Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ουρολοιμώξεις

Φλεγμονώδεις παθήσεις των οργάνων του ουροποιογεννητικού.
Urinary tract infections UTIs, Cystitis, Prostatitis, Pyelonephritis, Epididymitis

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ουρολοιμώξεις

 1. 1. Φλεγμονώδεις παθήσεις των οργάνων του ουροποιογεννητικού - Ουρολοιμώξεις - Άρης ΚΑΛΤΣΑΣ, MD, PhDc Ουρολογική κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 2. 2. Ορισμός Η συμπτωματική παρουσία βακτηρίων στα ούρα (βακτηριουρία) σε οποιοδήποτε σημείο του ουροποιητικού συστήματος: νεφροί, ουρητήρες, ουροδόχο κύστη, ουρήθρα σε συνδυασμό με τη φλεγμονώδη αντίδραση του ουροποιητικού συστήματος ΝΕΦΡΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΑΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ ΟΥΡΗΘΡΑ
 3. 3. Ταξινόμηση • Ανάλογα με την θέση εντόπισης • Λοιμώξεις ανώτερου ουροποιητικού συστήματος Νεφροί —> Πυελονεφρίτιδα • Λοιμώξεις κατώτερου ουροποιητικού συστήματος Ουρήθρα —> υρηθρίτιδα Προστάτης —> ροστατίτιδα Ουροδόχος κύστη —> υστίτιδα Όρχις —> Ορχίτιδα, Επιδιδυμίδα —> Επιδιδυμίτιδα • Σήψη οφειλόμενη σε λοίμωξη του ουροποιητικού —> υροσήψη
 4. 4. Ταξινόμηση • Ανάλογα με την χρονιότητα - Οξεία - Χρόνια • Ανάλογα με την ανατομική, λειτουργική και γενικότερη κατάσταση του ασθενούς - Επιπλεγμένες - Μη επιπλεγμένες
 5. 5. Μη επιπλεγμένη Λοίμωξη σε φυσιολογικό ασθενή - χωρίς καμία ανατομική ή λειτουργική ανωμαλία του ουροποιητικού ή - χωρίς κάποια υποκείμενη συστηματική νόσο που να προδιαθέτει σε ουρολοιμώξεις.
 6. 6. Επιπλεγμένη Λοίμωξη σε ασθενή με • Υποκείμενη νόσο: -Σακχαρώδη διαβήτη -Xρόνια νεφρική νόσο -Μεταμόσχευση νεφρού -Ανοσοκαταστολή ή με • Ανατομικές ή λειτουργικές ανωμαλίες του ουροποιητικού. • Εδώ συγκαταλέγεται και η λοίμωξη στις εγκύους.
 7. 7. Επίπτωση • Δεύτερες σε συχνότητα μετά από τις λοιμώξεις του αναπνευστικού • Συχνότερες στις γυναίκες (μικρή ουρήθρα) – 50% των γυναικών παθαίνουν ουρολοίμωξη – 25% των προηγούμενων θα παρουσιάσουν υποτροπή • Ουρολοιμώξεις παιδιών - 2,5% σε ηλικίες κάτω των 2 χρόνων - Συχνότερες στα μικρά αγόρια (φίμωση, δυσκοιλιότητα, Κ.Ο.Π, βακτηριουρία) – Συχνότητα στις σχολικές ηλικίες • 1% των αγοριών • 5% των κοριτσιών (έμμηνη ρύση, σεξουαλική δραστηριότητα)
 8. 8. Οδοί εισόδου • Ανιούσα οδός - Η συνηθέστερη οδός διασποράς - Το δρομολόγιο: ουρήθρα→(προστάτης)→ουροδόχος κύστη→ουρητήρας→νεφρό • Αιματική οδός (μικροβιαιμία από άλλες φλεγμονές) • Λεμφική οδός (σπάνια, από απόφραξη εντέρου ή οπισθοπεριτοναϊκά αποστήματα) • Κατά συνέχεια ιστών (αποστήματα ή συρίγγια με κόλπο ή έντερο)
 9. 9. Παθογόνοι μικροοργανισμοί • Εντεροβακτηριακά • E. coli >80% – Παράγοντες προσκόλλησης στο ενδοθήλιο. • Proteus mirabilis – Ουρόλιθοι – Παραγωγή ουρεάσης – αύξηση pH – κρυσταλλοποίηση στρουβίτου/απατίτου • Klebsiella • Αλλα εντεροβακτηριακά-νοσοκομειακές (Ψευδομονάδα) • Staph. Saprophyticus – Κυστίτιδες γυναικών • Candida – Ουροκαθετήρες, Αιματογενώς • Εντερόκοκκοι – επιπεπλεγμένες
 10. 10. Παθογενετικοί μηχανισμοί • Μολυσματική ικανότητα των μικροβίων • Ακεραιότητα του ουροποιογεννητικού συστήματος Δεν είναι ικανά όλα τα μικρόβια να προκαλέσουν ουρολοίμωξη!
