SlideShare a Scribd company logo
Cinquena Tinència d’Alcaldia
de Prevenció i Seguretat
INFORME
BALANÇ FESTES MAJORS de
TARDOR 2022
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció
19 d’octubre de 2022
2
Informe balanç festes majors de tardor 2022
INTRODUCCIÓ
Us dels principals reptes d’aquest estiu i tardor han estat les celebracions, en un
context de plena normalitat post Covid, de les festes majors d’alguns dels barris de
Barcelona, i, en especial, de les festes de La Mercè, per la gran quantitat de públic
que atrauen, en un entorn de civisme i seguretat.
Enguany, amb la previsió d’aquesta recuperada normalitat, amb programacions
sense les restriccions COVID i l’accés lliure als espais i als espectacles, es van
dissenyar dispositius de serveis de prevenció i seguretat entre Guàrdia Urbana i
Mossos d’Esquadra, i espais de coordinació amb els organitzadors de les festes i la
resta de serveis municipals especialment implicats en manteniment de l’espai públic i
la convivència amb l’objectiu d’ajustar i corregir, en el seu cas, els recursos
inicialment dimensionats.
Els cossos de seguretat han treballat conjuntament en l’avaluació de les diferents
festes majors per donar resposta a les necessitats i als riscos, establint dispositius
de prevenció i preveient equips d’intervenció, en el seu cas. El manteniment de la
seguretat i la convivència han estat la principal ocupació
Aquestes festes, sobretot La Mercè, son concorregudes no només pels veïns i
veïnes de Barcelona sinó que atrauen a gran quantitat de persones d’altres ciutats,
per la seva oferta cultural i d’activitats singulars i per l’atractiu d’oci nocturn que
ofereixen.
Centrarem l’informe en les festes de La Mercè, i finalment es ens referirem també a
les altres festes majors de tardor, que tradicionalment, també enguany, han suposat
un alt pol d’atracció de públic; i prendrem com a referència l’any 2019, pandèmia i el
2021, en que es van donar els incidents.
3
Informe balanç festes majors de tardor 2022
LA MERCÈ
En guany les festes de La Mercè han estat de cinc dies, de divendres 23 a dilluns 26
de setembre.
La Planificació
El Dispositiu de Servei de la Guàrdia Urbana :
El Dispositiu de Servei de la Guàrdia Urbana per a les festes de La Mercè partia
d’unes consideracions prèvies:
 Les activitats de festa organitzades per l’Institut de Cultura de Barcelona es
van agrupar en cinc grans blocs:
o Cultura popular: Pregó, toc d’inici, seguici inaugural, sardanes..
o Música Mercè: Av. Catedral, Teatre Grec, BAM (Rambla Raval, Moll de la
fusta..), acció Cultural Viva...
o Mercè Arts de Carrer (MAC): Parc de la Ciutadella, parc de Joan Miró..
o Llum i Foc: Correfocs i el Piromusical a Montjuïc.
o Activitats en l’àmbit esportiu
 Espais de Festa
La majoria de les activitats programades es celebrarien als espais habituals
abans de la pandèmia (pl. Sant Jaume, pl. de la Mercè, Moll de la Fusta, Maria
Cristina...), i aquest any es van incorporar altres espais nous com: carrer Martí i
Franques (concert), ronda Sant Antoni (concerts i altres activitats) o el Parc de
l’Aqüeducte (activitats MAC).
 Decret Alcaldia horaris oci nocturn Festes de la Mercè
Es va redactar un Decret d’Alcaldia pel qual s’autoritzava l’ampliació de l’horari
màxim de tancament en 30 minuts per a les activitats de bar musical, restaurant
musical, sala de concert, cafè concert, restaurant, bar, restaurant bar i saló de
banquets, i 45 minuts per les activitats de discoteca, sala de ball i de festes amb
espectacle del municipi de Barcelona, amb motiu de les festes patronals i per ser
període de vacances.
4
Informe balanç festes majors de tardor 2022
Els objectius del Dispositiu de la Guàrdia Urbana eren :
o Assegurar els nivells òptims de convivència, mobilitat i seguretat, per tal que
els espais públics siguin llocs de llibertat i de tolerància, tenint com a base la
convivència, la tranquil·litat i el civisme:
 Garantir la seguretat viària, aïllant a la circulació de vehicles i al trànsit
de persones les zones afectades per la celebració.
 Evitar i corregir conductes que comportin un incompliment / alteració
de la convivència o la degradació de l’espai públic: venda ambulant,
consum d’alcohol no autoritzat als espais públics i/o molèsties per
sorolls,
 Prevenir conductes contràries a la seguretat ciutadana, en especial els
furts i robatoris violents
 Garantir que la resta dels serveis municipals, en especial els treballs
de neteja, puguin desenvolupar les seves tasques
o Vetllar per tal que les persones que participen en les festes puguin gaudir de
manera lliure i respectuosa, sense haver de patir, en el cas de les dones,
violències masclistes de cap mena.
 Prevenir les violències masclistes i LGTBIfòbiques i violències sexuals,
i atendre a les víctimes. Cobrir els Itineraris segurs des de la zona de
concerts i resta d’espais lúdics nocturns fins a les parades de transport
públic.
I altres mesures de caràcter general i específic en previsió a
o Regulació de la mobilitat: talls de trànsit, afectació a pàrquings, prohibició
d’estacionaments, reserva d’estacionaments...
o Control d’alcoholèmia i drogues.
o Control venda ambulant no autoritzada
Servei no uniformat nomenat per cadascuna de les unitats operatives per al
control de la venda ambulant no autoritzada en el seu territori i
específicament en els entorns dels espais de Festa.
o Inspecció de locals
Servei nomenat per cadascuna de les unitats operatives per al control de
locals de concurrència pública i molt especialment els possibles locals
5
Informe balanç festes majors de tardor 2022
utilitzats com a magatzem de begudes susceptibles de subministrar als
venedors ambulants no autoritzats.
o Previsió de cobertura dels espais nocturns més rellevants, segons estudi
previ de demanda, activitat i fets localitzats.
 Rambla Raval.
 Moll de la fusta.
 Fàbrica Damm.
 Platja Bogatell
 Teatre Grec
 Av. Catedral
 Jardins Pla i Armengol
 Pl. Nou Barris.
 Av. Maria Cristina.
La Coordinació policial i amb altres serveis municipals.
 A destacar, un cop més, la molt bona coordinació amb els altres cossos policials,
en concret amb el Cos de Mossos d’Esquadra, que és el cos que té les
competències en seguretat ciutadana i ordre públic, i, per tan, amb qui és
imprescindible mantenir una molt bona coordinació.
 Es van realitzar reunions prèvies amb l’Institut de Cultura de Barcelona, l’Institut
Barcelona Esports, els Serveis de Neteja i les policies de Mossos d’Esquadra,
Policia Portuària, Protecció Civil, Servei d’Emergències Mèdiques, Guàrdia
Urbana i altres entitats implicades.
I Es van prendre acords sobre les mesures preventives i operatives a cada un
dels espais i activitats i entorns d’afectació.
