Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מודל עבודה קליטת מתנדבים עם צרכים מיוחדים חדש

154 views

Published on

מודל עבודה: שילוב מתנדבים עם צרכים מיוחדים בבית איזי שפירא

Published in: Services
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מודל עבודה קליטת מתנדבים עם צרכים מיוחדים חדש

 1. 1. ‫עבודה‬ ‫מודל‬ ‫מתנדבים‬ ‫קליטת‬ ‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫עם‬ ‫בית‬‫שפירא‬ ‫איזי‬ ‫דנה‬‫שריר‬,‫עו‬"‫ס‬ ‫גלעדי‬ ‫מיכל‬,‫עו‬"‫ק‬ ‫הקהילתית‬ ‫החטיבה‬2012
 2. 2. ‫שפירא‬ ‫איזי‬ ‫בית‬-‫וערכים‬ ‫חזון‬ •‫שפירא‬ ‫איזי‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫החזון‬ "‫כל‬‫זכויות‬ ‫שווה‬ ‫אזרח‬ ‫יהיה‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫אדם‬ ‫הקהילה‬ ‫בחיי‬ ‫ופעיל‬ ‫מעורב‬" •‫ערכי‬ ‫בין‬‫של‬ ‫היסוד‬‫נמנים‬ ‫שפירא‬ ‫איזי‬ ‫בית‬:‫כבוד‬‫האדם‬, ‫בקהילה‬ ‫חברתי‬ ‫שילוב‬,‫זכויות‬ ‫שוויון‬,‫וצדק‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שוויון‬ ‫חברתי‬. •‫בית‬‫כלפי‬ ‫בחברה‬ ‫העמדות‬ ‫שינוי‬ ‫את‬ ‫ליעד‬ ‫לו‬ ‫שם‬ ‫שפירא‬ ‫איזי‬ ‫מוגבלויות‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬,‫ואל‬ ‫אליהם‬ ‫וחשיפה‬ ‫היכרות‬ ‫באמצעות‬ ‫חברה‬ ‫ליצור‬ ‫במטרה‬ ‫פועלם‬‫ושוויונית‬ ‫מכלילה‬.
 3. 3. ‫הפרויקט‬ ‫לפיתוח‬ ‫הרקע‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫לשילוב‬ ‫בארגון‬ ‫וגוברת‬ ‫הולכת‬ ‫מודעות‬ ‫וכמתנדבים‬ ‫כעובדים‬ ‫מוגבלות‬ ‫צרכים‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫הפניות‬ ‫במספר‬ ‫עלייה‬ ‫כמתנדבים‬ ‫להשתלב‬ ‫שמעוניינים‬ ‫מיוחדים‬ ‫שפירא‬ ‫איזי‬ ‫בית‬ ‫בפעילות‬,‫בן‬ ‫באמצעות‬ ‫או‬ ‫ישירות‬ ‫משפחה‬ ‫המעוניינים‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫הפניות‬ ‫במספר‬ ‫עליה‬ ‫התנדבותית‬ ‫בפעילות‬ ‫שלהם‬ ‫שירות‬ ‫מקבלי‬ ‫לשלב‬. ‫התאמות‬ ‫נדרשות‬ ‫כי‬ ‫הבנה‬,‫הנגשות‬‫ותמיכות‬ ‫ואפקטיבית‬ ‫נכונה‬ ‫התנדבות‬ ‫שתאפשרנה‬
