Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ComissióConsultivad’Hàbitat UrbàDilluns, 17 de juny de 2013
1. Reurbanització del carrer de Sant Gervasi de Cassoles entreBisbe Sivilla i Reus.2. Inauguració del Centre de Neteja del...
Reurbanització del carrer de SantGervasi de Cassoles entre BisbeSivilla i Reus013Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 d...
4Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Reurbanització del carrer de Sant Gervasi de Cassoles entreBisbe S...
5Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013
6Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Proposta de reurbanització del carrer Sant Gervasi deCassoles entr...
7Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013 Aquest nou espai servirà també per dignificar i posaren valor el...
8Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013 Ajudarà a potenciar i fer realitat que el carrer SantGervasi de ...
9Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013 La proposta inclou també actuar sobre el trànsit.Es proposa tall...
Inauguració del Centre de Neteja delTorrent del Maduixer i jardí superior0210Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de ju...
Inauguració del Centre de Neteja del Torrent del Maduixer ijardí superior11Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny...
Inauguració del Centre de Neteja del Torrent del Maduixer ijardí superior12Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny...
Inauguració del Centre de Neteja del Torrent del Maduixer ijardí superior13Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny...
Campanya de civisme de gossos0314Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013
15Campanya de civisme de gossosComissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Objectius L’Ajuntament de Barcelona...
16Campanya de civisme de gossosComissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Objectius Els objectius generals d’...
17Campanya de civisme de gossosComissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Desplegament L’actuació de la Guàrd...
18Campanya de civisme de gossosComissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Desplegament En paral·lel promotors...
19Campanya de civisme de gossosComissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Desplegament En paral·lel promotors...
20Campanya de civisme de gossosComissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Desplegament Els promotors cívics i...
21Campanya de civisme de gossosComissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013
Desplegament 2013-2015 del PladIl·luminació de Barcelona0422Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013
23Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Pla d’Il·luminació de Barcelona El desplegament del pla director...
24Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Objectius del Pla d’Il·luminació de Barcelona1. Prioritzar als vi...
25Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013La remodelació lumínica de carrers Es prioritzarà la remodelació...
26Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013La remodelació lumínica de carrers En cada carrer a remodelar, s...
27Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013La remodelació lumínica de carrers: principalsparàmetres Una mil...
28Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013La remodelació lumínica de carrers: principalsparàmetres Anàlisi...
29Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013La remodelació lumínica de carrers: principalsparàmetres Incorpo...
30Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Actuacions plantejades a la ciutat 15 M€ 100 tramsde carrer 2....
31Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Actuacions plantejades a Sarrià-Sant GervasiBarri Carrer entre… …...
32Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Actuacions plantejades a Sarrià-Sant GervasiBarri Carrer entre… …...
33Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Actuacions plantejades a Sarrià-Sant GervasiBarri Carrer entre… …...
Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013
35Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Carrer Claravall (entre pl. Calvó i c. Císter)Vista actual Punt d...
36Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Carrer Císter (entre Isaac Newton i pg. Sant Gervasi)Vista actual...
Pla especial urbanístic dampliació dela Clínica Corachan de Barcelona (c/Buïgas, 7-19)0537Comissió Consultiva d’Hàbitat Ur...
38Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Pla especial urbanístic dampliació de la Clínica Corachan deBarce...
39Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Planejament vigent i regularització de superfíciesPla especial ur...
40Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Proposta de planejamentPla especial urbanístic dampliació de la C...
41Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Ampliació Clínica Corachan – Proposta planta baixaPla especial ur...
42Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Ampliació Clínica Corachan – Proposta primera plantaPla especial ...
Precs i preguntes0643Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013
SSTG: Comissió Consultiva d'Hàbitat Urbà
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SSTG: Comissió Consultiva d'Hàbitat Urbà

283 views

Published on

Ordre del dia de la Comissió Consultiva d'Hàbitat Urbà al Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SSTG: Comissió Consultiva d'Hàbitat Urbà

 1. 1. ComissióConsultivad’Hàbitat UrbàDilluns, 17 de juny de 2013
 2. 2. 1. Reurbanització del carrer de Sant Gervasi de Cassoles entreBisbe Sivilla i Reus.2. Inauguració del Centre de Neteja del Torrent del Maduixer i jardísuperior.3. Campanya de civisme de gossos.4. Desplegament 2013-2015 del Pla dIl·luminacióde Barcelona a Sarrià-Sant Gervasi.5. Pla especial urbanístic dampliació de la Clínica Corachan deBarcelona (c/ Buïgas, 7-19).6. Precs i preguntes.Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 20132Ordre del dia
 3. 3. Reurbanització del carrer de SantGervasi de Cassoles entre BisbeSivilla i Reus013Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013
 4. 4. 4Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Reurbanització del carrer de Sant Gervasi de Cassoles entreBisbe Sivilla i Reus Acabada la biblioteca de Sant Gervasi i els jardins deVil·la Florida, l’accés natural a l’equipament serà pelcarrer de Sant Gervasi de Cassoles. Es proposa crear d’una gran superfície d’espai pública un únic nivell pensada per als vianants, davant labiblioteca, convertint el carrer en una plataforma únicaen què se segregui subtilment el pas de vehicles peròdonant el protagonisme a l’espai pacificat per a ús iestada de vianants.
