Masterclass douane :: AEO en Horizontaal Toezicht

1,569 views

Published on

AEO en Horizontaal Toezicht
Ontwikkelingen Douanetoezicht in Nederland

Published in: Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,569
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Masterclass douane :: AEO en Horizontaal Toezicht

 1. 1. AEO en Horizontaal Toezicht (HT)Ontwikkelingen Douanetoezicht in Nederland
 2. 2. Mijn uitdaging: overwinnen afternoon dip © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 2
 3. 3. Inhoud • Introductie • AEO in beeld • Verkrijgen AEO-status • Onderhoud AEO • HT in beeld • HT in relatie tot Douane • Aanpak HT Douane • Afronding
 4. 4. IntroductieWil Peters RE RA Ruim 20 jaar ervaring bij Belastingdienst (8 jr) en Douane (14 jr) – Boekenonderzoeken VPB/OB/LB/DR/ACC etc. – Initiële onderzoeken vergunningverlening douane (AO/IB, geautomatiseerde systemen) – 2006-2009 : Lid Kennisgroep Vaktechniek Controle, Voorzitter Commissie Vaktechniek EDP-auditing Belastingdienst/Douane 3 jaar adviespraktijk KPMG Meijburg & Co – Customs & Trade (50%) + Tax Accounting & Control Services (50%) Zelfstandig m.i.v. maart 2012 – IT-audit & Control Services – Specialisaties: • Customs Audit & Control Services • Tax Audit & Control Services © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 4
 5. 5. Inhoud • Introductie • AEO in beeld • Verkrijgen AEO-status • Onderhoud AEO • HT in beeld • HT in relatie tot Douane • Aanpak HT Douane • Afronding
 6. 6. AEO in beeld Nederland t.o.v. grote landen © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 6
 7. 7. AEO in beeld Duitsland verslaat iedereen © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 7
 8. 8. AEO in beeld Aantal afgegeven certificaten, per land, per maand © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 8
 9. 9. AEO in beeld Nederlandse inspanning © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 9
 10. 10. Inhoud • Introductie • AEO in beeld • Verkrijgen AEO-status • Onderhoud AEO • HT in beeld • HT in relatie tot Douane • Aanpak HT Douane • Afronding
 11. 11. Verkrijgen AEO-status Betrouwbare schakel in de keten wordt gefaciliteerd Eis: “In control” zijn met betrekking tot: – Financieel-, logistieke processen – Veiligheid Control = Controle? In control zijn aantonen middels self-assessment – “HT-achtige” aanpak van Nederland © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 11
 12. 12. © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 12
 13. 13. “In control” en relatie tot douanetoezicht © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 13
 14. 14. Self-assessment Werkzaamheden AEO-self- assessment a.d.h.v. Guidelines: – Informatie verzamelen – Procesbeschrijvingen (maken/actualiseren) – Bepalen van de risicogebieden – Welke risico’s reeds afgedekt door huidige maatregelen? – Welke niet? Aanvullende maatregelen noodzakelijk? – Bovenstaande stappen documenteren – Zélf oordeel geven in “Samenvatting AEO self-assessment” t.a.v. de mate van “beheersing van processen” © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 14
 15. 15. Wanneer is het goed genoeg? 3 om te starten, 4 om te behouden © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 15
 16. 16. Inhoud • Introductie • AEO in beeld • Verkrijgen AEO-status • Onderhoud AEO • HT in beeld • HT in relatie tot Douane • Aanpak HT Douane • Afronding
 17. 17. Onderhoud AEO-status Alleen inrichten (niveau 3) is niet voldoende! Toetsen bestaan & werking maatregelen (>= niveau 4) komt erbij Actief melden van relevante bevindingen Douane oeftent systeemgericht toezicht uit © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 17
 18. 18. Toetsen bestaan & werking Waarom is dit nodig? Ik heb toch een beheersingsraamwerk dat aan alle eisen voldoet? Transacties Beheersingsraamwerk Niet onderkend Geaccepteerd Niet werkende risico risico beheersmaatregel Inrichting: Fout in de aangifte a.g.v. • Niet onderkende risico’s niet gedeteceerde risico’s • Geaccepteerde risico’s Operationeel: • Niet werkende beheersmaatregelen © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 18
