Consell Plenari del
Districte de
Sarrià-Sant Gervasi
Dimarts, 6 de maig de 2014
Informe del regidor
del Districte
Dimarts, 6 de maig de 2014
1. Obres i actuacions a l’espai públic.
2. Inauguració de la Biblioteca Joan Maragall.
3. Dipòsit del Rei Martí.
4. Casa M...
Obres i actuacions a l’espai públic
01
4
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA
DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT
1.1
5
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts,...
6
SANT
GERVASI-
GALVANY
Renovació paviment carrer
Mestre Nicolau entre Calvet i
Beethoven
ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA
DEPA...
7
SANT
GERVASI-
BONANOVA
Sant Gervasi de Cassoles
ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA
BIMSA
C/ Hurtado
C/Caire
Es continua treball...
8
PUTXET Osona i Putxet
ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA
C/ Hurtado
C/Caire
Els treballs d’aglomerat de la calçada
d’Osona s’ha...
9
SANT GERVASI-GALVANY Balmes
ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA
BIMSA
C/ Hurtado
C/Caire
Per Setmana Santa es va executar
l’obra...
10
ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA
BIMSA
C/ Hurtado
C/Caire
Balmes (vorera Llobregat) St. Eusebi.
Rasa per prisma de serveis
B...
11
En l’actualitat el tràfic rodat ja s’ha desplaçat sobre el que serà la
futura mitgera per tal de poder realitzar els tr...
12
ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA
BIMSA
C/ Hurtado
C/Caire
Rampa Besòs, banda mar treballs
AGBAR
Rampa Llobregat, banda mar, ...
ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS
1.2
13
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
14
El CC l’Elèctric té la coberta resolta amb teula plana sobre tauler de rajoles recolzades
sobre encavallades, bigues i ...
OFICINA COLLSEROLA
OFICINA COLLSEROLA
1.3
15
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
OFICINA COLLSEROLA
DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT
16
Programa per a la prevenció d’incendis forestals de l’any 2014
NET...
Inauguració de la Biblioteca Joan
Maragall
02
17
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
18
Inauguració de la Biblioteca Joan Maragall
Coincidint amb al celebració de les Festes Majors de Sant Gervasi,
s’inaugur...
19
Estat d’obres al barri de Sant Gervasi - La Bonanova
Biblioteca Joan Maragall
Informe de gestió del regidor del Distric...
20
Estat d’obres al barri de Sant Gervasi - La Bonanova
Biblioteca Joan Maragall
Informe de gestió del regidor del Distric...
Dipòsit del Rei Martí
03
21
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
22
ESPAI DIPÒSIT DEL REI MARTÍ
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
23
Finca:
C/ Jaume Càncer, 32.X
C/ Bellesguard, 14
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
6b (verd públic)
Informe de gestió del regido...
24
SUPERFÍCIE PARCEL·LA: 4.090,24 m²
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
Dipòsit del ...
25
ESPAI DIPÒSIT DEL REI MARTÍ
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
26
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
27
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
28
ESPAI DIPÒSIT DEL REI MARTÍ
SUPERFÍCIE DIPÒSIT (sala hipòstila) 585,37 m²
Informe de gestió del regidor del Districte |...
29
ESPAI DIPÒSIT DEL REI MARTÍ
VOLUM DIPÒSIT AIGUA: 3.163,37 m³
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 d...
30
7 naus longitudinals de 24,00 x
3,30 m
Pilars 30 x 45 cm
Intereix de 3,58 m
Volta de 3 fulles
Informe de gestió del reg...
31
Boca de captació Sobreixidor
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
Dipòsit del Rei M...
32
Escriptura any 1876.
Salvador Homs i Roca adquireix la peça de
terreny (establiment emfitèutic)
Formava part de la casa...
33
Origen mina aigua (que creua la propietat però no en forma part):
El 1361: la corona cedeix a Bartomeu de Santcliment l...
34
“El adquisidor /Salvador Homs/ debe mejorar y no deteriorar la finca que
se le establece sin poder construir mas que un...
