Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Qawaa Id Al Mouslaa

430 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Qawaa Id Al Mouslaa

 1. 1. ‫ا‬ ‫ت ا وإ‬ ‫ا‬ ‫:ا ا‬ ‫وءة : ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫ﺏ ، وﻡ اه ى ﺏ ا .‬ ‫وأ‬ ‫ر لا ،و‬ ‫م‬ ‫ة وا‬ ‫، وا‬ ‫ا‬ ‫:‬ ‫أ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻡ‬ ‫ا ﻡأ ﻥا‬ ‫ا‬ ‫ا ا يآ‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫ﻡ‬ ‫quot;. و‬ ‫ا‬ ‫ت ا وأ‬ ‫ت و : quot;ا ا ا‬ ‫ء وا‬ ‫ا‬ ‫،‬ ‫ا‬ ‫أ ءا و ﺕ،آ‬ ‫ا‬ ‫ةا‬ ‫ﺏن‬ ‫ً، اﺵ‬ ‫آ ﺏً‬ ‫،‬ ‫أو إ‬ ‫ا اردة‬ ‫ا‬ ‫ت، وأوﺽ ﻡ‬ ‫ء وا‬ ‫ﺏب ا‬ ‫,و ا‬ ‫ا‬ ‫اﺵ‬ ‫،ﺕ‬ ‫، وأﻥ‬ ‫وا‬ ‫أه ا‬ ‫وا ﻡ‬ ‫و -ا‬ ‫آ با -‬ ‫-‬ ‫ﻥ ، وآ ی ﺏ‬ ‫ﻥ- ق ﺵآ أ‬ ‫،ﺏ ه -‬ ‫ًﺏ‬ ‫اﻡ ا ً وا‬ ‫ﺏا‬ ‫ا و آ ﺕ ، وﺏ‬ ‫ﺏ ،و‬ ‫وإ‬ ‫وا‬ ‫ﻥ - وإﻥ ﺕ‬ ‫ذﻡ‬ ‫إ‬ ‫، وﺕ‬ ‫ا ﻡ ، وﻥ‬ ‫وأو‬ ‫وآ ءﺕ‬ ‫وﺽ ه ، و‬ ‫إﻥ ر‬ ‫ﻥ - آ اﺵ‬ ‫-‬ ‫اﺏ‬ ‫، وا‬ ‫ﻡا ﻥا‬ ‫ا ﻡ وا‬ ‫ا‬ ‫ﺕ‬ ‫ﻡ ﺏ ، وزادﻥ‬ ‫ً، وﺽ‬‫ا‬ ‫اا‬ ‫، وأه ا ل وا ﺕ د،‬ ‫، وا‬ ‫، وا‬ ‫ل أه ا‬ ‫.‬ ‫، إﻥ و ذ ، وا در‬ ‫ا‬ ‫ً وه ى وﺕ ً، وﻥ ﺏ ﺏ ا اء و‬ ‫ً‬ ‫وإی‬ ‫او‬ ‫ا ﺏ ﺏز ﻡ ا ،و‬ ‫ا یﺏ‬ ‫إاﺕ ،‬ ‫ا‬ ‫ﻡ‬ ‫.‬ ‫ﻥ ﻡ ،و و‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫وا‬ ‫ثا‬ ‫دارات ا‬ ‫ة وا رﺵ د‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫، وﻥ ب إ ، وﻥ ذ ﺏ ﻡ ﺵ ور أﻥ ، وﻡ‬ ‫، وﻥ‬ ‫، وﻥ‬ ‫،ﻥ‬ ‫ا‬ ‫،‬ ‫ﺵی‬ ‫ه دي ، وأﺵ أن إ إ ا و‬ ‫، وﻡ ی‬ ‫ﻡ‬ ‫،ﻡ ی ا‬ ‫أ‬ ‫ن، و ﺕ ً.‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺏ ، وﻡ ﺕ‬ ‫وأ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫،‬ ‫ور‬ ‫وأﺵ أن ﻡ ا‬ ‫ً‬ ‫وﺏ :‬ ‫،‬ ‫ن ا ی ن ﺏ ء ا و ﺕ أ أرآ ن ا ی ن ﺏ ﺕ ، وه ا ی ن ﺏ د ا ﺕ‬ ‫و ﺕ.‬ ‫وا ی ن ﺏ ﺏ ﺏ ، وا ی ن ﺏ ه ، وا ی ن ﺏ‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ا ه ، وﺕ‬ ‫ا ﺏ ﺏ ، وﺕ‬ ‫ا ﺙ:ﺕ‬ ‫ا ﺏ أ أ ما‬ ‫وﺕ‬ ‫ت.‬ ‫وا‬
 2. 2. ‫ین‬ ‫اآ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أ ا أن ی‬ ‫ً‬ ‫،و ی‬ ‫، وأه‬ ‫ای‬ ‫: )و ِ ِ ا ْ َﺱْ َ ء ا ْ ُ ْ َ َ دْ ُ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ة، ل ا ﺕ‬ ‫ﺏ‬ ‫و ﺕ،‬ ‫ﺏ ءا ﺕ‬ ‫ِ َ ( )ا‬ ‫، ود ء ا دة.‬ ‫د ءا‬ ‫اف: 081(. وه ا ی‬ ‫أن ﺕ ل: ی‬ ‫ًﻡ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻡی ن‬ ‫: أن ﺕ م ﺏ ی ي ﻡ ﺏ ﻡ أ ء ا ﺕ‬ ‫ءا‬ ‫. وﻥ ذ .‬ ‫ا‬ ‫. وی‬ ‫. وی ر ار‬ ‫را‬ ‫؛ ﻥ ا اب، وﺕ آ‬ ‫مﺏ ﺏ إ‬ ‫ء،‬ ‫ها‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺕ‬ ‫ود ء ا دة: أن ﺕ‬ ‫، وه ا.‬ ‫ا‬ ‫ﻥا‬ ‫ا‬ ‫، وﺕ‬ ‫ﻥا‬ ‫ﺏ ار‬ ‫، وﺕ‬ ‫ﺏ ﻥ ﻥا‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫اﺵ‬ ‫ﺕ رة وﺏ‬ ‫ﺏ‬ ‫ه ، وﻡ أ آ م ا س‬ ‫وﻡ أ ﻡ‬ ‫أن ی‬ ‫ﺕ‬ ‫ﻡ ا ا ، را ً ﻡ ا‬ ‫ﻡﺕ‬ ‫أن أآ‬ ‫ﺕ رة أ ى، أ‬ ‫ا‬ ‫،ﻡ ا ً ﺽﺕ ،ﻥ ً د.‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫وأﺱ‬ ‫تا‬ ‫: quot;ا ا ا‬ ‫quot;.‬ ‫و‬ ‫أﺱ ء ا‬ ‫ا‬ ‫:‬ ‫آ‬ ‫ة ا و : أﺱ ء ا‬ ‫ا‬ ‫)1 (‬ ‫ی ، ل ا ﺕ : )و ِ ِ ا ْ َﺱْ َ ء ا ْ ُ ْ َ ( . وذ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ت‬ ‫ﻥﻡ‬ ‫ا‬ ‫أي ﺏ‬ ‫ً و ﺕ ی ا.‬ ‫ً‬ ‫،ا‬ ‫ﻡا‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫آﻡ‬ ‫ﺏ م، و‬ ‫ﺕ‬ ‫ةا ﻡ ا‬ ‫* ﻡ ل ذ : quot;ا quot; ا ﻡ أ ء ا ﺕ ، ﻡ‬ ‫و ه.‬ ‫، وا‬ ‫ت ﻡ ا ، وا رة، وا‬ ‫لا‬ ‫ﻡ‬ ‫زوال. ا ة ا‬ ‫ی‬ ‫ﺏ ،و ی‬ ‫ا ﻡ ،ا ي ی‬ ‫: quot;ا quot; ا ﻡ أ ء ا ﻡ‬ ‫* وﻡ ل‬ ‫)2 (‬ ‫) ِْ ُ َ ِ ْ َ ر ِ َِ ب َ ِ ر و َ ْ َ ( . ا ا ا ا‬ ‫ََ‬ ‫آٍ‬ ‫َ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ ن، ل ا ﺕ‬ ‫، ل ا ﺕ : )و ِ ْ َ ُ َ َ ِ ُ ا ْ َ ْ ِ َ ْ َ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫، أو أ ل‬ ‫ﺏ‬ ‫ً، اء ﻡ ی‬ ‫ً وﺕ‬ ‫ﺵء‬ ‫إ ُ َ و َ ْ َ ُ َ ِ ا ْ َ َا ْ َ ْ ِ و َ َ ْ ُ ُ ِ ْ ور َ ٍ إ َ ْ َ ُ َ و َ ٍ ِ ُُ َ ت ا ْ َرْض و ر ْ ٍ و‬ ‫َ‬ ‫َِ َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ََ ِ‬ ‫َ‬ ‫و‬ ‫ِه َ‬ ‫) 3(‬ ‫َ ِ ٍ إ ِ ِ َ ب ُ ِ ٍ( . )و َ ِ ْ َا ٍ ِ ا ْ َرْض إ َ َ ا ِ رِزْ ُ َ و َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ و ُ ْ َ ْد َ َ‬ ‫َ‬ ‫هَ‬ ‫َ‬ ‫ِِ‬ ‫د‬ ‫َ‬ ‫آٍ‬ ‫ِ‬ ‫)4 (‬ ‫ُ ِ ِ َ ب ُ ِ ٍ( ، ) َ ْ َ ُ َ ِ ا َ َات َا ْ َرْض و َ ْ َ ُ َ ُ ِ ون و َ ُ ْ ِ ُ ن َا ُ َ ِ ٌ ِ َات‬ ‫ِ‬ ‫َو‬ ‫ََ‬ ‫َِ‬ ‫و ِو‬ ‫آٍ‬ ‫آ‬ ‫)5 (‬ ‫ا ُور( .‬ ‫ِ‬ ‫رل‬ ‫ل‬ ‫ا ﻡ ،ا‬ ‫ﻡ‬ ‫quot;ا ﻡ أ ءا ﺕ‬ ‫* وﻡ ل ﺙ : quot;ا‬ ‫)6 (‬ ‫ﺕ‬ ‫ا‬ ‫وﺕ‬ ‫أم‬ ‫و ، quot; أر ﺏ د ﻡ ه ﺏ ه quot; ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫: ) ور ْ َ ِ و ِ َ ْ ُ‬ ‫َﺱ آ‬ ‫ََ‬ ‫لا‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫أی ً‬ ‫وأرﺽ ، وﻡ‬ ‫ﺏ‬ ‫وأ‬ ‫)8(‬ ‫)7 (‬ ‫ﻡ : )ر َ و ِ ْ َ ُ َ ْء ر ْ َ ً و ِ ْ ً( .