SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
П12: Мултимедијални садржаји,
средства и системи
Информационе технологије
Садржај теме:
МУЛТИМЕДИЈАЛНИ САДРЖАЈИ, СРЕДСТВА И СИСТЕМИ
12.1. Појам мултимедије
12.2. Подела мултимедије
12.3. Статички мултимедијални садржаји
12.3.1. Текст
12.3.2. Рачунарска графика
12.4. Динамички мултимедијални садржаји
12.4.1. Звук
12.4.2. Рачунарска анимација
12.4.3. Производња дигиталних видео садржаја
12.5. Мултимедијални алати
12.6. Контролна питања
12.1. Појам мултимедије
Појам мултимедије се уобичајено користи како би се описали
вишеструки облици медијског садржаја. Другим речима,
мултимедијом називамо оне медијске садржаје који су
комбинација више различитих медија.
Мултимедију карактерише доживљај који је по појавним облицима
и физичким преносним путевима вишеструк, симултан и снажан.
Сама реч мултимедија потиче од латинских речи: „multum“, што
значи вишеструк или многобројан и „medium“, што значи медиј или
начин комуникације.
Иако је прошло више деценија како се теоријска и практична
област мултимедије развија, још увек различите групе људи имају
другачија одређења мултимедије. У најширем смислу то је проток
информација између извођача и публике. За неке мултимедија
представља начин комуникације или средство за учење и
подучавање. Такође, мултимедију је могуће представити и као
начин обављања неких пословних активности.
12.1. Појам мултимедије
Термин „садржај богат медијима“ (rich media content) практично
представља синоним за интерактивне мултимедије.
Уопштено говорећи, мултимедија представља комбинацију текста,
звука, статичних слика, анимација, видео снимака и
интерактивних садржаја.
Савремена мултимедија се може представити као интерактивни
комуникациони процес заснован на примени рачунара, који у
себи садржи сваку комбинацију статичких и активних, или
динамичких медија. У статичке медије убрајамо текст, графику,
непокретне слике итд. Активни медији су звук, анимација, видео и
слично.
Да би се садржај сматрао мултимедијом, неопходно је да се
састоји од више од једног типа медија, с тим што најмање један од
њих мора да буде активни медиј. Савремене веб стране су
примери мултимедијалног садржаја.
12.1. Појам мултимедије
Историјски посматрано мултимедија је пратила развој дигиталних
технологија и постојала је упоредо са њима. До не тако давно
мултимедија се дефинисала као комбинација слика и звука.
Развојем технологије у мултимедију се уводи интерактивност, и то
најпре преко видео садржаја који су се извршавали са оптичког
диска који се налазио у рачунару и који је омогућавао кориснику
да бира делове садржаја које ће гледати. Додавањем
хиперлинкова и хипермедијалних корисничких интерфејса
корисник је добио могућност да користи мултимедијалне садржаје
који га интересују.
Даљи развој мултимедије потпомогло је значајно увећање
капацитета хард дискова рачунара, повећана пропусна моћ
комуникационих система, нове технологије видео компресије,
софистициранији мултимедијални софтвер и оптички дискови који
су постали саставни делови рачунара. У кратком временском року
се показало да су персонални рачунари најпогодније средство за
испоруку мултимедијалних садржаја.
12.1. Појам мултимедије
Намена добре мултимедијалне презентације је да окружи
посматрача богатством текста, јасног звука, оштре слике и глатких
анимација и покрета који се могу зауставити, поново покренути и
прегледавати са лакоћом. Квалитетна примена мултимедије је она
која се труди да учини технологију на којој почива невидљивом за
корисника.
Мултимедија повећава индивидуалну способност примања нових
информација, а тиме повећава обим, квалитет и брзину учења.
Истраживања показују да се уз помоћ само звучне (аудио)
стмулације запамти око 20% садржаја, уз аудио-визуелну
стимулацију око 30%, док уз помоћ интерактивне мултимедијске
презентације проценат усвајања садржаја достиже 50%.

More Related Content

More from AleksandarSpasic5 (20)

