Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

αναπνευστική δυσχερεια

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

αναπνευστική δυσχερεια

 1. 1. Αναπνευστική δυσχέρεια του νεογνού: διαγνωστική προσέγγιση Κοροπούλη Μαρίνα Παιδίατρος –νεογνολόγος Διευθύντρια ΜΕΝ νεογνών Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου
 2. 2. • αναπνευστική δυσχέρεια πολύ συχνό αίτιο νοσηρότητας των νεογνών • απειλεί άμεσα τη ζωή • παιδίατροι και νεογνολόγοι έτοιμοι για διάγνωση και αντιμετώπιση με όπλα: μητρικό και νεογνικό ιστορικό λεπτομερής φυσική εξέταση αναγνώριση των πιο συχνών αιτίων ΑΔ διαφορική διάγνωση αναγνώριση αυτών που απειλούν την ζωή
 3. 3. αναπνευστική δυσχέρεια κλινικό σύνδρομο με αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας >60 αναπνοές/min που συνοδεύεται με ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι:  κυάνωση  εισολκή στέρνου-μεσοπλευρίων  αναπέταση ρινικών πτερυγίων  γογγυσμό
 4. 4. ταχύπνοια • πρόωρα νεογνά 26-28 εβδ.κύησης 60-80 αναπ./λεπτό • >32 εβδ. συχνότητα 100-120 αναπ./λ • συχνότητα<40/λ με έντονη εισολκή και γογγυσμό κακό προγνωστικό σημείο (εξάντληση –υποξαιμία νεογνού) • άπνοιες στα πολύ χαμηλού ΒΓ, επίσης κακό προγνωστικό σημείο
 5. 5. εισολκή • οφείλεται στη μεγάλη ελαστικότητα του θωρακικού τοιχώματος • αναπτύσσει υψηλή ενδοθωρακική πίεση για έκπτυξη των χαμηλής ενδοτικότητας πνευμόνων του
 6. 6. γογγυσμός • μερικό κλείσιμο της γλωττίδας με ταυτόχρονη σύσπαση του διαφράγματος κατά την εκπνοή • αποσκοπεί στην καθυστέρηση εξόδου του αέρα και στη δημιουργία θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης • αύξηση λειτουργικής υπολειπόμενης χωρητικότητας πνεύμονα
 7. 7. κυάνωση • εμφανής κλινικά όταν αποξυγονωμένη Hb>3 gr/dl στο αρτηριακό αίμα ή >5 gr/dl στο τριχοειδικό • εξαρτάται από το επίπεδο της Hb. Η φυσιολογική υπερερυθραιμία των νεογνών ευνοεί την εμφάνιση κυάνωσης, ενώ η αναιμία δυσκολεύει την αναγνώριση της • μεγάλο ποσοστό εμβρυικής Hb εμποδίζει την εμφάνιση κυάνωσης σε σοβαρή ελάττωση pO2 • σημαντικότερη η μέτρηση pO2 από τον αρτηριακό κορεσμό
 8. 8. περιφερική κυάνωση (ακροκυάνωση) • συχνό εύρημα στη νεογνική περίοδο • μπορεί να επιμείνει για ώρες ή και εβδομάδες • προκαλείται από ψύχος, υψηλή Hb ή φλεβική στάση • ΠΡΟΣΟΧΗ στην κυάνωση των άκρων από περιφερική αγγειοσύσπαση (shock,σηψαιμία, καρδιακή ανεπάρκεια)
 9. 9. κεντρική κυάνωση • διάρκεια > 20 λεπτά παθολογικό εύρημα • κλινική εξέταση προσφέρει σημαντικές πληροφορίες • εργαστηριακή διερεύνηση (αέρια αίματος, αιματολογικές εξετάσεις, α/α θώρακος, ΗΚΓ, υπερηχοκαρδιογράφημα)