 11. 11. Κυριότεροι αμυντικοί παράγοντες του ουροποιογεννητικού • Ακεραιότητα του βλεννογόνου της ουρήθρας και της ουροδόχου κύστης • Φυσική σύσταση των ούρων -Οξινο pH (προστασία) -Αυξημένη οσμωτικότητα και ουρία στα ούρα προσφέρει προστασία -Ψευδάργυρος προστατικού υγρού • Αντιπροσκολλητικοί μηχανισμοί -Ουρομουκοειδές στα ούρα (πρωτεΐνη Tamm-Horsfall) -Στρώμα γλυκοζαμινογλυκανών στο επιθήλιο -Βακτηριακή παρέμβαση -Εκκριτικές IgA σφαιρίνες (SIga)
 12. 12. Κυριότεροι αμυντικοί παράγοντες του ουροποιογεννητικού • Μηχανικές ιδιότητες της κύστεως -Άδειασμα της κύστεως (όχι υπόλειμμα) -Φυσιολογική συνέργεια εξωστήρα-σφιγκτήρα -Απουσία παλινδρόμησης • Περισταλτισμός του ουρητήρα
 13. 13. Προδιαθεσικοί παράγοντες • Απόφραξη – Λίθοι / Υπερτροφία προστάτη / Εξωγενής πίεση • Παρουσία ουροκαθετήρα – Biofilms: τα μικρόβια «χτίζουν φωλιές» • Κυστικές διαταραχές (ηλικιωμένοι) – Νευρογενής κύστη • Ανεπάρκεια κυστεο-ουρητηρικής βαλβίδας – Παιδιά-έφηβοι
 14. 14. Προδιαθεσικοί παράγοντες • Αλλαγές στην κολπική χλωρίδα – Χρήση αντισυλληπτικών / Σπερματοκτόνα – Μετεμμηνοπαυσιακή ατροφία – Υπεραποικισμός με Εντεροβακτηριακά • Ανοσοκαταστολή – Σ. Διαβήτης – Εγκυμοσύνη - ↓ τόνος & περίσταλση των ουρητήρων - προσωρινή ανεπάρκεια των κυστεουρητηρικών βαλβίδων • Συνουσία – Διευκολύνει την είσοδο µικροβίων από την ουρήθρα στην ουροδόχο κύστη – Kυστίτιδα του μήνα του μέλιτος
 15. 15. Διάγνωση • Stick ούρων: περιορισμένη διαγνωστική ακρίβεια λόγω πολλών ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων • H λευκοκυτταρική εστεράση για τον προσδιορισμό πυοσφαιρίων. • Τα νιτρώδη ούρων για τον προσδιορισμό μικροοργανισμών ούρων. •
 16. 16. Διάγνωση • Γενική εξέταση των ούρων: > 10 WBC/mm3
 17. 17. Διάγνωση • Καλλιέργεια ούρων • Η παρουσία ενός μόνο τύπου βακτηρίων που σχηματίζει μεγάλες αποικίες χαρακτηρίζει την καλλιέργεια ούρων ως θετική. Εφόσον τα δείγματα ούρων συλλέχθηκαν σωστά, οι καλλιέργειες τους στις οποίες παρουσιάζονται αποικίες ενός μόνο τύπου βακτηρίων με συγκέντρωση άνω των 100.000 αποικιών ανά mL(CFU)/mLπαραπέμπουν σε μόλυνση
 18. 18. Προσοχή • Σε δείγμα ούρων το οποίο λαμβάνεται από υπερηβικό καθετηριασμό της ουροδόχου κύστης οποιοσδήποτε αριθμός μικροβίων θεωρείται σημαντικός.