OIR11-L4.pptx
OIR11-L4.pptxOIR11-L4.pptx
OIR11-L4.pptx
 
OIR11-L3.pptx
OIR11-L3.pptxOIR11-L3.pptx
OIR11-L3.pptx
 
OIR11-L2.pptx
OIR11-L2.pptxOIR11-L2.pptx
OIR11-L2.pptx
 
OIR11-L1.pptx
OIR11-L1.pptxOIR11-L1.pptx
OIR11-L1.pptx
 
OIR-V8.pptx
OIR-V8.pptxOIR-V8.pptx
OIR-V8.pptx
 
OIR10-L5.pptx
OIR10-L5.pptxOIR10-L5.pptx
OIR10-L5.pptx
 
OIR10-L4.pptx
OIR10-L4.pptxOIR10-L4.pptx
OIR10-L4.pptx
 
OIR10-L3.pptx
OIR10-L3.pptxOIR10-L3.pptx
OIR10-L3.pptx
 
OIR10-L2.pptx
OIR10-L2.pptxOIR10-L2.pptx
OIR10-L2.pptx
 
OIR10-L1.pptx
OIR10-L1.pptxOIR10-L1.pptx
OIR10-L1.pptx
 
OIR-V7.pptx
OIR-V7.pptxOIR-V7.pptx
OIR-V7.pptx
 
OIR9-L3.pptx
OIR9-L3.pptxOIR9-L3.pptx
OIR9-L3.pptx
 
OIR9-L2.pptx
OIR9-L2.pptxOIR9-L2.pptx
OIR9-L2.pptx
 
OIR9-L1.pptx
OIR9-L1.pptxOIR9-L1.pptx
OIR9-L1.pptx
 
OIR-V6.pptx
OIR-V6.pptxOIR-V6.pptx
OIR-V6.pptx
 
OIR-V5.pptx
OIR-V5.pptxOIR-V5.pptx
OIR-V5.pptx
 
OIR8-L1.pptx
OIR8-L1.pptxOIR8-L1.pptx
OIR8-L1.pptx
 
OIR8-L2.pptx
OIR8-L2.pptxOIR8-L2.pptx
OIR8-L2.pptx
 
OIR8-L3.pptx
OIR8-L3.pptxOIR8-L3.pptx
OIR8-L3.pptx
 
OIR8-L4.pptx
OIR8-L4.pptxOIR8-L4.pptx
OIR8-L4.pptx
 

IT12-L1.pptx

  • 1. П12: Мултимедијални садржаји, средства и системи Информационе технологије
  • 2. Садржај теме: МУЛТИМЕДИЈАЛНИ САДРЖАЈИ, СРЕДСТВА И СИСТЕМИ 12.1. Појам мултимедије 12.2. Подела мултимедије 12.3. Статички мултимедијални садржаји 12.3.1. Текст 12.3.2. Рачунарска графика 12.4. Динамички мултимедијални садржаји 12.4.1. Звук 12.4.2. Рачунарска анимација 12.4.3. Производња дигиталних видео садржаја 12.5. Мултимедијални алати 12.6. Контролна питања
  • 3. 12.1. Појам мултимедије Појам мултимедије се уобичајено користи како би се описали вишеструки облици медијског садржаја. Другим речима, мултимедијом називамо оне медијске садржаје који су комбинација више различитих медија. Мултимедију карактерише доживљај који је по појавним облицима и физичким преносним путевима вишеструк, симултан и снажан. Сама реч мултимедија потиче од латинских речи: „multum“, што значи вишеструк или многобројан и „medium“, што значи медиј или начин комуникације. Иако је прошло више деценија како се теоријска и практична област мултимедије развија, још увек различите групе људи имају другачија одређења мултимедије. У најширем смислу то је проток информација између извођача и публике. За неке мултимедија представља начин комуникације или средство за учење и подучавање. Такође, мултимедију је могуће представити и као начин обављања неких пословних активности.
  • 4. 12.1. Појам мултимедије Термин „садржај богат медијима“ (rich media content) практично представља синоним за интерактивне мултимедије. Уопштено говорећи, мултимедија представља комбинацију текста, звука, статичних слика, анимација, видео снимака и интерактивних садржаја. Савремена мултимедија се може представити као интерактивни комуникациони процес заснован на примени рачунара, који у себи садржи сваку комбинацију статичких и активних, или динамичких медија. У статичке медије убрајамо текст, графику, непокретне слике итд. Активни медији су звук, анимација, видео и слично. Да би се садржај сматрао мултимедијом, неопходно је да се састоји од више од једног типа медија, с тим што најмање један од њих мора да буде активни медиј. Савремене веб стране су примери мултимедијалног садржаја.
  • 5. 12.1. Појам мултимедије Историјски посматрано мултимедија је пратила развој дигиталних технологија и постојала је упоредо са њима. До не тако давно мултимедија се дефинисала као комбинација слика и звука. Развојем технологије у мултимедију се уводи интерактивност, и то најпре преко видео садржаја који су се извршавали са оптичког диска који се налазио у рачунару и који је омогућавао кориснику да бира делове садржаја које ће гледати. Додавањем хиперлинкова и хипермедијалних корисничких интерфејса корисник је добио могућност да користи мултимедијалне садржаје који га интересују. Даљи развој мултимедије потпомогло је значајно увећање капацитета хард дискова рачунара, повећана пропусна моћ комуникационих система, нове технологије видео компресије, софистициранији мултимедијални софтвер и оптички дискови који су постали саставни делови рачунара. У кратком временском року се показало да су персонални рачунари најпогодније средство за испоруку мултимедијалних садржаја.
  • 6. 12.1. Појам мултимедије Намена добре мултимедијалне презентације је да окружи посматрача богатством текста, јасног звука, оштре слике и глатких анимација и покрета који се могу зауставити, поново покренути и прегледавати са лакоћом. Квалитетна примена мултимедије је она која се труди да учини технологију на којој почива невидљивом за корисника. Мултимедија повећава индивидуалну способност примања нових информација, а тиме повећава обим, квалитет и брзину учења. Истраживања показују да се уз помоћ само звучне (аудио) стмулације запамти око 20% садржаја, уз аудио-визуелну стимулацију око 30%, док уз помоћ интерактивне мултимедијске презентације проценат усвајања садржаја достиже 50%.