Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

reCvolució - Proposta pel barri del rec d'Igualada BUUR+Lavola

511 views

Published on

RECVOLUCIÓ – Barri del Rec d’Igualada

BUUR and Lavola developed a proposal on the transformation of the Rec industrial neighborhood in Igualada, Catalonia. The competition, organized by the Architects Council of Catalonia, the city of Igualada and the IAAC, aimed at raising new ideas on urban renewal strategies for this neighbourhood, rich in cultural and industrial heritage.
The Rec of Igualada is one of the most important industrial neighborhoods in Catalonia. During the last decades, the decline of the textile and leather industries have left an incredibly valuable heritage partially abandoned. We face now a crucial historical moment. The current challenges demand for new strategies to open a new historical episode to the life of the neighborhood.

Our proposal reCvolution claims for urban experimentation, innovation and new processes to construct collectively the future of the Rec. Three urban revolutions can reveal the latent potentials of the neighborhood.

A productive reCvolution: a neighborhood to live and to work combining the traditional remaining leather industries, with the emerging creative economies (leather and fashion industries, designers, etc.) and research institutions. Development strategies were proposed on how to transform and integrate traditional manufacturing with new clean uses, as well as on how to attract new creative economies.

An ecologic reCvolution: the naturalization of the neighborhood blending it into the surrounding landscape. This is achieved by restoring the river valley for soft recreational activities, the creation of new small parks and squares, and the reconversion of the transversal streets into green arteries linking the city centre to the Rec neighborhood.

A cultural reCvolution: the cultural and architectural heritage is the DNA of the neighborhood. Engaged citizens have fought for its protection by raising awareness of its value, organizing festivals and other cultural initiatives. Capitalizing on these dynamics is crucial to accelerate the urban transition process. The construction of new public facilities, local services, and a wide range of housing typologies is basic to activate and inhabit the area.

The neighborhood becomes a pilot project, where new planning tools are used dealing with flexibility, temporality and alternative managing and funding methods.

Published in: Environment
 • Hello! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! https://vk.cc/818RFv
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

reCvolució - Proposta pel barri del rec d'Igualada BUUR+Lavola

 1. 1. El futur del barri del Rec d’Igualada Visió estratègica en matèria d’urbanisme i connectivitat juny 2017 R e c v o l u c i ó
 2. 2. El Rec... Un barri en constant EVOLUCIÓ i en RECVOLUCIÓ!
 3. 3. El Barri del Rec... Un barri en constant evolució! “La ciutat no és mai un estat final, evoluciona constantment. Els estrats històrics coexisteixen en un ric mosaic d’estils arquitectònics contrastats. La transitorietat és una característica explicita i vital de les ciutats, component clau de creixement i regeneració” The temporary city, Peter Bishop i Lesley Williams
 4. 4. S. XIV Les primeres adoberies S. XII Construcció del Rec S.XVII- XVIII La consolidació de la indústria adobera S.XIX - XX L’ Època pròspera: fàbriques tèxtils, tintoreries i vapors s’instal·len al barri S.XX-XXI El declivi de la indústria Present... el Rec s’activa i és part del debat ciutadà! ....la història continua! El Barri del Rec... Expressió de la història de la ciutat d’Igualada
 5. 5. R e c v o l u c i ó La història continua... Hi ha moments històrics de la vida d’un lloc especialment transcendents, moments on es decideixen nous camins a prendre. Ara n’és un pel barri del Rec ... ...un moment de transformacions, d’experimentació i de recerca de noves fórmules per construir col.lectivament la nostra ciutat.
 6. 6. R e c v o l u c i ó “Un barri actiu on participar”“Un barri saludable on viure” “Un barri innovador on treballar” Ecològica Productiva Cultural
 7. 7. Rec ecològic Un barri barri saludable on viure
 8. 8. El barri del REC ha de ser un espai urbà pensat per a les persones on el verd hi tingui un paper rellevant i actuï com a element de transició entre l’espai natural de l’entorn del Riu Anoia i el centre de la ciutat. Per altra banda, es potenciarà la màxima autosuficiència energètica del barri basada en una minimització del consum de recursos i el foment de l’aprofitament dels excedents energètics en el propi barri. Així, es concep un barri innovador pel que fa al seu comportament ambiental, on el centre de totes les actuacions sigui el benestar i la salut de la gent que hi viu, treballa, o simplement passeja, cercant un barri amable i dissenyat a una escala humana. El barri del Rec es renaturalitza! Connector ecològic entre el centre d’Igualada i el parc fluvial de l’Anoia
 9. 9. Un barri on hi entra la natura Un espai públic a escala humana Foment de la mobilitat no motoritzada Foment de la vida de proximitat Optimització dels recursos naturals 1 2 3 4 5 Un barri saludable on viure Principis Rec ecològic