 10. 10. εκτίμηση οξυγόνωσης των ιστών • λήψη αρτηριακού αίματος • λήψη τριχοειδικού αίματος( μέτρηση ph, pCO2 όχι όμως pO2 • παλμικό οξύμετρο • διαδερμική μέτρηση με θερμαινόμενο διαδερμικό ηλεκτρόδιο (όχι σε πρόωρα) • διαδερμική μέτρηση CO2 • μέτρηση εκπνεόμενου CO2
 11. 11. σημεία κινδύνου για την ζωή του νεογνού • απόφραξη αεροφόρων οδών gasping, πνίξιμο, συριγμός • ανεπαρκής αναπνοή άπνοια, πτωχή αναπνευστική προσπάθεια • κυκλοφοριακή ανεπάρκεια βραδυκαρδία, υπόταση • ελλιπής οξυγόνωση κυάνωση
 12. 12. διαφορική διάγνωση αναπνευστικής δυσχέρειας
 13. 13. ΔΔ μη πνευμονικών ανωμαλιών ανωμαλίες αεροφόρων οδών • ρινικές ή φαρυγγικές (ατρησία ρινικών χοανών, οίδημα βλεννογόνου ρινός, απόφραξη από αίμα, μηκώνιο, εκκρίσεις) • στοματική κοιλότητα(μακρογλωσία, μικρογναθία, σ. Pierre Robin,τεράτωμα) • τράχηλος (συγ. βρογχοκήλη, κυστικό ύγρωμα) • τραχεία (τραχειομαλακία, στένωση) • λάρυγγας (λαρυγγομαλακία,αιμαγγείωμα, παράλυση φων.χορδών)
 14. 14. ατρησία ρινικών χοανών • ανωμαλία της στοματορινικής μεμβράνης κατά την κύηση με αποτέλεσμα την ατρησία • αμφοτερόπλευρη στο 50% περιπτώσεων • συχνότερη στα θήλεα • 50% έχει συνοδές ανωμαλίες ( σ.CHARGE) • κλινικά αν. δυσχέρεια αμέσως μετά τοκετό • αδυναμία προώθησης ΡΓΚ από τη μύτη • στοματικός αεραγωγός μέχρι το χειρουργείο
 15. 15. μακρογλωσία • συγγενής ή επίκτητη • δευτεροπαθής σε συγγενή αιμαγγειώματα • σ. Beckwith (μακρογλωσία,γιγαντισμός, ομφαλοκήλη, σοβαρή υπογλυκαιμία) • νόσος Pompe
 16. 16. τράχηλος • κυστικό ύγρωμα ( η πιό συχνή ετερόπλευρη μάζα. Αποτελείται από λεμφικό ιστό, προκαλεί μεγάλη παραμόρφωση ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ! • νευροβλάστωμα • γαγγλιονεύρωμα • νευρίνωμα
 17. 17. τραχειομαλακία • ανώμαλη σύγκλειση τραχηλικών τοιχωμάτων • συνοδεύεται από άλλες ανωμαλίες συνήθως • συμπτώματα απόφραξης στην εκπνοή • βρογχοσκόπηση • ΠΡΟΣΟΧΗ διαφορική διάγνωση από βρογχογενή κύστη, κυστική ίνωση, ΓΟΠ, αγγειακό δακτύλιο, διπλό ή δεξιό αορτικό τόξο
 18. 18. αντιμετώπιση • χρόνος η πιό αποτελεσματική θεραπεία • όχι βρογχοδιασταλτικά (επιδείνωση) • φυσιοθεραπεία αν υπάρχουν εκκρίσεις • θεραπεία ΓΟΠ • κορτικοστεροειδή σε βαριές περιπτώσεις • τραχειοστομία σε επιπλεγμένες περιπτώσεις
 19. 19. αγενεσία ή στένωση τραχείας • το έμβρυο αναπτύσσεται φυσιολογικά ενδομήτρια • αναπν. δυσχέρεια αμέσως μετά τη γέννηση • αδυναμία διασωλήνωσης και με το μικρότερο τραχειοσωλήνα • μηδενική επιβίωση όταν δεν συνυπάρχει τραχειοοισοφαγικό συρρίγιο
