Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mastis report kpiteamasoiu18.10.17

51 views

Published on

DISSEMINATION MASTIS PROJECT 2017

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mastis report kpiteamasoiu18.10.17

 1. 1. Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems 561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP
 2. 2. National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute“ Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems 561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP Workshops in Automated Systems of Information Processing and Management Department Kyiv, 18 October, 2017 2
 3. 3. Report of MASTIS project/ WP1 - WP3 DEVELOPMENT: MASTER PROGRAM IN INFORMATION SYSTEMS CAPACITY BUILDING KOVALIUK Tetiana, Igor Sikorsky KPI Kyiv, 18 October,20173
 4. 4. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 4 Project acronym «MASTIS» ProjectType National Structural Measures Project Priority Higher Education and Society Project duration 15 October 2015 – 14 October 2018 EU funding instrument Program European Neighbourhood Instrument Erasmus+ (CBHE) grant amount: 767 509,00 € Target group students, PhD, LLL Grant holder UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 Coordinator and General Manager: Prof. Jean-Hugues CHAUCHAT General information about the project
 5. 5. Впровадження сучасних магістерських програм в навчанні інформаційним системам Пріоритет: Вища освіта та суспільство Програма фінансування ЄК: Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства Цільова група: Студенти та слухачі програми перепідготовки кадрів з країн-партнерів; адміністрації університетів з країн-партнерів; інші університети країн- партнерів та країн ЄС; представники національних і регіональних урядів та бізнесу. Отримувач гранту: Університет Ліон 2, Франція Реалізація в НТУУ «КПІ»: кафедра АСОІУ (науковий керівник кафедри проф. О.А. Павлов)
 6. 6. France UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 Italia Aica Associazione Italiana Per L'informatica E Il Calcolo Automatico Lithuania Kauno Technologijos Universitetas Italia Luiss Libera Universita Internazionale Degli Studi Sociali Guido Carli Sverige Lulea Tekniska Universitet Liechtenstein Universitat Liechtenstein Norge Universitetet I Agder Montenegro University Of Donja Gorica Slovenia Univerza V Mariboru Montenegro Univerzitet Mediteran Podgorica Privatna Ustanova Deutschland Westfaelische Wilhelms-universitaet Muenster Учасники з Євросоюзу
 7. 7. Ukraine Міністерство освіти і науки України, Ukraine Харківський національний економічний університет – Координатор Ukraine Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Ukraine Національний університет «Львівська політехніка» Ukraine Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Ukraine Вінницький національний технічний університет Ukraine Херсонський державний університет Учасники з України
 8. 8. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 Мета та завдання проекту Завдання проекту:  оновлення поточної навчальної програми в області Інформаційних систем відповідної до вимог Болонського процесу та новими розробками в галузі інформаційних технологій;  розроблення, впровадження та акредитація нових навчальних програм, орієнтованих на компетентнісний підхід і досвід, у тому числі з урахуванням кредитів ECTS та методології Тюнінг;  розроблення інноваційного академічного середовища для навчальної програми з Інформаційних систем як платформи для навчання/перекваліфікації, Phd, у тому числі в рамках навчання впродовж життя (LLL);  забезпечення/модернізація інфраструктури лабораторій для навчання та розробки інформаційних систем. Головна мета - удосконалення магістерської програми в області Інформаційних систем згідно з потребами всесвітнього ринку праці.
 9. 9. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 Напрямки діяльності за проектом  Аналіз досвіду підготовки магістрів з інформаційних систем в країнах ЄС і країнах-партнерах та розробка відповідних інформаційних ресурсів  Розроблення web-порталу для об'єднаної освітньої платформи.  Розроблення ресурсів для проведення тренінгів та е-навчання.  Розроблення методології, змісту та навчальних матеріалів для перепідготовки кадрів з інформаційних систем та експертів.  Проведення учасниками з країн ЄС інтенсивних тренінгів для тренерів з країн-партнерів.  Організація пілотного тренінгу для студентів ВНЗ в усіх країнах- партнерах.  Модернізація існуючих програм навчання студентів з інформаційних систем  Організація та проведення вебінарів, круглих столів, семінарів, конференцій.  Розвиток інтерактивної міжнародної інформаційно-аналітичної мережі для підтримки проекту MASTIS.  Управління проектом і контроль якості проекту.