‬ ‫َ‬ ‫َ َﺱ آ ﺵ ٍ َ‬ ‫َ ْء( ، و ل‬ ‫ﺵٍ‬ ‫د ءا‬ ‫،‬ ‫إ‬ ‫اﻥ اد ، وی ن ﺏ ر‬ ‫ی نﺏ رآ ا‬ ‫أ ءا ﺕ‬ ‫وا‬ ‫آ ل ق آ ل.‬ ‫إا‬ ‫ا‬ ‫ﺏ‬ ‫دا ً‬ ‫نآ ﻡ‬ ‫ا ن آ ا.‬ ‫ً‬ ‫ﺏ‬ ‫ی‬ ‫quot;. ن ا ﺕ‬ ‫ﻡ ل ذ : quot;ا ی ا‬ ‫دال‬ ‫ﺏ‬ ‫، وا‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫، وه ا ة ا ی ، وا‬ ‫ا لا صا يی‬ ‫ین‬ ‫ً و را و ء ، آ‬ ‫ً‬ ‫،ﺕﺕ‬ ‫ﻡ وﻥ ﺏ‬ ‫وه أن ﺕ ﺕ‬ ‫آل‬ ‫ف. وآ‬ ‫وی ر وی ء ا‬ ‫ا ةﺏ ﺙ،‬ ‫ﺕ‬ ‫، نا ی ﻡ‬ ‫ﻡ أ اء ا‬ ‫ﻥ ی ی ا ل.‬ ‫قو‬ ‫ا‬ ‫اﻡﺏ ف‬ ‫ﻡ وﻥ ن ﺏ‬ ‫و‬ ‫ﺕ‬ ‫أ م وأو ف:‬ ‫ة ا ﻥ : أﺱ ء ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ﻡ ا ﻥ ، وه ﺏ‬ ‫ا ات، وأو ف ﺏ ر ﻡ د‬ ‫أ مﺏ رد‬ ‫آ وا‬ ‫را ﻥ ﻡ ی‬ ‫و - وﺏ‬ ‫وا ، وه ا -‬ ‫ﻡ‬ ‫ا ول ﻡ اد‬ ‫quot;.‬ ‫،ا ی ،ا‬ ‫،ا‬ ‫،ا‬ ‫،ا‬ ‫ﻡ ا ص ـ quot;ا ، ا ، ا ی ، ا‬ ‫ﻡ‬
 3. 3. ‫ا‬ ‫، وﻡ‬ ‫ا‬ ‫ﻡ‬ ‫ا‬ ‫ﻡ‬ ‫،‬ ‫ﻥ وﺕ‬ ‫وا ، وه ا‬ ‫آأء‬ ‫ﻡ ا ی ، وه ا.‬ ‫)9 (‬ ‫ﺕ : ) و ُ َ ا ْ َ ُ ر ا ِ ُ( .‬ ‫ُ‬ ‫َه‬ ‫.آ‬ ‫ان‬ ‫ﺏ ﻥ أ م وأو ف،‬ ‫وإﻥ‬ ‫)01(‬ ‫و : )ور َ ا ْ َ ُ ر ُو ا ْ َ ( . ن ا ی ا ﻥ د‬ ‫ُذ‬ ‫ََ‬ ‫.‬ ‫ﺏ‬ ‫ها‬ ‫أن ا‬ ‫إ‬ ‫،و ﺏ‬ ‫إ‬ ‫،و‬ ‫إ‬ ‫ی ل:‬ ‫ع أه ا وا ف أﻥ‬ ‫و‬ ‫ﺏ ، وه ا أﻡ أﺏ ﻡ أن ی ج إ د .‬ ‫ﺏ‬ ‫و ا: إن ا ﺕ‬ ‫ﻡ ﻥ ﻡ أه ا‬ ‫اأ ءا ﺕ‬ ‫ﺽ لﻡ‬ ‫وﺏ ا‬ ‫ت ی م ﺕ د ا ﻡ ء.‬ ‫ة وه ا.. و ا ذ ﺏ ن ﺙ ت ا‬ ‫ﺏ ﺏ ،و ی ﺏ‬ ‫، وﺏ‬ ‫)11(‬ ‫ﺏ ﻥ.‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ﺏﻡ‬ ‫وه ا‬ ‫ﺏ و ف آ ة، ﻡ أﻥ ا ا ا . ل ﺕ : )ِن‬ ‫إ‬ ‫ﻥ‬ ‫و‬ ‫: نا ﺕ‬ ‫أﻡ ا‬ ‫)21(‬ ‫َ ْ َ ر َ َ َ ِ ٌ* ِﻥ ُ ُ َ ُ ْ ِئ و ُ ِ ُ* و ُ َ ا ْ َ ُ ر ا ْ َ ُود* ُو ا ْ َ ْش ا ْ َ ِ ُ* َ ٌ ِ َ ُ ِ ُ( .‬ ‫ل‬ ‫ِ‬ ‫ُ دُ ذ‬ ‫َه‬ ‫َُ‬ ‫إه‬ ‫َ‬ ‫: ) َ ِ اﺱْ َ ر َ ا ْ َ ْ َ * ا ِي َ َ َ َ َ ى* َا ِي َ ر َ َ َى* َا ِي أ ْ َج ا ْ َ ْ َ *‬ ‫ََ‬ ‫و‬ ‫َ‬ ‫و‬ ‫َ‬ ‫ﺱ‬ ‫ول‬ ‫)31(‬ ‫َ َ َ َ ُ ُ َ ء أ ْ َى( .‬ ‫ًَ‬ ‫ف وا ، و ی م ﻡ ﺙ ﺕ ﺕ د‬ ‫ه ا ی ت ا ی أو ف آ ة‬ ‫ا ﻡ ء.‬ ‫ی م ﻡ ﺙ ﺕ ا د، وإﻥ ه‬ ‫ف،‬ ‫ذوات ﺏ ﻡ ا‬ ‫ت‬ ‫وأﻡ ا : ن ا‬ ‫د، وآ ﻥ‬ ‫ا‬ ‫ﺕ،‬ ‫ﺏ ، وآ ﻡ د ﺏ ﻡ ﺕ د‬ ‫ﺏ،‬ ‫ت ﻡ اﺕ‬ ‫ﻡ‬ ‫.‬ ‫أو و ً‬ ‫ً ًﺏ‬ ‫د، وآ ﻥ‬ ‫ا‬ ‫د، أو ﻡ‬ ‫وا ا‬ ‫ی‬ ‫ﻡ‬ ‫ی‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻡ أ ءا ﺕ ؛ ﻥ ا‬ ‫أن: quot;ا ه quot;‬ ‫وﺏ ا أی ً‬ ‫: )و َ ُ ا َ ِ َ إ َ َ ُ َ‬ ‫هِ‬ ‫َ‬ ‫ﻡ يا‬ ‫وا ﻡ ، ل ا ﺕ‬ ‫،و ﻥ ا‬ ‫ءا‬ ‫ﺏ‬ ‫ا ﻥْ َ َ ُ ت و َ ْ َ و َ ُ ْ ِ ُ َ إ ا هْ ُ()41( ی ی ون ﻡ ور ا‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ﻥ ُ َﻥ‬ ‫وا ی م.‬ ‫ا ه ، وأﻥ ا ه ،‬ ‫و -: ی ذی اﺏ دم ی‬ ‫و :quot; لا -‬ ‫ا‬ ‫ﻡ‬ ‫أن ا ه ﻡ أ ء ا ﺕ ؛ وذ أن ا ی ی ن‬ ‫ﺏ ي ا ﻡ أ ا وا رquot;)51(. ی ل‬ ‫: quot;وأﻥ ا ه quot;‬ ‫نﻡ‬ ‫ا ه إﻥ ی ی ون ا ﻡ ن ا ي ه ﻡ ا ادث، ی ی ون ا ﺕ ،‬ ‫ا ه وﻡ ، و ﺏ أﻥ ی ا‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺏ : quot;ﺏ ي ا ﻡ أ ا وا رquot;،‬ ‫ﻡ‬ ‫أن‬ ‫( وﺏ ا ﺕ أﻥ ی‬ ‫)ﺏ‬ ‫ا م( ه ا‬ ‫)ﺏ‬ ‫أن ی ن ا‬ ‫وا ر، وه ا ه ، و ی‬ ‫ه ا ا ی ﻡ ادا ﺏ ا ﺕ .‬ ‫ً‬ ‫ی نا ه‬ ‫ﺙ ﺙ أ ر:‬ ‫،‬ ‫و‬ ‫إن د‬ ‫: أﺱ ء ا‬ ‫ةا‬ ‫ا‬ ‫و.‬ ‫اﺕ‬ ‫و .ا ﻥ : ﺙ ت ا‬ ‫أ ه:ﺙ تذ ا‬ ‫عا ی ﺏ ﺏ،‬ ‫طا‬ ‫ه . و ا ا ل أه ا‬ ‫وﻡ‬ ‫:ﺙ ت‬ ‫ا‬ ‫ﺕ : )إ ا ِ َ َ ُ ا ِ ْ َ ْ ِ أنْ َ ْ ِ ُوا َ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ُ ا َن ا َ َ ُ ٌ‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ‫ر‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ذﺏ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر ِ ٌ()61(؛ ن ﻡ‬ ‫َ‬ ‫ﺏ طا‬ ‫ذﻥ ﺏ ، ور‬ ‫أن ی ن ا ﺕ‬ ‫هی ا‬ ‫.‬ ‫وإﺙ ت‬ ‫ا ً ﺕ ، وإﺙ ت ا‬ ‫إﺙ ت ا‬ ‫quot;ی‬ ‫* ﻡ ل ذ : quot;ا‬ ‫ل ﺕ : )وَا ُ َ ْ َ ُ َ َ ور ُ َ ِن ا َ َ ِ ٌ‬ ‫ﺕ ُ َآ إ‬ ‫ی‬ ‫وا ى آ‬ ‫ا‬ ‫وه أﻥ ی‬ ‫ذ وﻡ‬ ‫َ ِ ٌ()71(.‬ ‫ﺏ‬ ‫أﻡ ی :‬ ‫ﻡﺕ‬ ‫و‬ ‫وإن د‬ ‫و.‬ ‫أ ه :ﺙ تذ ا‬ ‫و.‬ ‫اﺕ‬ ‫ا ﻥ :ﺙ تا‬ ‫.‬ ‫ا ً - و - وإﺙ ت ا ة‬ ‫إﺙ ت ا‬ ‫* ﻡ ل ذ :quot;ا quot; ی‬ ‫ام.‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ذا و‬ ‫ة ا ا : د أﺱ ء ا‬ ‫ا‬ ‫ا ات و ه‬ ‫ﺏ ، وی ل‬ ‫ﺏ‬ ‫ا‬ ‫ذات ا ، و‬ ‫quot;یل‬ ‫* ﻡ ل ذ : quot;ا‬ ‫ام.‬ ‫ا وا رة ﺏ‬ ‫، وی ل‬ ‫و هﺏ‬ ‫ا‬ ‫و‬