 20. 20. τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο • οισοφαγική ατρησία με τραχειοοισοφαγικό συρρίγγιο (1-2/5000 γεν.) • συνήθως αγόρια λευκής φυλής • α/α θώρακος (αέρας στο πεπτικό, τέλος τραχείας • ΡΓΚ (δεν προωθείται πέραν 9-12 εκ.) • μεγάλη έκκριση σάλιου και εκκρίσεων • βήχας , πνιγμονή, κυάνωση κατά τη σίτιση
 21. 21. αντιμετώπιση • διαβατότητα αεροφόρων οδών- αερισμός • αναρρόφηση εκκρίσεων • χειρουργική αντιμετώπιση • τριάδα συμπτωμάτων ( εκκρίσεις, αναγωγές, αναπνευστική δυσχέρεια) και πολυυδράμνιο καθιστούν πολύ πιθανή τη διάγνωση
 22. 22. συγγενείς ανωμαλίες λάρυγγα • προκαλούν μερική απόφραξη αεροφόρου οδού • αιτία συριγμού και αναπ. δυσχέρειας • λαρυγγομαλακία: ανεπαρκής ανάπτυξη υπεργλωτιδικού φάρυγγα • συγγ. παράλυση φωνητικών χορδών: σπάνια αμφοτερόπλευρη, δευτεροπαθής από τραύμα στον τοκετό ή μετά από απολίνωση PDA • υπογλωτιδική μεμβράνη μερική ή πλήρης • αιμαγγείωμα συνήθως κάτω από τη γλωτίδα
 23. 23. διάγνωση και θεραπεία • ενδοσκόπηση λάρυγγα • λαρυγγομαλακία συνήθως αυτοιάται, βοήθεια όταν χρειάζεται • ενδοσκοπική επέμβαση ή laser στις υπόλοιπες ανωμαλίες
 24. 24. μη πνευμονικές αιτίες ΑΔ • συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια • μεταβολικά αίτια (οξέωση, υπογλυκαιμία, υπασβεστιαιμία, υποκαλιαιμία) • παραμένουσα πνευμονική υπέρταση • καταστολή αναπνοής (μορφίνη, πεθιδίνη, θειικό μαγνήσιο, ναρκωτικά) • πολυερυθραιμία • υποθερμία και υπερθερμία • ανωμαλίες ΚΝΣ • υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια • λοιμώξεις (σηψαιμία,τέτανος, αλλαντίαση) • shock
 25. 25. παθήσεις ΚΝΣ και ΑΔ • εγκεφαλικό οίδημα ή ενδοκράνια αιμορραγία (ιστορικό ανοξίας, τραυματικός τοκετός) • ευρύ φάσμα συμπτωμάτων (άπνοια, ταχύπνοια, ανώμαλη αναπνοή, κυάνωση) • πρόγνωση ανάλογη του αιτίου
 26. 26. βλάβες ΝΣ που προκαλούν ΑΔ • εγκέφαλος: ασφυξία • νωτιαίος μυελός: τραύμα , Werding-Hoffman • βλάβες περιφερικών νεύρων: πάρεση φρενικού • μυικές δυστροφίες • μυασθένεια Gravis
 27. 27. πνευμονικά αίτια • εισρόφηση • ΣΑΔ (RDS) • ατελεκτασία • σ.διαφυγής αέρα • παροδική ταχύπνοια • πνευμονία • πνευμονική αιμορραγία • διαφραγματοκήλη • κύστεις ή όγκοι • συγ.λοβώδες εμφύσημα • κυστική αδεν. νόσος • χυλοθώραξ • αγενεσία ή υποπλασία • ΒΠΔ
 28. 28. παροδική ταχύπνοια • παραμονή εμβρυικού πνευμονικού υγρού • εντελώς διαφορετικό από εισρόφηση αμνιακού υγρού • συνήθως νεογνά προγραμματισμένης ΚΤ χωρίς έναρξη τοκετού • συνήθως αυτοϊάται σε 24-48 ώρες (μερικές μέχρι 72 ώρες)