 10. 10. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 Очікувані результати 1. Створення об'єднаної освітньої платформи (ООП), що включає навчально-методичне забезпечення, систему взаємодоповнюючих експериментальних і віртуальних навчальних практикумів в університетах-партнерах проекту, електронну бібліотеку і WEB-портал. 2. Практичне впровадження в університетах-партнерах створеної на основі ООП Єдиної Тренінг-мережі з підготовки фахівців в області інформаційних систем. 3. Підвищення компетентності студентів, магістрантів і викладачів університетів-партнерів в області інформаційних систем. 4. Розповсюдження серед ВНЗ України розроблених навчально- методичних і дидактичних матеріалів і рекомендацій з вдосконалення навчального процесу в області інформаційних систем.
 11. 11. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 MASTIS team of NTUU “KPI” Tetiana KOVALIUK, Project manager National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” (NTUU “KPI”), Ph.D, Associate Professor of Automated Systems of Information Processing and Management Department, Representative of the Ukrainian Federation of Informatics in IFIP Technical Committee 3 – Education Director of Ukrainian-Korean education center of Information Technology at NTUU “KPI” 126, Borschagovska St., 03056 Kyiv, Ukraine Mobile phone: +380(50) 2271172 Skype: tetyana.kovalyuk e-mail: tetyana.kovalyuk@gmail.com
 12. 12. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 Tamara TIELYSHEVA, Communication with IT Business National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” (NTUU “KPI”), Ph.D, Associate Professor of Automated Systems of Information Processing and Management Department Person Responsible for the interaction of the ASIPMD and the IT companies Person Responsible for the employment of graduates (ASIPMD) 126, Borschagovska St., 03056 Kyiv, Ukraine Mobile phone: +380(96)3094526 Skype: a-htamar E-mail: tamaratelysheva@gmail.com MASTIS team of NTUU “KPI”
 13. 13. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 Valentyn TOMASHEVSKYY, Coordinator of the study and analysis of international and Ukrainian curriculums in Information Systems and using their experience for this project. National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” (NTUU “KPI”), DSc, Professor of Automated Systems of Information Processing and Management Department. Member of Council of Faculty Information Science and Computing Machinery. 126, Borschagovska St., 03056 Kyiv, Ukraine Mobile phone: +380(50) 1616442 Skype: simtom E-mail: simtom@i.ua MASTIS team of NTUU “KPI”
 14. 14. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 Sergii STIRENKO Coordinator of development of project site and on- line educational courses. National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” (NTUU “KPI”), DSc, Professor of Computer Engineering Department. Head of High Performance Computing Centre at NTUU “KPI” Manager of Ukrainian GRID CA, member of EUGridPMA and IGTF 126, Borschagovska St., 03056 Kyiv, Ukraine Mobile phone: +380(95) 5046688 Skype: sergiistirenko E-mail: sergii.stirenko@gmail.com MASTIS team of NTUU “KPI”
 15. 15. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 15 Project Work performed Stage WP1.1 - Identify Requirements for Master of Information System: 1. Questionnaire surveys for employers have been developed 2. Survey of Employers was proved 3. Analyzed the results of the survey and prepared report 1. Survey Questionnaire and Survey Results https://docs.google.com/forms/u/0/ Results:
 16. 16. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 16 Project Work performed Stage WP1.1 - Identify Requirements for Master of Information System: 1. Questionnaire surveys for employers have been developed 2. Survey of Employers was proved 3. Analyzed the results of the survey and prepared report 2. Employers Survey Report https://www.dropbox.com/home/MASTIS/PARTNERS%20WORKING%20FO LDERS/P11%20- %20National%20Technical%20University%20of%20Ukraine/Period1%20Progr ess%20Report File: Preparation_REQ AN+reference MSIS2016_is_ready.docx Results:
 17. 17. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 Questionnaire “Specifying Graduate Competencies” Questionnaire is based on “MSIS 2016. Global Competency Model for Graduate Degree Programs in Information Systems”  According to ACM IS curriculum specifies high-level competency areas.  The competency areas are divided into competency categories.  The actual competences are specified under the categories. Сompetency areas Сompetency categories Actual competences