 5. 5. 5Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013
 6. 6. 6Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Proposta de reurbanització del carrer Sant Gervasi deCassoles entre c/ Bisbe Sivilla i c/ Reus
 7. 7. 7Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013 Aquest nou espai servirà també per dignificar i posaren valor el nou equipament de la Biblioteca SantGervasi-Joan Maragall.Millora bidireccional: la biblioteca revaloritzaràel carrer i, alhora, la nova urbanització anivell, un eixamplament de la vorera defaçana a façana, dignificarà i posarà en valorla Biblioteca.Reurbanització del carrer de Sant Gervasi de Cassoles entreBisbe Sivilla i Reus
 8. 8. 8Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013 Ajudarà a potenciar i fer realitat que el carrer SantGervasi de Cassoles acabi recuperant l’esperit d’eixcívic-cultural del barri relligant:• Accés en tren (pl. Joaquim Folguera, L7-FGC)• Mercat del barri• Centre Serveis Socials Arimon• Biblioteca i centre cívic• Plaça principal, històrica i centre d’activitats(plaça de la Bonanova)• Parròquia.Reurbanització del carrer de Sant Gervasi de Cassoles entreBisbe Sivilla i Reus
 9. 9. 9Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013 La proposta inclou també actuar sobre el trànsit.Es proposa tallar Sant Gervasi de Cassolesentre Castanyer i Reus i invertir Reus perpermetre, des de Muntaner, accés alsmúltiples aparcaments de la zona i a La Salleper a vehicles que circulen en sentitLlobregat-Besós pel passeig de la Bonanova.Reurbanització del carrer de Sant Gervasi de Cassoles entreBisbe Sivilla i Reus
 10. 10. Inauguració del Centre de Neteja delTorrent del Maduixer i jardí superior0210Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013
 11. 11. Inauguració del Centre de Neteja del Torrent del Maduixer ijardí superior11Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Centre de Neteja Torrent Maduixer Acollirà la flota de vehicles i equips auxiliars de la neteja viàriaassignada a la zona de Sarrià-Sant Gervasi, així com el personal i lesoficines. El nou centre de neteja permetrà més proximitat i concentració alservei de neteja viària. Té previst acollir simultàniament aproximadament82 operaris i 27 vehicles de serveis. Es tracta d’una edificació soterrada d’unasuperfície útil de 2.416,29 m2. La planta inferioracollirà l’aparcament dels vehicles de neteja i laplanta superior els vestuaris i les oficinesassociats al servei. L’actuació ha estat dotada d’una instal·laciógeotèrmica per a la climatització i per a l’aiguacalenta sanitària.
 12. 12. Inauguració del Centre de Neteja del Torrent del Maduixer ijardí superior12Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Jardí superior El jardí del Torrent Maduixer, de 4.128 m2, s’ha construït sobre el parcde neteja i compta amb una zona verda amb vegetació mediterrània,espais de jocs infantils i zones d’estada amb bancs. Per tal de superar eldesnivell existent de laparcel·la, el parc es divideix encinc plataformes connectadesper rampes i escales. S’han plantat arbres iarbustos de tipus mediterrani,amb espècies resistents iadaptades al clima de la ciutat.
 13. 13. Inauguració del Centre de Neteja del Torrent del Maduixer ijardí superior13Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Inauguració La inauguració es farà al setembre. S’està treballant amb l’Escola Frederic Mistral, del Districte i atocar del parc, la creació d’un programa pedagògic específicvinculat al parc, en el marc de l’Agenda 21 Escolar, per treballarl’educació ambiental i que els alumnes puguin realitzar projectesper implicar-se en aquest espai verd. És un programa que es titula«Apropa’t als parcs». S’iniciarà el pròxim curs escolar. Com a part d’aquest projecte els alumnes faran un concursd’idees per batejar el parc, tenint com a requisits que sigui nom dedona, que estigui relacionat amb el Districte i/o l’educació.