 Es van constituir els CECOR Policial i CECOR Municipal a la Sala Conjunta de
Comandament .
Coordinació policial i de la resta dels diferents serveis operatius per tal d’atendre
els incidents que es puguin produir, assegurant una resposta coordinada, eficaç,
àgil i segura.
 Centre de Comandament Avançat (CCA) a la Plataforma Marina
S’estableix un Centre de Comandament Avançat convocat per SPCPEIS
Protecció Civil.
 Coordinació amb seguretat privada
6
Informe balanç festes majors de tardor 2022
A través de l’ICUB també es van coordinar les accions preventives policials amb
les empreses de seguretat privada i controladors d’accessos que l’organització
destina a cada espai.
El Pla de comunicació
 Mitjançant els canals digitals, la GUB va difondre, entre d’altres, la següent
informació:
o Difusió de l’enllaç informatiu de la web amb informació dels itineraris segurs,
lincat a posts publicats
o Ús del hashtag #BCNantimasclista a totes les publicacions
 Missatges megafonia vehicles patrulla de GUB
Com a complement dels missatges ja existents, es van establir missatges
d’àudio per a difondre mitjançant els sistemes de megafonia dels vehicles
patrulla.
 SMS de la Sala Central de Comandament
L’SCC va enviar diàriament i a diferents hores un SMS informatiu sobre el
desenvolupament de la celebració de la Festa Major. En cas de produir-se
alguna incidència significativa o novetat rellevant, es van enviar SMS específics.
 Informes de Novetats diàries: documents de CECOR i annexos.
Altres qüestions operatives i d’organització
o Itineraris segurs
La Guàrdia Urbana de Barcelona va donar el suport necessari i va actuar com a
cos de seguretat en aquesta prioritat. Va destinar vigilància dirigida i dinàmica
als itineraris segurs previstos, en coordinació amb l’Àrea de Drets Socials,
Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona. S’aplica allò
que diu el DS 020/2022 Prevenció de violències sexuals en entorns d’oci nocturn
i el PO 26/2022 Itineraris segurs per la prevenció de violències sexuals en
entorns d’oci nocturn,
Llocs: Districtes de Ciutat Vella (Rambla Raval, Moll de la Fusta, Av. Catedral,
Parc de la Ciutadella), Sants-Montjuïc, Les Corts, Horta Guinardó, Sant Andreu,
Sant Martí.
7
Informe balanç festes majors de tardor 2022
o Punts liles
L’organització va preveure tres punts liles, ubicats a l’avinguda Reina Maria
Cristina, Martí i Franqués i a la platja del Bogatell, per a la prevenció i atenció a
les violències masclistes i LGTBIfòbiques. El personal destinat al punt lila havia
d’activar, en cas necessari, el protocol de la Generalitat mitjançant la plataforma
d’emergències 112. Les persones referents de l’organització en el punt lila
informarien telefònicament al CECOR de qualsevol incidència, actuació o
circumstància relacionada amb l’objectiu del punt lila i, si fos necessari,
sol•licitarien assessorament.
o Prevenció punxades
Es va realitzar un treball proactiu per prevenir les punxades en espais d’oci, tot
prestant una especial atenció a la presència de persones amb agulles, estris o
substàncies que podien ser utilitzades per produir-ne. En la seva intervenció,
GUB actuaria d’acord amb allò regulat al Procediment Operatiu núm. 34/2022
Pautes d’actuació davant les punxades en espai d’oci.
o Observatori contra la homofòbia
Es va organitzar la coordinació amb l’observatori contra la homofòbia: servei
d’assessorament per a possibles víctimes, el dia 23/09, de 22 a 01 hores, al c/
Borrell 22.
o DRON
Per aquestes Festes de la Mercè la Guàrdia Urbana va utilitzar un DRON com
element de suport i informació al servei operatiu.
Es va preveure servei a 6 espais: Av. Reina Maria Cristina, Platja Bogatell. Pl.
Sant Jaume, Pg. de Gràcia I Martí i Franques,
I en cas d’emergència es desplaçarien a qualsevol espai de la ciutat.
L’activació d’aquest DRON es fa sempre des de la perspectiva de Protecció Civil
i Emergències. Els criteris que regulen les condicions operatives de l’ús del
DRON queden establertes al Procediment Operatiu vigent.
o New Jerseys
Disposició de mesures físiques preventives als entorns de determinats espai,
segons el anàlisis de riscos antròpics als entorns dels espais elaborat per la
UREP amb un total de 263 elements.
8
Informe balanç festes majors de tardor 2022
El dia 22 de setembre es va celebrar una roda de premsa on es va exposar el reforç
dels serveis municipals per a la festa Major de la Mercè 2022.
Enllaç a la nota de premsa:
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2022/09/22/merce-2022-reforc-dels-serveis-
municipals-per-les-festes-de-la-merce-2022/
Incidents
La coordinació entre serveis policials, de neteja, de protecció civil i feminismes
(punts liles...) amb els responsables de les activitats i espectacles programats ha
estat acurada i mesurada. A l’esforç que suposa organitzar una festa de ciutat,
d’aquestes dimensions i varietat d’escenaris i de públic, s’ha correspost amb una
participació responsable i lúdica.
Les tasques prèvies de planificació i prevenció de tots els serveis, també els de
policia, han permès que les activitats programades es desenvolupessin amb
seguretat als diferents escenaris i es fes un buidatge d’espais sense incidents.
Amb tot però la nit de dissabte a diumenge la Guàrdia Urbana i els Serveis
d’Emergència Mèdica van atendre poc després de les 03h a una persona ferida
d’arma blanca a l’entrada de metro de Pl. Espanya, que va acabar morint.
Després del desallotjament dels concert de l’Av. Maria Cristina, amb una participació
de 45.000 persones, un grup d’unes 400 persones, sobre les 4:40h van dirigir-se cap
a Creu Coberta protagonitzant aldarulls i incivisme amb el resultat de: 7 motos
cremades, 6 contenidors cremats, 1 local vandalitzat i danys a elements diversos
d’establiments a l’eix de Creu Coberta.
L’actuació conjunta dels cossos de seguretat Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra
va acabar amb 12 persones detingudes, 2 d’elles en relació a l’assalt al comerç de
Creu Coberta.
La majoria de les detencions que es van fer als entorns de festa han estat resultat de
la tasca dels equips de policia de paisà que han actuat en prevenció dels furts,
sobretot de dispositius mòbils.
Després dels concerts de nit els serveis de neteja van haver d’entrar acompanyats
de la Guàrdia Urbana (sense incidències).
9
Informe balanç festes majors de tardor 2022
Detencions
Nit Divendres
(de les 22.00 a
les 05.59h)
Nit Dissabte
(de les 22.00 a
les 05.59h)
Nit Diumenge
(de les 22.00 a les
05.59h)
Total
Total zones
concerts nit
3 detencions 13 detencions 16 detencions
32 persones
detingudes
Zona Pl.
Espanya
1 RVI +
atemptat
1 furt de menor
6
2 desordres +
robatori
2 desordres