35
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
Dipòsit del Rei Martí
Casa Museu Vil·la Joana
04
36
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
37
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
Casa Museu Vil·la Joana
Projecte executiu de r...
38
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
Casa Museu Vil·la Joana
 Es preveu la ubicaci...
39
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
Casa Museu Vil·la Joana
40
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
Casa Museu Vil·la Joana
41
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
Casa Museu Vil·la Joana
42
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
Casa Museu Vil·la Joana
Premi al civisme i a la convivència
FECASARM
05
43
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
44
El passat dilluns 14 d’abril, la FECASARM va celebrar la 7a Nit de
l’Empresari de la Nit de Catalunya i el 9è Congrés d...
45
En la categoria “Al Civisme i la Convivència” es va imposar
l’Ajuntament de Barcelona, per l’execució durant l’any 2013...
46
Premi al civisme i a la convivència FECASARM
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
47
L’acte, que va comptar
amb l’assistència de
nombroses autoritats i
personalitats, entre elles el
conseller d’Interior, ...
Centenari del naixement de Joan
Vinyoli
06
48
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
49
Centenari del naixement de Joan Vinyoli
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
50
Centenari del naixement de Joan Vinyoli
Amb motiu del centenari de Joan Vinyoli, es farà un acte
commemoratiu als Jardi...
51
Centenari del naixement de Joan Vinyoli
Recital poètic
 Lloc: Monestir de
Pedralbes
 Propers recitals, els
dilluns 26...
Òpera en ruta
07
52
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
Òpera en ruta
53
 Òpera en ruta torna per tercer
any al districte.
 Es tracta d’una iniciativa del
Districte, amb motiu ...
Òpera en ruta
54
 Biblioteca Clarà
 Biblioteca Collserola-Josep
Miracle
 Casal de Barri Espai Putxet
 Casal de gent gr...
Òpera en ruta
55
 Es va inaugurar ahir, amb la conferència “Òpera i cinema: un
matrimoni perfecte”, a càrrec d’Àlex Gorin...
Festa Major de Les Tres Torres
08
56
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
Festa Major de Les Tres Torres
57
 Amb la creació de la Comissió de Festa Major de Les Tres
Torres, que ha treballat, con...
Festa Major de Les Tres Torres
58
Calendari i espais
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2...
Festa Major de Les Tres Torres
59
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
Divendres,
23 d...
60
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
Dissabte,
24 de maig
10 hores
Itinerari:
 Esp...
Festa Major de Les Tres Torres
61
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
Divendres,
30 d...
Festa Major de Les Tres Torres
62
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
Dissabte,
31 de...
Festa Major de Les Tres Torres
63
Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
Diumenge,
1 de ...
Mesura de Govern
Pla de Turisme de
Districte
Dimarts, 6 de maig de 2014
65
Característiques del turisme a Barcelona
Pla de Turisme de Districte
1. Creixement accelerat de l’oferta i la demanda
M...
66
Característiques del turisme a Barcelona
Pla de Turisme de Districte
2. Desestacionalització de l’activitat turística
L...
67
Característiques del turisme a Barcelona
Pla de Turisme de Districte
3. Importància del turisme internacional
Més del 7...
68
Característiques del turisme a Barcelona
Pla de Turisme de Districte
4. Concentració territorial
Ús abonaments metro
Ho...
69
Objectius de la Mesura de Govern
Pla de Turisme de Districte
 Promoure el turisme com a motor de creixement de l’activ...
Projecte
Govern obert
Dimarts, 6 de maig de 2014
71
Projecte Govern Obert
 En el Consell Plenari Municipal de 28 de febrer de 2014 es va
presentar la “Mesura del Govern O...
72
Projecte Govern Obert
Govern
Obert
Open Data
Participació
CiutadanaTransparència
COL·LABORACIÓ
Consell Plenari del Dist...
73
Projecte Govern Obert
De “Governar per a les persones”
a “Governar amb les persones”
Consell Plenari del Districte de S...
74
75
Projecte Govern Obert
Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part informativa | Dimarts, 6 de maig de 20...