 10. 10. Un barri saludable on viure Principis Rec ecològic Recuperació dels valors paisatgístics naturals de l’entorn fluvial de l’Anoia Creació d’espais d’estada i connexió: nous passatges, places i parcs Un barri per passejar i gaudir del paisatge Un barri mixte, divers i inclusiu Gestió de residus, a u t o f i c i è n c i a energètica i cicle de l’aigua. • Es creen nous eixos verds que permeten l’obertura de la ciutat al Riu i connecten el centre d’Igualada amb la Conca d’ Òdena. • Es treballa per recuperar la biodiversitat introduint espècies adaptables a l’entorn i integrant l’aigua com a element identitari i ecològic del paisatge i l’espai públic. • Es manté l’ identitat pròpia del teixit del barri i es creen nous espais públics que en milloren la permeabilitat i la qualitat. • Es preveuen espais d’ombra, sistemes de drenatge d’aigües pluvials que incorporin les solucions basades en la natura. • Potenciaciódelsdesplaçaments a peu i en bicicleta i millora de la connexió amb el centre urbà. • Es minimitza l’ocupació de l’espai públic per part del cotxe i es preveuen zones d’aparcament integrades paisatgísticament. • Es millora la connexió amb transport públic. • S’aposta per sistemes innovadors de repartiments de mercaderies respectuosos amb el medi ambient. • Un aspecte important de la qualitat de vida està relacionada amb la proximitat i l’accessibilitat a gran diversitat de serveis, comerços, espais d’oci, equipaments, llocs de treball… • El barri ofereix oportunitats per la gent jove, tant a nivell laboral i de formació com a nivell d’accés a l’habitatge. • Nous equipaments a nivell de barri o fins i tot a nivell de la ciutat trobaran el seu lloc al barri. • Es preveuen sistemes que facilitin la correcta gestió dels residus (punt verd pel barri, s’exploren sistemes d’aprofitament de residus industrials...) • Es garanteix la màxima autosuficiència energètica apostant per l’autogeneració amb sistemes renovables i cercant la complementarietat entre la producció en espai privat i el seu aprofitament en l’espai públic. • S’aprofita el pendent existent per a la reutilització de les aigües pluvials en usos com el reg o la neteja viària. Un barri on hi entra la natura Un espai públic a escala humana Foment de la mobilitat no motoritzada Foment de la vida de proximitat Optimització dels recursos naturals 1 2 3 4 5
 11. 11. La natura entra al Rec! un barri connectat amb l’entorn fluvial de l’Anoia
 12. 12. Montbui Vilanova del Camí Igualada L’Anoia Muntanya del Pi Via verda Integració del Rec amb el paisatge i els nuclis urbans BARRI DEL REC
 13. 13. Un barri verd i connectat + + Connexions transversals Connexions longitudinals Parcs, places i passatges Xarxa d’espais oberts Sant Maure Igualada Vilanova del Camí
 14. 14. Millora de les connexions transversals Integració del barri en l’entron urbà i paisatjístic Sant Maure Vilanova del Camí El pi Torrent de les Bruixes Pla del Pare Mariano 1 3 2 4 5 Carrers històrics peatonals Connexions locals Nova connexió peatonal Escales i ascensor fins C/Joan Abad Viaducte, mirador del Rec Obertura accés a l’àmbit Fàbrica de Vapor Connexió amb el Carrer del Rec Nou passatge fins a la Pl. Dr. Mercader Carrers històrics: peatonalització Carrerons; pacificació Connexions locals: pacificació Carrers principals: naturalització Avingudes perimetrals: tractament paisatjístic Ampliació del pont existent per vianants i bicis Peatonalització de la Baixada de S. Nicolau Millora de la Baixada de la Unió Obertura de la baixada fins C. del Sol Baixada Calot: obertura del Balcó de l’Anoia Ampliació puntual de la Baixada Carme Nova passera sobre el Riu Anoia Augment de la permeabilitat transversal (passatges) Nova connexió peatonal fins la Ronda del Rec Nou espai verd fins al rec Possible connexió d’enllaç amb la Ronda Sud 13 17 15 16 14 1211 9 10 6 5 7 8 4 3 2 3 1 11 8 1533 10 1755 12 7 1422 9 1644 11 6 13 Carrerons a pacificar Connexions proposadesTipologia de carrers Carrers principals a naturalitzar Avingudes perimetrals paisatjístiques Carrer transversal C/Sant Faust
 15. 15. Naturalització dels carrers transversals Cas d’estudi: Carrer del Dr. Joan Mercader Possibilitat d’obrir un passatge Ampliació del pont per a peatons: mirador del rec i del riu, i connexió amb Torrent de les Bruixes Espai públic activat amb edificacions baixes i d’estructura lleugera Posada en valor de la façana històrica i obertura del rec Franja paisatjística incloent (excepcionalment) edificacions puntuals Pacificació del tràfic i tractament uniforme del carrer a nivell Peatonalització de la baixada de Sant Nicolau Secció tipus pels carrers transversals Plaça de la Creu Travessera de Sant Domènech Antiga Adoberia Carrer dels Traginers Plaça del Dr. Joan Mercader
 16. 16. Cas d’estudi: l’eix del viaducte de la Carretera de Valls Plaça Castells: eliminació del vial davant l’escola Av. de Balmes: ampliació voreres Escales i ascensor per salvar desnivell Escola Pia: un entorn escolar segur amb menys cotxes Carretera de Valls eix pacificat (veure esquema mobilitat) El viaducte com a connector entre Igualada i Montbui: un mirador cap al Rec Desviació del tràfic cap al C/Almeria Plaça Vistalegre La proximitat del pont del Carrer Almería obre la possibilitat de tallar el tràfic del viaducte de la Carretera de Valls durant els caps de setmana o de manera permanent. L’emblemàtic viaducte es converteix en el mirador der Rec i en un espai cívic d’unió entre Igualada i Montbui. El viaducte Sant Maure Igualada Naturalització dels carrers transversals
 17. 17. Un parc linial entre el Rec i l’Anoia Un espai verd, ecològic i dinàmic 3 6 8 9 10 7 5 4 2 1 Obertura del Rec Ampliació de les zones verdes amb horts, zones esportives i parcs Creació de nou espais públics Potenciar els miradors del Rec i enllaços amb Sant Maure Restauració de la façana del Rec Integració del patrimoni i d’edificacions excepcionals La Ronda del Rec; via paisatjística i integració de transport públic Naturalització de la llera del riu Aparcaments dissuasoris integrats paisatjísticamentIntegració del traçat de la via verda Horts i patrimoni al llarg del Rec