 19. 19. Διάγνωση • Αν η καλλιέργεια ούρων είναι θετική, πραγματοποιείται τεστ ευαισθησίας (αντιβιόγραμμα) για να αποφασιστεί η κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία.
 20. 20. Συλλογή δείγματος ούρων • Καλό πλύσιμο έξω γεννητικών οργάνων με σαπούνι και νερό • Ξέπλυμα με άφθονο νερό και σκούπισμα με στεγνή γάζα (ειδικά για τις γυναίκες από εμπρός προς τα πίσω, ποτέ αντίθετα) • Προτιμώνται τα πρώτα πρωινά ούρα ως πυκνότερα (έχει προηγηθεί πολλαπλασιασµός των βακτηρίων εντός της ουροδόχου κύστεως κατά τη διάρκεια της νύχτας) • Συλλογή 10-15 κ.εκ. από το μέσο της ούρησης • Παράδοση στο εργαστήριο σε 1 ώρα από τη λήψη ή στο ψυγείο για μέχρι 2 ώρες • Ενημέρωση του εργαστηρίου σε περίπτωση λήψης αντιβιοτικών κατά τη λήψη των ούρων
 21. 21. Ασυμπτωματική Βακτηριουρία • Η παρουσία μικροβίων στα ούρα. • Δεν συνιστά απαραίτητα και ουρολοίμωξη • Χωρίς συμπτώματολογία απο το ουροποιητικό σύστημα • Δεν απαιτείται θεραπεία • Σηµαντικότερος προδιαθεσικός παράγοντας είναι ο καθετηριασµός • Η συνύπαρξη πυουρίας δεν αποτελεί ένδειξη θεραπείας
 22. 22. Ασυμπτωματική βακτηριουρία • Ασυμπτωματική βακτηριουρία διαγιγνώσκεται όταν δύο δείγματα ούρων ληφθέντα σε απόσταση μεγαλύτερη των 24 ωρών, καταδεικνύουν ≥105 αποικίες ανά χιλιοστόλιτρο από το ίδιο παθογόνο.
 23. 23. Ασυμπτωματική Βακτηριουρία ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (διάρκεια 3-7 ηµέρες) • Έγκυες γυναίκες 20-30x κίνδυνος για πυελονεφρίτιδα  πρόωρος τοκετός, ελλιποβαρή νεογνά), µείωση του κινδύνου πυελονεφρίτιδας από 20-35% σε 1-4% • Ασθενείς µε ουρολογικές διαταραχές, οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν σε διουρηθρική προστατεκτοµή, ή άλλη χειρουργική επέµβαση στο ουροποιητικό σύστηµα µε πιθανή αιµορραγία από το βλεννογόνο. Σε αυτή την περίπτωση, η χορήγηση των αντιβιοτικών πρέπει να ξεκινήσει λίγο προ της χειρουργικής επέµβασης και να διακοπεί αµέσως µετά, εκτός εάν παραµένει ουροκαθετήρας
 24. 24. Οξεία κυστίτιδα • Επιφανειακή λοίμωξη της ουροδόχου κύστης με την ανιούσα οδό • Χαρακτηριστική η απουσία πυρετού • Συντριπτική πλειοψηφία οι γυναίκες. • Στον άνδρα πρέπει πάντα να ελέγχεται υποκείμενη βλάβη
 25. 25. Οξεία κυστίτιδα • Κλινική διάγνωση: Δυσουρία, επιτακτική ούρηση, συχνουρία, υπερηβικό άλγος, έλλειψη συμπτωμάτων για χρονικό διαστημα 4 εβδομάδων πριν το τρέχων επεισόδιο
 26. 26. Οξεία κυστίτιδα • Εργαστηριακή διάγνωση Γενική ούρων: ≥10 πυοσφαίρια/ml ούρων Συνήθης η μακροσκοπική ή μικροσκοπική αιματουρία Καλλιέργεια ούρων: ≥10³ αποικίες/ml σε δείγμα ούρων που λύφθηκε κατά το μέσο της ούρησης
 27. 27. Οξεία κυστίτιδα - Θεραπεία • Κυστίτιδα υγιούς γυναίκας μη εγκύου – Φωσφομυκίνη 3gr εφάπαξ – Νιτροφουραντοΐνη 100 mg x2 για 5 ημέρες – Πιβμεκιλλινάμη 400 mg x3 για 3 ημέρες Εναλλακτικά – Σιπροφλοξασίνη 250 mg x2 για 3 ημέρες – Λεβοφλοξασίνη 250 mg x1 για 3 ημέρες – Οφλοξασίνη 200 mg x2 για 3 ημέρες – Κεφαλοσπορίνη 2ης γενιάς για 3 ημέρες – Κοτριμοξαζόλη 800/160mg x2 για 3 ημ.