 19. 19. Controlemix Controlemix = mix(systeem- + gegevensgerichte controlewerkzaamheden) Gegevensgerichte controle transactie- gegevens Transacties Beheersingsraamwerk Niet onderkend Geaccepteerd Niet werkende risico risico beheersmaatregel Controle effectiviteit beheersings- Fout in de aangifte a.g.v. niet gedeteceerde risico’s maatregelen © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 19
 20. 20. Controlewerkzaamheden Systeemgericht  Gegevensgericht – Inwinnen inlichtingen – Verbandscontroles – Verificatie of herhalen – Cijferanalyses van de uitvoering – Trendanalyses • Lijncontroles – Detailcontroles • Proceduretesten • Integraal / steekproefsgewijs – Verificatie van documentatie – Eigen waarneming – Onderzoek IT-General Controls & Application Controls © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 20
 21. 21. Risicomatrix geeft sturing Specificatie uit te voeren controlewerkzaamheden © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 21
 22. 22. Aanvullend onderzoek transacties We hebben gezien: alléén onderzoek framework is onvoldoende Aanvullend onderzoek van de transacties is noodzaak Belastingdienst geeft voorkeur aan statistische steekproeven “ De organisatie is vrij in haar keuze omtrent het inrichten van de monitoring functie. De Belastingdienst heeft een voorkeur voor het gebruik van statistische steekproeven als wijze van monitoring. Dit is een doelmatige, objectieve en transparante methode om de monitoring in te richten. Als de organisatie voor een andere methode kiest om de fiscale beheersing te monitoren, dan kan de Belastingdienst in voorkomende gevallen zelf een steekproef uitvoeren." Uit: Leidraad HT binnen de Individuele Klantbehandeling v1.0, pag. 43. © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 22
 23. 23. Samenvatting AEO gaat over aantoonbaar “in control” zijn én blijven Verantwoordelijkheid ligt bij certificaathouder Customs Control Framework staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van Business Control Framework Monitoring is gericht op vaststellen bestaan en werking van getroffen beheersmaatregelen Controlemix bestaat uit systeem- en gegevensgerichte werkzaamheden Voor gegevensgericht werk gaat voorkeur belastingdienst uit naar statistische steekproeven © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 23
 24. 24. Inhoud • Introductie • AEO in beeld • Verkrijgen AEO-status • Onderhoud AEO • HT in beeld • HT in relatie tot Douane • Aanpak HT Douane • Afronding
 25. 25. Horizontaal Toezicht in beeld Convenanten afname informatie – (Semi-)overheidsorganisaties (17) Convenanten HT: – Provincies (4) en gemeenten (59) – Brance-organisaties (18) – Koepelorganisaties (7) – Fiscaal dienstverleners (163) – Overige sectoren (4) – Individuele convenanten • Belastingdienst (????) • Douane (ca. 100) Sectorafspraken – Verpakkingenbelasting (12)
 26. 26. Inhoud • Introductie • AEO in beeld • Verkrijgen AEO-status • Onderhoud AEO • HT in beeld • HT in relatie tot Douane • Aanpak HT Douane • Afronding
 27. 27. Horizontaal Toezicht Uitgangspunten: – Gebaseerd op transparantie, begrip en wederzijds vertrouwen – Wet- en regelgeving zijn/blijven zonder enige beperking van toepassing – Voor heffing en inning van alle rijsksbelastingen Voorwaarden: – Inrichten beheersingsraamwerk – Tijdige betaling – Actief melden relevante (fiscale) standpunten – Zo spoedig mogelijk indienen aangiften Belastingdienst: – Stemt toezicht af op interne beheersing – Betaalt tijdig belastingteruggaven – Geeft tijdig zekerheid over fiscale standpunten – Bespreekt eventuele risico’s – Geeft uitleg bij informatieverzoeken – Bevordert werken in actualiteit Toegift: – Problemen uit het verleden zijn/worden opgelost… © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 27
