Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫לריאלי‬ ‫הווירטואלי‬ ‫את‬ ‫להפוך‬:‫נכון‬ ‫שימוש‬
‫בטיפול‬ ‫הווירטואלית‬ ‫בסביבה‬ ‫ואפקטיבי‬
‫מנחה‬:‫טרסר‬ ‫שרית‬,M.Sc. OT...
‫לריאלי‬ ‫הוירטואלי‬ ‫את‬ ‫להפוך‬:
‫בטיפול‬ ‫הוירטואלית‬ ‫בסביבה‬ ‫אפקטיבי‬ ‫שימוש‬
‫בהנחיית‬:
‫גב‬'‫טרסר‬ ‫שרית‬,
‫בעיסוק...
‫וירטואליות‬ ‫סביבות‬ ‫מהן‬?
‫ע‬ ‫המיוצרות‬ ‫אינטראקטיביות‬ ‫סימולציות‬"‫מחשב‬ ‫ממשק‬ ‫י‬-‫אדם‬,
‫העולם‬ ‫את‬ ‫המדמות‬ ‫וב...
‫לשיקום‬ ‫הוירטואלית‬ ‫הסביבה‬ ‫יתרונות‬
‫לתרגול‬ ‫הזדמנויות‬ ‫מאפשרת‬ ‫הווירטואלית‬ ‫הסביבה‬
‫כמו‬ ‫רבות‬ ‫יכולות‬:
•‫משק...
‫בטיפול‬ ‫הוירטואלית‬ ‫הסביבה‬ ‫יתרונות‬
•‫מהנה‬ ‫סביבה‬,‫מוטיבציה‬ ‫ומעוררת‬ ‫מתגמלת‬.
•‫המטופל‬ ‫ליכולת‬ ‫המותאמת‬ ‫סביב...
‫בטיפול‬ ‫הוירטואלית‬ ‫הסביבה‬ ‫יתרונות‬
•‫בטוחה‬ ‫בסביבה‬ ‫תרגול‬.
•‫התקדמות‬ ‫אחר‬ ‫ומעקב‬ ‫תיעוד‬(EBP.)
•‫בבית‬ ‫תרגול‬...
‫חלב‬ ‫ובשבילי‬ ‫דני‬ ‫זה‬ ‫בשבילו‬
‫למטפל‬ ‫למטופל‬
‫מהנה‬
‫מעצים‬
‫מוטיבציה‬ ‫מעלה‬
‫והיענות‬
‫שליטה‬ ‫תחושת‬
‫בסביבה‬
‫...
‫וירטואליות‬ ‫סביבות‬ ‫סוגי‬
Timocco
SeeMe
Eye click
NintendoWii
IREX
XBox Biometrics
Caren
‫זה‬ ‫עם‬ ‫עושים‬ ‫מה‬...
‫החדשה‬ ‫הוירטואלית‬ ‫והמערכת‬ ‫אני‬...
‫החדשה‬ ‫הוירטואלית‬ ‫והמערכת‬ ‫אני‬...
‫הטיפולים‬ ‫בחדר‬ ‫מחשב‬ ‫לגבי‬ ‫תפיסות‬
‫את‬ ‫לחשוף‬ ‫הזדמנות‬ ‫זו‬ ‫הטיפול‬
‫לנו‬ ‫שייחודיות‬ ‫לפעילויות‬ ‫הילד‬
‫שלילית‬ ‫השפעה‬ ‫למסכים‬
‫הילד‬ ‫התפתחות‬ ‫על‬
...
‫החדשה‬ ‫הוירטואלית‬ ‫והמערכת‬ ‫אני‬...
‫הטיפולים‬ ‫בחדר‬ ‫מחשב‬ ‫לגבי‬ ‫תפיסות‬:
‫בנושא‬ ‫מחקר‬:
‫מוחין‬ ‫שיתוק‬ ‫עם‬ ‫בילדים‬ ‫לטיפול‬ ‫וירטואלית‬ ‫משחק‬ ‫סביבת‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫התאמה‬(‫דוקטורט‬ ‫עבודת‬)
...
‫חדש‬ ‫בכלי‬ ‫משימוש‬ ‫חשש‬
‫החדשה‬ ‫הוירטואלית‬ ‫והמערכת‬ ‫אני‬...