 18. 18. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 Competency Structure according MSIS2016 Actual competences Сompetency areas Specialized Competencies Computing and IS Management Foundational Competencies Human activity Business Continuity Data Management Enterprise Architecture Innovation, Entrepreneurship IS Strategy IT Infrastructure Сompetency categories IS Management Systems Development, Deployment … … …
 19. 19. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 Competency Area for MSIS
 20. 20. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 Competency Category “Computing and IS Management” Existence of competence 1. Business Continuity and Information Assurance 1.5 Protecting IT assets 1 1.6 Developing information assurance strategy 5 1.8 Implementing and managing quality audit processes 5 1.3 Managing system recovery 8 1.9 Assuring safety throughout systems lifecycle 8 1.7 Continuity engineering 10 1.1 Managing and implementing cybersecurity 13 1.4 Managing Information Systems risks 15 1.2 Monitoring system operations 21 2.Systems Development and Deployment 2.7 Managing external systems development resources 5 2.8 Managing IS development projects 7 2.2 Managing plan-based, hybrid, and agile development approaches 15 2.1 Selecting between systems development approaches 25 2.6 Installing and integrating a new application 38 2.4 Implementing and testing an application 42 2.3 Specifying and documenting systems requirements 46 2.5 Designing systems 52 Specifying Graduate Competencies
 21. 21. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 Competency Category “Computing and IS Management” Existence of competence 3. Data, Information and Content Management 3.5. Developing and implementing organizational information management policies and processes 8 3.2. Securing domain data and protecting user privacy and organizational intellectual property using appropriate technical solutions 16 3.8. Designing and implementing architectures for organizational content management systems 22 3.4. Creating a scalable infrastructure for large amounts of data using parallel and distributed technologies 24 3.1. Selecting appropriate data management technologies based on the needs of the domain 27 3.7. Selecting and using appropriate analytics methods 28 3.6. Integrating and preparing data captured from various sources for analytical use 30 3.3. Designing and implementing a data warehouse using a contemporary architectural solution 37 4. Ethics, Impacts and Sustainability 4.3. Aligning IT with organizational sustainability policy 1 4.4. Managing sustainable procurement practice 2 4.7 Ensuring that protection of privacy and integrity guide all IT practices 3 4.2.Managing IT facilities sustainably 5 4.5. Managing contracts ethically 5 4.1. Designing and managing sustainable IT operations 9 4.8 Maintaining an ethical culture 14 4.9 Understanding the ethical implications of IS-related decisions 15 4.6. Maintaining compliance with legislation, regulations, and standards 18 Specifying Graduate Competencies
 22. 22. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 Competency Category “Computing and IS Management” Existence of competence 5. Enterprise Architecture 5.4. Using an EA to influence IS/IT related organizational improvement projects 6 5.3. Communicating and deploying an EA 8 5.2. Participating in building and maintaining an EA 13 5. 1.Understanding enterprise architecture principles and the value it provides to businesses 37 6. IS Strategy and Governance 6.2 Managing IS/IT sourcing strategies 1 6.3 Engaging in IS strategic planning 2 6.5 Planning for and improving sustainability 5 6.4 Planning and implementing IS governance 7 6.1 Conducting IS strategic analysis 8 7. Innovation, Organizational Change and Entrepreneurship 7.7 Identifying opportunities for and designing process improvement 10 7.6 Contributing to organizational development 13 7.1.Understanding where and how to monitor the technology environment 14 7.4 Innovating by exploiting an emerging method or technology 15 7.2 Engaging in entrepreneurial thinking 16 7.8. Analyzing and documenting business activities 20 7.5 Understanding how to apply creative problem solving to technology-related issues 23 7.3 Developing a business plan 33 Specifying Graduate Competencies