 4. 4. ‫ات وا رض ل: ) ِ َ ْ َ ُ ا َن ا َ َ َ ُ َ ْء َ ِ ٌ وَن ا َ َ ْ‬ ‫َأ‬ ‫آﺵٍ‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫و ا ذآ ا‬ ‫أ َ َ َ ِ ُ َ ْء ِ ْ ً()81( ود ا ام ﻡ ة ا‬ ‫ﺵٍ‬ ‫َط‬ ‫ً‬ ‫وو ا ﺕ‬ ‫ا إذا ﺕ ﺏ ا‬ ‫ً‬ ‫آ ة.‬ ‫ﻡ‬ ‫اا‬ ‫ﻡا‬ ‫زم، ﻥ ﺏ ی‬ ‫أن ی ن زﻡ ً‬ ‫و ، إذا‬ ‫ا‬ ‫لا ﺕ ،و لر لا‬ ‫وا أن ا زم ﻡ‬ ‫ﺏ ی ن زﻡً ﻡ‬ ‫،و نا ﺕ‬ ‫، و زم ا‬ ‫ن آ م ا ور‬ ‫؛ وذ‬ ‫ن ﻡ ادا.‬ ‫ً‬ ‫آ ﻡ وآ م ر‬ ‫ت:‬ ‫، ﺙث‬ ‫وأﻡ ا زم ﻡ ل أ ٍ ى ل ا ور‬ ‫ی : ی م ﻡ إﺙ ﺕ‬ ‫تا‬ ‫وی م ﺏ ، ﻡ أن ی ل ﻡ ی ا‬ ‫ا و : أن ی آ‬ ‫ن‬ ‫: ﻥ ، وأﻥ أ م ﺏ‬ ‫ﻡ ه دث. ل ا‬ ‫و - أن ی ن ﻡ أ‬ ‫-‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫آ ل ﺕ : ) ُ ْ َ ْ َ ن ا ْ َ ْ ُ ِ َادا‬ ‫ً‬ ‫آَ‬ ‫ا وأ‬ ‫ً ییو ﻥد‬ ‫ی ل و ی ال‬ ‫اﺕ‬ ‫ِ َ ِ َ ت ر َ َ ِ َ ا ْ َ ْ ُ َ ْ َ أنْ َ ْ َ َ َ ِ َ ت ر و َ ْ ِ ْ َ ِ ِ ْ ِ ِ َ َدا()91(. و ل: )و َ ْ َﻥ َ ِ ا ْ َرْض‬ ‫ِ‬ ‫َأ‬ ‫ً‬ ‫آ َُ َ ﺝ‬ ‫َ‬ ‫َِ‬ ‫ِ ْ َ َ َة أ ْ ٌ َا ْ َ ْ ُ َ ُ ُ ِ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ُ أ ْ ُ ٍ َ َ ِ َتْ َ ِ َ ت ا ِ ِن ا َ َ ِ ٌ َ ِ ٌ()02(. و وث‬ ‫إ‬ ‫آُ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺱَ‬ ‫ﺵ ٍَ مو‬ ‫.‬ ‫ی مﻥ ً‬ ‫ﺕ‬ ‫د‬ ‫ی :ی م‬ ‫ت‬ ‫، ﻡ أن ی ل ا‬ ‫وی ا زم ﺏ وﺏ‬ ‫ا ل ا ﻥ : أن ی آ‬ ‫تا‬ ‫: ی مذ ، ن‬ ‫لا‬ ‫ﺕ.‬ ‫ﻡ ﺏً‬ ‫ﻡ إﺙ ﺕ أن ی ن ا ﺕ‬ ‫ﺏ ، آ أﻥ أی‬ ‫ﺏ‬ ‫نﻡ‬ ‫ها‬ ‫ﻡ أ ﻡ ﺏ،و‬ ‫ی‬ ‫ﺕآ ﻡ‬ ‫إ‬ ‫ﻡ‬ ‫ت؟!.‬ ‫ذاﺕ ، ي ق ﺏ ا ات وا‬ ‫ذاﺕً وﺕ أن ی ن ﻡ ﺏ ً‬ ‫ﺕ‬ ‫تﺕ‬ ‫ا‬ ‫ه.‬ ‫ا زم ه ﺕ ا‬ ‫و‬ ‫ه ا لأ‬ ‫ی آ ﺏ ام و ﻡ ،‬ ‫،‬ ‫: أن ی ن ا زم ﻡ ﺕً‬ ‫ا لا‬ ‫وﻡ‬ ‫ذآ‬ ‫أن ی م ﺏ أو ی ا زم، وی‬ ‫ذآ‬ ‫إ ا ،ﻥی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫د ا وم. و رود ه ی ا‬ ‫؛ ن د ا زم ی ل‬ ‫وﺏ ﻥ أن ی‬ ‫ﺏ ن زم ا ل ل.‬ ‫ا‬ ‫ﻡ‬ ‫،‬ ‫، م أن ی ن ً ، ن ذ ه ا‬ ‫ن : إذا آ ن ه ا ا زم زﻡ ً ﻡ‬ ‫ب ا زم.‬ ‫ا زم، ی ،‬ ‫اهل‬ ‫ور ﺕ‬ ‫تﻥ‬ ‫:ه اﻡ عﺏنا ﻥ نﺏ ،و‬ ‫ازﻡ ، وﻥ ذ .‬ ‫ﺕ‬ ‫ات ﻡ‬ ‫، أو ی ل ا ل ﻡ ی ا‬ ‫أو ی ، أو ی‬ ‫:‬ ‫ل‬ ‫،‬ ‫: أﺱ ء ا‬ ‫ةا‬ ‫ا‬ ‫؛ نا‬ ‫وی‬ ‫ﻡ ء ﺏ ا ب وا ، ی اد‬ ‫اف‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫ﺕ : )و َ ْ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫ا‬ ‫افذ‬ ‫ء،‬ ‫ﻡا‬ ‫ﺕ‬ ‫إدراك ﻡ ی‬ ‫ی‬ ‫َ ْ َ َ َ ِ ِ ِ ْ ٌ ِن ا ْ َ َا ْ َ َ َ َا ْ ُ َاد ُ ُو َ ِ َ َ ن َ ْ ُ َ ْ ُو ً()12( . و : ) ُ ْ ِﻥ َ َ م ر َ‬ ‫ََ‬ ‫إ‬ ‫آَ‬ ‫َآ أ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫إ‬ ‫ا ْ َ َا ِ َ َ َ َ َ ِ ْ َ و َ َ َ َ َا ْ ِﺙْ َ َا ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ا ْ َ وأنْ ُ ْ ِ ُ ا ِ ِ َ َ ْ ُ َ لْ ِ ِ ُ ْ َ ﻥ ً وأنْ‬ ‫ََ‬ ‫ﺱ‬ ‫آ‬ ‫ََ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫َ‬ ‫َ ُ ُ ا َ َ ا ِ َ َ ْ َ ُ ن()22(. و ن ﺕ‬ ‫َ‬ ‫ﺏﻥ ،‬ ‫ی ﺏ ﻥ ، أو إﻥ ر ﻡ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺕ‬ ‫.‬ ‫ﻡ ءﺏ ا‬ ‫ر‬ ‫ك ا دب ذ وا‬ ‫ﺕ،‬ ‫ی‬ ‫:‬ ‫رة د‬ ‫ة ا دﺱ : أﺱ ء ا‬ ‫ا‬ ‫ﺏ ﻥ ، أو أﻥ‬ ‫ﺏاه‬ ‫ر : quot;أ‬ ‫ایا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫واﺏ‬ ‫كquot;. ا ی روا أ‬ ‫ا‬ ‫، أو ا ﺙ ت ﺏ‬ ‫أ اﻡ‬‫ً‬ ‫آ ﺏ ، أو‬ ‫)32(.‬ ‫وا آ ، وه‬ ‫ﺏ.‬ ‫،و ا‬ ‫ٍ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ﺏ‬ ‫وﻡ ا ﺙ ا ﺕ‬ ‫ه )42( د‬ ‫ا ً ﻡ إ وا ا ﻡ أ‬ ‫ً‬ ‫وﺕ‬ ‫و : quot;إن ﺕ‬ ‫ا‬ ‫ﻡـ‬ ‫ﻥ ا رة: quot;إن أ ء‬ ‫ء ﺏ ا ا د، و آ ن ا اد ا‬ ‫ا‬ ‫ا quot;)52(، ی ل‬ ‫ه د ا quot; أو ﻥ ذ .‬ ‫وﺕ ن ا ً ﻡ أ‬ ‫اﺕ‬
 5. 5. ‫: quot;ﻡ‬ ‫ن‬ ‫ها‬ ‫د ا ،و‬ ‫ا ی : أن ه ا ا د ﻡ ﺵ ﻥ أن ﻡ أ‬ ‫إذن‬ ‫دره أ دﺕ‬ ‫يﻡ‬ ‫ه ا أن ﺕ ل:‬ ‫، وﻥ‬ ‫ﻡ‬ ‫،و‬ ‫ﻡ‬ ‫هد ا quot;‬ ‫أ‬ ‫.‬ ‫، ﻥ ی أن ی ن ك دراه أ ى ﺕ ه‬ ‫ﺕ‬ ‫ء، وا ی ا وي‬ ‫ها‬ ‫وﺕ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫وی‬ ‫ﺽ.‬ ‫ﻡ‬ ‫quot;: ﺕ‬ ‫quot;ا وىquot; ص 383 ـ6 ﻡ quot;ﻡ ع اﺏ‬ ‫م اﺏ ﺕ‬ ‫لﺵ ا‬ ‫ذآ ه‬ ‫ذ ص 973: إن ا‬ ‫ﺏ ی ،و ل‬ ‫و ﺏ ﺕ ق أه ا‬ ‫ا‬ ‫آ ما‬ ‫ق ی . أهـ.‬ ‫ءﻡ ا ﺏ‬ ‫ً‬ ‫اﻡ آ‬ ‫ﺵ‬ ‫ﺏ‬ ‫:‬ ‫quot; ا ريquot; ص512 ـ11 ط ا‬ ‫و ل اﺏ‬ ‫وا ﺽ اب،‬ ‫ف‬ ‫،ﺏ ا‬ ‫)ا ري وﻡ (، ﺕ د ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫وا ل ا دراج. أهـ.‬ ‫وﺕ‬ ‫ذ أﻥ اع.‬ ‫، وروي‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ﺕ‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫و.