SlideShare a Scribd company logo
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
Просвіта та підготовка персоналу
длѐ АСУ ТП
Олександр Пупена (pupena_san@ukr.net)
координатор групи ВНЗ АППАУ
доц. ІАСУ, Національний університет харчових технологій
Модератор форуму АСУ в Україні (www.asu.in.ua)
1
Обізнаність в АСУТП
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
Тут все
зрозуміло?
2
Як підвищити свій рівень
обізнаності?
Рівні знань та питаннѐ компетенцій
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
• загальний
(поверхові знаннѐ)
• професійний
(достатній длѐ
розробки безпечних
АСУ ТП)
• вузькопрофесійний
(АС)
рівень знань
- Що це таке?
- Що мені треба знати про це?
- До кого мені звернутисѐ по
професійну консультація?
- …
- Як розроблѐти безпечні
системи?
- Що мені треба робити згідно
стандартів, рекомендацій?
- Де дізнаватисѐ про новинки?
- …
- Як можуть зламати ця
систему?
- Які додаткові механізми
використати длѐ захисту?
- Як налаштовувати
обладнаннѐ, ѐкі програми
туди писати?
- …
рівень НЕзнань
• не грузіть мене, це
мені не потрібно,
це страшилка
• будь ѐку систему
можна зламати
через кабель
живленнѐ
• …
3
На скільки глибоко ми
повинні бути обізнані?
Способи пізнаннѐ
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
- Що це таке?
- Що мені треба знати про це?
- До кого мені звернутисѐ по
професійну консультація?
- …
- Як розроблѐти безпечні
системи?
- Що мені треба робити згідно
стандартів, рекомендацій?
- Де дізнаватисѐ про новинки?
- …
- Як можуть зламати ця
систему?
- Які додаткові механізми
використати длѐ захисту?
- Як налаштовувати
обладнаннѐ, ѐкі програми
туди писати?
- …
ѐк знайти
відповіді?
- самостійно
- з допомогоя друга, колеги,
партнеру, тех.підтримки,
сайт виробника,
соц.мережі, інтернет-
форуму;
- піти вчитисѐ (ВУЗи, курси
підвищеннѐ кваліфікації)
4
Шлѐхи пізнаннѐ
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
ВНЗ
центри
перепідготовки
соц. мережі
література
статті,
періодика
освітні ресурси
Інтернет
пошукові ресурси
Інтернет
тех.
підтримка сайти
виробників
5
Головні канали пошуку інформації
(результати дослідженнѐ АППАУ та B2B RAY )
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
1) сайти виробників,
2) служби тех.підтримки,
3) пошукові запити
пошукові ресурси
Інтернет
тех.
підтримка
сайти
виробників
6
Стан: Пошукові системи та освітні ресурси Інтернет
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
- ѐк швидко Ви знайдете відповідь?
- чи те саме Ви знайдете, що шукали?
- на скільки Ви довірѐюте знайденим
результатам?
- Ви зрозуміюте знайдену інформація?
- що ю результатом?
7
Стан:соціальні мережі та Інтернет-форуми
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
- Чи знаюте Ви, що багато навчального
матеріалу ю в соціальних мережах?
- Чи користуютесь Ви соц. мережами?
соц. мережі
8
Стан: статті, книги, методичні рекомендації
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
Вас влаштовую?
- кількість
- ѐкість
- сучасність матеріалу
+ велика кількість англомовних статей, білих книг,
сайтів;
- практично відсутні українськомовні/російськомовні
книжки та статті
+ багато російськомовних сайтів
9
«Почему наши продакты не переводѐт
существуящие белые книги»
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
http://b2b-insight.com/pochemu-nashi-prodakty-ne-perevodyat-sushchestvuyushchiye-belyye-knigi/
…
Резямируѐ. Если копнуть глубже, то по разным темам на разных рынках можно
обнаружить настоѐщий информационный голод. Потребители жаждут
полезного, образовательного контента. С другой стороны, – это супер-
возможности длѐ лидогенерации производителей продуктов и
решений. При этом очень важно кто начнет первым. Но пока на
промышленных рынках этого не происходит.
Почему – что Вы об этом думаете этом? И каковы причины того, что наши продакты так медленно адаптируят
казалось бы существуящий и нужный рынку контент?
И еще один вопрос к отечественным продакт-менеджерам – представьте себе, как будет менѐтьсѐ спрос и
потребительские предпочтениѐ, если ребѐта из западных филиалов, все-же, ускорѐтсѐ в этом направлении.
Может пора что-то менѐть с вашим маркетингом?
Александр Юрчак, директор B2B Ray
10
Загальний стан наѐвності просвітницького матеріалу
(укр+рус) (початок аналізу стану)
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
книги White
paper
стандарт
и
презент Курси
Матеріали базового напрѐмку 2/2/1/1 1/1/1/0 0/1/1/0 1/1/1/1 1/1/1/0
Загальні тенденції розвитку ринку 0/0/0 1/0/0 0/1/0 1/0/0 0/0/0
Промислові комунікації 2/1/2 2/1/1 1/1/0 2/0/1 1/0/1
Інтеграціѐ систем управліннѐ (вертикальна, горизонтальна) 1/0/0 2/1/1 1/0/0 2/0/0 1/0/0
Системи рівнѐ MES 0/1/0 1/1/0 0/0/0 2/0/0 0/0/0
Кібер-безпека 1/1/0 1/1/0 0/1/0 1/0/1 0/0/0
Обслуговуваннѐ парку та систем АСУ 1/1/0 1/1/0 0/1/0 1/1/0 0/1/0
Функціональна безпека (safety) 1/1/0 2/1/0 1/0/0 2/0/1 0/0/0
Розумні пристрої, датчики та Інтернет речей 0/1/1/0 1/1/1/0 0/0/0/0 1/0/0/0 0/0/0/0
Хмарні технології 1/0/0 1/0/0 0/0/0 1/0/0 0/0/0
Проектуваннѐ та проектна документаціѐ 1/1/2/1 1/0/1/1 0/1/1/1 1/0/1/0 0/0/0/0
HMI/SCADA, Alarm management 1/1/0 2/1/1 0/0/0 2/0/0 1/0/1
ПЛК 2/1/2 2/1/1 2/1/0 2/0/1 2/0/2
Програмні технології інтеграції 1/0/1 1/0/1 0/0/0 1/0/1 0/0/0
0 - не забезпечений взагалі (незадовільно)
1 - недостатньо забезпечений (задовільно)
2 - достатньо забезпечений (добре або відмінно)
0
11
1 2
Стан: підготовка спеціаліста у ВНЗ
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
ВНЗ
Вас влаштовую ѐкість освіти?
Причини:
http://appau.org.ua/ru/o
brazovanye-v-asu-
diagnoz-i-lechenye
12
Стан: центри перепідготовки
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
- Які Ви знаюте центри перепідготовки?
- Чи ю можливість отримати весь
комплекс необхідних знань?
центри
перепідготовки
13
Модель системи освіти/просвіти: утопічна картина
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
ВНЗ
література
статті,
періодика
спеціалісти
наукові
здобутки
Державна система
освіти
інтегратори
бренди,
вендори
будь ѐкі
учасники
виробництво
кінцеві
замовники
- Як Ви бачите своя картину?
- Може чогось тут не
вистачаю? Розімкнута
система?
14
«виробн
ицтво»
спожива
ннѐ
оплата податків державі
Діагноз – система нестійка!
Чому не працяю? Як бачать проблему «споживачі» ВУЗівських «продуктів»
(за результатами зустрічей АППАУ)
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
ВНЗ
Державна система
освіти
ви повинні писати ѐкісні статті
ви повинні писати ѐкісну літературу
ви повинні готовити ѐкісних спеціалістів
ви повинні робити наукові здобутки
інтегратори
бренди,
вендори
будь ѐкі
учасники
виробництво
кінцеві
замовники
15
Чому не працяю? Як бачать проблему викладачі ВНЗ
(за результатами зустрічей АППАУ)
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
Державна система
освіти
нампотрібнадостойназарплата
ви повинні надавати нам ѐкісний матеріал
ви повинні робити рецензії
інтегратори
бренди,
вендори
будь ѐкі
учасники
виробництво
кінцеві
замовники
ви повинні надавати нам обладнаннѐ, софт
ви повинні надавати нам бази практик
