Key group slidedeck tcf nl

401 views

Published on

Heeft u moeite met het ontwerp of de implementatie van uw Tax Control Framework? Zijn de fiscale risico’s binnen uw organisatie voldoende zichtbaar? Passen de fiscale risico’s binnen de risicobereidheid van uw organisatie?
De KEY Group kan u helpen met het beantwoorden van deze vragen. Het normatieve kader (ter beheersing van de fiscale risico’s) hebben wij reeds ontwikkeld; wij kunnen snel en efficiënt inzichtelijk maken in hoeverre uw huidige situatie hiervan afwijkt. Daarna worden de verschillen in overleg met u al dan niet gesloten.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Key group slidedeck tcf nl

 1. 1. Grip op fiscale risico’s
 2. 2. Wat is een Tax Control Framework?• Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie.• Een TCF maakt integraal onderdeel uit van het Business Control Framework (BCF) van een organisatie.• Het uiteindelijke doel van een TCF is te komen tot juiste, volledige en tijdige aangiften voor alle toepasselijke belastingen.• Het omvat o.a. beleid, overzicht en indeling van fiscale verantwoordelijkheden, interne procedures/processen en beheersmaatregelen (hard en soft controls).T +31 (0)20 - 658 6344 I www.key-group.nl 2
 3. 3. Wat zijn de doelstellingen van een Tax Control Framework?• Een TCF zorgt ervoor dat een organisatie controle heeft over haar fiscale processen, fiscale fouten worden voorkomen, fiscale mogelijkheden op tijd worden geïdentificeerd en betrouwbare aangiftes tijdig worden gedaan.• Een onderneming heeft een adequaat TCF indien dit systeem inzicht biedt waar fiscale risico’s in de organisatie kunnen opkomen (bewustzijn), terwijl intern de mate van risico- bereidheid is vastgesteld en ter zake van de gesignaleerde materiële risico’s passende beheersmaatregelen zijn getroffen.• In Nederland is een voorwaarde voor het aangaan van Horizontaal Toezicht realiseren van een goed functionerend TCF.T +31 (0)20 - 658 6344 I www.key-group.nl 3
 4. 4. Vragen voor zelfonderzoek1. Zijn de fiscale risico’s voldoende zichtbaar?2. Is de hoogte van de risicobereidheid gedefinieerd?3. Passen de fiscale risico’s binnen de risicobereidheid van uw organisatie?4. Is van de indirect tax-processen bekend hoe deze in de praktijk het beste kunnen worden beheerst (scheiding van functies, testen van controls, deelwaarnemingen)?5. Zijn de getroffen beheersmaatregelen effectief en efficiënt voor realisatie van uw TCF-doelstellingen?6. Sluit uw TCF aan op uw BCF (voor realisatie van optimale samenwerking met Internal Audit)?T +31 (0)20 - 658 6344 I www.key-group.nl 4
 5. 5. Ontwerp en implementatie TCF• Op basis van risicoanalyse heeft de KEY Group een normatief kader (‘ideale situatie’) ontworpen;• De werkelijke situatie stellen wij vast middels interviews, deelwaarnemingen en waarnemingen ter plaatse;• De vergelijking van het normatief kader met de werkelijke situatie geeft snel inzicht in eventuele verschillen;• Op basis van risicobereidheid van de organisatie worden verschillen al dan niet gesloten;• Eventueel cijfermatig inzicht in de impact van de risico’s indien data- analyse onderdeel is van de scope van werkzaamheden;• De uit te voeren activiteiten worden op basis van prioriteitstelling opgenomen in een actieplan;• Alle werkzaamheden worden in nauwe samenwerking met de organisatie uitgevoerd.T +31 (0)20 - 658 6344 I www.key-group.nl 5
 6. 6. Uitkomst van een data-analyseT +31 (0)20 - 658 6344 I www.key-group.nl 6