 23. 23. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 Competency Category “Computing and IS Management” Existence of competence 8. IS Management and Operations 8.5 Managing IS/IT sourcing models 1 8.4 Managing IS/IT service production 5 8.7 Implementing relevant IT governance frameworks withing the organization based on strategic guidance 6 8.8 Understanding laws and regulations directly affeting IS/IT management and operations 7 8.3 Managing IS/IT staff 8 8.6 Managing and coordinating information resources 8 8.2 Managing the IS/IT function 11 8.10 Managing IS/IT project portfolios 11 8.9 Managing IS/IT projects and programs 21 8. 1 Know and apply widely used Project Management tools and techniques 31 8.11 Managing software and hardware development and maintenance 33 9. IT Infrastructure 9.2 Negotiating contracts and managing infrastructure vendors 0 9.3 Управление рисками инфраструктуры 3 9.6 Maintaining a set of standards and policies and understand the key laws and regulations to relevant infrastructure decisions 3 9.1 Specifying and monitoring infrastructure contracts 4 9.4 Designing virtualization solutions 4 9.5 Designing infrastructure solutions using external service provider(s) (cloud computing) 5 9.7 Monitoring emerging technologies to understand their potential to support the domain 18 Specifying Graduate Competencies
 24. 24. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 Analysis of Questionnaire for Graduates “Specifying Graduate Competences” 3. Weaknesses in training of students (Graduate opinion) 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 numberofstudentswhohave competencies Competences Categories Graduate opinion about weaknesses in training
 25. 25. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 25 Stage WP1.3 -Analyse Current Master of IS Curricula 1. Collected curriculum from the universities of Ukraine 2. Curriculum are analyzed, presentation prepared Results: 1.https://www.dropbox.com/home/MASTIS/PARTNERS%20WORKING%20FOLDERS/P11 %20- %20National%20Technical%20University%20of%20Ukraine/Period1%20Progress%20Rep ort/Presentations?preview=NTUU_KPI_CurrentMasterInformationSystemCurriculaUkraine. pptx 2.https://www.dropbox.com/home/MASTIS/PARTNERS%20WORKING%20FOLDERS/P11%20- %20National%20Technical%20University%20of%20Ukraine/Period1%20Progress%20Report/Pres entations?preview=NTUU_KPI_CurriculaTeachingMethodsKaunas.pptx Project Work performed
 26. 26. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 26 Expected results of Master Level Program in IS Graduates with Master degree of specialization “Information Management Systems and Technologies” NTUU “Igor Sikorsky KPI” according European Framework of ICT competences (e-CF) work in such professions:
 27. 27. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 27 Curriculum Content Specialization “Information Management Systems and Technologies” Course Name Credits Attestation form Seme ster IT profession (e-CF) Core Courses. Basic Training Methodology and Technology of Information Systems Construction 8 exam 1 IS Developer
 28. 28. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 28 Curriculum Content Course Name Credi ts Attestat ion form Seme ster IT profession (e-CF) Core Courses. Professional and practical training BigData Analytics 5,5 exam 2 Business Analyst Decision Making Theory 4,5 exam 1 Business Information Manager Mathematical Economics 5 exam 2 Business Analyst Corporate Information Systems 6 test 2 Enterprise Architect Strategy in Information Systems and Situation Analysis 5 exam 3 Business Information Manager Control Theory in Information Systems 4 test 3 ? Specialization “Information Management Systems and Technologies”
 29. 29. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 29 Curriculum Content Research (scientific) component (elective) Research work on the theme of master's thesis 7,5 test 1,3 Scientific and Research Practice 9 test 4 Master's Thesis Implementation 21 defend a thesis 4 Disciplines of basic education (elective Socio-humanitarian Courses) Sustainable Development 2 test 2 Pedagogy 2 test 1 Management 3 test 1 Foreign language for scientific communication 4,5 test 2,3 Specialization “Information Management Systems and Technologies”
 30. 30. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 30 Disciplines of professional and practical education (elective) Technology of Virtualization and Cloud Computing 5 exam 1 IS Developer Software Developer Methods, Processes and Management of Information Systems Development 5 exam 2 Project Manager Intellectual Information Systems and Knowledge Engineering 4 test 1 IS Developer Semantic Web and Computational Linguistics 5 exam 3 Software Developer Simulation Projects and Computing Processes and Systems 5,5 test 3 IS Developer Cognitive modelling, Expert Systems and Fuzzy Logic 5,5 test 3 System Analyst Curriculum Content