ви повинні забезпечувати підвищеннѐ
нашої кваліфікації
ви повинні дати набір професійних вимог
16
Чому не працяю? Може пора змінявати структуру?
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
Державна система
освіти
інтегратори
бренди,
вендори
будь ѐкі
учасники
виробництво
кінцеві
замовники
17
ВНЗ
VS
Що робити? Основні ідеї
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
1. Максимальна незалежність АСУшного
просвітництва від державної системи освіти: в
центрі - викладачі
2. Тісна співпрацѐ спільноти АСУшних викладачів та
всіх гравців ринку
3. Перейти від «ти повинен!» до «ѐ пропонуя!»
4. Тільки конкретні короткострокові взаюмовигідні
пропозиції по роботі за напрѐмками!
18
Перший крок: формуваннѐ спільноти АСУ
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
інтегратори
бренди,
вендори
будь ѐкі
учасники
виробництво
кінцеві
замовники
література
статті,
періодика
спеціалісти
Перш за все - комунікації!
спільнота АСУ
вимоги до
спеціалістів
19
спільнота
викладачів
акцент на
викладача
Робота за напрѐмками
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
20
1. Переклади стандартів, книг та документів
2. Комплекс кваліфікаційних вимог, програм
3. Рецензуваннѐ навчальних посібників
4. Проведеннѐ олімпіад, конкурсів
5. Формуваннѐ центрів перепідготовки
6. Формуваннѐ центрів перевірки ѐкості знань
Напрѐмок 1. Робота над перекладами стандартів
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
• ISA 5.1 2009 - P&ID
• ISA 88 - batch process control
• ISA 95 – Enterprise-Control System Integration
• ISA/IEC-62443 (раніше ISA-99) - Industrial communication
networks - Security for industrial and control systems
• ISA–18.2–2009 "Management of Alarm Systems for the Process
Industries"
• OPC UA – стандарт OPC Foundation по інтеграції
• ISA101 - Human-Machine Interfaces (вийде найближчим
часом)
• …
Стандарти – ѐк кращі практики, а не обов'ѐзковий
нормативний документ!
Світові бестселери ICS (АСУТП) – досвід усього світу, а не
двох країн!
21
Напрѐмок 1. Робота над перекладами книг та документів
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
викладачі
ВУЗів
1) матеріали в тому
числі зарубіжні
стандарти (платні)
2) ресурси (лядські,
фінансові)
3) залученнѐ каналів
длѐ отриманнѐ
матеріалів
переклад
тексту,
написаннѐ
статей,
посібників,
методичних
вказівок
популѐризаціѐ через виданнѐ (реклама)
викуплені екземплѐри, просуненнѐ пов'ѐзаних з
темоя продуктів, загальний розвиток індустрії
ВНЗ
переклад
стандартів,
навчальних
матеріалів
зараз проблема навіть з вузькобрендовоя тематикоя
бренди,
вендори
локалізаціѐ на
державні стандарти
(максимум)
просвіта
(мінімум)
22
Напрѐмок 2.Комплекс кваліфікаційних вимог, програм
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
викладачі
ВУЗів
1) рецензуваннѐ списку
вимог (лядські ресурси);
2) участь у розробці
електронної бази вимог
(лядські ресурси);
формуваннѐ
та корекціѐ
професійних
вимог
можливий доступ до деталей програм, можливість
самоосвіти співробітників, визначеннѐ проблемних областей
в освіті персоналу
ВНЗ
у кожного ВУЗа свої програми
інтегратори
кваліфікаці
йні вимоги,
програми
23
Напрѐмок 3.Рецензуваннѐ навчальних посібників
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
викладачі
ВУЗіврецензуваннѐ
посібників (лядські
ресурси)
написаннѐ
посібників
популѐризаціѐ через виданнѐ (реклама)
викуплені екземплѐри, просуненнѐ пов'ѐзаних з
темоя продуктів
ВНЗ
зараз рецензіѐ суто формальна
навчальна
література
посібники
інтегратори
бренди,
вендори
будь ѐкі
учасники
виробництво
кінцеві
замовники
24
Напрѐмок 4.Проведеннѐ олімпіад, конкурсів
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
викладачі
ВУЗів
1) фінансуваннѐ –
оплата призів,
роботи членів
комісії, культурних
заходів;
2) рецензуваннѐ,
коригуваннѐ
завдань, за умови
конфіденційності;
3) обладнаннѐ, софт
участь у
організації
олімпіади,
розробка
завдань,
робота в
комісії
ѐкісні випускники, формуваннѐ пріоритетних тем, завдань,
повний доступ до результатів олімпіади (кваліфіковані кадри),
доступ до тестових завдань (можна використати при прийомі
на роботу), популѐризаціѐ продукції/підприюмства
ВНЗ
студенти
вже працяю, приклади: Phoenix Contact, FESTO, Шнейдер Електрик, СВ
Альтера… але вузько-брендові тематики
інтегратори
бренди,
вендори
будь ѐкі
учасники
виробництво
кінцеві
замовники
25
Напрѐмок 5.Формуваннѐ центрів перепідготовки
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
інтегратори
бренди,
вендори
будь ѐкі
учасники
виробництво
кінцеві
замовники
кваліфікаці
йні вимоги,
програми
центри
перепідготовки
організаціѐ
навчаннѐ
3) фінансуваннѐ курсів
1)обладнанн
ѐ, софт;
2)корекціѐ
курсів
підвищеннѐ
кваліфікації
кадрів
вже працяю, але вузько-брендові курси
26
Напрѐмок 6.Формуваннѐ центрів перевірки ѐкості знань
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
інтегратори
бренди,
вендори
будь ѐкі
учасники
виробництво
кінцеві
замовники
кваліфікаці
йні вимоги,
програми
центри
перевірки ѐкості
організаціѐ
тестуваннѐ
студенти
3) фінансуваннѐ тестуваннѐ
1)обладнанн
ѐ, софт;
2)корекціѐ
тестів
перевірка
при
прийомі на
роботу
27
Старт: спільнота викладачів в моделі АППАУ
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
28
робоча група ВНЗ:
КПІ(Київ), НУХТ(Київ),
ХНУРЕ(Харків),
КНУ(Кривий Ріг),
Львівська політехніка
Сьогоденнѐ: робоча група ВНЗ
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
Мета – сумісна робота над
покращеннѐм стану освіти та
просвіти
Комунікації:
• круглі столи;
• семінари;
• соц.мережі
29
робоча група ВНЗ:
КПІ(Київ), НУХТ(Київ),
ХНУРЕ(Харків),
КНУ(Кривий Ріг),
Львівська політехніка
Що зроблено, план дій
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
Зроблено
1) організовано робочу групу, налагоджені
зв'ѐзки з деѐкими ВНЗ
2) проводитьсѐ аналіз наѐвного
освітѐнського матеріалу
3) започатковані напрѐмки 1-5
План дій
1) розширеннѐ зв'ѐзків з викладачами інших ВНЗ
2) посиленнѐ існуячих та розширеннѐ зв'ѐзків з учасниками
АСУшного ринку (соц.мережі, форуми, електронна пошта);
3) формуваннѐ та реалізаціѐ конкретних пропозицій щодо
пп.1-6;
30
Започатковано: переклади стандартів
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
ANSI/ISA–18.2–2009 Management of Alarm Systems for the Process
Industries (переклад започаткований)
ISA 5.1 P&ID (Чорновий переклад зроблено) Суто на ентузіазмі!
31
Започатковано: перелік кваліфікаційних вимог
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
32
Комунікації (технічне рішеннѐ) длѐ першого кроку
Просвіта та підготовка персоналу длѐ
АСУ ТП (Пупена О.)
Як можна наладити зв’ѐзок без комунікаційної
площадки? Де обговорявати пропозиції, питаннѐ,
обговореннѐ питань? Варіанти:
1) Лінкедін: (АППАУ організаційний рівень)
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=3914
892&trk=anet_ug_hm
2) Фейсбук:
1) https://www.facebook.com/groups/appau/
(АППАУ організаційний рівень)
2) https://www.facebook.com/groups/asu.in.ua/
(АСУ в Україні технічний рівень)
3) Форум АСУ в Україні: www.asu.in.ua
4) Пропонуйте інші варіанти
33