‫למים‬ ‫לקפוץ‬
‫מחשבים‬ ‫ואוהב‬ ‫שמכיר‬ ‫מטופל‬ ‫עם‬ ‫...
‫בנושא‬ ‫מחקר‬:
‫מוחין‬ ‫שיתוק‬ ‫עם‬ ‫בילדים‬ ‫לטיפול‬ ‫וירטואלית‬ ‫משחק‬ ‫סביבת‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫התאמה‬(‫דוקטורט‬ ‫עבודת‬)
...
‫טיפול‬ ‫בזמן‬ ‫במחשב‬ ‫שימוש‬
‫החדשה‬ ‫הוירטואלית‬ ‫והמערכת‬ ‫אני‬...
•‫דאגה‬ ‫אל‬!‫בקלות‬ ‫מהמחשב‬ ‫ייפרד‬ ‫הילד‬
•‫שבחר...
‫בנושא‬ ‫מחקר‬:
‫מוחין‬ ‫שיתוק‬ ‫עם‬ ‫בילדים‬ ‫לטיפול‬ ‫וירטואלית‬ ‫משחק‬ ‫סביבת‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫התאמה‬(‫דוקטורט‬ ‫עבודת‬)
...
‫שוטף‬ ‫תפעול‬
‫החדשה‬ ‫הוירטואלית‬ ‫והמערכת‬ ‫אני‬...
•‫פתוח‬ ‫המחשב‬ ‫את‬ ‫השאירו‬-‫כבויים‬ ‫ורמקולים‬ ‫מסך‬.
•‫חדרים‬ ‫...
‫בנושא‬ ‫מחקר‬:
‫מוחין‬ ‫שיתוק‬ ‫עם‬ ‫בילדים‬ ‫לטיפול‬ ‫וירטואלית‬ ‫משחק‬ ‫סביבת‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫התאמה‬(‫דוקטורט‬ ‫עבודת‬)
...
‫בנושא‬ ‫מחקר‬:
‫מוחין‬ ‫שיתוק‬ ‫עם‬ ‫בילדים‬ ‫לטיפול‬ ‫וירטואלית‬ ‫משחק‬ ‫סביבת‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫התאמה‬(‫דוקטורט‬ ‫עבודת‬)
...
‫טכניות‬ ‫תקלות‬
‫החדשה‬ ‫הוירטואלית‬ ‫והמערכת‬ ‫אני‬...
•‫טובים‬ ‫לא‬ ‫בתנאים‬ ‫תעבדו‬ ‫אל‬!
‫טובים‬ ‫לא‬ ‫בתנאים‬ ‫עבודה...
‫בארגון‬ ‫חדשה‬ ‫וירטואלית‬ ‫מערכת‬
‫נכונה‬ ‫הטמעה‬ ‫מבצעים‬ ‫איך‬?
‫עושים‬ ‫מה‬ ‫אז‬?
‫ה‬ ‫גיוס‬"‫לדבר‬ ‫משוגע‬"
‫ראשונית‬ ‫והפעלה‬ ‫התקנה‬
‫אקטיבית‬ ‫צוות‬ ‫ישיבת‬
‫ממוקדת‬ ‫פרטנית‬ ‫הדרכה‬
(‫לטיפול‬ ‫הצטרפו...
‫המחשב‬ ‫עמדת‬
•‫החדר‬ ‫מרחב‬
•‫מסך‬ ‫גודל‬
•‫המסך‬ ‫מיקום‬:
•‫חלון‬ ‫מול‬ ‫לא‬
•‫גירויים‬ ‫הרבה‬ ‫בלי‬
•‫גובה‬ ‫לכיוונון‬...
‫תוספות‬
•‫גליל‬ ‫על‬,‫שו‬ ‫לוח‬"‫מ‬,‫וסטיבולרית‬ ‫צלחת‬...
•‫ידיים‬ ‫משקולות‬ ‫הוסיפו‬
•‫שונים‬ ‫במנחים‬ ‫שחקו‬
•‫שונים‬ ...
‫שאלות‬...