 29. 29. παράγοντες κινδύνου • προγραμματισμένη ΚΤ • άρρεν φύλο • μακροσωμία • νάρκωση ή ναρκωτικά μητέρας • παρατεινόμενος ή οξύς ΦΤ • ασφυξία κατά τον τοκετό • υπερφόρτωση μητέρας με υγρά –ωκυτοκίνη • καθυστέρηση κοπής ΟΛ • πολυερυθραιμία εμβρύου • μητρικός διαβήτης • όψιμη προωρότης • πολύδημες κυήσεις
 30. 30. κλινική εικόνα • ταχύπνοια > 60αν/λεπτό έως 100-120 • γογγυσμός • αναπέταση ρινικών πτερυγίων • εισολκές ευενδότων σημείων • κυάνωση πιθανή • ταχυκαρδία με ΑΠ φυσιολογική • Barrel chest (αύξηση προσθιοπισθίας διαμέτρου θώρακα)
 31. 31. • ΟΒΙ: υποξία, ph συνήθως φυσιολογικό, υποκαπνία συνήθης ,σπάνια ήπια υπερκαπνία • α/α θώρ.: επιπέδωση διαφραγμάτων, υπερδιάταση με επίταση βρογχοαγγειακής σκιάς, υγρό στα μεσολόβια, σπάνια πλευριτικό υγρό
 32. 32. θεραπεία • Ncpap ή μηχανικός αερισμός σε λίγες περιπτώσεις • οξυγονοθεραπεία • αντιβιοτικά ( υποψία σήψης ή πνευμονίας) • συντηρητική ενυδάτωση • διουρητικά (όχι διαφορά στη διάρκεια νόσου)
 33. 33. πνευμονία • σημαντική αιτία λοίμωξης και θνητότητας ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες • στις ανεπτυγμένες τελειόμηνα υγιή > 1%, σε άρρωστα ή χαμηλού ΒΓ 10%
 34. 34. πρόωρη έναρξη (early onset) • διαπλακουντιακή μεταφορά μικροβίων • ενδομήτρια εισρόφηση φλεγμονώδους αμνιακού υγρού • εισρόφηση κατά τον τοκετό ή αμέσως μετά φλεγμονοδών υγρών
 35. 35. αίτια • βακτήρια: GBS, E.coli, klembsiella, staph.aureus, στρεπτόκοκκος πνευμονίας, σπάνια λιστέρια και μυκοβακτηρίδιο (HIV) • ιοί: HSV, αδενοιοί, εντεροιοί, ιός παρωτίτιδας, CMV • μύκητες συνήθως candida • τοξόπλασμα, σύφιλις
 36. 36. όψιμη έναρξη (late onset) • κυρίως ενδονοσοκομειακές • βακτήρια: staphylococcus aureus, klembsiella, E.coli, serratia, enterobacter • ιοί: αδενοιοί, ρινοιοί, ινφλουέντζα, RSV • χλαμύδια • μύκητες • ασπεργίλοσις
 37. 37. κλινική εικόνα • ταχύπνοια • άπνοια • αδυναμία σίτισης – έμετοι • ίκτερος • ταχυκαρδία • κακή περιφερική κυκλοφορία • αστάθεια θερμορύθμισης
 38. 38. θεραπεία- πρόγνωση • νοσοκομειακή περίθαλψη • ευρέως φάσματος αντιβιοτικά • συμπτωματική θεραπεία • πρόγνωση εξαρτάται από αίτιο, βαρύτητα, ΗΚ
 39. 39. RDS • προωρότης • ταχύπνοια >60 αν./λεπτό • εισολκές • κυάνωση σε ατμοσφαιρικό αέρα • χαρακτηριστική ακτινολογική εικόνα (δικτυοκοκκώδης απεικόνιση με αεροβρογχόγραμμα μέχρι έντονη θολερότητα)