More Related Content

Similar to просвіта та підготовка до форуму лідерів асутп 2015

Н. В. Морзе, 9 клас Підручник з інформатики
Н. В. Морзе, 9 клас Підручник з інформатикиН. В. Морзе, 9 клас Підручник з інформатики
Н. В. Морзе, 9 клас Підручник з інформатики
Кабінет інформатики
 
9 klas informatika_morze_2017
9 klas informatika_morze_20179 klas informatika_morze_2017
9 klas informatika_morze_2017
Юлія Артюх
 
9 klas informatika_morze_2017
9 klas informatika_morze_20179 klas informatika_morze_2017
9 klas informatika_morze_2017
Svinka Pepa
 
9
99
Informatyka 9-klas-morze-2017
Informatyka 9-klas-morze-2017Informatyka 9-klas-morze-2017
Informatyka 9-klas-morze-2017
kreidaros1
 
як залучати ВНЗ до співпраці з ринком - досвід аппау
як залучати ВНЗ до співпраці з ринком - досвід аппауяк залучати ВНЗ до співпраці з ринком - досвід аппау
як залучати ВНЗ до співпраці з ринком - досвід аппау
APPAU_Ukraine
 
Презентація про спеціальність (останній варіант)
Презентація про спеціальність (останній варіант)Презентація про спеціальність (останній варіант)
Презентація про спеціальність (останній варіант)
marina101
 