2 furts
6
2 salut
pública
4 furt
Furt: 20
Desordres públics: 4
(2 amb robatori)
Lesions: 3
RVI: 2 (1 amb atemptat)
Salut pública: 2
Trencament
condemna: 1
Zona Bogatell 1 RVI 7
5 (furt)
1 (trencament)
1 lesions
(Carmen
Amaya)
No esdeveniment
Zona
Universitària
No
esdeveniment
No esdeveniment 10
8 furt
2 lesions
Font: Novetats diàries, dades creuades amb CECOR i UI-SICD.
En relació als incidents de la nit del dissabte, Guàrdia Urbana i el Cos de Mossos
d’esquadra han analitzat la situació i s’estan realitzant els ajustaments operatius
oportuns per reforçar encara més als dispositius policials per fer front al fenomen
complex dels grups que tenen per objectiu generar aldarulls i pillatges en els grans
esdeveniments de ciutat.
La situació viscuda la matinada de diumenge 25 de setembre va ser una situació
molt greu, que tan els representants polítics com els cossos policials han abordat
amb compromís i professionalitat per posar tots els esforços i les atencions perquè
no es torni a repetir.
La millora de la prevenció davant aquest fenomen requereix disposar de molta
informació prèvia sobre els grups i també sobre els membres coneguts dels grups.
10
Informe balanç festes majors de tardor 2022
En paral·lel a la tasca policial, la Cinquena Tinència d’Alcaldia, amb el Tinent
d’Alcalde Albert Batlle i el Cap de la Guàrdia Urbana, l’Intendent Major Pedro
Velázquez, s’han reunit amb l’Associació de Comerciants de Creu Coberta per fer
costat als comerciants de la zona i per compartir l’anàlisi dels fets i les propostes per
evitar que torni a succeir. També s’ha celebrat una reunió amb la Junta Directiva de
la Fundació Barcelona Comerç per tractar aquest tema. En les dues reunions s’ha
acordat que es faran més reunions de seguiment de les propostes realitzades.
ALTRES FESTES MAJORS a la ciutat amb posterioritat a La Mercè.
Els dispositius que es van preveure per les festes majors de barri amb posterioritat a
la Mercè es van dimensionar en funció de la previsió de l’afluència de persones,
d’acord amb l’oferta de programació i a les dinàmiques anteriors de públic i activitats
fora programa, des de les mateixes Unitats Territorials de Guàrdia Urbana i en
coordinació amb les Àrees Bàsiques Policials de Mossos d’Esquadra.
Es va treballar també des de la prevenció amb les unitats d’informació i estaven
preparades les unitats d’intervenció en el cas que s’haguessin hagut d’activar.
Des dels districtes es van establir espais de coordinació i seguiment del
desenvolupament de les festes conjuntament amb els serveis de neteja, atenció a
les violències masclistes (Punts Liles i itineraris segurs), les entitats organitzadores
de les festes i els cossos policials per tal de garantir unes festes cíviques i segures, i
poder donar una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incident,
especialment els caps de setmana, que és quan es concentraven les activitats de
vespre-nit .
Festa Major de Sarrià
Aquesta ha estat la festa amb la programació més llarga, amb dos caps de setmana.
S’ha celebrat sense incidents remarcables.
A destacar que divendres 30/09/22. Concert a Plaça Sarrià, congrega a 200
persones. La mateixa nit es va fer un altre concert de caire alternatiu amb una
assistència que arribà a 500 persones a Plaça Cirici Pellicer. Tot es va desenvolupar
dins dels paràmetres de normalitat en termes de seguretat, civisme i seguretat viària.
El dimensionament del dispositiu de seguretat va complir amb els objectius fixats de
seguretat i prevenció de conductes violentes, il·lícits penals, alteració convivència i
degradació espai públic.
11
Informe balanç festes majors de tardor 2022
1-2/10 Desallotjament plaça Cirici Pellicer divendres i dissabte en acabar activitats
amb un públic molt joves. Horaris de finalització en general respectats. Detectats
joves amb antecedents de robatoris amb violencia.
8-9/10 No es detecten persones amb un perfil potencial de realitzar robatoris
violents. No es detecten robatoris violents, ni botellots, ni actes vandàlics.
Festa Major de la Barceloneta
1-2/10 Ambient familiar i festiu, sense incidents destacables. Màxima afluència
divendres Plaça de la Mar: 300 persones, finalment es desallotgen 150 persones
que romanien a la zona.
Dissabte al Pg. Marítim amb C. Atlàntida l’afluència va ser de 300 persones i es va
desallotjar un residual de 150 per part de la UREP.
Festa Major de Les Corts
8-9/10 Ambient familiar i festiu, sense incidents destacables. Es respecten horaris.
Màxima afluència divendres Plaça del Sol de Baix: 600 persones.
Festa Major Hostafrancs
8-9-/10 Sense incidents rellevants (3.000 assistents aprox.)
Festes de Montbau
8-9/10 Divendres nit suspesa degut a la pluja. Dissabte sense novetats destacables.
Festes de Vilapiscina
8-9/10 Divendres nit suspesa degut a la pluja. Dissabte sense novetats destacables.
Festes Sant Froilan (Parc Central Nou Barris)
8-9/10 S’han desenvolupat amb normalitat i han finalitzat a les 02:00 hores sense
incidents.
12
Informe balanç festes majors de tardor 2022
Festes del Congrés
8-9/10 Divendres es van desenvolupat amb normalitat. Dissabte també amb
normalitat i van finalitzat a les 02:30 hores sense incidents. Un grup d’unes 70
persones es van quedar al Parc de Josep Serra i Martí, amb música i altaveus. Per
facilitar els treballs de neteja, amb equips d’UREP es va desallotjar a les 05:00 hores
AVALUACIÓ DE LES FESTES DE LA MERCÈ I FESTES DE TARDOR
A l’espera de les dades del CME relacionades amb la seguretat ciutadana i l’ordre
públic, podem dir que, a nivell general, les festes de tardor a Barcelona ( festes de la
Mercè i posteriors) han transcorregut amb normalitat, sense incidents remarcables, i
amb una reducció significativa tant de fets delictius com de les sancions
administratives ( convivència) en relació a l’any passat.
Ara bé, amb tot, dins aquest escenari de normalitat, cal destacar els greus fets
ocorreguts durant la matinada del diumenge 25 de setembre a Creu Coberta després
del concert de festa major ocasionats per un grup d’unes 400 persones. Els fets van
tenir lloc un cop desallotjat l’espai del concert, on hi havien assistit unes 45.000
persones.
Aquest tipus de fets greus no s’han tornat a repetir en cap més acte ni de les festes
de la Mercè ni de les festes majors dels districtes i de barris posteriors.
En conjunt, doncs, el balanç de les festes és positiu, amb èxit de públic i una bona
previsió i dimensió dels operatius, els quals també s’han anat ajustant en funció dels
aforaments i les dinàmiques del públic i dels fets.
Es fa una avaluació positiva de la descentralització de les activitats, tot i que
s’hauran d’anar ajustant els espais de cara als propers anys.