 18. 18. Obertura del rec i restauració de la seva façana La resclosa Molí de l’Abadia Tram obert * * * Tram a obrir - prioritari Tram a obrir - llarg termini Possibilitat de traçat paral.lel a l’original per facilitar-ne l’obertura Obertura progressiva del rec i consolidació de la ruta peatonal que recorre el barri Infants jugant al rec Restauració i recomposició de la façana històrica que queda per sobre del Rec Façana històrica A B C El rec: tipus de trams C/Joan Abad A Cal Sistaré B Mas Capell C
 19. 19. Plaça Caterineu Plaça dels Traginers Plaça del Sol El balcó de l’Anoia Plaça del Mas Clapell Plaça de Merlet Plaça del Molí de l’Abadia Placeta del Rec Plaça Cal Granotes Plaça Misericòrdia Plaça del MuseuPlaça del Rec Plaça de Justí Vilaró i Casulleras Plaça de la Bomba Plaça dels Blanquers Plaça del Rei Plaça de Sant Miquel Plaça de la Creu Plaça de l’Ajuntament Plaça del Dr. Joan Mercader Plaça d’Espanya Plaça de Cal Fort Plaça de Joan Bas i Jordi Plaça de Castells Plaça Vistalegre Plaça Joan Abad Placeta Av. Angel Guimerà Placeta de la Creueta * * * * * * * * Plaça de les Bruixes Places noves proposades Parcs nous proposats Interiors d’illa públics i verds Els miradors del Rec Nota: Els noms de les noves intervencions són una proposta a concretar amb el municipi i la ciutadania Parc de l’Anoia Parc la resclosa + + + + + + + + + + + + + + + + + Parcs, places i passatges Extensió i millora de la trama de places i parcs ...nous llocs de trobada al Rec ! La Plaça Dr. Joan Mercader + + + + + + + + + + + + Llegenda
 20. 20. Noves centralitats Plaça Caterineu Plaça dels Traginers Plaça de Cal Granotes Plaça del Rec Plaça del Dr. Joan Mercader Plaça de la Creu Plaça de Joan Bas i Jordi Placeta de la Creueta Plaça de les Bruixes Plaça del Sol Interior d’illa Parc del Museu Interior d’illa El balcó de l’Anoia Plaça del Museu
 21. 21. Entorns urbans pacificats Organització de la mobilitat, un barri accessible i habitable Aparcament existent Pl. de la Creu Aparcaments principals en superfície als extrems Possibles ubicacions d’aparcaments soterranis Petits aparcaments integrats al paisatge Oest Carrers històrics peatonals Noves connexions peatonals Carrers pacificats Carrers principals d’enllaç Carrers estructurals Connexió preferent amb Ronda Sud Proposta de dotació de transport públic local a la Ronda del Rec. Possibles parades de transport públic Proposta del sentit del tràfic rodat Llegenda Cal Badia La Masuca Carrer Merlot Dr. Joan Mercader Joan Abad Av. de Gaudí ESTACIÓ P P P P Est
 22. 22. Rec productiu Un barri innovador on treballar
 23. 23. Des de sempre, les ciutats han estat incubadores de l’economia d’un territori. En les últimes dècades, les ciutats europees han tendit a expulsar la indústria fora de les ciutats i a països en vies de desenvolupament, convertint les ciutats en un lloc de consum, sense producció. A Igualada, el barri del Rec ha estat al llarg de la història el motor de l’economia de la ciutat . El futur del barri depèn de saber reconduir la situació actual, aprofitant-ne el potencial existent i latent i convertint el Rec en un entorn agradable per viure, i treballar! La viable transformació urbana del barri en un nou entorn urbà, així com la creació de nous habitatges, serveis i equipaments, depèn del manteniment de la industria i de la creació de noves economies productives. La ciutat ha d’apostar fort per fer lloc a noves activitats productives urbanes que innoven; economies verdes i socials basades en principis de l’economia circular. Igualada necessita industria, la industria necessita el Rec!
 24. 24. Un barri emprenedor i innovador ...amb potencial per créixer!
 25. 25. Les activitats productives s’integren en el nou entorn urbà Es fomenta l’emprenedoria S’inverteix en l’innovació d’indústries relacionades amb la pell i el disseny Es creen ponts entre investigadors, creatius i productors Es fomenta l’economia verda i circular 1 2 3 4 5 Un barri innovador on treballar Rec productiu Principis
 26. 26. Un barri innovador on treballar Rec productiu Principis Un model econòmic més sostenible Moltes petites iniciatives crearan gran part de l’economia del barri! S’aposta per la qualitat dels productes locals i el saber fer d’Igualada! Un barri que promou l’intercanvi de coneixement! S’escurçen les cadenes de producció • Les activitats productives es troben dins la ciutat properes a altres empreses, equipaments i dels consumidors i es promou la regeneració urbana i la rehabilitació del patrimoni. • Els parcs industrials allunyats de la ciutat i l’exportació de les indústries en països en vies de desenvolupament, comporten problemes de mobilitat, energètics i ambientals. • El retorn de les activitats productives ens fa menys dependents d’una economia global. • Una economia robusta requereix que la ciutat ofereixi lloc per la diversitat de funcions creatives i productives. La creació de diversitat de llocs de treball per a gent altament i menys qualificada és necessària. • Es promouen indústries que tenen en comú un fort vincle amb el disseny com a factor transversal clau: els sectors del tèxtil, confecció, pell, calçat, joieria, artesania i el moble. • Més i més gent aprecia el valor de la qualitat dels productes locals i artesanals, així com els