76
Projecte Govern Obert
Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part informativa | Dimarts, 6 de maig de 20...
77
Projecte Govern Obert
Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part informativa | Dimarts, 6 de maig de 20...
78
Projecte Govern Obert
Més informació a
www.bcn.cat/governobert
Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Pa...
Part decisòria
Dimarts, 6 de maig de 2014
Pla de millora urbana per a
l’ordenació volumètrica de la
parcel·la del carrer
Llucieta Canyà,
núm. 10-12
4.1
80
Informe d...
81
Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del
carrer Llucieta Canyà, núm. 10-12
Informe de ge...
82
Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del
carrer Llucieta Canyà, núm. 10-12
Informe de ge...
83
Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del
carrer Llucieta Canyà, núm. 10-12
Informe de ge...
84
Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del
carrer Llucieta Canyà, núm. 10-12
Informe de ge...
85
Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del
carrer Llucieta Canyà, núm. 10-12
Informe de ge...
86
Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del
carrer Llucieta Canyà, núm. 10-12
Informe de ge...
87
Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del
carrer Llucieta Canyà, núm. 10-12
Informe de ge...
SSTG Consell Plenari del Districte 6/5/14
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SSTG Consell Plenari del Districte 6/5/14

537 views

Published on

Resum del plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi celebrat el 6 de maig de 2014.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
537
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SSTG Consell Plenari del Districte 6/5/14

 1. 1. Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Dimarts, 6 de maig de 2014
 2. 2. Informe del regidor del Districte Dimarts, 6 de maig de 2014
 3. 3. 1. Obres i actuacions a l’espai públic. 2. Inauguració de la Biblioteca Joan Maragall. 3. Dipòsit del Rei Martí. 4. Casa Museu Vil·la Joana. 5. Premi al civisme i a la convivència FECASARM. 6. Centenari del naixement de Joan Vinyoli. 7. Òpera en ruta. 8. Festa Major de Les Tres Torres. Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 4. 4. Obres i actuacions a l’espai públic 01 4 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 5. 5. ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT 1.1 5 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 6. 6. 6 SANT GERVASI- GALVANY Renovació paviment carrer Mestre Nicolau entre Calvet i Beethoven ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT C/ Hurtado C/Caire Millora de l’asfalt de la calçada i de la senyalització horitzontal. Data inici: 10 d’abril Data acabament: 15 d’abril Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 7. 7. 7 SANT GERVASI- BONANOVA Sant Gervasi de Cassoles ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA BIMSA C/ Hurtado C/Caire Es continua treballant en la pavimentació de la vorera Besòs i de la calçada. Es preveu obrir el trànsit del carrer Sant Gervasi el proper 19 de maig. Posteriorment es finalitzarà l’obra executant la vorera amb el carrer Reus. Està prevista la finalització de les obres al juny. Vista general paviment Gual accés plataforma Sant Gervasi Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 8. 8. 8 PUTXET Osona i Putxet ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA C/ Hurtado C/Caire Els treballs d’aglomerat de la calçada d’Osona s’han executat en data 5 de maig. Es preveu obrir al trànsit a finals de setmana. Els treballs de pavimentació de Putxet es finalitzaran a mitjans d’aquesta setmana però no es permetrà l’accés rodat als pàrquings fins al dia 15 tal com estava previst, per tal que el paviment assenti correctament. Aquest mes finalitzaran les obres. Vista del carrer Osona amb carrer Putxet Pavimentació carrer Putxet Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 9. 9. 