More Related Content

Similar to Balanç de Festes Majors de tardor 2022

Comparativa programa electoral
Comparativa programa electoralComparativa programa electoral
Comparativa programa electoralFerran Sarrià
 
Avaluació del Pla Estratègic de Turisme 2020
Avaluació del Pla Estratègic de Turisme 2020Avaluació del Pla Estratègic de Turisme 2020
Avaluació del Pla Estratègic de Turisme 2020
Ajuntament de Barcelona
 
II Fira de la Gent Gran juny 2014
II Fira de la Gent Gran juny 2014II Fira de la Gent Gran juny 2014
II Fira de la Gent Gran juny 2014
Ajuntament de Figueres
 
Innovació i recerca del PCT de Turisme i Oci (gener 2012)
Innovació i recerca del PCT de Turisme i Oci (gener 2012)Innovació i recerca del PCT de Turisme i Oci (gener 2012)
Innovació i recerca del PCT de Turisme i Oci (gener 2012)
Parque Científico y Tecnológico de Turismo y Ocio
 
Presentació candidatura i programa
Presentació candidatura i programaPresentació candidatura i programa
Presentació candidatura i programa
Esquerra Palamós St Joan
 
Bondia.cat 21/01/2014
Bondia.cat 21/01/2014Bondia.cat 21/01/2014
Bondia.cat 21/01/2014
Bondia Lleida Sl
 
Propostes de Junts per Sabadell sobre el pla de xoc pel coronavirus
Propostes de Junts per Sabadell sobre el pla de xoc pel coronavirusPropostes de Junts per Sabadell sobre el pla de xoc pel coronavirus
Propostes de Junts per Sabadell sobre el pla de xoc pel coronavirus
DiarideSabadell
 
Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 20
Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 20Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 20
Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 20Bernat Costas
 
Presentació Sant Cugat Experience
Presentació Sant Cugat ExperiencePresentació Sant Cugat Experience
Presentació Sant Cugat Experience
Premsa Sant Cugat
 
Propostes noupedreguer
Propostes noupedreguerPropostes noupedreguer
Propostes noupedreguer
Sergi Ferrús
 
Programa de protecció, seguretat i prevenció
Programa de protecció, seguretat i prevencióPrograma de protecció, seguretat i prevenció
Programa de protecció, seguretat i prevenció
Ajuntament de Manresa
 
Balanç de dos anys de mandat al Districte de Ciutat Vella
Balanç de dos anys de mandat al Districte de Ciutat VellaBalanç de dos anys de mandat al Districte de Ciutat Vella
Balanç de dos anys de mandat al Districte de Ciutat Vella
Ajuntament de Barcelona
 
La gestió municipal durant l'estat d'alarma
La gestió municipal durant l'estat d'alarmaLa gestió municipal durant l'estat d'alarma
La gestió municipal durant l'estat d'alarma
Ajuntament de Barcelona
 
Butlletí El Comú - Núm. 11 - desembre 2018
Butlletí El Comú - Núm. 11 - desembre 2018Butlletí El Comú - Núm. 11 - desembre 2018
Butlletí El Comú - Núm. 11 - desembre 2018
Ajuntament Sant Pere de Ribes
 
Balanç de la feina feta 2011-2015
Balanç de la feina feta 2011-2015Balanç de la feina feta 2011-2015
Balanç de la feina feta 2011-2015
jmcorominas
 
SSTG Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà Febrer 2015
SSTG Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà Febrer 2015SSTG Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà Febrer 2015
SSTG Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà Febrer 2015
Ajuntament de Barcelona
 
Butlletí El Comú - Núm. 01 - Juny 2014
Butlletí El Comú - Núm. 01 - Juny 2014Butlletí El Comú - Núm. 01 - Juny 2014
Butlletí El Comú - Núm. 01 - Juny 2014
Ajuntament Sant Pere de Ribes
 

Similar to Balanç de Festes Majors de tardor 2022 (20)

Comparativa programa electoral
Comparativa programa electoralComparativa programa electoral
Comparativa programa electoral
 
Avaluació del Pla Estratègic de Turisme 2020
Avaluació del Pla Estratègic de Turisme 2020Avaluació del Pla Estratègic de Turisme 2020
Avaluació del Pla Estratègic de Turisme 2020
 
Mesura de govern Gent gran
Mesura de govern Gent granMesura de govern Gent gran
Mesura de govern Gent gran
 
II Fira de la Gent Gran juny 2014
II Fira de la Gent Gran juny 2014II Fira de la Gent Gran juny 2014
II Fira de la Gent Gran juny 2014
 