 28. 28. Οξεία κυστίτιδα - Θεραπεία • Λήψη αντιβιοτικών το τελευταίο 3μηνο λαμβάνεται υπόψιν • 7-10 ημέρες θεραπείας σε – Άνδρα – Εγκυμοσύνη – Υποτροπή – Συμπτώματα διάρκειας >εβδομάδος – Γνωστή ανατομική ανωμαλία – Υποψία επιπεπλεγμένης ή ανώτερου ουροποιητικού
 29. 29. Οξεία κυστίτιδα
 30. 30. Οξεία πυελονεφρίτιδα • Λοίμωξη του νεφρικού παρεγχύματος από την πύελο – κάλυκες με την ανιούσα οδό • Υψηλός πυρετός (>38oC) • Ρίγος • Πόνο στην οσφύ ή στις νεφρικές χώρες • Ευαισθησία στην αμφίχειρο ψηλάφηση • Σημείο Giordano • Δυσουρικά συμπτώματα • Nαυτία-έμετοι-διάρροιες (20%) • Επιμονή πυρετού και συμπτωμάτων πέραν των 4 ημερών θέτει υπόνοια επιπλοκής
 31. 31. Οξεία πυελονεφρίτιδα • Γενική άιματος: αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων • Γενική ούρων συνήθως (αλλά ΟΧΙ πάντα) δείχνει πυοσφαίρια. • Ακτινογραφία ΝΟΚ και υπερηχογράφημα μόνο για να αποκλείστει η πιθανότητα απόφραξης του νεφρού. (70% των ασθενών με πυελονεφρίτιδα έχουν φυσιολογικό υπερηχογράφημα) Το υπερηχογράφημα σε αυτήν την περίπτωση είναι πολύ βοηθητικό και σπάνια χρειάζεται να καταφύγουμε σε αξονική τομογραφία. • Ουρία-Κρεατινίνη – Αποκλεισμός απόφραξης – ΟΝΒ • Άλλες εξετάσεις επί βαρειάς σήψης – καταπληξίας – Ηπατικές δοκιμασίες – έλεγχος πηκτικότητας • Αιμοκαλλιέργειες επί πυρετού
 32. 32. Οξεία πυελονεφρίτιδα • Καλλιέργεια ούρων: θετική στο 80-95% (≥104 αποικίες/ml ) • Καλλιέργεια αίματος: θετική στο >50% με τον ίδιο μικροοργανισμό • Απεικονιστικός έλεγχος: επιβάλλεται για την εκτίμηση του ανώτερου ουροποιητικού » Απλή ακτινογραφία ΝΟΚ » Υπέρηχος » Ενδοφλέβια πυελογραφία » Αξονική τομογραφία » Σπινθηρογράφημα νεφρών } Μόνο αν ο υψηλός πυρετός συνεχιστεί 72 ώρες μετά την έναρξη της θεραπείας
 33. 33. Οξεία πυελονεφρίτιδα - Θεραπεία • Εισαγωγή στο νοσοκομείο συνήθως • Αρχικά θεραπεία ενδοφλεβίως • Εάν λοίμωξη από την κοινότητα: – 2ης γενιάς κεφαλοσπορίνη +/- Αμινογλυκοσίδη αρχικά. – Εναλλακτικά: κινολόνη μονοθεραπεία • Εάν ενδονοσοκομειακή λοίμωξη: – Αντιψευδομοναδική πενικιλλίνη + αναστολέα Β-λακταμάσης ή 3ης γενιάς κεφαλοσπορίνη +/- Αμινογλυκοσίδη αρχικά. – Εναλλακτικά: κινολόνη μονοθεραπεία • Ιστορικό λήψης αντιβιοτικών • Συνολική διάρκεια θεραπείας 10-14 ημέρες (14-21 η επιπλεγμένη) • Αποκλιμάκωση ανάλογα με τα μικροβιολογικά αποτελέσματα • Από του στόματος εάν απύρετος επι 48 ώρες