‬ ‫ا‬ ‫ور‬ ‫ﻡ آ با ﺕ‬ ‫ا ًﻡ‬ ‫وﺕ‬ ‫ﺕ‬ ‫و‬ ‫:‬ ‫آ با ﺕ‬ ‫ا ول‬ ‫ا‬ ‫اآم‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا رئ‬ ‫وا‬ ‫وا ه‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫اب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ؤوف‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا زاق‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ای‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ای‬ ‫وس‬ ‫ا‬ ‫اه‬ ‫ا در‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ﻡ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫دود‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫ارث‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا هب‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫:‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر لا‬ ‫وﻡ‬ ‫)13( ا ح)23( ا‬ ‫)92( ا ب)03( ا‬ ‫)62( ا اد)72( ا )82( ا‬ ‫ا‬ ‫)33(‬ ‫)04( ا‬ ‫)93( ا‬ ‫)73(ا م)83(ا‬ ‫)53( ا ﺏ )63(ا‬ ‫)43( ا‬ ‫ا‬ ‫)14(‬ ‫ن)24( ا ﺕ )34(.‬ ‫ا‬ ‫رل‬ ‫اً‬ ‫وﺙ ﻥ‬ ‫، وا وﺙ ﻥ ن ا ً آ ب ا ﺕ‬ ‫هاﻡ ا ﻥ ﺏ‬ ‫ﺕ‬ ‫(؛ ﻥ إﻥ ورد ﻡ ا‬ ‫ً‬ ‫و ، وإن آ ن ﻥ ﺕ دد إد ل )ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اه : )ِﻥ ُ َ ن ِ َ ِ ّ ً()44( وﻡ ا ﻥ‬ ‫إ آَ‬ ‫ی‬ ‫و ق آ ذي‬ ‫و‬ ‫إﺏ‬ ‫)54(.‬ ‫وا دة وﻡ ه ﺏ ﺵ ء‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫ذ‬ ‫. وه أﻥ اع:‬ ‫ها‬ ‫: ا د أﺱ ء ا‬ ‫ةا‬ ‫ا‬ ‫ﻡ‬ ‫أه ا‬ ‫م، آ‬ ‫ت وا‬ ‫ﻡا‬ ‫ﺵ ً ﻡ أو ﻡ د‬ ‫ا ول: أن ی‬ ‫تا‬ ‫م وا‬ ‫ﻡا‬ ‫ب ا ی ن ﺏ وﺏ د‬ ‫و ه . وإﻥ آ ن ذ إ دا‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ی‬ ‫، ﻥ رﺵ ءﻡ ذ ﻡ ﺏ‬ ‫ﺏ‬
 6. 6. ‫نا‬ ‫، وذ‬ ‫أه ا‬ ‫آ‬ ‫تا‬ ‫تﺕ ﺏ‬ ‫دا‬ ‫ا ﻥ : أن ی‬ ‫ی‬ ‫ﻡﺏ‬ ‫دا‬ ‫ﻥ،‬ ‫ﺏ‬ ‫ص، ﺏ ه دا‬ ‫ا‬ ‫أن ﺕ ل‬ ‫ی‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻡ‬ ‫.‬ ‫إی‬ ‫ا‬ ‫رى : )ا ب(، وﺕ‬ ‫ا‬ ‫ی ﺏ ﻥ ،آ‬ ‫ﺏ‬ ‫اﺕ‬ ‫: أن ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی ﺏﻥ ﻡ ﺏ‬ ‫ﺏ‬ ‫اﺕ‬ ‫،‬ ‫ﺕ‬ ‫نأ ءا ﺕ‬ ‫(، وذ‬ ‫)ا ا‬ ‫.‬ ‫ی اﺕ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺏﻥ‬ ‫ءا‬ ‫، آ أن ه ا‬ ‫اﺵ ق ا ى ﻡ ا ی ،‬ ‫آن‬ ‫ا‬ ‫م، آ‬ ‫أء‬ ‫ﻡأ‬ ‫ا اﺏ : أن ی‬ ‫ﺏ،‬ ‫ﻡ‬ ‫نأ ءا ﺕ‬ ‫ا ﺏ أ ﻡ ؛ وذ‬ ‫،‬ ‫أا‬ ‫واﺵ ق ا ت ﻡ ا ،‬ ‫إ َ َ إ ُ َ َ ُ ا ْ َﺱْ َ ء‬ ‫ُ‬ ‫ِِه‬ ‫ﺕ : )و ِ ِ ا ْ َﺱْ َ ء ا ْ ُ ْ َ َ دْ ُ ُ ِ َ ()64(. و : )ا ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ا ْ ُ ْ َ ()74(. و : ) َ ُ ا ْ َﺱْ َ ء ا ْ ُ ْ َ ُ َ ُ َ ُ َ ِ ا َ َات َا ْ َرْض()84(.‬ ‫و ِو‬ ‫ُ‬ ‫ا‬ ‫،‬ ‫ءا‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻡ‬ ‫ات وا رض‬ ‫ا‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺏ دة وﺏ ه ا ، وﺏ ﻥ ی‬ ‫.‬ ‫ی‬ ‫و -ﻡ ﺏ‬ ‫ﺏ-‬ ‫ا يی‬ ‫ا‬ ‫ﺏ‬ ‫ی ﺏ : )وذ ُوا ا ِ َ ُ ْ ِ ُون ِ أﺱْ َ ِ ِ‬ ‫ََ‬ ‫َ َر‬ ‫ه دا‬ ‫أﻥ ا ﻡ م؛ ن ا ﺕ‬ ‫دﺏ‬ ‫وا‬ ‫َ ُ ْ َوْن َ َ ُ ا َ ْ َُ ن()94(.‬ ‫َ‬ ‫َ آﻥ‬ ‫ﺱ‬ ‫.‬ ‫اد ا‬ ‫ﺕ‬ ‫وﻡ ﻡ ی ن ﺵ آً أو آ ا‬ ‫ً‬ ‫)1( ﺱ رة ا اف، ا : 081.‬ ‫)2( ﺱ رة ، ا : 25.‬ ‫)3( ﺱ رة ا ﻥ م، ا 95.‬ ‫)4( ﺱ رة ه د، ا : 6.‬ ‫)5( ﺱ رة ا‬ ‫، ا : 4.‬ ‫)6( روا ا ري، آ ب ا دب )9995(، و‬ ‫)4572(.‬ ‫،آ با‬ ‫)7( ﺱ رة ا اف، ا : 651.‬ ‫)8( ﺱ رة‬ ‫، ا : 7.‬ ‫)9( ﺱ رة ﻥ ، ا : 701.‬ ‫)01( ﺱ رة ا‬ ‫، ا : 85.‬ ‫)11( ا‬ ‫.‬ ‫آاﻥ‬ ‫ً‬ ‫ه اا‬ ‫، وﺱ‬ ‫ه ا ن وا‬ ‫)21( ﺱ رة ا وج، ا ت: 21 - 61.‬ ‫)31( ﺱ رة ا‬ ‫)1- 5(.‬ ‫)41( ﺱ رة ا ﺙ ، ا : 42.‬ ‫)51( روا ا ري، آ ب ا‬ ‫، آ ب ا ظ ا دب )6422(.‬ ‫)6284(، و‬ ‫)61( ﺱ رة ا‬ ‫ة، ا : 43.‬ ‫)71( ﺱ رة ا د ، ا : 1.‬ ‫)81( ﺱ رة ا ق، ا : 21.‬ ‫)91( ﺱ رة ا‬ ‫، ا : 901.‬ ‫)02( ﺱ رة ن، ا : 72.‬ ‫)12( ﺱ رة ا ﺱ اء، ا : 63.‬ ‫)22( ﺱ رة ا اف، ا : 33.‬ ‫)32( روا أ‬ ‫د‬ ‫quot;ا‬ ‫ن ر )2732( quot; اردquot;، وا آ )1/905(، وذآ ا ﻥ‬ ‫)1/193، 254(، وا‬ ‫quot; ر )991(.‬ ‫ا‬ ‫)42(‬ ‫ه.‬ ‫أن‬ ‫،و‬ ‫ًو‬ ‫ؤه‬ ‫:إ‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫)52( روا ا ري، آ ب ا‬ ‫، آ ب ا آ )7762(.‬ ‫)2937( و‬ ‫)62( quot;‬ ‫quot;، آ ب ا ن )19(.‬ ‫)72(quot;ﺱ ا‬ ‫ﺝ quot;آ ب ا ه )7524(،وquot;‬ ‫،وquot;ﺱ ا‬ ‫)5942( و‬ ‫ا‬ ‫يquot;،آ ب‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫أ quot;)5/451(،وا‬ ‫)82( quot;ﺱ أ داودquot;، آ ب ا دب )5594(، و quot;ﺱ ا‬ ‫ة )7835(.‬ ‫quot;، آ ب داب ا‬
 7. 7. ‫)92( quot;ﺱ أ‬ ‫)4/422(،‬ ‫أ‬ ‫)604(، و‬ ‫quot;، آ ب ا‬ ‫ا‬ ‫م )2104(، و quot;ﺱ‬ ‫داودquot;، آ ب ا‬ ‫ي.‬ ‫وا‬ ‫)03( quot;ﺱ ا‬ ‫أ quot; )1/3،‬ ‫ﺝ quot;، آ ب ا رة )982(، و quot;‬ ‫quot; آ ب ا رة )5(، و quot;ﺱ ا‬ ‫2/801(.‬ ‫)13( quot;‬ ‫)3966(.‬ ‫، آ ب ا وا‬ ‫)7296(، و‬ ‫ا‬ ‫ا ريquot;، آ ب اﺱ‬ ‫)23( quot;‬ ‫ة )784(.‬ ‫quot;، آ ب ا‬ ‫)33( quot;ﺱ أ داودquot;، آ ب ا دب )6084(، و quot;‬ ‫أ quot; )4/42، 52(.‬ ‫)43( quot;‬ ‫)1912(.‬ ‫،آ با‬ ‫)2475(، و‬ ‫ا ريquot;، آ ب ا‬ ‫)53( quot;‬ ‫quot;، آ ب ا آ ة )5101(.‬ ‫)63( quot;ﺱ أ داودquot;، أ اب ا ﺝ رة )1543(، و quot;ﺱ ا‬ ‫ﺝ quot;، آ ب ا رات )0022(.