 4. 4. ‫המעגלים‬ ‫שלושת‬ ‫מודל‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫תכלול‬ ‫מרכיביו‬ ‫על‬ ‫התהליך‬ ‫של‬ ‫שוטף‬ ‫וניהול‬ ‫תשתית‬ ‫בניית‬ ‫התוכנית‬: •‫מתנדבים‬ ‫ושיבוץ‬ ‫גיוס‬ •‫למתנדבים‬ ‫תגמולים‬ ‫מערך‬ ‫בניית‬ •‫המתנדב‬ ‫תפקוד‬ ‫הערכת‬, ‫והמערכת‬ ‫התוכנית‬ ‫מתנדבים‬ ‫תומכים‬ ‫קולט‬ ‫צוות‬ ‫מתנדבים‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫רכז‬ ‫תוכנית‬
 5. 5. ‫תומכים‬ ‫מתנדבים‬ ‫מערך‬ •‫מהקהילה‬ ‫מתנדבים‬ ‫גיוס‬ ‫הכשרה‬ ‫תוכנית‬ ‫שיעברו‬,‫ישמשו‬ ‫את‬ ‫ויאפשרו‬ ‫ומתווכים‬ ‫כתומכים‬ ‫השילוב‬. •‫התומכים‬ ‫המתנדבים‬ ‫שיבוץ‬ ‫בתפקידם‬. •‫לתומכים‬ ‫ותמיכה‬ ‫הדרכה‬ ‫מתן‬- ‫וקבוצתי‬ ‫אישי‬.
 6. 6. ‫מתנדבים‬ ‫מערך‬ •‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫עם‬ ‫מתנדבים‬ ‫גיוס‬,‫עריכת‬ ‫מלוה‬ ‫מתנדב‬ ‫והתאמת‬ ‫מקיף‬ ‫אישי‬ ‫ראיון‬. •‫המתאימה‬ ‫ההתנדבות‬ ‫מסגרת‬ ‫בחירת‬, ‫עבודה‬ ‫חוזה‬ ‫ועריכת‬ ‫ציפיות‬ ‫התאמת‬ ‫משותף‬. •‫של‬ ‫ליכולות‬ ‫פוטנציאלית‬ ‫משימה‬ ‫התאמת‬ ‫המיוחדים‬ ‫הצרכים‬ ‫עם‬ ‫המתנדב‬. •‫התוכנית‬ ‫יישום‬-‫מותאמת‬ ‫תוכנית‬ ‫בניית‬ ‫לתפקיד‬ ‫הכשרה‬ ‫ותהליך‬. •‫המתנדב‬ ‫או‬ ‫היחידה‬ ‫נציג‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הכשרה‬ ‫מיוחדים‬ ‫הצרכים‬ ‫עם‬ ‫למתנדב‬ ‫התומך‬. ‫מתנדבים‬ ‫מערך‬ ‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫עם‬ •‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫עם‬ ‫מתנדבים‬ ‫גיוס‬,‫עריכת‬ ‫מתנדב‬ ‫והתאמת‬ ‫מקיף‬ ‫אישי‬ ‫ראיון‬‫מלוה‬. •‫המתאימה‬ ‫ההתנדבות‬ ‫מסגרת‬ ‫בחירת‬, ‫עבודה‬ ‫חוזה‬ ‫ועריכת‬ ‫ציפיות‬ ‫התאמת‬ ‫משותף‬. •‫של‬ ‫ליכולות‬ ‫פוטנציאלית‬ ‫משימה‬ ‫התאמת‬ ‫המיוחדים‬ ‫הצרכים‬ ‫עם‬ ‫המתנדב‬. •‫התוכנית‬ ‫יישום‬-‫מותאמת‬ ‫תוכנית‬ ‫בניית‬ ‫לתפקיד‬ ‫הכשרה‬ ‫ותהליך‬. •‫המתנדב‬ ‫או‬ ‫היחידה‬ ‫נציג‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הכשרה‬ ‫מיוחדים‬ ‫הצרכים‬ ‫עם‬ ‫למתנדב‬ ‫התומך‬.
 7. 7. ‫הצוות‬ ‫התארגנות‬,‫מודעות‬ ‫קשר‬ ‫אישי‬ ‫ומינוי‬ •‫צרכים‬ ‫מיפוי‬. •‫מודעות‬ ‫פיתוח‬. •‫בארגון‬ ‫התוכנית‬ ‫שיווק‬,‫וצוות‬ ‫למנהלים‬. •‫שמתקיימות‬ ‫מחלקתיות‬ ‫בהכשרות‬ ‫הנושא‬ ‫שילוב‬ ‫השנה‬ ‫לאורך‬. •‫קליטה‬-‫המתנדבים‬ ‫לקליטת‬ ‫הקשר‬ ‫אנשי‬ ‫הכנת‬ ‫וסיוע‬ ‫צרכיהם‬ ‫על‬ ‫מפורט‬ ‫הסבר‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬ ‫מיטבית‬ ‫בצורה‬ ‫לקליטתם‬ ‫בהתארגנות‬ ‫למערכת‬. •‫ביחידות‬ ‫המתנדבים‬ ‫הפעלת‬,‫אחרי‬ ‫מעקב‬ ‫ההתנדבות‬. •‫הקשר‬ ‫לאנשי‬ ‫חיזוק‬.