 40. 40. • συχνότητα 44% σε νεογνά με ΒΓ 500-1500 γρ. • συχνότητα και βαρύτης αντιστρόφως ανάλογη με ΗΚ και ΒΓ • έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω της χορήγησης στεροειδών προγεννητικά • επιβίωση >90% λόγω της χορήγησης surfactant • μεγαλύτερη θνησιμότητα η λευκή φυλή
 41. 41. παράγοντες που επηρεάζουν το RDS αύξηση κινδύνου μείωση κινδύνου • προωρότης • άρρεν φύλο • οικογ.προδιάθεση • ΚΤ • περιγεν. ασφυξία • χοριοαμνιονίτις • πολύδυμη κύηση • μητρικός διαβήτης • χρόνιο ενδομήτριο stress • ΠΡΕΥ • υπέρταση μητέρας • χρήση ναρκωτικών/ κοκαΐνης • IUGR-SGA • κορτικοστεροειδή • θυρεοειδικές ορμόνες • τοκολυτικοί παράγοντες
 42. 42. θεραπεία- πρόληψη • αποφυγή προωρότητας • προγεννητικά στεροειδή • χορήγηση surfactant εξωγενώς • αναπνευστική υποστήριξη • θερμορύθμιση • χορήγηση υγρών – διατήρηση ευγλυκαιμίας
 43. 43. σύνδρομο διαφυγής αέρα • πνευμοθώρακας • μεσοπνευμόνιο • διάμεσο πνευμονικό εμφύσημα • πνευμοπερικάρδιο
 44. 44. πνευμοθώρακας • η πιο συχνή περίπτωση διαφυγής • αυτόματος • μετά από επιθετική ανάνηψη ή αερισμό • επιπλοκή RDS • επιπλοκή εισρόφησης μηκωνίου • ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ
 45. 45. παθοφυσιολογία • ρήξη κυψελίδων σε υπερδιατεταμένο πνεύμονα • μεταφορά του αέρα μέσω των ελύτρων των αγγείων στο μεσοπνευμόνιο και την υπεζωκοτική κοιλότητα
 46. 46. • ασυμπτωματικός ή σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια • α/α θώρακος απόλυτο διαγνωστικό εργαλείο • συμπτωματικός πνευμοθώρακας απαιτεί παροχέτευση με βελόνη και θωρακοστομία • σε τελειόμηνο νεογνό με όχι απειλητικό για τη ζωή πνευμοθώρακα χορήγηση Ο₂ 100% μπορεί να βοηθήσει (nitrogen wash out μέθοδος)
 47. 47. μεσοπνευμόνιο • συνήθως ακολουθεί πνευμοθώρακας • α/α θώρακος σημείο φτερού αγγέλου • αυτοιάται • προσεκτική παρακολούθηση
 48. 48. πνευμοπερικάρδιο • συνήθως ακολουθεί τον πνευμοθώρακα • πολύ σπάνιο σε μη αεριζόμενα μηχανικά • συμπτώματα εξαρτώνται από τον βαθμό συμπίεσης της καρδιάς • προσεκτική παρακολούθηση • περικαρδιοκέντηση (επιβίωση 79%)
 49. 49. ενδιάμεσο πνευμονικό εμφύσημα • επιπλοκή μηχανικού αερισμού • α/α θώρακος τυπική φυσσαλιδώδης ως μελισσοκηρύθρα • ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΛΗΨΗ • ελάττωση PIP, • μικροί εισπνευστικοί χρόνοι • υψίσυχνος αερισμός (HFOV)
 50. 50. βρογχοπνευμονική δυσπλασία • ανάγκη Ο₂ για διάστημα >28 ημ. μετά τη γέννηση ή στις 36 εβδ διορθωμένη ηλικία • κλασσική ΒΠΔ ακολουθεί την πρωτοπαθή αναπνευστική δυσχέρεια • νέα ΒΠΔ περιγράφεται σε ELBW νεογνά που είχαν μικρό ή καθόλου αναπνευστικό πρόβλημα