‫ההקשבה‬ ‫על‬ ‫תודה‬
‫הבאים‬ ‫למפגשים‬ ‫אלינו‬ ‫להצטרף‬ ‫מוזמנים‬:
•‫יערכו‬ ‫המפגשים‬ ‫כל‬
‫ב‬20:30‫בערב‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

להפוך את הוירטואלי לריאלי

122 views

Published on

מצגת המלווה את:
מפגש מקוון בנושא משחקי מחשב ומציאות מדומה: על עולם המציאות המדומה, יתרונותיה של הטכנולוגיה לטיפול התפתחותי וכיצד אפשר להפוך את הווירטואלי לריאלי בחדר הטיפולים.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

להפוך את הוירטואלי לריאלי

 1. 1. ‫לריאלי‬ ‫הווירטואלי‬ ‫את‬ ‫להפוך‬:‫נכון‬ ‫שימוש‬ ‫בטיפול‬ ‫הווירטואלית‬ ‫בסביבה‬ ‫ואפקטיבי‬ ‫מנחה‬:‫טרסר‬ ‫שרית‬,M.Sc. OT ‫מייסדת‬‫טימוקו‬ ‫בנושא‬ ‫הבית‬ ‫עד‬ ‫המפגשים‬ ‫בסדרת‬ ‫שלישי‬ ‫מפגש‬: ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫ואנשים‬ ‫טכנולוגיה‬2016-2017 ‫ב‬ ‫יתחיל‬ ‫המפגש‬20:30 ‫לטלפון‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫טכנית‬ ‫לתמיכה‬: 03-9256000 ‫תמונה‬ ‫של‬ ‫המנחה‬ ‫הסדרה‬ ‫עורכת‬:‫איריס‬‫אדטו‬‫בירן‬,M.Sc.OT ‫מכון‬ ‫לימודים‬ ‫תכניות‬ ‫רכזת‬‫טראמפ‬
 2. 2. ‫לריאלי‬ ‫הוירטואלי‬ ‫את‬ ‫להפוך‬: ‫בטיפול‬ ‫הוירטואלית‬ ‫בסביבה‬ ‫אפקטיבי‬ ‫שימוש‬ ‫בהנחיית‬: ‫גב‬'‫טרסר‬ ‫שרית‬, ‫בעיסוק‬ ‫מרפאה‬M.Sc, ‫בע‬ ‫טימוקו‬ ‫חברת‬ ‫מייסדת‬"‫מ‬ ‫בנושא‬ ‫וובינר‬:
 3. 3. ‫וירטואליות‬ ‫סביבות‬ ‫מהן‬? ‫ע‬ ‫המיוצרות‬ ‫אינטראקטיביות‬ ‫סימולציות‬"‫מחשב‬ ‫ממשק‬ ‫י‬-‫אדם‬, ‫העולם‬ ‫את‬ ‫המדמות‬ ‫ובסביבות‬ ‫בפעילויות‬ ‫להשתתף‬ ‫ומאפשרות‬ ‫האמיתי‬. Sheridan et al., 1992
 4. 4. ‫לשיקום‬ ‫הוירטואלית‬ ‫הסביבה‬ ‫יתרונות‬ ‫לתרגול‬ ‫הזדמנויות‬ ‫מאפשרת‬ ‫הווירטואלית‬ ‫הסביבה‬ ‫כמו‬ ‫רבות‬ ‫יכולות‬: •‫משקל‬ ‫שווי‬ •‫שליטה‬‫יציבתית‬ •‫כתפיים‬ ‫חגורת‬ ‫חיזוק‬ •‫קואורדינציה‬ •‫קשב‬ ‫תפקודי‬ •‫תקשורת‬ ‫מיומנויות‬ •‫תפישתיות‬ ‫יכולות‬ Laufer, Weiss, 2011
 5. 5. ‫בטיפול‬ ‫הוירטואלית‬ ‫הסביבה‬ ‫יתרונות‬ •‫מהנה‬ ‫סביבה‬,‫מוטיבציה‬ ‫ומעוררת‬ ‫מתגמלת‬. •‫המטופל‬ ‫ליכולת‬ ‫המותאמת‬ ‫סביבה‬: •‫הגירויים‬ ‫מספר‬ ‫התאמת‬,‫גודלם‬, ‫במרחב‬ ‫ומיקומם‬ ‫צבעם‬. •‫הפעילות‬ ‫ומשך‬ ‫קצב‬. •‫התנועה‬ ‫טווחי‬. •‫המסיחים‬ ‫על‬ ‫שליטה‬. Schultheis & Rizzo, 2001; Rizzo. et al.2002a
 6. 6. ‫בטיפול‬ ‫הוירטואלית‬ ‫הסביבה‬ ‫יתרונות‬ •‫בטוחה‬ ‫בסביבה‬ ‫תרגול‬. •‫התקדמות‬ ‫אחר‬ ‫ומעקב‬ ‫תיעוד‬(EBP.) •‫בבית‬ ‫תרגול‬. •‫פנאי‬ ‫פעילות‬ ‫או‬ ‫במשחק‬ ‫להשתתף‬ ‫הזדמנות‬. •‫המשתמש‬ ‫את‬ ‫המביאה‬ ‫סביבה‬"‫לשכוח‬"‫נמצא‬ ‫שהוא‬ ‫בבדיקה‬/‫טיפול‬.