 14. 14. Campanya de civisme de gossos0314Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013
 15. 15. 15Campanya de civisme de gossosComissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Objectius L’Ajuntament de Barcelona està portant a terme unaactuació per garantir la tinença responsable d’animals iconscienciar sobre la recollida d’excrements.La Guàrdia Urbana i la direcció de Neteja i Gestió deResidus actuen coordinadament per reforçar lasensibilització de la ciutadania.Els punts d’actuació han estat parcs, jardins i places.
 16. 16. 16Campanya de civisme de gossosComissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Objectius Els objectius generals d’aquesta campanya són:• Sensibilitzar als propietaris de gossos sobre lanecessitat d’adoptar comportaments cívics respectea la tinença d’animals de companyia.• Fomentar hàbits de conducta per millorar laconvivència amb els altres ciutadans.• Fer complir als propietaris d’aquests animals lesobligacions legals corresponents.
 17. 17. 17Campanya de civisme de gossosComissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Desplegament L’actuació de la Guàrdia Urbana (del 8 al 18 d’abril) s’ha centrat,principalment, en el compliment dels deures legals i la correcció deles conductes incíviques:• Verificar el cens i la identificació dels gossos (implantaciósubcutània d’un microxip realitzada pel veterinari i/o tatuatge).• Compliment de la normativa en relació a la tinença de gossosde races potencialment perilloses.• La recollida de les deposicions de l’animal.• Evitar la invasió d’espais de jocs infantils per persones amb elseu gos.
 18. 18. 18Campanya de civisme de gossosComissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Desplegament En paral·lel promotors cívics han fet un reforç oferint informació isensibilitzant per recollir els excrements del carrer. La campanya, dels serveis de Neteja i Gestió de Residus del’Ajuntament, s’està desplegant de l’abril fins al 28 de juny, en una primerafase, i de setembre a novembre, en una segona. Al Districte s’ha portat aterme del 13 al 23 de maig. Els promotors treballen a diferents espais de tots els districtes –especialment a parcs, jardins i zones habituals d’esbarjo de les mascotes– per conscienciar els propietaris d’animals de la tinència responsabled’animals i entre les seves responsabilitats, de la importància de recollirels excrements i de la utilització dels espais habilitats (àrees de gossos).
 19. 19. 19Campanya de civisme de gossosComissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Desplegament En paral·lel promotors cívics han fet un reforç oferint informació isensibilitzant per recollir els excrements del carrer. La campanya, dels serveis de Neteja i Gestió de Residus del’Ajuntament, s’està desplegant de l’abril fins al 28 de juny, en unaprimera fase, i de setembre a novembre, en una segona, perconscienciar els propietaris d’animals de la tinència responsabled’animals i entre les seves responsabilitats, de la importància derecollir els excrements i de la utilització dels espais habilitats(àrees de gossos).
 20. 20. 20Campanya de civisme de gossosComissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Desplegament Els promotors cívics informen els ciutadans de:• les àrees per a gossos disponibles a cada districte i de les mésproperes a cada zona d’actuació,• de la necessitat de recollir en una bossa els excrementsdipositats a l’espai públic, tant en vorera com a places,escocells, parterres, zones enjardinades, àrees de gossos, etc.• i de conscienciar de fer un acte de civisme llençant la bossaamb els excrements al contenidor de rebuig (contenidor gris).S’han lliurat fulletons informatius i un rotlle de bosses de plàsticper facilitar la recollida dels excrements.