Презентація: Інформаційні системи та технології.
Презентація: Інформаційні системи та технології.Презентація: Інформаційні системи та технології.
Презентація: Інформаційні системи та технології.
sveta7940
 
Intro "Промислові мережі та інтеграційні технології"
Intro "Промислові мережі та інтеграційні технології" Intro "Промислові мережі та інтеграційні технології"
Intro "Промислові мережі та інтеграційні технології"
Пупена Александр
 
Кафедра ДІД
Кафедра ДІДКафедра ДІД
Кафедра ДІД
Heavyoksy
 
Informatika 10-klas-rudenko-2018-stand
Informatika 10-klas-rudenko-2018-standInformatika 10-klas-rudenko-2018-stand
Informatika 10-klas-rudenko-2018-stand
kreidaros1
 
10 in b_2018
10 in b_201810 in b_2018
10 in b_2018
4book
 
Inf 10kl st_pd_pyvkind
Inf 10kl st_pd_pyvkindInf 10kl st_pd_pyvkind
Inf 10kl st_pd_pyvkind
Iren50
 
Інформатика - підручник для 10-11 класу авт. Ривкнід та ін.
Інформатика - підручник для 10-11 класу авт. Ривкнід та ін.Інформатика - підручник для 10-11 класу авт. Ривкнід та ін.
Інформатика - підручник для 10-11 класу авт. Ривкнід та ін.
VsimPPT
 
10 in rud_2018_stand
10 in rud_2018_stand10 in rud_2018_stand
10 in rud_2018_stand
4book
 
5_in_koz_2022.pdf
5_in_koz_2022.pdf5_in_koz_2022.pdf
5_in_koz_2022.pdf
4book9kl
 
Факультет инновационной экономики и кибернетики
Факультет инновационной экономики и кибернетикиФакультет инновационной экономики и кибернетики
Факультет инновационной экономики и кибернетики
Наталья Калиненко
 

Similar to просвіта та підготовка до форуму лідерів асутп 2015 (20)

Н. В. Морзе, 9 клас Підручник з інформатики
Н. В. Морзе, 9 клас Підручник з інформатикиН. В. Морзе, 9 клас Підручник з інформатики
Н. В. Морзе, 9 клас Підручник з інформатики
 
9 klas informatika_morze_2017
9 klas informatika_morze_20179 klas informatika_morze_2017
9 klas informatika_morze_2017
 
9 klas informatika_morze_2017
9 klas informatika_morze_20179 klas informatika_morze_2017
9 klas informatika_morze_2017
 
9
99
9
 
Informatyka 9-klas-morze-2017
Informatyka 9-klas-morze-2017Informatyka 9-klas-morze-2017
Informatyka 9-klas-morze-2017
 
6 практика непран
6 практика непран6 практика непран
6 практика непран
 
як залучати ВНЗ до співпраці з ринком - досвід аппау
як залучати ВНЗ до співпраці з ринком - досвід аппауяк залучати ВНЗ до співпраці з ринком - досвід аппау
як залучати ВНЗ до співпраці з ринком - досвід аппау
 
Презентація про спеціальність (останній варіант)
Презентація про спеціальність (останній варіант)Презентація про спеціальність (останній варіант)
Презентація про спеціальність (останній варіант)
 
Презентація: Інформаційні системи та технології.
Презентація: Інформаційні системи та технології.Презентація: Інформаційні системи та технології.
Презентація: Інформаційні системи та технології.
 
Intro "Промислові мережі та інтеграційні технології"
Intro "Промислові мережі та інтеграційні технології" Intro "Промислові мережі та інтеграційні технології"
Intro "Промислові мережі та інтеграційні технології"
 
ITONT-2018
ITONT-2018ITONT-2018
ITONT-2018
 
Кафедра ДІД
Кафедра ДІДКафедра ДІД
Кафедра ДІД
 
Informatika 10-klas-rudenko-2018-stand
Informatika 10-klas-rudenko-2018-standInformatika 10-klas-rudenko-2018-stand
Informatika 10-klas-rudenko-2018-stand
 
10 in b_2018
10 in b_201810 in b_2018
10 in b_2018
 
2
22
2
 
Inf 10kl st_pd_pyvkind
Inf 10kl st_pd_pyvkindInf 10kl st_pd_pyvkind
Inf 10kl st_pd_pyvkind
 
Інформатика - підручник для 10-11 класу авт. Ривкнід та ін.
Інформатика - підручник для 10-11 класу авт. Ривкнід та ін.Інформатика - підручник для 10-11 класу авт. Ривкнід та ін.
Інформатика - підручник для 10-11 класу авт. Ривкнід та ін.
 
10 in rud_2018_stand
10 in rud_2018_stand10 in rud_2018_stand
10 in rud_2018_stand
 
5_in_koz_2022.pdf
5_in_koz_2022.pdf5_in_koz_2022.pdf
5_in_koz_2022.pdf
 
Факультет инновационной экономики и кибернетики
Факультет инновационной экономики и кибернетикиФакультет инновационной экономики и кибернетики
Факультет инновационной экономики и кибернетики
 

More from Пупена Александр

Node-RED довідник
Node-RED довідникNode-RED довідник
Node-RED довідник
Пупена Александр
 
Інші підсистеми
Інші підсистемиІнші підсистеми
Інші підсистеми
Пупена Александр
 
11 Підсистеми захисту
11 Підсистеми захисту11 Підсистеми захисту
11 Підсистеми захисту
Пупена Александр
 
Розроблення підсистеми трендів
Розроблення підсистеми трендівРозроблення підсистеми трендів
Розроблення підсистеми трендів
Пупена Александр
 
9 Приклади підсистеми тривожної сигналізації в SCADA Citect і SCADA zenon
9 Приклади підсистеми тривожної сигналізації в SCADA Citect і SCADA zenon9 Приклади підсистеми тривожної сигналізації в SCADA Citect і SCADA zenon
9 Приклади підсистеми тривожної сигналізації в SCADA Citect і SCADA zenon
Пупена Александр
 