 34. 34. Οξεία πυελονεφρίτιδα Σε κάθε περίπτωση • Άφθονη λήψη υγρών • Παυσίπονα-αντιφλεγμονώδη εάν απαιτείται • Επανάληψη της ουροκαλλιέργειας 2 εβδομάδες μετά το πέρας της θεραπείας • Συζήτηση μέτρων πρόληψης νέας ουρολοίμωξης
 35. 35. Αποφρακτική πυελονεφρίτιδα
 36. 36. Άλλες μορφές πυελονεφρίτιδας Εμφυσηματική πυελονεφρίτιδα: Πρόκειται για νεκρωτική νεφρική μόλυνση κατά την οποία μικρόβια παράγουν αέρια εντός του νεφρού. Είναι μια βαρειά κατάσταση η οποία αντιμετωπίζεται με ενδοφλέβια ενυδάτωση και χορήγηση ισχυρής ενδοφλέβιας αντιβίωσης. Απο πολλούς γιατρούς συνιστάται άμεση νεφρεκτομή ή παρακέντηση νεφρού για παροχέτευση.
 37. 37. Άλλες μορφές πυελονεφρίτιδας Νεφρικό απόστημα: Η συλλογή πύου περιορισμένη στο νεφρικό παρέγχυμα. Εντοπίζεται συνήθως στην φλοιώδη μοίρα του νεφρού. Η διάγνωση συνήθως τίθεται με αξονική τομογραφία. Η θεραπεία συνίσταται αρχικά στη χορήγηση ειδικής αντιβίωσης και στη συνέχεια επι εμμονής των συμτωμάτων παρακέντηση και παροχέτευση του αποστήματος.
 38. 38. Νεφρικό απόστημα ➢ Αιματογενής διασπορά  σταφυλόκκοκος ΔΙΑΓΝΩΣΗ: συμπτώματα πυελονεφρίτιδας, υψηλό πυρετό και ακτινολογικός έλεγχος Δεν είναι εύκολη = τα ούρα δεν περιέχουν στοιχεία φλεγμονής Παρατηρείται κυρίως σε αιματογενή πυελονεφρίτιδα. Είναι πιο συχνή σε διαβητικούς, ασθενείς σε αιμοκάθαρση και χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών.
 39. 39. Πυονέφρωση Είναι η εγκατάσταση μικροβίων στο νεφρό και η δημιουργία κοιλότητας γεμάτη πύον. Τα συμπτώματα είναι πολύ έντονα: -υψηλός πυρετός, -ρίγος -ισχυρός πόνος στην πάσχουσα περιοχή, διόγκωση του νεφρού -βαριά γενική κατάσταση , εικόνα σηπτική Η θεραπεία είναι πάντοτε η χειρουργική αφαίρεση του κατεστραμμένου νεφρού.
 40. 40. Περι/παρανεφρικό απόστημα
 41. 41. Πυώδη συλλογή μέσα στον περινεφρικό, παρανεφρικό χώρο ΔΙΑΓΝΩΣΗ: δύσκολη -Συμτώματα σε προχωρημένες καταστάσεις (ερεθισμός του ψοίτου, περιτοναίου, διάφραγμα) - Γενική Ούρων = χωρίς στοιχεία ουρολοίμωξης ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Χειρουργική παροχέτευση Περινεφρικό - Παρανεφρικό απόστημα
 42. 42. Περινεφρικό - Παρανεφρικό απόστημα Επί μη υποχώρησης ή επιδείνωσης της εικόνας ή σε αποστήματα >3 εκ. απαιτείται παροχέτευση του αποστήματος.