 21. 21. 21Campanya de civisme de gossosComissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013
 22. 22. Desplegament 2013-2015 del PladIl·luminació de Barcelona0422Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013
 23. 23. 23Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Pla d’Il·luminació de Barcelona El desplegament del pla director dil·luminaciósignifica seleccionar, per un conjunt de carrers, elscriteris lumínics adients per sobreposar-li els criterissocials, facilitant així la nova visió lumínica de laciutat.Desplegament 2013-2015 del Pla dIl·luminació de Barcelona
 24. 24. 24Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Objectius del Pla d’Il·luminació de Barcelona1. Prioritzar als vianants per davant dels vials decirculació.2. Millorar els nivells lumínics, l’eficiència energètica ila intel·ligència funcional.3. Personalitzar carrers, edificis i monuments.Desplegament 2013-2015 del Pla dIl·luminació de Barcelona
 25. 25. 25Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013La remodelació lumínica de carrers Es prioritzarà la remodelació de l’enllumenat delscarrers que tinguin:• un mal estat físic de les instal·lacions• una antiguitat superior als 20 anys• situacions d’averies repetitives• una relació entre els punts de llum i arbratconflictivaDesplegament 2013-2015 del Pla dIl·luminació de Barcelona
 26. 26. 26Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013La remodelació lumínica de carrers En cada carrer a remodelar, se li aplicaran els criterislumínics en funció de la “tipologia funcional” del PDI ala qual pertany, obtenint així la nova realitat lumínicade la ciutat. El bàcul deixa d’ésser exclusivament un suport de lalluminària per passar a ser un element suportd’elements de l’espai urbà (xarxa wifi, sensors,elements de mesura de contaminats atmosfèrics, ...).Desplegament 2013-2015 del Pla dIl·luminació de Barcelona
 27. 27. 27Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013La remodelació lumínica de carrers: principalsparàmetres Una millor sensació lumínica, no més llum, sinómés ben repartida al aplicar les últimes tecnologieslumíniques (tecnologia LED: llum blanca). Una regularitat dels nivells d’il·luminació importantsevitant la sensació de taques de llum (al voltant del0’4). Sistemes de control i regulació, que permetingarantir la màxima eficiència energètica ioptimització operacional.Desplegament 2013-2015 del Pla dIl·luminació de Barcelona
 28. 28. 28Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013La remodelació lumínica de carrers: principalsparàmetres Anàlisi específic de la vorera enfront el vial:• Incrementem els nivells lumínics en vorera i mantenim elsnivells de vial (al voltant dels 20 lux en vial i 15 lux en vorera).• Reduïm l’alçada del punt de llum dirigit a vorera (per sota dels5m).• Assegurar que el punt de vorera sempre estigui per sota de lacapçada dels arbres o tingui braç que sobresurti de lacapçada.• Temperatures de color diferents (uns 4.000ºK en vial i uns3.000ºK en vorera) que afavoreixin la calidesa per on passa elvianant i visualment puguem definir l’espai dels vehicles il’espai de les persones.Desplegament 2013-2015 del Pla dIl·luminació de Barcelona
 29. 29. 29Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013La remodelació lumínica de carrers: principalsparàmetres Incorporar tecnologia smart light (detectors depresència, control punt a punt) per poder realitzarun tractament específic de les zones sensibles(pas de vianants, zones 30, proximitats a espaisverds, ...).Desplegament 2013-2015 del Pla dIl·luminació de Barcelona
 30. 30. 30Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Actuacions plantejades a la ciutat 15 M€ 100 tramsde carrer 2.500 puntsde llumDesplegament 2013-2015 del Pla dIl·luminació de Barcelona
 31. 31. 31Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Actuacions plantejades a Sarrià-Sant GervasiBarri Carrer entre… …i1 Sant Gervasi-La Bonanova Vendrell2 Sant Gervasi-La Bonanova Melilla3 Sant Gervasi-La Bonanova Císter4 Sant Gervasi-La Bonanova Jesús i Maria5 Sant Gervasi-La Bonanova Mossèn Vives6 Sant Gervasi-La Bonanova Sant Liguori Jesús i Maria Dominics7 Sant Gervasi-La Bonanova Bellesguard Quatre Camins Rda. De Dalt8 Sant Gervasi-La Bonanova Vista Bella Infanta Isabel Císter9 Sant Gervasi-La Bonanova Dominics Cul de sac Quatre Camins10 Sant Gervasi-La Bonanova Claravall Pl. Calvó Císter11 Sant Gervasi-La Bonanova Quatre Camins Horaci Lluçanès12 Sant Gervasi-La Bonanova Quatre Camins Jesús i Maria Císter13 Sant Gervasi-La Bonanova Infanta Isabel Vista Bella Pça. de Calvó14 Sant Gervasi-La Bonanova Balsareny Vista Bella Rda. de Dalt15 Sant Gervasi-La Bonanova Marquesa de Vilallonga Esperança Benedetti16 Sant Gervasi-La Bonanova Horaci Pg. de la Bonanova Munner17 Sant Gervasi-La Bonanova Esperança Pomaret Vilana18 Sant Gervasi-La Bonanova Munner Vilana HoraciDesplegament 2013-2015 del Pla dIl·luminació de Barcelona