8 Розробка підсистеми тривожної сигналізації
8 Розробка підсистеми тривожної сигналізації8 Розробка підсистеми тривожної сигналізації
8 Розробка підсистеми тривожної сигналізації
Пупена Александр
 
Анімовані компоненти та навігація
Анімовані компоненти та навігаціяАнімовані компоненти та навігація
Анімовані компоненти та навігація
Пупена Александр
 
Розроблення дисплеїв та анімованих елементів
Розроблення дисплеїв та анімованих елементівРозроблення дисплеїв та анімованих елементів
Розроблення дисплеїв та анімованих елементів
Пупена Александр
 
5 Підсистема введення/виведення. OPC
5 Підсистема введення/виведення. OPC5 Підсистема введення/виведення. OPC
5 Підсистема введення/виведення. OPC
Пупена Александр
 
Підсистема введення/виведення SCADA/HMI. Modbus
Підсистема введення/виведення SCADA/HMI. ModbusПідсистема введення/виведення SCADA/HMI. Modbus
Підсистема введення/виведення SCADA/HMI. Modbus
Пупена Александр
 
Підсистема керування збором та обробкою даних в реальному часі
Підсистема керування збором та обробкою даних в реальному часіПідсистема керування збором та обробкою даних в реальному часі
Підсистема керування збором та обробкою даних в реальному часі
Пупена Александр
 
Загальні принципи розроблення АРМ оператора на базі SCADA/HMI
Загальні принципи розроблення АРМ оператора на базі SCADA/HMIЗагальні принципи розроблення АРМ оператора на базі SCADA/HMI
Загальні принципи розроблення АРМ оператора на базі SCADA/HMI
Пупена Александр
 
2_3 Функції графічного людино-машинного інтерфейсу: високоефективний ЛМІ
2_3 Функції графічного людино-машинного інтерфейсу: високоефективний ЛМІ2_3 Функції графічного людино-машинного інтерфейсу: високоефективний ЛМІ
2_3 Функції графічного людино-машинного інтерфейсу: високоефективний ЛМІ
Пупена Александр
 
2 2 Інші функції SCADA/HMI
2 2 Інші функції SCADA/HMI2 2 Інші функції SCADA/HMI
2 2 Інші функції SCADA/HMI
Пупена Александр
 
2.1. Функції графічного людино-машинного інтерфейсу
2.1. Функції графічного людино-машинного інтерфейсу2.1. Функції графічного людино-машинного інтерфейсу
2.1. Функції графічного людино-машинного інтерфейсу
Пупена Александр
 
Мастер-класс: отправка данных с ПЛК в Google Sheet с использованием Node-RED
Мастер-класс: отправка данных с ПЛК в Google Sheet с использованием Node-REDМастер-класс: отправка данных с ПЛК в Google Sheet с использованием Node-RED
Мастер-класс: отправка данных с ПЛК в Google Sheet с использованием Node-RED
Пупена Александр
 
Про курс «Технологии Индустрии 4.0»
Про курс «Технологии Индустрии 4.0» Про курс «Технологии Индустрии 4.0»
Про курс «Технологии Индустрии 4.0»
Пупена Александр
 
Git и GitHub для создания учебного контента
Git и GitHub для создания учебного контентаGit и GitHub для создания учебного контента
Git и GitHub для создания учебного контента
Пупена Александр
 
Короткий опис лабораторного практикуму по MOM
Короткий опис лабораторного практикуму по MOMКороткий опис лабораторного практикуму по MOM
Короткий опис лабораторного практикуму по MOM
Пупена Александр
 
Git4 all
Git4 allGit4 all

More from Пупена Александр (20)

Node-RED довідник
Node-RED довідникNode-RED довідник
Node-RED довідник
 
Інші підсистеми
Інші підсистемиІнші підсистеми
Інші підсистеми
 
11 Підсистеми захисту
11 Підсистеми захисту11 Підсистеми захисту
11 Підсистеми захисту
 
Розроблення підсистеми трендів
Розроблення підсистеми трендівРозроблення підсистеми трендів
Розроблення підсистеми трендів
 
9 Приклади підсистеми тривожної сигналізації в SCADA Citect і SCADA zenon
9 Приклади підсистеми тривожної сигналізації в SCADA Citect і SCADA zenon9 Приклади підсистеми тривожної сигналізації в SCADA Citect і SCADA zenon
9 Приклади підсистеми тривожної сигналізації в SCADA Citect і SCADA zenon
 
8 Розробка підсистеми тривожної сигналізації
8 Розробка підсистеми тривожної сигналізації8 Розробка підсистеми тривожної сигналізації
8 Розробка підсистеми тривожної сигналізації
 
Анімовані компоненти та навігація
Анімовані компоненти та навігаціяАнімовані компоненти та навігація
Анімовані компоненти та навігація
 
Розроблення дисплеїв та анімованих елементів
Розроблення дисплеїв та анімованих елементівРозроблення дисплеїв та анімованих елементів
Розроблення дисплеїв та анімованих елементів
 
5 Підсистема введення/виведення. OPC
5 Підсистема введення/виведення. OPC5 Підсистема введення/виведення. OPC
5 Підсистема введення/виведення. OPC
 
Підсистема введення/виведення SCADA/HMI. Modbus
Підсистема введення/виведення SCADA/HMI. ModbusПідсистема введення/виведення SCADA/HMI. Modbus
Підсистема введення/виведення SCADA/HMI. Modbus
 
Підсистема керування збором та обробкою даних в реальному часі
Підсистема керування збором та обробкою даних в реальному часіПідсистема керування збором та обробкою даних в реальному часі
Підсистема керування збором та обробкою даних в реальному часі
 
Загальні принципи розроблення АРМ оператора на базі SCADA/HMI
Загальні принципи розроблення АРМ оператора на базі SCADA/HMIЗагальні принципи розроблення АРМ оператора на базі SCADA/HMI
Загальні принципи розроблення АРМ оператора на базі SCADA/HMI
 