9 SANT GERVASI-GALVANY Balmes ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA BIMSA C/ Hurtado C/Caire Per Setmana Santa es va executar l’obra a la calçada central segons es va acordar amb el Comitè d’Obres i Mobilitat. Actualment s’ha passat a treballar a la vorera Llobregat entre Plaça Molina i Travessera de Gràcia. S’estan portant a terme moviments de terres i serveis. AGBAR hi està treballant, tal com va fer a la vorera Besòs, canviant les seves canonades. També s’està treballant en la retirada d’arbrat de la vorera Llobregat. Fins a l’estiu, s’estarà treballant en aquesta vorera, en el carril bus i quedarà aglomerada la calçada complerta d’aquest tram. Balmes (Llobregat) entre Granada del Penedès – Travessera, retirada d‘ arbrat. Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 10. 10. 10 ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA BIMSA C/ Hurtado C/Caire Balmes (vorera Llobregat) St. Eusebi. Rasa per prisma de serveis Balmes (vorera Besòs) millora en l’accessibilitat als passos de vianants. Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 SANT GERVASI-GALVANY Balmes
 11. 11. 11 En l’actualitat el tràfic rodat ja s’ha desplaçat sobre el que serà la futura mitgera per tal de poder realitzar els treballs d’ampliació de la vorera de la banda mar. S’estan realitzant els treballs de preparació de la caixa de paviment, havent executat primerament el drenatge i col·locació de serveis previs a la pavimentació de la vorera. AGBAR ja ha substituït part de l’antiga xarxa d’abastament. S’està treballant al c/ Berlinès en la seva re pavimentació i substitució de serveis, així com a les futures escales. RONDA DEL GENERAL MITRE ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA BIMSA C/ Hurtado Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 12. 12. 12 ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA BIMSA C/ Hurtado C/Caire Rampa Besòs, banda mar treballs AGBAR Rampa Llobregat, banda mar, Enderroc voreres i estesa de Tot-u Rampa Llobregat, banda mar, treballs rasadora Es preveu la finalització de la vorera costat mar durant la primera quinzena de juliol. L’inici d’obres a la vorera muntanya està previst per a la segona quinzena de juliol. En el carrer Berlinès també s’hi actuarà fins a finals de juliol. Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 RONDA DEL GENERAL MITRE
 13. 13. ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS 1.2 13 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 14. 14. 14 El CC l’Elèctric té la coberta resolta amb teula plana sobre tauler de rajoles recolzades sobre encavallades, bigues i rastells, la qual s’ha rehabilitat per tal de millorar les prestacions de seguretat i salubritat. Equipament en funcionament. VALLVIDRERA, EL TIBIDABO I LES PLANES Reparació coberta Centre Cívic L’Elèctric ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 15. 15. OFICINA COLLSEROLA OFICINA COLLSEROLA 1.3 15 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 16. 16. OFICINA COLLSEROLA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT 16 Programa per a la prevenció d’incendis forestals de l’any 2014 NETEJA DE FINQUES PÚBLIQUES I TREBALLS ASSOCIATS DE PREVENCIÓ L’Oficina de Collserola està executant ja el programa de prevenció d’incendis forestals per a l’any 2014. Pressupost global: 85.000 € • Neteja de vegetació de sotabosc de finques públiques en zones urbanes i perímetres dels nuclis habitats. • Recollida puntual de brossa vegetal abandonada. • Manteniment i treballs de reparació del dipòsit obert de c/ Nebuloses. • Manteniment d’hidrants. NETEJA DE FRANGES I MANTENIMENT DE CAMINS S’han començat a treballar les franges consensuades amb el Consorci, segons Conveni any 2014. S’incorpora el manteniment dels trams no asfaltats de carretera de les Aigües com a mesura complementària de la pròpia neteja de marges per tractar-se del vial amb més presència d’usuaris i que suposen un requeriment de manteniment més quotidià i permanent. Pressupost global: 53.000 € Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 17. 17. Inauguració de la Biblioteca Joan Maragall 02 17 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 18. 18. 18 Inauguració de la Biblioteca Joan Maragall Coincidint amb al celebració de les Festes Majors de Sant Gervasi, s’inaugurarà la Biblioteca Joan Maragall.  Data: dijous, 19 de juny  Hora: 19.30 h Entre la seva col·lecció, comptarà amb la biblioteca de la Isabel Núñez, la família de la qual ha fet la donació de més de 2.000 títols que expliquen els interessos i passions d’aquesta escriptora, traductora i crítica literària que va ser veïna de Sant Gervasi. Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 19. 19. 19 Estat d’obres al barri de Sant Gervasi - La Bonanova Biblioteca Joan Maragall Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 20. 20. 20 Estat d’obres al barri de Sant Gervasi - La Bonanova Biblioteca Joan Maragall Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 21. 21. Dipòsit del Rei Martí 03 21 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 22. 22. 22 ESPAI DIPÒSIT DEL REI MARTÍ Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 23. 23. 23 Finca: C/ Jaume Càncer, 32.X C/ Bellesguard, 14 QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: 6b (verd públic) Informe de gestió del regidor del Districte
 24. 24. 24 SUPERFÍCIE PARCEL·LA: 4.090,24 m² Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 Dipòsit del Rei Martí
 25. 25. 25 ESPAI DIPÒSIT DEL REI MARTÍ Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 26. 26. 26 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 27. 27. 27 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 28. 28. 28 ESPAI DIPÒSIT DEL REI MARTÍ SUPERFÍCIE DIPÒSIT (sala hipòstila) 585,37 m² Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 29. 29. 29 ESPAI DIPÒSIT DEL REI MARTÍ VOLUM DIPÒSIT AIGUA: 3.163,37 m³ Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 30. 30. 30 7 naus longitudinals de 24,00 x 3,30 m Pilars 30 x 45 cm Intereix de 3,58 m Volta de 3 fulles Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 Dipòsit del Rei Martí
 31. 31. 31 Boca de captació Sobreixidor Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 Dipòsit del Rei Martí
 32. 32. 32 Escriptura any 1876. Salvador Homs i Roca adquireix la peça de terreny (establiment emfitèutic) Formava part de la casa Càncer (família Vives, descendents dels Càncer) (Anteriorment: “los Domenys”, “Mas Bofí”, “Tarracs” i “Tamarit”) Format pel terreny i un safareig (1807) A ponent, dóna al camí del cementiri. Ja indica el pas d’una mina d’aigua al subsòl. (Plànol escriptura, Joan Freixa, 1876) Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 Dipòsit del Rei Martí
 33. 33. 33 Origen mina aigua (que creua la propietat però no en forma part): El 1361: la corona cedeix a Bartomeu de Santcliment la propietat i l’ús de l’aigua d’un “torrent” que es captava en aquest punt. Posteriorment: per regar les propietats dels “senyors de la casa de Sant Gervasi”, de Pere Barellans i propietaris mas que més tard fou dels Càncer Casa o torre, amb premsa de vi i galliner (mig enrunat, 1652) Peces de terra del baró de Balsareny i el repartidor es situa dins la propietat dels pares Servites. Origen mina, en concessió reial a favor de Jacint Roig els anys 1802-1803 El 1816, s’arregla la mina El 1887, l’hereu de Salvador Homs (Marcel·lí Homs), hereta mina. Ja en propietat? Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 Dipòsit del Rei Martí
 34. 34. 34 “El adquisidor /Salvador Homs/ debe mejorar y no deteriorar la finca que se le establece sin poder construir mas que una sola casa, y o en ella, o en otro edificio útil, como depósito de agua, invertir a lo menos dos mil y quinientas pesetas” Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 Dipòsit del Rei Martí
 35. 35. 35 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 Dipòsit del Rei Martí
 36. 36. Casa Museu Vil·la Joana 04 36 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 37. 37. 37 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 Casa Museu Vil·la Joana Projecte executiu de restauració i remodelació de la Vil·la Joana El projecte defineix l’actuació de remodelació de Vil·la Joana, situada al Parc de Collserola, per tal que pugui allotjar un equipament cultural relacionat amb l’obra de Jacint Verdaguer, que esdevingui un centre dinàmic d’activitats culturals i de recerca entorn la ciutat i la natura, amb un projecte museístic reformulat, que per primer cop aculli també una residència per a escriptors.
 38. 38. 38 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 Casa Museu Vil·la Joana  Es preveu la ubicació del Museu Verdaguer en les plantes baixa i primera (espai expositiu), amb accés pel vestíbul de l’espai noble central.  A la segona planta hi haurà l’habitatge dels masovers i cel·les per a estadants.  La planta semisoterrani es destinarà a les instal·lacions generals del edifici.