 7. 7. ‫חלב‬ ‫ובשבילי‬ ‫דני‬ ‫זה‬ ‫בשבילו‬ ‫למטפל‬ ‫למטופל‬ ‫מהנה‬ ‫מעצים‬ ‫מוטיבציה‬ ‫מעלה‬ ‫והיענות‬ ‫שליטה‬ ‫תחושת‬ ‫בסביבה‬ ‫ו‬ ‫הערכה‬/‫או‬ ‫התערבות‬ ‫גירויים‬ ‫על‬ ‫שליטה‬ ‫הקושי‬ ‫רמת‬ ‫דירוג‬ ‫תרגול‬-‫חזרתיות‬
 8. 8. ‫וירטואליות‬ ‫סביבות‬ ‫סוגי‬ Timocco SeeMe Eye click NintendoWii IREX XBox Biometrics Caren
 9. 9. ‫זה‬ ‫עם‬ ‫עושים‬ ‫מה‬...
 10. 10. ‫החדשה‬ ‫הוירטואלית‬ ‫והמערכת‬ ‫אני‬...
 11. 11. ‫החדשה‬ ‫הוירטואלית‬ ‫והמערכת‬ ‫אני‬... ‫הטיפולים‬ ‫בחדר‬ ‫מחשב‬ ‫לגבי‬ ‫תפיסות‬
 12. 12. ‫את‬ ‫לחשוף‬ ‫הזדמנות‬ ‫זו‬ ‫הטיפול‬ ‫לנו‬ ‫שייחודיות‬ ‫לפעילויות‬ ‫הילד‬ ‫שלילית‬ ‫השפעה‬ ‫למסכים‬ ‫הילד‬ ‫התפתחות‬ ‫על‬ ‫מול‬ ‫היום‬ ‫כל‬ ‫הוא‬ ‫בבית‬ ‫המסך‬,‫אצלי‬ ‫גם‬? ‫הטיפולים‬ ‫בחדר‬ ‫מחשב‬ ‫לגבי‬ ‫תפיסות‬ ‫החדשה‬ ‫הוירטואלית‬ ‫והמערכת‬ ‫אני‬...
 13. 13. ‫החדשה‬ ‫הוירטואלית‬ ‫והמערכת‬ ‫אני‬... ‫הטיפולים‬ ‫בחדר‬ ‫מחשב‬ ‫לגבי‬ ‫תפיסות‬:
 14. 14. ‫בנושא‬ ‫מחקר‬: ‫מוחין‬ ‫שיתוק‬ ‫עם‬ ‫בילדים‬ ‫לטיפול‬ ‫וירטואלית‬ ‫משחק‬ ‫סביבת‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫התאמה‬(‫דוקטורט‬ ‫עבודת‬) ‫מיקוד‬ ‫וקבוצת‬ ‫ראיונות‬ ‫זמן‬ ‫מספיק‬ ‫לי‬ ‫אין‬ ‫והתנסות‬ ‫ללמידה‬ ‫בכלי‬ ‫מהתנסות‬ ‫חשש‬ ‫מוכר‬ ‫ולא‬ ‫חדש‬ ‫חדש‬ ‫בכלי‬ ‫משימוש‬ ‫חשש‬ ‫החדשה‬ ‫הוירטואלית‬ ‫והמערכת‬ ‫אני‬... ‫עם‬ ‫אסתדר‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫הטכנולוגיה‬
 15. 15. ‫חדש‬ ‫בכלי‬ ‫משימוש‬ ‫חשש‬ ‫החדשה‬ ‫הוירטואלית‬ ‫והמערכת‬ ‫אני‬... ‫למים‬ ‫לקפוץ‬ ‫מחשבים‬ ‫ואוהב‬ ‫שמכיר‬ ‫מטופל‬ ‫עם‬ ‫להתחיל‬