 43. 43. • Τρόπος σκουπίσματος του περινέου • Καλή υγιεινή της γεννητικής περιοχής • Ούρηση μετά συνουσία –αλλαγή μεθόδου αντισύλληψης • Λήψη χημειοπροφύλαξης μετά συνουσία • Άφθονη λήψη υγρών • Να μην «κρατάμε» τα ούρα μας • Λήψη cranberry juice και Vit. C • Διόρθωση ανατομικών/λειτουργικών επιπλοκών • Αποφυγή άσκοπων καθετηριασμών (και παράτασης τους) – σωστή χρήση ουροσυλλέκτη Πρόληψη
 44. 44. Οξεία ουρηθρίτιδα • ΣΥΜΤΩΜΑΤΑ: πόνος κατά την ούρηση, έκκριμα ουρήθρας (λευκωπό), οίδημα και ερυθρότητα, χρόνια ή υποτροπιάζουσα • Γονοκοκκική: Γονόκοκκος - χαρακτηριστικό κίτρινο έκκριμα κίνδυνος σεξουαλικής μετάδοσης x2 στις γυναίκες • Μη γονοκοκκική: Κοινά μικρόβια , Χλαμύδια, Μυκόπλασμα, Ουρεόπλασμα, Τριχομονάδες, Μύκητες, Ιοί. Ορίζεται ως μία φλεγμονή της ουρήθρας που προκαλείται από ένα λοιμογόνο παράγοντα
 45. 45. Οξεία ουρηθρίτιδα Επιπλοκές: επιδιδυμίτιδα,προστατίτιδα, στενώματα ουρήθρας, τραχηλίτιδα-σαλπιγγίτιδα. Διάγνωση: Μικροσκοπική εξέταση – καλλιέργεια εκκρίματος
 46. 46. ΘΕΡΑΠΕΙΑ: πλήρης για να μην έχουμε υποτροπές και να συνοδεύεται με ταυτόχρονη θεραπεία και της σεξουαλικής συντρόφου Οξεία ουρηθρίτιδα Γονοκοκκική: - Κεφτριαξόνη 1g εφάπαξ (im) + Αζιθρομυκίνη 1g εφάπαξ (peros) ή - Κεφιξίμη 800 mg εφάπαξ (peros) + Αζιθρομυκίνη 1g εφάπαξ (peros) Eναλλακτικά: -Σιπροφλοξασίνη 500 mg εφάπαξ (peros) -Σπεκτινομυκίνη 2g εφάπαξ (im)
 47. 47. ΘΕΡΑΠΕΙΑ: πλήρης για να μην έχουμε υποτροπές και να συνοδεύεται με ταυτόχρονη θεραπεία και της σεξουαλικής συντρόφου Οξεία ουρηθρίτιδα Μη γονοκοκκική: -Δοξυκυκλίνη 100 mg x2 για 7-10 ημέρες (peros) Εναλλακτικά: -Αζιθρομυκίνη 1g εφάπαξ (peros) -Mοξιφλοξασίνη 400 mg x1 για 5 ημέρες (peros)
 48. 48. Προστατίτιδα Η προστατίτιδα είναι ένα σύνολο από νοσολογικές οντότητες που παρουσιάζουν ορισμένοι άνδρες εμφανίζοντας κοινά ουρολογικά, περιγεννητικά και περιπρωκτικά συμπτώματα αλλά διαφορετικούς αιτιολογικούς παράγοντες, διαφορετικά εργαστηριακά ευρήματα και που απαιτούν τελείως διαφορετική θεραπευτική αντιμετώπιση. Η αιτία γι’ αυτά τα συμπτώματα μπορεί να ποικίλει και να είναι μικροβιακή, φλεγμονώδης μη-μικροβιακή και τέλος ούτε μικροβιακή αλλά και ούτε φλεγμονώδεις.