 32. 32. 32Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Actuacions plantejades a Sarrià-Sant GervasiBarri Carrer entre… …i19 Sarrià Granados Ronda de Dalt Cul de sac20 Sarrià Sant Pere Claver Martorell i Peña Inflexió del carrer21 Sarrià Santíssima Trinitat del Mont Martorell i Peña Sant Pere Claver22 Sarrià Pg. de Sant Joan Bosco Pl. de Prat de la Riba Pl. dArtós23 Sarrià Francesc Carbonell Capità Arenas Sant Joan Bosco24 Sarrià Manuel de Falla Capità Arenas Sant Joan Bosco25 Sarrià Santa Amèlia Riu de lOr Benet Mateu26 Sarrià Riu de lOr Manuel de Falla Santa Amèlia27 Sarrià Pedró de la creu Major de Sarrià Cornet i Mas28 Sarrià Ptge. de Canet Cornet i Mas Mare de Déu29 Sarrià Canet Major de Sarrià Mare de Déu30 Sarrià Cornet i Mas Pça. Josep Obiols Canet31 Sarrià Mare de Déu Mañé i Flaquer HortDesplegament 2013-2015 del Pla dIl·luminació de Barcelona
 33. 33. 33Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Actuacions plantejades a Sarrià-Sant GervasiBarri Carrer entre… …i32 Les Tres Torres Maria Auxiliadora Joan Bosco Castellnou33 Les Tres Torres Calatrava Dalmases Pg. de la Bonanova34 Les Tres Torres Escoles Pies General Mitre Pg. de la Bonanova35 Les Tres Torres Via Augusta Ganduxer Pl. de l’Orient36 Les Tres Torres Milanesat Pl. de Joaquim Pena Escoles Pies37 Les Tres Torres Vergós Pl. de l’Orient Escoles Pies38 Sant Gervasi-Galvany Dènia Avenir Madrazo39 Sant Gervasi-Galvany Santa Peronella Avenir Pl. de Cardona40 Sant Gervasi-Galvany Madrazo Muntaner Saragossa41 Sant Gervasi-Galvany Jacinto Benavente Doctor Fleming GanduxerDesplegament 2013-2015 del Pla dIl·luminació de Barcelona
 34. 34. Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013
 35. 35. 35Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Carrer Claravall (entre pl. Calvó i c. Císter)Vista actual Punt de llum actualTopologia PDI: 11a (arbrat bilateral)Característiques il·luminació (*)Classe d’enllumenat calçada: ME2[Lm=1,5cd/m2; U0=0,40; Ul=0,50]Classe d’enllumenat vorera: S2[Em=10lux; Emin=3lux]Característiques dels equipsFanal simpleDistribució bilateral al portellFont de llum LED(*) Segons REEIAE (R.D. 1890/2008)L: luminància, E: iluminància U: uniformitat
 36. 36. 36Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Carrer Císter (entre Isaac Newton i pg. Sant Gervasi)Vista actual Punt de llum actualTopologia PDI: 6b (sense arbrat)Característiques il·luminació (*)Classe d’enllumenat calçada ivorera: S1[Em=15lux; Emin=5lux]Característiques dels equipsFanal simpleDistribució bilateral al portellFont de llum LED(*) Segons REEIAE (R.D. 1890/2008)L: luminància, E: iluminància U: uniformitat
 37. 37. Pla especial urbanístic dampliació dela Clínica Corachan de Barcelona (c/Buïgas, 7-19)0537Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013
 38. 38. 38Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Pla especial urbanístic dampliació de la Clínica Corachan deBarcelona (c/ Buïgas, 7-19)Estat actual propietaris
 39. 39. 39Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Planejament vigent i regularització de superfíciesPla especial urbanístic dampliació de la Clínica Corachan deBarcelona (c/ Buïgas, 7-19)
 40. 40. 40Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Proposta de planejamentPla especial urbanístic dampliació de la Clínica Corachan deBarcelona (c/ Buïgas, 7-19)
 41. 41. 41Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Ampliació Clínica Corachan – Proposta planta baixaPla especial urbanístic dampliació de la Clínica Corachan deBarcelona (c/ Buïgas, 7-19)
 42. 42. 42Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013Ampliació Clínica Corachan – Proposta primera plantaPla especial urbanístic dampliació de la Clínica Corachan deBarcelona (c/ Buïgas, 7-19)
 43. 43. Precs i preguntes0643Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 17 de juny de 2013

×