 16. 16. ‫בנושא‬ ‫מחקר‬: ‫מוחין‬ ‫שיתוק‬ ‫עם‬ ‫בילדים‬ ‫לטיפול‬ ‫וירטואלית‬ ‫משחק‬ ‫סביבת‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫התאמה‬(‫דוקטורט‬ ‫עבודת‬) ‫מיקוד‬ ‫וקבוצת‬ ‫ראיונות‬ ‫המחשב‬ ‫בין‬ ‫קשב‬ ‫פיצול‬, ‫וההורה‬ ‫הילד‬ ‫את‬ ‫לעזוב‬ ‫יסכים‬ ‫לא‬ ‫הילד‬ ‫המחשב‬ ‫סתם‬ ‫שזה‬ ‫יחשבו‬ ‫ההורים‬ ‫זמן‬ ‫בזבוז‬ ‫טיפול‬ ‫בזמן‬ ‫במחשב‬ ‫שימוש‬ ‫החדשה‬ ‫הוירטואלית‬ ‫והמערכת‬ ‫אני‬...
 17. 17. ‫טיפול‬ ‫בזמן‬ ‫במחשב‬ ‫שימוש‬ ‫החדשה‬ ‫הוירטואלית‬ ‫והמערכת‬ ‫אני‬... •‫דאגה‬ ‫אל‬!‫בקלות‬ ‫מהמחשב‬ ‫ייפרד‬ ‫הילד‬ •‫שבחרתם‬ ‫ובכלי‬ ‫בעצמכם‬ ‫בטוחים‬ ‫היו‬!‫את‬ ‫להורה‬ ‫תווכו‬ ‫הכלי‬ ‫לבחירת‬ ‫הסיבה‬,‫משיג‬ ‫שהוא‬ ‫והמטרות‬ ‫יתרונותיו‬. •‫בפעילות‬ ‫ההורה‬ ‫את‬ ‫שתפו‬.
 18. 18. ‫בנושא‬ ‫מחקר‬: ‫מוחין‬ ‫שיתוק‬ ‫עם‬ ‫בילדים‬ ‫לטיפול‬ ‫וירטואלית‬ ‫משחק‬ ‫סביבת‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫התאמה‬(‫דוקטורט‬ ‫עבודת‬) ‫מיקוד‬ ‫וקבוצת‬ ‫ראיונות‬ ‫ולבחור‬ ‫לתכנן‬ ‫זמן‬ ‫לי‬ ‫אין‬ ‫מראש‬ ‫המשחקים‬ ‫את‬ ‫המחשב‬ ‫של‬ ‫החדר‬ ‫תפוס‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫זמן‬ ‫לוקח‬ ‫המחשב‬ ‫שוטף‬ ‫תפעול‬ ‫החדשה‬ ‫הוירטואלית‬ ‫והמערכת‬ ‫אני‬...
 19. 19. ‫שוטף‬ ‫תפעול‬ ‫החדשה‬ ‫הוירטואלית‬ ‫והמערכת‬ ‫אני‬... •‫פתוח‬ ‫המחשב‬ ‫את‬ ‫השאירו‬-‫כבויים‬ ‫ורמקולים‬ ‫מסך‬. •‫חדרים‬ ‫בין‬ ‫לרוץ‬ ‫לא‬!‫שתוכלו‬ ‫בחדר‬ ‫המערכת‬ ‫את‬ ‫מקמו‬ ‫הטיפול‬ ‫כל‬ ‫למשך‬ ‫בו‬ ‫להישאר‬. •‫המטופל‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫המשחקים‬ ‫את‬ ‫בחרו‬.