 39. 39. 39 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 Casa Museu Vil·la Joana
 40. 40. 40 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 Casa Museu Vil·la Joana
 41. 41. 41 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 Casa Museu Vil·la Joana
 42. 42. 42 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 Casa Museu Vil·la Joana
 43. 43. Premi al civisme i a la convivència FECASARM 05 43 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 44. 44. 44 El passat dilluns 14 d’abril, la FECASARM va celebrar la 7a Nit de l’Empresari de la Nit de Catalunya i el 9è Congrés d’Empresaris d’Oci Nocturn de Catalunya, en el marc dels quals va tenir lloc la 7a Gala d’entrega dels premis Lluna Daurada a empresaris i entitats vinculades al sector de l’oci nocturn de Catalunya. Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 Premi al civisme i a la convivència FECASARM
 45. 45. 45 En la categoria “Al Civisme i la Convivència” es va imposar l’Ajuntament de Barcelona, per l’execució durant l’any 2013 de diferents campanyes de civisme conjuntament amb l’Associació de Bars, Restaurants i Oci de Barcelona, i les Associacions de Bars, Restaurants i Oci del barri de Gràcia i del Carrer Tuset. El guardó el van recollir l’Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el Sr. Enric Gomà i la Sra. Eva Juvillà, presidents dels empresaris de Barcelona i del carrer Tuset respectivament. Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 Premi al civisme i a la convivència FECASARM
 46. 46. 46 Premi al civisme i a la convivència FECASARM Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 47. 47. 47 L’acte, que va comptar amb l’assistència de nombroses autoritats i personalitats, entre elles el conseller d’Interior, Ramon Espadaler, va ser clausurat per l’Alcade, Xavier Trias. Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 Premi al civisme i a la convivència FECASARM
 48. 48. Centenari del naixement de Joan Vinyoli 06 48 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 49. 49. 49 Centenari del naixement de Joan Vinyoli Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 50. 50. 50 Centenari del naixement de Joan Vinyoli Amb motiu del centenari de Joan Vinyoli, es farà un acte commemoratiu als Jardins de Joan Vinyoli de Sarrià, consistent en la plantació d’un arbre procedent de Begur i un altre procedent de Santa Coloma de Farners que són, junt amb Barcelona, les poblacions on va residir en Joan Vinyoli. També es llegiran diversos textos del poeta català.  Data prevista: dissabte 14 de juny a les 12.00 h  Lloc: Jardins de Joan Vinyoli Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 51. 51. 51 Centenari del naixement de Joan Vinyoli Recital poètic  Lloc: Monestir de Pedralbes  Propers recitals, els dilluns 26 de maig i 30 de juny, a les 19.00 h Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 52. 52. Òpera en ruta 07 52 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 53. 53. Òpera en ruta 53  Òpera en ruta torna per tercer any al districte.  Es tracta d’una iniciativa del Districte, amb motiu del Dia Internacional de l’Òpera, per divulgar i aprofundir en aquest gènere artístic, en col·laboració amb diferents entitats culturals. Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 54. 54. Òpera en ruta 54  Biblioteca Clarà  Biblioteca Collserola-Josep Miracle  Casal de Barri Espai Putxet  Casal de gent gran Can Fàbregas  Centre Cívic Can Castelló  Centre Cívic Casa Orlandai  Centre Cívic L’Elèctric  Centre Cívic Pere Pruna  Centre Cívic Sarrià  Centre Cívic Vallvidrera- Vázquez Montalbán  Centre Cívic Vil·la Florida  Teatre de Sarrià  Els bars dels equipaments oferiran tapes relacionades amb l’òpera. Equipaments i entitats culturals Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 55. 55. Òpera en ruta 55  Es va inaugurar ahir, amb la conferència “Òpera i cinema: un matrimoni perfecte”, a càrrec d’Àlex Gorina, que va parlar sobre la relació entre aquestes dues arts. Programació Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014  Fins al 18 de maig es podrà gaudir d’òpera en directe, tallers i activitats infantils, conferències, exposicions i passejades acompanyats per personatges de les òperes i descobrir lligams entre els barris del districte i el món de l’òpera.
