SlideShare a Scribd company logo

More Related Content

More from AleksandarSpasic5 (20)

OIR11-L4.pptx
OIR11-L4.pptxOIR11-L4.pptx
OIR11-L4.pptx
 
OIR11-L3.pptx
OIR11-L3.pptxOIR11-L3.pptx
OIR11-L3.pptx
 
OIR11-L2.pptx
OIR11-L2.pptxOIR11-L2.pptx
OIR11-L2.pptx
 
OIR11-L1.pptx
OIR11-L1.pptxOIR11-L1.pptx
OIR11-L1.pptx
 
OIR-V8.pptx
OIR-V8.pptxOIR-V8.pptx
OIR-V8.pptx
 
OIR10-L5.pptx
OIR10-L5.pptxOIR10-L5.pptx
OIR10-L5.pptx
 
OIR10-L4.pptx
OIR10-L4.pptxOIR10-L4.pptx
OIR10-L4.pptx
 
OIR10-L3.pptx
OIR10-L3.pptxOIR10-L3.pptx
OIR10-L3.pptx
 
OIR10-L2.pptx
OIR10-L2.pptxOIR10-L2.pptx
OIR10-L2.pptx
 
OIR10-L1.pptx
OIR10-L1.pptxOIR10-L1.pptx
OIR10-L1.pptx
 
OIR-V7.pptx
OIR-V7.pptxOIR-V7.pptx
OIR-V7.pptx
 
OIR9-L3.pptx
OIR9-L3.pptxOIR9-L3.pptx
OIR9-L3.pptx
 
OIR9-L2.pptx
OIR9-L2.pptxOIR9-L2.pptx
OIR9-L2.pptx
 
OIR9-L1.pptx
OIR9-L1.pptxOIR9-L1.pptx
OIR9-L1.pptx
 
OIR-V6.pptx
OIR-V6.pptxOIR-V6.pptx
OIR-V6.pptx
 
OIR-V5.pptx
OIR-V5.pptxOIR-V5.pptx
OIR-V5.pptx
 
OIR8-L1.pptx
OIR8-L1.pptxOIR8-L1.pptx
OIR8-L1.pptx
 
OIR8-L2.pptx
OIR8-L2.pptxOIR8-L2.pptx
OIR8-L2.pptx
 
OIR8-L3.pptx
OIR8-L3.pptxOIR8-L3.pptx
OIR8-L3.pptx
 
OIR8-L4.pptx
OIR8-L4.pptxOIR8-L4.pptx
OIR8-L4.pptx
 

IT12-L2.pptx

  • 1. 12.2. Подела мултимедије Мултимедија се, на основу функција и начина организације може поделити на три категорије. Мултимедија може да буде: • линеарна или нелинеарна, • интерактивна или неинтерактивна и • у реалном времену или снимљена. За активни медијски садржај кажемо да је линеаран уколико се садржај извршава без икакве могућности контроле или навигације од стране корисника. Пример оваквог садржаја је биоскопска филмска представа. Нелинеарни садржај нуди кориснику интерактивност како би могао да контролише извршење садржаја. Пример нелинеарног садржаја су рачунарске игре или обуке и курсеви на рачунарима.
  • 2. 12.2. Подела мултимедије Интерактивна мултимедија је начин повезивања са различитим медијима коришћењем улазних уређаја попут тастатуре, миша, екрана осетљивог на додир и излазних уређаја који омогућавају кориснику да донесе одлуку шта да се даље догађа са мултимедијалним садржајем. Мултимедијалне презентације могу да се извршавају уживо, тј. у реалном времену, или да буду снимљене. Снимљене презентације омогућавају интерактивност када корисник употребљава систем за навигацију помоћу кога управља презентацијом. Презентације у реалном времену омогућавају интеракцију са презентером или извођачем.
  • 3. 12.2. Подела мултимедије Мултимедија обухвата: • средство са којим се извршава, • формат презентације и • чула која ангажује. Средство је сваки електронски медијум којим се преноси и снима мулти медијски садржај. Средство преноса могу бит пројектор, рачунар, телевизија, Интернет, мобилни апарат и сл. Формат приказивања информације је начин представљања мултимедијалног садржаја (текста, слика, звука, видео материјала и анимације). Савремене позоришне представе, на пример, представљају мултимедијални садржај у коме поред извођача учествују разни техничари који омогућавају емитовање слике уз ласерске анимације, светлосне ефекте, снимање и дигитализацију догађаја итд. Мултимедијални садржаји ангажују корисникова чула и то вид и слух, а потенцијално и мирис.
  • 4. 12.2. Подела мултимедије Основна правила рада са мултимедијом су: • приказивање информација у више формата који се употпуњују како би садржај био што ближи кориснику и како би одржавао пажњу, • временска усклађеност и просторна повезаност приказиваних садржаја, • кохерентност елемената тако да су повезани смисаоно, разумљиво и складно за корисника и • индивидуалност, што подразумева да је свака порука прилагођена кориснику.
  • 5. 12.2. Подела мултимедије Научна истраживања у области мултимедије, као и практичне активности, најчешће се односе на: • обраду и кодирање мултимедије што укључује анализу мултимедијалног садржаја, проналажење мултимедијалног садржаја, обраду звука, графике и видеоматеријала, механизме компресије и заштите и слично, • подршку мултимедијалним системима и њихово умрежавање што се односи на мрежне протоколе, Интернет, клијент-сервер архитектуре, оперативне система, базе података итд, • мултимедијалне алате, корисничке системе и апликације који укључују хипермедијалне системе, корисничке интерфејсе, системе за израду мултимедијалних презентација итд.