Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huizen van het kind(kort)

1,432 views

Published on

Huizen van het kind

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Huizen van het kind(kort)

  1. 1. Huizen van het kind Decreet en twee proeftuinen
  2. 2. Huizen van het kind  Uniek samenwerkingsverband met Kind en Gezin  Preventieve gezinsondersteuning voor 0 tot 3 jaar  Kansarmoede stijgt  Zorg voor alle gezinnen met medisch preventieve als neutrale toegangspoort
  3. 3. Huizen van het Kind  Zie decreet  Zie BVR  Zie www.huizenvanhetkind.be
  4. 4. Proeftuinen in Oostende en Boom  Vastgestelde knelpunten:  - weinig artsen  - weinig transparant aanbod  - weinig samenwerking  - stijgende nood aan laagdrempelige OO
  5. 5. Netwerk en coproductie  Aanbod voor ouders én kinderen  Geïntegreerd aanbod  Bundeling van krachten  Afgestemd aanbod

×