productes que es reutilitzen i es reciclen. • El canvi en la manera de treballar i produir s’ha de percebre en el disseny I’organització de les funcions en l’espai urbà. Crear entorns urbans agradables per viure, innovadors i creatius, a prop de les activitats de producció permet mantenir investigadors, creadors i productors en un mateix barri. • Un barri que genera sinèrgies; la universitat, creatius i productors treballen junts i cooperen uns amb els altres, comparteixen infraestructures i serveis, s’economitzen recursos i es promou l’intercanvi de coneixement. • Aposta per un model productiu basat en l’aprofitament dels recursos locals, la minimització de consums energètics, l’aprofitament dels excedents en el mateix barri o en el seu entorn més proper i la cooperació empresarial, generant un benefici econòmic i social directe sobre la ciutat d’Igualada. • Foment d’activitats respectuoses amb el seu entorn i que fomentin la innovació ambiental en els diferents sectors econòmics, apostant per sistemes col·laboratius i innovadors en el disseny de nous materials, especialment en aquells sectors molt presents a l’entorn territorial del barri del Rec. Les activitats productives s’integren en el nou entorn urbà Es fomenta l’emprenedoria S’inverteix en l’innovació d’indústries relacionades amb la pell i el disseny Es creen ponts entre investigadors, creatius i productors Es fomenta l’economia verda i circular 1 2 3 4 5
 27. 27. Com fer lloc a les noves activitats productives? Petits tallers creatius i incubadors Petites i mitjanes empreses productives Grans empreses productives • Superfície : +/- 150 m2 - 300 m2 • Espais de taller, residències-taller, incubadors... • No necessiten gran maquinària • Visibilitat • Context urbà i dinàmic • Fàcil integració en zones urbanes mixtes i en plantes baixes • Activitats: Tallers creatius (disseny, moda, arquitectura, impressió 3D...). Tallers de reparació (fuster, ferrers, bicicletes...). Fablabs.Incubadors d’empreses, espais de co_working... REQUERIMENTS FUNCIONALS REQUERIMENTS FUNCIONALS REQUERIMENTS FUNCIONALS • Superfície : +/- 250 m2 - 1000 m2 • Accessiblitat i espais de càrrega i descàrrega. Aparcament • Visibilitat i espais d’exposició • Poden necessitar maquinària especialitzada • Integració en zones urbanes mixtes i en les plantes baixes • Necessiten espais d’oficina, recepció i reunió, i poden necessitar espais d’emmagatzematge. • Activitats: Tallers de producció( Impressió 3d, Impremta, materials de construcció, producció alimentària local. Tallers de manufacturació de materials i reciclatge... • Superfície : +/- 1000 m2 - 2000 m2 • Accessiblitat i espais de càrrega i descàrrega. Aparcament • Necessiten maquinària especialitzada • La integració en zones urbanes mixtes depèn del tipus d’activitat. • Necessiten espai d’oficina, recepció i reunió, i espais d’emmagatzematge. • Activitats: Adoberies, Tallers de producció (materials de construcció, producció alimentària local) Tallers de manufacturació de materials i reciclatge... • Les activitats logístiques no s’han d’afavorir al barri Les diferents tipologies productives troben lloc al barri
 28. 28. Petits tallers creatius i incubadors Petites i mitjanes empreses productives Grans empreses productives Ubicació de tipologies productives Zona est Zona oest Zona central P G Adoberies en actiu Altres activitats econòmiques existents Llegenda Com fer lloc a les noves activitats productives? Els requeriments funcionals i la seva compatibilitat amb altres usos urbans en condicionen la seva futura localització M
 29. 29. Com fer-les compatibles amb altres usos urbans? Coexistència Superposició Hibridació USOS URBANS DIVERSOS ACTIVITATS PRODUCTIVES URBANES oci serveis equipaments habitatge empreses productives incubadors tallers creatius comerç de proximitat Principis de mixticitat de funcions urbanes
 30. 30. HABITATGE LLAR D’INFANTS EQUIPAMENT PUBLIC HORTS URBANS ADOBERIA HABITATGE TALLERS SHOWROOM COOPERATIVA D’HABITATGE COOPERATIVA D’HABITATGE COOPERATIVA D’HABITATGE ESPAI CO- WORKING COMERÇ DE PROXIMITAT INCUBADOR D’EMPRESES Coexistència Projecte Birmingham, Brussel.les Palo Alto, Barcelona Interior illa, Biblioteca Sant Antoni, Barcelona Espais productius, habitatge i altres funcions urbanes coexisteixen en una mateixa illa
 31. 31. Deusjevoo, a2o architecten, Genk Kalkbreite, Zürich, Suïssa Superposició Lofts , Cologne COBERTES VERDES/HORTS COOPERATIVA D’HABITATGE COOPERATIVA D’HABITATGE HABITATGE SHOWROOM SHOWROOM ESPAI DE FORMACIÓ ACTIVITATS PRODUCTIVES LLAR D’INFANTS COMERÇ COMERÇ DE PROXIMITAT COMERÇ DE PROXIMITAT TALLERS HABITATGE- TALLER TALLERS Espais productius, habitatge i altres funcions urbanes s’organitzen verticalment dins d’un mateix bloc (sòcol productiu)
 32. 32. Hibridació Lofts Poblenou, Barcelona Reconversió de patrimoni, Brussel.les (BOB361) Casa- taller d’artista HABITATGE/ TALLERS OBERTURA DE PATIS OBERTURA DE CARRER OBERTURA DE PASSATGE CENTRE D’INNOVACIÓ/ EXPOSICIÙO L’emergència de noves formes d’organització del treball (horaris flexibles, teletreball...) requereix noves tipologies arquitectòniques on “viure i treballar” poden coexistir en un mateix edifici o espai híbrid.
 33. 33. La promoció de l’economia circular Pot crear llocs de treball, atreure usuaris, oportunitats de finançament... Rec circular Tractament de pellsReutilització de materials Disseny d’articles Venta i ús local Manufactura de productes i components DISSENY CIRCULAR MODEL DE NEGOCI CIRCULAR POLÍTIQUES CIRCULARS ...i posicionar el Rec a Catalunya com a barri innovador!