 8. 8. ‫דוגמא‬ ♥‫מבי‬ ‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫עם‬ ‫תלמידים‬ ‫כיתת‬"‫תיכון‬ ‫ס‬‫מתנדבת‬ ‫שפירא‬ ‫איזי‬ ‫בבית‬ ‫שונות‬ ‫במחלקות‬ ‫לשבוע‬ ‫אחת‬. ♥‫הכשרה‬ ‫עוברת‬ ‫הקבוצה‬‫הכניסה‬ ‫לפני‬ ‫מקצועית‬ ‫לגבי‬ ‫התלמידים‬ ‫רצונות‬ ‫גם‬ ‫עולים‬ ‫ובה‬ ‫להתנדבות‬ ‫ההתנדבות‬.‫בנוסף‬,‫פגישות‬ ‫נערכות‬‫עם‬‫רכזת‬‫התוכנית‬, ‫התלמידים‬ ‫יכולות‬ ‫זיהוי‬ ‫לשם‬. ♥‫בארגון‬ ‫ההתנדבות‬ ‫צורכי‬ ‫את‬ ‫ממפה‬ ‫התוכנית‬ ‫רכזת‬ ‫הצוותים‬ ‫את‬ ‫ומכינה‬/‫המתנדבים‬ ‫את‬ ‫הקולטים‬ ‫העובדים‬.
 9. 9. ♥‫וסייעת‬ ‫הכיתה‬ ‫מחנכת‬ ‫בליווי‬ ‫כקבוצה‬ ‫מגיעים‬ ‫התלמידים‬ ‫להתנדבות‬ ‫ומשובצים‬‫איזי‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫שונות‬ ‫במחלקות‬ ‫שפירא‬,‫ויכולותיו‬ ‫להעדפותיו‬ ‫בהתאם‬ ‫אחד‬ ‫כל‬. ♥‫מתקיימות‬‫התלמיד‬ ‫בין‬ ‫פגישות‬‫המתנדב‬,‫איש‬‫הצוות‬ ‫התוכנית‬ ‫ורכזת‬ ‫אותו‬ ‫הקולט‬.‫נערך‬‫הציפיות‬ ‫תיאום‬‫ונכתב‬ ‫חוזה‬‫המתנדב‬ ‫תפקיד‬ ‫פירוט‬ ‫המכיל‬ ‫התנדבות‬. ♥‫לאורך‬‫השנה‬‫לאנשי‬ ‫אישיות‬ ‫ותמיכות‬ ‫ליווי‬ ‫ניתנים‬‫הצוות‬ ‫הקולטים‬‫קבוצתית‬ ‫ותמיכה‬(‫אישית‬ ‫הצורך‬ ‫ובמידת‬) ‫המתנדבים‬ ‫לתלמידים‬.
 10. 10. ‫המתנדבים‬ ‫של‬ ‫אמירות‬ ☺‫מתנדבת‬ ‫שאני‬ ‫מאז‬ ‫השתפר‬ ‫של‬ ‫העצמי‬ ‫הביטחון‬ ☺‫עלי‬ ‫תרחמו‬ ‫אל‬,‫יכול‬ ‫אני‬,‫מקבל‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫תורם‬ ‫אני‬ ‫כך‬ ☺‫משמעותי‬ ‫בתפקיד‬ ‫מעוניין‬ ‫אני‬ ☺‫אדם‬ ‫כמו‬ ‫חדשים‬ ‫לתחומים‬ ‫להיחשף‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬,‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫בעל‬ ‫שאינו‬ ☺‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫ומה‬ ‫לעשות‬ ‫יכולה‬ ‫אני‬ ‫מה‬ ‫שתדעו‬ ‫לי‬ ‫חשוב‬ ☺‫כולם‬ ‫כמו‬ ‫אני‬ ☺‫מהחברה‬ ‫חלק‬ ‫אני‬ ☺‫אותי‬ ‫העצים‬ ‫זה‬ ☺‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫מבינה‬ ‫אני‬ ‫שלי‬ ‫הלקות‬ ‫בגלל‬ ‫דווקא‬
 11. 11. ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫על‬ ‫תודה‬

×