Pla estratègic de Turisme de Santa Coloma de Gramenet
Pla estratègic de Turisme de Santa Coloma de GramenetPla estratègic de Turisme de Santa Coloma de Gramenet
Pla estratègic de Turisme de Santa Coloma de Gramenet
 
Innovació i recerca del PCT de Turisme i Oci (gener 2012)
Innovació i recerca del PCT de Turisme i Oci (gener 2012)Innovació i recerca del PCT de Turisme i Oci (gener 2012)
Innovació i recerca del PCT de Turisme i Oci (gener 2012)
 
Presentació candidatura i programa
Presentació candidatura i programaPresentació candidatura i programa
Presentació candidatura i programa
 
Bondia.cat 21/01/2014
Bondia.cat 21/01/2014Bondia.cat 21/01/2014
Bondia.cat 21/01/2014
 
Propostes de Junts per Sabadell sobre el pla de xoc pel coronavirus
Propostes de Junts per Sabadell sobre el pla de xoc pel coronavirusPropostes de Junts per Sabadell sobre el pla de xoc pel coronavirus
Propostes de Junts per Sabadell sobre el pla de xoc pel coronavirus
 
Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 20
Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 20Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 20
Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 20
 
Presentació Sant Cugat Experience
Presentació Sant Cugat ExperiencePresentació Sant Cugat Experience
Presentació Sant Cugat Experience
 
Propostes noupedreguer
Propostes noupedreguerPropostes noupedreguer
Propostes noupedreguer
 
Programa de protecció, seguretat i prevenció
Programa de protecció, seguretat i prevencióPrograma de protecció, seguretat i prevenció
Programa de protecció, seguretat i prevenció
 
Balanç de dos anys de mandat al Districte de Ciutat Vella
Balanç de dos anys de mandat al Districte de Ciutat VellaBalanç de dos anys de mandat al Districte de Ciutat Vella
Balanç de dos anys de mandat al Districte de Ciutat Vella
 
El Celrè 84
El Celrè 84El Celrè 84
El Celrè 84
 
La gestió municipal durant l'estat d'alarma
La gestió municipal durant l'estat d'alarmaLa gestió municipal durant l'estat d'alarma
La gestió municipal durant l'estat d'alarma
 
Butlletí El Comú - Núm. 11 - desembre 2018
Butlletí El Comú - Núm. 11 - desembre 2018Butlletí El Comú - Núm. 11 - desembre 2018
Butlletí El Comú - Núm. 11 - desembre 2018
 
Balanç de la feina feta 2011-2015
Balanç de la feina feta 2011-2015Balanç de la feina feta 2011-2015
Balanç de la feina feta 2011-2015
 
SSTG Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà Febrer 2015
SSTG Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà Febrer 2015SSTG Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà Febrer 2015
SSTG Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà Febrer 2015
 
Butlletí El Comú - Núm. 01 - Juny 2014
Butlletí El Comú - Núm. 01 - Juny 2014Butlletí El Comú - Núm. 01 - Juny 2014
Butlletí El Comú - Núm. 01 - Juny 2014
 

More from Ajuntament de Barcelona

Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.
Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.
Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.
Ajuntament de Barcelona
 
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
Ajuntament de Barcelona
 
Com combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones gransCom combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones grans
Ajuntament de Barcelona
 
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
Ajuntament de Barcelona
 
Estat de la ciutat 2022
Estat de la ciutat 2022Estat de la ciutat 2022
Estat de la ciutat 2022
Ajuntament de Barcelona
 
Pla de Salut Mental 2023-2030
Pla de Salut Mental 2023-2030Pla de Salut Mental 2023-2030
Pla de Salut Mental 2023-2030
Ajuntament de Barcelona
 
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsPetita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Ajuntament de Barcelona
 
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Ajuntament de Barcelona
 
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Ajuntament de Barcelona
 
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
Ajuntament de Barcelona
 
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutatInforme estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Ajuntament de Barcelona
 
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Ajuntament de Barcelona
 
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Ajuntament de Barcelona
 
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
Ajuntament de Barcelona
 
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Ajuntament de Barcelona
 
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
Ajuntament de Barcelona
 
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdfReglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Ajuntament de Barcelona
 
Barcelona Ciutat Patrimoni
 Barcelona Ciutat Patrimoni Barcelona Ciutat Patrimoni
Barcelona Ciutat Patrimoni
Ajuntament de Barcelona
 
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdfSeguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Ajuntament de Barcelona
 
Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"
Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"
Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"
Ajuntament de Barcelona
 

More from Ajuntament de Barcelona (20)

Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.
Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.
Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.
 
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
 
Com combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones gransCom combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones grans
 
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
 
Estat de la ciutat 2022
Estat de la ciutat 2022Estat de la ciutat 2022
Estat de la ciutat 2022
 
Pla de Salut Mental 2023-2030
Pla de Salut Mental 2023-2030Pla de Salut Mental 2023-2030
Pla de Salut Mental 2023-2030
 
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsPetita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
 
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
 
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
 
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
 
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutatInforme estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
 
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
 
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
 
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
 
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
 
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
 
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdfReglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
 
Barcelona Ciutat Patrimoni
 Barcelona Ciutat Patrimoni Barcelona Ciutat Patrimoni
Barcelona Ciutat Patrimoni
 
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdfSeguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
 
Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"
Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"
Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"
 

