News oct 26 nov 1

253 views
199 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
253
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

News oct 26 nov 1

 1. 1. O C T 26 Digital News UpdateN O V 01
 2. 2. สินค้ าอะไร? ของแบรนด์ ไหน? ครองใจผู้บริโภค 01 DigitalNOV GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/reports/research/%E0%B8%B4brand-keys/นับเป็ นปี ที่ 16 แล้ วที่ Brand Keys Consumer Loyalty Leaders ได้ จดลาดับของสินค้ าดังจากแบรนด์เด่นที่อยู่ในใจผู้บริ โภค และปี 2012 นี ้ก็ได้ มีประเภทสินค้ าใหม่ๆ เข้ า ัมาเป็ นส่วนหนึงในชีวิตประจาวันของผู้บริโภครุ่นใหม่ เช่น แท็ปเบล็ต พีซี, เครื่องอ่านอีบ๊ ก, บริการเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ มาร่วมจัดอันดับด้ วย จากทั ้งหมด 598 แบรนด์ จาก 83 ่ ุหมวดผลิตภัณฑ์ 1
 3. 3. Facebook ช่ วยเพิ่มยอดขายออนไลน์ ได้ มากกว่ า Social Network อื่น 01 DigitalNOV GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/ecommerce/facebook-drive-more-online-sale/ผลจากงานวิจยบ่งชี ้ว่า Facebook ช่วยขับเคลือนยอดขายบนโลกออนไลน์ได้ ง่ายๆ เพราะการเชื่อใจกันระหว่าง “เพื่อน” นอกจากนี ้ Mobile E-commerce นั ้นกาลังมาแรงมาก ั ่ถ้ า Facebook สามารถหาความลงตัวระหว่างสองไอเดียนี ้ได้ นั ้นก็จะสร้ างปรากฏการณ์ใหม่ที่ยิ่งกว่าปุ่ ม Like เสียอีกการซื ้อขายของกันบน Facebook มากกว่า Pinterest ถึง 30 เท่า 2
 4. 4. Adidas: Interactive Window Shopping 01 DigitalNOV GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/adidas-interactive-window-shopping/A completely interactive in-window experience that lets customers flick through clothing racks, individual garments andplay with a model (getting them to try on every item) to see exactly how the clothes look, no matter the position/stanceof the modelhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7ZXucLUfh0U 3
 5. 5. Redbull ออกเครื่องดื่มรสใหม่ สุดจี๊ด วิธีโปรโมทก็ต้องไม่ ธรรมดา 31 DigitalOCT GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/redbull-new-flavor/ทางทีมการตลาดใช้ ทวิตเตอร์ เลือกให้ คนในเมืองต่างๆ (ที่ทาง redbull จะไปออกอีเว้ นท์ใหญ่ 3 เมืองได้ แก่ Johannesburg, Cape Town และ Durban) ทวีตข้ อความพร้ อมติดแท็กประจาเมือง ได้ แก่ #rededition สาหรับ Joburg, #silveredition สาหรับ Durban และ #blueedition สาหรับ Cape Town จากนั ้นก็จะรวบรวมข้ อความทั ้งหมด แท็กใดมีการทวีตมากที่สด ก็จะไปจัดอีเว้ นท์ที่เมืองนั ้นเป็ นที่แรก ซึงแน่นอนว่าจุดนี ้เรียก Buzz ได้ อย่างแน่นอน ุ ่ 4
 6. 6. Phillips Hue: iOS Controlled LED Lights 31 DigitalOCT GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/phillips-hue-ios-controlled-led-lights/Introducing ‘Hue’ the world’s most advanced lighting system, where each bulb lasts 15 years, has 11 LEDs that cangenerate 16 million hues per bulb, all powered by an iPhone/iPad app that allows you to take complete control over eachbulbhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IT5W_Mjuz5I 5
 7. 7. Dunkin’ Donuts Instagram contest 31 DigitalOCT GlobalAdverbloghttp://www.adverblog.com/2012/10/31/dunkin-donuts-instagram-contest/Dunkin’ Donuts is currently running an interesting social media activation that encourages consumers to interact with thebrand in a simple yet creative way, using the coolest social network of the moment: Instagram. The challenge is prettystraightforward: how would you dress up your Dunkin’ Donuts cup for Halloween? Users are encouraged to decorate thecup with a costume and then share a picture on Instagram using the hashtag #DresseDD for the chance to win a gift card. 6
 8. 8. Students’ Corner: Tweets for treats 31 DigitalOCT GlobalAdverbloghttp://www.adverblog.com/2012/10/31/students-corner-tweets-for-treats/The cookie box reacts to a certain hash tag being sent via Twitter to push out a cookie to whoever is near the box. Even ifthis is just a prototype, I thinks it opens the doors to quite a few fun in-store or ambient interactive experiences.http://vimeo.com/51132089 7
 9. 9. You are blind 31 DigitalOCT GlobalAdverbloghttp://www.adverblog.com/2012/10/30/you-are-blind/An additional message invited people to virtually experience blindness in a more complex, emergency situation. On thewebsite Youareblind.com they had help a young visually impaired kid getting to a pharmacy, walking around using theirbody movement tracked by the webcam and being guided just by the environmental sounds of the city.http://vimeo.com/50786479 8
 10. 10. Consumer Behavior – มาดูสถิติ 10 สาเหตุท่นักช็อป ี ออนไลน์ ไม่ ซอของเว็บไซต์ eCommerce ื้ 31 DigitalOCT GlobalBlog.butthunhttp://blog.butthun.com/featured/10-reasons-leaving-without-buying/#.UJMrl2_Mhx0จากการสารวจพบสาเหตุหลักๆ ตามความสาคัญดังนี ้อันดับ 1 – 56% ไม่ซื ้อด้ วยสาเหตุที่วา ราคาที่เว็บไซต์แสดง ไม่ใช่ราคาที่คิด หรือคาดหวังไว้ (Unecpected Costs) ซึ่งมากที่สดจากเหตุผลที่ไม่ซื ้อทังหมด ่ ุ ้อันดับ 2 – 37% สาเหตุที่ไม่ซื ้อก็แค่เปิ ดเข้ ามาดูเท่านันๆ (Just Browsing) ไม่ได้ มีความต้ องการซื ้อตังแต่ต้น ้ ้อันดับ 3 – 36% เจอเว็บไซต์อื่นที่ให้ ราคาที่ดกว่า (Found a better price elsewhere) ี 9

×