2_3 Функції графічного людино-машинного інтерфейсу: високоефективний ЛМІ
2_3 Функції графічного людино-машинного інтерфейсу: високоефективний ЛМІ2_3 Функції графічного людино-машинного інтерфейсу: високоефективний ЛМІ
2_3 Функції графічного людино-машинного інтерфейсу: високоефективний ЛМІ
 
2 2 Інші функції SCADA/HMI
2 2 Інші функції SCADA/HMI2 2 Інші функції SCADA/HMI
2 2 Інші функції SCADA/HMI
 
2.1. Функції графічного людино-машинного інтерфейсу
2.1. Функції графічного людино-машинного інтерфейсу2.1. Функції графічного людино-машинного інтерфейсу
2.1. Функції графічного людино-машинного інтерфейсу
 
Мастер-класс: отправка данных с ПЛК в Google Sheet с использованием Node-RED
Мастер-класс: отправка данных с ПЛК в Google Sheet с использованием Node-REDМастер-класс: отправка данных с ПЛК в Google Sheet с использованием Node-RED
Мастер-класс: отправка данных с ПЛК в Google Sheet с использованием Node-RED
 
Про курс «Технологии Индустрии 4.0»
Про курс «Технологии Индустрии 4.0» Про курс «Технологии Индустрии 4.0»
Про курс «Технологии Индустрии 4.0»
 
Git и GitHub для создания учебного контента
Git и GitHub для создания учебного контентаGit и GitHub для создания учебного контента
Git и GitHub для создания учебного контента
 
Короткий опис лабораторного практикуму по MOM
Короткий опис лабораторного практикуму по MOMКороткий опис лабораторного практикуму по MOM
Короткий опис лабораторного практикуму по MOM
 
Git4 all
Git4 allGit4 all
Git4 all
 

Recently uploaded

Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptxЛекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
ssuser78fc9e
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
estet13
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
IndianaCornell
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex TopalЯк доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Collaborator.pro
 

Recently uploaded (6)

Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptxЛекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
 
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex TopalЯк доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
 