 34. 34. Sectors econòmics amb potencialitat al Rec On la indústria, el disseny i la demanda es troben Indústria tèxtil (Pell i altres) Indústria del paper Indústria alimentària - Petits tallers tèxtils de confecció i espais de disseny - Tallers d’arts gràfiques - Comerç de proximitat - Restauració - Showrooms i centres de degustació - Indústria editorial - Centres formatius - Showrooms i centres d’innovació SECTORS ECONÒMICS POTENTS A L’ANOIA POTENCIALITAT AL REC UNIVERSITAT CENTRES DE RECERCA Transició cap a una economia verda i circular
 35. 35. Adoberia Adoberia Adoberia Adoberia Com integrar les adoberies existents al nou entorn urbà?
 36. 36. Com integrar les adoberies existents al nou entorn urbà? Possibles escenaris per les adoberies en actiu Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3 Escenari 4 Les adoberies continuen en actiu i s’integren a l’entorn urbà Les adoberies es transformen parcialment donant lloc a noves economies innovadores Les adoberies s’expandeixen integrant nous usos urbans Les adoberies es relocalitzen donant lloc a un barri mixte, verd i innovador *NOTA: S’han desenvolupat els escenaris sobre una adoberia concreta a títol d’exemple. Els principis són aplicables a altres situacions similars
 37. 37. Escenari 1 ...i s’integren a l’entorn urbà ! Les adoberies continuen en actiu... Regulació dels accessos i circulacions Aillament acústic Millora de la imatge Vegetació Façanes verdes Espai d’ùs públic temporal Producció energètica
 38. 38. Escenari 2 Les adoberies s’expandeixen... ...integrant nous usos urbans ! Zona logística Sòcol productiu Habitatge Habitatge Equipament Oficines Restauració Showroom Nous espais per activitats adoberes Tallers Vegetació
 39. 39. Escenari 3 ...donant lloc a noves economies innovadores! Les adoberies es transformen parcialment... Tallers Tallers Habitatge Habitatge Habitatge Equipament Incubador Restauració Showroom Comerç Horts Espai col.lectiu Habitatges- Taller Vegetació
 40. 40. Escenari 4 ...donant lloc a un barri mixte i innovador! Les adoberies es relocalitzen ... Tallers Co-working Tallers Tallers Centre de formació HabitatgeHabitatge Equipament Incubador Restauració Showroom Comerç Horts Espai col.lectiu Espai col.lectiu Espai col.lectiu Habitatges- Taller
 41. 41. el rec Un barri actiu on participar
 42. 42. El barri del Rec té una identitat marcada per la seva història. El seu patrimoni cultural i arquitectònic constitueix l’ADN del barri, és un bé comú que cal revitalitzar i activar com a part de l’imaginari col·lectiu de la ciutat d’Igualada. El procés iniciat recentment experimenta amb noves maneres de construir col·lectivament la ciutat, part d’un procés col.laboratiu en el qual els habitants participen, s’impliquen i són actors actius en la transformació del barri. El barri del Rec és un barri actiu i innovador. Festivals, esdeveniments, projectes culturals, usos temporals ja són avui en dia una realitat. Capitalitzar sobre les dinàmiques actuals permetrà accelerar el procés de transició urbana, redefinir la identitat del barri i crear les noves condicions per a iniciatives que revelin el potencial per una inversió progressiva i a llarg termini. El barri es converteix en un projecte pilot, s’experimenta amb models de planejament més flexibles i es promouen models de gestió i finançament alternatius. La millor manera de conservar el patrimoni és activar-lo!
 43. 43. El Rec s’activa... ...construïm sobre les dinàmiques actuals!
 44. 44. Un barri actiu on participar Rec cultural Principis La transformació del barri; un treball col.laboratiu Foment de la vida local i comunitària Intensificació dels usos culturals i educatius 1 2 3 4 5 Activació del patrimoni i conservació de la trama urbana Capitalitzar les dinàmiques actuals per accelerar el procés de transició urbana
 45. 45. Rec cultural Principis La transformació del barri; un treball col.laboratiu Foment de la vida local i comunitària Intensificació dels usos culturals i educatius 1 2 3 4 5 Activació del patrimoni i conservació de la trama urbana Capitalitzar les dinàmiques actuals per accelerar el procés de transició urbana Un barri actiu on participar Reforcem l’ADN del barri! La transitorietat, un valor afegit! Participació, diàleg i cocreació El Rec, lloc de trobada! Pol cultural local i comarcal • El patrimoni cultural i arquitectònic constitueix l’ADN del barri, part de l’imaginari col·lectiu de la ciutat d’Igualada. Aquest pren sentit quan s’activa, genera vida i es connecta al context que l’envolta. • El patrimoni és un bé comú que cal preservar i la gestió n’ és un aspecte rellevant. Els sistemes de gestió i finançament poden ser varis; públics i privats, sense oblidar una sèrie de nous enfocs alternatius i noves maneres de fer que poden ser molt pertinents pel context sòcio-econòmic de la ciutat (cogestió, plataformes de finançament col.lectiu, cessió d’ús…) • El procés de transició urbana permet reforçar i redefinir la identitat del barri i orientar-ne la transformació en funció de les necessitats i requeriments dels propis habitants. • Les activitats temporals permeten activar de manera immediata creant una imatge positiva i dinàmica del barri, i revelant-ne els usos potencials per a una inversió progressiva i a llarg termini. • La transformació del barri ha de ser fruit d’un procés dinàmic, d’una participació activa de tots els actors implicats. • El nou marc de diàleg i cocreació traspassa les barreres socials-culturals i polítiques; és en aquest context on sinèrgies, solucions innovadores i creatives poden sorgir. • Es fomenta les activitats obertes cap al barri que connecten els habitants i els fa partícips de la vida veïnal i social del seu entorn més pròxim. • Nous espais de de participació i relacionals on es potencien les interaccions humanes i de coneixement mutu entre persones que viuen o participen al barri. Nous espais de lleure, i espais d’aprenentatge on els participants poden adquirir nous coneixements (ex; gestió d’horts urbans, consum responsable, gestió de residus…) • El barri té un gran potencial com a pol cultural i educatiu per a la ciutat i la comarca. • Nous equipaments culturals (ex: biblioteca, auditoris, espais d’exposició, sala de concerts…) i educatius (ex : escoles, centre d’educació especialitzada i de recerca, universitats …) trobaran el seu lloc al barri, revitalitzant el patrimoni i integrant-se sensiblement en el paisatge i el teixit urbà.