 31. 31. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 31 Project Work performed Work Package 2 (WP2). DEVELOPMENT: DEGREE PROFILE & CURRICULUM DEVELOPMENT 1. Competences are defined for MSIS 2. Disciplines are determined for form the competencies of MSIS 3. Disciplines are fixed at universities 1. https://www.dropbox.com/home/MASTIS/PARTNERS%20WORKING%20FOL DERS/P11%20- %20National%20Technical%20University%20of%20Ukraine/Period%203%20 Progress%20Report/Documents?preview=Competences%2BCurriculumDraft +(courses+proposal).xlsx 2. 3. https://www.dropbox.com/home/MASTIS/PARTNERS%20WORKING%20FOL DERS/P11%20- %20National%20Technical%20University%20of%20Ukraine/Period%203%20 Progress%20Report/Documents?preview=MASTIS+core+courses.pptx Results
 32. 32. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 32 Courses Allocation # Core courses Universities Competences Area 1 Information System Security (MC8) Montenegrian Business Continuity and Informatio Assurance 2 MIS and Data Warehousing (MC10) Kharkiv, KhPI Data, Information and Content Management 3 Enterprise Architecture Management (MC6) Kherson, KSU Enterprise Architecture 4 Innovations and Entrepreneurship Lviv, LPNU Innovation, Organizational Change and Entrepreneurship 5 Management of IS Projects Kharkiv, KhNUE IS Management and Operations 6 IS Strategy Montenegrian IS Strategy and Governance 7 IT Infrastructure Vinnitsa, VNTU IT Infrastructure 8 IS Development and Deployment Kyiv, KPI Systems Development and Deployment
 33. 33. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 33 List of Competences according MSIS2016 Competences Area Competences Systems Development and Deployment 1. Managing plan-based, hybrid, and agile development approaches 2. Specifying and documenting systems requirements 3. Managing IS development projects Data, Information and Content Management 1. Selecting appropriate data management technologies based on the needs of the domain 2. Integrating and preparing data captured from various sources for analytical use 3. Selecting and using appropriate analytics methods Innovation, Organizational Change and Entrepreneurship 1. Developing a business plan 2. Understanding how to apply creative problem solving to technology-related issues
 34. 34. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 34 List of Competences Competences Area Competences IS Strategy and Governance 1. Engaging in IS strategic planning 2. Planning and implementing IS governance Enterprise Architecture 1. Understanding enterprise architecture principles and the value it provides to business 2. Communicating and deploying an EA Business Continuity and Information Assurance 1. Implementing and managing quality audit processes 2. Managing Information Systems risks IS Management and Operations 1. Managing IS/IT projects and programs IT Infrastructure 1. Monitoring emerging technologies to understand their potential to support the domain
 35. 35. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 35 Competency categories and competency examples—master’s 82. Selecting between systems development approaches a. Determine the organizational and domain constraints to the use of plan- based, hybrid, and agile development approaches. b. Select a development approach for the organization and a system context. 83.Managing plan-based, hybrid, and agile development approaches a. Manage a simple project following one of the key development approaches. b. Apply key DevOps concepts to integrate between development and operations and determine when they are relevant for application in a specific domain. c. Apply DevOps effectively. 84. Implementing and testing an application a. Use a modern application development environment to produce an IS artifact based on relevant design documentation. b. Select a development approach appropriate to the characteristics of the IS application under consideration and to the existing resources and development team and conditions. c. Plan development work according to the principles and guidelines of the selected development approach. Competencies in the area of Systems Development and Deployment (SDAD)