 49. 49. Προστατίτιδα
 50. 50. Προστατίτιδα
 51. 51. Οξεία προστατίτιδα • Λοίμωξη με την ανιούσα οδό και σπανιότερα αιματογενώς • Εντονη συχνουρία, καύσος, πόνος υπερηβικά και δυσουρία μέχρι επίσχεσης με υψηλό πυρετό και ρίγος. Άλλα συμπτώματα είναι: • Αίσθημα πίεσης ή άλγος στο περίνεο • Έντονη ανάγκη για αφόδευση • Πόνος κατά την αφόδευση • Έκκριμα από την ουρήθρα • Πόνος κατά την εκσπερμάτωση
 52. 52. Αίτια Οξείας Προστατίτιδας
 53. 53. Οξεία προστατίτιδα • Προσοχή στην δακτυλική εξέταση και τον καθετηριασμό  κίνδυνος σηπτικής καταπληξίας • Γενική ούρων + Καλλιέργεια ούρων • Αύξηση του PSA • Ενυδάτωση και ενδοφλέβια χορήγηση διπλού σχήματος αντιβιοτικών (αμινογλυκοσίδη με κεφαλοσπορίνη ή κινολόνη μονοθεραπεία) • Συνέχιση της από του στόματος θεραπείας για 4 εβδομάδες Επιπλοκές: • Απόστημα προστάτου • Οξεία επίσχεση ούρων • Επιδιδυμίτιδα • Ουροσηψαιμία • Χρόνια βακτηριακή προστατίτιδα
 54. 54. Απόστημα προστάτου • Εμμονή των συμπτωμάτων της προστατίτιδας παρά την θεραπεία • Κλυδάζων προστάτης στην δακτυλική • Παροχέτευση διορθική ή διουρηθρική
 55. 55. Μάλαξη του προστάτη
 56. 56. Μάλαξη του προστάτη
 57. 57. Μάλαξη του προστάτη ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ 4 ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΚΑΤΑ MEARES-STAMEY
 58. 58. Χρόνια προστατίτιδα • Χρόνια βακτηριδιακή προστατίτιδα (ΙΙ) – Προστατικό έκκριμα μετά μάλαξη με κύτταρα φλεγμονής και θετική καλλιέργεια – Θεραπεία σύμφωνα με το αντιβιόγραμμα (συνήθως κινολόνες) για 4-6 εβδομάδες • Χρόνια μη βακτηριδιακή προστατίτιδα (ΙΙΙΑ) – Προστατικό έκκριμα μετά μάλαξη με κύτταρα φλεγμονής και αρνητική καλλιέργεια – Εμπειρική θεραπεία με φάρμακα που «περνάνε» στον προστάτη (κινολόνες, τετρακυκλινες, κοτριμοξαζόλη, μακρολίδες) • Προστατοδυνία (ΙΙΙΒ) – Προστατικό έκκριμα φυσιολογικό – Πιθανώς δυσλειτουργία του πυελικού εδάφους με παλινδρόμση ούρων στον αδένα – Θεραπεία με αναστολείς α-αδρενεργικών υποδοχέων (± αντιβιοτικά)
 59. 59. Οξεία επιδιδυμίτιδα & Ορχίτιδα • Μικροβιακή φλεγμονή της επιδιδυμίδας – <35 ετών Χλαμύδια, Γονόκοκκος – >35 ετών E. Coli μετά από λοίμωξη του ουροποιητικού ή χειρισμούς στην περιοχή • Μπορεί να ξεκινήσει με πυρετό, αίσθημα βάρους στην περιοχή των όρχεων και ευαισθησία στην ψηλαφησή τους. • Κατόπιν ο όρχις διογκώνεται και γίνεται ιδιαίτερα σκληρός και επώδυνος. • Άλλα συμπτώματα είναι: -Συχνουρία , δυσουρία -Αιμοσπερμία, -Πόνος κατά την εκσπερμάτιση -Πόνος στη βουβωνική χώρα
 60. 60. Οξεία επιδιδυμίτιδα & Ορχίτιδα • Ψηλάφηση: διογκωμένη επιδιδυμίδα, σε προχωρημένες καταστάσεις ψηλαφάται μια ενιαία μάζα (όρχις και επιδιδυμίδα) • Εκλύεται το αντανακλαστικό του κρεμαστήρα μυ • Σημείο Prehn θετικό • Εργαστηριακός έλεγχος: στοιχεία φλεγμονής • Υπερηχοτομογραφία όρχεων: αυξημένη αιμάτωση επιδιδυμίδας ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Διαφορική διάγνωση από συστροφή όρχεως