‬ ‫)73( quot;ﺱ أ داودquot;، أ اب ا ﺝ رة )1543(، quot;ﺱ ا‬ ‫ﺝ quot;، آ ب ا رات )0022(.‬ ‫)83( quot;‬ ‫)177(.‬ ‫ةا‬ ‫،آ ب‬ ‫)0211(، و‬ ‫ا ريquot;ن آ ب ا‬ ‫)93( quot;‬ ‫)177(.‬ ‫ةا‬ ‫،آ ب‬ ‫)0211(، و‬ ‫ا ريquot;، آ ب ا‬ ‫)04( ا اﻥ‬ ‫: رﺝ ﺙ ت.‬ ‫quot;ا وﺱ quot; و ل ا‬ ‫)14( quot;‬ ‫quot; )174(.‬ ‫م )2927(، و quot;‬ ‫ا ريquot;، آ ب ا‬ ‫)24( quot;ﺱ أ داودquot;، آ ب ا‬ ‫quot;، آ ب‬ ‫ات )4453(، و quot;ﺱ ا‬ ‫يquot; ، آ ب ا‬ ‫)5941(، و quot;ﺱ ا‬ ‫أ quot; )3/021(.‬ ‫ﺝ quot;، آ ب ا ء )8583(، و quot;‬ ‫)0031(، و quot;ﺱ ا‬ ‫ا‬ ‫)34( quot;‬ ‫، آ ب ا آ )7762(.‬ ‫ات )0146(، و‬ ‫ا ريquot;، آ ب ا‬ ‫)44( ﺱ رة‬ ‫، ا : 74.‬ ‫)54(‬ ‫دة، و‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫،و‬ ‫quot;رب ا‬ ‫: ﻥ آ ا ﺱ ءا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫اد ، وا‬ ‫أﻥ‬ ‫ات وا رضquot;. وه آ ة؛ ﻥ‬ ‫ا‬ ‫)64( ﺱ رة ا اف، ا : 081.‬ ‫)74( ﺱ رة ، ا : 8.‬ ‫)84( ﺱ رة ا‬ ‫، ا : 42.‬ ‫)94( ﺱ رة ا اف، ا : 081‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫ة،‬ ‫ا ﺝ ،آ‬ ‫ﺝ‬ ‫ﻥ‬ ‫ت آ ل،‬ ‫آ‬ ‫تا‬ ‫ةا و :‬ ‫ا‬ ‫ذ . و دل‬ ‫،و‬ ‫، وا‬‫، وا‬ ‫، وا ة، وا‬ ‫، وا‬ ‫، وا‬ ‫وا ، وا رة، وا‬ ‫ة.‬ ‫، وا ، وا‬ ‫ه اا‬ ‫ﺕ : ) ِ ِ َ ُ ْ ِ ُ ن ِ ْ ِ َة َ َ ُ ا ْء و ِ ِ ا ْ َ َ ُ ا ْ َ ْ َ و ُ َ ا ْ َ ِ ُ‬ ‫َه‬ ‫َِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫:‬ ‫أﻡ ا‬ ‫ا ْ َ ِ ُ()05(. وا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ها‬ ‫ا‬ ‫ﻥ.‬ ‫آ ل، وإﻡ‬ ‫. إﻡ‬ ‫، ﺏ أن ﺕ ن‬ ‫أن آ ﻡ د‬ ‫وأﻡ ا :‬ ‫م‬ ‫ﺏ نأ ه ا‬ ‫اﺕ‬ ‫دة؛ و ا أ‬ ‫إ ا با ﻡ ا‬ ‫ﺏ‬ ‫وا ﻥ ﺏ‬ ‫. ل ﺕ : )و َ ْ أ َ ِ ْ َ ْ ُ ِ ْ ُون ا ِ َ ْ َ ْ َ ِ ُ َ ُ إ َ َ ْم‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫دِ‬ ‫َ َﺽ‬ ‫وا‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺏﺕ‬ ‫: ) َا ِ َ َ ْ ُ ن ِ ْ ُون ا ِ َ ُْ ُ ن َ ْ ً و ُ ْ‬ ‫َ ﺵ َه‬ ‫دِ‬ ‫َ‬ ‫و‬ ‫ا ْ ِ َ َ ِ و ُ ْ َ ْ د َ ِ ِ ْ َ ُِ ن()15(. و ل‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َه‬ ‫أﺏ : ) َ‬ ‫ُ ْ َ ُ ن* أ ْ َا ٌ َ ْ ُ أ ْ َ ء و َ َ ْ ُ ُون أ ن ُ ْ َ ُ ن()25(. و ل‬ ‫َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َ ٍَ‬ ‫ََ ت‬ ‫إﺏ اه وه ی‬ ‫ﻡ : )أ َ َ ْ ُ ُون ِ ْ ُون ا ِ َ‬ ‫دِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫أ َ ِ ِ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ و ُ ْ ِ ُ و ُ ْ ِ َ ْ َ َ ْ ً()35(، و‬ ‫ﺵ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ً و َ ُ ُ ْ* ُف َ ُ ْ و ِ َ َ ْ ُ ُون ِ ْ ُون ا ِ أ َ َ ْ ُِ ن()45(.‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ دِ‬ ‫َ‬ ‫آأ‬ ‫ﺵَ‬ ‫ا ل أو‬ ‫ت آ ل، وه ﻡ ا ﺕ ،‬ ‫ق‬ ‫وا ه ة أن‬ ‫ﺙ إﻥ ﺙ ﺏ‬ ‫ﺏ.‬ ‫و دﺕ ، وه ﺕ‬ ‫ﻡ ا وﺕ‬ ‫ﻡ رة‬ ‫ﻡ‬ ‫ة: ن ا س ا‬ ‫وأﻡ ا‬ ‫ﺏ ﺏ ﺏ وأ ه ؟‬ ‫ﺏ تا لا‬ ‫أﻥ ﻡ‬ ‫وﺕ إ ﻡ‬ ‫وﺕ‬ ‫، وا ن،‬ ‫آ ت وا‬ ‫اﺕ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻥ ً آل‬ ‫وإذا آ ﻥ ا‬ ‫ﺕ :)و َ َآ ْ َ َ ا ْ َ ا ِي َ ُ ت()55(. و‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫:‬ ‫ﻡ‬ ‫وﻥ ه ؛‬ ‫،وا‬ ‫،وا‬ ‫وا‬
 8. 8. ‫) ِ ِ َ ب َ ِ ر و َ ْ َ ()65(. و : )و َ َ ن ا ُ ِ ُ ْ ِ َ ُ ِ ْ َ ْء ِ ا َ َات و ِ‬ ‫ََ‬ ‫آٍ‬ ‫وَِ‬ ‫ﻡﺵٍ‬ ‫َﻡ آ َ‬ ‫ا َْرْض()75(. و : )أمْ َ ْ َ ُ ن َﻥ َ ْ َ ُ ِ ُ ْ و َ ْ َا ُ ْ ََ ور ُُ َ َ َ ْ ِ ْ َ ْ ُ ُ ن()85(.و ل ا‬ ‫َ‬ ‫ه َﻥ ه ﺏ َ ُﺱ‬ ‫ﻥ‬ ‫َأ‬ ‫َی‬ ‫ِ‬ ‫ﺏ رquot;)95(. و ل: quot; أی ا س، أرﺏ ا‬ ‫ا ل:quot;إﻥ أ ر وإن رﺏ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ًquot;)06(.‬ ‫ﺕ نأ ،و‬ ‫ﻥ‬ ‫أﻥ‬ ‫ﺕ : )و َ َ ِ ا ْ َ ُ د َ ُ ا ِ َ ْ ُ َ ٌ ُ ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫،آ‬ ‫ﺏ‬ ‫اا‬ ‫اﺕ‬ ‫و‬ ‫أ ْ ِ ِ ْ وُ ِ ُ ا ِ َ َ ُ ا َ ْ َ َا ُ َ ْ ُ َ َ ن ُ ْ ِ ُ َ ْ َ َ َ ء()16(. و : ) َ َ ْ َ ِ َ ا ُ َ ْل ا ِ َ َ ُ ا‬ ‫َ‬ ‫ﺱ‬ ‫ُ‬ ‫آ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِن ا َ َ ِ ٌ و َ ْ ُ أ ْ ِ َ ء َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ا و َ ْ َ ُ ُ ا ْ َﻥْ ِ َ ء ِ َ ْ ِ َ و َ ُ ل ُو ُ ا َ َاب ا ْ َ ِ ِ()26(.‬ ‫َ‬ ‫َﻥ ُ ذ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُﺱ‬ ‫َﻥ َ‬ ‫إ‬ ‫ﻥ : ) ُ ْ َ ن ر َ َب ا ْ ِ ة َ َ ِ ُ ن*‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ﺱ ََ ر‬ ‫،ل‬ ‫ﻥﺏﻡا‬ ‫ی‬ ‫وﻥ ﻥ‬ ‫: ) َ ا َ َ ا ُ ِ ْ وَ ٍ و َ َ ن َ َ ُ‬ ‫َ َ آَ‬ ‫و َ ٌ َ َ ا ْ ُ ْ َ ِ َ* َا ْ َ ْ ُ ِ ِ َب ا ْ َ َ ِ َ()36(. و ل‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ﺱ‬ ‫َﺱ م‬ ‫ِ ْ إ َ ٍ ِذا َ َ َ َ ُ إ َ ٍ ِ َ َ َ َ و َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ٍ ُ ْ َ ن ا ِ َ َ ِ ُ ن()46(.