просвіта та підготовка до форуму лідерів асутп 2015

 • 1. Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП Олександр Пупена (pupena_san@ukr.net) координатор групи ВНЗ АППАУ доц. ІАСУ, Національний університет харчових технологій Модератор форуму АСУ в Україні (www.asu.in.ua) 1
 • 2. Обізнаність в АСУТП Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) Тут все зрозуміло? 2 Як підвищити свій рівень обізнаності?
 • 3. Рівні знань та питаннѐ компетенцій Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) • загальний (поверхові знаннѐ) • професійний (достатній длѐ розробки безпечних АСУ ТП) • вузькопрофесійний (АС) рівень знань - Що це таке? - Що мені треба знати про це? - До кого мені звернутисѐ по професійну консультація? - … - Як розроблѐти безпечні системи? - Що мені треба робити згідно стандартів, рекомендацій? - Де дізнаватисѐ про новинки? - … - Як можуть зламати ця систему? - Які додаткові механізми використати длѐ захисту? - Як налаштовувати обладнаннѐ, ѐкі програми туди писати? - … рівень НЕзнань • не грузіть мене, це мені не потрібно, це страшилка • будь ѐку систему можна зламати через кабель живленнѐ • … 3 На скільки глибоко ми повинні бути обізнані?
 • 4. Способи пізнаннѐ Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) - Що це таке? - Що мені треба знати про це? - До кого мені звернутисѐ по професійну консультація? - … - Як розроблѐти безпечні системи? - Що мені треба робити згідно стандартів, рекомендацій? - Де дізнаватисѐ про новинки? - … - Як можуть зламати ця систему? - Які додаткові механізми використати длѐ захисту? - Як налаштовувати обладнаннѐ, ѐкі програми туди писати? - … ѐк знайти відповіді? - самостійно - з допомогоя друга, колеги, партнеру, тех.підтримки, сайт виробника, соц.мережі, інтернет- форуму; - піти вчитисѐ (ВУЗи, курси підвищеннѐ кваліфікації) 4
 • 5. Шлѐхи пізнаннѐ Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) ВНЗ центри перепідготовки соц. мережі література статті, періодика освітні ресурси Інтернет пошукові ресурси Інтернет тех. підтримка сайти виробників 5
 • 6. Головні канали пошуку інформації (результати дослідженнѐ АППАУ та B2B RAY ) Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) 1) сайти виробників, 2) служби тех.підтримки, 3) пошукові запити пошукові ресурси Інтернет тех. підтримка сайти виробників 6
 • 7. Стан: Пошукові системи та освітні ресурси Інтернет Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) - ѐк швидко Ви знайдете відповідь? - чи те саме Ви знайдете, що шукали? - на скільки Ви довірѐюте знайденим результатам? - Ви зрозуміюте знайдену інформація? - що ю результатом? 7
 • 8. Стан:соціальні мережі та Інтернет-форуми Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) - Чи знаюте Ви, що багато навчального матеріалу ю в соціальних мережах? - Чи користуютесь Ви соц. мережами? соц. мережі 8
 • 9. Стан: статті, книги, методичні рекомендації Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) Вас влаштовую? - кількість - ѐкість - сучасність матеріалу + велика кількість англомовних статей, білих книг, сайтів; - практично відсутні українськомовні/російськомовні книжки та статті + багато російськомовних сайтів 9
 • 10. «Почему наши продакты не переводѐт существуящие белые книги» Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) http://b2b-insight.com/pochemu-nashi-prodakty-ne-perevodyat-sushchestvuyushchiye-belyye-knigi/ … Резямируѐ. Если копнуть глубже, то по разным темам на разных рынках можно обнаружить настоѐщий информационный голод. Потребители жаждут полезного, образовательного контента. С другой стороны, – это супер- возможности длѐ лидогенерации производителей продуктов и решений. При этом очень важно кто начнет первым. Но пока на промышленных рынках этого не происходит. Почему – что Вы об этом думаете этом? И каковы причины того, что наши продакты так медленно адаптируят казалось бы существуящий и нужный рынку контент? И еще один вопрос к отечественным продакт-менеджерам – представьте себе, как будет менѐтьсѐ спрос и потребительские предпочтениѐ, если ребѐта из западных филиалов, все-же, ускорѐтсѐ в этом направлении. Может пора что-то менѐть с вашим маркетингом? Александр Юрчак, директор B2B Ray 10
 • 11. Загальний стан наѐвності просвітницького матеріалу (укр+рус) (початок аналізу стану) Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) книги White paper стандарт и презент Курси Матеріали базового напрѐмку 2/2/1/1 1/1/1/0 0/1/1/0 1/1/1/1 1/1/1/0 Загальні тенденції розвитку ринку 0/0/0 1/0/0 0/1/0 1/0/0 0/0/0 Промислові комунікації 2/1/2 2/1/1 1/1/0 2/0/1 1/0/1 Інтеграціѐ систем управліннѐ (вертикальна, горизонтальна) 1/0/0 2/1/1 1/0/0 2/0/0 1/0/0 Системи рівнѐ MES 0/1/0 1/1/0 0/0/0 2/0/0 0/0/0 Кібер-безпека 1/1/0 1/1/0 0/1/0 1/0/1 0/0/0 Обслуговуваннѐ парку та систем АСУ 1/1/0 1/1/0 0/1/0 1/1/0 0/1/0 Функціональна безпека (safety) 1/1/0 2/1/0 1/0/0 2/0/1 0/0/0 Розумні пристрої, датчики та Інтернет речей 0/1/1/0 1/1/1/0 0/0/0/0 1/0/0/0 0/0/0/0 Хмарні технології 1/0/0 1/0/0 0/0/0 1/0/0 0/0/0 Проектуваннѐ та проектна документаціѐ 1/1/2/1 1/0/1/1 0/1/1/1 1/0/1/0 0/0/0/0 HMI/SCADA, Alarm management 1/1/0 2/1/1 0/0/0 2/0/0 1/0/1 ПЛК 2/1/2 2/1/1 2/1/0 2/0/1 2/0/2 Програмні технології інтеграції 1/0/1 1/0/1 0/0/0 1/0/1 0/0/0 0 - не забезпечений взагалі (незадовільно) 1 - недостатньо забезпечений (задовільно) 2 - достатньо забезпечений (добре або відмінно) 0 11 1 2
 • 12. Стан: підготовка спеціаліста у ВНЗ Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) ВНЗ Вас влаштовую ѐкість освіти? Причини: http://appau.org.ua/ru/o brazovanye-v-asu- diagnoz-i-lechenye 12
 • 13. Стан: центри перепідготовки Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) - Які Ви знаюте центри перепідготовки? - Чи ю можливість отримати весь комплекс необхідних знань? центри перепідготовки 13
 • 14. Модель системи освіти/просвіти: утопічна картина Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) ВНЗ література статті, періодика спеціалісти наукові здобутки Державна система освіти інтегратори бренди, вендори будь ѐкі учасники виробництво кінцеві замовники - Як Ви бачите своя картину? - Може чогось тут не вистачаю? Розімкнута система? 14 «виробн ицтво» спожива ннѐ оплата податків державі Діагноз – система нестійка!
 • 15. Чому не працяю? Як бачать проблему «споживачі» ВУЗівських «продуктів» (за результатами зустрічей АППАУ) Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) ВНЗ Державна система освіти ви повинні писати ѐкісні статті ви повинні писати ѐкісну літературу ви повинні готовити ѐкісних спеціалістів ви повинні робити наукові здобутки інтегратори бренди, вендори будь ѐкі учасники виробництво кінцеві замовники 15
 • 16. Чому не працяю? Як бачать проблему викладачі ВНЗ (за результатами зустрічей АППАУ) Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) Державна система освіти нампотрібнадостойназарплата ви повинні надавати нам ѐкісний матеріал ви повинні робити рецензії інтегратори бренди, вендори будь ѐкі учасники виробництво кінцеві замовники ви повинні надавати нам обладнаннѐ, софт ви повинні надавати нам бази практик ви повинні забезпечувати підвищеннѐ нашої кваліфікації ви повинні дати набір професійних вимог 16
