. Compaginació 4. Disseny gràfic del document acadèmic
 73. 73. Si defineixes prèviament l’estil gràfic del teu treball podràs… … modificar d’un sol cop sense necessitar d’anar d’estructura en estructura per a canviar-la. … generar automàticament el sumari. … generar automàticament els índexs. … revisar els errors tipogràfics i ortogràfics Tractament de textos 4. Disseny gràfic del document acadèmic
 74. 74. Les il·lustracions i taules  S’han d’incloure si contribueixen a la nitidesa de l’explicació  Han de numerar-se de manera seqüencial i anar acompanyades d’una llegenda  Cal citar l’origen de qualsevol il·lustració o taula que apareix en el text 4. Disseny gràfic del document acadèmic
 75. 75. 4. Disseny gràfic del document acadèmic Col·locació centrada i entre paràgrafs. Numeració Figures 4. Disseny gràfic del document acadèmic
 76. 76. 4. Disseny gràfic del document acadèmic taules Col·locació centrada i entre paràgrafs. Numeració 4. Disseny gràfic del document acadèmic
 77. 77. 1. Organització de la informació 2. Estructura del document acadèmic 3. Comunicació escrita 4. Disseny gràfic del document acadèmic 5. Presentació del treball Programa
 78. 78. Presentació en format paper • Enquadernació: espiral o tapes dures. • La coberta ha de contenir el nom del títol i de l’autor • En el llom ha d'aparèixer el títol i l'autor/a i la designació de volum. • En cas que la tesi contingui més d'un volum s'ha d'afegir la designació del volum i identificar les dades essencials. 5. Presentació del treball
 79. 79. Presentació en format electrònic • Preferiblement PDF. • A la part externa del CD-ROM/DVD cal posar el nom de l'autor/a, títol de la tesi, any o identificar-la amb la caràtula normalitzada. • Una caràtula amb el nom de l’autor/a, i el nom del/de la tutor/a. • No ha de tenir protecció tecnològica. • Si ocupa més de 50MB es recomana fragmentar-la. 5. Presentació del treball
 80. 80. Exposició oral ¿Powerpoint, Prezi, Impress o Keynote? 5. Presentació del treball
 81. 81. http://bibliotecnica.upc.edu/BCT/content/servei-dautoenregistrament-de-videos 5. Presentació del treball Exposició oral 50 consells pràctics per fer exposicions orals eficaces (SLT) Argumenta [9] Exposició oral Rúbrica per avaluar un PowerPoint (GRAPA) Presentaciones con PowerPoint COM comunicar (UAB + UPC) Cómo hacer presentaciones atractivas (UC3) 5. Presentació del treball
 82. 82. Treballs acadèmics UPC és un dipòsit institucional que allotja els treballs finals de grau, projectes final de màster, tesines i altres treballs acadèmics creats per estudiants de la UPC, amb el propòsit de fer-los visibles, accessibles, preservables i recuperables lliurament per qualsevol usuari a través d’Internet. TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un dipòsit cooperatiu que recull el text complet de les tesis doctorals llegides a les universitats catalanes i d'altres comunitats autònomes. L'objectiu és difondre arreu del món i a través d'Internet els resultats de la recerca universitària oferint als autors/es una eina que incrementa l'accés i la visibilitat del seu treball. 5. Presentació del treball
 83. 83. 5. Presentació del treball
 84. 84. Bases de datos de tesis doctorales (TESEO) DIALNET DART 5. Presentació del treball
 85. 85.  Si has autoritzat de forma expressa el dipòsit  Si el treball no vulnera els drets de propietat industrial i intel·lectual de tercers  Si no existeixi cap possible sol·licitud d'una patent que recaigui sobre el contingut del treball  Si no hi ha cap acord de confidencialitat vigent amb tercers (per exemple, empreses o editorials) Puc dipositar el meu TFM/tesi a UPCommons? 5. Presentació del treball
 86. 86.  Difondre, arreu del món i a través d'Internet, el resultat de la recerca universitària catalana.  Oferir una eina que augmenti l'accés i la visibilitat del seu treball.  Millorar el control bibliogràfic de les tesis.  Obtenir estadístiques de consulta i descàrrega.  Impulsar l'edició electrònica i les biblioteques digitals.  Garantir la preservació del document (s’assigna una adreça web permanent). Per què m’interessa dipositar el meu TFM o tesi a UPCommons? 5. Presentació del treball
 87. 87. Llicències Creative Commons Reconeixement (Attribution): en qualsevol explotació autoritzada de l’obra per la llicència, s’ha de reconèixer-ne l’autoria. No comercial (Non commercial): l’explotació de l’obra queda limitada a usos no comercials Sense obres derivades (No derivate Works): l’autorització per a explotar l’obra no inclou la transformació per a crear una obra derivada Compartir igual (Share alike): l’explotació autoritzada inclou la creació d’obres derivades, sempre que mantinguin la mateixa llicència a l’hora de ser divulgades 5. Presentació del treball
 88. 88. 5. Presentació del treball Qui té la titularitat dels drets del meu treball?  El tutor  La Universitat  L’autor 5. Presentació del treball
 89. 89. 5. Presentació del treball Qui té la titularitat dels drets del meu treball? http://publica.upc.edu/es/copyright/tfg#3 Per tant, els titulars de la propietat intel·lectual dels treballs acadèmics dirigits o coordinats per professorat de la UPC són els estudiants autors del mateixos que, com a tals, són qui els poden reproduïr, distribuir, comunicar públicament, transformar i/o cedir-ne els drets d'explotació a tercers. 5. Presentació del treball
 90. 90. http://blog.metodosilvadevida.com/control-mental-procrastinacion/ https://twitter.com/CientificoenEsp/status/854436856762683392/photo/1
 91. 91. Marta Roca Lefler marta.roca@upc.edu

×