‬ ‫َ‬ ‫ﺱَ‬ ‫َ‬ ‫ِ إً ه آ ِ‬ ‫اوﻡ‬ ‫ة‬ ‫ل، ﺕ‬ ‫ل، وﻥ ً‬ ‫آً‬ ‫وإذا آ ﻥ ا‬ ‫ا لا‬ ‫ز‬ ‫:‬ ‫ﻥ ًﻡ ًﺏ ﺏ ﻡ ا‬ ‫إﺙ ﺕ ً ﻡ ً، و ﺕ‬ ‫ﺕ‬ ‫ق،‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫، وا ، وا اع، وﻥ ه .‬ ‫ا ل ا ﺕ ن ﻥ ً وذ آ‬ ‫ﺕ ن آ ً، وﺕ‬ ‫ﻡﺏ‬ ‫در‬ ‫أن‬ ‫ﺕل‬ ‫ﺏ ؛ﻥ‬ ‫ﻡ ﺏ ﻡ ی ﻡ نا‬ ‫ﺕ ن آ ً إذا آ ﻥ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﻡ‬ ‫ه ا ل، و ا ی آ ه ا ﺕ‬ ‫أو أﺵ ، وﺕ ن ﻥ ً‬ ‫وﺏ‬ ‫ﺕ : )و َ ْ ُ ُون و َ ْ ُ ُ ا ُ َا ُ َ ْ ُ‬ ‫و‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ﻡ ﺏ ﻡ ی ﻡ ﻥ ور ﺏ ،آ‬ ‫ق وإﻥ ذآ ه‬ ‫ا‬ ‫ا ْ َ ِ ِ َ()56(. و : )ِﻥ ُ ْ َ ِ ُون َ ْ ا* وأ ِ ُ َ ْ ا()66(. و : ) َا ِ َ َ ُ ا ِ ِ َ َ َ ْ َ ْر ُ ُ ْ‬ ‫ِﺝ‬ ‫ﺱ‬ ‫آ‬ ‫و‬ ‫َ آ ً ََآ آ ً‬ ‫إ‬ ‫آ‬ ‫َ ْ َ ُ ن*وأ ْ ِ َ ُ ْ ِن َ ْ ِي َ ِ ٌ()76(.و :)ِن ا ْ ُ َ ِ ِ َ ُ َ د ُ ن ا َ و ُ َ‬ ‫َه‬ ‫َِ‬ ‫إ‬ ‫إآ‬ ‫َ َُ‬ ‫ِ ْ َْ ُ‬ ‫َ د ُ ُ ْ()86(. و : ) َ ُ ا ِﻥ َ َ ُ ْ ِﻥ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ِ ُ ن* ا ُ َ ْ َ ْ ِئ ِ ِ ْ()96(.‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫إﻥ‬ ‫إ‬ ‫ِ‬ ‫ل ﺕ : )وإنْ ُ ِ ُوا ِ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ا ا َ ِ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻥ‬ ‫َِ‬ ‫ﻥ‬ ‫و ا ی آ ا أﻥ ن ﻡ‬ ‫ِ ْ ُ ْ َا ُ َ ِ ٌ َ ِ ٌ()07(. ل: ) َ َ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ (، و ی : ﻥ ؛ ن ا ﻥ‬ ‫و‬ ‫ن،‬ ‫ﻡ ما‬ ‫ذم ﻡ ً.‬ ‫وه‬ ‫.‬ ‫،ی ا‬ ‫ا ام: quot; ن ا ﻡ ی نquot; ﻡ‬ ‫وﺏ ا ف أن ل ﺏ‬ ‫ب ا ﺱ ء:‬ ‫ت أوﺱ‬ ‫ةا ﻥ : با‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ء، و ن ﻡ ا‬ ‫اا‬ ‫ﻡ‬ ‫ةا‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫نآ ا ﻡ‬ ‫وذ‬ ‫، ل ا ﺕ : )و َ ْ َﻥ َ ِ‬ ‫َأ‬ ‫ﻡ‬ ‫، آ أن أ ا‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺏ ل ا ﺕ ، وأ‬ ‫ﻡی‬ ‫ا ْ َرْض ِ ْ َ َ َة أ ْ ٌ َا ْ َ ْ ُ َ ُ ُ ِ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ُ أ ْ ُ ٍ َ َ ِ َتْ َ ِ َ ت ا ِ ِن ا َ َ ِ ٌ َ ِ ٌ()17(.‬ ‫إ‬ ‫آُ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺱَ‬ ‫ِ ﺵ ٍَ مو‬ ‫،إ‬ ‫وا ﻡ ك، وا‬ ‫ء، وا ﺕ ن، وا‬ ‫ا‬ ‫تا ﺕ‬ ‫وﻡ أﻡ ذ : أن ﻡ‬ ‫آ ل ﺕ : )و َ ء َﺏ ()27(. و ل: ) َ ْ َ ْ ُ ُون إ أنْ َ ْ ِ َ ُ ُ ا ُ‬ ‫َ ِ َ یﺕ‬ ‫هی‬ ‫َ َر‬ ‫ﺕ‬ ‫تا‬ ‫ذ ﻡا‬ ‫ِ َُ ٍ ِ َ ا ْ َ َ م()37(. و ل: ) ََ َ َ ُ ُ ا ُ ِ ُ ُ ِ ِ ْ()47(. و ل: )و ُ ْ ِ ُ ا َ ء أنْ َ َ َ َ َ ا ْ َرْض‬ ‫ِ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ﺏﻥﺏ‬ ‫ه‬ ‫ِ‬ ‫ﻡ‬ ‫إ ِ ِذْ ِ ِ()57(. و ل: )ِن َ ْ َ ر َ َ َ ِ ٌ()67(. و ل: ) ُ ِ ُ ا ُ ِ ُ ُ ا ْ ُ ْ َ و ُ ِ ُ ِ ُ ُ ا ْ ُ ْ َ ()77(.‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫إ‬ ‫ﻥ‬ ‫ِ‬ ‫و : quot;ی ل رﺏ إ ا ء ا ﻥ quot;)87(.‬ ‫ا‬ ‫و لا‬ ‫،‬ ‫ا‬ ‫ﺏ ، ﻥ ل إن ﻡ أ‬ ‫ا ارد، و ﻥ‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ﺏا‬ ‫اﺕ‬ ‫ﺏ.‬ ‫وﻥ‬ ‫ﺏ‬ ‫، وا ی ، وا زل، وﻥ ذ ، وإن آ ﻥ‬ ‫، وا‬ ‫وا ﺕ ، وا ، وا‬ ‫، وﺱ :‬ ‫:ﺙ‬ ‫إ‬ ‫تا‬ ‫:‬ ‫ةا‬ ‫ا‬ ‫و ، وآ‬ ‫ا‬ ‫نر‬ ‫آ ﺏ ، أو‬ ‫ﺕ : ﻡ أﺙ ا ﺕ‬ ‫ا ش، وا ول‬ ‫اء‬ ‫، آ ة وا ، وا رة، وا‬ ‫ﻡا‬ ‫ﺏ‬ ‫تآ ل ﻥ‬ ‫، وا ی ، وﻥ ذ .‬ ‫إ ا ء ا ﻥ ، وا‬ ‫وا .‬ ‫ا‬ ‫ﺏﺏ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ﺕ‬ ‫إﺙ ﺕ‬ ‫ﺕ : ) َ أ َ ا ِ َ َ ُ ا ِ ُ ا ِ ِ ور ُ ِ ِ َا ْ ِ َ ب ا ِي َ ل َ َ‬ ‫ﻥَ‬ ‫ِ‬ ‫َ َﺱ و‬ ‫َ‬ ‫:‬ ‫أﻡ ا‬ ‫ر ُ ِ ِ َا ْ ِ َ ب ا ِي أﻥْ َل ِ ْ َ ْ ُ و َ ْ َ ْ ُ ْ ِ ِ و َ ِ َ ِ ِ و ُ ُ ِ ِ ور ُ ِ ِ َا ْ َ ْم ا ْ ِ ِ َ َ ْ َ َ‬ ‫ﺽﺽ‬ ‫َآ َ ُﺱ و ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫ِ‬ ‫َﺱ و‬ ‫َ ِ ا()97(.‬ ‫ً‬
 9. 9. ‫:ا ی ن‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ﺕ . وا ی ن ﺏ ب ا ي ﻥ ل‬ ‫:ا ی نﺏ‬ ‫ی نﺏ ی‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻡأ‬ ‫:ا ی نﺏ‬ ‫ی‬ ‫ور‬ ‫ا‬ ‫ت ا . وآ ن ﻡ‬ ‫ﻡءﻡ‬ ‫ﺏ‬ ‫و.‬ ‫، وه ا -‬ ‫ﻡ‬ ‫یً‬ ‫، وأ ق ً، وأ‬ ‫ﻥ ، وه أ ﺏ ﻡ‬ ‫ﺏ‬ ‫أ‬ ‫وأﻡ ا : ن ا ﺕ‬ ‫ی نا‬ ‫إﻥ ی ﺕ‬ ‫ﺕ دد، ن ا دد ا‬ ‫ﺏﻡ‬ ‫آأ‬ ‫إﺙ ﺕ‬ ‫،‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺏ ی ی ، وآ ه ا ب ا ﺙ‬ ‫ی‬ ‫ﺏ‬ ‫، أو ا ب، أو ا‬ ‫ا‬ ‫درا ﻡ ی ز‬ ‫ً‬ ‫ﺏ.