 28. 28. Horizontaal Toezicht Douane Douane geeft HT invulling via invoering van AEO – Zonder AEO-status: géén Horizontaal Toezicht – HT en individueel convenant mogelijk “on-top-of” AEO Vaak trekken “groen” en “blauw” samen op Bij convenanten is het uitgangspunt een gezamenlijk convenant voor groen en blauw © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 28
 29. 29. Verschillen Horizontaal Toezicht en AEO AEO hanteert een keten-benadering AEO kijkt naar individuele rechtspersonen en niet naar “entiteit” AEO reikt Europees geaccordeerde Compact model voor risico- analyse aan, alsmede AEO-guidelines Benadering van AEO is instrumenteel, gericht op “hard controls” en minder/niet op “soft controls” © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 29
 30. 30. Inhoud • Introductie • AEO in beeld • Verkrijgen AEO-status • Onderhoud AEO • HT in beeld • HT in relatie tot Douane • Aanpak HT Douane • Afronding
 31. 31. Strategie Douane in relatie tot HT Klantgroepen: – Individuele klanten (ca. 700) – Generieke klanten (ca. 5.300) – Tijdelijke klanten (starters, stakers, niet-compliant) Doelstelling: 200 Individuele klanten moeten komende 2 jaar onder HT worden gebracht Wat kunnen zij verwachten? – Strategisch behandelplan – Risico-analyse – Individueel behandelplan
 32. 32. Strategisch behandelplan Management Douane i.s.m. Management klant Uitwisselen informatie op strategische niveau – Dit is niet het hoofd douanezaken, maar de directie Peiling van de “tone-at-the-top” in relatie tot toezicht Inschatting governance strategie, cultuur, “soft controls” etc. © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 32
 33. 33. Risico-analyse Common Risk Assessment – Douane i.s.m. douaneverantwoordelijke(n) bij de klant – Dit is wel het hoofd douanezaken – Aanpak is uniform voor heel Nederland Aanpak is BPA-conform – BPA = Business Process Analysis – Proces :: Proces-stap :: Risico :: Impactanalyse :: Normatieve maatregelen :: Getroffen maatregelen :: Bepaling restrisico :: Afdekking restrisico Nieuw is classificatie risico’s: 1. Risico onvervangbare maatregel 2. Risico volledigheid 3. Risico juistheid 4. Overig risico Classificatie geeft zwaarte van het risico aan – Binnen een categorie wordt elk risico ook gewogen (kans*impact) Per risico wordt “maturity” van de beheersing bepaald, van 0 t/m 5 cf. AEO © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 33
 34. 34. Classificatie risico’s 1 - Onvervangbaar – Dit ziet op risico’s die enkel met onvervangbare maatregelen kunnen worden afgedekt (bijv. VGEM-risico’s) • Onvoldoende functiescheidingen, geen/gebrekkige registraties, geen/gebrekkige fysieke opnames of maatregelen, geen/gebrekkige beveiligingsmaatregelen, bewaarplicht onvoldoende, geen/gebrekkige audit-trail – Uitgangspunt: “zero tolerance” 2 - Volledigheid – Risico onvolledige verantwoording van transacties en/of transactiekenmerken 3 - Juistheid – Risico onjuiste verantwoording transactiekenmerken in aangiften 4 - Overig… © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 34
 35. 35. Individueel behandelplan Mix van fysiek-, aangifte- en administratief toezicht Steunen op het werk van de klant Samen met belastingdienst, collectief toezicht Toewerken naar “entiteitsgedachte” – Voordeel: bedrijven kunnen douanefunctie centraliseren op één plek © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 35
 36. 36. Inhoud • Introductie • AEO in beeld • Verkrijgen AEO-status • Onderhoud AEO • HT in beeld • HT in relatie tot Douane • Aanpak HT Douane • Afronding
 37. 37. Afronding HT gaat verder waar AEO stopt HT brengt een nauwe samenwerking met douane met zich mee – Bijvoorbeeld actief melden van relevante zaken HT verwacht meer in termen van cultuur en “tone-at-the-top” Beheersing van douaneprocessen moet heel erg goed zijn/worden – Sleutelwoorden: Transparant, Inzichtelijk en Valideerbaar Voordelen zijn: “geen verrassingen”, zekerheid, snelheid afhandeling, maatwerk toezicht, maatwerk oplossingen, etc… © 2012 Prosperius.bv. All rights reserved. 37
 38. 38. Prosperius.bvProsperius.bv Dank voor uw aandacht!Julianastraat 576181GP ELSLOO+31624410002prosperius.bv@gmail.com• www.prosperius.nl• www.customsaudit.nl• www.taxaudit.nl

×