 20. 20. ‫בנושא‬ ‫מחקר‬: ‫מוחין‬ ‫שיתוק‬ ‫עם‬ ‫בילדים‬ ‫לטיפול‬ ‫וירטואלית‬ ‫משחק‬ ‫סביבת‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫התאמה‬(‫דוקטורט‬ ‫עבודת‬) ‫מיקוד‬ ‫וקבוצת‬ ‫ראיונות‬ ‫עובדת‬ ‫לא‬ ‫מצלמה‬ ‫נתקע‬ ‫מחשב‬ ‫עולים‬ ‫לא‬ ‫המשחקים‬ ‫טכניות‬ ‫בעיות‬ ‫החדשה‬ ‫הוירטואלית‬ ‫והמערכת‬ ‫אני‬...
 21. 21. ‫בנושא‬ ‫מחקר‬: ‫מוחין‬ ‫שיתוק‬ ‫עם‬ ‫בילדים‬ ‫לטיפול‬ ‫וירטואלית‬ ‫משחק‬ ‫סביבת‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫התאמה‬(‫דוקטורט‬ ‫עבודת‬) ‫מיקוד‬ ‫וקבוצת‬ ‫ראיונות‬ ‫איטית‬ ‫גלישה‬ ‫אינטרנט‬ ‫אין‬ ‫חלש‬ ‫מעבד‬ ‫תשתיות‬ ‫החדשה‬ ‫הוירטואלית‬ ‫והמערכת‬ ‫אני‬...
 22. 22. ‫טכניות‬ ‫תקלות‬ ‫החדשה‬ ‫הוירטואלית‬ ‫והמערכת‬ ‫אני‬... •‫טובים‬ ‫לא‬ ‫בתנאים‬ ‫תעבדו‬ ‫אל‬! ‫טובים‬ ‫לא‬ ‫בתנאים‬ ‫עבודה‬=‫תסכול‬=‫המערכת‬ ‫נטישת‬. •‫תקלה‬ ‫בגלל‬ ‫המערכת‬ ‫על‬ ‫תוותרו‬ ‫אל‬! •‫בארגון‬ ‫המחשוב‬ ‫לאיש‬ ‫פנו‬. •‫תמיכה‬ ‫לקבלת‬ ‫לחברה‬ ‫פנו‬.
 23. 23. ‫בארגון‬ ‫חדשה‬ ‫וירטואלית‬ ‫מערכת‬ ‫נכונה‬ ‫הטמעה‬ ‫מבצעים‬ ‫איך‬?
 24. 24. ‫עושים‬ ‫מה‬ ‫אז‬?
 25. 25. ‫ה‬ ‫גיוס‬"‫לדבר‬ ‫משוגע‬" ‫ראשונית‬ ‫והפעלה‬ ‫התקנה‬ ‫אקטיבית‬ ‫צוות‬ ‫ישיבת‬ ‫ממוקדת‬ ‫פרטנית‬ ‫הדרכה‬ (‫לטיפול‬ ‫הצטרפות‬) ‫מיידי‬ ‫יישום‬!
 26. 26. ‫המחשב‬ ‫עמדת‬ •‫החדר‬ ‫מרחב‬ •‫מסך‬ ‫גודל‬ •‫המסך‬ ‫מיקום‬: •‫חלון‬ ‫מול‬ ‫לא‬ •‫גירויים‬ ‫הרבה‬ ‫בלי‬ •‫גובה‬ ‫לכיוונון‬ ‫אפשרות‬ •‫מצלמה‬ ‫מיקום‬(‫ויש‬ ‫במידה‬) •‫למחשב‬ ‫ארונית‬
 27. 27. ‫תוספות‬ •‫גליל‬ ‫על‬,‫שו‬ ‫לוח‬"‫מ‬,‫וסטיבולרית‬ ‫צלחת‬... •‫ידיים‬ ‫משקולות‬ ‫הוסיפו‬ •‫שונים‬ ‫במנחים‬ ‫שחקו‬ •‫שונים‬ ‫בגדלים‬ ‫שונים‬ ‫כדורים‬ ‫נסו‬ ‫כאן‬ ‫גם‬ ‫שלכם‬ ‫ביצירתיות‬ ‫השתמשו‬
 28. 28. ‫שאלות‬...
 29. 29. ‫ההקשבה‬ ‫על‬ ‫תודה‬
 30. 30. ‫הבאים‬ ‫למפגשים‬ ‫אלינו‬ ‫להצטרף‬ ‫מוזמנים‬: •‫יערכו‬ ‫המפגשים‬ ‫כל‬ ‫ב‬20:30‫בערב‬

×