Balanç de Festes Majors de tardor 2022

 • 1. Cinquena Tinència d’Alcaldia de Prevenció i Seguretat INFORME BALANÇ FESTES MAJORS de TARDOR 2022 Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció 19 d’octubre de 2022
 • 2. 2 Informe balanç festes majors de tardor 2022 INTRODUCCIÓ Us dels principals reptes d’aquest estiu i tardor han estat les celebracions, en un context de plena normalitat post Covid, de les festes majors d’alguns dels barris de Barcelona, i, en especial, de les festes de La Mercè, per la gran quantitat de públic que atrauen, en un entorn de civisme i seguretat. Enguany, amb la previsió d’aquesta recuperada normalitat, amb programacions sense les restriccions COVID i l’accés lliure als espais i als espectacles, es van dissenyar dispositius de serveis de prevenció i seguretat entre Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, i espais de coordinació amb els organitzadors de les festes i la resta de serveis municipals especialment implicats en manteniment de l’espai públic i la convivència amb l’objectiu d’ajustar i corregir, en el seu cas, els recursos inicialment dimensionats. Els cossos de seguretat han treballat conjuntament en l’avaluació de les diferents festes majors per donar resposta a les necessitats i als riscos, establint dispositius de prevenció i preveient equips d’intervenció, en el seu cas. El manteniment de la seguretat i la convivència han estat la principal ocupació Aquestes festes, sobretot La Mercè, son concorregudes no només pels veïns i veïnes de Barcelona sinó que atrauen a gran quantitat de persones d’altres ciutats, per la seva oferta cultural i d’activitats singulars i per l’atractiu d’oci nocturn que ofereixen. Centrarem l’informe en les festes de La Mercè, i finalment es ens referirem també a les altres festes majors de tardor, que tradicionalment, també enguany, han suposat un alt pol d’atracció de públic; i prendrem com a referència l’any 2019, pandèmia i el 2021, en que es van donar els incidents.
 • 3. 3 Informe balanç festes majors de tardor 2022 LA MERCÈ En guany les festes de La Mercè han estat de cinc dies, de divendres 23 a dilluns 26 de setembre. La Planificació El Dispositiu de Servei de la Guàrdia Urbana : El Dispositiu de Servei de la Guàrdia Urbana per a les festes de La Mercè partia d’unes consideracions prèvies:  Les activitats de festa organitzades per l’Institut de Cultura de Barcelona es van agrupar en cinc grans blocs: o Cultura popular: Pregó, toc d’inici, seguici inaugural, sardanes.. o Música Mercè: Av. Catedral, Teatre Grec, BAM (Rambla Raval, Moll de la fusta..), acció Cultural Viva... o Mercè Arts de Carrer (MAC): Parc de la Ciutadella, parc de Joan Miró.. o Llum i Foc: Correfocs i el Piromusical a Montjuïc. o Activitats en l’àmbit esportiu  Espais de Festa La majoria de les activitats programades es celebrarien als espais habituals abans de la pandèmia (pl. Sant Jaume, pl. de la Mercè, Moll de la Fusta, Maria Cristina...), i aquest any es van incorporar altres espais nous com: carrer Martí i Franques (concert), ronda Sant Antoni (concerts i altres activitats) o el Parc de l’Aqüeducte (activitats MAC).  Decret Alcaldia horaris oci nocturn Festes de la Mercè Es va redactar un Decret d’Alcaldia pel qual s’autoritzava l’ampliació de l’horari màxim de tancament en 30 minuts per a les activitats de bar musical, restaurant musical, sala de concert, cafè concert, restaurant, bar, restaurant bar i saló de banquets, i 45 minuts per les activitats de discoteca, sala de ball i de festes amb espectacle del municipi de Barcelona, amb motiu de les festes patronals i per ser període de vacances.
 • 4. 4 Informe balanç festes majors de tardor 2022 Els objectius del Dispositiu de la Guàrdia Urbana eren : o Assegurar els nivells òptims de convivència, mobilitat i seguretat, per tal que els espais públics siguin llocs de llibertat i de tolerància, tenint com a base la convivència, la tranquil·litat i el civisme:  Garantir la seguretat viària, aïllant a la circulació de vehicles i al trànsit de persones les zones afectades per la celebració.  Evitar i corregir conductes que comportin un incompliment / alteració de la convivència o la degradació de l’espai públic: venda ambulant, consum d’alcohol no autoritzat als espais públics i/o molèsties per sorolls,  Prevenir conductes contràries a la seguretat ciutadana, en especial els furts i robatoris violents  Garantir que la resta dels serveis municipals, en especial els treballs de neteja, puguin desenvolupar les seves tasques o Vetllar per tal que les persones que participen en les festes puguin gaudir de manera lliure i respectuosa, sense haver de patir, en el cas de les dones, violències masclistes de cap mena.  Prevenir les violències masclistes i LGTBIfòbiques i violències sexuals, i atendre a les víctimes. Cobrir els Itineraris segurs des de la zona de concerts i resta d’espais lúdics nocturns fins a les parades de transport públic. I altres mesures de caràcter general i específic en previsió a o Regulació de la mobilitat: talls de trànsit, afectació a pàrquings, prohibició d’estacionaments, reserva d’estacionaments... o Control d’alcoholèmia i drogues. o Control venda ambulant no autoritzada Servei no uniformat nomenat per cadascuna de les unitats operatives per al control de la venda ambulant no autoritzada en el seu territori i específicament en els entorns dels espais de Festa. o Inspecció de locals Servei nomenat per cadascuna de les unitats operatives per al control de locals de concurrència pública i molt especialment els possibles locals
 • 5. 5 Informe balanç festes majors de tardor 2022 utilitzats com a magatzem de begudes susceptibles de subministrar als venedors ambulants no autoritzats. o Previsió de cobertura dels espais nocturns més rellevants, segons estudi previ de demanda, activitat i fets localitzats.  Rambla Raval.  Moll de la fusta.  Fàbrica Damm.  Platja Bogatell  Teatre Grec  Av. Catedral  Jardins Pla i Armengol  Pl. Nou Barris.  Av. Maria Cristina. La Coordinació policial i amb altres serveis municipals.  A destacar, un cop més, la molt bona coordinació amb els altres cossos policials, en concret amb el Cos de Mossos d’Esquadra, que és el cos que té les competències en seguretat ciutadana i ordre públic, i, per tan, amb qui és imprescindible mantenir una molt bona coordinació.  Es van realitzar reunions prèvies amb l’Institut de Cultura de Barcelona, l’Institut Barcelona Esports, els Serveis de Neteja i les policies de Mossos d’Esquadra, Policia Portuària, Protecció Civil, Servei d’Emergències Mèdiques, Guàrdia Urbana i altres entitats implicades. I Es van prendre acords sobre les mesures preventives i operatives a cada un dels espais i activitats i entorns d’afectació.  Es van constituir els CECOR Policial i CECOR Municipal a la Sala Conjunta de Comandament . Coordinació policial i de la resta dels diferents serveis operatius per tal d’atendre els incidents que es puguin produir, assegurant una resposta coordinada, eficaç, àgil i segura.  Centre de Comandament Avançat (CCA) a la Plataforma Marina S’estableix un Centre de Comandament Avançat convocat per SPCPEIS Protecció Civil.  Coordinació amb seguretat privada