 61. 61. Οξεία επιδιδυμίτιδα & Ορχίτιδα Θεραπεία: Χορήγηση αντιβιοτικών (κεφαλοσπορίνη ± αμινογλυκοσίδη ή κινολόνη μονοθεραπεία) + αντιφλεγμονώδη φάρμακα, ανύψωση του οσχέου, κλινοστατισμός, διάρκεια αγωγής 3-4 εβδομάδες
 62. 62. Eπιπλοκές επιδιδυμίτιδας Παρόλο που συμβαίνει σπάνια, μπορεί να υπάρξουν κάποιες επιπλοκές, όπως: • Υδροκήλη, δηλαδή συλλογή υγρού γύρω από τον όρχι. Αυτό είναι συχνό, συνήθως όμως το υγρό απορροφάται από μόνο του. • Απόστημα στο όσχεο, το οποίο μπορεί να χρειαστεί χειρουργική αντιμετώπιση • Χρόνια επιδιδυμίτιδα • Καταστροφή του όρχεως • Υπογονιμότητα
 63. 63. Γάγγραινα Fournier Επιθετική και συχνά θανατηφόρα πολυµικροβιακή λοίµωξη των µαλακών ιστών στο περίνεο, περιπρωκτικά και έξω γεννητικά όργανα Παράγοντας κινδύνου: Σακχαρώδης Διαβήτης Κλινικά: Νεκρωτική φυσαλίδα με οίδημα και ερυθρότητα Πολυμικροβιακη αιτιολογία: S. aureus, Streptococcus sp. Klebsiella, E. Coli, anaerobic bacteria (Clostridium sp.) Θεραπεία με αντιβιοτικά ευρέως φάσματος Επαναλαµβανόµενοι χειρουργικοί καθαρισµοί – έναρξη από το πρώτο 24hr
 64. 64. Φυματίωση του ουροποιογεννητικού • Η συνηθέστερη εξωπνευμονική εντόπιση της νόσου (5% των ασθενών με πνευμονική TBC) • Πάντα αιματογενής με πρώτη εντόπιση τους κάλυκες • Σιωπηρή καταστροφή του νεφρικού παρεγχύματος και επέκταση προς τους ουρητήρες-κύστη από όπου δίνει και συμπτώματα • Έντονη συχνουρία, αιματουρία • Στενώματα ουρητήρα, υδρονέφρωση • Πάχυνση ουρητήρα και απώλεια ελαστικοτητάς του • Ινώδης και ρικνή ουροδόχος κύστη • Χρώση ιζήματος ούρων κατά Ziehl-Nilsen, καλλιέργεια Löwenstein- Jensen • Μακρόχρονη αντιφυματική αγωγή με συνδυασμό φαρμάκων
 65. 65. Φυματίωση του ουροποιογεννητικού Aκτινογραφία ΝΟΚ Κρητιδώδης νεφρός = σκιαγράφηση ολοκλήρου του αποτιτανωμένου και κατεστραμμένου νεφρού Aκτινογραφία ΝΟΚ
 66. 66. Φυματίωση του ουροποιογεννητικού Ενδοφλέβια ουρογραφία Ανιούσα πυελογραφία Στενώματα των αυχένων των καλύκων της πυελοουρητηρικής και κυστεοουρητηρικής συμβολής - δίκην μαργαρίτα
 67. 67. Βιβλιογραφία 1. Κωστακόπουλος Κ. Ουρολογία, Π.Χ. Πασχαλίδης 2008. Αθήνα, 2. Μελέκος Μ. Σύγχρονη Ουρολογία, Π.Χ. Πασχαλίδης 2006. Αθήνα, 3. Καλινδέρης Α. Γενική Ουρολογία, Σιώκης 1999. Θεσσαλονίκη, 4. Αρχιμανδρίτης Α. Εσωτερική Παθολογία , Π.Χ. Πασχαλίδης 2010. Αθήνα 5. Γιαμμαρέλου Ε. Λοιμώξεις και αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία, Π.Χ. Πασχαλίδης 2009. Αθήνα, 6. Ουρολοίμωξη σε παιδιά. Paidiatros.com, 7. Oυρολοιμώξεις, Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων, 8. Πρόληψη ουρολοιμώξεων, Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων 9. EAU-Guidelines-Urological-Infections 2016
 68. 68. Eυχαριστώ για την προσοχή σας!
 69. 69. slideshare.net/areskaltsas

×