‬ ‫ﻡأ‬ ‫ل‬ ‫و-‬ ‫ا-‬ ‫ﻡ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا ﺕ ، نا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ﺏا‬ ‫أ‬ ‫وه ا ﻥ ل‬ ‫ﻡه‬ ‫ﺏ‬ ‫لﻡ أ‬ ‫ﺏ ﻥ ً،‬ ‫إرادة، وأ‬ ‫ا وأﻥ‬‫ً‬ ‫ا س ﺏ ﺏ وأ‬ ‫أ‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫نر‬ ‫آ ﺏ ، أو‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻥ-‬ ‫:ﻡ ﻥ ه ا -‬ ‫تا‬ ‫وا‬ ‫.‬ ‫، وا‬ ‫، وا ن، وا‬ ‫آ ت، وا م، وا‬ ‫تﻥ‬ ‫، وآ‬ ‫و‬ ‫نﻡ ﻥ ا‬ ‫ا آ ، وذ‬ ‫ا‬ ‫- ﻡ إﺙ ت ﺽ ه‬ ‫-‬ ‫اﺕ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺏ ل، إ أن‬ ‫دﻥ ؛ نا‬ ‫تآ لﺽ ،‬ ‫اد ﺏ ﺏ ن اﻥ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺕ‬ ‫أن ی ن آ ً، و ن‬ ‫ً‬ ‫ﺏ ء،‬ ‫م، وا م‬ ‫نا‬ ‫ا ل، وذ‬ ‫ﻡ یل‬ ‫ی‬ ‫: ا ار ی . و ی ن‬ ‫ی نآ ًآ‬ ‫،‬ ‫ین مﺏ ا‬ ‫ا‬ ‫:‬ ‫لا‬ ‫ن ﻥ ً، آ‬ ‫مﺏ‬ ‫ا‬ ‫دل‬ ‫نا س‬ ‫و‬ ‫رون‬ ‫:‬ ‫و لا‬ ‫ﺵ ء وإن ه ﻥ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫وإن آ ﻥ ا ذوى‬ ‫َ ُ ت()08(.‬ ‫ﺕ : )و َ َآ ْ َ َ ا ْ َ ا ِي‬ ‫َ‬ ‫*ﻡ لذ :‬ ‫آ ل ﺕ.‬ ‫ی‬ ‫ات‬ ‫.‬ ‫آل‬ ‫ی‬ ‫ﺕ :)و َ ِْ ُ َﺏ َ أ َ ا()18(.ﻥ ا‬ ‫َی ر ًَ‬ ‫*ﻡ ل :‬ ‫ﺕ : )و َ َ ن ا ُ ِ ُ ْ ِ َ ُ ِ ْ َ ْء ِ ا َ َات و ِ ا ْ َرْض()28(.‬ ‫ِ‬ ‫وَِ‬ ‫ﺵٍ‬ ‫َ آَ‬ ‫*ﻡ لﺙ :‬ ‫و رﺕ . و ا ل ﺏ : )ِﻥ ُ َ ن َ ِ ً َ ِ ا(. ن ا‬ ‫إ آَ‬ ‫إﻡ‬ ‫ً‬ ‫آل‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ﺵء‬ ‫ی‬ ‫و رﺕ‬ ‫اﺕ‬ ‫ل‬ ‫ر ا رة‬ ‫ﺏ ب ا ی د، وإﻡ‬ ‫ا‬ ‫ا رض.‬ ‫ات و‬ ‫ا‬ ‫أآ ﻡ آ ل.‬ ‫ﺕ‬ ‫ا‬ ‫أن ا‬ ‫وﺏ ا ا ل‬ ‫آل‬ ‫د‬ ‫آ تو‬ ‫ت ح وآ ل،‬ ‫تا‬ ‫ةا ا :ا‬ ‫ا‬ ‫ه أآ .‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫،آ ه‬ ‫تا‬ ‫ﻡا‬ ‫ﻥ أآ ﺏ‬ ‫اﺏ‬ ‫تا ﺕ ا أ‬ ‫و ا آﻥ ا‬ ‫ﻡ م.‬ ‫:‬ ‫ال ا‬ ‫ا‬ ‫ًإ‬ ‫ﺕآ‬ ‫تا‬ ‫أﻡ ا‬ ‫ﺕ : )َ ْ َ َ ِ ِْ ِ َ ْ ٌ()38(، )وَ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ُ ا أ َ ٌ()48(.‬ ‫آ ًَ‬ ‫َی‬ ‫آ ﺵء‬ ‫مآ آ‬ ‫ا و :ﺏ ن‬ ‫: )أنْ د َ ْا ِ ْ َ ِ و َ ا* و َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ‬ ‫ًَ َ‬ ‫ََ‬ ‫ا ذﺏ ن، آ‬ ‫ا ﻥ : ﻥ ﻡ اد‬ ‫أنْ َ ِ َ و َ ا()58(.‬ ‫ًَ‬ ‫َ‬ ‫: )و َ َ َ ْ َ ا َ ء‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫،آ‬ ‫ﺏ اا ﻡ ا‬ ‫ی‬ ‫ﻡآ‬ ‫:د ﺕ ه ﻥ‬ ‫ا‬ ‫َا ْ َرْض و َ َ ْ َ ُ َ ِ ِ َ()68(. و : )و َ َ ْ َ َ ْ َ ا َ َات َا ْ َرْض و َ َ ْ َ ُ َ ِ ِ ِ أ م و َ‬ ‫ﺱ ٍََ‬ ‫ََ‬ ‫و ِو‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫و‬ ‫َ َ ِ ْ ُ ُ ب()78(.‬ ‫ٍ‬ ‫:‬ ‫: ذا و‬ ‫إ‬ ‫تا‬ ‫:ا‬ ‫ةا‬ ‫ا‬
 10. 10. ‫ة،‬ ‫، وا‬ ‫، وا‬ ‫ی ال ﻡ ً ﺏ ، آ ، وا رة، وا‬ ‫یلو‬ ‫ا‬ ‫اﺕ : ه‬ ‫.‬ ‫، وا ی ، وا‬ ‫تا ی ،آ‬ ‫، وﻡ ا‬ ‫، وا ، وا‬ ‫وا‬ ‫ا ش،‬ ‫اء‬ ‫، وإن ﺵ ء ی ، آ‬ ‫، إن ﺵ ء‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺕ‬ ‫:ه ا‬ ‫وا‬ ‫وا ول إ ا ء ا ﻥ .‬ ‫ذاﺕ ؛ ن ا ﺕ‬ ‫ﺏ ری ، آ م، ﻥ ﺏ ر أ‬ ‫ذاﺕ‬ ‫و ﺕ نا‬ ‫،ی ﻡ ﺵءﺏ ﺵء‬ ‫ﺏ‬ ‫؛ نا می‬ ‫ی ل و ی ال ﻡ ً. وﺏ ر د ا م‬ ‫ﺕ : )ِﻥ َ أ ْ ُ ُ إ َا أ َاد َ ْ ً أنْ َ ُ ل َ ُ ُ ْ َ َ ُ ن()88(. وآ‬ ‫َآ‬ ‫إ َ ِذ َ ر َ ﺵ َ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺕ‬ ‫ُ‬ ‫آ‬ ‫ﻥـ‬ ‫أﻥ -‬ ‫ا‬ ‫ﻥ‬ ‫إدراآ‬ ‫ﻡ ﻡ ،و ﻥ‬ ‫.و ﺕ نا‬ ‫ﻥ ﺕﺏ‬ ‫: )و َ َ َ ُون إ أنْ َ َ ء ا ُ ِن ا َ‬ ‫إ‬ ‫ـَ‬ ‫ء َِ َ‬ ‫َ‬ ‫ﺕ‬ ‫إ‬ ‫،آ ی‬ ‫- ی ء ﺵ ً إ وه ﻡ ا‬ ‫َ ن َ ِ ً َ ِ ً()98(.‬ ‫آَ‬ ‫.‬ ‫:أ ه :ا‬ ‫ور‬ ‫تا‬ ‫إﺙ ت ا‬ ‫ة ا دﺱ : م‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫وا ﻥ : ا‬ ‫، وه ا‬ ‫تا‬ ‫ﻡﺙ‬ ‫تا ﺕ‬ ‫أن ﻡ أﺙ ﻡ‬ ‫ا دا‬ ‫:‬ ‫ﻡا‬ ‫وا .‬ ‫ا‬ ‫ﺏ‬ ‫ا دﺏ‬ ‫ﺕ : ) َ ْ َ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ٌ()09(. و : )أ َ َ ْ َ ُْ ُ َ َ ْ َ ُْ ُ أ َ‬ ‫َ‬ ‫آ‬ ‫َ‬ ‫ﺵء‬ ‫آ‬ ‫:‬ ‫أﻡ ا‬ ‫َ َآ ُون()19(. و : ) َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ ِ ّ ً()29(. و : )و َ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ُ ا أ َ ٌ()39(.‬ ‫آ ًَ‬ ‫َ‬ ‫ﺱ‬ ‫ه‬ ‫َ‬ ‫و:‬ ‫وأﻡ ا‬ ‫ق ﺕ ﻥ ً ا ات، وه ا ی م أن ی ن ﺏ‬ ‫وا‬ ‫ورة أن ﺏ ا‬ ‫ﺏ‬ ‫ا ول: أﻥ‬ ‫تا ی‬ ‫تا‬ ‫ه‬ ‫فﺕ ﺏ،آ ه‬ ‫آﻡ‬ ‫ت؛ ن‬ ‫ا‬ ‫ﺕی‬ ‫اﻡن‬ ‫ت ﻡ اﺵ اآ‬ ‫ایﺏا‬ ‫ة ا رة، ذا‬ ‫ﻡً‬ ‫ا وات، ة ا‬ ‫وأ ى.‬ ‫أ‬ ‫ر ا ی ﺏ وﺏ ا‬ ‫وا وث،‬ ‫ق‬ ‫ﺕ‬ ‫ﻡ ﺏً‬ ‫ا‬ ‫اﻡﻡ‬ ‫ا ﻥ : أن ی ل: آ ی ن ا ب ا‬ ‫اﻡ‬ ‫؟! ن ﺕ‬ ‫ا‬ ‫إ ﻡ ی ، وه ا د ذ إ ﺕ‬ ‫ا‬ ‫ا ﺏبا‬ ‫ﻥ ً.‬ ‫ی‬ ‫ﺏ‬ ‫ه أن‬ ‫،‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ء وی‬ ‫ا‬ ‫تﻡ ی‬ ‫ا‬ ‫: أﻥ ﻥ ه‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ی وه ی ، وه‬ ‫،ﻡ ا ﺕ ق ا ،‬ ‫آ ةا‬ ‫ة‬ ‫آ ا ،و‬ ‫ﻥ نیا‬ ‫ً‬ ‫ی مﻡ ا ﺕ ق‬ ‫ا‬ ‫أن ا ﺕ ق‬ ‫ﺏ‬ ‫،‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ﺕی‬ ‫ة، وﺏ‬ ‫وه‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫أآ‬ ‫ای‬ ‫ت، وا‬ ‫آا‬ ‫ای‬ ‫ﺏنا‬ ‫،و ی قﺏ‬ ‫آ‬ ‫وا‬ ‫ا ا ن:)َ ْ َ َ ِ ِْ ِ َ ْ ٌ()49(.