Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Propostes per a les candidatures municipals

256 views

Published on

Des de la nostra entitat creiem que la propera legislatura es necessari que l'Ajuntament de Juneda aposti decididament pel desenvolupament sostenible del municipi, la millora de la qualitat de vida dels junedencs i junedenques i la conservació dels nostres espais naturals.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Propostes per a les candidatures municipals

 1. 1. Què volem del proper Ajuntament? Propostes de l’ADPN La Banqueta adreçades a les candidatures electorals de Juneda que concorren a les eleccions del 24 de maig de 2015.
 2. 2. Gestió del Parc de la Banqueta • Vetllar perquè la tramitació del BCIL aprovada en aquesta legislatura arribi a bon port amb l’aprovació per part del Consell Comarcal de les Garrigues d’aquesta declaració. • Impulsar i crear una comissió gestora del canal d’Urgell que impliqui l’Ajuntament de Juneda, la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell i l’ADPN La Banqueta, entre altres. • Promoure l’elaboració d’un Pla d’Ús i Gestió del Parc de la Banqueta i un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la massa arbrada de la Quarta Sèquia i el tram del canal d’Urgell que transcorre pel municipi de Juneda. • Promoure l’elaboració d’un Pla de conservació del Patrimoni arquitectònic de la Quarta Sèquia que analitzi l’estat de conservació d’aquests elements i defineixi com han de ser les obres de modernització i millora d’aquests elements.
 3. 3. Gestió del Parc de la Banqueta • Promoure la redacció d’un Pla Especial Urbanístic de Protecció i Conservació del Parc arbrat de la Quarta Sèquia, entre els Nou Salts i el Pont Negre. El PEU hauria de ser especialment sensible al tractament de la part urbana del canal. • Manteniment i millora de la part arbrada del tram dins del municipi (salt Desfet - pont carretera de Torregrossa). L’Ajuntament de Juneda hauria de promoure la realització dels treballs de poda de l’arbrat de la tram urbà de la Quarta Sèquia així com la conservació i el manteniment de les tanques de fusta, el pont de la Banqueta, etc. • Promoure la integració paisatgística de granges, coberts i cases més properes al Parc de la Banqueta mitjançant la signatura de convenis amb els propietaris per a la plantació de tanques arbustives i la restauració o pintat de parets i façanes.
 4. 4. Altres propostes encarades a la millora del medi natural • Elaboració d’un projecte de recuperació del torrent de la Femosa en el tram més proper al poble i adequar-lo com a parc fluvial i via verda. • Eliminar la vegetació exòtica colonitzadora de la Femosa i substituir- la per vegetació autòctona mitjançant l’ús de tècniques de bioenginyeria fluvial. • Vetllar per tal que la transformació a regadiu de la zona regable del Segarra-Garrigues (sector sud del municipi) es realitzi garantint la conservació del patrimoni arquitectònic (construccions de pedra seca, marges de pedra, etc.) i sigui compatible amb la conservació de l’entorn natural.
 5. 5. Residus, reciclatge i ús de la deixalleria • Realitzar una campanya de sensibilització en quan a la importància de reduir el nombre de residus. • Busca una solució al problema del residus i afavorir el reciclatge (recollida porta a porta, sancions...) • Realitzar una campanya perquè els propietaris de gossos recolleixin els seus excrements (facilitar bosses, contenidors per a tal ús). • Fomentar la compra de productes de proximitat. • Sancions econòmiques per als comerços que no reciclin correctament.
 6. 6. Residus, reciclatge i ús de la deixalleria • Eliminar i controlar l’abocador improvisat situat a la partida del Clot i emplaçat en el següent punt: (UTM 31N / ETRS89 X 319388 / Y 4602157). • Augmentar l’horari d’obertura al públic de la deixalleria i promoure’n el seu ús mitjançant l’aplicació d’un sistema de bonificacions de la taxa d’escombraries per als usuaris que portin els seus residus a la deixalleria.
 7. 7. Medi ambient • Elaborar un pla de millora de la qualitat atmosfèrica per al municipi de Juneda. • Personar-se com a part interessada en la tramitació de l’autorització ambiental que l’empresa General d’Olis i Derivats SL de les Borges Blanques està tramitant al Departament de Territori i Sostenibilitat. • Creació d’una comissió de Medi Ambient amb la participació de ciutadans interessats i representants d’entitats i associacions amb el propòsit d’analitzar i decidir les polítiques ambientals que es poden dur a terme des de l’Ajuntament de Juneda.
 8. 8. Medi ambient • Substituir les herbicidacions amb Glifosat de jardins, vials i altres per tractaments ecològics o desherbatges manuals ja que ha mostrat una gran toxicitat i/o riscs de toxicitat per a humans tant en assaigs de laboratori com en estudis epidemiològics. • Adreçar una parcel·la municipal propera al poble com a zona de microhorts ecològics per a la gent gran i d’altres persones interessades en fer hort. Organització de cursos i tallers per al foment de l’agricultura ecològica.
 9. 9. Urbanisme i mobilitat • Garantir un creixement urbà compacte i dens de la trama urbana, vetllant per evitar la dispersio causada per les construccions illegals que proliferen al llarg del terme. • Vetllar pel progressiu canvi d’emplaçament de les activitats econòmiques situades a l’interior del poble, i que són incompatibles amb els usos residencials. • Promoure l’ús dels modes de transport no motoritzats en els desplaçaments interns, mitjançant un increment de la superfície destinada a aquests en detriment de la circulació i estacionament de vehicles.
 10. 10. Urbanisme i mobilitat • Posicionar-se pel rescat del peatge de l’autopista AP2 com a forma de millorar la mobilitat interurbana de llarg recorregut, desplaçant el trànsit de camions de la carretera N240 a l’autopista. • Desestimar la construcció de l’autovia Montblanc-Lleida per ser innecessària funcionalment, constituir una barrera al territori i suposar una despesa econòmica desmesurada. • Lluitar per l’habilitació d’accessos segurs als pobles des de les diferents carreteres que l’envolten. • Promoure el desenvolupament de campanyes i activitats d’educació ambiental per fomentar la cultura del respecte a la natura i l’entorn natural i la minimització i el reciclatge de residus.
 11. 11. ADPN La Banqueta Juneda, 20 d’abril de 2015

×