 7. 7. VoorbeeldenProces Risico Normatieve Werkelijke Verschil Impact maatregel situatieInboeken van Verkeerd bedrag Gerichte Geen of Geeninkoopfactuur aan voorbelasting controle op ineffectieve aansluiting € 3.900.000(voorbelasting- in aangifte inkoopfactuur- controle BTW- tussen inkoop- per jaarbedragen) boekingen in rapport facturen, voor- BTW-rapport belasting en administratie.Opmaken Verkoopfactuur Periodieke ERP is ‘black Geenverkoopfactuur bevat niet alle check ERP- box’ en bewijs onderzoek €10.000.000(0%-leveringen) noodzakelijke ontwerp en voor 0%- naar verkoop- per jaar gegevens of steekproeven levering pas facturen of alle onvoldoende verzameld na gegevens zijn bewijs verzoek fiscus opgenomen en bewijzen aanwezig zijn T +31 (0)20 - 658 6344 I www.key-group.nl 7
 8. 8. Naleving TCF • In het kader van Horizontaal Toezicht worden organisaties genoodzaakt periodiek de werking van hun TCF te toetsen; • Door gebruikmaking van onder meer data-analyse en statistische steekproeven kan de naleving van de afspraken worden vastgesteld en kunnen de volgende voordelen worden behaald: – Verbetering van de werkrelatie met de belastinginspecteur; – Snel en efficiënt inzicht in de aard en omvang van de fiscale risico’s; – Minder tijd kwijt aan het toetsen van risico’s in de fiscale paragraaf in de jaarrekening; – Vermindering van het aantal ‘verticale’ controles en besparing van kosten voor het inzetten van eigen resources daarbij; – Sterke afname van de kans op boetes.Steekproeven Data-analyse Effectiviteit Efficiëntie T +31 (0)20 - 658 6344 I www.key-group.nl 8
 9. 9. Ons onderscheidend vermogen1. De werkzaamheden worden verricht door voormalige BIG4-partners c.q. een technologieleider en NIET door junior consultants;2. De KEY Group is gespecialiseerd op de gebieden Business Control, Information Technology en Indirect Tax Performance: wij bieden onze kennis en dienstverlening GEÏNTEGREERD aan;3. Het normatief kader voor het Indirect Tax Control Framework hebben wij reeds ontwikkeld;4. Wij voeren niet alleen de gap-analyse uit en doen aanbevelingen ter verbetering maar wij IMPLEMENTEREN ook de verbeteringen;5. Onze ervaring hebben wij opgedaan in langlopende trajecten bij de grootste multinationals ter wereld;6. Onze aanpak is (1) efficiënt, (2) snel en (3) vergt minder tijd van uw en onze inzet en daardoor relatief goedkoop.T +31 (0)20 - 658 6344 I www.key-group.nl 9
 10. 10. Het KEY Group-teamDrs. ARJAN HASSING RE RA was IT Risk and Assurance Partner bij Ernst & Young. Hassing wasdaarvoor werkzaam als accountant bij Deloitte. Hassing doceert en examineert Internal Control aande postmasteropleiding tot Registeraccountant van de Universiteit van Tilburg en wordt gezien alsexpert op het terrein van Business Control, statistische steekproeven en data-analyse. Op hetgebied van Tax Control Frameworks heeft hij veelvuldig samengewerkt met Richard Cornelisse.Drs. ROBBERT HOOGEVEEN RA was de Indirect Tax System en Technology Leader bij ShellInternational en daarvoor IT Auditor bij de Nederlandse Belastingdienst. Hoogeveen isgespecialiseerd in het ontwerp en de integratie van fiscale eisen, bedrijfsprocessen ensysteemfunctionaliteit. Daarnaast is Hoogeveen een autoriteit op de gebieden implementatie enbeoordelen van BTW-functionaliteit in SAP en/of tax engines, ontwerp van BTW-aangifteprocessenen controle van indirecte belastingen middels statistische steekproeven en data-analyse.Mr. RICHARD CORNELISSE was Indirect Tax Partner bij Ernst & Young en had de leiding over deIndirect Tax Performance Advisory Practice in Nederland en België. Cornelisse helpt middelgroteen grote bedrijven om de efficiency en effectiviteit te bevorderen van hun Tax Function en TaxControl Framework. Hij schrijft veel over Global Indirect Tax Management onder meer ingespecialiseerde vakbladen. Op het gebied van Tax Control Frameworks heeft hij veelvuldigsamengewerkt met Arjan Hassing.T +31 (0)20 - 658 6344 I www.key-group.nl 10

×