 46. 46. (Urban Catalysts) “Hi ha esdeveniments breus i transitoris que resideixen durant poc temps a la ciutat o, alternativament, hi ha esdeveniments que romanen en un emplaçament durant més temps, fins que l’ús més clàssic és viable de nou” Com continuar el procés de transició urbana? 1. Activació i consolidació evolutiva del barri Experimentació amb usos temporals 2. Un treball col.laboratiu Participació, diàleg i cocreació 3. Models de gestió innovadors Estratègia de benefici múltiple. Cogestió i activació del patrimoni 4. Models de finançament alternatius Facilitar l’activació de propietats infrautilitzades 5. Un planejament flexible Permet l’experimentació, l’adequació, la viabilitat i exigeix la qualitat La transitorietat, un valor afegit!
 47. 47. Activació i consolidació evolutiva del barri Activació del barri Consolidació del funcionament del barri Desenvolupament progressiu del barri Organització d’esdeveniments i activitats temporals en paral.lel Usos permanents, vida comunitària i esdeveniments temporals puntuals + Temps +Inversió escola de circ nous equipaments culturals tallers provi- sionals equipaments locals cinema a l’aire lliure espais de creativitat universitat mercats biològics art a l ‘espai públic mercats d’ocasió projectes comunitaris concerts nous espais públics nous habitatges pioners urbans EL BARRI DEL REC Experimentació amb usos temporals
 48. 48. Un treball col.laboratiu EL BARRI DEL REC administracions públiques - Actors facilitadors, impulsors i promotors - Agents generadors de les condions necessàries - Suport institucional associacions entitats - Informació, divulgació, organització d’esdeveminement culturals i temporals.... -Promoció econòmica i cultural del barri agents promotors d’interès comunitari - Agents informadors i gestors - Poden oferir arrendaments temporals i de baix cost per a terrenys o propietats públiques o privades infrautilitzades col·lectius d’emprenedors - Cooperatives d’habitatge - Cooperatives energètiques - Cooperatives productives promotors privats empreses universitat Participació, diàleg i cocreació Els actors de la transformació
 49. 49. Quins són els models de gestió per activar el barri i el patrimoni?
 50. 50. Projectes d’inversió privada Administració pública Projectes i activitats comunitàries Rehabilitació del patrimoni Espais públics i parcs ... Diversificació dels usos Augment de la demanda d’inversió Atracció de nous habitants Reforça la identitat del barri i l’implicació dels habitants Tallers - Incubadors Espai d’ús comunitari Espai d’aprenentatge Espais de treball compartit (co-working) Espais culturals Projectes d’economia social ... Habitatge Activitats productives Activitats comercials Activitats d’oci ... Horts urbans comunitaris Espais públics i parcs Espai públic temporal ... Nou Parc Obertura del Rec Creen demanda i valor afegit per... Activació temporal i/o permanent del patrimoni i els espais buits Paguen per... Facilita i gestiona € Models de gestió innovadors Estratègia de benefici múltiple ExRotaprint - Berlin Projecte Darwin, Bordeus Pakhuis de Zwijger - Amsterdam Models de cogestió entre entitats privades, públiques i comunitàries en els que la inversió privada garantitza la sostenibilitat econòmica dels projectes i permet donar suport econòmic a projectes comunitaris (benefici mutu col.lectiu i activació progressiva del barri).
 51. 51. Models de finançament alternatius Plataformes de finançament col.lectiu (Crowdfunding/Crowdlending) Lloguers temporals a baix cost de propietats públiques o privades infrautilitzades Cessió d’ús (temporal) - Finançament de noves empreses, microemprenedors i projectes d’innovació amb impacte social i mediambiental positiu. - Activació socio-cultural del barri. Finançament d’usos temporals d’edificis i de l’espai públic. Facilitar l’activació de propietats infrautilitzades Test Site Rotterdam Cessió d’us temporal del Schieblock per a empreses creatives. L’edifici s’accedeix per una nova passera finançada amb crowdfunding. Hangar.org espai de producció cultural i artística al Poblenou, Barcelona Connect Hort Espai cedit per l’agricultura urbana i finançat amb crowdfunding
 52. 52. Les microidentitats al barri del Rec El barri del Rec és us barri heterogeni, un ric mosaic d’arquitectures i paisatges. Mantenir el caràcter del barri significa identificar-ne les diferències, posar en valor les microidentitats existents i fer-hi lloc a les futures Un passeig pel Rec...