 • 6. 6 Informe balanç festes majors de tardor 2022 A través de l’ICUB també es van coordinar les accions preventives policials amb les empreses de seguretat privada i controladors d’accessos que l’organització destina a cada espai. El Pla de comunicació  Mitjançant els canals digitals, la GUB va difondre, entre d’altres, la següent informació: o Difusió de l’enllaç informatiu de la web amb informació dels itineraris segurs, lincat a posts publicats o Ús del hashtag #BCNantimasclista a totes les publicacions  Missatges megafonia vehicles patrulla de GUB Com a complement dels missatges ja existents, es van establir missatges d’àudio per a difondre mitjançant els sistemes de megafonia dels vehicles patrulla.  SMS de la Sala Central de Comandament L’SCC va enviar diàriament i a diferents hores un SMS informatiu sobre el desenvolupament de la celebració de la Festa Major. En cas de produir-se alguna incidència significativa o novetat rellevant, es van enviar SMS específics.  Informes de Novetats diàries: documents de CECOR i annexos. Altres qüestions operatives i d’organització o Itineraris segurs La Guàrdia Urbana de Barcelona va donar el suport necessari i va actuar com a cos de seguretat en aquesta prioritat. Va destinar vigilància dirigida i dinàmica als itineraris segurs previstos, en coordinació amb l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona. S’aplica allò que diu el DS 020/2022 Prevenció de violències sexuals en entorns d’oci nocturn i el PO 26/2022 Itineraris segurs per la prevenció de violències sexuals en entorns d’oci nocturn, Llocs: Districtes de Ciutat Vella (Rambla Raval, Moll de la Fusta, Av. Catedral, Parc de la Ciutadella), Sants-Montjuïc, Les Corts, Horta Guinardó, Sant Andreu, Sant Martí.
 • 7. 7 Informe balanç festes majors de tardor 2022 o Punts liles L’organització va preveure tres punts liles, ubicats a l’avinguda Reina Maria Cristina, Martí i Franqués i a la platja del Bogatell, per a la prevenció i atenció a les violències masclistes i LGTBIfòbiques. El personal destinat al punt lila havia d’activar, en cas necessari, el protocol de la Generalitat mitjançant la plataforma d’emergències 112. Les persones referents de l’organització en el punt lila informarien telefònicament al CECOR de qualsevol incidència, actuació o circumstància relacionada amb l’objectiu del punt lila i, si fos necessari, sol•licitarien assessorament. o Prevenció punxades Es va realitzar un treball proactiu per prevenir les punxades en espais d’oci, tot prestant una especial atenció a la presència de persones amb agulles, estris o substàncies que podien ser utilitzades per produir-ne. En la seva intervenció, GUB actuaria d’acord amb allò regulat al Procediment Operatiu núm. 34/2022 Pautes d’actuació davant les punxades en espai d’oci. o Observatori contra la homofòbia Es va organitzar la coordinació amb l’observatori contra la homofòbia: servei d’assessorament per a possibles víctimes, el dia 23/09, de 22 a 01 hores, al c/ Borrell 22. o DRON Per aquestes Festes de la Mercè la Guàrdia Urbana va utilitzar un DRON com element de suport i informació al servei operatiu. Es va preveure servei a 6 espais: Av. Reina Maria Cristina, Platja Bogatell. Pl. Sant Jaume, Pg. de Gràcia I Martí i Franques, I en cas d’emergència es desplaçarien a qualsevol espai de la ciutat. L’activació d’aquest DRON es fa sempre des de la perspectiva de Protecció Civil i Emergències. Els criteris que regulen les condicions operatives de l’ús del DRON queden establertes al Procediment Operatiu vigent. o New Jerseys Disposició de mesures físiques preventives als entorns de determinats espai, segons el anàlisis de riscos antròpics als entorns dels espais elaborat per la UREP amb un total de 263 elements.
 • 8. 8 Informe balanç festes majors de tardor 2022 El dia 22 de setembre es va celebrar una roda de premsa on es va exposar el reforç dels serveis municipals per a la festa Major de la Mercè 2022. Enllaç a la nota de premsa: https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2022/09/22/merce-2022-reforc-dels-serveis- municipals-per-les-festes-de-la-merce-2022/ Incidents La coordinació entre serveis policials, de neteja, de protecció civil i feminismes (punts liles...) amb els responsables de les activitats i espectacles programats ha estat acurada i mesurada. A l’esforç que suposa organitzar una festa de ciutat, d’aquestes dimensions i varietat d’escenaris i de públic, s’ha correspost amb una participació responsable i lúdica. Les tasques prèvies de planificació i prevenció de tots els serveis, també els de policia, han permès que les activitats programades es desenvolupessin amb seguretat als diferents escenaris i es fes un buidatge d’espais sense incidents. Amb tot però la nit de dissabte a diumenge la Guàrdia Urbana i els Serveis d’Emergència Mèdica van atendre poc després de les 03h a una persona ferida d’arma blanca a l’entrada de metro de Pl. Espanya, que va acabar morint. Després del desallotjament dels concert de l’Av. Maria Cristina, amb una participació de 45.000 persones, un grup d’unes 400 persones, sobre les 4:40h van dirigir-se cap a Creu Coberta protagonitzant aldarulls i incivisme amb el resultat de: 7 motos cremades, 6 contenidors cremats, 1 local vandalitzat i danys a elements diversos d’establiments a l’eix de Creu Coberta. L’actuació conjunta dels cossos de seguretat Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra va acabar amb 12 persones detingudes, 2 d’elles en relació a l’assalt al comerç de Creu Coberta. La majoria de les detencions que es van fer als entorns de festa han estat resultat de la tasca dels equips de policia de paisà que han actuat en prevenció dels furts, sobretot de dispositius mòbils. Després dels concerts de nit els serveis de neteja van haver d’entrar acompanyats de la Guàrdia Urbana (sense incidències).