 56. 56. Festa Major de Les Tres Torres 08 56 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 57. 57. Festa Major de Les Tres Torres 57  Amb la creació de la Comissió de Festa Major de Les Tres Torres, que ha treballat, consensuat i definit el programa de la Festa Major, s’ha ampliat la implicació i participació d’entitats i equipaments. En formen part: • Associació de Veïns de Les Tres Torres • Associació de Comerciants del Mercat de Les Tres Torres • Biblioteca Clarà • Centre Cívic Pere Pruna  La suma d’esforços ha permès elaborar un programa més ampli en dies i activitats, alhora que s’ha ampliat el territori on tenen lloc. Festa Major 2014 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 58. 58. Festa Major de Les Tres Torres 58 Calendari i espais Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 Maig Dl. Dt. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juny 1 1 2 3 4-5-6 7-8-9-10 11-12 1-4-7 5-9-10- 11-12 6 8
 59. 59. Festa Major de Les Tres Torres 59 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 Divendres, 23 de maig Sac de rondalles: Treure’s contes del barret. A càrrec de Dídac Micaló.  Lloc: Biblioteca Clarà  Hora: 18.00 h 1
 60. 60. 60 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 Dissabte, 24 de maig 10 hores Itinerari:  Espai cultural Pere Pruna  Cementiri de Sarrià  Biblioteca Clarà  Nucli antic de Tres Torres (c. Vergós, Mercat, Bar Mestres)  Col·legi de les Teresianes. Dijous, 29 de maig 18 hores 2 3
 61. 61. Festa Major de Les Tres Torres 61 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 Divendres, 30 de maig Tallers de descoberta: Taller tintinaire. A càrrec de Pau Vinyes i amb la col·laboració de  Lloc: Biblioteca Clarà  Hora: 18.00 h 4 Xocolatada i activitat infantil  Lloc: Pl. Joaquim Pena  Hora: 18.00 h 5 Música per gaudir, a càrrec de l’Orquestra Catalana de Cambra  Lloc: Centre Cívic Pere Pruna  Hora: 20.00 h 6
 62. 62. Festa Major de Les Tres Torres 62 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 Dissabte, 31 de maig Concert familiar. Presentació del disc Enciclopèdia baixeta de la nit de 2princesesbarbudes.  Lloc: Biblioteca Clarà  Hora: 12.00 h 7 Botifarrada popular i ballada de sardanes amb la cobla Rambles.  Lloc: Mercat de Les Tres Torres  Hora: 12.00-15.00 h 8 XXX Concurs de pintura per infants i joves  Lloc: Pl. de Joaquim Pena  Hora: 12.00-14.00 h 9 Concert amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona  Lloc: Pl. de Joaquim Pena  Hora: 18.00 h 10
 63. 63. Festa Major de Les Tres Torres 63 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014 Diumenge, 1 de juny Misa a la plaça Joaquim Pena.  Lloc: Pl. de Joaquim Pena  Hora: 12.00 h 11 Exhibició de colles sardanistes i ballada de sardanes amb la Cobla Rambles.  Lloc: Pl. Joaquim Pena  Hora: 18.00 h 12
 64. 64. Mesura de Govern Pla de Turisme de Districte Dimarts, 6 de maig de 2014
 65. 65. 65 Característiques del turisme a Barcelona Pla de Turisme de Districte 1. Creixement accelerat de l’oferta i la demanda Més de 25 milions visitants/any 7,5 milions són turistes Turistes i pernoctacions en hotels 7.440.113 15.931.932 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Turistes Pernoctacions Font: Turisme de Barcelona Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part informativa | Dimarts, 6 de maig de 2014
 66. 66. 66 Característiques del turisme a Barcelona Pla de Turisme de Districte 2. Desestacionalització de l’activitat turística La tendència és que el Turisme es reparteix més equitativament entre els 12 mesos de l’any (no només es concentra en els mesos d’estiu). Estacionalitat dels turistes en hotels 100 200 300 400 500 600 700 800 900 GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 2008 2009 2010 2011 2012 Font:Turisme de Barcelona Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part informativa | Dimarts, 6 de maig de 2014