 53. 53. Àmbits d’intervenció -Els àmbits del Rec estant definits per les seves característiques morfològiques (tamany de parceles, aliniacio a vial, localització i rol dins de l’estructura urbana). - Els àmbits no són només illes contigües, també conformen microidentitats dins del barri. - Cada àmbit es defineix en relació als seus potencials, a les seves futures possibilitats programàtiques i funcionals. - Cada àmbit té els seus principis d’intervenció urbanística . - Cada àmbit conforma una subunitats de planejament amb criteris de compensació de les possibles plusvàlues generades. Millorar 50ha de barri demana temps! S’han definit 9 sectors amb diferents criteris, urgències i ritmes de transformació. LA FRANJA DEL REC L’ESPLANADA CENTRAL EL BALCÓ DE L’ANOIA ELS TRAGINERS CAL GRANOTES LA RESCLOSA LA COTONERA MOLÍ DE L’ABADIA EL PARC FLUVIAL Un espai diàfan, mixte i connectat amb Sant Maure Un espai singular de referència a Igualada Un mirador cap al paisatge de la Conca d’Òdena Viure i treballar mirant el paisatge Espai mixte amb oportunitats per grans empreses productives Un entorn verd i mixte Patrimoni i acupunturaEl centre neuràlgic del barri Un espai verd, ecològic i dinàmic
 54. 54. Plaça Escales i ascensor Zona verda multifuncional parc mirador Conjunt d’edificis d’interès Comerç Comerç Obertura del rec plaça el viaducte com a mirador aparcament riu Anoia Tallers Outlets Habitatge Centre Restaurant Habitatge Habitatge Habitatge Activitat econòmica Nova connexió peatonal Un espai diàfan, mixte i connectat amb Sant Maure La resclosa: l’inici del Rec Bercy Village Paris, FR Cims de Montjuïc Barcelona, CAT 1 1 3 3 1 1 3 3 Cims de Montjuïc Barcelona, CAT 2 2 Millora de l’accessibilitat per salvar el desnivell: escales paisatjístiques i ascensor públic integrat en el nou edifici Franja paisatjística polivalent, obertura del rec i recomposició de la façana històrica
 55. 55. La resclosa: l’inici del Rec
 56. 56. L’entorn de la Cotonera Un espai singular de referència a Igualada Plaça nova Espaai verd col.lectiu Mirador Cal Sistaré Fàbrica de Vapor Adoberia en actiu Habitatge Cultura Plaça de Joan Bas i Jordi La Cotonera Equipament cultural Reforç del caràcter permeable i pacificat de l’interior d’illa. Nous passatges i espais verds, nous usos públics i col.lectius. La Farinera
 57. 57. Un entorn verd i mixte L’àmbit dels Traginers Reforç del caràcter permeable i pacificat de l’interior d’illa. Nous passatges i espais verds, nous usos públics i col.lectius. Obertura progressiva del rec, peatonalització del passeig i restauració i redefinició del front urbà construït Activació dels baixos que envolten el Museu de la Pell amb serveis diversos Franja verda i paisatjística per sota del Rec combinant patrimoni, horts, aparcament paisatgístic, zones verdes i edificacions noves puntuals. Millora de la connectivitat amb Sant Maure enllaçant el Torrent de les Bruixes amb l’ampliació peatonal del pont i els carrers del Traginers i Dr. Joan Mercader Horts Pl. del Doctor Joan Mercader Interior d’illa verd Pl. dels Traginers Placeta de la Creueta Espaai verd col.lectiu Passatge Via verda i blava Parc Cobertes verdes Comerç Comerç Restauració Producció Conjunt d’edificis d’interès Cal Sistaré Fàbrica de ww Vapor Sant Maure Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia Empreses creatives Somiatruites Museu del Traginer Vivers Cafè Equipament Obertura del rec Bercy village Paris, FR Escenari de possible transformació de l’adoberia Barri Vauban Freiburg, DE Palo Alto Barcelona, CAT aparcament riu Anoia Tallers Habitatge -taller Tallers Adoberia en actiu Adoberia en actiu Activitat econòmica L’adoberia Bella Habitatge Habitatge Habitatge Habitatge Cultura Habitatge Co-working Co-working Tallers 2 2 1 1 3 3 a a
 58. 58. El centre neuràlgic del barri amb un espai públic flexible L’esplanada central L’Atlàntida Vic, CAT RDM campus Rotterdam, NL 2 2 1 3 3 Granary square Londres, UK 1 Espai públic multifuncional Equipament Cultura Equipament Clúster emprresarial Plaça del Museu Pl. del Doctor Joan Mercader Comerç Restauració Parc Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia L’adoberia Bella Co-working
 59. 59. L’esplanada central
 60. 60. Barri Vauban Freiburg, DE Urban outfitters campus Philadelphia, USA L’àmbit de Cal Granotes Intervencions arquitectòniques d’acupuntura urbana per millorar la qualitat de l’espai lliure i les edificacions. Plaça del Sol Plaça Cal Granotes Plaça del Museu Plaça nova Horts col.lectius Interior d’illa verd Passatge Passatge Via verda i blava Parc Comerç Restauració Conjunt d’edificis d’interès Centre històric Passeig de les Cabres Cal Granotes Cafè/taller Obertura del rec riu Anoia Vivenda Taller Adoberia en actiu Adoberia en actiu Adoberia en actiu Activitat econòmicaProducció Habitatge Aparcament Plaça de la Creu Habitatge P 1 2 2 3 3 Theaterplein Anvers, BE 1 Patrimoni i acupuntura
 61. 61. Patrimoni i acupuntura
 62. 62. Un mirador cap al paisatge de la Conca d’Òdena El balcó de l’Anoia Parc De Porre Gent, BE Cims de Montjuïc Barcelona, CAT 1 1 3 3 1 1 3 3 Parc Blandan Lyon, FR 2 2 Plaça Mirador Passatge Comerç Restauració Centre històric Baixada del Carme Passeig de les Cabres Obertura del rec Adoberia en actiu Habitatge Habitatge Horts Via verda i blava Parc Viver del Rec Aparcament riu Anoia Oportunitat de fer arribar el paisatge fins al centre històric i generar una nova centralitat al barri del Rec Parc paisatjístic d’ús intensiu amb diversitat d’usos recreatius Millora de la Baixada Carme incloent nova passera sobre el riu Anoia Horts col.lectius
 63. 63. El balcó de l’Anoia