 • 9. 9 Informe balanç festes majors de tardor 2022 Detencions Nit Divendres (de les 22.00 a les 05.59h) Nit Dissabte (de les 22.00 a les 05.59h) Nit Diumenge (de les 22.00 a les 05.59h) Total Total zones concerts nit 3 detencions 13 detencions 16 detencions 32 persones detingudes Zona Pl. Espanya 1 RVI + atemptat 1 furt de menor 6 2 desordres + robatori 2 desordres 2 furts 6 2 salut pública 4 furt Furt: 20 Desordres públics: 4 (2 amb robatori) Lesions: 3 RVI: 2 (1 amb atemptat) Salut pública: 2 Trencament condemna: 1 Zona Bogatell 1 RVI 7 5 (furt) 1 (trencament) 1 lesions (Carmen Amaya) No esdeveniment Zona Universitària No esdeveniment No esdeveniment 10 8 furt 2 lesions Font: Novetats diàries, dades creuades amb CECOR i UI-SICD. En relació als incidents de la nit del dissabte, Guàrdia Urbana i el Cos de Mossos d’esquadra han analitzat la situació i s’estan realitzant els ajustaments operatius oportuns per reforçar encara més als dispositius policials per fer front al fenomen complex dels grups que tenen per objectiu generar aldarulls i pillatges en els grans esdeveniments de ciutat. La situació viscuda la matinada de diumenge 25 de setembre va ser una situació molt greu, que tan els representants polítics com els cossos policials han abordat amb compromís i professionalitat per posar tots els esforços i les atencions perquè no es torni a repetir. La millora de la prevenció davant aquest fenomen requereix disposar de molta informació prèvia sobre els grups i també sobre els membres coneguts dels grups.
 • 10. 10 Informe balanç festes majors de tardor 2022 En paral·lel a la tasca policial, la Cinquena Tinència d’Alcaldia, amb el Tinent d’Alcalde Albert Batlle i el Cap de la Guàrdia Urbana, l’Intendent Major Pedro Velázquez, s’han reunit amb l’Associació de Comerciants de Creu Coberta per fer costat als comerciants de la zona i per compartir l’anàlisi dels fets i les propostes per evitar que torni a succeir. També s’ha celebrat una reunió amb la Junta Directiva de la Fundació Barcelona Comerç per tractar aquest tema. En les dues reunions s’ha acordat que es faran més reunions de seguiment de les propostes realitzades. ALTRES FESTES MAJORS a la ciutat amb posterioritat a La Mercè. Els dispositius que es van preveure per les festes majors de barri amb posterioritat a la Mercè es van dimensionar en funció de la previsió de l’afluència de persones, d’acord amb l’oferta de programació i a les dinàmiques anteriors de públic i activitats fora programa, des de les mateixes Unitats Territorials de Guàrdia Urbana i en coordinació amb les Àrees Bàsiques Policials de Mossos d’Esquadra. Es va treballar també des de la prevenció amb les unitats d’informació i estaven preparades les unitats d’intervenció en el cas que s’haguessin hagut d’activar. Des dels districtes es van establir espais de coordinació i seguiment del desenvolupament de les festes conjuntament amb els serveis de neteja, atenció a les violències masclistes (Punts Liles i itineraris segurs), les entitats organitzadores de les festes i els cossos policials per tal de garantir unes festes cíviques i segures, i poder donar una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incident, especialment els caps de setmana, que és quan es concentraven les activitats de vespre-nit . Festa Major de Sarrià Aquesta ha estat la festa amb la programació més llarga, amb dos caps de setmana. S’ha celebrat sense incidents remarcables. A destacar que divendres 30/09/22. Concert a Plaça Sarrià, congrega a 200 persones. La mateixa nit es va fer un altre concert de caire alternatiu amb una assistència que arribà a 500 persones a Plaça Cirici Pellicer. Tot es va desenvolupar dins dels paràmetres de normalitat en termes de seguretat, civisme i seguretat viària. El dimensionament del dispositiu de seguretat va complir amb els objectius fixats de seguretat i prevenció de conductes violentes, il·lícits penals, alteració convivència i degradació espai públic.
 • 11. 11 Informe balanç festes majors de tardor 2022 1-2/10 Desallotjament plaça Cirici Pellicer divendres i dissabte en acabar activitats amb un públic molt joves. Horaris de finalització en general respectats. Detectats joves amb antecedents de robatoris amb violencia. 8-9/10 No es detecten persones amb un perfil potencial de realitzar robatoris violents. No es detecten robatoris violents, ni botellots, ni actes vandàlics. Festa Major de la Barceloneta 1-2/10 Ambient familiar i festiu, sense incidents destacables. Màxima afluència divendres Plaça de la Mar: 300 persones, finalment es desallotgen 150 persones que romanien a la zona. Dissabte al Pg. Marítim amb C. Atlàntida l’afluència va ser de 300 persones i es va desallotjar un residual de 150 per part de la UREP. Festa Major de Les Corts 8-9/10 Ambient familiar i festiu, sense incidents destacables. Es respecten horaris. Màxima afluència divendres Plaça del Sol de Baix: 600 persones. Festa Major Hostafrancs 8-9-/10 Sense incidents rellevants (3.000 assistents aprox.) Festes de Montbau 8-9/10 Divendres nit suspesa degut a la pluja. Dissabte sense novetats destacables. Festes de Vilapiscina 8-9/10 Divendres nit suspesa degut a la pluja. Dissabte sense novetats destacables. Festes Sant Froilan (Parc Central Nou Barris) 8-9/10 S’han desenvolupat amb normalitat i han finalitzat a les 02:00 hores sense incidents.
 • 12. 12 Informe balanç festes majors de tardor 2022 Festes del Congrés 8-9/10 Divendres es van desenvolupat amb normalitat. Dissabte també amb normalitat i van finalitzat a les 02:30 hores sense incidents. Un grup d’unes 70 persones es van quedar al Parc de Josep Serra i Martí, amb música i altaveus. Per facilitar els treballs de neteja, amb equips d’UREP es va desallotjar a les 05:00 hores AVALUACIÓ DE LES FESTES DE LA MERCÈ I FESTES DE TARDOR A l’espera de les dades del CME relacionades amb la seguretat ciutadana i l’ordre públic, podem dir que, a nivell general, les festes de tardor a Barcelona ( festes de la Mercè i posteriors) han transcorregut amb normalitat, sense incidents remarcables, i amb una reducció significativa tant de fets delictius com de les sancions administratives ( convivència) en relació a l’any passat. Ara bé, amb tot, dins aquest escenari de normalitat, cal destacar els greus fets ocorreguts durant la matinada del diumenge 25 de setembre a Creu Coberta després del concert de festa major ocasionats per un grup d’unes 400 persones. Els fets van tenir lloc un cop desallotjat l’espai del concert, on hi havien assistit unes 45.000 persones. Aquest tipus de fets greus no s’han tornat a repetir en cap més acte ni de les festes de la Mercè ni de les festes majors dels districtes i de barris posteriors. En conjunt, doncs, el balanç de les festes és positiu, amb èxit de públic i una bona previsió i dimensió dels operatius, els quals també s’han anat ajustant en funció dels aforaments i les dinàmiques del públic i dels fets. Es fa una avaluació positiva de la descentralització de les activitats, tot i que s’hauran d’anar ajustant els espais de cara als propers anys.