 36. 36. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 36 85. Installing and integrating applications a. Perform acceptance testing of the application. b. Install the application onto a computing platform. c. Configure the application so it fits with the supporting computing platform and with other applications with which it must interact. d. Configure the application so it fits to the organizational environment. e. Plan and carry out tests to installation and configuration. f. Migrate information stored in pre-existing applications to the new application. 86. Acquiring IS applications from the market a. Search for suitable solutions and vendors. b. Assess and select solutions and the way they are provided (licensing, SaaS, ….) c. Negotiate contracts for application provision 87.Managing external systems development resources a. Communicate requirements and designs effectively with external development resources. b. Monitor the progress of external development resources. c. Validate the outcomes of the work of external development resources. 88. Deploying a new system to organizational use a. Adjust organizational processes and/or procedures b. Train users to use the new application c. Promote the adoption and use of the new application d. Monitor the usage of the new application Competencies in the area of Systems Development and Deployment (SDAD)
 37. 37. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 37 Project Work performed Work Package 3 (WP3). DEVELOPMENT: MASTER PROGRAM IN INFORMATION SYSTEMS CAPACITY BUILDING 1. Equipment from the EU received/ 2 Teaching program create for course “IS Development and Deployment” 3. Critique for other core courses are made 4. Information about Mastis project disseminated Results https://www.dropbox.com/home/MASTIS/Courses?preview=WP2_Inform ation+Systems+Development+and+Deployment_KPI.docx https://docs.google.com/document/d/1nZZEfspI3SLcLSzWon_fi2ASCgQ aB1lg7M3gypPIY_M/edit?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1If0noJQ21_LYp_ZpTynyGHQz086 1kToLdkpnwt6_P44/edit?usp=sharing
 38. 38. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 38 Project Work performed Work Package 3 (WP3). DEVELOPMENT: MASTER PROGRAM IN INFORMATION SYSTEMS CAPACITY BUILDING 1. Equipment from the EU received/ 2 Teaching program create for course “IS Development and Deployment” 3. Critique for other core courses are made 4. Information about Mastis project disseminated Results EAM course https://docs.google.com/document/d/1SMXeEJNwcIYJm9U- SPCbI8o4rcta6mwwR29a2PV9na4/edit?usp=sharing IT infrastructure https://docs.google.com/document/d/1mVT-nTesONg8LeCa9OtsLZgRy-5- ruOabAWHLfHTNbs/edit?usp=sharing Innovation and Entrepreneurship https://docs.google.com/document/d/1y1pjCqdEIz9bW0OimBLZ6il6K9NvRRsL UeeIV0K-8ZM/edit?usp=sharing Management of IS Projects https://docs.google.com/document/d/19- cnHp7rSxihkYbYaQLQNoJbzmcqtbU9gM3KjxONbfs/edit?usp=sharing
 39. 39. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 39 Equipment Supply Загальна фактично надана сума не може перевищувати 22192€, враховуючи всі податки та збори. Процедура придбання обладнання включає наступні етапи: 1. Бенефіціар має організувати аналіз цінових пропозицій, відповідно до вимог Європейської комісії, а саме:  зібрати не менше трьох заявок від різних Постачальників обладнання;  обрати заявку за найкращим співвідношенням ціни та якості;  надіслати всі заявки та інформацію про обрану найкращу до Координатора. 2. Координатор перевіряє допустимість і затверджує запропоновану заявку. Координатор направляє офіційного листа Бенефіціару та обраному Постачальнику, в якому надає згоду на оплату остаточного рахунку-фактури, на поставку обладнання Бенефіціару 3. Підписується угода між Бенефіціаром та Постачальником про постачання обладнання.
 40. 40. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 40 Equipment Supply Процедура придбання обладнання включає наступні етапи: 4. Бенефіціар має надати Постачальнику всі необхідні документи для того, щоб обладнання було звільнене від сплати ПДВ відповідно до національного законодавства 5. До рахунку-фактури Бенефіціар має додати такі документи:  Копія виписки або сертифікат, підписаний ректором, який підтверджує, що обладнання на балансі університету Бенефіціара  Підписане університетом Бенефіціара підтвердження в отриманні обладнання  Фотографії матеріалу з логотипом Erasmus+  Реквізити банківського рахунку постачальника в міжнародному форматі  Копія договору між постачальником та Бенефіціаром
 41. 41. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 41 Equipment in laboratory “Information systems”
 42. 42. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 42 Equipment in laboratory “Information systems”
 43. 43. Workshops at ASOIU NTUU Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 18 October, 2017 43 Thank you for tour attention KOVALIUK Tetiana, Igor Sikorsky KPI https://docs.google.com/presentation/d/1zdREphiV8ZLUIdvp0EoxpeG nu8evmRNthrIzAo9DMvM/edit?usp=sharing

×