 64. 64. Els àmbits centrals del Rec
 65. 65. Viure i treballar cap al paisatge La franja del Rec 1/2 Hibridació entre noves tipologies d’habitatge, tallers i edificis d’interès patrimonial Obertures transversals puntuals per aportar llum al carrer de Sant Antoni de Baix i vistes al paisatge en segon pla Obertura progressiva del rec en la mesura del possible Millora del tractament dels carrers transversals integrant sistemes de drenatge d’aigües pluvials vegetació i espais verds Restauració i reprogramació de l’edifici en un equipament públic/ comunitàri o altres programes híbrids d’ús intensiu ( incubador d’empreses, restaurant, lofts...) Zona verda multifuncional Via verda i blava Paisatge Cobertes verdes Conjunt d’edificis d’interès Equipament Obertura del rec Projecte Darwin, Burdeus, FR Projecte Darwin, Burdeus, FR Barri Hackney, Londres, UK plaça verda passatge passatge aparcament riu Anoia Tallers Adoberia Adoberia Habitatge Restaurant Incubador Equipament Lofts Habitatge Cooperativa Habitatge Habitatge Activitat econòmica 2 2 1 1 3 3 a a Escenari de possible superposició d’usos i volumetries desitjades
 66. 66. Viure i treballar mirant el paisatge
 67. 67. Viure i treballar cap al paisatge Hal 5 clúster productiu Lovaina, BE Eco-quartier Augustenborg, FR Barri Hackney, Londres, UK 2 2 1 1 3 3 Illes mixtes on coexisteixen espais productius, habitatge i altres funcions urbanes Millora de la Plaça Agustí Vilaró com a centre d’aquest entorn amb nous usos i obertura cap al Rec. La franja del Rec Producció d’aliments Equipament cultural/ comunitari Habitatge Producció Equipament HabitatgeHabitatge Incubador Tallers creatius Horts col.lectius Adoberia Adoberia Obertura del rec espai col.lectiu nova connexió espai col.lectiu 2/2 Plaça de Justí Villaró i Casulleras
 68. 68. Parc Blandan Lyon, FR Barri Vauban, Freiburg, DE Parc Farm, Brussel.les, BE 2 21 3 Espai mixte amb oportunitats per empreses productives L’entorn del Molí de l’Abadia a a Espais productius, habitatge i altres funcions s’organitzen verticalment dins d’un mateix bloc Àrea amb gran potencial de desenvolupament mixte: oportunitat per dignificar aquesta zona del Rec incoent usos que es beneficïn de la visibilitat i accessibilitat des del C/ Badalona Àrea preferent per grans empreses productives i altres activitats econòmiques. Màxima qualitat arquitectònica i paisatjística requerida donada la futura visibilitat. Aparcament dissuasori pel barri a compartir amb activitats econòmiques. Possibilitat de nou traçat del rec fins al Molí de l’Abadia per facilitar-ne la obertura i activar l’interior verd de l’illa Equipament Obertura del rec Plaça del Molí de l’Abadia Plaça de Merlet Molí de l’Abadia Grans empreses productives Comerç Oficines Habitatge Aparcament Habitatge Producció Producció Plaça de Justí Villaró i Casulleras nova connexió
 69. 69. Vista de “L’esplanada central” amb el Museu de la Pell al fons Vista del “Balcó de l’Anoia” dés del Passeig de les Cabres Vista del “Parc de la Resclosa” i recuperació de la façana del Rec Pas a pas, construïm el futur del Rec! Vista del paisatje des dels edificis situats en la “franja del Rec” 2 3 4 4 3 2 1 1 1
 70. 70. El Rec, barri prioritari
 71. 71. Un planejament flexible 1 2 3 PROPOSTA D’INSTRUMENTS URBANÍSTICS Pla d’Estructura Urbana Plans temàtics Pla d’àmbit CREACIÓ D’UNA CÈL.LULA D’ESTRATÈGIA I QUALITAT URBANA ORGANITZACIÓ DE CONCURSOS • Els reptes que planteja la transformació urbana del rec demanen no només de la plena implicació de l’administració, la ciutadania i dels actors de la ciutat, sinó també la creació d’una cèl.lula d’estratègia i qualitat urbana Rec que coordini el procés. Aquesta cèl.lula pot partir de l’equip ja configurat del Consell del Rec, ampliant- ne les tasques i complemenant l’equip existent. • Instrument urbanístic flexible que defineix l’estructura urbana desitjada i les prioritats del barri, posant èmfasi en els espais públics i verds, i en les connexions a realitzar o millorar. Per als subàmbits, es defineixen els principis generals, deixant certa flexibilitat en la seva definició programàtica i espacial (densitats, alçades i volumetries). • Pla del patrimoni • Pla de mobilitat • Pla de qualitat estètica (espai públic / paisatge/ identitat) • Pla de transició urbana i usos temporals • Pla de participació i comunicació • ... • Detalla el Pla d’Estructura Urbana en un àmbit específic (una illa o conjunt reduït d’illes) garantint la coherència de les intervencions planificades i futures. Permet estudiar la viabilitat de les intervencions en funció dels condicionants del lloc en el moment precís. La seva redacció permet també la implicació dels actors que tinguin un rol específic en l’àmbit en qüestió. • Com a instrument principal s’organitzen concursos amb l’objectiu de garantir la innovació, l’altaqualitatdelesintervencions i la seva adequació a la visió urbanística del barri. • Concursos d’arquitectura, d’espai públic i paisatjisme permeten als inversors, públics i privats, tenir el consell i el suport administratiu. L ’activació del barri del Rec requerirà que s’afavoreixi aquest per sobre d’altres zones d’Igualada per a la ubicació de nous programes d’envergadura urbana. També implica que es limitin fortament els nous habitatges en altres àrees de la ciutat per canalitzar els futurs habitatges d’igualada al barri del Rec. Permet l’experimentació, l’adequació, la viabilitat i exigeix la qualitat Carta “ declaració de principis” • Defineix els principis de desenvolupament delRecsignadaperdiferentsrepresentants de la ciutat. Tot nou projecte ha d’estar d’acord amb els principis generals definits.

×