 51. 51. παράγοντες κινδύνου • ίδιοι με το RDS • χοριοαμνιονίτις • αποικισμός τραχείας με ουρεόπλασμα • εξαιρετικά χαμηλό βάρος • συμπτωματικός βοττάλλειος • σηψαιμία • οξυγονοθεραπεία • ανεπάρκεια βιτ. Α • οικογενειακό ιστορικό ατοπίας
 52. 52. κλινική εικόνα • ταχύπνοια • εισολκές • άπνοιες • αύξηση pCO2 • ph συνήθως > 7,25 • HCO3 συνήθως αυξημένα
 53. 53. αντιμετώπιση • πρόληψη προωρότητας • ελαχιστοποίηση παραγόντων κινδύνου (μείωση Ο2, μείωση όγκων, προσεκτική χορήγηση υγρών) • αποφυγή διασωλήνωσης και μηχανικού αερισμού (χρήση NCPAP) • βιταμίνη Α
 54. 54. θεραπεία • διουρητικά (χλωροθειαζίδη - σπιρονολακτόνη) • βρογχοδιασταλτικά • στεροειδή • Ο₂ απαραίτητο για πρόληψη ΠΠΥ και την ανάπτυξη • PPV μικροί tidal volume, NCPAP, NIMV • μείωση υγρών
 55. 55. εισρόφηση μηκωνίου • συχνό αίτιο νεογνικής ΑΔ • συνήθως ώριμα και υπερώριμα νεογνά • σπάνια παρατηρείται κεχρωσμένο ΑΥ σε πρόωρα <34 εβδ • σπάνια η εισρόφηση σε <37 εβδ.
 56. 56. παράγοντες κινδύνου • τελειόμηνη ή παρατασική εγκυμοσύνη • εκλαμψία- προεκλαμψία • μητρική υπέρταση • χρόνια πνευμ/πάθεια • καρδιακή νόσος • μητρ. διαβήτης • ανώμαλο βιοφυσικό προφίλ • ολιγουδράμνιο • κάπνισμα μητέρας • γέννηση στο σπίτι
 57. 57. αποτελέσματα εισρόφησης μηκωνίου • απόφραξη αεραγωγών • ατελεκτασία • ball-valve φαινόμενο • κίνδυνος πνευμοθώρακα • χημική πνευμονία • πνευμονική υπέρταση
 58. 58. αντιμετώπιση στην αίθουσα τοκετού • ζωηρά νεογνά με αυτόματη αναπνοή και καρδ. σφύξεις >100/λεπτό μόνο απομάκρυνση μηκωνίου από ανώτερες οδούς • διασωλήνωση και ενδοτραχειακή αναρρόφηση μόνο σε επηρρεασμένα νεογνά • αερισμός με θετική πίεση προσεκτικά (T-piece)
 59. 59. στη ΜΕΝΝ • παρακολούθηση οξυγόνωσης • μηχανικός αερισμός (CMV-HFV) • χορήγηση αντιβιοτικών • ΠΡΟΣΟΧΗ για πνευμοθώρακα, ΠΠΥ
 60. 60. παραμένουσα πνευμονική υπέρταση • ιδιοπαθής ή δευτεροπαθής • υψηλές πιέσεις στα πνευμονικά τριχοειδή • υψηλή πίεση στη πνευμονική αρτηρία • δεξιοαριστερή επικοινωνία μέσω ωοειδούς τρήματος και βοτταλείου • αντιμετώπιση στις ΜΕΝ (δύσκολη) • αποφυγή εγκατάστασης της όσο είναι δυνατόν
 61. 61. συγγενής διαφραγματοκήλη • συχνότητα 1/2500 γεν. • συνήθως αριστερά • σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια • σκαφοειδής κοιλία • υποπλαστικός ο σύστοιχος πνεύμονας συνήθως • άμεση διασωλήνωση και μεταφορά σε κέντρο (ΜΕΝ- Π/Χ)
 62. 62. κυστική αδενοματώδης νόσος • ανωμαλία διάπλασης τελικών βρογχιολίων • συνήθως ετερόπλευρη λοβώδης • σπάνια ανωμαλία, μπορεί να συνοδεύεται με υδροκεφαλία, νεφρική αγενεσία ή δυσγενεσία, σκελετικές ανωμαλίες • θεραπεία χειρουργική