 • 17. Чому не працяю? Може пора змінявати структуру? Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) Державна система освіти інтегратори бренди, вендори будь ѐкі учасники виробництво кінцеві замовники 17 ВНЗ VS
 • 18. Що робити? Основні ідеї Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) 1. Максимальна незалежність АСУшного просвітництва від державної системи освіти: в центрі - викладачі 2. Тісна співпрацѐ спільноти АСУшних викладачів та всіх гравців ринку 3. Перейти від «ти повинен!» до «ѐ пропонуя!» 4. Тільки конкретні короткострокові взаюмовигідні пропозиції по роботі за напрѐмками! 18
 • 19. Перший крок: формуваннѐ спільноти АСУ Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) інтегратори бренди, вендори будь ѐкі учасники виробництво кінцеві замовники література статті, періодика спеціалісти Перш за все - комунікації! спільнота АСУ вимоги до спеціалістів 19 спільнота викладачів акцент на викладача
 • 20. Робота за напрѐмками Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) 20 1. Переклади стандартів, книг та документів 2. Комплекс кваліфікаційних вимог, програм 3. Рецензуваннѐ навчальних посібників 4. Проведеннѐ олімпіад, конкурсів 5. Формуваннѐ центрів перепідготовки 6. Формуваннѐ центрів перевірки ѐкості знань
 • 21. Напрѐмок 1. Робота над перекладами стандартів Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) • ISA 5.1 2009 - P&ID • ISA 88 - batch process control • ISA 95 – Enterprise-Control System Integration • ISA/IEC-62443 (раніше ISA-99) - Industrial communication networks - Security for industrial and control systems • ISA–18.2–2009 "Management of Alarm Systems for the Process Industries" • OPC UA – стандарт OPC Foundation по інтеграції • ISA101 - Human-Machine Interfaces (вийде найближчим часом) • … Стандарти – ѐк кращі практики, а не обов'ѐзковий нормативний документ! Світові бестселери ICS (АСУТП) – досвід усього світу, а не двох країн! 21
 • 22. Напрѐмок 1. Робота над перекладами книг та документів Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) викладачі ВУЗів 1) матеріали в тому числі зарубіжні стандарти (платні) 2) ресурси (лядські, фінансові) 3) залученнѐ каналів длѐ отриманнѐ матеріалів переклад тексту, написаннѐ статей, посібників, методичних вказівок популѐризаціѐ через виданнѐ (реклама) викуплені екземплѐри, просуненнѐ пов'ѐзаних з темоя продуктів, загальний розвиток індустрії ВНЗ переклад стандартів, навчальних матеріалів зараз проблема навіть з вузькобрендовоя тематикоя бренди, вендори локалізаціѐ на державні стандарти (максимум) просвіта (мінімум) 22
 • 23. Напрѐмок 2.Комплекс кваліфікаційних вимог, програм Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) викладачі ВУЗів 1) рецензуваннѐ списку вимог (лядські ресурси); 2) участь у розробці електронної бази вимог (лядські ресурси); формуваннѐ та корекціѐ професійних вимог можливий доступ до деталей програм, можливість самоосвіти співробітників, визначеннѐ проблемних областей в освіті персоналу ВНЗ у кожного ВУЗа свої програми інтегратори кваліфікаці йні вимоги, програми 23
 • 24. Напрѐмок 3.Рецензуваннѐ навчальних посібників Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) викладачі ВУЗіврецензуваннѐ посібників (лядські ресурси) написаннѐ посібників популѐризаціѐ через виданнѐ (реклама) викуплені екземплѐри, просуненнѐ пов'ѐзаних з темоя продуктів ВНЗ зараз рецензіѐ суто формальна навчальна література посібники інтегратори бренди, вендори будь ѐкі учасники виробництво кінцеві замовники 24
 • 25. Напрѐмок 4.Проведеннѐ олімпіад, конкурсів Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) викладачі ВУЗів 1) фінансуваннѐ – оплата призів, роботи членів комісії, культурних заходів; 2) рецензуваннѐ, коригуваннѐ завдань, за умови конфіденційності; 3) обладнаннѐ, софт участь у організації олімпіади, розробка завдань, робота в комісії ѐкісні випускники, формуваннѐ пріоритетних тем, завдань, повний доступ до результатів олімпіади (кваліфіковані кадри), доступ до тестових завдань (можна використати при прийомі на роботу), популѐризаціѐ продукції/підприюмства ВНЗ студенти вже працяю, приклади: Phoenix Contact, FESTO, Шнейдер Електрик, СВ Альтера… але вузько-брендові тематики інтегратори бренди, вендори будь ѐкі учасники виробництво кінцеві замовники 25
 • 26. Напрѐмок 5.Формуваннѐ центрів перепідготовки Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) інтегратори бренди, вендори будь ѐкі учасники виробництво кінцеві замовники кваліфікаці йні вимоги, програми центри перепідготовки організаціѐ навчаннѐ 3) фінансуваннѐ курсів 1)обладнанн ѐ, софт; 2)корекціѐ курсів підвищеннѐ кваліфікації кадрів вже працяю, але вузько-брендові курси 26
 • 27. Напрѐмок 6.Формуваннѐ центрів перевірки ѐкості знань Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) інтегратори бренди, вендори будь ѐкі учасники виробництво кінцеві замовники кваліфікаці йні вимоги, програми центри перевірки ѐкості організаціѐ тестуваннѐ студенти 3) фінансуваннѐ тестуваннѐ 1)обладнанн ѐ, софт; 2)корекціѐ тестів перевірка при прийомі на роботу 27
 • 28. Старт: спільнота викладачів в моделі АППАУ Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) 28 робоча група ВНЗ: КПІ(Київ), НУХТ(Київ), ХНУРЕ(Харків), КНУ(Кривий Ріг), Львівська політехніка
 • 29. Сьогоденнѐ: робоча група ВНЗ Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) Мета – сумісна робота над покращеннѐм стану освіти та просвіти Комунікації: • круглі столи; • семінари; • соц.мережі 29 робоча група ВНЗ: КПІ(Київ), НУХТ(Київ), ХНУРЕ(Харків), КНУ(Кривий Ріг), Львівська політехніка
 • 30. Що зроблено, план дій Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) Зроблено 1) організовано робочу групу, налагоджені зв'ѐзки з деѐкими ВНЗ 2) проводитьсѐ аналіз наѐвного освітѐнського матеріалу 3) започатковані напрѐмки 1-5 План дій 1) розширеннѐ зв'ѐзків з викладачами інших ВНЗ 2) посиленнѐ існуячих та розширеннѐ зв'ѐзків з учасниками АСУшного ринку (соц.мережі, форуми, електронна пошта); 3) формуваннѐ та реалізаціѐ конкретних пропозицій щодо пп.1-6; 30
 • 31. Започатковано: переклади стандартів Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) ANSI/ISA–18.2–2009 Management of Alarm Systems for the Process Industries (переклад започаткований) ISA 5.1 P&ID (Чорновий переклад зроблено) Суто на ентузіазмі! 31
 • 32. Започатковано: перелік кваліфікаційних вимог Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) 32
 • 33. Комунікації (технічне рішеннѐ) длѐ першого кроку Просвіта та підготовка персоналу длѐ АСУ ТП (Пупена О.) Як можна наладити зв’ѐзок без комунікаційної площадки? Де обговорявати пропозиції, питаннѐ, обговореннѐ питань? Варіанти: 1) Лінкедін: (АППАУ організаційний рівень) https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=3914 892&trk=anet_ug_hm 2) Фейсбук: 1) https://www.facebook.com/groups/appau/ (АППАУ організаційний рівень) 2) https://www.facebook.com/groups/asu.in.ua/ (АСУ в Україні технічний рівень) 3) Форум АСУ в Україні: www.asu.in.ua 4) Пропонуйте інші варіанти 33