‬ ‫آ ﺵء‬ ‫أو‬ ‫ﺏا‬ ‫ت، ا‬ ‫ا‬ ‫ﺙ.‬ ‫أن ی ه ﺏ‬ ‫آ ا وآ ا، ﻡ‬ ‫تا ﺕ‬ ‫أن آ‬ ‫ا‬ ‫أن ی‬ ‫:‬ ‫وأﻡ ا‬ ‫.‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ﺏ‬ ‫وه ا ا د ﺏ‬ ‫: )و َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ِ ِ ِ ْ ٌ ِن‬ ‫إ‬ ‫َ‬ ‫ﺕ : )و ُ ِ ُ ن ِ ِ ِ ْ ً()59(. و‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫:‬ ‫أﻡ ا‬ ‫ا ْ َ َا ْ َ َ َ َا ْ ُ َاد ُ ُو َ ِ َ َ ن َ ْ ُ َ ْ ُو ً()69(. وﻡ ا‬ ‫آَ‬ ‫َآ أ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ت رﺏ ؛‬ ‫ﺏ‬ ‫م أﻥ‬ ‫ی‬ ‫،و ًﺏ‬ ‫ﺏ‬ ‫ا‬ ‫ً‬ ‫نﺕ‬ ‫،‬ ‫آ‬ ‫وی ﻥ‬ ‫أﻥ‬ ‫ﻥﺕ‬ ‫ﺏ.‬ ‫ا‬ ‫ا وي‬ ‫ﺏ‬ ‫ذاﺕ أو ا‬ ‫ﺏ‬ ‫ا‬ ‫ﺕإﺏ‬ ‫: نا ء ﺕ فآ‬ ‫وأﻡ ا‬ ‫.‬ ‫نﺕ‬ ‫ﺏ‬ ‫و-‬ ‫تا -‬ ‫آ‬ ‫دق ،وآ ه ا ق ﻡ‬ ‫ا‬ ‫،أو ﺏ‬ ‫؟‬ ‫تا ﺕ‬ ‫ﺕ ره‬ ‫وأی ً ﻥ ﻥ ل: أي آ‬
 11. 11. ‫ﻡذ.‬ ‫وأ‬ ‫أ‬ ‫ذه ،‬ ‫ﺕ ره‬ ‫إن أي آ‬ ‫.‬ ‫ﺏ‬ ‫؛ﻥ‬ ‫ن آ ذﺏً‬ ‫ﻥ‬ ‫تا ﺕ‬ ‫ﺕ ره‬ ‫وأي آ‬ ‫ن.‬ ‫ی اﺏ‬ ‫ً‬ ‫ن، أو ﺕ‬ ‫ن، أو ﺕ ی ا ﺏ‬ ‫ً‬ ‫ﺕ ی اﺏ‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ﺕ : )ا ْ َ ُ َ َ ا ْ َ ْش اﺱْ َ َى()79( آ‬ ‫ِ‬ ‫-‬ ‫اﺕ‬ ‫ﻡ -ر‬ ‫وا‬ ‫ﻡ ل، وا‬ ‫اء‬ ‫ء )ا ق( ﺙ ل: quot;ا‬ ‫ا‬ ‫ا ﺏأ‬ ‫ا ى؟ أ ق ر‬ ‫اء‬ ‫رﺏ أی ً: quot;ا‬ ‫ﺵ‬ ‫ﺏ quot; وروى‬ ‫ﻡ ل، وا ی ن ﺏ وا ، وا ال‬ ‫ﻡل‬ ‫ه ا ا ان. وإذا آ ن ا‬ ‫ﻡ لquot;. و ﻡ أه ا ﺏ ه‬ ‫ﻡ ل وا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫نا‬ ‫ا‬ ‫و ی د ﺏ ا ع اﻥ‬ ‫ا صﻡ ،‬ ‫ﻡ وز ﺕ‬ ‫و‬ ‫أو ﻡ و ، ﻥ إن‬ ‫را رﻡ ا‬ ‫ﻡ أﻡ ك ﺏ ﻥ‬ ‫إ رﺏ ﻥ ﻡ ذك، وا‬ ‫أﻥ ﻡ ﻥ ﺕ ،‬ ‫ن‬ ‫وإن أ ا‬ ‫، ل ا ﺕ : )وإ َ ْ َ َ َ ِ َ ا ْ َ ن َ ْ ٌ َ ﺱْ َ ِ ْ ِ ِ ِﻥ ُ ُ َ ا ِ ُ ا ْ َ ِ ُ()89(.‬ ‫إه‬ ‫ِﻥ غ‬ ‫َِ‬ ‫.‬ ‫ل‬ ‫تا‬ ‫:‬ ‫ةا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ﺙ ﺕ ، ل ا ﻡم أ‬ ‫ت إ ﻡ دل ا ب وا‬ ‫ﻡا‬ ‫ﺕ‬ ‫ﻥ‬ ‫، ی وز ا ن وا ی quot; quot;اﻥ‬ ‫ﺏر‬ ‫ﺏ ﻥ ، أو و‬ ‫اإﺏو‬ ‫:quot; ی‬ ‫ﺕ‬ ‫ء(.‬ ‫ا‬ ‫ةا ﻡ‬ ‫ا‬ ‫ﺙ ﺙ أو :‬ ‫ﺙ تا‬ ‫ب وا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫، وا ی وﻥ ه .‬ ‫، وا‬ ‫، وا‬ ‫ة، وا ة، وا‬ ‫آ‬ ‫یﺏ‬ ‫ا ول:ا‬ ‫)اﻥ‬ ‫ذ‬ ‫، وﻥ‬ ‫ﻡ‬ ‫ة، وا‬ ‫رﻡ‬ ‫ﻡ :ا‬ ‫ا‬ ‫ا ﻥ :ﺕ‬ ‫ء(.‬ ‫ا‬ ‫ةا‬ ‫ا‬ ‫ا ش، وا ول إ ا ء ا ﻥ ،‬ ‫اء‬ ‫آ‬ ‫دال‬ ‫ی ﺏ أو و‬ ‫:ا‬ ‫ا‬ ‫ﺕ:‬ ‫اﺕ -‬ ‫-‬ ‫ﻡ ، ا ال‬ ‫ﺏ ا د ی م ا ﻡ ، وا ﻥ م ﻡ ا‬ ‫ء‬ ‫وا‬ ‫)ا ْ َ ُ َ َ ا ْ َ ْش اﺱْ َ َى()99( و ل ا‬ ‫ِ‬ ‫و : quot;ی ل رﺏ إ ا ء ا ﻥ quot;.‬ ‫ا‬ ‫ا ی )001(. و ل ا ﺕ : )و َ ء ر َ َا ْ َ َ ُ َ ّ ً َ ّ ً()101(. و : )ِﻥ ِ َ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ‬ ‫إ‬ ‫َﺝ َ َ و‬ ‫ُ ْ َ ِ ُ ن()201(.‬ ‫َ‬ ‫)05( ﺱ رة ا‬ ‫، ا : 06.‬ ‫)15( ﺱ رة ا‬ ‫ف، ا : 5.‬ ‫)25( ﺱ رة ا‬ ‫، ا ن: 02، 12.‬ ‫)35( ﺱ رة‬ ‫، ا : 24.‬ ‫)45( ﺱ رة ا‬ ‫ﻥ ء، ا ن: 66، 76.‬ ‫)55( ﺱ رة ا‬ ‫ن، ا : 85.‬ ‫)65( ﺱ رة‬ ‫، ا : 25.‬ ‫)75( ﺱ رة‬ ‫، ا : 44.‬ ‫)85( ﺱ رة ا‬ ‫ف، ا : 08.‬ ‫)95( روا ا‬ ‫)3392(.‬ ‫،آ با‬ ‫)1317(، و‬ ‫ري، آ ب ا‬ ‫)06( روا ا‬ ‫، آ ب ا آ )4072(.‬ ‫ري، آ ب ا زي )2024(، و‬
 12. 12. ‫)16( ﺱ رة ا‬ ‫ة، ا : 46.‬ ‫)26( ﺱ رة ل‬ ‫ان، ا : 181.‬ ‫)36( ﺱ رة ا‬ ‫ت، ا ت: 081 - 281.‬ ‫)46( ﺱ رة ا‬ ‫ن، ا : 19.‬ ‫)56( ﺱ رة ا ﻥ ل، ا : 03.‬ ‫)66( ﺱ رة ا رق، ا ن: 51، 61.‬ ‫)76( ﺱ رة ا اف، ا ن: 281، 381.‬ ‫)86( ﺱ رة ا ء، ا : 241.‬ ‫)96( ﺱ رة ا ة، ا ن: 41، 51.‬ ‫)07( ﺱ رة ا ﻥ ل، ا : 17.‬ ‫)17( ﺱ رة ن، ا : 72.‬ ‫)27( ﺱ رة ا‬ ‫، ا : 22.‬ ‫)37( ﺱ رة ا ة، ا : 012.‬ ‫)47( ﺱ رة ل‬ ‫ان، ا : 11.‬ ‫)57( ﺱ رة ا ، ا : 56.‬ ‫)67( ﺱ رة ا وج، ا : 21.‬ ‫)77( ﺱ رة ا ة، ا : 581.‬ ‫)87( روا ا ري، آ ب ا‬ ‫)857(.‬ ‫ةا‬ ‫،آ ب‬ ‫)5411(، و‬ ‫)97( ﺱ رة ا ء، ا : 631.‬ ‫)08( ﺱ رة ا‬ ‫ن، ا : 85.‬ ‫)18( ﺱ رة ا‬ ‫، ا : 94.‬ ‫)28( ﺱ رة‬ ‫، ا : 44.‬ ‫)38( ﺱ رة ا رى، ا : 11.‬ ‫)48( ﺱ رة ا‬ ‫ص، ا : 4.‬ ‫)58( ﺱ رة‬ ‫، ا ن: 19، 29.‬ ‫)68( ﺱ رة ا ﻥ ء، ا : 61.‬ ‫)78( ﺱ رة ق، ا : 83.‬ ‫)88( ﺱ رة ، ا : 28.‬ ‫)98( ﺱ رة ا ﻥ ن، ا : 03.‬ ‫)09( ﺱ رة ا رى، ا : 11.‬ ‫)19( ﺱ رة ا ، ا : 71.‬ ‫)29( ﺱ رة‬ ‫، ا : 56.‬ ‫)39( ﺱ رة ا‬ ‫ص، ا : 4.‬ ‫)49( ﺱ رة ا رى، ا : 11.‬ ‫)59( ﺱ رة ، ا : 011.‬ ‫)69( ﺱ رة ا ﺱ اء، ا : 63.‬ ‫)79( ﺱ رة ، ا : 5.‬ ‫)89( ﺱ رة‬ ‫، ا : 63.‬ ‫)99( ﺱ رة ، ا : 5.‬ ‫)001( ﺱ‬ ‫.‬ ‫)101( ﺱ رة ا‬ ‫، ا : 22.‬ ‫)201( ﺱ رة ا‬ ‫ة، ا : 22.‬ ‫ت‬ ‫أد ا ﺱ ء وا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫،و‬ ‫ﺕ،ه :آ با ﺕ‬ ‫و‬ ‫ﺏ أ ءا ﺕ‬ ‫ةا و :ا د ا ﺕ‬ ‫ا‬ ‫و ، ﺕ أ ءا و ﺕ ﺏ ه .‬ ‫ا‬

×