 63. 63. βρογχιολίτις • κύρια αιτία νοσηρότητας και νοσ.περίθαλψης νεογνών και βρεφών • συμπτώματα ανώτερου και κατώτερου αναπν. συστήματος • αίτιο ιογενές, συχνότερος ο RSV και έπονται ρινοϊοί, λιγότερο συχνά παραινφλουέντζα, αδενοϊοί, κοροναϊοί, μεταπνευμονοϊός και bocavirus
 64. 64. • RSV στην εύκρατη ζώνη επιδημίες φθινόπωρο και χειμώνα, τροπική περίοδος βροχών • ρινοϊοί: κύρια αιτία κοινού κρυολογήματος, επιδημίες άνοιξη- φθινόπωρο • αδενοϊοί: πνευμονία, φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα • κοροναϊοί: κοινό κρυολόγημα, βρογχιολίτιδα (SARS)
 65. 65. παράγοντες κινδύνου • προωρότης < 37 εβδ • ηλικία < 3 μηνών • χρόνια πνευμονική νόσος, ιδιαίτερα ΒΠΔ • συγγενείς και ανατομικές ανωμαλίες ΑΣ • συγγενείς καρδιοπάθειες • ανοσοανεπάρκειες • νευρολογικά νοσήματα
 66. 66. κλινική εικόνα • ταχύπνοια • εισολκές ευενδότων σημείων • εκπνευστικός σιγμός • παράταση εκπνοής • ρόγχοι • υπερδιάταση πνεύμονα • ήπια υποξαιμία sat < 95% • συνοδά επιπεφυκίτις,φαρυγγίτις, ΟΜΩ • ακτινολογικά ευρήματα ποικίλα όχι ειδικά
 67. 67. επιδείνωση βρογχιολίτιδας • αφυδάτωση (μειωμένη σίτιση, αύξηση αναγκών λόγω ταχύπνοιας και πυρετού) • κυάνωση • επεισόδια άπνοιας (ιδιαίτερα τα πρόωρα) • έντονη ανησυχία ή λήθαργος • αναπνευστική ανεπάρκεια
 68. 68. διαφορική διάγνωση • βακτηριδιακή πνευμονία • χρόνια πνευμονική νόσος (ΒΠΔ) • πνευμονία από εισρόφηση • συγγενής καρδιοπάθεια • καρδιακή ανεπάρκεια • αγγειακός δακτύλιος
 69. 69. θεραπεία • συνήθως ήπια αυτοϊώμενη νόσος (2-5 ημ) • ταχύπνοια >70 αν/λεπτό, ανεπαρκής σίτιση είναι ενδείξεις για νοσοκομειακή περίθαλψη • κριτήριο για έξοδο από νοσοκομείο: αν < 60/λ, όχι ανάγκες Ο₂, καλή λήψη τροφής, καλό επίπεδο γονέων
 70. 70. θεραπεία • εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά (αλμπουτερόλη, επινεφρίνη) για μέση και βαριά κατάσταση • όχι χρήση κορτικοειδών για υγιή νεογνά με πρώτο επεισόδιο • όχι χρήση αντιβιοτικών • όχι χρήση υπέρτονων διαλυμάτων ορού ή Heliox • πρόληψη για RSV με palivizumab (προωρότης, ΒΠΔ, συγγ.καρδιοπάθειες)
 71. 71. βιβλιογραφία • Pediatrics in Review Vol 25 June 2004 • Gomella T.L Neonatology 7th edision • Uptodate 21.2 • 23rd National NNP Symposium 2013 • Indian journal of Pediatrics 2013 • Cochrane library Database 2004-2007 • Pediatrics 2000;106:e 29 • Amer.Acad of Pediatrics .Diagnosis and Management of bronchiolitis Pediatrics 2006;118:1774

×