 67. 67. 67 Característiques del turisme a Barcelona Pla de Turisme de Districte 3. Importància del turisme internacional Més del 78 % del turisme és internacional. Entre 2010 i 2012 el pes del turisme internacional ha augmentat aproximadament un 6%. Nacionalitat dels turistes en hotels (%) 72,3 76,4 78,2 27,7 23,6 21,8 2010 2011 2012 Internacional Estat Espanyol Font: INE Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part informativa | Dimarts, 6 de maig de 2014
 68. 68. 68 Característiques del turisme a Barcelona Pla de Turisme de Districte 4. Concentració territorial Ús abonaments metro HolaBCN Font: TMB Elaboració: Ajuntament Barcelona L’objectiu del nou Pla de Turisme és redistribuir els visitants per tots els districtes i descongestionar, així, de visitants els espais més cèntrics i emblemàtics. • Ciutat Vella • Eixample Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part informativa | Dimarts, 6 de maig de 2014
 69. 69. 69 Objectius de la Mesura de Govern Pla de Turisme de Districte  Promoure el turisme com a motor de creixement de l’activitat econòmica als barris, afavorint un repartiment més homogeni de la riquesa generada.  Esponjar les zones amb més pressió turística.  Identificar i promoure actius als barris i districtes per tal de generar i dinamitzar nous fluxos turístics a tota la ciutat. Crear els PIT (Punt d’Interès Turístic).  Hem d’ensenyar als turistes una Barcelona diferent!!! Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part informativa | Dimarts, 6 de maig de 2014
 70. 70. Projecte Govern obert Dimarts, 6 de maig de 2014
 71. 71. 71 Projecte Govern Obert  En el Consell Plenari Municipal de 28 de febrer de 2014 es va presentar la “Mesura del Govern Obert de Barcelona”.  El projecte de Govern Obert es defineix com aquell que té accessible la seva informació bàsica, que estableix espais de col·laboració i que interacciona amb la ciutadania. Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part informativa | Dimarts, 6 de maig de 2014
 72. 72. 72 Projecte Govern Obert Govern Obert Open Data Participació CiutadanaTransparència COL·LABORACIÓ Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part informativa | Dimarts, 6 de maig de 2014
 73. 73. 73 Projecte Govern Obert De “Governar per a les persones” a “Governar amb les persones” Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part informativa | Dimarts, 6 de maig de 2014
 74. 74. 74
 75. 75. 75 Projecte Govern Obert Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part informativa | Dimarts, 6 de maig de 2014
 76. 76. 76 Projecte Govern Obert Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part informativa | Dimarts, 6 de maig de 2014
 77. 77. 77 Projecte Govern Obert Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part informativa | Dimarts, 6 de maig de 2014
 78. 78. 78 Projecte Govern Obert Més informació a www.bcn.cat/governobert Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part informativa | Dimarts, 6 de maig de 2014
 79. 79. Part decisòria Dimarts, 6 de maig de 2014
 80. 80. Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del carrer Llucieta Canyà, núm. 10-12 4.1 80 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 81. 81. 81 Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del carrer Llucieta Canyà, núm. 10-12 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 82. 82. 82 Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del carrer Llucieta Canyà, núm. 10-12 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 83. 83. 83 Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del carrer Llucieta Canyà, núm. 10-12 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 84. 84. 84 Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del carrer Llucieta Canyà, núm. 10-12 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 85. 85. 85 Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del carrer Llucieta Canyà, núm. 10-12 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 86. 86. 86 Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del carrer Llucieta Canyà, núm. 10-12 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014
 87. 87. 87 Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del carrer Llucieta Canyà, núm. 10-12 Informe de gestió del regidor del Districte | Dimarts, 6 de maig de 2014

×